WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 43th AUCTION of Antiques and Objects of Art
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

43th AUCTION of Antiques and Objects of Art (609 Lots)

by Auction House Zezula


609 lots with images

June 21, 2014

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Josef Sudek (1896-1976) THE BASILICA OF ST PETER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Sudek (1896-1976) THE BASILICA OF ST PETER AND PAUL IN VYŠEHRAD FORTRESS. Carbon process on a paper, 174x111 mm, signed in pencil lower right (on the base) 'Sudek'. Mounted, framed, glassed. Josef Sudek (1896-1976) CHRÁM SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ. Uhlotisk na papíře, 174x111 mm, sign. tužkou vpravo dole (na podkladu) „Sudek". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Josef Sudek (1896-1976) ST. PETER UND PAUL TEMPEL IN VYŠEHRAD. Kohlendruck auf Papier, 174x111 mm, rechts unten mit Bleistift signiert „Sudek". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Sudek (1896-1976) A PORTRAIT OF A MAN. 1930.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Sudek (1896-1976) A PORTRAIT OF A MAN. 1930. A silver bromide photograph, 120x165 mm, signed in pencil lower right 'Sudek', add a dating '1930' with a pencil of a different hardness. Mounted, framed, glassed. Josef Sudek (1896-1976) PORTRÉT MUŽE. 1930. Bromostříbrná fotografie, 120x165 mm, sign. tužkou vpravo dole „Sudek", tužkou jiné tvrdosti dopsána datace „1930". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Josef Sudek (1896-1976) PORTRÄT EINES MANNES. 1930. Bromsilberfoto, 120x165 mm, rechts unten mit Bleistift signiert „Sudek", mit anderem Bleistift datiert „1930". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Zdeněk Virt (*1925) A SET OF PHOTOGRAPHS.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Zdeněk Virt (*1925) A SET OF PHOTOGRAPHS. 1967. Six photographs with a woman nude topic (no. 6,7,10,11,14 and 15) from the set called Nudes of Zdeněk Virta, published by Orbis publishing house in 1967. The set was included in foreign publications (Alessandro Bertolotti, Books of Nudes, Abrams, New York 2007). A black-and-white photograph on paper, 125x175 mm. Marked on reverse 'Akty Zdeňka Vita.' Zdeněk Virt (*1925) SOUBOR FOTOGRAFIÍ. 1967. Šest fotografií s tématem ženského aktu (č. 6, 7, 10, 11, 14 a 15) ze souboru Akty Zdeňka Virta, vydaného nakladatelstvím Orbis v roce 1967. Soubor byl zahrnut i do zahraničních publikací (Alessandro Bertolotti, Books of Nudes, Abrams, New York 2007). Černobílá fotografie na papíře, 125x175 mm, zn. na rubu „Akty Zdeňka Virta". Zdeněk Virt (*1925) KOLLEKTION VON FOTOGRAFIEN. 1967. 6 Fotos mit Frauenakten (N. 6, 7, 10, 11, 14 und 15) aus der Kollektion Akte von Zdeněk Virt, herausgegeben von Orbis in 1967. Diese Kollektion wurde auch in verschiedenen ausländischen Publikationen erwähnt (Alessandro Bertolotti, Books of Nudes, Abrams, New York 2007). Schwarzweiße Fotografie auf Papier, 125x175 mm, verso: „Akty Zdeňka Virta".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ANGIE DICKINSON - A PHOTOGRAPH WITH SIGNATURE A

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ANGIE DICKINSON - A PHOTOGRAPH WITH SIGNATURE A portrait photograph of an American actress from the legendary western movie Rio Bravo (1959). A black-and-white photography on paper, 245x195 mm (inside mount measurement). The autograph on paper, 68x100 mm (inside mount measurement). Mounted. ANGIE DICKINSON - FOTOGRAFIE S PODPISEM Portrétní fotografie americké herečky z legendárního westernového filmu Rio Bravo (1959). Černobílá fotografie na papíře, 245x195 mm (výřez pasparty). Autograf na papíře, 68x100 mm (výřez pasparty). Paspartováno. ANGIE DICKINSON - FOTOGRAFIE MIT UNTERSCHRIFT Porträtfotografie der amerikanischen Schauspielerin aus legendärem Westernfilm Rio Bravo (1959). Schwarzweiße Fotografie auf Papier, 245x195 mm (Passepartout-Ausschnitt). Autograph auf Papier, 68x100 mm (Passepartout-Ausschnitt). Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
A PAGE FROM THE BOOK OF HOURS France, 1st half of

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: A PAGE FROM THE BOOK OF HOURS France, 1st half of 15th century. A parchment double-sided page from The Book of Hours is written in minuscular Gothic italic script with bastarda elements. Majuscules are in the text highlighted by a colour frame and gilt writing. The text is written in black ink which is slightly wiped off on one page. A decorative illumination in the shape of a strip with flowers and foliar ornaments alongside the text. 120x80 mm. Framed, glassed. Condition A. LIST Z KNIHY HODINEK Francie, 1. pol. 15. stol. Pergamenový list z knihy hodinek je psán oboustranně minuskulní gotickou kurzívou s bastardními prvky. Majuskule jsou v textu zvýrazněny barevným rámečkem a psány zlatem. Text je psán černým inkoustem, který je na jedné straně lehce setřený. Po stranách textu je ozdobná iluminace v podobě pásku s květinami a listovou rozvilinou. 120x80 mm. Rámováno, zaskleno. BLATT AUS DEM STUNDENBUCH Frankreich, 1. H. 15. Jh. Pergamentblatt aus dem Stundenbuch, beiderseitig gotische Minuskelschrift mit Bastarde-Elementen, Goldene Majuskeln in farbigen Rahmen, sonst schwarze Tinte - auf einer Seite leicht berieben. Dekorative Illumination mit Rollwerk zu beiden Seiten des Textes. 120x80 mm. Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BILDER-CONVERSATIONS-LEXIKON FÜR DAS DEUTSCHE VOLK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BILDER-CONVERSATIONS-LEXIKON FÜR DAS DEUTSCHE VOLK Leipzig, 1837. The first volume of a German pictorial lexicon (A-E). 714 p., 320 pictures, 17 maps. A half-leather binding, damaged. BILDER-CONVERSATIONS-LEXIKON FÜR DAS DEUTSCHE VOLK Lipsko, 1837. První svazek německého obrázkového lexikonu (A-E). 714 str., 320 obrázků, 17 map. Vazba polokožená, poškozená. BILDER-CONVERSATIONS-LEXIKON FÜR DAS DEUTSCHE VOLK Leipzig, 1837. Erster Band des deutschen Bilderlexikon (A-E). 714 S., 320 Bilder, 17 Landkarten. Tlw. Ledereinband - beschädigt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DR. KAREL KRAMÁŘ (WITH HIS SIGNATURE) Prague,

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DR. KAREL KRAMÁŘ (WITH HIS SIGNATURE) Prague, 1936-1937. Život-Dílo-Práce vůdce národa (Life - Work - National leader's activity). Edited by Vladimír Sís. Numbered publication in protective boxes, the half-leather binding with gilding. Volume 1 from 1936 (no.478), signed by Karel Kramář, 306 p. Volume 2 from 1937, 236 p. Publishing house A. Pokorný. 20 pictures. Together: J. Miller: J. Miller: Dr. Karel Kramář. Vzpomínky k jeho sedmdesátinám, Mladá Boleslav 1930. 30 p. DR. KAREL KRAMÁŘ (S PODPISEM) Praha, 1936-1937. Život - Dílo - Práce vůdce národa. Redigoval Vladimír Sís. Číslované vydání v ochranných krabicích, vazba polokožená se zlacením. Svazek 1 z r. 1936 (č. 478), podepsaný Karlem Kramářem, 306 str. Svazek 2 z r. 1937, 236 stran. Nakl. A. Pokorný. 20 obrazů.Spolu: J. Miller: Dr. Karel Kramář. Vzpomínky k jeho sedmdesátinám, Mladá Boleslav 1930. 30 str. DR. KAREL KRAMÁŘ (MIT UNTERSCHRIFT) Prag, 1936-1937. Život - Dílo - Práce vůdce národa (Leben - Werk - Arbeit des Volkführers), redigiert von Vladimír Sís. Nummerierte Ausgabe in Schutzhüllen, tlw. Ledereinband, vergoldet. Band N. aus 1936 (N. 478), mit Unterschrift von Karel Kramář, 306 S. Band N. 2 aus 1937, 236 S. A. Pokorný Verlag. 20 Bilder. Dazu: J. Miller: Dr. Karel Kramář. Vzpomínky k jeho sedmdesátinám, Mladá Boleslav 1930. 30 Seiten.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Šíma (1891-1971), Fernand Fleuret LES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Šíma (1891-1971), Fernand Fleuret LES AMOUREUX PASSE-TEMPS. Paris, 1925. A literary piece of work by Fernand Fleuret with original woodcuts by Josef Šíma. Published in Paris 1925, Éditions Montaigne. The specimen no. 549. Written in French, 293 p. Six woodcuts on paper. See no. 5 in the list of Josef Šíma's illustrated books and book jackets (František Šmejkal: Josef Šíma, Prague 1988, p. 395). Josef Šíma (1891-1971), Fernand Fleuret LES AMOUREUX PASSE-TEMPS. Paříž, 1925. Literární dílo Fernanda Fleureta s originálními dřevoryty Josefa Šímy. Vydáno v Paříži 1925, Éditions Montaigne. Exemplář č. 549. Psáno francouzsky, 293 str. Šest dřevorytů na papíře. Viz č. 5 v soupisu ilustrovaných knih a knižních obálek Josefa Šímy (František Šmejkal: Josef Šíma, Praha 1988, s. 395). Josef Šíma - významný český a světový malíř a ilustrátor, narozen roku 1891 v Jaroměři. Šímův otec učil kreslení a malbu na zdejší C. k. řemeslnické škole, kterou navštěvoval kupříkladu i malíř František Kupka. Po absolvování akademie v Praze ve třídě Jana Preislera studoval Josef Šíma na brněnské technice. V roce 1920 odejel do Francie a natrvalo se zde usadil. Ani poté však nepřerušil styky s vlastí a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění v Československu. V roce 1927 založil se svými přáteli básníky skupinu Le Grand Jeu. Josef Šíma (1891-1971), Fernand Fleuret LES AMOUREUX PASSE-TEMPS. Paris, 1925. Literarisches Werk von Fernand Fleuret mit originalen Holzstichen von Josef Šíma. Herausgegeben in Paris in 1925, Éditions Montaigne. Exemplar N. 549. Auf Französisch geschrieben, 293 Seiten, 6 Holzschnitte auf Papier. Sieh N. 5 im Verzeichnis der illustrierten Büchern und Buchumschlägen von Josef Šíma (František Šmejkal: Josef Šíma, Praha 1988, S. 395).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Šíma (1891-1971), Pol Prille BOIS DE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Šíma (1891-1971), Pol Prille BOIS DE BOULOGNE BOIS D´AMOUR. Paris, 1925. A literary piece of work by Pol Prille with original woodcuts by Josef Šíma. Published in Paris 1925, Éditions Montaigne. Written in French, 187 p. Six woodcuts on paper (one of them on the jacket). See no. 6 in the list of Josef Šíma's illustrated books and book jackets (František Šmejkal: Josef Šíma, Prague 1988, p. 395). Josef Šíma (1891-1971), Pol Prille BOIS DE BOULOGNE BOIS D´AMOUR. Paříž, 1925. Literární dílo Pola Prille s originálními dřevoryty Josefa Šímy. Vydáno v Paříži 1925, Éditions Montaigne. Psáno francouzsky, 187 str. Šest dřevorytů na papíře (z toho jeden na obálce). Viz č. 6 v soupisu ilustrovaných knih a knižních obálek Josefa Šímy (František Šmejkal: Josef Šíma, Praha 1988, s. 395). Josef Šíma (1891-1971), Pol Prille BOIS DE BOULOGNE BOIS D´AMOUR. Paris, 1925. Literarisches Werk von Pol Prille mit originalen Holzstichen von Josef Šíma. Herausgegeben in Paris 1925, Éditions Montaigne. Auf Französisch geschrieben, 187 S., 6 Holzschnitte auf Papier (1 davon auf dem Umschlag). Sieh N. 5 im Verzeichnis der illustrierten Büchern und Buchumschlägen von Josef Šíma (František Šmejkal: Josef Šíma, Praha 1988, S. 395).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Kupka (1871-1957) PEACE CONFERENCE.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Kupka (1871-1957) PEACE CONFERENCE. 1904. La Conférence. Colour lithography on paper, 271x224 mm, signed in print lower right 'Kupla'. Mounted, framed, glassed. František Kupka (1871-1957) MÍROVÁ KONFERENCE. Paříž, 1904. La Conférence. Barevná litografie na papíře, 271x224 mm, sign. vpravo dole v tisku „Kupka". Paspartováno, rámováno, zaskleno. František Kupka (1871-1957) FRIEDENSKONFERENZ. 1904. La Conférence. Farblithografie auf Papier, 271x224 mm, rechts unten im Druck sign. „Kupka". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE:

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: LA PAIX. Paris, 1904. L´Assiette au Beurre, N° 177, 20 Août 1904: La Paix. Par François Kupka, p. 2937-2952 (unabridged). The issue of a popular French picture magazine with Kupka's lithographies dedicated to peace. The best known anarchist magazine of the Belle Epoque, published since 1901 in Paris. František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: LA PAIX. Paříž, 1904. L´Assiette au Beurre, N° 177, 20 Août 1904: La Paix. Par François Kupka, s. 2937-2952 (kompletní). Číslo ve Francii populárního obrázkového časopisu s Kupkovými litografiemi (oboustranné celostránkové ilustrace), věnované míru. Anarchistický časopis L'Assiette au Beurre byl nejznámější satirickou revue Belle Epoque, vycházející od r. 1901 v Paříži. František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: LA PAIX. Paris, 1904. L´Assiette au Beurre, N° 177, 20 Août 1904: La Paix. Par François Kupka, S. 2937-2952. Komplette Ausgabe der in Frankreich populären Zeitschrift mit Lithografien Kupkas, die er den Friedensthemen widmete.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE:

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: L´ARGENT. Paris, 1902. L´Assiette au Beurre, N° 41, 11 Janvier 1902: L´Argent. Par François Kupka, p. 645-660 (unabridged). The issue of a popular French picture magazine with Kupka's lithographies dedicated to a power of money. František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: L´ARGENT. Paříž, 1902. L´Assiette au Beurre, N° 41, 11 Janvier 1902: L´Argent. Par François Kupka, s. 645-660 (kompletní). Číslo ve Francii populárního obrázkového časopisu s Kupkovými litografiemi (oboustranné celostránkové ilustrace), věnované moci peněz. Anarchistický časopis L'Assiette au Beurre byl nejznámější satirickou revue Belle Epoque, vycházející od r. 1901 v Paříži. František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: L´ARGENT. Paris, 1902. L´Assiette au Beurre, N° 41, 11 Janvier 1902: L´Argent. Par François Kupka, S. 645-660. Komplette Ausgabe der in Frankreich populären Zeitschrift mit Lithografien Kupkas auf das Thema Macht des Gelds.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE:

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: POUR GARDER. Paris, 1902. L´Assiette au Beurre, N° 57, 3 Mai 1902: Pour Garder, p. 925-940 (unabridged). The issue of a popular French picture magazine dedicated to a political satire. Contains lithographies by F. Kupka, C, Lefevr, Michaël, N. Dorville, Delannoye and Cadel. František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: POUR GARDER. Paříž, 1902. L´Assiette au Beurre, N° 57, 3 Mai 1902: Pour Garder, s. 925-940 (kompletní). Číslo ve Francii populárního obrázkového časopisu, věnované politické satiře. Obsahuje litografie od F. Kupky, C. Lefevra, Michaëla, N. Dorville, Delannoye a Cadela (oboustranné celostránkové ilustrace). Anarchistický časopis L'Assiette au Beurre byl nejznámější satirickou revue Belle Epoque, vycházející od r. 1901 v Paříži. František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: POUR GARDER. Paris, 1902. L´Assiette au Beurre, N° 57, 3 Mai 1902: Pour Garder, S. 925-940. Komplette Ausgabe der in Frankreich populären Zeitschrift mit Lithografien von Kupka, C. Lefevre, Michaël, N. Dorville, Delannoy und Cadel, die der politischen Satire gewidmet sind.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE:

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: RELIGIONS. Paris, 1904. L´Assiette au Beurre, N° 162, 7 Mai 1904: Religions. Par François Kupka, p. 2697-2712 (unabridged). The issue of a popular French picture magazine with Kupka's lithographies dedicated to worlds' religions. František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: RELIGIONS. Paříž, 1904. L´Assiette au Beurre, N° 162, 7 Mai 1904: Religions. Par François Kupka, s. 2697-2712 (kompletní). Číslo ve Francii populárního obrázkového časopisu s Kupkovými litografiemi (oboustranné celostránkové ilustrace), věnované světovým náboženstvím. Anarchistický časopis L'Assiette au Beurre byl nejznámější satirickou revue Belle Epoque, vycházející od r. 1901 v Paříži. František Kupka (1871-1957) L´ASSIETTE AU BEURRE: RELIGIONS. Paris, 1904. L´Assiette au Beurre, N° 162, 7 Mai 1904: Religions. Par François Kupka, S. 2697-2712. Komplette Ausgabe der in Frankreich populären Zeitschrift mit Lithografien von Kupka, die der Weltreligionen gewidmet sind.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vojtěch Preissig (1873-1944) L´ASSIETTE AU

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vojtěch Preissig (1873-1944) L´ASSIETTE AU BEURRE: LES JOIES DU FOYER. Paris, 1903. L´Assiette au Beurre, N° 100, 1er Mars 1903: Les Joies du Foyer. Panneaux décoratifs pour la corbeille de noces des jeunes mariés - par V. Preissig, p. 1677-1692 (unabridged). The issue of a popular French picture magazine with Preissig's lithographies. Vojtěch Preissig - painter, illustrator and artist. Studied by Bedrich Ohmann on the middle school of Applied Arts in Prague in Prague during 1892 and 1897. Then he went to Vienna, Munich and later Paris where he cooperated with A. Mucha and studied graphic techniques in private studios of Delun and Schmid. He also founded magazine Česká grafika (Czech Graphic), was a member of the Association of Artists, Mánes and a member of the Association of Czech artists, Hollar. In 1910 he moved to USA and worked there as a teacher. After his return to Prague in 1931 he painted mostly abstract works. Vojtěch Preissig (1873-1944) L´ASSIETTE AU BEURRE: LES JOIES DU FOYER. Paříž, 1903. L´Assiette au Beurre, N° 100, 1er Mars 1903: Les Joies du Foyer. Panneaux décoratifs pour la corbeille de noces des jeunes mariés - par V. Preissig, s. 1677-1692 (kompletní). Číslo ve Francii populárního obrázkového časopisu s Preissigovými litografiemi (oboustranné celostránkové ilustrace). Anarchistický časopis L'Assiette au Beurre byl nejznámější satirickou revue Belle Epoque, vycházející od r. 1901 v Paříži. Vojtěch Preissig - grafik, malíř a ilustrátor. Studoval u Bedřicha Ohmanna na pražské Uměleckoprůmyslové škole v letech 1892-1897, poté roku 1898 odjel přes Vídeň a Mnichov do Paříže, kde krátce spolupracoval s A. Muchou a zároveň studoval grafické techniky v soukromých ateliérech Delauna a Schmida. Založil časopis Česká grafika, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Roku 1910 odjel do USA. Ve Spojených státech působil jako pedagog, po návratu do Prahy (1931) se věnoval abstraktní malbě. Vojtěch Preissig (1873-1944) L´ASSIETTE AU BEURRE: LES JOIES DU FOYER. Paris, 1903. L´Assiette au Beurre, N° 100, 1er Mars 1903: Les Joies du Foyer. Panneaux décoratifs pour la corbeille de noces des jeunes mariés - par V. Preissig, S. 1677-1692. Komplette Ausgabe der in Frankreich populären Zeitschrift mit Lithografien von Preissig.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
A COLLECTION OF FASHION MAGAZINES 1930-1937. Der

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: A COLLECTION OF FASHION MAGAZINES 1930-1937. Der Herr: Sommer 1930 (20 p.). Pán a jeho svět (Lord and his world): November 1932, March, April, June 1933 (each 18-20 p., missing p. 5-6 in April's issue). Hänslův posel (Hänsl's messanger : autumn and winter 1936/37, spring and summer 1937 (both 16 p.). SOUBOR MÓDNÍCH ČASOPISŮ 1930-1937. Der Herr: Sommer 1930 (20 str.). Pán a jeho svět: listopad 1932, březen, duben, červen 1933 (každý 18-20 str., u dubnového čísla chybí str. 5-6). Hänslův posel: podzim a zima 1936/37, jaro a léto 1937 (oba 16 str.). KOLLEKTION VON MODEZEITSCHRIFTEN 1930-1937. Der Herr: Sommer 1930 (20 S.). Der Herr und sein Welt: November 1932, März, April, Juni 1933 (jede Zeitschrift 18-20 S., bei der April-Ausgabe fehlen die Seiten 5 und 6). Hänsel Echo: Herbst und Winter 1936/37, Frühling und Sommer 1937 (beide 16 S.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonymous author according to A. Dürera THE VIRGIN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonymous author according to A. Dürera THE VIRGIN AND CHILD WITH SAINT ANNE. A credible and very accurate copy of the masterpiece, probably not too distant from original in terms of time, which was created around 1500-1502. Cooperplate on paper, 105x71 mm, marked in print 'AD'. Mounted. Anonym podle Albrechta Dürera SV. ANNA SAMOTŘETÍ. Věrohodná a velmi přesná kopie mistrovského díla, pravděpodobně nepříliš časově vzdálená originálu, který vznikl kolem r. 1500-1502. Mědirytina na papíře, 105x71 mm, zn. v tisku „AD". Paspartováno. Anonymus nach A. Dürer HL. ANNA SELBDRITT. Treue und sehr genaue Kopie des Meisterwerks, die kurz nach dem Original (1500-1502) geschaffen wurde. Kupferstich auf Papier, 105x71 mm, im Druck „AD". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Christoffel von Sichem (1546-1624) CAIN AND ABEL.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Christoffel von Sichem (1546-1624) CAIN AND ABEL. Biblical illustration. Wood-cut on paper, 85x135 mm (inside mount measurement), print marked „CVS", reverse side with printed text. Mounted. Christoffel von Sichem (1546-1624) KAIN A ÁBEL. Dřevořez na papíře, 85x135 mm (výřez pasparty), zn. v tisku „CVS", na rubu tištěný text. Paspartováno. Christoffel von Sichem (1546-1624) KAIN UND ABEL. Holzschnitt auf Papier, 85x135 mm (Passepartout-Ausschnitt), im Druck „CVS", verso: gedruckter Text. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Christoffel von Sichem (1546-1624) FLOOD. Biblical

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Christoffel von Sichem (1546-1624) FLOOD. Biblical illustration. Wood-cut on paper, 85x135 mm (inside mount measurement), reverse side with printed text. Mounted. Christoffel von Sichem (1546-1624) POTOPA. Dřevořez na papíře, 85x135 mm (výřez pasparty), na rubu tištěný text. Paspartováno. Christoffel von Sichem (1546-1624) HOCHWASSER. Holzschnitt auf Papier, 85x135 mm (Passepartout-Ausschnitt), verso: gedruckter Text. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Simon Paseus ANTONIUS DE PLUVINEL. 1623. Etching

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Simon Paseus ANTONIUS DE PLUVINEL. 1623. Etching on paper, 207x116 mm, print marked "Simon Paseus sculpsit." and "AB". Reverse side has printed text. Simon Paseus ANTONIUS DE PLUVINEL. 1623. Lept na papíře, 207x116 mm, zn. „Simon Paseus sculpsit." a „AB". Na rubu tištěný text. Simon Paseus ANTONIUS DE PLUVINEL. 1623. Radierung auf Papier, 207x116 mm, bez. „Simon Paseus sculpsit." und „AB". Verso: gedruckter Text.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Franz Heufeld A FLEMISH LANDSCAPE. 18th century.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Franz Heufeld A FLEMISH LANDSCAPE. 18th century. Print on a parchment, 217x320 mm, signed lower right 'Franc Heufeld fecit: Anno 17..' (a sign on the right washed off). Mounted. Franz Heufeld VLÁMSKÁ KRAJINA. 18. stol. Tisk na pergamenu, 217x320 mm, sign. a dat. vpravo dole „Franc: Heufeld fecit: Anno 17.." (označení vpravo smyto), na rubu přípis tužkou „Franz v. Heufeld (1731-1795)". Paspartováno. Franc Heufeld VLÄMISCHE LANDSCHAFT. 18. Jh. Druck auf Pergament, 217x320 mm, rechts unten sign. „Franc Heufeld fecit: Anno 17.." (auf der rechten Seite ist die Bezeichnung berieben). Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) A CLUNY ORDER MONK.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) A CLUNY ORDER MONK. 1655. Etching on handmade paper with a watermark, 249x138 mm, marked in print lower centre 'Ordinis Cluniacensis Monachus', marked lower right in blind embossing stamp. Illustration from Dugdalov's work Monasticon Anglicanum I (London, 1655). Václav Hollar - Czech baroque engraver and drawer, one of his most common topics were landscapes, maps, portraits, town prospects both single and in a collection. Since 1627 worked in workshops in Frankfurt am Mein by Matthäus Merian, in Strasburg, in Koln am Rein and in Antwerp's. Since 1636 employed by Duke Thomas Howard of Arundel with whom he moved to England. Václav Hollar (1607-1677) MNICH CLUNYJSKÉHO ŘÁDU. 1655. Lept na ručním papíře s vodoznakem, 249x138 mm, zn. v tisku dole uprostřed „Ordinis Cluniacensis Monachus", vpravo dole zn. slepotiskovým razítkem. Ilustrace z Dugdalova díla Monasticon Anglicanum I (Londýn, 1655). Václav Hollar - český barokní rytec a kreslíř, mezi jeho časté náměty patřily přírodní motivy, krajiny, veduty, mapy, portréty, městské prospekty na volných listech i v souborech. Od roku 1627 pracoval v dílnách ve Frankfurtu nad Mohanem u Matthäuse Meriana, ve Štrasburku, v Kolíně nad Rýnem a v Antverpách. Od roku 1636 působil ve službách hraběte Thomase Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do Anglie. Václav Hollar (1607-1677) MÖNCH AUS CLUNY. 1655. Radierung auf Bütten mit WZ, 249x138 mm, unten in der Mitte im Druck „Ordinis Cluniacensis Monachus", Blinddruckstempel rechts unten. Illustration aus dem Werk Monasticon Anglicanum I von Dugdals (London, 1655).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) TOWER OF LONDON.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) TOWER OF LONDON. Engraving from London view series. Cooperplate on handmade paper, 150x260 mm. Slightly scraped on the upper right. A later imprint (?). Václav Hollar (1607-1677) LONDÝNSKÝ TOWER. Rytina ze série pohledů na Londýn. Mědirytina na ručním papíře, 150x260 mm. Vpravo nahoře lehce odřeno. Pozdější otisk(?). Václav Hollar (1607-1677) TOWER OF LONDON. Ein Stich aus der Serie von London-Ansichten. Kupferstich auf Bütten, 150x260 mm. Rechts oben leicht beschädigt. Späterer Abdruck(?).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Martin Engelbrecht (1684 -1756) ATRIO NELLA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Martin Engelbrecht (1684 -1756) ATRIO NELLA REGGIA. Cooperplate on paper, 198x281 mm, marked in print lower left 'Pietro Righini inv. e del.', lower right 'Mart. Engelbrecht exc. A. V.'. Mounted. Martin Engelbrecht (1684 -1756) ATRIO NELLA REGGIA. Mědirytina na papíře, 198x281 mm, zn. v tisku vlevo dole „Pietro Righini inv. e del.", vpravo dole „Mart. Engelbrecht exc. A. V.". Paspartováno. Martin Engelbrecht (1684 -1756) ATRIO NELLA REGGIA. Kupferstich auf Papier, 198x281 mm, links unten im Druck: „Pietro Righini inv. e del.", rechts unten „Mart. Engelbrecht exc. A. V.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Martin Engelbrecht (1684 -1756) REGGIA MAGNIFICA.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Martin Engelbrecht (1684 -1756) REGGIA MAGNIFICA. Cooperplate on handmade paper, 203x282 mm, marked in print lower left 'Pietro Righini inv. e del., lower right 'Mart. Engelbrecht exc. A. V.'. Mounted. Martin Engelbrecht (1684 -1756) REGGIA MAGNIFICA. Mědirytina na ručním papíře, 203x282 mm, zn. v tisku vlevo dole „Pietro Righini inv. e del.", vpravo dole „Mart. Engelbrecht exc. A. V.". Paspartováno. Martin Engelbrecht (1684 -1756) REGGIA MAGNIFICA. Kupferstich auf Bütten, 203x282 mm, links unten im Druck: „Pietro Righini inv. e del.", rechts unten „Mart. Engelbrecht exc. A. V.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonymous author USUS EST MAGISTER OPTIMUS. 18th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonymous author USUS EST MAGISTER OPTIMUS. 18th century. Cooperplate on handmade paper, 203x147 mm. Mounted. Anonym USUS EST MAGISTER OPTIMUS. 18. stol. Mědirytina na ručním papíře, 203x147 mm. Paspartováno. Anonymus USUS EST MAGISTER OPTIMUS. 18. Jh. Kupferstich auf Bütten, 203x147 mm. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
THREE GRAPHIC SHEETS 17th - 18th century. Johann

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THREE GRAPHIC SHEETS 17th - 18th century. Johann Georg Hertel (1700-1775) according to I. W. Baumgartnera: Asia. Cooperplate on handmade paper, 325x209 mm, marked in print lower left 'I. W. Baumgartner inv. et del.' and in the middle 'N. 27.', signed in print lower right 'Ioh. Georg Hertel, excud. A. V.'. Lucas Kilian (1579-1637) according to Mathiase Kagera: Sanctuarium Christianorum, idest Imagines Christi et Apostolorum. Cooperplate on handmade paper, 285x152 mm, marked in print down 'Matthias Kager Inuentor', signed in print in the same place 'Lucas Kilian. Sculpsit', dated 'MDCXXIII' (1623). Anonymous author: Prudentia ejus percussit superbum. Iob 26.v. 12. Cooperplate on handmade paper, 285x195 mm. Různí autoři TROJICE GRAFICKÝCH LISTŮ. 17.-18. stol. Johann Georg Hertel (1700-1775) podle I. W. Baumgartnera: Asia. Mědirytina na ručním papíře, 325x209 mm, zn. v tisku vlevo dole „I. W. Baumgartner inv. et del." a uprostřed „N. 27.", sign. v tisku vpravo dole „Ioh. Georg Hertel, excud. A. V." Lucas Kilian (1579-1637) podle Mathiase Kagera: Sanctuarium Christianorum, idest Imagines Christi et Apostolorum. Mědirytina na ručním papíře, 285x152 mm, zn. v tisku dole „Matthias Kager Inuentor", sign. v tisku tamtéž „Lucas Kilian. sculpsit", dat. „MDCXXIII" (1623). Anonym: Prudentia ejus percussit superbum. Iob 26.v. 12. Mědirytina na ručním papíře, 285x195 mm. DREI GRAPHIKEN 17.-18. Jh. Johann Georg Hertel (1700-1775) nach I. W. Baumgartner: Asia. Kupferstich auf Bütten, 325x209 mm, links unten im Druck: „I. W. Baumgartner inv. et del." und in der Mitte „N. 27.", rechts unten im Druck sign. „Ioh. Georg Hertel, excud. A. V.". Lucas Kilian (1579-1637) nach Mathias Kager: Sanctuarium Christianorum, idest Imagines Christi et Apostolorum. Kupferstich auf Bütten, 285x152 mm, unten im Druck „Matthias Kager Inuentor", im Druck sign. „Lucas Kilian. sculpsit", dat. „MDCXXIII" (1623). Anonymus: Prudentia ejus percussit superbum. Iob 26.v. 12. Kupferstich auf Bütten, 285x195 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Various authors THREE GRAPHIC SHEETS. 17th - 18th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Various authors THREE GRAPHIC SHEETS. 17th - 18th century. Three cooperplates on paper, 178x122 mm (inside mount measurement), 137x90 mm (inside mount measurement) a 178x122 mm (inside mount measurement), marked down in print. Mounted, framed, glassed. Různí autoři TROJICE GRAFICKÝCH LISTŮ. 17.-18. stol. Trojice mědirytin na papíře, 178x122 mm (výřez pasparty), 137x90 mm (výřez pasparty) a 178x122 mm (výřez pasparty), zn. dole v tisku. Paspartováno, rámováno, zaskleno. Verschiedene Künstler DREI GRAPHIKEN. 17.-18. Jh. Drei Kupferstiche auf Papier, 178x122 mm (Passepartout-Ausschnitt), 137x90 mm (Passepartout-Ausschnitt) und 178x122 mm (Passepartout-Ausschnitt), unten im Druck bezeichnet. Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Rudolph Johann Störcklin (1723-1756) THE ASCENSION

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Rudolph Johann Störcklin (1723-1756) THE ASCENSION AND DESCENT OF HOLY SPIRIT. Two illustrations from a Roman missal. Cooperplates on paper, 295x177 mm and 296x177 mm, both marked in print lower right 'Rudolph Störcklin Cath. Sc. A. V.' Rudolph Johann Störcklin (1723-1756) NANEBEVSTOUPENÍ A SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Dvojice ilustrací z římského misálu. Mědirytiny na papíře, 295x177 mm a 296x177 mm, obě zn. v tisku vpravo dole „Rudolph Störcklin Cath. Sc. A. V." Rudolph Johann Störcklin (1723-1756) HIMMELFAHRT UND AUSGIESSUNG DES HEILIGEN GEISTES. Zwei Illustrationen aus römischem Missal. Kupferstiche auf Papier, 295x177 mm und 296x177 mm, beide rechts unten im Druck bez. „Rudolph Störcklin Cath. Sc. A. V."

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonymous author ARCHITECTURE. 18th century. Two

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonymous author ARCHITECTURE. 18th century. Two cooperplates on handmade paper, 365x275 mm and 187x285 mm, marked in print down 'C. P. S. C. M.' , '15.' . Anonym ARCHITEKTURA. 18. stol. Dvojice mědirytin na ručním papíře, 365x275 mm a 187x285 mm, zn. v tisku dole „C. P. S. C. M.", „15.". Anonymus ARCHITEKTUR. 18. Jh. Zwei Kupferstiche auf Bütten, 365x275 mm und 187x285 mm, unten im Druck „C. P. S. C. M." und „15.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Emanuel Eichel (1717-1782) WIES NEAR CHEB.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Emanuel Eichel (1717-1782) WIES NEAR CHEB. Augsburg, 1753. A place of pilgrimage with the Flagellated Redeemer Church, 5 km far from Cheb. At first there was built a chapel on the place of a miraculous tree trunk, to which it was ascribed healing influence, around which later emerged a new village, nowadays vanished.Prospect der Capelle des gegeißelten Heilands auf der kleinern Wies bei Eger. Cooperplate on paper, 340x430 mm (inside mount measurement), marked lower left 'Emanuel Eichel sculpsit Augusta Vindelicorum'. Mounted, framed, glassed. Emanuel Eichel (1717-1782) WIES U CHEBU. Augsburg, 1753. Poutní místo s kostelíkem Zbičovaného Vykupitele, vzdálené 5 km od Chebu. Na místě zázračného kmene stromu, jemuž byly připisovány léčivé účinky, byla vystavěna nejprve kaple, kolem níž vznikla později vesnice, dnes zaniklá. Prospect der Capelle des gegeißelten Heilands auf der kleinern Wies bei Eger. Mědirytina na papíře, 340x430 mm (výřez pasparty), zn. vlevo dole „Emanuel Eichel sculpsit Augusta Vindelicorum". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Emanuel Eichel (1717-1782) WIES BEI CHEB. Augsburg, 1753. Wallfahrtskirche „Zum gegeißelten Heiland", die 5 km von Cheb entfernt ist. Prospect der Capelle des gegeißelten Heilands auf der kleinen Wies bei Eger. Kupferstich auf Papier, 340x430 mm (Passepartout-Ausschnitt), links unten „Emanuel Eichel sculpsit Augusta Vindelicorum". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Daniel Hertz (1693-1754) ON A TORTURE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Daniel Hertz (1693-1754) ON A TORTURE DEVICE. Seven numbered etchings with a torture theme on handmade paper (a group of five graphic sheets), 155x98 mm, 138x59 mm, 125x153 mm, 128x173 mm, 78x163 mm, 78x163 mm, 111x190 mm. Johann Daniel Hertz (1693-1754) NA MUČIDLECH. Sedm číslovaných leptů s tematikou mučení na ručním papíře (pětice grafických listů), 155x98 mm, 138x59 mm, 125x153 mm, 128x173 mm, 78x163 mm, 78x163 mm, 111x190 mm. Johann Daniel Hertz (1693-1754) FOLTER. Sieben nummerierte Radierungen auf Bütten mit Folter-Themen, 155x98 mm, 138x59 mm, 125x153 mm, 128x173 mm, 78x163 mm, 78x163 mm und 111x190 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ST JOHN OF NEPOMUK Middle Europe, the end of 18th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ST JOHN OF NEPOMUK Middle Europe, the end of 18th century. Aquarelle and gouache on a trimmed parchment in the style of lace, 100x600 mm, underlay with black fabric, a commemorative inscription on the reverse. Mounted. SV. JAN NEPOMUCKÝ Střední Evropa, konec 18. stol. Akvarel a kvaš na prostřihovaném pergamenu ve stylu krajky, 100x600 mm, podloženo černým textilem, na rubu přípis upomínkového charakteru. Paspartováno. ST. JOHANNES NEPOMUK Mitteleuropa, Ende 18. Jh. Aquarell und Gouache auf spitzenstilisiertem Pergament, 100x600 mm, schwarze Stoffunterlage, verso mit Widmung. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
J. Battman SAINT WENCESLAS. Prague, 19th century.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: J. Battman SAINT WENCESLAS. Prague, 19th century. Steel engraving on paper, 280x200 mm (inside mount measurement), marked lower right 'Prag b. J. Battman' . Mounted. J. Battman SV. VÁCLAV. Praha, 19. stol. Ocelorytina na papíře, 280x200 mm (výřez pasparty), zn. vpravo dole „Prag b. J. Battman". Paspartováno. J. Battman HL. WENZEL. Prag, 19. Jh. Stahlstich auf Papier, 280x200 mm (Passepartout-Ausschnitt), rechts unten „Prag b. J. Battman". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Jakob Haid (1704-1767) A PORTRAIT OF A

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Jakob Haid (1704-1767) A PORTRAIT OF A LADY. Germany, 18th century. Mezzotint on handmade paper, 227x170 mm (inside mount measurement), signed in print lower centre 'J. J. Haid et filius exc. Aug. Vind.' , marked lower left 'No. 21' . Mounted, framed, glassed. Johann Jakob Haid (1704-1767) PORTRÉT DÁMY. Německo, 18. stol. Mezzotinta na ručním papíře, 227x170 mm (výřez pasparty), sign. dole uprostřed v tisku „J. J. Haid et filius exc. Aug. Vind.", značeno vlevo dole „No. 21". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Johann Jakob Haid (1704-1767) PORTRÄT EINER DAME. Deutschland, 18. Jh. Mezzotinto auf Bütten, 227x170 mm (Passepartout-Ausschnitt), unten in der Mitte im Druck sign. „J. J. Haid et filius exc. Aug. Vind.", links unten „No. 21". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Simon Negges (1726-1792) A PORTRAIT OF

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Simon Negges (1726-1792) A PORTRAIT OF JOSEPH II. Mezzotint on handmade paper, 353 x 226 mm, signed in print lower right 'J. S. Negges fec. A. V.' . Mounted. Condition B. Johann Simon Negges (1726-1792) PORTRÉT JOSEFA II. Mezzotinta na ručním papíře, 353x226 mm, sign. v tisku vpravo dole „J. S. Negges fec. A. V.". Paspartováno. Johann Simon Negges (1726-1792) PORTRÄT VON JOSEPH II. Mezzotinto auf Bütten, 353 x 226 mm, rechts unten im Druck sign. „J. S. Negges fec. A. V.". Passepartout. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Šír (1796-1867) ALBRECHT VON WALLESTEIN.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Šír (1796-1867) ALBRECHT VON WALLESTEIN. Lithography on paper, 255x180 mm, marked in print down 'Kamenotisk Fr. Šíra w Praze' . Mounted. František Šír (1796-1867) ALBRECHT Z VALDŠTEJNA. Litografie na papíře, 255x180 mm, zn. v tisku dole „Kamenotisk Fr. Šíra w Praze". Paspartováno. František Šír (1796-1867) ALBRECHT VON WALDSTEIN. Lithografie auf Papier, 255x180 mm, unten im Druck „Kamenotisk Fr. Šíra w Praze". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Bekl (1806-1865), Josef Mánes (1820-1871)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Bekl (1806-1865), Josef Mánes (1820-1871) FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER. Nedejme se! Dr. Fr. Ladislav Rieger poslanec Železnobrodský na sněmu říšském. (Don't give in! Dr. Fr. Ladislav Rieger, the envoy of Železný Brod city in the assembly of the empire. Lithography on paper, 396x296 mm, marked in print lower left 'Jos. Manes kres: J. Bekel lith.' , lower right 'Tisk u Fr. Šíra' . Josef Bekl (1806-1865), Josef Mánes (1820-1871) FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER. Nedejme se! Dr. Fr. Ladislav Rieger poslanec Železnobrodský na sněmu říšském. Litografie na papíře, 396x296 mm, zn. v tisku vlevo dole „Jos. Manes kres: J. Bekel lith.", vpravo dole „Tisk u Fr. Šíra". Josef Bekl (1806-1865), Josef Mánes (1820-1871) FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER. Nedejme se! Dr. Fr. Ladislav Rieger, der Abgeordnete aus Železný Brod im Reichstag. Lithografie auf Papier, 396x296 mm, links unten im Druck: „Jos. Manes kres: J. Bekel lith.", rechts unten „Tisk u Fr. Šíra".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonymous author SEAGOING SHIPS. 19th / 20th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonymous author SEAGOING SHIPS. 19th / 20th century. A pair of boards with steel engravings on paper, 215x296 mm and 216x296 mm, marked captions with ship names in print near the lower edges. Mounted, framed, glassed. Anonym KORÁBY. 19./20. stol. Dvojice tabulí s ocelorytinami na papíře, 215x296 mm a 216x296 mm, v tisku při spodním okraji zn. popisky s názvy lodí. Paspartováno, rámováno, zaskleno. Anonymus MEERSCHIFFE. 19./20. Jh. Zwei Tafeln mit Stahlstichen auf Papier, 215x296 mm und 216x296 mm, Namen der Schiffe am unteren Rand im Druck geschrieben. Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Martin Will (1727-1806) A SEA BATTLE. A sea

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Martin Will (1727-1806) A SEA BATTLE. A sea battle scene of England against France from 1782. A German text added. Colour cooperplate, 257 x 370 mm, marked lower right 'J. M. Will' . Mounted, framed, glassed. Johann Martin Will (1727-1806) NÁMOŘNÍ BITVA. Scéna námořní bitvy Anglie proti Francii z roku 1782. Doplněno německým textem. Barevná mědirytina, 257x370 mm, značeno vpravo dole „J. M. Will". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Johann Martin Will (1727-1806) SEESCHLACHT. Seeschlachtszene - England gegen Frankreich im Jahr 1782. Mit Text auf Deutsch. Farbkupferstich, 257x370 mm, rechts unten „J. M. Will". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonymous author according to Claude Joseph Vernet

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonymous author according to Claude Joseph Vernet A HARBOUR SCENE. An engraving based on the image of French harbour scenes, which was created by Claude Joseph Vernet on the ground of a royal order assigned in 1783.This set was popularized by several later reproductions made by e.g. Le Bas, Cochin, Aliamet, Benard, etc. The name of the work 'Le bacha en promenade' (A Pasha on a Promenade) and the inscription 'vyryto podle original od Josepha Verneta, umělce z Parmy' at the lower centre part of the graphic sheet. A sign lower right washed off. Cooperplate on handmade paper, 340 x 425 mm, marked lower left 'Peint par J. Vernet' . Mounted, framed, glassed. Anonym podle Claude Josepha Verneta PŘÍSTAVNÍ SCÉNA. Rytina vycházející ze série zobrazení francouzských přístavů, kterou na královskou objednávku, zadanou roku 1753, vytvořil Claude Joseph Vernet. Tento soubor byl popularizován několika pozdějšími reprodukcemi, a to rytci, jako byli Le Bas, Cochin, Aliamet, Benard ad. Dole uprostřed grafického listu se nachází název díla „Le bacha en promenade" (Paša na promenádě) a francouzský nápis sdělující „vyryto podle originálu od Josepha Verneta, umělce z Parmy". Vpravo dole je označení smyto. Mědirytina na ručním papíře, 340x425 mm, značeno vlevo dole „Peint par J. Vernet". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Anonymus nach Claude Joseph Vernet HAFENSZENE. Ein durch die Serie der Abbildungen der französischen Häfen inspirierter Stich, die auf Bestellung des Königs (1753) von Claude Joseph Vernet geschaffen wurde. Diese Serie wurde später durch Reproduktionen von Le Bas, Cochin, Aliamet, Benard usw. popularisiert. Name des Werks unten in der Mitte „Le bacha en promenade" und französische Aufschrift „nach dem Original von Joseph Vernet, des Künstlers aus Parma". Verwischte Bezeichnung rechts unten. Kupferstich auf Bütten, 340x425 mm, links unten „Peint par J. Vernet". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Julius Umbach (1815-1877), Ludwig Rohbock

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Julius Umbach (1815-1877), Ludwig Rohbock (1824-1893) NITRA. Nyitra/Neutra. Lithography on paper, 134x167 mm (inside mount measurement), marked in print lower left 'L. Rohbock del.' , lower right 'J. Umbach sculp.' . Mounted. Julius Umbach (1815-1877), Ludwig Rohbock (1824-1893) NITRA. Nyitra/Neutra. Litografie na papíře, 134x167 mm (výřez pasparty), zn. v tisku vlevo dole „L. Rohbock del.", vpravo dole „J. Umbach sculp.". Paspartováno. Julius Umbach (1815-1877), Ludwig Rohbock (1824-1893) NITRA. Nyitra/Neutra. Lithografie auf Papier, 134x167 mm (Passepartout-Ausschnitt), links unten im Druck: „L. Rohbock del.", rechts unten „J. Umbach sculp.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Francois Godefroy (1743-1819) A PAIR OF GRAPHIC

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Francois Godefroy (1743-1819) A PAIR OF GRAPHIC SHEETS. Two graphic sheets with the name Vue près de Bologne (Near Bologna) with country themes. Marked lower left 'Casanova pinx.t' and lower right Godefroy sculp.t' . Cooperplate, 193x153 mm. Framed, glassed. Francois Godefroy (1743-1819) DVOJICE GRAFICKÝCH LISTŮ. Dva grafické listy s názvem Vue près de Bologne (Poblíž Bologni) s venkovskými náměty. Značeno vlevo dole „Casanova pinx.t" a vpravo dole „Godefroy sculp.t". Mědirytina, 193x153 mm. Rámováno, zaskleno. Francois Godefroy (1743-1819) ZWEI GRAPHIKEN. Vue près de Bologne (In der Nähe von Bologna) - volkstümliche Motive. Links unten „Casanova pinx.t", rechts unten: „Godefroy sculp.t". Kupferstich, 193x153 mm. Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Adolf Bedřich Kunike (1777-1838) HUNGARIAN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Adolf Bedřich Kunike (1777-1838) HUNGARIAN LANDSCAPE. 1820s. Lithography, 293 x 353 mm, signed in print lower right 'Kunicke litogr.' Mounted. Adolf Bedřich Kunike (1777-1838) MAĎARSKÁ KRAJINA. 20. léta 19. stol. Litografie na papíře, 293x353 mm, sign. v tisku vpravo dole „Kunicke litogr.". Paspartováno. Adolf Bedřich Kunike (1777-1838) UNGARISCHE LANDSCHAFT. 1820-1830. Lithografie, 293x353 mm, rechts unten im Druck sign. „Kunicke litogr.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johannes Poppel TOWN HALL IN OLOMOUC. 19th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johannes Poppel TOWN HALL IN OLOMOUC. 19th century. Lithography on paper, 111x142 mm, marked in print lower left 'Gen. v. C. Wirbs' , lower right 'Stahlst. v. Joh. Poppel.' Mounted. Johannes Poppel RADNICE V OLOMOUCI. 19. stol. Litografie na papíře, 111x142 mm, zn. v tisku vlevo dole „Gen. v. C. Wirbs", vpravo dole „Stahlst. v. Joh. Poppel". Paspartováno. Johannes Poppel RATHAUS IN OLOMOUC. 19. Jh. Lithografie auf Papier, 111x142 mm, links unten im Druck: „Gen. v. C. Wirbs", rechts unten „Stahlst. v. Joh. Poppel". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johannes Poppel HAMBURG PROMENADE. A half of 19th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johannes Poppel HAMBURG PROMENADE. A half of 19th century. A colour engraving, 177x237 mm, marked in print lower right 'Stahlst. v. Joh. Poppel' . Framed, glassed. Johannes Poppel PROMENÁDA V HAMBURKU. Pol. 19. stol. Kolorovaná rytina na papíře, 177x237 mm, značeno v tisku vpravo dole „Stahlst. v. Joh. Poppel". Rámováno, zaskleno. Johannes Poppel PROMENADE IN HAMBURG. Um 1850. Kolorierter Stich, 177x237 mm, rechts unten im Druck „Stahlst. v. Joh. Poppel". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Carl Schütz (1745-1800), Johann Ziegler

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Carl Schütz (1745-1800), Johann Ziegler (1749-1812) AN OLD VIENNA UNIVERSITY. 1790. A print form a collection of fifty views of the city Vienna. A combination of a colour cooperplate and etching, 330x445 mm (inside mount measurement), supplemented with German and French inscription down in print 'A view of university buildings, a square and a church'. Mounted. Carl Schütz (1745-1800), Johann Ziegler (1749-1812) STARÁ VÍDEŇSKÁ UNIVERZITA. 1790. Tisk z kolekce padesáti pohledů na město Vídeň. Kombinace barevné mědirytiny a leptu, 330x445 mm (výřez pasparty), doplněno dole v tisku německým a francouzským nápisem „Pohled na univerzitní budovy, náměstí a kostel". Paspartováno. Carl Schütz (1745-1800), Johann Ziegler (1749-1812) ALTE WIENER UNIVERSITÄT. 1790. Druck aus der Kollektion der Ansichten von Wien. Kombination von Farbkupferstich und Radierung, 330x445 mm (Passepartout-Ausschnitt), Inschrift auf Deutsch und Französisch unten im Druck. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Marie Adler (1863-1947) HEILIGENKREUZERHOF IN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Marie Adler (1863-1947) HEILIGENKREUZERHOF IN VIENNA. Etching on paper, 260x185 mm (inside mount measurement), signed in pencil lower right 'Marie Adler' , pinpointed lower left 'Heiligenkreuzerhof, Wien' . Mounted, framed, glassed. Marie Adler (1863-1947) HEILIGENKREUZERHOF VE VÍDNI. Lept na papíře, 260x185 mm (výřez z pasparty), sign. tužkou vpravo dole „Marie Adler", určeno vlevo dole „Heiligenkreuzerhof, Wien". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Marie Adler - rakouská grafička, studovala ve Vídni u prof. Michaleka. Založila Radierklub Wiener Künstlerinnen. 1938 emigrovala do USA. V její tvorbě se často objevují pohledy na rakouskou metropoli. Marie Adler (1863-1947) HEILIGENKREUZERHOF IN WIEN. Radierung auf Papier, 260x185 mm (Passepartout-Ausschnitt), rechts unten mit Bleistift signiert „Marie Adler", links unten „Heiligenkreuzerhof, Wien". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Marie Adler (1863-1947) A SECLUDED PLACE IN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Marie Adler (1863-1947) A SECLUDED PLACE IN VIENNA. Etching on paper, 247x151 mm, signed in pencil lower right 'Marie Adler', marked in pencil lower left 'Schönlaterngasse, Wien.' . Framed, glassed. Marie Adler (1863-1947) VÍDEŇSKÉ ZÁKOUTÍ. Lept na papíře, 247x151 mm, sign. tužkou vpravo dole „Marie Adler", zn. tužkou vlevo dole „Schönlaterngasse, Wien.". Rámováno, zaskleno. Marie Adler (1863-1947) WIENER WINKEL. Radierung auf Papier, 247x151 mm, rechts unten mit Bleistift signiert „Marie Adler", links unten mit Bleistift „Schönlaterngasse, Wien.". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Hans Figura (1898-1978) ST CHARLES BORROMEO CHURCH

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Hans Figura (1898-1978) ST CHARLES BORROMEO CHURCH IN VIENNA. Colour etching, 280x230 mm (inside mount measurement), signed in pencil lower right 'Figura' . Mounted, framed, glassed. Hans Figura (1898-1978) KOSTEL SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE VÍDNI. Barevný lept, 280x230 mm (výřez pasparty), sign. tužkou vpravo dole „Figura". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Hans Figura (1898-1978) WIENER KARLSKIRCHE. Farbradierung, 280x230 mm (Passepartout-Ausschnitt), rechts unten mit Bleistift signiert „Figura". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
13