WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Dominik Skutecký (1849-1921)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Dominik Skutecký (1849-1921) PORTRAIT OF A YOUNG WOMAN. Portrait of a dark-haired woman looking down. Oil on canvas, 30x43 cm, bottom left corner illegible signature. Framed. Condition B/C. Dominik Skutecký - Slovakian painter of genre scenes, portraits and landscape painter. He studied in Vienna under sculptor J. Meixner then art under prof. K. Würzinger, E. Enghert and K. Blass. Also travelled into Venice, Munich, Vienna and other parts of Italy before he returned to Banská Bystrica, Slovakia, where he eventually died. Dominik Skutecký (1849-1921) PORTRÉT MLADÉ ŽENY. Podobizna mladé tmavovlasé ženy se sklopenýma očima. Olej na plátně, 30x43 cm, vlevo dole nečitelná signatura. Rámováno. Stav B/C. Dominik Skutecký - slovenský malíř především žánrových námětů, ale také portrétista a krajinář. Učil se ve Vídni nejprve u sochaře J. Meixnera, poté v přípravné malířské škole vídeňské akademie, kde později studoval u prof. K. Würzingera, E. Engherta a K. Blassa; absolvoval také studijní pobyt v Benátkách. Působil v Mnichově, Vídni a Itálii, poté se vrátil na Slovensko a usadil se v Banské Bystrici, kde také později zemřel. Dominik Skutecký (1849-1921) PORTRÄT EINER JUNGEN FRAU. Abbildung einer dunkelhaarigen Frau mit niedergeschlagenen Augen. Öl auf Leinwand, 30x43 cm, links unten unlesbar signiert. Gerahmt. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Richard Wiesner (1900-1972)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Richard Wiesner (1900-1972) PORTRAIT OF A LADY. 1940. Portrait of a young lady wearing a white dress on a blue background. Oil on wooden desk, 31x24 cm, bottom left corner dated and signed with initials "RW. 40". Reverse side marked with pencil "Wiesner Richard". Mounted, framed, glassed. Condition A. Richard Wiesner - Czech painter born in Ruda nad Moravou. Lived in Zlín and then in Prague. He focused on portraits, nudes and large figural scenes. He studied for two years in Paris, author of altar painting „St. Vojtěch křtí sv. Štěpána" in church of St. Anna in Slatina. In 1971 he was given the title of National artist. Richard Wiesner (1900-1972) PORTRÉT DÁMY. 1940. Podobizna mladé ženy v bílých šatech na modrém pozadí. Olej na dřevěné desce, 31x24 cm, sign. monogramem a dat. vlevo dole „RW. 40". Na rubu zn. tužkou „Wiesner Richard". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Stav A. Richard Wiesner - český malíř, rodák z Rudy nad Moravou. Dlouho působil ve Zlíně a poté až do smrti v Praze. Věnoval se malbě portrétů, aktů a monumentálních figurálních scén. Studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění a dále dva roky v Paříži. Vystavoval v rámci SVÚ Mánes. Je autorem oltářního obrazu „Sv. Vojtěch křtí sv. Štěpána" pro kostel v Akna Slatině (Podkarpatská Rus). V roce 1971 mu by udělen titul národní umělec. Richard Wiesner (1900-1972) PORTRÄT EINER DAME. 1940. Abbildung einer jungen Frau im weißen Kleid auf blauem Hintergrund. Öl auf Holz, 31x24 cm, links unten monogrammiert und dat. „RW. 40". Verso mit Bleistift bez. „Wiesner Richard". Passepartout, gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Svoboda (* 1901)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Svoboda (* 1901) NUDE WOMAN. Laying nude woman with her eyes closed. Oil on canvas, 92,5x112 cm, bottom right corner signed "Jos. Svoboda". Framed. Condition B/C. Josef Svoboda - born in Mariánské Lázně, he lived in Prague. Studied under painter E. Čihák and Alexander de Piano. He travelled around the Mediterranean and in Africa. Many of his famous landscapes depict the coast of Brittany. Josef Svoboda (1901-?) LEŽÍCÍ AKT. Akt ležící ženy se zavřenýma očima. Olej na plátně, 92,5x112 cm, sign. vpravo dole „Jos. Svoboda". Rámováno. Stav B/C. Josef Svoboda - rodák z Mariánských Lázní, působil v Praze v oboru krajinomalby. Studoval u malíře E. Čiháka, grafickým školením prošel u A. de Piana. Podnikl studijní cesty po celém Středomoří, včetně severní Afriky. Mnohé jeho malby vznikly za návštěvy bretaňského pobřeží. Josef Svoboda (* 1901) LIEGENDER AKT. Liegender Frauenakt mit geschlossenen Augen. Öl auf Leinwand, 92,5x112 cm, rechts unten sign. „Jos. Svoboda". Gerahmt. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Marcel Krasický (1898-1968)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Marcel Krasický (1898-1968) OLD MAN WITH A PIPE. Oil on plywood, 18x24,5 cm (inside frame measurements), bottom left corner signed "M. Krasický", reverse side with lable "agv./90./Hlava basň.(?)./stud./N.-". Framed. Condition A. Marcel Krasický - born in Kvasice u Kroměříže, studied special school of K. Truppe in Brno and privately by Fr. Hlavica. He travelled around Austria, Germany, Italy and the Balkans. He taught in the association of self-taught artists in Brno. Most of his works are portraits and landscapes. Marcel Krasický (1898-1968) STAŘEC S DÝMKOU. Olej na překližce, 18x24,5 cm (výřez rámu), sign. vlevo dole „M. Krasický", na rubu štítek: „agv./90./Hlava basň.(?)./stud./N.-". Rámováno. Stav A. Marcel Krasický - rodák z Kvasic u Kroměříže, studoval na spec. mal. škole u K. Truppeho v Brně a soukromě u F. Hlavici. Podnikl studijní cesty po Rakousku, Německu, Itálii a Balkáně. Učil ve Sdružení umělců samouků v Brně. Byl především portrétistou a figuralistou, věnoval se též krajinomalbě. Marcel Krasický (1898-1968) GREIS MIT PFEIFE. Öl auf Furnier, 18x24,5 cm (ohne Rahmen), links unten sign. „M. Krasický", verso Etikette: „agv./90./Hlava basň.(?)./stud./N.-". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BIBLICAL SCENE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BIBLICAL SCENE Apparition of angel to the apostles in dessert. Oil on canvas, 144,5x121 cm, bottom right corner signed. Not framed. Condition C/D. BIBLICKÝ VÝJEV 2. pol. 19. stol. Zjevení anděla pastýřům v poušti. Olej na plátně, 144,5x121 cm, sign. vpravo dole. Nerámováno. Stav C/D. BIBLISCHE SZENE 2. H. 19. Jh. Die Erscheinung des Engels bei den Hirten. Öl auf Leinwand, 144,5x121 cm, rechts unten sign. Nicht gerahmt. Zustand C/D.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karel Rašek (1861-1918)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karel Rašek (1861-1918) PRAYER IN THE WOODS. 1899. Older woman praying by the picture of Christ by a path in woods. Oil on canvas, 71x148 cm, bottom right corner signed and dated "Kar. Rašek 99.". Framed. Condition B. Reparation after tearing of the canvas. Karel Rašek - studied Academy of Art in Prague under prof. Sequins and Pirner and also in Munich and Vienna. His main topics were landscapes and genre scenes, mostly poor people, fairy tale creature and such. He liked to paint dusk, night or twilight scenes and often used combined technique of oil, tempera and charcoal. Karel Rašek (1861-1918) MODLITBA V LESE. 1899. Stará žena modlící se před obrázkem u lesní cesty. Olej na plátně, 71x148 cm, sign. a dat. vpravo dole „Kar. Rašek 99.". Rámováno. Stav B, oprava po protržení plátna. Karel Rašek - studoval na pražské akademii u prof. F. Sequense a M. Pirnera, také v Mnichově a ve Vídni. Zabýval se převážně krajinomalbou a žánry, mezi jeho témata patřili staří lidé, chudáci, pohádkové postavy. Své obrazy vsazoval často do soumraku, noci či úsvitu. Měl v oblibě kombinovanou techniku, za použití pastelu, oleje a tempery v jednou díle. Karel Rašek (1861-1918) GEBET IM WALD. 1899. Vor einem Bild im Wald betende alte Frau. Öl auf Leinwand, 71x148 cm, rechts unten sign. und dat. „Kar. Rašek 99.". Gerahmt. Zustand B. Gerissene Leinwand repariert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Victor Max Hutschenreiter (1828 - after 1877)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Victor Max Hutschenreiter (1828 - after 1877) STABLES. 1853. Maid in a blue dress with apron and a head cloth comes to a cow to feed her. In the front are sheep calves and birds. Oil on canvas, 26,5x21,5 cm, bottom right corner signed and dated "V. Hutschenreiter. 1853.". Framed. Condition A. Victor Max Hutschenreiter - Austrian painter of animals and hunting scenes. Victor Max Hutschenreiter (1828-po r. 1877) VE STÁJI. 1853. Zády stojící děvečka v modrých šatech se zástěrou a s červeným šátkem na hlavě přistupuje s hromádkou trávy v rukách k bílé krávě. Poklidnou náladu výjevu ze stáje dokresluje v popředí prchající jehně a čtveřice ptáčků na bidýlku u vchodu. Olej na plátně, 26,5x21,5 cm, sign. a dat. vpravo dole „V. Hutschenreiter. 1853.". Rámováno. Stav A. Victor Max Hutschenreiter - rakouský malíř zvířat a loveckých scén. Victor Max Hutschenreiter (1828-nach 1877) IM STALL. 1853. Stehende Magd im blauen Kleid mit rotem Tuch auf dem Kopf kommt mit Grass zur weißen Kuh, im Vordergrund laufendes Lamm und vier Vögel beim Eingang. Öl auf Leinwand, 26,5x21,5 cm, rechts unten sign. und dat."V. Hutschenreiter. 1853.". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym STABLES. Half of 19th century. Scene from horse stables with a white horse in front and a stable boy brushing a brown horse in the background. Oil on canvas, 24x18,5 cm. Framed, re-stretched. Condition - restored. Anonym KONÍRNA. Pol. 19. stol. Výjev z koňské stáje s bílým koněm v popředí a za ním stojícím chlapcem s kloboukem na hlavě čistícím hnědého koně. Olej na plátně, 24x18,5 cm. Rámováno, rentoilováno. Stav restaurováno. Anonymus PFERDESTALL. Um 1850. Szene aus Pferdestall mit weißem Pferd im Vordergrund und stehendem Junge mit Hut, der ein braunes Pferd putzt. Öl auf Leinwand, 24x18,5 cm. Gerahmt, rentoiliert. Zustand restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef von Berres (Perez) (1821-1912)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef von Berres (Perez) (1821-1912) BATTLE SCENE. Pair of horse riders with their soldiers. Oil on canvas, 71,5x58,5 cm, bottom left corner signed "Perez". Framed. Condition - restored. Josef von Berres (Perez) - Austrian painter of genre scenes, animals, hunting and military scenes. He was a soldier in an Austrian army himself and started to paint in his military retirements when he studied art in Munich under prof. Carl Theodor von Piloty.. Josef von Berres (Perez) (1821-1912) BITEVNÍ SCÉNA. Dvojice jezdců je doprovázena pěším družstvem. Olej na plátně, 71,5x58,5 cm, sign. vlevo dole „Perez". Rámováno. Stav restaurováno. Josef von Berres (Perez) - rakouský malíř žánrů, zvířat, loveckých a vojenských výjevů. Nejprve sloužil v císařské armádě během prusko-rakouské války, po penzionování se rozhodl věnovat malbě a zapsal se na mnichovskou akademii ke Carlu Theodoru von Pilotymu. Josef von Berres (Perez) (1821-1912) SCHLAGSZENE. Zwei Reiter mit kleiner Infanterie. Öl auf Leinwand, 71,5x58,5 cm, links unten sign. „Perez". Gerahmt. Zustand restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
August Xaver Karl Ritter von Pettenkofen (1822-1889)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: August Xaver Karl Ritter von Pettenkofen (1822-1889) BEFORE THE JOURNEY. Group of riders getting ready to leave a village. In the front is a group of people saying goodbyes. Oil on wooden desk, 15x21 cm, bottom left corner signed "A. V. Pettenkofen". Framed. Condition B. August Xaver Karl Ritter von Pettenkofen - Austrian painter and lighoraphy maker, studied under L. Kupelwiser in Vienna. After his short military career he studied under Franz Eybl and started to paint mostly realistic scene from life of farmers, gypsies, portraits and humorous scenes. August Xaver Karl Ritter von Pettenkofen (1822-1889) PŘED ODJEZDEM. Skupinka jezdců chystajících se k odchodu z vesnice, v popředí scéna loučících se postav. Olej na dřevěné desce, 15x21 cm, sign. vlevo dole „A. V. Pettenkofen". Rámováno. Stav B. August Xaver Karl Ritter von Pettenkofen - rakouský malíř a litograf, studoval u L. Kupelwiesera na vídeňské akademii a proslul nejprve karikaturami. Poté započal vojenskou kariéru, ale vrátil se opět k malbě jako soukromý žák Franze Eybla. Zaměřil se na realistické náměty z běžného života rolníků a cikánů v oblasti uherské puszty, anekdotické žánry a portréty. August Xaver Karl Ritter von Pettenkofen (1822-1889) VOR DER ABFAHRT. Eine Reitergruppe vor Abfahrt aus dem Dorf, sich verabschiedende Figuren im Vordergrund. Öl auf Holz, 15x21 cm, links unten sign. „A. V. Pettenkofen". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym LADIES WITH A DOG. Central Europe, first half of 19th century. Miniature depicting a genre scene of two young women in red and white dresses with a dog on a palace stairs. Oil on wooden desk, 13,5x9,5 cm (inside frame measurements). Set in gilded wooden frame. Condition A. Anonym DÁMY SE PSEM. Střední Evropa, 1. pol. 19. stol. Miniatura zobrazuje žánrovou scénu dvou mladých žen v červených a bílých šatech se psem na zámeckých schodech. Olej na dřevěné desce, 13,5x9,5 cm (výřez rámu). Rámováno. Stav A. Anonymus DAMEN MIT HUND. Mitteleuropa, 1. H. 19. Jh. Miniatur-Genreszene mit zwei jungen Frauen mit Hund an den Schlossstufen. Öl auf Holz, 13,5x9,5 cm (ohne Rahmen). Im vergoldeten Rahmen. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johan Mari Ten Kate (1831-1910)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johan Mari Ten Kate (1831-1910) MOTHER WITH CHILDREN. Young rural woman with two small children. Oil on canvas, 31x25,5 cm, bottom right corner signed "M. Ten Kate". Framed. Condition A/B. Johan Mari Ten Kate - Dutch painter and graphic maker, author of genre and marina scenes. Studied in Haag under his brother, Herman Frederik Carl (1822-1891). Johan Mari Ten Kate (1831-1910) MATKA S DĚTMI. Mladá selka se dvěma malými dětmi, stojícím děvčátkem a děťátkem položeným na seně na trakaři. Olej na plátně, 31x25,5 cm, sign. vpravo dole „M. Ten Kate". Rámováno. Stav A/B. Johan Mari Ten Kate - holandský malíř a grafik, autor žánrových výjevů a marín. Studoval na haagské akademii u svého bratra Hermana Frederika Carla (1822-1891). Johan Mari Ten Kate (1831-1910) MUTTER MIT KINDERN. Junge Bäuerin mit zwei kleinen Kindern: stehendes Mädchen und auf Schubkarre liegendes Baby. Öl auf Leinwand, 31x25,5 cm, rechts unten sign. „M. Ten Kate". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Milanovič

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Milanovič SIESTA. First half of 20th century. Two rural women on a path by the carriage pulled by a cow. Oil on plywood, 35x49,5 cm, bottom right corner signed "Milanovič". Framed, glassed. Condition A. Milanovič POLEDNÍ ODPOČINEK. 1. pol. 20. stol. Dvě selky na polní cestě stojí u povozu taženého krávou. Olej na lepence, 35x49,5 cm, sign. vpravo dole „Milanovič". Rámováno, zaskleno. Stav A. Milanovič MITTAGSRUHE. 1. H. 20. Jh. Zwei auf Feldweg stehende Bäuerinnen mit Fuhrwerk. Öl auf Pappe, 35x49,5 cm, rechts unten sign. „Milanovič". Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Hans Zatzka (1859-1945)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Hans Zatzka (1859-1945) PICKING OF WILD BERRIES. Romantic scene depicting two young women on a clearing. One girl is picking wild flowers while the other one is climbing over the fence and just spilled her basket with raspberries. Oil on canvas, 47x68,5 cm, bottom right corner signed "H. Zatzka". Framed. Condition A. Hans Zatzka - or Johann Franz Čačka. His other aliases were Zabateri, P. Ronsard, Joseph Bernard. Austrian painter studied in Vienna under prof. Christian Griepenkerl. His favorite topic to depict were elves, amores, women figures and genre scenes with still-lives. Hans Zatzka (1859-1945) SBĚRAČKY LESNÍCH PLODŮ. Romantická scéna zobrazuje dvě mladé ženy na lesní mýtině. Dívka v lidových šatech se zástěrou a žlutým šátkem drží v pravé ruce hrábě a levou rukou si přidržuje ošatku lučních květin, jež nese na zádech, zatímco pozoruje svou společnici v růžových letních šatech a čepci s mašlí při přelézání plotu v momentu, kdy se dívce vysypal košík s malinami. Olej na plátně, 47x68,5 cm, sign. vpravo dole „H. Zatzka". Rámováno. Stav A. Hans Zatzka - také Johann Franz Čačka a používal i pseudonymy Zabateri, P. Ronsard, Joseph Bernard. Rakouský malíř, který studoval na vídeňské akademii u Christiana Griepenkerla. Jeho oblíbenými motivy byli elfové, amorci, ženské figury, žánrové scény a zátiší. Hans Zatzka (1859-1945) WALDFRÜCHTE-SAMMLERINNEN. Romantische Szene mit zwei jungen Frauen auf Waldlichtung: Mädchen im volkstümlichen Kleid mit Harke in der Hand und Wiesenblumenkorb auf der Rücken und über einen Zaun kletterndes Mädchen im rosa Sommerkleid mit ausgeschüttetem Himbeerkorb. Öl auf Leinwand, 47x68,5 cm, rechts unten sign. „H. Zatzka". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Richard Geiger (1870-1945)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Richard Geiger (1870-1945) ACTORS. Figure of a woman wearing a revealing costume is surrounded by two men, one playing a guitar, the other one smoking. This type of woman was often depicted in Geiger´s paintings in many variations. Oil on canvas, 68x55 cm, bottom right corner signed "Geiger R.". Framed. Condition B. Richard Geiger - Austrian painter originally from Vienna. Studied under prof. Gerpenkerl and Eisenmengen in Vienna and L. Flameng in Paris. Since 1893 he worked and lived in Budapest where he painted portraits and genre scenes. Richard Geiger (1870-1945) HERCI. Ženská figura v poodhaleném divadelním kostýmu je obklopena dvojicí mužů, z nichž jeden hraje na kytaru a druhý pokuřuje. Jedná se o ženský typ, který Geiger znázorňoval v mnoha variacích a doplňoval je odlehčeným nádechem. Olej na plátně, 68x55 cm, sign. vpravo dole „Geiger R.". Rámováno. Stav B. Richard Geiger - rakouský malíř původem z Vídně. Studoval akademii ve Vídni u prof. Gerpenkerla a Eisenmengena, později v Paříži v ateliéru L. Flamenga. Od r. 1893 působil v Budapešti jako malíř portrétů a žánrů. Richard Geiger (1870-1945) SCHAUSPIELER. Frauenfigur im Theaterkostüm mit zwei Männern - der erste raucht, der zweite spielt Gitarre. Weiblicher Typ, der von Geiger in vielen Variationen dargestellt wurde. Öl auf Leinwand, 68x55 cm, rechts unten sign. „Geiger R.". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ferdinand Leeke (1859-1925)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ferdinand Leeke (1859-1925) IM WIRTSHAUS. Genre scene from German inn. Oil on cardboard, 52x36,5 cm, bottom left corner signed "Ferd. Leeke/M 3.35(?)". Framed. Condition A/B. Ferdinand Leeke - German painter, studied Academy of art in Munich under J. Herterich (1843-1905) and Alexander von Wagner (1838-1919). He painted genre, historical and mythological scenes, became known for his stage designs for Wagner´s operas. Ferdinand Leeke (1859-1925) IM WIRTSHAUS. Žánrový výjev z německého hostince. Olej na kartonu, 52x36,5 cm, sign. a zn. vlevo dole „Ferd. Leeke/M 3.35(?)". Rámováno. Stav A/B. Ferdinand Leeke - německý malíř, studoval na mnichovské akademii u Johanna Hertericha (1843-1905) a Alexandera von Wagnera (1838-1919). Věnoval se žánrové, historické a mytologické malbě, proslavil se sériemi výjevů z Wagnerových oper. Ferdinand Leeke (1859-1925) IM WIRTSHAUS. Genreszene aus deutschem Gasthaus. Öl auf Karton, 52x36,5 cm, links unten sign. „Ferd. Leeke/M 3.35(?)". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Robert Alott (1850-1910)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Robert Alott (1850-1910) LANDSCAPE WITH A ROUTE IN SOUTHERN ITALY. 1903. Genre scene from the rout in southern Italy. Oil on canvas, 50x81,5 cm, bottom right corner signed and dated "R. Alott. 1903". Framed. Condition B/C. Robert Alott - Austrian landscape painter specialized in southern seaside landscapes. Robert Alott (1850-1910) JIHOITALSKÁ KRAJINA SE SILNICÍ. 1903. Žánrová scéna z jihoitalské cesty. Olej na plátně, 50x81,5 cm, sign. a dat. vpravo dole „R. Alott. 1903". Rámováno. Stav B/C. Robert Alott - rakouský krajinář, malíř především jižních přímořských krajin se stafáží, pohledů na pobřeží a moře. Robert Alott (1850-1910) SÜDITALIENISCHE LANDSCHAFT MIT STRASSE. 1903. Genreszene aus Süditalien. Öl auf Leinwand, 50x81,5 cm, rechts unten sign. und dat."R. Alott. 1903". Gerahmt. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VENICE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VENICE 19th-20th century. View on duke's palace and St. Marco square with gondolas in front. Oil on canvas, 60x120 cm. Framed. Condition A/B. Anonym BENÁTKY. 19./20. stol. Pohled na dóžecí palác a náměstí sv. Marka v popředí s gondolami. Olej na plátně, 60x120 cm. Rámováno. Stav A/B. VENEDIG 19./20. Jh. Dogenpalast und Markusplatz mit Gondeln im Vordergrund. Öl auf Leinwand, 60x120 cm. Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Révart

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Révart VENICE BEFORE STORM. 20th century. View on canal in Venice with gondolas in front under a dark stormy sky. Oil on canvas, 100x100 cm, bottom right corner signed "Révart (?)". Framed. Condition A. Révart BENÁTKY PŘED BOUŘÍ. 20. stol. Pohled na benátský kanál s gondolami pod zatemňující se oblohou. Olej na plátně, 100x100 cm, sign. vpravo dole „Révart (?)". Rámováno. Stav A. Révart VENEDIG VOR STURM. 20. Jh. Venezianischer Kanal mit Gondeln unter dunklem Himmel. Öl auf Leinwand, 100x100 cm, rechts unten sign. „Révart" (?). Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Peter Scheer

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Peter Scheer PORT CHIOGGIA BY VENICE. 20th century. Town marina with sailboats. Oil on plywood, 60x70 cm, bottom left corner signed "Peter Scheer". Framed. Condition A/B. Peter Scheer PŘÍSTAV CHIOGGIA U BENÁTEK. 20. stol. Městské molo s plachetnicemi. Olej na sololitu, 60x70 cm, sign. vlevo dole „Peter Scheer". Rámováno. Stav A/B. Peter Scheer HAFEN CHIOGGIA BEI VENEDIG. 20. Jh. Stadtkai mit Segelbooten. Öl auf Sololit, 60x70 cm, links unten sign. „Peter Scheer". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Otto Hamel (1866-1950)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Otto Hamel (1866-1950) POZZUOLI BY NAPOLI. 1942. View on Pozzuoli town with anchored boats and figure of watching people in front. Oil on canvas, 80x110,5 cm, bottom right corner signed and dated "Otto Hamel 1942". Framed. Condition B. Otto Hamel - German painter, son of decorative painter in Erfurt, where he later studied art in Royal Academy under E. noc Hagen and H. Semper. He continued his studies in Berlin, thanks to a scholarship and in Italy. He also traveled to Paris where he witnessed impressionism. After his return in 1890 into Hannover he started to teach decorative painting in art school. Otto Hamel (1866-1950) POZZUOLI U NEAPOLE. 1942. Pohled na přístavní město Pozzuoli s kotvícími loděmi a na nábřeží stojícími postavami. Olej na plátně, 80x110,5 cm, sign. a dat. vpravo dole „Otto Hamel 1942". Rámováno. Stav B. Otto Hamel - německý malíř, syn dekorativního malíře v Erfurtu, kde později studoval na královské umělecké škole u Eduarda von Hagena a Hanse Sempera. Díky stipendiu pokračoval ve studiu v Berlíně u Maxe Kocha a Franze Skarbina a absolvoval také studijní pobyt v Itálii. Zdokonaloval se též v Paříži, kde se dostal do kontaktu s impresionismem. Po návratu se stal roku 1890 profesorem dekorativní malby na uměleckoprůmyslové škole v Hannoveru. Otto Hamel (1866-1950) POZZUOLI BEI NEAPEL. 1942. Blick auf die Hafenstadt Pozzuoli mit ankernden Schiffen und am Quai stehenden Figuren. Öl auf Leinwand, 80x110,5 cm, rechts unten sign. und dat. „Otto Hamel 1942". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Initials J. N. V.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Initials J. N. V. CEYLON MOTIVE. 1889. Landscape of the Easter Ceylon. Oil on cardboard, 15,5x31cm (inside frame measurements), bottom left corner signed and dated "J. N. V. 889", reverse side with damaged German inscription "Tank bei Kogalle an der Ostseite Ceylons nach Bron (...) Original (...) Preisgekrönt/ pinxit J. N. V. 1889". Framed. Condition B. Monogramista J. N. V. MOTIV Z CEJLONU. 1889. Krajina z východního Cejlonu. Olej na kartonu, 15,5x31cm (výřez rámu), sign. a dat. vlevo dole „J. N. V. 889", na rubu poškozený německý dobový nápis „Tank bei Kogalle an der Ostseite Ceylons nach Bron (...) Original (...) Preisgekrönt/ pinxit J. N. V. 1889". Rámováno. Stav B. Monogrammist J. N. V. MOTIV AUS CEYLON. 1889. Landschaft in Ostceylon. Öl auf Karton, 15,5x31cm (ohne Rahmen), links unten sign. und dat. „J. N. V. 889", verso beschädigte Aufschrift auf Deutsch „Tank bei Kogalle an der Ostseite Ceylons nach Bron (...) Original (...) Preisgekrönt/ pinxit J. N. V. 1889". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Arsenij Petrovič Sosnovskij (1895-1967)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Arsenij Petrovič Sosnovskij (1895-1967) SEA CLIFF. 1956. Oil on plywood,38x46 cm, bottom right corner signed and dated "A. Sosnovsky 1956". Framed. Condition A/B. Arsenij Petrovič Sosnovskij (1895-1967) MOŘSKÝ ÚTES. 1956. Olej na sololitu,38x46 cm, sign. a dat. vpravo dole „A. Sosnovsky 1956". Rámováno. Stav A/B. Arsenij Petrovič Sosnovskij - původem ukrajinský autor. Malířství se učil u A. V. Ganzena, od něhož přejal i tematické zaměření tvorby na malbu marin. Po emigraci pracoval jako učitel kreslení na gymnáziu v Cetinje v Černé Hoře, odkud odchází ve 30. letech do Bělehradu. Mimo své výtvarné profese vystupoval jako operní zpěvák. Obesílal výstavy v Záhřebu, Praze, Paříži a Bruselu. Jeho dílo je zastoupeno v Námořním muzeu v Kotoru a Záhřebu a v dalších ruských, švédských a chorvatských sbírkách. Arsenij Petrovič Sosnovskij (1895-1967) RIFF. 1956. Öl auf Sololit, 38x46 cm, rechts unten sign. und dat."A. Sosnovsky 1956". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Arsenij Petrovič Sosnovskij (1895-1967)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Arsenij Petrovič Sosnovskij (1895-1967) MARINA. Oil on cardboard,18,5x29,5 cm (inside frame measurements), bottom right corner signed "A Sosnovsky". Framed. Condition A/B. Arsenij Petrovič Sosnovskij - painter of Ukrainian origin. Studied under A.V. Ganzen who inspired him into paintings marinas After his emigration he taught art in high school in Montenegro, in thirties moved to Belehrad. He also worked as an opera singer. He exhibitioned in Záhřeb, Prague, Paris and Brussel. His works are shown in National muzeums of Kotor, Zagreb and other Russian, Swedish and Croatian collections. Arsenij Petrovič Sosnovskij (1895-1967) MARINA. Olej na kartonu,18,5x29,5 cm (výřez rámu), sign. vpravo dole „A Sosnovsky". Rámováno. Stav A/B. Arsenij Petrovič Sosnovskij (1895-1967) MARINE. Öl auf Karton,18,5x29,5 cm (ohne Rahmen), rechts unten sign. „A Sosnovsky". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Jensen (* 1887)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Max Jensen (* 1887) SEA. Oil on canvas, 79,5x60,5 cm, bottom right corner signed "M. JENSEN.". Framed. Condition A/B. Max Jensen - painter from Berlin, painted marinas. Max Jensen (1887-?) MOŘE. Olej na plátně, 79,5x60,5 cm, sign. vpravo dole „M. JENSEN.". Rámováno. Stav A/B. Max Jensen - berlínský malíř, marinista. Max Jensen (* 1887) MEER. Öl auf Leinwand, 79,5x60,5 cm, rechts unten sign. „M. JENSEN.". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Eduard Demartini (1892-1961)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Eduard Demartini (1892-1961) SEASIDE. 1927. French Mediterranean seaside Théoule. Oil on canvas, 30x28,5 cm (inside mount measurements), bottom right corner signed, dated and marked "Théoule-France 1927 DE". Mounted, framed, glassed. Condition A. Eduard Demartini - painter from Prague, illustrator, graphic maker and portrait painter. He illustrated many school books. Studied Academy of Art in Prague under prof. V. Hynais. Studied in Germany (Munich), Italy and France (Paris). Exhibitioned in Weinert´s hall, in Rubeš´s gallery and during exhibitioned of Myslbek. Eduard Demartini (1892-1961) MOŘSKÉ POBŘEŽÍ. 1927. Francouzské středomořské pobřeží Théoule. Olej na plátně, 30x28,5 cm (výřez pasparty), zn., dat. a sign. monogramem vpravo dole „Théoule-France 1927 DE". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Stav A. Eduard Demartini - pražský malíř, ilustrátor a grafik, který se proslavil především jako portrétista, malíř figurálních kompozic a aktů. Byl též ilustrátorem řady školních učebnic. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. V. Hynaise. Studijní cesty do Německa (Mnichov), Itálie a v r. 1925 Francie (Paříž). Vystavoval ve Weinertově síni, v Rubešově saloně a v rámci SVU Myslbek. Eduard Demartini (1892-1961) MEERKÜSTE. 1927. Französische Mittelmeerküste Théoule. Öl auf Leinwand, 30x28,5 cm (ohne Passepartout), bez., dat. und monogrammiert rechts unten „Théoule-France 1927 DE". Passepartout, gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alfred Zoff (1852-1927)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Alfred Zoff (1852-1927) SEASIDE LANDSCAPE. Landscape with a boat by the banks. Oil on cardboard, 35x41,5 cm, bottom left corner marked "A. Zoff.". Framed. Condition B. Alfred Zoff (1852-1927) POBŘEŽNÍ KRAJINA. Krajina s loďkou stojící na břehu řeky. Olej na lepence, 35x41,5 cm, sign. vlevo dole „A. Zoff.". Rámováno. Stav B. Alfred Zoff - rakouský malíř krajin. Svá studia začal ve Štýrském Hradci na Landeskunstschule, kde byl žákem Hermanna von Königsbrunn, poté pokračoval na vídeňské akademii a na akademii v Karlsruhe. Jeho učiteli byli mj. Eduard von Lichtenfels a Gustav Schoenleber. Získal řadu významných ocenění, mezi nimi bronzovou medaili na Světové výstavě v Paříži v r. 1900. Alfred Zoff (1852-1927) KÜSTENLANDSCHAFT. Landschaft mit Boot am Ufer des Flusses. Öl auf Pappe, 35x41,5 cm, links unten sign. „A. Zoff.". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
August Bedřich Pieppenhagen (1791-1868)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: August Bedřich Pieppenhagen (1791-1868) LANDSCAPE IN DUSK. Mountain landscape with a castle ruins in the background presents a topic very often depicted by the author, usually shown in the dusk or fog. These motives were almost never realistic, in fact the author had a book of similar motives from which he let his customers pick the one they wanted to have in the painting. Oil on cardboard, 12x16,5 cm, bottom right corner signed with initials "AP". Framed. Condition A/B. August Bedřich Pieppenhagen - German landscape painter who lived in Prague. He was self-taught, only during his stay in Swiss he lived by landscape artist J. H. Wuest. In 1811 he moved to Old Town Prague, painted and exhibitioned. He had four daughters, two of which (Charlotte and Luisa) were also landscape painters. In 2009-2010 were their works shown in collective exhibition in Monastery of St. George in Prague Castle. August Bedřich Pieppenhagen (1791-1868) KRAJINA ZA SOUMRAKU. Vyobrazená horská krajina se siluetou zříceniny v dáli patří mezi autorovy často zpracovávané a oblíbené náměty zřícenin a přírodních scenérií zpodobňovaných obvykle na rozhraní dne a noci či v mlžném oparu a podobně. Tyto výjevy nebyly často malované podle skutečnosti, autor si dokonce vytvářel vzorníky motivů, které potom zákazníkům nabízel a dle jejich přání přizpůsoboval. Olej na kartonu, 12x16,5 cm, sign. vpravo dole monogramem „AP". Rámováno. Stav A/B. A. B. Pieppenhagen - německý malíř-krajinář, žijící a tvořící v Praze. Vyučil a živil se jako knoflíkář, v malbě byl autodidaktem, jen při své cestě do Švýcarska pobýval v Curychu u krajináře Johanna Heinricha Wuesta. V roce 1811 přesídlil do Prahy, kde pracoval na Starém Městě a zde také začal ve větším měřítku s malováním a vystavováním svých děl. Stýkal se s malířem Josefem Navrátilem a rakouským spisovatelem Adalbertem Stifterem, s nimiž ho spojovalo romantické vidění přírody. Měl čtyři dcery, z nichž dvě, Charlotta a Louisa byly také malířkami-krajinářkami. V letech 2009-2010 bylo jejich dílo prezentováno soubornou výstavou v Jiřském klášteře na Pražském hradě. August Bedřich Pieppenhagen (1791-1868) LANDCHAFT IN DER DÄMMERUNG. Berglandschaft mit Silhouette einer Ruine in der Ferne - beliebtes und oft bearbeitetes Motiv des Künstlers. Häufige sind Szenen im Nebel oder in der Dämmerung - oft nicht der Realität entsprechend. Der Künstler hatte sogar eine Reihe von Mustern, aus denen die Kunden konkrete Szenen nach Wunsch wählen konnten. Öl auf Karton, 12x16,5 cm, rechts unten sign. monogramem „AP". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Remigius Adrianus van Haanen (1812-1894)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Remigius Adrianus van Haanen (1812-1894) WINTER LANDSCAPE. Oil on canvas, 21,5x17 cm, bottom left corner signed "R. Haanen". Framed. Condition A. Remigius Adrianus van Haanen - Dutch landscape painter taught by his father Casparus Haanen (1778-1849) and during his studies lived in Amsterdam, Frankfurt am Mein and Vienna where he changed his name to Remy and became known for paintings of Austrian landsapes. In 1850 travelled into Russia where he became known for his winter landscape paintings. Remigius Adrianus van Haanen (1812-1894) ZIMNÍ KRAJINA. Olej na plátně, 21,5x17 cm, sign. vlevo dole „R. Haanen". Rámováno. Stav A. Remigius Adrianus van Haanen - holandský krajinář, který po vyučení u svého otce Casparise Haanena (1778-1849) a studiu utrechtské akademie působil nějaký čas v Amsterdamu, ve Frankfurtu n. M. a od roku 1837 ve Vídni, kde si změnil jméno na Remy a proslavil se malbou rakouských letních krajin. Roku 1850 odcestoval do Ruska, kde proslul svými zimními krajinami. Remigius Adrianus van Haanen (1812-1894) WINTERLANDSCHAFT. Öl auf Leinwand, 21,5x17 cm, links unten sign. „R. Haanen". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Lázsló Neogrady (1896-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Lázsló Neogrady (1896-1962) ZIMNWINTER LANDSCAPE WITH RIVER. Oil on canvas, 79,5x60 cm, bottom left corner signed "Neogrády Lázsló". Framed. Condition A. Lázsló Neogrady - landscape painter of Budapest, son of known painter Antal Neogrady. Lázsló Neogrady (1896-1962) ZIMNÍ KRAJINA S ŘEKOU. Olej na plátně, 79,5x60 cm, sign. vlevo dole „Neogrády Lázsló". Rámováno. Stav A. Lázsló Neogrady - budapešťský malíř, krajinář a portrétista, syn významného malíře Antala Neogradyho. Lázsló Neogrady (1896-1962) WINTERLANDSCHAFT MIT FLUSS. Öl auf Leinwand, 79,5x60 cm, links unten sign. „Neogrády Lázsló". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Lázsló Neogrady (1896-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Lázsló Neogrady (1896-1962) PICKING THE FLOWERS. Two rural women walking through the fields of wild flowers. Oil on wooden desk, 12x16 cm (inside frame measurements), bottom left corner signed "Neogrady Lázsló.". Framed. Condition A. Lázsló Neogrady (1896-1962) PŘI TRHÁNÍ KVĚTIN. Dvě selky vracející se z pole přes louku plnou rozkvetlých květin. Olej na dřevěné desce, 12x16 cm (výřez rámu), sign. vlevo dole „Neogrady Lázsló.". Rámováno. Stav A. Lázsló Neogrady (1896-1962) BEIM BLUMENREISSEN. Zwei aus dem Feld zurückkehrende Bäuerinnen auf blühender Wiese. Öl auf Holz, 12x16 cm (ohne Rahmen), links unten sign. „Neogrady Lázsló.". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karl Kaufmann (1843-1902)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karl Kaufmann (1843-1902) REST. Horse carriage with a resting man on a forest path by the creek. Oil on canvas, 74x48 cm, bottom right corner signed "Karl Kaufmann". Framed. Condition B. Karl Kaufmann - Austrian painter studied in Vienna, he is known for his paintings of architectures and landscapes. Often travelled through Europe. He used many aliases - C. von Erlach, Henri Carnier, Toretti, J. Holmstedt, Charles Marchand, J. Rollin, F. Herink, F. Pointner, Theodore Walter, F. Rodek and others. Karl Kaufmann (1843-1902) ODPOČINEK. Zapřažený kůň s odpočívajícím povozníkem stojí na lesní mýtině u potoka, ve kterém se napájí dvojice krav. Olej na plátně, 74x48 cm, sign. vpravo dole „Karl Kaufmann". Rámováno. Stav B. Karl Kaufmann - rakouský malíř, studoval na vídeňské akademii. Působil převážně ve Vídni, známé jsou jeho obrazy architektur a krajin. Často cestoval, pobýval například v Itálii, Istanbulu. Užíval mnoho pseudonymů - C. von Erlach, Henri Carnier, Toretti, J. Holmstedt, Charles Marchand, J. Rollin, F. Herink, F. Pointner, Theodore Walter, F. Rodek a další. Karl Kaufmann (1843-1902) RUHE. Eingespanntes Pferd mit ruhendem Fuhrmann auf Waldlichtung beim Bach mit zwei trinkenden Kühen. Öl auf Leinwand, 74x48 cm, rechts unten sign. „Karl Kaufmann". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Preisler (1872-1918)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Preisler (1872-1918) RIVER LANDSCAPE. Oil on canvas, 21,5x31 cm, bottom left corner signed "Preisler J". Frame with author´s name label. Framed. Condition A/B. Jan Preisler - Czech painter and graphic maker, studied under prof. F. Ženíšek, later taught in Academy himself. Member of Mánes association. He travelled into Italy and Paris. He is considered to be one of the founding members of Czech modern art, influenced by impressionism and art nouveau symbolism. Jan Preisler (1872-1918) ŘÍČNÍ KRAJINA. Olej na plátně, 21,5x31 cm, sign. vlevo dole „Preisler J". Rámováno. Na rámu štítek se jménem autora. Stav A/B. Jan Preisler - český malíř a grafik, žák prof. F. Ženíška na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde se stal později i profesorem; od roku 1913 profesor na Akademii; člen Mánesa. V roce 1902 podnikl se svým přítelem A. Hudečkem studijní cestu do Itálie, o několik let později navštívil také Paříž. Jeden ze zakladatelů českého moderního umění; ovlivněn impresionismem a secesním symbolismem. Jan Preisler (1872-1918) FLUSSLANDSCHAFT. Öl auf Leinwand, 21,5x31 cm, links unten sign. „Preisler J". Auf dem Rahmen Etikette mit Namen des Künstlers. Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Antonín Slavíček (1870-1910)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Antonín Slavíček (1870-1910) CLOUDS. Hill with trees and people on the top under the fall sky. Oil on cardboard, 66x50,3 cm, bottom left corner signed by initials "A.S.". Framed. Frame with author´s name "A. SLAVÍČEK". Condition A/B. Antonín Slavíček - born in Prague, studied in Munich and Academy of Art in Prague under J. Mařák. After Mařák´s death lead a landscape painting department. In 1909 became paralyzed after a stroke and decided to end his life, which happened in 1.2. 1910 in Prague. Antonín Slavíček (1870-1910) MRAKY. Vrchol kopce se skupinkou stromů a stafáží pod podzimní oblačnou oblohou. Olej na kartonu, 66x50,5 cm, sign. vlevo dole monogramem „A.S.". Rámováno. Na rámu tabulka se jménem autora „A. SLAVÍČEK". Stav A/B. Antonín Slavíček - pražský rodák, po kratším pobytu v Mnichově vstoupil roku 1887 na pražskou Akademii do školy J. Mařáka. Po Mařákově smrti roku 1899 krátce vedl krajinářský ateliér, definitivu na Akademii ale nezískal. V roce 1909 ochrnul po záchvatu mozkové mrtvice a po měsících zoufalství se rozhodl opustit život. Stalo se tak 1. 2. 1910 v Praze. Antonín Slavíček (1870-1910) WOLKEN. Bergspitze mit Bäumen und Staffage unter bewölktem Herbsthimmel. Öl auf Karton, 66x50,3 cm, links unten monogrammiert „A.S.". Gerahmt. Tabelle mit Namen des Künstlers auf dem Rahmen: „A. SLAVÍČEK". Zustand A/B. Antonín Slavíček - geboren in Prag, nach kurzem Aufenthalt in München begann er in 1887 mit dem Studium an der Prager Akademie bei J. Mařák. Nach dem Tod Mařáks in 1899 leitete er kurz das Landschaftsatelier. In 1909 wurde er lahm und am 1. 2. 1910 beendete er sein Leben.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jaroslav Veris - Zamazal (1900-1983)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jaroslav Veris - Zamazal (1900-1983) VILLAGE WITH POND. Oil on cardboard, 23,5x68,5 cm (inside frame measurements), bottom right corner signed "Veris", reverse side with author´s label and stamp of the Czech foundation of Art. Framed. Condition B. Jaroslav Zamazal-Veris - studied Academy of art in Prague under prof. J. Preisler and V. Nechleba. Also studied in Vienna and Paris. Painted mostly genre scenes, figures and still-lives. Jaroslav Veris - Zamazal (1900-1983) VESNICE S RYBNÍKEM. Olej na kartonu, 23,5x68,5 cm (výřez rámu), sign. vpravo dole „Veris", na rubu autorský štítek s razítkem umělecké komise Českého fondu výtvarných umění. Rámováno. Stav B. Jaroslav Zamazal - Veris - studoval na pražské akademii u prof. Jana Preislera a Vratislava Nechleby, také ve Vídni a v Paříži. Věnoval se hlavně žánrovým výjevům, lidské postavě, zátiším. Jaroslav Veris - Zamazal (1900-1983) DORF MIT TEICH. Öl auf Karton, 23,5x68,5 cm (ohne Rahmen), rechts unten sign. „Veris", verso Künstleretikette und Stempel der Kunstkommission des Tschechischen Fonds der bildenden Künste. Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Cína Jelínek (1882-1961)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Cína Jelínek (1882-1961) LANDSCAPES. 1932. Oil on cardboard, 25x37 cm, bottom right corner signed and dated "Cína Jelínek 32". Framed, glassed. Condition A. František Cína Jelínek - Czech landscape painter and sportsman, studied under prof. V. Hynais and R. von Ottenfeld. He painted mostly the landscape of Moravian highlands, where he had his own summer house, in Křižánky. František Cína Jelínek (1882-1961) KRAJINA. 1932. Olej na kartonu, 25x37 cm, sign. a dat. vpravo dole „Cína Jelínek 32". Rámováno, zaskleno. Stav A. František Cína Jelínek - český malíř - krajinář a sportovec, studoval u prof. V. Hynaise a Rudolfa von Ottenfeld; tématicky se věnoval především krajině Vysočiny, často jezdil např. do Svratky či na svou chatu do Křižánek. František Cína Jelínek (1882-1961) LANDSCHAFT. 1932. Öl auf Karton, 25x37 cm, rechts unten sign. und dat."Cína Jelínek 32". Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Kaván (1866-1941)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Kaván (1866-1941) RIVER LANDSCAPE. Oil on cardboard, 38,5x50,5 cm (inside frame measurements), bottom right corner "Kaván". Framed, glassed. Condition B. František Kaván - student of J. Mařák travelled with him around Czech land and painted. Most of his landscapes are from the area of Svobodné Hamry, Karlštejn or Okořín. After his realistic beginnings he started to paint more in symbolist style. Only after 1900 he returned to landscape paintings influenced by impressionism. František Kaván (1866-1941) KRAJINA PODÉL ŘEKY. Olej na kartonu, 38,5x50,5 cm (výřez rámu), sign. vpravo dole „Kaván". Rámováno, zaskleno. Stav B. František Kaván - žák Julia Mařáka na pražské akademii, spolupracoval i se svým učitelem a účastnil se spolu s ním malířských výletů do přírody. Působil ve Svobodných Hamrech, odkud bral krajinné náměty, stejně jako i z krajiny kolem Karlštejnska či Okořínska. Po realistických začátcích se přiklonil k symbolismu a udržoval kontakt s osobnostmi kolem Moderní revue. Po r. 1900 se vrátil k čisté krajinomalbě, kterou zachycoval pomocí impresivně laděného realismu. František Kaván (1866-1941) FLUSSLANDSCHAFT. Öl auf Karton, 38,5x50,5 cm (ohne Rahmen), rechts unten sign. „Kaván". Gerahmt, verglast. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Kaván (1866-1941)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Kaván (1866-1941) WOODEN PATH. Oil on cardboard, 38,5x51 cm (inside frame measurements), bottom right corner signed "Kaván". Framed, glassed. Condition A. František Kaván (1866-1941) LUČNÍ CESTA. Olej na kartonu, 38,5x51 cm (výřez rámu), sign. vpravo dole „Kaván". Rámováno, zaskleno. Stav A. František Kaván (1866-1941) WIESENWEG. Öl auf Karton, 38,5x51 cm (ohne Rahmen), rechts unten sign. „Kaván". Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ludvík Csordák (1864-1937)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ludvík Csordák (1864-1937) MEADOW IN BLOOM. Oil on canvas, 44,5x33,5 cm, bottom right corner signed "Csordák". Framed. Condition B. Middle part visibly repaired after the canvas tearing. Ludvík Csordák - Slovakian painter, student of J. Mařák in Prague. Ludvík Csordák (1864-1937) ROZKVETLÁ LOUKA. Olej na plátně, 44,5x33,5 cm, sign. vpravo dole „Csordák". Rámováno. Stav B, ve střední části opravováno zřejmě po protržení plátna. Ludvík Csordák - slovenský malíř, žák J. Mařáka v Praze, krajinář, impresionista. Ludvík Csordák (1864-1937) BLÜHENDE WIESE. Öl auf Leinwand, 44,5x33,5 cm, rechts unten sign. „Csordák". Gerahmt. Zustand B. Im mittleren Teil repariert - die Leinwand wurde wahrscheinlich gerissen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vít Skála (1883-1967)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vít Skála (1883-1967) LANDSCAPE WITH FIGURES. Couple walking towards the woods. Oil on cardboard, 46,5x43 cm (inside frame measurements), bottom left corner signed "Vít Skála.". Framed. Condition A/B. Vít Skála - Czech painter, student of M. Pirner in 1899-1906, He comes from a family of painters, wince 1904 member of Artists association in Prague with whom he exhibitioned, both abroad and at home. Many of his landscape paintings from the area of Valašsko and Slovakia was bought by president T.G. Masaryk. Vít Skála (1883-1967) KRAJINA SE DVĚMA POSTAVAMI. Muž se ženou kráčející po cestě krajinou směrem k lesu. Olej na kartonu, 46,5x43 cm (výřez rámu), sign. vlevo dole „Vít Skála.". Rámováno. Stav A/B. Vít Skála - český malíř, žák prof. M. Pirnera na pražské akademii v letech 1899-1906, krajinář a figuralista. Pocházel z malířské rodiny, od roku 1904 byl členem Jednoty umělců výtvarných v Praze, s níž také vystavoval - doma i v zahraničí. Značnou část jeho krajin z oblasti Valašska a Slovenska zakoupil prezident T. G. Masaryk. Vít Skála (1883-1967) LANDSCHAFT MIT ZWEI FIGUREN. Zum Wald spazierendes Paar. Öl auf Karton, 46,5x43 cm (ohne Rahmen), links unten sign. „Vít Skála.". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Svoboda (assigned to) (* 1901)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Svoboda (assigned to) (* 1901) WOODEN PATH. 1955. Oil on canvas, 61x50 cm, bottom right corner signed "Jos. (?) Svoboda". Framed. Condition A. Josef Svoboda (připsáno) (1901-?) LESNÍ CESTA. 1955. Olej na plátně, 61x50 cm, sign. a dat. vpravo dole „Jos. (?) Svoboda 1955.". Rámováno. Stav A. Josef Svoboda, zugeschrieben (* 1901) WALDWEG. 1955. Öl auf Leinwand, 61x50 cm, rechts unten sign. „Jos. (?) Svoboda". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Šindler (* 1888)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Šindler (* 1888) BIRCH TREES. Oil on cardboard, 66,5x62,5 cm, bottom left corner signed „Šindler". Framed. Condition - restored. František Šindler - painter from Prague. Studied art in Prague under prof. J. Schikaneder, H. Schwaiger and M. Pirner. In 1921 exhibitioned in Paris. In Prague were his exhibitions held in Rubeš´s gallery and by Souček. František Šindler (1888-?) BŘEZOVÝ HÁJ. Olej na kartonu, 66,5x62,5 cm, sign. vlevo dole „Šindler". Stav restaurováno. Rámováno. František Šindler - malíř působící v Praze. Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde byl žákem prof. J. Schikanedera. Poté na Akademii výtv. umění v Praze (u prof. H. Schwaigera a prof. M. Pirnera). V roce 1921 vystavoval v Paříži. V Praze vystavoval v Rubešově galerii a u Součka. František Šindler (* 1888) BIRKENHAIN. Öl auf Karton, 66,5x62,5?cm, links unten sign. „Šindler". Zustand: restauriert. Gerahmt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bohumil Berghauer (1910-1972)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bohumil Berghauer (1910-1972) PATH BY PINES. View onto wooded landscape with path lined with pines. Oil on canvas, 69x53,5 cm, bottom right corner marked "Bohumil Berghauer". Framed. Condition A/B. Bohumil Berghauer - selftaught landscape painter lived in Bosonohy by Brno. He also use an alias Horyna. Bohumil Berghauer (1910-1972) CESTA S BOROVICEMI. Pohled na lesnatou krajinu s cestou lemovanou borovicemi v popředí. Olej na plátně, 69x53,5 cm, sign. vpravo dole „Bohumil Berghauer". Rámováno. Stav A/B. Bohumil Berghauer - autodidakt, malíř krajin, figurálních obrazů a portrétů, působil v Bosonohách u Brna. Používal též jméno Horyna. Bohumil Berghauer (1910-1972) WEG MIT KIEFERN. Waldlandschaft und Weg mit Kiefern zu beiden Seiten. Öl auf Leinwand, 69x53,5 cm, rechts unten sign. „Bohumil Berghauer". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Konečný (1909-1989)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Konečný (1909-1989) RIVER LANDSCAPE. 1981. Oil on cardboard, 58,5x112 cm (inside frame measurements), bottom left corner signed and dated "Konečný 81". Framed. Condition A/B. Josef Konečný - born in Žarošice by Ždánice na Moravě. Studied art in Prague under prof. Nechleba. Josef Konečný (1909-1989) ŘÍČNÍ KRAJINA. 1981. Olej na kartonu, 58,5x112 cm (výřez rámu), sign. a dat. vlevo dole „Konečný 81". Rámováno. Stav A/B. Josef Konečný - rodák ze Žarošic u Ždánic na Moravě. Studoval na pražské akademii u prof. Nechleby. Josef Konečný (1909-1989) FLUSSLANDSCHAFT. 1981. Öl auf Karton, 58,5x112 cm (ohne Rahmen), links unten sign. und dat. „Konečný 81". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karel Jan Sigmund (1897-1959)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karel Jan Sigmund (1897-1959) LANDSCAPE. Oil on cardboard, 50x66 cm, bottom right corner signed "K. J. Sigmund". Framed. Condition A. Karel Jan Sigmund - landscape artist from Heřmanův Městec. Studied in Dressden under prof. Schön and in Prague under prof. Nejedlý. He travelled into Italy, France, Austria, Germany, Yugoslavia. Exhibitioned for example in Polička. Karel Jan Sigmund (1897-1959) KRAJINA. Olej na lepence, 50x66 cm, sign. vpravo dole „K. J. Sigmund". Rámováno. Stav A. Karel Jan Sigmund - krajinář působící v Heřmanově Městci. Studoval u prof. Schöna v Drážďanech a u prof. Nejedlého v Praze. Uskutečnil studijní cesty po Itálii, Francii, Rakousku, Německu a Jugoslávii. Vystavoval např. na Východočeských salonech v Poličce. Karel Jan Sigmund (1897-1959) LANDSCHAFT. Öl auf Pappe, 50x66 cm, rechts unten sign. „K. J. Sigmund". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Initials M. St.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Initials M. St. ALPINE LANDSCAPE. 1943. Oil on wood, 24,5x19,7 cm (inside frame measurements), bottom right corner signed and dated „M. St. 1943". Framed. Condition B. Monogramista M. St. ALPSKÁ KRAJINA. 1943. Olej na dřevě, 24,5x20 cm (výřez rámu), sign. a dat. vpravo dole „M. St. 1943". Rámováno. Stav B. Monogrammist M. St. ALPENLANDSCHAFT. 1943. Öl auf Holz, 24,5x19,7 cm (ohne Rahmen), rechts unten sign. und dat.„M. St. 1943". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Pavel Raszka (1907-1979)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pavel Raszka (1907-1979) MOUNTAIN LANDSCAPE. Oil on canvas, 15x19 cm, bottom left corner signed "Raszka". Framed. Condition B. Pavel Raszka - son of an artistic family, his father and uncle were great painters. Since his 13 years he helped his uncle, painter Josef Raszky, later stayed in Moravia. Pavel Raszka (1907-1979) HORSKÁ KRAJINA. Olej na plátně, 15x19 cm, sign. vlevo dole „Raszka". Rámováno. Stav B. Pavel Raszka - pocházel z malířské rodiny, jeho otec i strýc byli výbornými malíři. Od 13 let pracoval u svého strýce, slezského umělce Josefa Raszky, dále vedl ateliéry profesora Sokiranského v Petřvaldu, poté působil v Moravské Ostravě a v Beskydech. Pavel Raszka (1907-1979) BERGLANDSCHAFT. Öl auf Leinwand, 15x19 cm, links unten sign. „Raszka". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Adolf Hajduček (1911-1971)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Adolf Hajduček (1911-1971) PANORAMA OF BESKYDY. Oil on cardboard, 23,5x70 cm, bottom left corner signed "A. Hajduček". Framed. Condition B. Adolf Hajduček (1911-1971) BESKYDSKÉ PANORAMA. Olej na kartonu, 23,5x70 cm, sign. vlevo dole „A. Hajduček". Rámováno. Stav B. Adolf Hajduček - český krajinář, zaměřený především na tématiku Beskyd. Adolf Hajduček (1911-1971) PANORAMA AUS BESKIDEN. Öl auf Karton, 23,5x70 cm, links unten sign. „A. Hajduček". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Adolf Hajduček (1911-1971)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Adolf Hajduček (1911-1971) HARVEST IN BESKYDY. Oil on cardboard, 26x35 cm, bottom left signed "A. Hajduček". Mounted, framed. Condition B. Adolf Hajduček - Czech landscape painter depicted mostly the Beskydy mountains. Adolf Hajduček (1911-1971) ŽNĚ V BESKYDECH. Olej na kartonu, 26x35 cm, sign. vlevo dole „A. Hajduček". Paspartováno, rámováno. Stav B. Adolf Hajduček (1911-1971) ERNTE IN BESKIDEN. Öl auf Karton, 26x35 cm, links unten sign. „A. Hajduček". Passepartout, Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Adolf Hajduček (1911-1971)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Adolf Hajduček (1911-1971) HARVEST IN BESKYDY II. Oil on cardboard, 22,5x31 cm (inside mount measurements), bottom left corner signed "A. Hajduček". Mounted, framed, glassed. Condition A. Adolf Hajduček (1911-1971) ŽNĚ V BESKYDECH II. Olej na kartonu, 22,5x31 cm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „A. Hajduček". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Stav A. Adolf Hajduček (1911-1971) ERNTE IN BESKIDEN II. Öl auf Karton, 22,5x31 cm (ohne Passepartout), links unten sign. „A. Hajduček". Passepartout, Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
13