Lot 8: Pavel Kristián of Koldín (1530-1589)

Auction House Zezula

November 3, 2012
603 00 BRNO, Czech Republic

More About this Item


Description: Pavel Kristián of Koldín (1530-1589) CODE OF TOWN LAW FROM THE LIBRARY OF ZACHARIAS GEIZKOFLER. Leipzig, 1607. Highly interesting example both by provenance and by specimen, German print with a well preserved binding from the personal library of Zacharias Geizkofler. Das Behmische Rechtt Wie dasselbe in des König reichs Beheim Neuen Stadt Prag in vblichem Brauch gehalten wirdt, Kurtz vnd rund auch in ordentlichen Titteln verfasset vnndt verteutschett. Jetzo zuerst in offnen druck ausgegeben Leipzigk. In verlegung Henning Grossen des Jüngern Anno 1607. Gedruckt zu Leipzig, bey Jacobo Popporeich, in verlegung Henningi Grossen des jüngern, Buchhändlers daselbst. Typis Berwaldinis. Not numbered pages.It is probably first publication of Summa, shortened Czech written Koldín´s Code of Law from 1581, in German transcription. Koldín´s Code of town law of the Czech Kingdom was influenced by Saxony law, in 16th and 17th century often discussed in Czech lands. Even after accepting it by Rudolph II (1579) and by supreme court (1780) several towns refused to accept it (Litoměřice and Louny) and preferred Magdebursk law. Binded with: Alte Reichs Abschied und Handlunge[n]. So dem gemeinen nutzen zu gutem, theils auß Chur-Fürsten vnd Stätten Archivis, theils aus hievor getruckten alten Exemplarien zusammen getragen worden. Deren verzeichnus zu ruck dieses blats zufinden. 1607. Gedruckt in der Churfürstlichen Stadt Amberg, durch Michael Forstern. German and Latin text. 139 pages. Original soft full parchment binding. Front and back desks with heraldic symbols of the owner with the inscription "Ritter Zacharias Geizkofler". Front side with glued copperplate heraldic exlibris of the same owner and his wife with an inscription and date "Zacharias Geizkofler von Gailenbach, Ritter. u[nd]. Maria Geizkoflerin. geborne von Rehelingen. 1605.", marked in print with initials "SC", stamp and initials "MKH" with a crown (also on the back side) and with heraldic stamp of Lobkowicz´s library with an inscription "Bibliotheca principis Augusti de Lobkowicz" and date "1688". Marked by evidence nubmer from the libraries: the book spine "N. 195." And front with pen mark "W. 20." And pencil "N. 17".

Pavel Kristián z Koldína (1530-1589) ZÁKONÍK MĚSTSKÉHO PRÁVA Z KNIHOVNY ZACHARIÁŠE GEIZKOFLERA. Lipsko, 1607. Provenienčně i exemplářově zajímavý německy psaný tisk s výjimečně zachovalou vazbou pocházející z osobní knihovny rytíře Zachariáše Geizkoflera. Das Behmische Rechtt Wie dasselbe in des König reichs Beheim Neuen Stadt Prag in vblichem Brauch gehalten wirdt, Kurtz vnd rund auch in ordentlichen Titteln verfasset vnndt verteutschett. Jetzo zuerst in offnen druck ausgegeben Leipzigk. In verlegung Henning Grossen des Jüngern Anno 1607. Gedruckt zu Leipzig, bey Jacobo Popporeich, in verlegung Henningi Grossen des jüngern, Buchhändlers daselbst. Typis Berwaldinis. Nestránkováno. Jedná se pravděpodobně o první vydání Summy, zkrácené verze česky psaného Koldínova zákoníku z r. 1581, v německém překladu. Koldínův zákoník městského práva Království českého, který vycházel ze saského práva, byl v Čechách na přelomu 16. a 17. století předmětem bohaté právní diskuze a sporů. I přes uznání císařem Rudolfem II. (1579) a apelačním soudem (1580) jej odmítala přijmout severočeská města Litoměřice a Louny, hlásící se k právu magdeburskému.
Spolu svázáno: Alte Reichs Abschied und Handlunge[n]. So dem gemeinen nutzen zu gutem, theils auß Chur-Fürsten vnd Stätten Archivis, theils aus hievor getruckten alten Exemplarien zusammen getragen worden. Deren verzeichnus zu ruck dieses blats zufinden. 1607. Gedruckt in der Churfürstlichen Stadt Amberg, durch Michael Forstern. Německy a latinsky psaný tisk. 139 str. Původní měkká celopergamenová vazba se sedmi tkanicemi. Na přední i zadní desce knihy heraldické supralibros původního majitele s textem „Ritter Zacharias Geizkofler". Na předním přídeští nalepené mědirytinové heraldické exlibris téhož majitele a jeho ženy s textem a datací „Zacharias Geizkofler von Gailenbach, Ritter. u[nd]. Maria Geizkoflerin. geborne von Rehelingen. 1605.", zn. v tisku monogramem „SC", dále razítko s monogramem „MKH" s korunkou (taktéž na zadním přídeští) a heraldické razítko Lobkowiczské knihovny s textem „Bibliotheca principis Augusti de Lobkowicz" a s datací „1688". Zn. evidenčním číslem svazku z jednotlivých knihoven: na hřbetu „N. 195." a na předním přídeští perem „W. 20." a tužkou „N. 17". Zachariáš Geizkofler z Gailenbachu a Haunsheimu (1560-1617) - dlouholetý rádce císařů Rudolfa II. a Matyáše. Zabýval se především otázkou finanční politiky Říše a od roku 1597 až do své smrti zastával úřad říšského fenikmistra. Za vlády císaře Rudolfa II. spolupracoval s velkými bankovními domy a podílel se na organizaci tzv. anticipačního úvěru. Do jeho agendy patřilo také obstarávání finančních zdrojů na turecké války.
Pavel Kristián z Koldína - český humanista a právník, úředník, autor česky psaného, přehledného městského zákoníku; působil na pražské univerzitě. Jeho zákoník Práva městská Království českého byl poprvé vytištěn v roce 1579. Vycházel ze staroměstského, zemského i římského práva a od roku 1610 platil v Čechách, od r. 1697 na Moravě.

Pavel Kristián z Koldína (1530-1589) STADTRECHT - GESETZBUCH AUS DER BIBLIOTHEK VON ZACHARIÁŠ GEIZKOFLER. Leipzig, 1607. Interessantes Exemplar, deutscher Druck mit außerordentlich gut erhaltenem Band aus privater Bibliothek des Ritters Zachariáš Geizkofler. Das Behmische Rechtt Wie dasselbe in des König reichs Beheim Neuen Stadt Prag in vblichem Brauch gehalten wirdt, Kurtz vnd rund auch in ordentlichen Titteln verfasset vnndt verteutschett. Jetzo zuerst in offnen druck ausgegeben Leipzigk. In verlegung Henning Grossen des Jüngern Anno 1607. Gedruckt zu Leipzig, bey Jacobo Popporeich, in verlegung Henningi Grossen des jüngern, Buchhändlers daselbst. Typis Berwaldinis. Ohne Seitennummerierung. Erste Ausgabe von Summa, verkürzte Version des auf Tschechisch geschriebenen Gesetzbuches von Koldin aus dem Jahr 1581, deutsche Übersetzung. Koldins Gesetzbuch, Stadtrecht des Königreichs Böhmens, das aus dem sächsischen Recht hinausging. Zusammen gebunden: Alte Reichs Abschied und Handlunge[n]. So dem gemeinen nutzen zu gutem, theils auß Chur-Fürsten vnd Stätten Archivis, theils aus hievor getruckten alten Exemplarien zusammen getragen worden. Deren verzeichnus zu ruck dieses blats zufinden. 1607. Gedruckt in der Churfürstlichen Stadt Amberg, durch Michael Forstern. Auf Deutsch und Latein, 139 S. Ursprünglicher Pergamenteinband. Vorne und hinten heraldische supralibros des ursprünglichen Besitzers und Text „Ritter Zacharias Geizkofler". Innen Kupferstich als Exlibris, dabei datiert „Zacharias Geizkofler von Gailenbach, Ritter. u[nd]. Maria Geizkoflerin. geborne von Rehelingen. 1605.", monogrammiert im Druck „SC", gestempelt mit bekröntem Monogramm „MKH", heraldischer Stempel der Lobkowicz Biblothek mit Text „Bibliotheca principis Augusti de Lobkowicz" und Datum „1688". Rückseitig Evidenznummer „N. 195." und vorne auf dem Einband „W. 20." (mit Feder) und „N. 17" (mit Bleistift)".
Request more information

Payment

Accepted forms of payment: American Express, COD (cash on delivery), MasterCard, Visa, Wire Transfer
Shipping: Auction House will ship, at Buyer's expense
Buyer's Premium
21.0%
From: To: Increment:
CZK0 CZK1,999 CZK100
CZK2,000 CZK3,999 CZK200
CZK4,000 CZK9,999 CZK500
CZK10,000 CZK29,999 CZK1,000
CZK30,000 CZK59,999 CZK2,000
CZK60,000 CZK99,999 CZK5,000
CZK100,000 CZK499,999 CZK10,000
CZK500,000 CZK999,999 CZK50,000
CZK1,000,000+ CZK100,000
Shipping Terms: Auction House will ship, at Buyer's expense
View full terms and conditions