WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options

Lot 39: Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829)

39th Auction of Antiques & Objects of Art

by Auction House Zezula

November 3, 2012

603 00 BRNO, Czech Republic

Live Auction

Josef Jan Alois Drda (1782-1833) Please Register/Login to access your Invaluable Alerts

Past Lot
 • Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829)
 • Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829)
 • Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829)
 • Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829)
 • Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829)
   
Looking for the realized and estimated price?

Description: Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829) SET OF GRAPHICS ACCORDING TO RAFFAEL AND SARTO. Five figural graphics according to Raffael and Andrea del Sarto, set meant as a study tool for Academy of Art in Prague. Copperplate on paper, graphics of different sizes (165x142 mm, 167x90 mm, 210x155?mm, 298x236 mm and 232x188 mm), marked in print. Josef Jan Alois Drda - Artist and copperplate maker, studied also Academy of Art in Prague where he worked since 19ˇ807 as an assistant. His engravings are following Bergeler´s school: according to J. Bergeler, Raffael, Domenichino, Reni, Garofal, Andrea del Sarto, Mengs, Markovský. Illustrational engravings for books, studies of heads.
Josef Bergler jr. - First headmaster of Academy of Art in Prague. Born in Salzburg, worked in Passov and Italy and later became known in Prague. He was mostly drawer and designer. He also made many sets of graphics and designed for other authors as well.

Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829) SOUBOR GRAFICKÝCH LISTŮ PODLE RAFFAELA A SARTA. Pětice grafických listů s postavami podle Raffaela a Andrey del Sarto, soubor učebních předloh pro pražskou akademii. Mědirytina na papíře, grafické listy různých rozměrů (165x142 mm, 167x90 mm, 210x155 mm, 298x236 mm a 232x188 mm), zn. v tisku. Josef Jan Alois Drda - kreslíř a mědirytec, studoval nejprve u piaristů, poté od r. 1802 na pražské akademii, kde byl od r. 1807 asistentem grafické dílny. Jeho rytiny řazeny do Berglerovy školy: ryl dle předloh J. Berglera, Rafaela, Domenichina, G. Reniho, Garofala, Andrea del Sarto, R. Mengse, V. Markovského; ilustrační rytiny a frontispice pro knihy; rytiny podobizen, studie hlav.
Josef Bergler ml. - první ředitel pražské Akademie umění. Narodil se v Salcburku, působil v Pasově a Itálii a nakonec se stal uznávanou autoritou v oblasti výtvarného umění v Praze. Byl především nadaným kreslířem a všestranným návrhářem. Vytvořil mimo jiné obsáhlý soubor grafických listů a navrhl množství grafik prováděných dalšími autory, včetně několika rakouských a saských.

Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829) GRAPHISCHE BLÄTTER NACH RAFFAEL UND SARTO. Fünf graphische Blätter mit Figuren nach Raffael und Andrey del Sarto, Set von Lehrvorlagen für die Akademie in Prag. Kupferstich auf Papier, verschiedene Größen (165x142?mm, 167x90?mm, 210x155?mm, 298x236?mm und 232x188 mm), im Druck bez.

Browse more items
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
 
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
 
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)