WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
PHOTOGRAPHY OF ELISKA KRASNOHORSKA WITH A DEDICATION

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PHOTOGRAPHY OF ELISKA KRASNOHORSKA WITH A DEDICATION Bohemia, about 1860 and beginning of 20th century. Periodic photography of Eliska Krasnohorska shown as a young girl (about ) with the reverse side with her dedication : „Vzorné vlastence, již miluji od jejího mládí, na památku podává obrázek ze svého vlastního mládí v úctě a sympatii Eliška Krásnohorská. V Praze, dne 7. listopadu 1921."(„To a great patriot and a friend I cherished since childhood I give this photography of myself from my childhood days. In Prague, 7.November 1921"), 161x104 mm. Photography is set in an art nouveau standing frame for the desk.Comes with a photography of an old woman to whom this depiction was meant. 50x35 mm. FOTOGRAFIE ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ S VĚNOVÁNÍM Čechy, kolem r. 1860 a zač. 20. stol. Na dobové fotografii Eliška Krásnohorská jako mladá dívka (kolem r. 1860), na rubu její věnování: „Vzorné vlastence, již miluji od jejího mládí, na památku podává obrázek ze svého vlastního mládí v úctě a sympatii Eliška Krásnohorská. V Praze, dne 7. listopadu 1921.". Černobílá fotografie na papíře, 161x104 mm. Fotografie je vložena do stolního secesního rámečku s opěrkou.Spolu: fotografie staré ženy, jíž bylo věnování určeno, 50x35 mm. PHOTOGRAPHIE VON ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ MIT WIDMUNG Böhmen, um 1860 und Anf. 20. Jh. Zeitgenössische Photographie, Eliška Krásnohorská als junges Mädchen (um 1860), verso mit eigener Widmung: „Vzorné vlastence, již miluji od jejího mládí, na památku podává obrázek ze svého vlastního mládí v úctě a sympatii Eliška Krásnohorská. V Praze, dne 7. listopadu 1921.", 161x104 mm. Im Jugendstilrahmen. Dazu: Photographie einer alten Frau, der die Widmung bestimmt wurde. 50x35 mm. Gerahmt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PHOTOGRAPHY OF EMMY DESTINN WITH A DEDICATION

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PHOTOGRAPHY OF EMMY DESTINN WITH A DEDICATION Photography of Czech opera singer with her own dedication: "K laskavé vzpomínce! Emma Destinová." ("For a kind memory! Emma Destinova"), 290x180 mm, photography dated at the bottom right "Berlin 1908", mark of the studio at the bottom left corner "Ernst Schneider". Framed, glassed. FOTOGRAFIE EMY DESTINNOVÉ S VĚNOVÁNÍM 1908. Fotografie české operní pěvkyně s jejím vlastnoručním věnováním: „K laskavé vzpomínce! Emma Destinová.". Černobílá fotografie na papíře, 290x180 mm, dat. vpravo dole „Berlin 1908", zn. ateliéru vlevo dole na papíře „Ernst Schneider". Rámováno, zaskleno. PHOTOGRAPHIE VON EMA DESTINOVÁ MIT WIDMUNG 1908. Photographie der tschechischen Opernsängerin mit eigenhändiger Widmung „K laskavé vzpomínce! Emma Destinová.", 290x180 mm, rechts unten „Berlin 1908", Marke des Ateliers „Ernst Schneider" links unten auf dem Papier. gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miloš Vojíř (* 1938)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miloš Vojíř (* 1938) SIX NUDE WOMEN. Photographies no. 2, 5, 10, 12, 14 and 15 from the cycle of 15 post cards published by Orbis publishing house. Black and white photography on paper, 175x125 mm, reverse side marked "MILOŠ VOJÍŘ/Akty". Miloš Vojíř - Photographer from Hradec Kralove, member of the Association of Czech photographers. His main focus was on nudes, portraits and abstract photography. Since 1980 he became a professional photographer and graphic artist. He made 65 art exhibitions so far in Czech Republic and abroad (Poland, Germany, Austria). Miloš Vojíř (*1938) ŠESTICE ŽENSKÝCH AKTŮ. Fotografie č. 2, 5, 10, 12, 14 a 15 z cyklu 15 pohlednic vydaných nakladatelstvím Orbis. Černobílá fotografie na papíře, 175x125 mm, zn. na rubu „MILOŠ VOJÍŘ/Akty". Miloš Vojíř - královéhradecký fotograf, člen Svazu českých fotografů. Zabývá se hlavně akty, portréty a abstraktní fotografií. Od roku 1980 je samostatným výtvarníkem v oboru fotografie a užité grafiky. Doposud uspořádal 65 autorských výstav u nás i v zahraničí (Polsko, Německo, Rakousko). Miloš Vojíř (* 1938) SECHS FRAUENAKTE. Photographie N. 2, 5, 10, 12, 14 und 15 aus dem Zyklus von 15 Ansichtskarten, herausgegeben von Orbis. Schwarzweiße Photographie auf Papier, 175x125 mm, verso „MILOŠ VOJÍŘ/Akty"".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Zdeněk Virt (* 1925)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Zdeněk Virt (* 1925) FOUR NUDE WOMEN. 1967. Photographies no. 1, 4, 8 and 12 from the cycle of 15 postcards Nudes by Zdenek Virt, published in 1967 by Orbis publishing house. Set was also published in foreign books (Alessandro Bertolotti, Books of Nudes, Abrams, New York 2007). Black and white photography on paper, 125x175 mm, reverse side marked "Akty ZDEŇKA VIRTA". Zdeněk Virt - studied State School of Graphic. After the war he continued his studies of graphics at the university. He made photographies since fifties. Since the middle of sixties he published his photographies in magazines and later published several books of his photographies. Zdeněk Virt (1925-2008) ČTVEŘICE ŽENSKÝCH AKTŮ. 1967. Fotografie č. 1, 4, 8 a 12 z cyklu 15 fotografických pohlednic Akty Zdeňka Virta, vydaného v roce 1967 nakladatelstvím Orbis. Soubor byl zahrnut i do zahraničních publikací (Alessandro Bertolotti, Books of Nudes, Abrams, New York 2007). Černobílá fotografie na papíře, 125x175 mm, zn. na rubu „Akty ZDEŇKA VIRTA". Zdeněk Virt - studoval na Státní grafické škole. Po válce a totálním nasazení pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Františka Tichého. Věnoval se hlavně užité grafice, fotografoval od poloviny padesátých let. Od poloviny šedesátých let uveřejňoval časopisecky své fotografické akty, které pojímal v duchu moderního op-artu. Následně vydal několik fotografických knih. Zdeněk Virt (* 1925) VIER FRAUENAKTE. 1967. Photographie N. 1, 4, 8 und 12 aus dem Zyklus von 15 Ansichtskarten von Zdeňek Virt, herausgegeben von Orbis in 1967. Die Serie wurde auch in ausländischen Publikationen eingeschlossen. (Alessandro Bertolotti, Books of Nudes, Abrams, New York 2007). Schwarzweiße Photographie auf Papier, 125x175 mm, verso bez. „Akty ZDEŇKA VIRTA".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Zdeněk Virt (* 1925)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Zdeněk Virt (* 1925) PAIR OF NUDES. 1967. Pair of nudes with numbers 11 and 13 of the set of fifteen photographic nudes of Zdenek Virt, published by Orbis publishing house in 1967. Set was published in a foreign publications (Alessandro Bertolotti, Books of Nudes, Abrams, New York 2007). Black and white photography on paper, 125x175 mm. Reverse side marked "Original Vintage Silver Gelatin Photograph (18x13) 1966". Mounted, framed, glassed. Zdeněk Virt - studied State School of Graphic. After the war he continued his studies of graphics at the university. He made photographies since fifties. Since the middle of sixties he published his photographies in magazines and later published several books of his photographies. Zdeněk Virt (1925-2008) DVOJICE AKTŮ. 1967. Dvě fotografie ženských aktů s čísly 11 a 13 ze souboru patnácti fotografických pohlednic Akty Zdeňka Virta, vydaného nakladatelstvím Orbis roku 1967. Soubor byl zahrnut i do zahraničních publikací (Alessandro Bertolotti, Books of Nudes, Abrams, New York 2007). Černobílá fotografie na papíře, 125x175 mm. Na rubu značeno „Original Vintage Silver Gelatin Photograph (18x13) 1966". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Zdeněk Virt (* 1925) ZWEI AKTE. 1967. Zwei Photographien, N. 11 und 13 aus dem Zyklus von 15 Ansichtskarten mit Akten von Zdeňek Virt, herausgegeben von Orbis in 1967. Die Serie wurde auch in ausländischen Publikationen eingeschlossen. (Alessandro Bertolotti, Books of Nudes, Abrams, New York 2007). Schwarzweiße Photographie auf Papier,125x175 mm. verso bez. „Original Vintage Silver Gelatin Photograph (18x13) 1966". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miloslav Stibor (1927-2011)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miloslav Stibor (1927-2011) FOUR NUDES. 1950 (?). Black and white photographies no.. 4, 7, 8 and 12, probably from cycle "Miloslav Stibor-Nudes", published by Orbis publishing house in 1967. 180x130 mm (inside mount measurements). Reverse side marked "Vintage gelatin silver print (18x13 cm) 1950/Stamped / credited verso (Orbis)". Mounted, framed, glassed. Miloslav Stibor - important Czech photographers and a university professor. Created majority of his photography's in sixties and seventies and became famous mostly through his nudes and landscapes. Miloslav Stibor (1927-2011) ČTVEŘICE AKTŮ. 1950 (?). Čtyři fotografie ženských aktů, č. 4, 7, 8 a 12, patrně z cyklu „Miloslav Stibor-Akty", vydaného nakladatelstvím Orbis v roce 1967. 180x130 mm (výřez pasparty). Na zadní straně značeno „Vintage gelatin silver print (18x13 cm) 1950/Stamped / credited verso (Orbis)". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Miloslav Stibor - významný český fotograf a vysokoškolský pedagog. Tvořil převážně v 60. a 70. letech 20. století; proslavil se především akty a krajinami. Miloslav Stibor (1927-2011) VIER AKTE. 1950 (?). Schwarzweiße Photographien, N. 4, 7, 8 a 12, wahrscheinlich aus dem Zyklus „Miloslav Stibor-Akty", herausgegeben von Orbis in 1967. 180x130 mm (ohne Passepartout). Verso: „Vintage gelatin silver print (18x13 cm) 1950/Stamped / credited verso (Orbis)". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miroslav Tichý (1926-2011)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miroslav Tichý (1926-2011) CASHIER´S LADY. Photography, 179x131 mm. Miroslav Tichý - amateur photographer and painter. Miroslav Tichý (1926-2011) PRODAVAČKA. Černobílá fotografie, 179x131 mm. Miroslav Tichý - amatérský fotograf a malíř. Miroslav Tichý (1926-2011) VERKÄUFERIN. Photographie, 179x131 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Pavel Kristián of Koldín (1530-1589)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pavel Kristián of Koldín (1530-1589) CODE OF TOWN LAW FROM THE LIBRARY OF ZACHARIAS GEIZKOFLER. Leipzig, 1607. Highly interesting example both by provenance and by specimen, German print with a well preserved binding from the personal library of Zacharias Geizkofler. Das Behmische Rechtt Wie dasselbe in des König reichs Beheim Neuen Stadt Prag in vblichem Brauch gehalten wirdt, Kurtz vnd rund auch in ordentlichen Titteln verfasset vnndt verteutschett. Jetzo zuerst in offnen druck ausgegeben Leipzigk. In verlegung Henning Grossen des Jüngern Anno 1607. Gedruckt zu Leipzig, bey Jacobo Popporeich, in verlegung Henningi Grossen des jüngern, Buchhändlers daselbst. Typis Berwaldinis. Not numbered pages.It is probably first publication of Summa, shortened Czech written Koldín´s Code of Law from 1581, in German transcription. Koldín´s Code of town law of the Czech Kingdom was influenced by Saxony law, in 16th and 17th century often discussed in Czech lands. Even after accepting it by Rudolph II (1579) and by supreme court (1780) several towns refused to accept it (Litoměřice and Louny) and preferred Magdebursk law. Binded with: Alte Reichs Abschied und Handlunge[n]. So dem gemeinen nutzen zu gutem, theils auß Chur-Fürsten vnd Stätten Archivis, theils aus hievor getruckten alten Exemplarien zusammen getragen worden. Deren verzeichnus zu ruck dieses blats zufinden. 1607. Gedruckt in der Churfürstlichen Stadt Amberg, durch Michael Forstern. German and Latin text. 139 pages. Original soft full parchment binding. Front and back desks with heraldic symbols of the owner with the inscription "Ritter Zacharias Geizkofler". Front side with glued copperplate heraldic exlibris of the same owner and his wife with an inscription and date "Zacharias Geizkofler von Gailenbach, Ritter. u[nd]. Maria Geizkoflerin. geborne von Rehelingen. 1605.", marked in print with initials "SC", stamp and initials "MKH" with a crown (also on the back side) and with heraldic stamp of Lobkowicz´s library with an inscription "Bibliotheca principis Augusti de Lobkowicz" and date "1688". Marked by evidence nubmer from the libraries: the book spine "N. 195." And front with pen mark "W. 20." And pencil "N. 17". Pavel Kristián z Koldína (1530-1589) ZÁKONÍK MĚSTSKÉHO PRÁVA Z KNIHOVNY ZACHARIÁŠE GEIZKOFLERA. Lipsko, 1607. Provenienčně i exemplářově zajímavý německy psaný tisk s výjimečně zachovalou vazbou pocházející z osobní knihovny rytíře Zachariáše Geizkoflera. Das Behmische Rechtt Wie dasselbe in des König reichs Beheim Neuen Stadt Prag in vblichem Brauch gehalten wirdt, Kurtz vnd rund auch in ordentlichen Titteln verfasset vnndt verteutschett. Jetzo zuerst in offnen druck ausgegeben Leipzigk. In verlegung Henning Grossen des Jüngern Anno 1607. Gedruckt zu Leipzig, bey Jacobo Popporeich, in verlegung Henningi Grossen des jüngern, Buchhändlers daselbst. Typis Berwaldinis. Nestránkováno. Jedná se pravděpodobně o první vydání Summy, zkrácené verze česky psaného Koldínova zákoníku z r. 1581, v německém překladu. Koldínův zákoník městského práva Království českého, který vycházel ze saského práva, byl v Čechách na přelomu 16. a 17. století předmětem bohaté právní diskuze a sporů. I přes uznání císařem Rudolfem II. (1579) a apelačním soudem (1580) jej odmítala přijmout severočeská města Litoměřice a Louny, hlásící se k právu magdeburskému.Spolu svázáno: Alte Reichs Abschied und Handlunge[n]. So dem gemeinen nutzen zu gutem, theils auß Chur-Fürsten vnd Stätten Archivis, theils aus hievor getruckten alten Exemplarien zusammen getragen worden. Deren verzeichnus zu ruck dieses blats zufinden. 1607. Gedruckt in der Churfürstlichen Stadt Amberg, durch Michael Forstern. Německy a latinsky psaný tisk. 139 str. Původní měkká celopergamenová vazba se sedmi tkanicemi. Na přední i zadní desce knihy heraldické supralibros původního majitele s textem „Ritter Zacharias Geizkofler". Na předním přídeští nalepené mědirytinové heraldické exlibris téhož majitele a jeho ženy s textem a datací „Zacharias Geizkofler von Gailenbach, Ritter. u[nd]. Maria Geizkoflerin. geborne von Rehelingen. 1605.", zn. v tisku monogramem „SC", dále razítko s monogramem „MKH" s korunkou (taktéž na zadním přídeští) a heraldické razítko Lobkowiczské knihovny s textem „Bibliotheca principis Augusti de Lobkowicz" a s datací „1688". Zn. evidenčním číslem svazku z jednotlivých knihoven: na hřbetu „N. 195." a na předním přídeští perem „W. 20." a tužkou „N. 17". Zachariáš Geizkofler z Gailenbachu a Haunsheimu (1560-1617) - dlouholetý rádce císařů Rudolfa II. a Matyáše. Zabýval se především otázkou finanční politiky Říše a od roku 1597 až do své smrti zastával úřad říšského fenikmistra. Za vlády císaře Rudolfa II. spolupracoval s velkými bankovními domy a podílel se na organizaci tzv. anticipačního úvěru. Do jeho agendy patřilo také obstarávání finančních zdrojů na turecké války.Pavel Kristián z Koldína - český humanista a právník, úředník, autor česky psaného, přehledného městského zákoníku; působil na pražské univerzitě. Jeho zákoník Práva městská Království českého byl poprvé vytištěn v roce 1579. Vycházel ze staroměstského, zemského i římského práva a od roku 1610 platil v Čechách, od r. 1697 na Moravě. Pavel Kristián z Koldína (1530-1589) STADTRECHT - GESETZBUCH AUS DER BIBLIOTHEK VON ZACHARIÁŠ GEIZKOFLER. Leipzig, 1607. Interessantes Exemplar, deutscher Druck mit außerordentlich gut erhaltenem Band aus privater Bibliothek des Ritters Zachariáš Geizkofler. Das Behmische Rechtt Wie dasselbe in des König reichs Beheim Neuen Stadt Prag in vblichem Brauch gehalten wirdt, Kurtz vnd rund auch in ordentlichen Titteln verfasset vnndt verteutschett. Jetzo zuerst in offnen druck ausgegeben Leipzigk. In verlegung Henning Grossen des Jüngern Anno 1607. Gedruckt zu Leipzig, bey Jacobo Popporeich, in verlegung Henningi Grossen des jüngern, Buchhändlers daselbst. Typis Berwaldinis. Ohne Seitennummerierung. Erste Ausgabe von Summa, verkürzte Version des auf Tschechisch geschriebenen Gesetzbuches von Koldin aus dem Jahr 1581, deutsche Übersetzung. Koldins Gesetzbuch, Stadtrecht des Königreichs Böhmens, das aus dem sächsischen Recht hinausging. Zusammen gebunden: Alte Reichs Abschied und Handlunge[n]. So dem gemeinen nutzen zu gutem, theils auß Chur-Fürsten vnd Stätten Archivis, theils aus hievor getruckten alten Exemplarien zusammen getragen worden. Deren verzeichnus zu ruck dieses blats zufinden. 1607. Gedruckt in der Churfürstlichen Stadt Amberg, durch Michael Forstern. Auf Deutsch und Latein, 139 S. Ursprünglicher Pergamenteinband. Vorne und hinten heraldische supralibros des ursprünglichen Besitzers und Text „Ritter Zacharias Geizkofler". Innen Kupferstich als Exlibris, dabei datiert „Zacharias Geizkofler von Gailenbach, Ritter. u[nd]. Maria Geizkoflerin. geborne von Rehelingen. 1605.", monogrammiert im Druck „SC", gestempelt mit bekröntem Monogramm „MKH", heraldischer Stempel der Lobkowicz Biblothek mit Text „Bibliotheca principis Augusti de Lobkowicz" und Datum „1688". Rückseitig Evidenznummer „N. 195." und vorne auf dem Einband „W. 20." (mit Feder) und „N. 17" (mit Bleistift)".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Joseph Furttenbach (1591-1667)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Joseph Furttenbach (1591-1667) ARCHITECTURA RECREATIONIS, ARCHITECTURA PRIVATA. Augshpurk, 1640 and 1641. Architectura recreationis. Das ist, von Allerhand nutzlich und erfrewlichen civilischen Gebäwen: In vier unterschidliche Hauptstuck eingetheilt... Anno Christi M. DC. XL. Architectura Privata Das ist: Gründtliche Beschreibung, Neben conterfetischer Vorstellung, inn was Form und Manier, ein gar Irregular, Burgerliches Wohn-Hauß... Anno Christi M. DC. XXXXI. Two books by Furttenbach about an architecture, published together. They consist of total of 50 foldable or double-paged engravings by Matthäus Rembold, engraved according to the paintings by Johann Jacob Campano. Architectura Recreationis 120 pages and 35 numbered engravings come with a large foldable engraving in the title page. Architectura Privata 78 pages and 14 numbered engravings. Leather binding and book spine decorated by gilding. Joseph Furttenbach (1591-1667) ARCHITECTURA RECREATIONIS, ARCHITECTURA PRIVATA. Augšpurk, 1640 a 1641. Architectura recreationis. Das ist, von Allerhand nutzlich und erfrewlichen civilischen Gebäwen: In vier unterschidliche Hauptstuck eingetheilt... Anno Christi M. DC. XL. Architectura Privata Das ist: Gründtliche Beschreibung, Neben conterfetischer Vorstellung, inn was Form und Manier, ein gar Irregular, Burgerliches Wohn-Hauß... Anno Christi M. DC. XXXXI. Dvě dohromady svázaná Furttenbachova díla o architektuře. Obsahují celkem 50 rozkládacích nebo dvoustránkových rytin od Matthäuse Rembolda, rytých podle předlohy Johanna Jacoba Campana. Architectura Recreationis 120 str. a 35 očíslovaných rytin, spolu s rozkládací rytinou ve frontispisu; Architectura Privata 78 str. a 14 očíslovaných rytin. Kožená převazba na hřbetě zdobená zlacením. Joseph Furttenbach (1591-1667) ARCHITECTURA RECREATIONIS, ARCHITECTURA PRIVATA. Augsburg, 1640 und 1641. Architectura recreationis. Das ist, von Allerhand nutzlich und erfrewlichen civilischen Gebäwen: In vier unterschidliche Hauptstuck eingetheilt... Anno Christi M. DC. XL. Architectura Privata Das ist: Gründtliche Beschreibung, Neben conterfetischer Vorstellung, inn was Form und Manier, ein gar Irregular, Burgerliches Wohn-Hauß... Anno Christi M. DC. XXXXI. Zwei zusammengebundene Werke von Futterbach. Zusammen 50 zerlegbare oder zweiseitige Stiche von Matthäus Rembold nach den Vorlagen von Johann Jacob Campan. Architectura Recreationis 120 Seiten und 35 nummerierte Stiche, zusammen dem Stich im Frontispiz; Architectura Privata 78 S. und 14 nummerierte Stiche. Ledereinband, der Rücken vergoldet

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
AGENDA SEU RITUALE OLOMUCENSE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: AGENDA SEU RITUALE OLOMUCENSE Brno, 1694. Agenda seu Rituale Olomucense, Ad Usum Romanum, quoad fieri potuit, accommodatum, complectens Sacramentalia Caeremonialia & Extraordinaria, Animarum Curatoribus scitu necessaria. Sub Felicissimo Regimine Reverendissimi ac Celsissimi Principis Domini Domini Jacobi Ernesti, Dei Gratia Episcopi Olomucensis, Ducis, Sacri Romani Imperii Principis, Regiae Capellae Bohemiae et de Lichtenstein Comilis, etc. In lucem denuo editum, ac in defectu exemplarium recusum, ut publicae Functiones Ecclesiae rite ac uniformiter per totam Dioecesim peragantur. Published by Frantisek Ignacius Sinap in Brno in 1694. Print is in alternating black and red colors with black legs on four red lines. Top corners marked by Arabian numerals. First letters in black and red colors cover the height of 2 to 4 lines. Comes with engravings of garlands and flowers in vases. Binded in a white pressed parchment binding. Binding is loose with missing buckles, some pages are loose. Liber primus 280 pages, Liber secundus 88 pages, Liber tertius only 126 pages, the rest of the pages are missing. Comes with: Agenda Olomucensis De ceremonialibus, same edition, missing binding, some pages missing. AGENDA SEU RITUALE OLOMUCENSE Brno, 1694. Agenda seu Rituale Olomucense, Ad Usum Romanum, quoad fieri potuit, accommodatum, complectens Sacramentalia Caeremonialia & Extraordinaria, Animarum Curatoribus scitu necessaria. Sub Felicissimo Regimine Reverendissimi ac Celsissimi Principis Domini Domini Jacobi Ernesti, Dei Gratia Episcopi Olomucensis, Ducis, Sacri Romani Imperii Principis, Regiae Capellae Bohemiae et de Lichtenstein Comilis, etc. In lucem denuo editum, ac in defectu exemplarium recusum, ut publicae Functiones Ecclesiae rite ac uniformiter per totam Dioecesim peragantur. Vydal František Ignác Sinap v Brně 1694. Tisk střídavě v barvě černé a červené, nohy černé na čtyřech červených linkách. Číslování arabské v hořejších rozích. Iniciálky červené a černé ve vol. prostoru přes 2 a 4 ř. Doplněno rytinami s květinovými girlandami, vázami a akanty. Vázáno v bílé tlačené pergamenové vazbě. Vazba uvolněná, přezky chybí, některé listy volné. Liber primus 280 str., Liber secundus 88 str., Liber tertius jen 126 str., neúplné - další strany chybí. Spolu: Agenda Olomucensis De ceremonialibus, stejné vydání, chybějící vazba a některé stránky. AGENDA SEU RITUALE OLOMUCENSE Brno, 1694. Agenda seu Rituale Olomucense, Ad Usum Romanum, quoad fieri potuit, accommodatum, complectens Sacramentalia Caeremonialia & Extraordinaria, Animarum Curatoribus scitu necessaria. Sub Felicissimo Regimine Reverendissimi ac Celsissimi Principis Domini Domini Jacobi Ernesti, Dei Gratia Episcopi Olomucensis, Ducis, Sacri Romani Imperii Principis, Regiae Capellae Bohemiae et de Lichtenstein Comilis, etc. In lucem denuo editum, ac in defectu exemplarium recusum, ut publicae Functiones Ecclesiae rite ac uniformiter per totam Dioecesim peragantur. Herausgegeben von František Ignác Sinap in Brno in 1694. Schwarzroter Druck, die Beine schwarz auf vier roten Linien. Oben in den Ecken arabische Zahlen, die Initialen in Rot und Schwarz, Dekoration aus Blumengirlanden, Vasen und Akanthuswerk. Weiß geprägter Pergamenteinband. Loser Einband, fehlende Schnallen, einige Blätter frei. Liber primus 280 S., Liber secundus 88 S., Liber tertius nur 126 S., nicht komplett, weitere Seiten fehlen. Dazu: Agenda Olomucensis De ceremonialibus, gleiche Ausgabe, der Einband und einige Seite fehlen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NOVAE AGENDAE OLOMUCENSIS DIRECTORIUM CHORI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: NOVAE AGENDAE OLOMUCENSIS DIRECTORIUM CHORI Brno, 1695. Novae Agendae Olomucensis directorium Chori. Jvssv et Avtoritate Reverendissimi ac Celsissimi Princips, Domini Domini Caroli, Dei Gratiâ Episcopi Olomucensis... Brunae : Franciscus Ignatius Sinapi, Anno M. DC. XCV. Catholic prayer book with songs comes from Sinapi print. It includes some Czech and German liturgical songs for the whole year. Black and red print, musical sheet with four-lined four lined staff. 568 pages. Hard leather binding, paper, binding torn away, some pages torn. Comes with: Písně kostelní Podlé Ržádu křestianské katolické Cýrkwe na celý Rok spořádané. Text in Czech and German language. NOVAE AGENDAE OLOMUCENSIS DIRECTORIUM CHORI Brno, 1695. Novae Agendae Olomucensis directorium Chori. Jvssv et Avtoritate Reverendissimi ac Celsissimi Princips, Domini Domini Caroli, Dei Gratiâ Episcopi Olomucensis... Brunae : Franciscus Ignatius Sinapi, Anno M. DC. XCV. Katolický kancionál s notami ze Sinapiho tiskárny. Obsahuje české a německé liturgické písně pro celý rok. Černý a červený tisk, antikva, noty na čtyřřádkové osnově. 568 str. Pevná vazba, kůže, papír; vazba vytržená, některé stránky potrhané.Přivázáno: Písně kostelní Podlé Ržádu křestianské katolické Cýrkwe na celý Rok spořádané. Text v českém a německém jazyce. NOVAE AGENDAE OLOMUCENSIS DIRECTORIUM CHORI Brno, 1695. Novae Agendae Olomucensis directorium Chori. Jvssv et Avtoritate Reverendissimi ac Celsissimi Princips, Domini Domini Caroli, Dei Gratiâ Episcopi Olomucensis... Brunae : Franciscus Ignatius Sinapi, Anno M. DC. XCV. Katholisches Gesangbuch mit Noten aus der Sinapi Druckerei. Enthält deutsche und tschechische liturgische Lieder für das ganze Jahr. Gedruckt in Rot und Schwarz, 568 S. Fester Einband, Papier, etwas beschädigt. Dabei: Písně kostelní Podlé Ržádu křestianské katolické Cýrkwe na celý Rok spořádané. Auf Deutsch und Tschechisch.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
LETTERS OF BRNO BISHOPS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LETTERS OF BRNO BISHOPS Brno, 1837-1846. Printed instructions of Brno bishops Frantisek Antonin Gindl and Anonin Arnost duke of Schaffgotsch to the diocese clergy, in German and Latin language. Pages not marked. Torn binding. LISTY BRNĚNSKÝCH BISKUPŮ Brno, 1837-1846. Tištěné instrukce brněnských biskupů Františka Antonína Gindla a Antonína Arnošta hraběte Schaffgotsche diecéznímu duchovenstvu, v jazyce německém a latinském, nestránkováno. Vazba roztržená. LISTEN DER BRÜNNER BISCHÖFE Brno, 1837-1846. Gedruckte Instruktionen von František Antonín Gindl und dem Grafen Antonín Arnošt Schaffgotsch an die Priester der Brünner Diözese. Geschrieben auf Deutsch, Tschechisch und Lateinisch. Der Einband gerissen, ohne Pagierung.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOOK OF PRAYERS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOOK OF PRAYERS Bohemia / Moravia, second half of 19th century. Hand-written prayers and songs in Czech language. Manuscript decorated by aquarelles. Hard leather binding. KNIHA MODLITEB České země, 2. pol. 19. stol. Ručně psané modlitby a písně v českém jazyce. Akvarelem zdobený rukopis psaný perem. Písničky při oběti mše svaté, str. 15-78; Modlitby při mši svaté, str. 79-106; Modlitby před a po zpovědi (zahrnuty i modlitby před a po svatém přijímání), str. 107-134; Nešpory na všecky slavnosti celého roku, str. 135-174; Křížová cesta, str. 175-223; Hodinky o neposkvrněném početí Panny Marie, str. 224-267; Pobožnost k svatému Janu Nepomuckému (zahrnuty i další pobožnosti), str. 268-314. 314 str. (stránkováno od str. 15). Pevná kožená vazba. GEBETSBUCH 2. H. 19. Jh. Handgeschriebene Gebete auf Tschechisch. Feder und Aquarell. Gesänge zur Feier der heiligen Messe, S. 15-78; Gebete zur Messe, S. 79-106; Gebete vor und nach dem Beichte und vor und nach der Kommunion S. 107-134; Vesper an alle Festtagen, S. 135-174; Kreuzweg, S. 175-223; Stundengebet zur unbefleckten Empfängnis, S. 224-267; Andacht zum Hl. Johannes Nepomuk und andere Gebete, S. 268-314. 314 Setien. (beginnt auf S. 15). Fester Ledereinband.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ANDACHTSBUCH - GEBETE DER ISRAELITEN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ANDACHTSBUCH - GEBETE DER ISRAELITEN Vienna, 1894. Andachtsbuch. Deutsche Gebete zur häuslichen und öffentlichen Andacht von M. E. Stern. Wien 1894. Gebete der Israeliten. Uebersetzt (...) von J. U. Mannheimer. Wien 1894. Hebrew written texts of Jewish liturgy accompanied by German transcription by J.U. Mannheimer. Includes a list of contents in both languages and German comentary of Jewish rituals and everyday duties by M.E.Stern. Leather binding with damaged buckle, floral decor and a symbol of Ten Commandments on a mother-of-pearl desk. Double page numbers: 32 pages (German study) and 463 pages (bi-lingual liturgical texts). ANDACHTSBUCH - GEBETE DER ISRAELITEN Vídeň, 1894. Andachtsbuch. Deutsche Gebete zur häuslichen und öffentlichen Andacht von M. E. Stern. Wien 1894. Gebete der Israeliten. Uebersetzt (...) von J. U. Mannheimer. Wien 1894. Hebrejsky psané texty židovské liturgie doprovázené německým překladem J. U. Mannheimera a doplněné o dvojjazyčný obsah a německý komentář informující o židovských rituálech a každodennosti od M. E. Sterna. Kožená vazba s poničenou přezkou, květinovým dekorem a symbolem desek Desatera na perleťové podložce. Dvojí stránkování: 32 str. (německá studie) a 463 str. (dvojjazyčný liturgický text). ANDACHTSBUCH - GEBETE DER ISRAELITEN Wien, 1894. Andachtsbuch. Deutsche Gebete zur häuslichen und öffentlichen Andacht von M. E. Stern. Wien 1894. Gebete der Israeliten. Uebersetzt (...) von J. U. Mannheimer. Wien 1894. Auf Hebräisch geschriebene Texte der jüdischen Liturgie mit deutscher Übersetzung von J. U. Mannheimer, zweisprachiges Inhaltsverzeichnis und Kommentar zu den jüdischen Ritualen auf Deutsch von M. E. Stern. Im Ledereinband - beschädigte Schnalle, Blumendekor und Zehn-Gebote-Tafel auf Perlmutt-Platte. Doppelte Pagierung: 32 Seiten (deutsche Studie) und 463 S. (zweisprachiger Text).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Bartholomäus Bellermann (1756-1833)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Bartholomäus Bellermann (1756-1833) ABBILDUNGEN ZUM KABINETT DER VORZÜGLICHEN HOLZARTEN, NEBST DEREN BESCHREIBUNG. Erfurt, 1788. Botanical text book includes illustrations of trees and their description. 48 colored dry points on hand-made paper, about 300x200 mm, some pages signed in print "J B Bellermann. sc.", or with initials "J. B. B. Sc:" etc. Beginning comes with a table depicting morphology of flowers. German text with Latin names of trees and flowers. Hard cover, without the title page, illustrations no. 47 and 48 are missing the accompanying texts. Johann Bartholomäus Bellermann (1756-1833) ABBILDUNGEN ZUM KABINETT DER VORZÜGLICHEN HOLZARTEN, NEBST DEREN BESCHREIBUNG. Erfurt, 1788. Botanická příručka obsahující ilustrace dřevin s popisem. 48 kolorovaných suchých jehel na ručním papíře, cca 300x200 mm, některé listy sign. v tisku „J B Bellermann. sc.", nebo monogramem „J. B. B. Sc:" apod. V úvodní části připojena přehledná obrázková tabulka znázorňující morfologii rostlin. Psáno německy s latinskými názvy rostlin. Pevná vazba. Bez titulního listu, k ilustracím č. 47 a 48 chybí textová část. Johann Bartholomäus Bellermann (1756-1833) ABBILDUNGEN ZUM KABINETT DER VORZÜGLICHEN HOLZARTEN, NEBST DEREN BESCHREIBUNG. Erfurt, 1788. Botanisches Handbuch mit 48 Gehölzarten. Kaltnadel auf Bütten, ca. 300x200 mm, einige Blätter im Druck sign. „J B Bellermann. sc.", oder monogrammiert „J. B. B. Sc:". Am Anfang mit übersichtlicher Tabelle mit Morphologie der Pflanzen. Auf Deutsch und Latein. Fester Einband. Ohne Titelseite, die Illustrationen N. 47 und 48 ohne Text.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SET OF BOTANICAL LITERATURE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SET OF BOTANICAL LITERATURE Vienna, Berlin, Stuttgart, second half of 19th century. Gustav Hempel - Karl Wilhelm: Die Bäume und Sträucher des Waldes in botanischer und forstwirthschaftlicher Beziehung. Wien, [1899 ?]. Verlag von Ed. Hölzel, III. Abtheilung. Die Laubhölzer. Zweiter Theil: Die nicht Kätzchen tragenden Laubhölzer. 117 illustrations in the text (marked no. 225-342) and 23 graphics in the appendix (marked no. XXXVII-LX), colored lithographies by A. Lenz according to Wenzel Liepoldt, 260x200 mm. VIII, 140 pages. Hard cover with leather spine book damaged, bottom part torn. Julius Hartwig (Hrsg.): Illustriertes Gehölzbuch. Die schönsten Arten der in Deutschland winterharten oder doch leicht zu schützenden Bäume und Sträucher, ihre Anzucht, Pflege und Verwendung. Berlin, 1892 (Zweite Auflage). Verlag von Paul Parey. 370 small illustrations in the text and 16 full-page illustrations. 656 pages. Hard cover is damaged, missing book spine.Johannes Grönland - Theodor Rümpler (Hrsg.): Vilmorin`s illustrirte Blumengärtnerei. Erster Theil. Berlin, 1873. Wiegandt, Bempel & Parey. 1235 small illustrations in the text. 1363 pages. Hard cover, book spine is damaged. Carl Gustav Calwer: Landwirthschaftliche und technische Pflanzenkunde. Deutschlands Feld- und Gartengewächse... Stuttgart, 1852. Verlag von Krais & Hoffmann. 36 colored graphics. XII, 276 pages. Hard cover, paper, leather book spine. SOUBOR BOTANICKÉ LITERATURY Vídeň, Berlín a Stuttgart, 2. pol. 19. stol. Gustav Hempel - Karl Wilhelm: Die Bäume und Sträucher des Waldes in botanischer und forstwirthschaftlicher Beziehung. Wien, [1899 ?]. Verlag von Ed. Hölzel, III. Abtheilung. Die Laubhölzer. Zweiter Theil: Die nicht Kätzchen tragenden Laubhölzer. 117 ilustrací v textu (zn. č. 225-342) a v příloze 23 grafických listů (zn. č. XXXVII-LX) a barevných litografií od A. Lenze podle Wenzela Liepoldta, 260x200 mm. VIII, 140 str. Pevná vazba, kožený hřbet knihy poškozený, ve spodní části natržený.Julius Hartwig (Hrsg.): Illustriertes Gehölzbuch. Die schönsten Arten der in Deutschland winterharten oder doch leicht zu schützenden Bäume und Sträucher, ihre Anzucht, Pflege und Verwendung. Berlin, 1892 (Zweite Auflage). Verlag von Paul Parey. 370 drobných ilustrací v textu a 16 listů s celostránkovými ilustracemi. 656 str. Pevná vazba poškozená, kožený hřbet chybí.Johannes Grönland - Theodor Rümpler (Hrsg.): Vilmorin`s illustrirte Blumengärtnerei. Erster Theil. Berlin, 1873. Wiegandt, Bempel & Parey. 1235 drobných ilustrací v textu. 1363 str. Pevná vazba, hřbet knihy poškozený.Carl Gustav Calwer: Landwirthschaftliche und technische Pflanzenkunde. Deutschlands Feld- und Gartengewächse... Stuttgart, 1852. Verlag von Krais & Hoffmann. 36 kolorovaných grafických listů. XII, 276 str. Pevná vazba, papír, kožený hřbet. BOTANISCHE LITERATUR Wien, Berlin, Stuttgart, 2. H. 19. Jh. Gustav Hempel - Karl Wilhelm: Die Bäume und Sträucher des Waldes in botanischer und forstwirthschaftlicher Beziehung. Wien, [1899 ?]. Verlag von Ed. Hölzel, III. Abtheilung. Die Laubhölzer. Zweiter Theil: Die nicht Kätzchen tragenden Laubhölzer. 117 Illustrationen im Text (nummeriert 225-342) und 23 graphische Blätter (numm. XXXVII-LX), Farblithographien von A. Lenze nach Wenzel Liepoldt, 260x200 mm. VIII, 140 S. Fester Einband, beschädigter Lederrücken, im unteren Teil gerissen. Julius Hartwig (Hrsg.): Illustriertes Gehölzbuch. Die schönsten Arten der in Deutschland winterharten oder doch leicht zu schützenden Bäume und Sträucher, ihre Anzucht, Pflege und Verwendung. Berlin, 1892 (Zweite Auflage). Verlag von Paul Parey. 370 kleine Illustrationen im Text und 16 Blätter mit ganzseitigen Illustrationen, 656 S. Fester Einband etwas beschädigt, der Lederrücken fehlt.Johannes Grönland - Theodor Rümpler (Hrsg.): Vilmorin`s illustrirte Blumengärtnerei. Erster Theil. Berlin, 1873. Wiegandt, Bempel & Parey. 1235 kleine Illustrationen im Text, 1363 S. Fester Einband, der Buchrücken beschädigt.Carl Gustav Calwer: Landwirthschaftliche und technische Pflanzenkunde. Deutschlands Feld- und Gartengewächse... Stuttgart, 1852. Verlag von Krais & Hoffmann. 36 kolorierte Graphiken. XII, 276 S. Fester Einband, Papier, Lederrücken.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF BOOKS ABOUT THE GERMAN FLORA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF BOOKS ABOUT THE GERMAN FLORA Leipzig, 1849 and Stuttgart, 1909. Ludwig Reichenbach (Hrsg.): Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen aller ihrer Pflanzenarten in natürlicher Größe und mit Analysen auf Kupfertafeln, als Beleg für die Flora Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdeckungen [Bd. 10], Familie der Zapfenbäume, Eiben, Cytineen, Santelgewächse, Seideln und weidenartigen Kätzchenblütler... Leipzig, 1849. Bei Friedrich Hofmeister. 250 partly colored copperplates, about 215x145 mm. 47 pages. Hard leather cover, bottom of the spine is torn. Heinrich Marzell: Die Pflanzenwelt der Alpen. Eine Einführung in die Kenntnis und die Lebensverhältnisse unserer häufigsten Alpenpflanzen. Stuttgart, [1909]. Verlag von Strecker & Schröder. Consists of 5 full-page illustrations (two of which colored), 13 small illustrations by C. R. Pfenninger and 3 photographic illustrations. 95 pages. Hard cover. DVOJICE KNIH O NĚMECKÉ FLÓŘE Lipsko, 1849 a Stuttgart, 1909. Ludwig Reichenbach (Hrsg.): Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen aller ihrer Pflanzenarten in natürlicher Größe und mit Analysen auf Kupfertafeln, als Beleg für die Flora Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdeckungen [Bd. 10], Familie der Zapfenbäume, Eiben, Cytineen, Santelgewächse, Seideln und weidenartigen Kätzchenblütler... Leipzig, 1849. Bei Friedrich Hofmeister. 250 částečně kolorovaných mědirytin, cca 215x145 mm. 47 str. Pevná kožená vazba, dole roztržený hřbet.Heinrich Marzell: Die Pflanzenwelt der Alpen. Eine Einführung in die Kenntnis und die Lebensverhältnisse unserer häufigsten Alpenpflanzen. Stuttgart, [1909]. Verlag von Strecker & Schröder. Obsahuje 5 celostránkových ilustrací (z toho dvě barevné), 13 drobných ilustrací od C. R. Pfenningera a 3 fotografické ilustrace. 95 str. Pevná vazba. ZWEI BÜCHER ÜBER DEUTSCHE FLORA Leipzig, 1849 und Stuttgart, 1909. Ludwig Reichenbach (Hrsg.): Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen aller ihrer Pflanzenarten in natürlicher Größe und mit Analysen auf Kupfertafeln, als Beleg für die Flora Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdeckungen [Bd. 10], Familie der Zapfenbäume, Eiben, Cytineen, Santelgewächse, Seideln und weidenartigen Kätzchenblütler... Leipzig, 1849. Bei Friedrich Hofmeister. 250 teilweise kolorierte Kupferstiche, ca. 215x145 mm. 47 S. Fester Ledereinband, der Rücken unten gerissen.Heinrich Marzell: Die Pflanzenwelt der Alpen. Eine Einführung in die Kenntnis und die Lebensverhältnisse unserer häufigsten Alpenpflanzen. Stuttgart, [1909]. Verlag von Strecker & Schröder. 5 ganzseitige Illustrationen (zwei davon farbig), 13 kleinere Illustrationen von C. R. Pfenninger und drei Photo-Illustrationen., 95 Seiten, fester Einband.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
OLYMPIA 1936

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: OLYMPIA 1936 1936. Pair of books published for the Olympic Games in Berlin. Die Olympischen Spiele 1936. In Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Band 1. Die Olympischen Winterspiele Vorschau auf Berlin, 128 pages. Band 2. Die XI. Olympischen Spiele in Berlin 1936, 168 str. Written by sport editor Walter Richter, Hamburg. Published by Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld. Inside the books are photographies (some colored), full-page illustrations, tables, drawings and a map of Olympic Games. Missing photography from the page 60 of the first book is replaced by a reproduction of the photography from the period magazine. Hard linen cover. OLYMPIA 1936 1936. Dva svazky k olympijským hrám v Berlíně. Die Olympischen Spiele 1936. In Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Band 1. Die Olympischen Winterspiele Vorschau auf Berlin, 128 str. Band 2. Die XI. Olympischen Spiele in Berlin 1936, 168 str. Sestavil sportovní redaktor Walter Richter, Hamburk. Vydal Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld. Součástí publikací jsou vlepené fotografie (některé barevné), celostránkové barevné ilustrace, tabulky, kresby a mapa se zakreslenými olympijskými dějišti. Chybějící fotografie na s. 60 svazku 1 byla nahrazena vloženou reprodukcí z periodika české provenience. Pevná plátěná vazba. OLYMPIA 1936 1936. Zwei Bände zu den Olympischen Spielen in Berlin. Die Olympischen Spiele 1936. In Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Band 1. Die Olympischen Winterspiele Vorschau auf Berlin, 128 Seiten. Band 2. Die XI. Olympischen Spiele in Berlin 1936, 168 Seiten. Zusammengesetzt vom Sportredakteur Walter Richter, Hamburg. Herausgegeben von Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld. Enthält aufgeklebte Photographien und ganzseitige Illustrationen, Tabellen und eine Landkarte mit gekennzeichnetem Örtern der olympischen Ereignisse. Fehlende Photographie auf S. 60 im Band 1 wurde mit tschechischer Magazin-Reproduktion ersetzt. Fester Stoffeinband.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Jeřábek (1877-1939)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Jeřábek (1877-1939) MODERN FURNITURE. 1913. Stylish designs of modern furniture for a middle class. Published by architect V. Jerábek in Jaromer, 1913. Consists of 14 of the original tables (missing tables no. II, VII, X, XII, XIV, XVI) and author´s foreword with a hand-written dedication to Josef Slavík, one of the students from Jaromer engineering school. Václav Jeřábek - architect and middle school teacher, member of Association of artists in Prague. Worked for architect Dusan Jurkovic and worked as a professor of drawing in middle school of engineering in Jaromer. Václav Jeřábek (1877-1939) MODERNÍ NÁBYTEK. 1913. Stylové návrhy bytových zařízení, grafické předlohy pro výrobce moderního přenosného nábytku pro střední stavy. Vydal vlastním nákladem arch. V. Jeřábek v Jaroměři 1913. Obsahem folia je 14 z původních 20 tabulek (chybí tab. II, VII, X, XII, XIV, XVI) a autorovo úvodní slovo s perem připsaným věnováním Josefu Slavíkovi, jednomu z žáků stavební školy v Jaroměři. Václav Jeřábek - architekt a středoškolský pedagog, člen Jednoty výtvarných umělců v Praze. Pracoval pro architekta Dušana Jurkoviče a působil jako profesor kreslení na průmyslové škole v Jaroměři. Václav Jeřábek (1877-1939) MODERNES MÖBEL. 1913. Stillmäßige Vorschläge, graphische Vorlagen für Hersteller des modernen Möbels für Bürgerschaft. Auf eigene Kosten herausgegeben vom Arch. V. Jeřábek in Jaroměř in 1913. Ursprünglich 20 Tabellen, heute fehlen die N. II, VII, X, XII, XIV und XVI. Einleitung des Künstlers und handgeschriebene Widmung an seinen Schüller Josef Slavík.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TEXTILE SAMPLER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TEXTILE SAMPLER Sampler of the carpets with floral and other ornaments. Five full-paged painted and mounted designs and four smaller drawings not mounted. Some of the designs are accompanied with notes about the colors or details (such as „des. 5001 FALARD - Kanada - patronuje se) ". Gouache on paper, different size of the inside mount measurements (100-150x150-160 mm). TEXTILNÍ VZORNÍK Vzorník koberců s květinovými a ornamentálními vzory. Pět štětcových kreseb paspartovaných do listů formátu A4 a čtyři na menších listech bez pasparty, ale do ní určené, popř. z ní vyjmuté. Na některých listech popisy vzorů, barev, např. „des. 5001 FALARD - Kanada - patronuje se". Kvaš na papíře, nestejný rozměr výřezů pasparty (100-150x150-160 mm). TEXTILMUSTERBUCH Mit Blumen- und Ornament-Mustern. Fünf Pinselzeichnungen, A4 Format, Passepartout. Vier kleinere Blätter ohne Passepartout. Einige Beschreibungen der Mustern und Farben, zum Beispiel „des. 5001 FALARD - Kanada - patronuje se". Gouache auf Papier, verschiedene Größen: 100-150x150-160 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PARCHMENT DOCUMENT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PARCHMENT DOCUMENT 1792. Des Hoch und Wohlgebohrnen Herrn, Herrn Johann Nepomucen Franz Friedrich Wiederspergern des Heyl. Römisch. Reichs Freiherrn von Wiedersperg Gr. Römischen Kaisser. Königl. Apostol. Maiestat Wikuchen Kamerer Herrn auf Muttersdorf Neuschwanenbruh... Parchment document, 322x515 mm, written in German language and accompanied with five signatures with seals and one seal in a wooden case. Framed, glassed. PERGAMENOVÁ LISTINA 1792. Des Hoch und Wohlgebohrnen Herrn, Herrn Johann Nepomucen Franz Friedrich Wiederspergern des Heyl. Römisch. Reichs Freiherrn von Wiedersperg Gr. Römischen Kaisser. Königl. Apostol. Maiestat Wikuchen Kamerer Herrn auf Muttersdorf Neuschwanenbruh... Pergamenová listina, 322x515 mm, psáno německy, pod textem pětice podpisů s pěticí přitištěných pečetí a jedna přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře. Rámováno, zaskleno. PERGAMENTURKUNDE 1792. Des Hoch und Wohlgebohrnen Herrn, Herrn Johann Nepomucen Franz Friedrich Wiederspergern des Heyl. Römisch. Reichs Freiherrn von Wiedersperg Gr. Römischen Kaisser. Königl. Apostol. Maiestat Wikuchen Kamerer Herrn auf Muttersdorf Neuschwanenbruh. Pergamenturkunde, 322x515 mm, geschrieben auf Deutsch, unter dem Text fünf Unterschriften und fünf Siegel und ein Siegel im Holzetui. Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MANDATE OF EMPEROR OF RUDOLPH II.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MANDATE OF EMPEROR OF RUDOLPH II. Prague, 1593. Rudolph II., Roman emperor and Hungarian and Czech king orders to all his subjects of the Czech Kingdom to mind the quality of the coins so that the notion of "the good coin" of the country is preserved. Paper document, 380x510 mm, written in Czech, in Prague 14/04 1593, four signatures under the text, that of Rudolph II and three of the officers of the Czech Kingdom (Humprecht Černín z Chudenic, Jáchym Novohradský z Kolovrat). With emperor´s seal. MONETÁRNÍ MANDÁT CÍSAŘE RUDOLFA II. Praha, 1593. Rudolf II., císař římský, král uherský a český atd., všem obyvatelům a poddaným Českého království nařizuje, aby dbali o kvalitu mincí a tak byla v zemi zachována „dobrá mince". Dáno na Pražském hradě 14. dubna 1593. Papírový list, překládaný, podlepený, 380x510 mm, tisk psaný česky, pod textem čtveřice vlastnoručních podpisů a přitištěná císařská pečeť; podpisy Rudolfa II. a tří zemských úředníků, mezi nimi podkomořího Českého království Humprechta Černína z Chudenic a prezidenta české komory Jáchyma Novohradského z Kolovrat. MANDAT DES KAISERS RUDOLF II. Praha, 1593. Rudolf II., císař římský, král uherský a český, všem obyvatelům a poddaným Českého království nařizuje, aby dbali o kvalitu mincí a tak byla v zemi zachována „dobrá mince". Papierblatt, 380x510 mm, geschrieben auf Tschechisch, vier Unterschriften unter dem Text: Rudolf II. und die drei Beamten des Königreichs Böhmen: Humprecht Černín z Chudenic, Jáchym Novohradský z Kolovrat. Kaisersiegel.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym PORTRAIT OF RUDOLPH II. First half of 17th century. Graphic depicting the ruler with a Laurel wreath around his head is accompanied with an ode to conquering the fortress Raab (today Györ in Hungary). The fortress was conquered by Rudolph´s commander Adolf Schwarzenberg in 1598. Copperplate on paper, 308x196 mm. Anonym PORTRÉT RUDOLFA II. Začátek 17. stol. Grafický list s panovníkovým portrétem ověnčeným vavřínem, v architektonickém rámci, s oslavnou básní připomínající dobytí pevnosti Raab (Györ) Rudolfovým vojevůdcem Adolfem Schwarzenbergem roku 1598. Mědirytina na papíře, 308x196 mm. Anonym PORTRÄT VON RUDOLF II. 1. H. 17. Jh. Graphisches Blatt mit Porträt des Kaisers im architektonischen Rahmen und Festgedicht als Andenken an die Eroberung der Festung Raab (heute Győr in Ungarn) in 1598. Kupferstich auf Papier, 308x196 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Initials TS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Initials TS PORTRAIT OF RUDOLPH II. First half of 17th century. Graphic portrait of the ruler with a Laurel wreath, wearing an armor with a wide Spanish collar and Order of the Golden Fleece on his chest. Oval-shaped portrait is accompanied with a Latin ode. Copperplate on paper, 186x127 mm, bottom right corner signed in the print with initials "TS. sc:". Mounted. Monogramista TS PORTRÉT RUDOLFA II. Začátek 17. stol. Grafický list s portrétem panovníka ověnčeného vavřínem, v brnění, s širokým španělským límcem a s Řádem zlatého rouna na prsou. Oválný portrét je doplněn latinskou oslavnou básní. Mědirytina na papíře, 186x127 mm, sign. vpravo dole v tisku monogramem „TS. sc:". Paspartováno. Monogrammist TS PORTRÄT VON RUDOLF II. 1. H. 17. Jh. Ovales Porträt des Herrschers in Rüstung mit Collane eines Ritters vom Orden vom goldenen Vlies, mit Festgedicht auf Latein. Kupferstich auf Papier, 186x127 mm, rechts unten monogrammiert „TS. sc:". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Virgil Solis the Younger (1551-1617?)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Virgil Solis the Younger (1551-1617?) BOOK ILLUSTRATION WITH PORTRAIT OF RUDOLPH II. 1602 (?). Portrait of Rudolf II. wearing a hat and a wide Spanish collar. Illustration is from the book Diadochus, i.e. Succession of Czech nobility and kings, bishops and archbishops of Prague and all three states of the Czech Kingdom, which is aristocratic, knightly and merchants by Bartoloměj Paprocky, which was first published in Prague in 1602. Woodcut on paper, 287x190 mm (paper measurements), bottom signed in print with initials "VS", double-paged print, pages 256-257. Mounted. Virgil Solis ml. (1551-1617?) KNIŽNÍ ILUSTRACE S PORTRÉTEM RUDOLFA II. Praha, 1602 (?). Portrét Rudolfa II. ve vysokém černém klobouku a se širokým španělským límcem. Ilustrace pochází z díla Diadochos od Bartoloměje Paprockého, jehož první vydání vyšlo v Praze r. 1602. Dřevoryt na papíře, 287x190 mm (rozměr listu), sign. dole v tisku monogramem „VS"; oboustranný tisk, str. 256-257. Paspartováno. Virgil Solis ml. - knižní ilustrátor z okruhu umělců Rudolfa II., který se spolu s Janem Willenbergem a monogramistou CE podílel na ilustracích Paprockého Diadochu. Virgil Solis (1551-1617?) BUCHILLUSTRATION MIT PORTRÄT VON RUDOLF II. 1602 (?). Illustration aus dem Werk Diadochus, dh. die Folge der böhmischen Fürsten und Königen, Prager Erzbischöfen und Bischöfen und der drei Stände des Königreichs Böhmen von Bartoloměj Paprocky. Zuerst herausgegeben in Prag in 1602. Holzstich auf Papier. 287x190 mm (Blattgröße), unten im Druck monogrammiert „VS", beiderseitiger Druck, S. 256-257. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOOK ILLUSTRATION WITH PORTRAIT OF RUDOLPH II.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOOK ILLUSTRATION WITH PORTRAIT OF RUDOLPH II. Basel, after 1600. Small book illustration from Cosmographia universalis by Sebastian Münster. Woodcut on paper, 53x49 mm, double-paged print. Mounted. KNIŽNÍ ILUSTRACE S PORTRÉTNÍ MINIATUROU RUDOLFA II. Basilej, po r. 1600. Drobná knižní ilustrace z Cosmographia universalis od Sebastiana Münstera. Dřevoryt na papíře, 53x49 mm, oboustranný tisk. Paspartováno. BUCHILLUSTRATION MIT PORTRÄTMINIATUR VON RUDOLF II. Basel, nach 1600. Kleine Buchillustration aus der Cosmographia universalis von Sebastian Münster. Holzstich auf Papier, 53x49 mm, beiderseitiger Druck, Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anton (?) Birckhart (1677-1748)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anton (?) Birckhart (1677-1748) RUDOLPH II, CZECH KING AND ROMAN EMPEROR. Oval-shaped portrait of Rudolph II. with royal crown and Order of Golden Fleece, standing on a plinth with an inscription "RUDOLPHUS Bohemorum Rex XIX. Romanorum Imperator.". Copperplate on paper, 242x161 mm, bottom left corner signed in print "Birckhart Sc:". Mounted. Anton (?) Birckhart (1677-1748) RUDOLF II., ČESKÝ KRÁL A ŘÍMSKÝ CÍSAŘ. Oválný portrét Rudolfa II. s královskou korunou a s Řádem zlatého rouna, postavený na piedestalu s nápisem „RUDOLPHUS Bohemorum Rex XIX. Romanorum Imperator.". Mědirytina na papíře, 242x161 mm, sign. vlevo dole v tisku „Birckhart Sc:". Paspartováno. Birckhart RUDOLF II., BÖHMISCHER KÖNIG, RÖMISCHER KAISER. 1. H. 18. Jh. Ovales Porträt von Rudolf II. in Rüstung mit Collane eines Ritters vom Orden vom goldenen Vlies, auf dem Piedestal beschrieben „RUDOLPHUS Bohemorum Rex XIX. Romanorum Imperator". Kupferstich auf Papier, 242x161 mm, links unten im Druck: „Birckhart Sc:". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Blaschke (1770-1833)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Blaschke (1770-1833) ODE TO RUDOLPH II. Copperplate on paper, 183x123 mm, bottom left corner signed in print "J: Blaschke sc.". Mounted. Johann Blaschke (1770-1833) APOTEÓZA RUDOLFA II. Mědirytina na papíře, 183x123 mm, sign. vlevo dole v tisku „J: Blaschke sc.". Paspartováno. Johann Blaschke (1770-1833) APOTHEOSE VON RUDOLF II. Kupferstich auf Papier, 183x123 mm, links unten im Druck sign. „J: Blaschke sc.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Friedrich Mehl

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Friedrich Mehl RUDOLPH II., THE WARRIOR. First half of 19th century. Portrait of Rudolph II. wearing his armor and a Laurel wreath with Order of Golden Fleece. Copperplate on paper, 214x155 mm, bottom right corner signed in print "F. Mehl sc.". Mounted. Friedrich Mehl RUDOLF II. JAKO VÁLEČNÍK. 1. pol. 19. stol. Portrét Rudolfa II. ve zbroji, ověnčeného vavřínem a s Řádem zlatého rouna; v pravé ruce drží panovník hůlku na znamení vojenského velení. Mědirytina na papíře, 214x155 mm, sign. vpravo dole v tisku „F. Mehl sc.". Paspartováno. Friedrich Mehl RUDOLF II. ALS KRIEGER. 1. H. 19. Jh. Porträt von Rudolf II. in Rüstung mit Collane eines Ritters vom Orden vom goldenen Vlies. Kupferstich auf Papier, 214x155 mm, rechts unten im Druck sign. „F. Mehl sc.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORTRAIT OF MATTHIAS THE HABSBURG

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PORTRAIT OF MATTHIAS THE HABSBURG 17th century. Book illustration with a portrait of Matthias the Habsburg as a Hungarian king. Copperplate on paper, 226x147 mm. Mounted. PORTRÉT MATYÁŠE HABSBURSKÉHO 17. stol. Knižní ilustrace s portrétem Matyáše Habsburského jako uherského krále. Mědirytina na papíře, 226x147 mm. Paspartováno. PORTRÄT VON MATTHIAS VON HABSBURG 17. Jh. Buchillustration, Matthias als König von Ungarn. Kupferstich auf Papier, 226x147 mm. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) PORTRAIT OF A YOUNG LADY. 1645. Portrait of a young lady wearing a corset with a necklace and a tall head style. Copperplate on hand-made paper, 107x75 mm, top right corner signed and dated in print "W. Hollar fecit 1645". Václav Hollar - Czech baroque engraver and artist. His main focused laid on landscapes, city views, portraits both in sets and singularly depicted. Since 1627 he worked in art shops in Frankfurt am Rhein by Marrhause Meriano, in Strassburg, in Kolna m Rhein and Antwerps. Since 1636 he worked for the duke Thomase Howard of Arundel with whom he travelled to England. Václav Hollar (1607-1677) PORTRÉT MLADÉ DÁMY. 1645. Podobizna mladé ženy ve šněrovačce, s náhrdelníkem a vysokým účesem. Mědirytina na ručním papíře, 107x75 mm, sign. a dat. vpravo nahoře v tisku „W. Hollar fecit 1645". Václav Hollar - český barokní rytec a kreslíř, mezi jeho časté náměty patřily přírodní motivy, krajiny, veduty, mapy, portréty a městské prospekty na volných listech i v souborech. Od r. 1627 působil v dílnách ve Frankfurtu nad Mohanem u Matthäuse Meriana, ve Štrasburku, v Kolíně nad Rýnem a v Antverpách. Od r. 1636 působil ve službách hraběte Thomase Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do Anglie. Václav Hollar (1607-1677) PORTRÄT EINER JUNGEN FRAU. 1645. Junge Frau mit Mieder und hoher Frisur. Kupferstich auf Bütten, 107x75 mm, rechts oben sign. und dat. im Druck: „W. Hollar fecit 1645".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) MONIALIS ORDINIS STI. GILBERTI. Nun from the order of St. Gilbert. Copperplate on paper, 250x127 mm,bottom left corner signed in print "W. Hollar fecit." Václav Hollar (1607-1677) MONIALIS ORDINIS STI. GILBERTI. Jeptiška z řádu svatého Gilberta. Mědirytina na papíře, 250x127 mm, sign. vlevo dole v tisku „W. Hollar fecit." Václav Hollar (1607-1677) MONIALIS ORDINIS STI. GILBERTI. Nonne aus dem Gilbertinerorden. Kupferstich auf Papier, 250x127 mm, links unten im Druck sign. „W. Hollar fecit."

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) ORDER OF ST: BENEDICT. The history of the order of St. Benedict. Copperplate on paper, 309x182 mm, bottom left corner signed "W. Hollar fecit". Václav Hollar (1607-1677) ŘÁD SVATÉHO BENEDIKTA. Benediktinský strom. Mědirytina na papíře, 309x182 mm, sign. vlevo dole „W. Hollar fecit". Václav Hollar (1607-1677) BENEDIKTINERORDEN. Benediktinerbaum. Kupferstich auf Papier, 309x182 mm, links unten sign."W. Hollar fecit".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) EIKON BASILIKE. 1649. Pair of views on the same matrix. Left side depicts a stormy sea with palms on a cliffs with the inscriptions "IMMOTA TRIVMPHANS.", "CRESCIT SVB PODER VITVS". Right side depicts a kneeling British king Charles I. Stuart with a crown by his feet and a thorn crown in his hand, looking towards the sky. In front of him is an open book with an inscription "IN VERBO TVO SPES MEA" and a list with inscription "Christi tracto". Copperplate on paper, 118x128 mm, bottom right corner signed and dated "W. Hollar Bohem fecit 1649". Václav Hollar (1607-1677) EIKON BASILIKE. 1649. Dvojice výjevů na společné desce. V levém poli rozbouřené moře se skalnatým útesem při pobřeží s palmami, s nápisy „IMMOTA TRIVMPHANS." a „CRESCIT SVB PODER VITVS". V pravém poli klečící anglický král Karel I. Stuart s pozemskou korunou u nohou, s trnovou korunou v ruce a s pohledem upřeným ke koruně nebeské. Na malém stolku před sebou má král otevřenou knihu s nápisem „IN VERBO TVO SPES MEA" a před knihou list s nápisem „Christi tracto". Mědirytina na papíře, 118x128 mm, sign. a dat. vpravo dole „W. Hollar Bohem fecit 1649". Václav Hollar (1607-1677) EIKON BASILIKE. 1649. Zwei Szenen auf einer Platte. Links: stürmisches Meer mit felsigem Riff und Aufschriften „IMMOTA TRIVMPHANS.", „CRESCIT SVB PODER VITVS". Rechts: kniender König Karl I. Stuart mit irdischer Krone an den Füßen und Dornkrone in den Händen. Auf kleinem Tisch geöffnetes Buch mit Aufschrift „IN VERBO TVO SPES MEA" und ein Blatt mit Aufschrift „Christi tracto". Kupferstich auf Papier, 118x128 mm, links unten sign. und dat. „W. Hollar Bohem fecit 1649".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) CAPELLAE REGIAE AC COLLEGIATAE STI. GEORGII IN CASTRO DE WINDSORE A MERIDIE PROSPECTUS. 1674. Chapel of St. George in the Windsor castle viewed from the south and its floor plan. Colored copperplate, 302x364 mm, bottom right corner signed in print "W. Hollar delineavit". Václav Hollar (1607-1677) CAPELLAE REGIAE AC COLLEGIATAE STI. GEORGII IN CASTRO DE WINDSORE A MERIDIE PROSPECTUS. 1674. Kaple sv. Jiří na zámku ve Windsoru při pohledu z jihu a její půdorys. Kolorovaná mědirytina, 302x364 mm, sign. vpravo dole v tisku „W. Hollar delineavit". Václav Hollar (1607-1677) CAPELLAE REGIAE AC COLLEGIATAE STI. GEORGII IN CASTRO DE WINDSORE A MERIDIE PROSPECTUS. 1674. St. Georg Kapelle in Windsor von Süden, Kupferstich koloriert, 302x364 mm, rechts unten im Druck sign. „W. Hollar delineavit".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Hans Weiditz (about 1500-1536)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Hans Weiditz (about 1500-1536) BOOK ILLUSTRATIONS. Pair of woodcuts in paper, 145x157 mm and 144x152 mm. Hans Weiditz - German renaissance engraver, sometimes called H. Weiditz jr. to be distinquished from his father (about 1475-1515). He was born in Strasburg and studied under Hans Burgkmaier srov. In Augsburg where he later created many illustrations, mostly woodcuts. Hans Weiditz (kolem 1500-1536) KNIŽNÍ ILUSTRACE. Dvojice dřevorytů na papíře, 145x157 mm a 144x152 mm. Hans Weiditz - německý renesanční rytec, označovaný také jako H. Weiditz ml. pro odlišení od jeho stejnojmenného otce (asi 1475-1515). Pocházel ze Štrasburku a byl žákem Hanse Burgkmaira st. v Augsburgu, kde později vytvořil mnoho knižních ilustrací, především technikou dřevorytu. Hans Weiditz (um 1500-1536) BUCHILLUSTRATION. Zwei Holzstiche auf Papier, 145x157 mm und 144x152 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jacob Andreas Fridrich (1648-1751), Martin Tyroff (1704-1759)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jacob Andreas Fridrich (1648-1751), Martin Tyroff (1704-1759) PAIR OF BIBLICAL ILLUSTRATIONS. Two full-page illustrations from Kupfer Bibel by Johann Jacob Schuzer, published in 1731-1735.Lightning and black cloud above mount Sinai (Ex 19, 16-18). Copperplate on paper, 319x202 mm, bottom right corner signed in print by the engraver "I. A. Fridrich sculps.".God´s orders for people of Izrael - holocaust (Lv 1, 2-3). Copperplate on paper, 319x202 mm, bottom right corner signed in print by the engraver "M.Tyroff sculps.". Jacob Andreas Fridrich - German copperplate artist, sometimes called J. A. Friedrich sr. to distinguished him from his son J. A. Friedrich jr. (1714-1779), He was born in Norimberk and studied under Christoph Weigel, then worked in Augsburg where he also died. Jacob Andreas Fridrich (1648-1751), Martin Tyroff (1704-1759) DVOJICE BIBLICKÝCH ILUSTRACÍ. Dvě celostránkové ilustrace z Kupfer Bibel Johanna Jacoba Schuzera, vydávané mezi léty 1731-1735. Blesky a černý mrak nad horou Sinaj (Ex 19, 16-18). Mědirytina na papíře, 319x202 mm, sign. v tisku vpravo dole rytcem „I. A. Fridrich sculps.".Hospodinova nařízení izraelskému lidu - zápalná oběť ze skotu (Lv 1, 2-3). Mědirytina na papíře, 319x202 mm, sign. v tisku vpravo dole rytcem „M.Tyroff sculps.". Jacob Andreas Fridrich - německý mědirytec, uváděný také jako J. A. Friedrich st. pro odlišení od svého stejnojmenného syna J. A. Friedricha ml. (1714-1779), se narodil v Norimberku, učil se u Christopha Weigela, působil pak v Augšpurku, kde také zemřel. Jacob Andreas Fridrich (1648-1751), Martin Tyroff (1704-1759) ZWEI BIBLISCHE ILLUSTRATIONEN. Zwei ganzseitige Illustrationen aus dem Kupfer Bibel von Johann Jacob Schuzer, herausgegeben zwischen 1731-1735.Blitze und schwarze Wolke über dem Berg Sinai (Ex 19, 16-18). Kupferstich auf Papier, 319x202 mm, rechts unten im Druck vom Ritzer sign."I. A. Fridrich sculps.".Gebote des Herrn - Brandopfer (Lv 1, 2-3). Kupferstich auf Papier, 319x202 mm, rechts unten im Druck vom Ritzer sign. „M.Tyroff sculps."

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SET OF SACRAL ILLUSTRATIONS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SET OF SACRAL ILLUSTRATIONS 18th-19th century, Seven copperplates on paper by different authors. Ignác Zeidler (worked about 1730 in Nové Město na Moravě): Three wise men (illustration from Roman prayer book for the occasion of the Apparation of the Lord), 307x196 mm, marked in print at the bottom right corner "Zeidler Sc: M. Neüstadt", reverse side with the text for the vigil of this celebration with the depiction of Holly Family and Holy Trinity. It is 6th of 13 Zeidler´s graphics for the Missale Novum Romano-Olomucense, 1740, p. 40.Ignác Zeidler: Acceptance of the apostles (illustration from Roman prayer book for the occasion of the Corpus Christi celebration), 316x203?mm, marked in print at the bottom right corner "Zeidler Sc: M: Neüstadt", reverse side with text for the first Sunday after the Pentecost with the depiction of Holly Family and Holy Trinity. It is 11th of 13 Zeidler´s graphics for the Missale Novum Romano-Olomucense, 1740, p. 290.Rudolph Johann Störcklin (1723-1756): All the saints (illustration from Roman prayer book for the occasion of the All Saints day), 308x187 mm, bottom right corner marked in print "Rudolph Störcklin Cath. Sc."Gustav Heinrich A. Leybold (1794-1855) according to Anthonis van Dyck: Crucified Christ, 289x192 mm, bottom left corner marked in print "A. Van Dyk pinx.", bottom right "Gustav Leybold sculp.".Johann Boehm (18th-19th century) according to Anton Raphael Mengs: Announciation, 298x202 mm, bottom left corner marked in print "Rafael Mengs. pinx.", bottom right "Joh: Boehm sc:".Anonym: Resurrection (illustration from Roman prayer book), 300x202 mm.Anonym: Accepting the apostles, 273x188 mm. SOUBOR ILUSTRACÍ SE SAKRÁLNÍ TÉMATIKOU 18.-19. stol. Sedm mědirytin na papíře od různých autorů.Ignác Zeidler (činný kolem r. 1730 v Novém Městě na Moravě): Klanění Tří králů (ilustrace z římského misálu ke slavnosti Zjevení Páně), 307x196 mm, zn. v tisku vpravo dole „Zeidler Sc: M. Neüstadt", na rubu text k vigilii slavnosti s vyobrazením Svaté Rodiny a Nejsvětější Trojice. Jedná se o 6. z 13 Zeidlerových grafických listů z Missale Novum Romano-Olomucense, 1740, s. 40.Ignác Zeidler: Přijímání apoštolů (ilustrace z římského misálu ke slavnosti Corpus Christi), 316x203 mm, zn. v tisku vpravo dole „Zeidler Sc: M: Neüstadt", na rubu text k první neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého s vyobrazením Svaté Rodiny a Nejsvětější Trojice. Jedná se o 11. z 13 Zeidlerových grafických listů z Missale Novum Romano-Olomucense, 1740, s. 290.Rudolph Johann Störcklin (1723-1756): Všichni svatí (ilustrace z římského misálu ke slavnosti Všech svatých), 308x187 mm, zn. v tisku vpravo dole „Rudolph Störcklin Cath. Sc."Gustav Heinrich A. Leybold (1794-1855) podle Anthonise van Dycka: Ukřižovaný Kristus, 289x192 mm, zn. v tisku vlevo dole „A. Van Dyk pinx.", vpravo dole „Gustav Leybold sculp.".Johann Boehm (přelom 18. /19. stol.) podle Antona Raphaela Mengse: Zvěstování, 298x202 mm, zn. v tisku vlevo dole „Rafael Mengs. pinx.", vpravo dole „Joh: Boehm sc:".Anonym: Zmrtvýchvstání (ilustrace z římského misálu), 300x202 mm.Anonym: Přijímání apoštolů, 273x188 mm. SET VON ILLUSTRATIONEN MIT SAKRALEN THEMEN 18.-19. Jh. Sieben Kupferstiche auf Papier von verschiedenen Künstlern.Ignác Zeidler (tätig um 1730 in Nové Město na Moravě): Anbetung der Könige (Illustration aus dem römischen Messbuch zum Fest der Erscheinung des Herrn), 307x196?mm, rechts unten im Druck bez. „Zeidler Sc: M. Neüstadt", verso Text mit Abbildung der Heiligen Familie und der Dreifaltigkeit. N. 6 aus zus. 13 Graphiken von Ziedler aus Missale Novum Romano-Olomucense, 1740, S. 40.Ignac Zeidler: Kommunion der Apostel (Illustration aus dem römischen Messbuch zum Fest Corpus Christi), 316x203?mm, rechts unten im Druck bez. „Zeidler Sc: M: Neüstadt", verso Text zum ersten Sonntag nach Pfingsten mit Abbildung der Heiligen Familie und der Dreifaltigkeit. N. 11. aus zus. 13 Graphiken von Zeidler aus Missale Novum Romano-Olomucense, 1740, S. 290.Rudolph Johann Störcklin (1723-1756): Alle Heiligen (Illustration aus dem römischen Messbuch zum Allerheiligenfest), 308x187 mm, rechts unten im Druck bez. „Rudolph Störcklin Cath. Sc."Gustav Heinrich A. Leybold (1794-1855) nach Anthonis van Dyck: Gekreuzigter Christus, 289x192 mm, links unten im Druck bez. „A. Van Dyk pinx.", rechts unten „Gustav Leybold sculp.".Johann Boehm (18./19. Jh.) nach Anton Raphael Mengs: Verkündigung, 298x202 mm, links unten im Druck bez. „Rafael Mengs. pinx.", rechts unten „Joh: Boeh sc:".Anonymus: Auferstehung (Illustration aus dem römischen Messbuch), 300x202 mm.Anonymus: Kommunion der Apostel, 273x188 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829) SET OF GRAPHICS ACCORDING TO RAFFAEL AND SARTO. Five figural graphics according to Raffael and Andrea del Sarto, set meant as a study tool for Academy of Art in Prague. Copperplate on paper, graphics of different sizes (165x142 mm, 167x90 mm, 210x155?mm, 298x236 mm and 232x188 mm), marked in print. Josef Jan Alois Drda - Artist and copperplate maker, studied also Academy of Art in Prague where he worked since 19ˇ807 as an assistant. His engravings are following Bergeler´s school: according to J. Bergeler, Raffael, Domenichino, Reni, Garofal, Andrea del Sarto, Mengs, Markovský. Illustrational engravings for books, studies of heads. Josef Bergler jr. - First headmaster of Academy of Art in Prague. Born in Salzburg, worked in Passov and Italy and later became known in Prague. He was mostly drawer and designer. He also made many sets of graphics and designed for other authors as well. Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829) SOUBOR GRAFICKÝCH LISTŮ PODLE RAFFAELA A SARTA. Pětice grafických listů s postavami podle Raffaela a Andrey del Sarto, soubor učebních předloh pro pražskou akademii. Mědirytina na papíře, grafické listy různých rozměrů (165x142 mm, 167x90 mm, 210x155 mm, 298x236 mm a 232x188 mm), zn. v tisku. Josef Jan Alois Drda - kreslíř a mědirytec, studoval nejprve u piaristů, poté od r. 1802 na pražské akademii, kde byl od r. 1807 asistentem grafické dílny. Jeho rytiny řazeny do Berglerovy školy: ryl dle předloh J. Berglera, Rafaela, Domenichina, G. Reniho, Garofala, Andrea del Sarto, R. Mengse, V. Markovského; ilustrační rytiny a frontispice pro knihy; rytiny podobizen, studie hlav. Josef Bergler ml. - první ředitel pražské Akademie umění. Narodil se v Salcburku, působil v Pasově a Itálii a nakonec se stal uznávanou autoritou v oblasti výtvarného umění v Praze. Byl především nadaným kreslířem a všestranným návrhářem. Vytvořil mimo jiné obsáhlý soubor grafických listů a navrhl množství grafik prováděných dalšími autory, včetně několika rakouských a saských. Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829) GRAPHISCHE BLÄTTER NACH RAFFAEL UND SARTO. Fünf graphische Blätter mit Figuren nach Raffael und Andrey del Sarto, Set von Lehrvorlagen für die Akademie in Prag. Kupferstich auf Papier, verschiedene Größen (165x142?mm, 167x90?mm, 210x155?mm, 298x236?mm und 232x188 mm), im Druck bez.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Balzer (1736-1799), Antonín Balzer (1771-1807)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Balzer (1736-1799), Antonín Balzer (1771-1807) SET OF FIVE GRAPHICS. Jan Balzer: Wenceslaus Budowec a Budowa. Portrait with a coat of arms. Copperplate on paper, set on a board, 159x97 mm, bottom right corner signed in print "Balzer sc.". Graphic from Voigtov´s and Pelcl´s Abbildungen. See also Jan T. Štefan: Knižní ilustrace rodiny Balzerů, Ostrava 2008, volume. B19/70.Also: Daniel Adam a Weleslawina. Portrait with a coat of arms. Copperplate on paper, 158x97 mm, bottom right corner signed in print "Balzer sc.". Graphic from Voigtov´s and Pelcl´s Abbildungen. See also Jan T. Štefan: Knižní ilustrace rodiny Balzerů, Ostrava 2008, volume B19/70.Also: S. Ignatius de Loyola Soc. Iesu Fund. Portrait of the founder of Jesuit Order. Copperplate on paper, 120x74 mm, bottom right corner signed in print "Balzer sc. et exc. Lißae, et Pragae.", reverse side with pen inscription.Also: Manasses. Combined technique on paper, 160x125 mm. Graphic list no. 54 from 60. Biblische Geschichte des Alten Testaments, Prag 1780. See also: Jan T. Štefan: Knižní ilustrace rodiny Balzerů, Ostrava 2008, volume B28/54.Antonín Balzer: Romanian robbers (Eine wallachische Räuber Bande). Resting by a creek. Etching on paper, 163x231 mm, bottom rigth corner signed and dated "Anton Balzer sc 1787." See also: Martina Richterová: Antonín Karel Balzer, Praha 2004 (=dissertation work from FF UK), cat. no. 325. Jan Balzer (1736-1799), Antonín Balzer (1771-1807) SOUBOR PĚTI GRAFICKÝCH LISTŮ.Jan Balzer: Wenceslaus Budowec a Budowa. Portrét s erbem. Mědirytina na papíře, adjustováno na kartonu, 159x97 mm, sign. vpravo dole v tisku „Balzer sc.". Grafický list z Voigtových a Pelclových Abbildungen. Viz Jan T. Štefan: Knižní ilustrace rodiny Balzerů, Ostrava 2008, č. B19/70.Týž: Daniel Adam a Weleslawina. Portrét s erbem. Mědirytina na papíře, 158x97 mm, sign. vpravo dole v tisku „Balzer sc.". Grafický list z Voigtových a Pelclových Abbildungen. Viz Jan T. Štefan: Knižní ilustrace rodiny Balzerů, Ostrava 2008, č. B19/70.Týž: S. Ignatius de Loyola Soc. Iesu Fund. Portrét zakladatele jezuitského řádu. Mědirytina na papíře, 120x74 mm, sign. vpravo dole v tisku „Balzer sc. et exc. Lißae, et Pragae.", na rubu přípis perem.Týž: Manasses. Kombinovaná technika na papíře, 160x125 mm. Grafický list č. 54 ze 60. Biblische Geschichte des Alten Testaments, Prag 1780. Viz Jan T. Štefan: Knižní ilustrace rodiny Balzerů, Ostrava 2008, č. B28/54.Antonín Balzer: Rumunští loupežníci (Eine wallachische Räuber Bande). Odpočinek u potoka pod stromem. Lept na papíře, 163x231 mm, sign. a dat vpravo dole v tisku „Anton Balzer sc 1787." Viz Martina Richterová: Antonín Karel Balzer, Praha 2004 (=diplomová práce FF UK), kat. č. 325. Jan Balzer (1736-1799), Antonín Balzer (1771-1807) FÜNF GRAPHISCHE BLÄTTER. Jan Balzer: Wenceslaus Budowec a Budowa. Porträt mit Wappen. Kupferstich auf Papier auf Karton aufgezogen, 159x97 mm, rechts unten im Druck sign. „Balzer sc.". Graphisches Blatt aus den Abbildungen von Voigt und Pelcl. Sieh: Jan T. Štefan: Buchillustrationen der Balzer Familie, Ostrava 2008, N. B19/70.Daniel Adam a Weleslawina. Porträt mit Wappen. Kupferstich auf Papier, 158x97 mm, rechts unten im Druck sign. „Balzer sc.". Graphisches Blatt aus den Abbildungen von Voigt und Pelcl. Sieh: Jan T. Štefan: Buchillustrationen der Balzer Familie, Ostrava 2008, N. B19/70.S. Ignatius de Loyola Soc. Iesu Fund. Porträt des Gründers des Jesuitenordens. Kupferstich auf Papier, 120x74 mm, rechts unten im Druck sign. „Balzer sc. et exc. Lißae, et Pragae.", verso Zuschrift mit Feder.Manasses. Kombinierte Technik auf Papier, 160x125 mm. Graphisches Blatt N. 54 aus zus. 60. Biblische Geschichte des Alten Testaments, Prag 1780. Sieh: Jan T. Štefan: Buchillustrationen der Balzer Familie, Ostrava 2008, N. B28/54.Antonín Balzer: Eine wallachische Räuber Bande. Ruhe unter Bäumen am Bach. Radierung auf Papier, 163x231 mm, rechts unten im Druck sign. und dat. „Anton Balzer sc 1787." Sieh: Martina Richterová: Antonín Karel Balzer, Praha 2004 (=Diplomarbeit FF UK), Kat. N. 325.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Joseph Klieber (1773-1850)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Joseph Klieber (1773-1850) PERSONIFICATION OF TRUTH. Figure of a woman with wavy Hellenistic revealing dress with a crystal ball in her left hand. Combined technique (ink drawing and guache), 230x151 mm. Joseph Klieber (1773-1850) PERSONIFIKACE PRAVDY. Návh na reliéf. Postava ženy z profilu ve zvlněném antikizujícím oděvu s poodhaleným poprsím a zvednutou levou rukou s křišťálovou koulí, na niž pohlíží. Kombinovaná technika (kresba perem, kvaš), 230x151 mm. Joseph Klieber - rakouský malíř a především jeden z předních vídeňských sochařů 1. pol. 19. stol. Joseph Klieber (1773-1850) PERSONIFIKTION DER WAHRHEIT. Frauenfigur in antiker Bekleidung mit Kristallkugel in gehobener Hand. Kombinierte Technik (Federzeichnung, Gouache), 230x151 mm..

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karl Ritter (1887-1977)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karl Ritter (1887-1977) VICTORY OF PRIDE OVER VIRTUES. Etching on paper, 635x491 mm, bottom right corner pencil signed "Karl Ritter",bottom left marked with pencil "N. 8". Framed, glassed. Karl Ritter (1887-1977) VÍTĚZSTVÍ PÝCHY NAD CTNOSTMI. Lept na papíře, 635x491 mm, sign. vpravo dole tužkou „Karl Ritter", zn. vlevo dole tužkou „N. 8". Rámováno, zaskleno. Karl Ritter (1887-1977) TRIUMPH DES STOLZES. Radierung auf Papier, 635x491 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Karl Ritter", links unten mit Bleistift bez. „N. 8". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Wandelaar (1690-1759)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Wandelaar (1690-1759) MUSCULORUM TABULA. 1742. Anatomical table. Human skeleton is facing a rhinoceros and holding its hands towards it. It is in Netherland very popular rhinoceros Clara, who came to Amsterdam a year before this picture was done. Siderography on paper, 522x367 mm, top right corner marked in print "MUSCULORUM TABULA VIII", top left side with almost illegible "A. [S.] ALBINI", bottom left corner signed "J. Wandelaar ad ipsa corpora hominum delineavit: idemque incidit", bottom right corner dated "Prostat Leidae Batavorum apud J. et H. Verbeeck, Bibliop.1742", published in Leiden by Johann and brothers Verbeecks. Mounted, framed, glassed. Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) - Dutch anatomer of German origin worked as a University professor in Leiden. He was known for his engravings and illustrations for his book Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, Leiden 1747. This engraving is also part of the mentioned book. Jan Wandelaar - baroque Flemish painter and engraver. Jan Wandelaar (1690-1759) MUSCULORUM TABULA. 1742. Anatomická tabule. Zezadu vyobrazená stojící lidská kostra s lehce pozdviženýma rukama je obrácena čelem k zády stojícímu nosorožci. Jedná se o tehdy v Nizozemí populárního nosorožce Clara, který dorazil do Amsterdamu rok před vznikem tohoto vyobrazení. Oceloryt na papíře, 522x367 mm, zn. v tisku vpravo nahoře „MUSCULORUM TABULA VIII", vlevo nahoře špatně čitelné „A. [S.] ALBINI", sign. vlevo dole „J. Wandelaar ad ipsa corpora hominum delineavit: idemque incidit", dat. vpravo dole „Prostat Leidae Batavorum apud J. et H. Verbeeck, Bibliop.1742", vytištěno v Leidenu u Johanna a bratří Verbeecků. Paspartováno, rámováno, zaskleno. Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) - nizozemský anatom německého původu, profesor na univerzitě v Leidenu. Proslavily ho především dobové rytiny, doprovodné ilustrace jeho díla Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, Leiden 1747. Právě do tohoto naučného spisu byla zařazena také uvedená Wandelaarova rytina. Jan Wandelaar - barokní vlámský malíř, kreslíř a rytec. Jan Wandelaar (1690-1759) MUSCULORUM TABULA. 1742. Anatomische Tabelle. Menschliches Skelett mit gehobenen Armen und Nashorn von hinten. In Niederlanden berühmtes Nashorn Clara, der in 1941 nach Amsterdam gebracht wurde. Stahlstich auf Papier, 522x367 mm, rechts oben im Druck bez. „MUSCULORUM TABULA VIII", links oben „A. [S.] ALBINI", links unten sign. „J. Wandelaar ad ipsa corpora hominum delineavit: idemque incidit", rechts unten dat. „Prostat Leidae Batavorum apud J. et H. Verbeeck, Bibliop.1742", gedruckt in Leiden bei Johann und Gebrüder Verbeeck. Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Edward Gilbert Hester (1843-1903)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Edward Gilbert Hester (1843-1903) HUNTING SCENE. 1877. Pair of horse riders with their hunting dogs. Colored lithography on paper called "Morning. Going to Cover.", 630x495 mm, made by E. G. Hester according to an original that is signed and dated at the bottom right corner "E. A. S. Douglas. 1877.", also there marked in print "Engraved by E. G. Hester" and bottom left corner "Painted by E. A. S. Douglas.". Print was published in London in 1. October 1877 Arthurem Ackermannem. Framed, glassed. Edward Gilbert Hester - British engraved working in Chiswick. Edward Gilbert Hester (1843-1903) SCÉNA Z LOVU. 1877. Dvojice jezdců na koních je doprovázena loveckými psy. Barevná litografie na papíře nazvaná „Morning. Going to Cover.", 630x495 mm, vyhotovil E. G. Hester podle předlohy, jež sign. a dat. vpravo dole „E. A. S. Douglas. 1877.", tamtéž v tisku zn. „Engraved by E. G. Hester" a vlevo dole „Painted by E. A. S. Douglas.". Tisk byl vydán v Londýně 1. října 1877 Arthurem Ackermannem. Rámováno, zaskleno. Edward Gilbert Hester - britský rytec působící v Chiswicku. Edward Gilbert Hester (1843-1903) JAGDSZENE. 1877. Zwei Reiter mit Jagdhunden. Farblithographie auf Papier mit dem Namen „Morning. Going to Cover.", 630x495 mm, geschaffen von E. G. Hester nach Vorlage - sign. und dat. rechts unten „E. A. S. Douglas. 1877.", im Druck bez. „Engraved by E. G. Hester" und links unten „Painted by E. A. S. Douglas.". Herausgegeben in London am 1. Oktober 1877 von Arthur Ackermann. Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Wilhelm Adam Altheim (1871-1914)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Wilhelm Adam Altheim (1871-1914) STABLES. Tinted ink drawing, 342x268 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed "W. Altheim". Mounted, framed, glassed. Wilhelm Altheim - German painter and graphic maker working in Frankfurt, made mostly genre scenes. Wilhelm Adam Altheim (1871-1914) MOTIV ZE STÁJE. Lavírovaná kresba tuší, 342x268 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „W. Altheim". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Wilhelm Altheim - německý malíř a grafik působící ve Frankfurtu, věnoval se především žánrové tématice. Wilhelm Adam Altheim (1871-1914) STALLMOTIV. Lavierte Tuschezeichnung, 342x268 mm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „W. Altheim". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOTANICAL ILLUSTRATIONS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOTANICAL ILLUSTRATIONS Second half of the 18th century. Three graphics. Colored copperplate on hand-made paper, 446x241 mm, 444x269 mm, 438x246 mm, top right corner marked "T. 46", "T. 48", "T. 50", bottom with Latin names of flowers "Calamagrostis montana.", "Calamagrostis sylvatica.", "Calamagrostis tenella.". BOTANICKÉ ILUSTRACE 2. pol. 18. stol. Trojice grafických listů. Kolorované mědirytiny na ručním papíře, 446x241 mm, 444x269 mm, 438x246 mm, zn. vpravo nahoře „T. 46", „T. 48", „T. 50", dole latinské názvy rostlin „Calamagrostis montana.", „Calamagrostis sylvatica." a „Calamagrostis tenella.". BOTANISCHE ILLUSTRATIONEN 2. H. 18. Jh. Drei graphische Blätter. Kupferstich auf Bütten, koloriert. 446x241 mm, 444x269 mm, 438x246 mm, rechts oben bez. „T. 46", „T. 48", „T. 50", unten mit Namen der Pflanzen auf Lateinisch „Calamagrostis montana.", „Calamagrostis sylvatica.", „Calamagrostis tenella.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ZOOLOGICAL ILLUSTRATION I.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ZOOLOGICAL ILLUSTRATION I. Beginning of the 19th century. Pair of graphics with illustrations of birds. Tables 5 and 6 of the second volume of Histoire naturelle, générale et particuliére by Georges-Louis Leclerc de Buffon. Colored copperplate on hand-made paper, 182x123 a 182x116 mm. ZOOLOGICKÉ ILUSTRACE I. Začátek 19. stol. Dvojice grafických listů s ilustracemi ptáků. Tabule 5 a 6 z 2. svazku Histoire naturelle, générale et particuliére od Georgese-Louise Leclerca de Buffona. Kolorovaná mědirytina na ručním papíře, 182x123 mm a 182x116 mm. ZOOLOGISCHE ILLUSTRATIONEN I. Anf. 19. Jh. Zwei graphische Blätter mit Vögeln. Tabelle N. 5 und 6 aus dem zweiten Band von Histoire naturelle, générale et particuliére von Georges-Louis Leclerc de Buffon. Kupferstich auf Bütten, koloriert, 182x123 und 182x116 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ZOOLOGICAL ILLUSTRATIONS II.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ZOOLOGICAL ILLUSTRATIONS II. Beginning of the 19th century. Pair of graphics with illustrations of birds (owls). Table 7 and 8 of the second volume of Histoire naturelle, générale et particuliére by Georges-Louis Leclerc de Buffon. Colored coppelate on hand-made paper, both 182x120 mm. ZOOLOGICKÉ ILUSTRACE II. Začátek 19. stol. Dvojice grafických listů s ilustracemi ptáků (sovy). Tabule 7 a 8 z 2. svazku Histoire naturelle, générale et particuliére od Georgese-Louise Leclerca de Buffona. Kolorovaná mědirytina na ručním papíře, obě 182x120 mm. ZOOLOGISCHE ILLUSTRATIONEN II. Anf. 19. Jh. Zwei graphische Blätter mit Vögeln. Tabelle N. 7 und 8 aus dem zweiten Band von Histoire naturelle, générale et particuliére od Georgese-Louise Leclerc de Buffona. Kupferstich auf Bütten, koloriert, beide 182x120 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FOUR GRAPHICS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FOUR GRAPHICS 18th-19th century. Sevilla - mirror graphic. Colored copperplate on paper, 194x390 mm, top middle part with mirror inscription "LE BOUVRE DE SEVILLE, VU PAR DERRIERRE". Mounted, framed, glassed. Augustin de Saint-Aubin (1736-1807): Le coupe-tete (Children´s game). Colored engraving on paper, 209x168 mm, marked at the bottom left part in print "Aug de St. Aubin inv", bottom middle part with inscription "LE COUPE-TETE". Mounted, framed.Frederick Lodewijk Huygens (1802-1887) according to Paul Potter (1625-1654): Pasture. Siderography on paper, 97x130 mm, bottom left corner marked in print "P. Potter. pinx.", bottom right corner marked "F. L. Huygens del et Sc." And top right corner "N. 60". Mounted. Wilhelm Unger (1837-1932) according to Peter Paul Rubens (1577-1640): Madonna with Child and a Saint. 216x168 mm, bottom left corner marked "Rubens pinx." And bottom right corner marked "W. Unger sculp." Mounted. ČTVEŘICE GRAFICKÝCH LISTŮ 18.-19. stol.Sevilla - zrcadlová grafika. Kolorovaná mědirytina na papíře, 194x390 mm, nahoře uprostřed zrcadlový nápis „LE BOUVRE DE SEVILLE, VU PAR DERRIERRE". Paspartováno, rámováno, zaskleno.Augustin de Saint-Aubin (1736-1807): Le coupe-tete (dětská hra). Barevná rytina na papíře, 209x168 mm, zn. vlevo dole v tisku „Aug de St. Aubin inv", dole uprostřed nápis „LE COUPE-TETE". Paspartováno, rámováno.Frederick Lodewijk Huygens (1802-1887) podle Paula Pottera (1625-1654): Pastva. Oceloryt na papíře, 97x130 mm, zn. vlevo dole v tisku „P. Potter. pinx.", vpravo dole „F. L. Huygens del et Sc." a vpravo nahoře „N. 60". Paspartováno.Wilhelm Unger (1837-1932) podle Petra Paula Rubense (1577-1640): Madona s Dítětem a světci. 216x168 mm, zn. vlevo dole „Rubens pinx." a vpravo dole „W. Unger sculp." Paspartováno. VIER GRAPHISCHE BLÄTTER 18.-19. Jh. Sevilla - Spiegelgraphik. Kupferstich auf Papier, koloriert, 194x390 mm, oben in der Mitte Spiegelaufschrift „LE BOUVRE DE SEVILLE, VU PAR DERRIERRE". Passepartout, gerahmt, verglast.Augustin de Saint-Aubin (1736-1807): Le coupe-tete (Kinderspiel). Farbstich auf Papier, 209x168 mm, links unten im Druck bez. „Aug de St. Aubin inv", unten in der Mitte „LE COUPE-TETE". Passepartout, gerahmt.Frederick Lodewijk Huygens (1802-1887) nach Paul Potter (1625-1654): Weiden. Stahlstich auf Papier, 97x130 mm, links unten im Druck bez. „P. Potter. pinx.", rechts unten „F. L. Hu?gens del et Sc." rechts oben „N. 60". Passepartout.Wilhelm Unger (1837-1932) nach Petr Paul Rubens (1577-1640): Madonna mit Kind und Heiligen. 216x168 mm, links unten bez. „Rubens pinx." und rechts unten „W. Unger sculp." Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Georg Christian Kilian (1709-1781), August Vind

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Georg Christian Kilian (1709-1781), August Vind FARMER RIOTS. Three graphics with war motives.By the blacksmith. Copperplate on paper created by George Kilian according to the work of I. Blum, 636x438 mm, in the bottom part of graphics inscription "Quadrupetante putrem sonitu quatere ungula campum Quo valeat, soleis sit bene fixus equus. / Wann Cavallier und Dam zu Pferd ins Feld will gehen, Neusz man vor dem Caball nach huft und Lisen sehen.", signed in print at the bottom left "I. Blum pinx." And bottom right corner "Georg Kilian Sc. et excud. A.V.".Before the rest. Copperplate on paper created by August Vind according to the design of Georg Philipp Rugendas (1666-1742), 669x490 mm, bottom part with inscription "Inclinate die miles defessus eundo Ac optans requiem, castra locata petit, Sed labor unus adhuc restat, tentoria nempe Figere, tunc stupido membra sopore levat. / Wann d. Soldat die Last des Tages hat getragen Und in das Lager kommtvo Hizu gehen matt, So mus er erst sich noch selbtdaß Gezelt aufschlage Darunter ihn erquickt die harte Ruhestatt.", bottom left corner signed in print "Georg Philipp Rugendas invent. delin. fecit et excud: Aug. Vind", bottom right corner marked with pen "N. 17. 2.".Battle. Copperplate on paper created by August Vind according to the design by Georg Philipp Rugendas, 667x490 mm, in the bottom part is an inscription "Falcibus instructi fruges consumere nati Demessus properant ante die fegetes. Praesidio stat densa cohors, ne damna reportent. Innocuis semper quos dare damna iuvat. / Hier fliege grimmig aus sechs beinigte Heuschrecke, Mit Sichlen fallen sie in die unreisse Saat, Es muss die Schade=froh ein Hinterhalt bedecken, Die selber nichts ergözt als andre Leid und Schad.", bottom left corner signed in print "Georg Philipp Rugendas invent. delin. fecit et excudit Aug. Vind", bottom right corner marked with pen "N. 17. 3.". Framed, glassed. Georg Christian Kilian - engraver from Augsburk, collector, biography writer, historian and humanist. Son of Georg Kilian (1683-1745). Visited Nuremberg and studied old masters and worked in Vienna. Later worked in Augsburg. Georg Christian Kilian (1709-1781), August Vind SELSKÉ BOUŘE. Trojice grafických listů s válečnými motivy.U kováře. Mědirytina na papíře vytvořená Georgem Kilianem podle předlohy I. Bluma, 636x438 mm, v dolní části listu nápis „Quadrupetante putrem sonitu quatere ungula campum Quo valeat, soleis sit bene fixus equus. / Wann Cavallier und Dam zu Pferd ins Feld will gehen, Neusz man vor dem Caball nach huft und Lisen sehen.", sign. v tisku vlevo dole „I. Blum pinx." a vpravo dole „Georg Kilian Sc. et excud. A.V.".Před odpočinkem. Mědirytina na papíře vytvořená Augustem Vindem podle návrhu Georga Philippa Rugendase (1666-1742), 669x490 mm, v dolní části listu nápis „Inclinate die miles defessus eundo Ac optans requiem, castra locata petit, Sed labor unus adhuc restat, tentoria nempe Figere, tunc stupido membra sopore levat. / Wann d. Soldat die Last des Tages hat getragen Und in das Lager kommtvo Hizu gehen matt, So mus er erst sich noch selbtdaß Gezelt aufschlage Darunter ihn erquickt die harte Ruhestatt.", sign. vlevo dole v tisku „Georg Philipp Rugendas invent. delin. fecit et excud: Aug. Vind", zn. vpravo dole perem „N. 17. 2.".Válečné tažení. Mědirytina na papíře vytvořená Augustem Vindem podle návrhu Georga Philippa Rugendase, 667x490 mm, v dolní části listu nápis „Falcibus instructi fruges consumere nati Demessus properant ante die fegetes. Praesidio stat densa cohors, ne damna reportent. Innocuis semper quos dare damna iuvat. / Hier fliege grimmig aus sechs beinigte Heuschrecke, Mit Sichlen fallen sie in die unreisse Saat, Es muss die Schade=froh ein Hinterhalt bedecken, Die selber nichts ergözt als andre Leid und Schad.", sign. vlevo dole v tisku „Georg Philipp Rugendas invent. delin. fecit et excudit Aug. Vind", zn. vpravo dole perem „N. 17. 3.". Rámováno, zaskleno. Georg Christian Kilian - augšpurský rytec, sběratel, životopisec umělců, historik a humanista, syn Georga Kiliana (1683-1745). Navštívil Norimberk a nějaký čas studoval staré mistry a pracoval ve Vídni. Poté se usadil a tvořil v Augšpurku. Georg Christian Kilian (1709-1781), August Vind BAUERNAUFSTAND. Drei graphische Blätter mit Kriegsmotiven.Beim Schmied. Kupferstich auf Papier, geschaffen von George Kilian nach der Vorlage von I. Bluma , 636x438 mm, im unteren Teil beschrieben „Quadrupetante putrem sonitu quatere ungula campum Quo valeat, soleis sit bene fixus equus. / Wann Cavallier und Dam zu Pferd ins Feld will gehen, Neusz man vor dem Caball nach huft und Lisen sehen.", links unten im Druck sign. „I. Blum pinx." und rechts unten „Georg Kilian Sc. et excud. A.V.".Vor der Ruhe. Kupferstich auf Papier, geschaffen von August Vind nach dem Vorschlag von Georg Philipp Rugendas (1666-1742), 669x490 mm, im unteren Teil „Inclinate die miles defessus eundo Ac optans requiem, castra locata petit, Sed labor unus adhuc restat, tentoria nempe Figere, tunc stupido membra sopore levat. / Wann d. Soldat die Last des Tages hat getragen Und in das Lager kommtvo Hizu gehen matt, So mus er erst sich noch selbtdaß Gezelt aufschlage Darunter ihn erquickt die harte Ruhestatt.", links unten im Druck sign. „Georg Philipp Rugendas invent. delin. fecit et excud: Aug. Vind", rechts unten mit Feder bez. „N. 17. 2.".Kriegszug. Kupferstich auf Papier, August Vindem nach Georg Philipp Rugendas, 667x490 mm, im unteren Teil beschrieben „Falcibus instructi fruges consumere nati Demessus properant ante die fegetes. Praesidio stat densa cohors, ne damna reportent. Innocuis semper quos dare damna iuvat. / Hier fliege grimmig aus sechs beinigte Heuschrecke, Mit Sichlen fallen sie in die unreisse Saat, Es muss die Schade=froh ein Hinterhalt bedecken, Die selber nichts ergözt als andre Leid und Schad.", links unten im Druck sign. „Georg Philipp Rugendas invent. delin. fecit et excudit Aug. Vind", rechts unten mit Feder bez. „N. 17. 3.". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
13