Lot 606: [Typography] - KNUTTEL, G. (Dr.) - De letter als

The Romantic Agony Book Auctions

June 14, 2013, 1:00 PM EET
Brussels, Belgium
0 saved

More About this Item


Description: [Typography] - KNUTTEL, G. (Dr.) - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden. Amsterdam, Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode, 1951, folio, publ. cloth, slipcase.

We join : Hellinga, W. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers, 1962, 4to, publ. cloth. - Poortenaar, J. - Boekkunst en grafiek (...). Antwerp, De Sikkel, s.d., 4to, publ. cloth. With contributions of J.F. van Royen, M. Sabbe en A. van Schendel. - Gill, E. - Over typografie. Amsterdam, Arbeiderspers, 1955, 8vo, publ. cloth. - Brongers, J.A. - ABCDarium voor de boekensneuper. Rondgang door de boekenwereld. Amersfoort, Bekking, 1989, 8vo, sewn, d.w. - Tschichold, J., Van Krimpen, H. - Opstellen over typografie. Vertaling, naschrift en termenlijst. Maastricht, Gerards & Schreurs, 1988, 8vo, publ. cloth. - Tschichold, J. - De proporties van het boek. Amsterdam, Intergrafia, 1955, 8vo, publ. cloth. Ex-libris Jacques Bollens. - Groenendaal Jr, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. Amsterdam, Technische Uitgeverij Stam, s.d., 8vo, publ. cloth. - Id. - Nederlandse drukletters. Amsterdam, Amsterdamse Grafische School, 1960, 4to, publ. cloth. - Blankenstein, A.H.G., Wetser, Ad - Uitgebreide leerstof "Zetten". Hoorn, Edecea, s.d., 8vo, publ. cloth. - Lommen, M. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram De Does, Gerard Unger. Haarlem, Enschedé & Zonen, 1987, 8vo, sewn, d.w. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 (...). Nijmegen, Thieme, 1965, 8vo, publ. cloth. - Ex-libris Jacques Bollens. - Les visages de la lettre. Dix planches commentées (...). Brussels, Union des Industries graphiques et du livre, 1948, 4to, publ. binding. - 11 other vol. (i.a. 9 vol. of "Drukkersweekblad"). (24 vol.)
Request more information