Lot 37: Jacob Andreas Fridrich (1648-1751), Martin Tyroff (1704-1759)

Auction House Zezula

November 3, 2012, 10:00 AM CET
603 00 BRNO, Czech Republic
0 saved

More About this Item


Description: Jacob Andreas Fridrich (1648-1751), Martin Tyroff (1704-1759) PAIR OF BIBLICAL ILLUSTRATIONS. Two full-page illustrations from Kupfer Bibel by Johann Jacob Schuzer, published in 1731-1735.
Lightning and black cloud above mount Sinai (Ex 19, 16-18). Copperplate on paper, 319x202 mm, bottom right corner signed in print by the engraver "I. A. Fridrich sculps.".
God´s orders for people of Izrael - holocaust (Lv 1, 2-3). Copperplate on paper, 319x202 mm, bottom right corner signed in print by the engraver "M.Tyroff sculps.". Jacob Andreas Fridrich - German copperplate artist, sometimes called J. A. Friedrich sr. to distinguished him from his son J. A. Friedrich jr. (1714-1779), He was born in Norimberk and studied under Christoph Weigel, then worked in Augsburg where he also died.

Jacob Andreas Fridrich (1648-1751), Martin Tyroff (1704-1759) DVOJICE BIBLICKÝCH ILUSTRACÍ. Dvě celostránkové ilustrace z Kupfer Bibel Johanna Jacoba Schuzera, vydávané mezi léty 1731-1735. Blesky a černý mrak nad horou Sinaj (Ex 19, 16-18). Mědirytina na papíře, 319x202 mm, sign. v tisku vpravo dole rytcem „I. A. Fridrich sculps.".
Hospodinova nařízení izraelskému lidu - zápalná oběť ze skotu (Lv 1, 2-3). Mědirytina na papíře, 319x202 mm, sign. v tisku vpravo dole rytcem „M.Tyroff sculps.". Jacob Andreas Fridrich - německý mědirytec, uváděný také jako J. A. Friedrich st. pro odlišení od svého stejnojmenného syna J. A. Friedricha ml. (1714-1779), se narodil v Norimberku, učil se u Christopha Weigela, působil pak v Augšpurku, kde také zemřel.

Jacob Andreas Fridrich (1648-1751), Martin Tyroff (1704-1759) ZWEI BIBLISCHE ILLUSTRATIONEN. Zwei ganzseitige Illustrationen aus dem Kupfer Bibel von Johann Jacob Schuzer, herausgegeben zwischen 1731-1735.
Blitze und schwarze Wolke über dem Berg Sinai (Ex 19, 16-18). Kupferstich auf Papier, 319x202 mm, rechts unten im Druck vom Ritzer sign."I. A. Fridrich sculps.".
Gebote des Herrn - Brandopfer (Lv 1, 2-3). Kupferstich auf Papier, 319x202 mm, rechts unten im Druck vom Ritzer sign. „M.Tyroff sculps."
Request more information

Payment

Accepted forms of payment: American Express, COD (cash on delivery), MasterCard, Visa, Wire Transfer
Shipping: Auction House will ship, at Buyer's expense
Buyer's Premium
21.0%
From: To: Increment:
CZK0 CZK1,999 CZK100
CZK2,000 CZK3,999 CZK200
CZK4,000 CZK9,999 CZK500
CZK10,000 CZK29,999 CZK1,000
CZK30,000 CZK59,999 CZK2,000
CZK60,000 CZK99,999 CZK5,000
CZK100,000 CZK499,999 CZK10,000
CZK500,000 CZK999,999 CZK50,000
CZK1,000,000+ CZK100,000
Shipping Terms: Auction House will ship, at Buyer's expense
View full terms and conditions