WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options

Lot 102: AANSPRAAK v.d. BALJUW v. RHYNLAND, bij gelegenheid der aanzegging v.d. dood

Classical Antiquity, Egyptology, Various Subjects

by Burgersdijk & Niermans

November 15, 2016

2311 RW Leiden, Netherlands

Live Auction
Sold
Looking for the realized and estimated price?

Description: AANSPRAAK v.d. BALJUW v. RHYNLAND, bij gelegenheid der aanzegging v.d. dood aan Harmen Hendrik Wijnands, Peter Albert, Anna Maria Elisabeth Walters, en Elisabeth Josephs, als mede de crimineele eischen, en vonnissen tegen dezelven, en tegen Harmen Hendrikse Wijnands, Jr. Leiden, 1805. 71 pp. Old wrps. -- Added: SENTENTIE ofte AANSPRAAK door de President v.h. Hof v. Assises in Zeeland, aan twee misdadigers, genaamd: Marinus en Pieter v. Nieuwenhuisen, welke hunne grootouders, wonende in 't Land v. Schouwe bij Zirkzee, wreedaardig hebben vermoord, en alzoo veroordeelt om met de koort gestraft te worden, te Middelburg in Zeeland. November 1816. (Rotterdam, N. Cornel, n.d. (= c. 1816)). (4) pp. 4°. Listed, but not available in NCC. -- SCHYNDEUGD, DE, op het tweede schavot, of Waaragtig Verhaal, Hoe (…) Johan Cato Kamerling (…) door veele schelmsche Bedriegeryen (…) met een jonge Juffrouw van Rang en Middelen (…) in het huwelyk is getreeden (…). (Dl. 1?). Franeker, J. Grip, 1766. 187 pp. Sm-8°. Cont. brds. A 2nd part seems not to have been published by this publisher. Rare. -- (3).
Estimated Price: € 80

Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
 
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
 
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)