WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Pavel Šimon (1920-1958)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pavel Šimon (1920-1958) SET OF EX LIBRIS OF DIFFERENT OWNERS. Sixteen small graphics of different sizes and with different technique. All pencil signed "Pavel Šimon", or "P. Šimon", some of them also marked in print by initials "P. Š." Pavel Šimon - studied under prof. V. Pukl, F.T. Šimon and A. Pelc. Member of Association Hollar. He started as a painter and later focused mainly on posters, illustrations and smaller graphics. Pavel Šimon (1920-1958) SOUBOR EX LIBRIS RŮZNÝCH MAJITELŮ. Šestnáct drobných grafických listů různých technik a velikostí. Všechny sign. tužkou „Pavel Šimon", resp. „P. Šimon", některé také v tisku monogramem „P. Š." Pavel Šimon - žák prof. V. Pukla, F. T. Šimona a A. Pelce na AVU v Praze. Člen SČUG Hollar. Věnoval se zpočátku zejména malbě (architektura, krajina, žánrová i figurální malba), později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci a volnou i drobnou grafiku. Pavel Šimon (1920-1958) VERSCHIEDENE EXLIBRIS. 16 kleine graphische Blätter, verschiedene Techniken und Größen. Alle mit Bleistift sign. „Pavel Šimon", resp. „P. Šimon", einige im Druck monogrammiert „P. Š."

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Pavel Šimon (1920-1958)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pavel Šimon (1920-1958) ART. Set of seven aquatints (1. Paintings, 2. Literature, 3. Music, 4. Theater, 5. Ballet, 6. Architecture, 7. Sculpture) and a stamp in title. Seven aquatints on paper, about 142x103 mm, bottom right corner pencil signed „P. Šimon". Prints are part of the cycle 99/5, Small graphic sets, volume 3. Pavel Šimon (1920-1958) UMĚNÍ. Soubor sedmi akvatint (1. Malířství, 2. Literatura, 3. Hudba, 4. Divadlo, 5. Balet, 6. Architektura, 7. Sochařství) a viněta v titulu. Sedm akvatint na papíře, cca 142x103 mm, sign. tužkou vpravo dole „P. Šimon". Tisky náleží do souboru 99/5, Malé grafické soubory sv. 3. Pavel Šimon (1920-1958) KUNST. Set von sieben Aquatinten (1. Malerei, 2. Literatur, 3. Musik, 4. Theater, 5. Ballet, 6. Architektur, 7. Bildhauerei) und Vignette im Titel. Aquatinte auf Papier, ca. 142x103 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „P. Šimon". Aus dem Set 99/5, kleine graphische Sammlungen Band 3.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Michael Florian (1911-1984)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Michael Florian (1911-1984) CHRISTMAS AND NEW YEAR CARDS. 1944-1959. Set of ten woodcuts on paper, (1. Camels in the dessert, 1944, 2. View of Brno, 1946, 3. Three wise men, 1950, 4. Shepherd with a whistle, 1951, 5. Night watch, 1953, 6. In Bethlem, 1954, 7. Shepherd, star, 1956, 8. Birth of the Lord, 1957, 9. Angel, shepherds, 1958, 10. Maria and carolers, 1959), different sizes, about 100x85 mm. Author signed under the list "M Florian". Part of the set is also a title study by Kamil Resler. This second set of new year´s cards was printed in 100 pieces for the association Kruh bibliofilů of Moravia. This is print no. 21. Michael Florian - Czech graphic maker, son of Josef Florian. He made illustrations and ex libris, later became known abroad, mostly in Denmark, Netherlands and Italy. Michael Florian (1911-1984) VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POZDRAVY. 1944-1959. Soubor deseti dřevorytů na papíře (1. Velbloudi na poušti, 1944, 2. Motiv z Brna, 1946, 3. Tři králové, 1950, 4. Pastýř s píšťalkou, 1951, 5. Ponocný ve městě, 1953, 6. V Betlémě, 1954, 7. Pastýř, hvězda, 1956, 8. Narození Páně, 1957, 9. Anděl, pastýři, 1958, 10. Maria a koledníci, 1959), různé velikosti, cca 100x85 mm. Autor podepsán perem pod seznamem listů „M Florian". Součástí souboru je úvodní studie od Kamilla Reslera. Tento druhý soubor novoročenek vyšel ve 100 výtiscích pro Kruh bibliofilů na Moravě, jedná se o výtisk č. 21. Michael Florian - český grafik, syn Josefa Floriana. Vytvářel ilustrace a ex-libris, později se proslavil i v zahraničí, především v Dánsku, Holandsku a Itálii. Michael Florian (1911-1984) WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSGRÜSSE. 1944-1959. Zehn Holzstiche auf Papier (1. Kamele in der Wüste, 1944, 2. Motiv aus Brno, 1946, 3. Heilige Drei Könige, 1950, 4. Hirt mit Pfeife, 1951, 5. Nachtwächter in der Stadt, 1953, 6. In Betlehem, 1954, 7. Hirt, Stern, 1956, 8. Geburt Christi, 1957, 9. Engel, Hirte, 1958, 10. Maria und Weihnachtliedsänger, 1959). Verschiedene Größen, ca. 100x85 mm. Signatur des Künstlers „M Florian" unter der Liste der Graphiken. Einleitungsstudie von Kamill Resler. Dieses zweite Set von Neujahrswünschen wurde für die Gesellschaft der Bibliophilen in einer Auflage von 100 Exemplaren herausgegeben. Exemplar N.21.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Zdeněk Sklenář (1910-1986), Antonín Procházka (1882-1945)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Zdeněk Sklenář (1910-1986), Antonín Procházka (1882-1945) PAIR OF NEW YEARS CARDS. Zdeněk Sklenář: Nude - PF 1968. Colored lithography, 135x105 mm, bottom middle part pencil signed "P.F.1968 Sklenář".Antonín Procházka: PF 1934. Dry point on paper, 169x103 mm, bottom right corner marked in print "J. H. ŠTĚRBA". Mounted. Zdeněk Sklenář - legendary Czech illustrator, graphic maker, painter. Studied under prof. Zdeněk Kratochvíl, member of Mánes and Hollar associations. After the war he was assistant of F. Muzika and also taught. Antonín Procházka - painter, illustrator, graphic maker. He started to study law but later continued with art, under prof. V. Bukovanec and H. Schwaiger. He never finished his studies and instead travelled with E. Fila abroad. He was part of Osma, Mánes and other association. In 1923 he moved to Brno and in 1946 he was post mortem named a National Artist. Zdeněk Sklenář (1910-1986), Antonín Procházka (1882-1945) DVOJICE NOVOROČENEK.Zdeněk Sklenář: Akt - PF 1968. Barevná litografie, 135x105 mm, sign. tužkou dole uprostřed „P.F.1968 Sklenář".Antonín Procházka: PF 1934. Suchá jehla na papíře, 169x103 mm, zn. vpravo dole v tisku „J. H. ŠTĚRBA". Paspartováno. Zdeněk Sklenář - legendární český ilustrátor, grafik, malíř, vystudoval VŠUP u prof. Zdeňka Kratochvíla, člen SVU Mánes, Hollaru. Na VŠUP také pak pracoval - po válce pět let jako asistent Františka Muziky, od roku 1969 do roku 1977 vedl ateliér ilustrace a užité grafiky, zároveň byl vedoucí katedry malby, grafiky kresleného a loutkového filmu. Antonín Procházka - malíř, grafik a ilustrátor. Po maturitě na kroměřížském gymnáziu začal Antonín Procházka studovat práva, ale již roku 1902 vstoupil na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, odkud v roce 1904 přešel na Akademii výtvarných umění (k Vlahu Bukovacovi a Hanuši Schwaigerovi). Nespokojen s výukou odcestoval roku 1906 s E. Fillou do evropských kulturních center a studium nedokončil. Byl členem Osmy, jejíchž obou výstav se zúčastnil. Od roku 1910 byl i ve Spolku výtvarných umělců Mánes a v roce 1911 se stal členem Skupiny výtvarných umělců. V roce 1923 se natrvalo přestěhoval do Brna. V roce 1946 byl posmrtně jmenován národním umělcem. Zdeněk Sklenář (1910-1986) Antonín Procházka (1882-1945) ZWEI NEUJAHRSGRÜSSE. Zdeněk Sklenář: Akt - PF 1968. Farblithographie, 135x105 mm, unten in der Mitte mit Bleistift sign. „P.F.1968 Sklenář".Antonín Procházka: PF 1934. Kaltnadel auf Papier, 169x103 mm, rechts unten im Druck bez. „J. H. ŠTĚRBA". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Albín Brunovský (1935-1997)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Albín Brunovský (1935-1997) PF 1974. Lithography on paper, 132x88 mm, bottom middle part signed "A Brunovský". Mounted. Albín Brunovský - Slovakian painter, graphic maker and illustrator, studied art in Bratislava under for example prof. V. Hložník and later taught there as well. In 1985 he was given the title of National Artist. Albín Brunovský (1935-1997) PF 1974. Litografie na papíře, 132x88 mm, sign. dole uprostřed „A Brunovský". Paspartováno. Albín Brunovský - slovenský malíř, grafik a ilustrátor, absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (např. u Vincenta Hložníka), později na této škole také vyučoval, stal se profesorem a dokonce rektorem. V roce 1985 oceněn titulem národní umělec. Albín Brunovský (1935-1997) PF 1974. Lithographie auf Papier, 132x88 mm, unten in der Mitte sign. „A Brunovský". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Albín Brunovský (1935-1997)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Albín Brunovský (1935-1997) PF 1989. Etching on paper, 82x75 mm, bottom middle part with dedication, signature and date "1989 Al Brunovský". Mounted. Albín Brunovský (1935-1997) PF 1989. Lept na papíře, 82x75 mm, dole uprostřed tužkou věnování, dat. a sign „1989 Al Brunovský". Paspartováno. Albín Brunovský (1935-1997) PF 1989. Radierung auf Papier, 82x75 mm, unten in der Mitte mit Widmung, dat. und sign „1989 Al Brunovský". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bohdan Lacina (1912-1971)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bohdan Lacina (1912-1971) PORTRAITS OF CZECH PERSONALITIES OF 19TH AND 20TH CENTURY. Karel Hynek Mácha, Božena Němcová, Max Švabinský and František Halas. Set of four portraits of different sizes. Woodcuts on paper, pencil signed "B. Lacina", "Lacina". Bohdan Lacina (1912-1971) PORTRÉTY ČESKÝCH OSOBNOSTÍ 19. A 20. STOLETÍ. Karel Hynek Mácha, Božena Němcová, Max Švabinský a František Halas. Soubor čtyř portrétů různých rozměrů. Dřevoryty na papíře, sign. tužkou „B. Lacina", „Lacina". Bohdan Lacina (1912-1971) PORTRÄTS DER TSCHECHISCHEN PERSÖNLICHKEITEN DES 19. UND 20. JH. Karel Hynek Mácha, Božena Němcová, Max Švabinský und František Halas. Verschiedene Größen. Holzstiche auf Papier, mit Bleistift sign. „B. Lacina", „Lacina".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vladimír Sychra (1903-1963)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vladimír Sychra (1903-1963) BRIDE. 1944. Young woman in her wedding dress resting on a sofa with a bouquet in her lap. Pencil drawing on paper, 485x350mm (inside mounted measurements), bottom left corner signed and dated "V. Sychra 44", right side with dedication "T.(?) Odehnalovi přátelsky V. Sychra 1944". Mounted, framed, glassed. Vladimír Sychra (1903-1963) NEVĚSTA. 1944. Mladá žena ve svatebních šatech odpočívající v lenošce s kyticí na klíně. Kresba tužkou na papíře, 485x350mm (výřez pasparty), sign. a dat. vlevo dole „V. Sychra 44", vpravo dole věnování „T.(?) Odehnalovi přátelsky V. Sychra 1944". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Vladimír Sychra - český malíř a grafik, vystudoval pražskou uměleckoprůmyslovou školu u prof. Švabinského, posléze učil v Praze na akademii. Vladimír Sychra (1903-1963) BRAUT. 1944. Ruhende Frau im Hochzeitskleid mit Blumenstrauß im Schoss. Bleistiftzeichnung auf Papier, 485x350mm (ohne Passepartout), links unten sign. und dat. „V. Sychra 44", rechts unten mit Widmung „T.(?) Odehnalovi přátelsky V. Sychra 1944". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ivo Adolf Rublič (* 1917)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ivo Adolf Rublič (* 1917) NUDE WOMEN. 1944. Set of six studies of nude women in a paper binder. Dry points, etching on paper, different sizes, all pencil signed and dated at the bottom right corner "Ivo Rublič 44." And marked at the bottom left corner "9/26". Ivo A. Rublič - Czech painter and illustrator. Ivo Adolf Rublič (*1917) AKTY. 1944. Soubor šesti volných listů s ženskými akty v papírových deskách. Suché jehly, lepty na papíře, různé velikosti, všechny sign. a dat. tužkou vpravo dole „Ivo Rublič 44." a zn. vlevo dole „9/26". Ivo Rublič - český malíř a ilustrátor. Ivo Adolf Rublič (* 1917(8)) AKTE. 1944. Sechs freie Blätter mit Frauenakten in Papiermappe. Kaltnadeln und Radierungen auf Papier, verschiedene Größen, alle rechts unten mit Bleistift sign. und dat. „Ivo Rublič 44.", links unten „9/26".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Peca (1923-1982)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Peca (1923-1982) NUDES. 1970. Figural composition. Ink drawing, 418x293 mm (inside mount measurements), bottom middle part signed and dated with ink "J. Peca 70". Mounted, framed, glassed. Josef Peca - painted, studied under C. Bouda. Made mostly figural paintings, his works are in many Czech galleries. Josef Peca (1923-1982) AKTY. 1970. Figurální kompozice. Lavírovaná kresba tuší, 418x293 mm (výřez pasparty), sign. a dat. dole uprostřed tuší „J. Peca 70". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Josef Peca - akademický malíř, studoval u Cyrila Boudy. Věnoval se především figurální malbě, jeho díla jsou zastoupena v českých galeriích. Josef Peca (1923-1982) AKTE. 1970. Figurenkomposition, lavierte Tuschzeichnung, 418x293 mm (ohne Passepartout), unten in der Mitte sign. und dat. „J. Peca 70". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Armand Bouten (1893-1965)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Armand Bouten (1893-1965) EXOTIC MOTIVE. Native woman in her village by the sea. Gouache on paper, 15,5x19,5 cm (inside frame measurements), bottom left corner signed "Armand Bouten". Framed, glassed. Armand Bouten (1893-1965) EXOTICKÝ MOTIV. Domorodá žena uprostřed vesnice v přímořské oblasti. Kvaš na papíře, 15,5x19,5 cm (výřez rámu), sign. vlevo dole „Armand Bouten". Rámováno, zaskleno. Armand Bouten - holandský malíř, expresionista. Armand Bouten (1893-1965) EXOTISCHES MOTIV. Ureinwohnerin in Meerlandschaft. Gouache auf Papier, 15,5x19,5 cm (ohne Rahmen), links unten sign. „Armand Bouten". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Milena Šimková-Elgrová (1898-1977)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Milena Šimková-Elgrová (1898-1977) WOMAN BEHIND A BARBWIRE. 1967 (?). Pastel on carboard, 490x695 mm, bottom right corner signed "M. Šimková-Elgrová", reverse side marked "Žena za ostnatým drátem" and "asi 67". Framed, glassed. Milena Šimková-Elgrová - studied art in Prague and landscapes under prof. A. Kalvoda. His works vary from realistic style to the very modern style, from the „academical desctiption" of her school years to the abstract motives. She lived and work in Brno where she mostly held her exhibitions. Milena Šimková-Elgrová (1898-1977) ŽENA ZA OSTNATÝM DRÁTEM. 1967 (?). Pastel na kartonu, 490x695 mm, sign. vpravo dole „M. Šimková-Elgrová", zn. na rubu „Žena za ostnatým drátem" a „asi 67". Rámováno, zaskleno. Milena Šimková-Elgrová - studovala na uměleckoprůmyslové škole v Praze a navštěvovala soukromou krajinářskou školu A. Kalvody. Mimo krajiny se věnovala také podobiznám a květinovým zátiším. Ve ztvárnění se její tvorba pohybuje od realistického směru až po vysloveně moderní způsob pojetí, od „akademické popisnosti", kterou se učila u Kalvody, až po nefigurativní abstrakci. Působila celoživotně v Brně, kde také nejčastěji vystavovala. Milena Šimková-Elgrová (1898-1977) FRAU HINTER STACHELDRAHT. 1967 (?). Pastell auf Karton, 490x695 mm, rechts unten sign. „M. Šimková-Elgrová", verso „Žena za ostnatým drátem" und „asi 67". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bohumír Dvorský (1902-1976)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bohumír Dvorský (1902-1976) YOUNG GIRL. Girl sitting in a rood with a flower bouquet on the table. Aquarelle on paper, 320x243 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed "Boh. Dvorský". Mounted, frmaed, glassed. Bohumír Dvorský - studied art under prof. Nejedlý. He lived and work in Sv. Kopeček by Olomouc. His most common topics are landscapes, baroque architecture and floral still-lives. His first art exhibition was held in Rubeš gallery in Prague. Bohumír Dvorský (1902-1976) DÍVKA V INTERIÉRU. Dívka z profilu sedící v místnosti s kyticí na stole. Akvarel na papíře, 320x243 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „Boh. Dvorský". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Bohumír Dvorský - studoval na pražské akademii u prof. Nejedlého. Svůj tvůrčí život strávil na Sv. Kopečku u Olomouce. Mezi jeho nejčastější témata patřily krajina, barokní architektura a květinová zátiší. Poprvé vystavoval na svépomocné výstavě krajinářů v Rubešově galerii v Praze. Bohumír Dvorský (1902-1976) MÄDCHEN IN INTERIEUR. Profil eines sitzenden Mädchens, Interieur mit Blumenstrauß auf dem Tisch. Aquarell auf Papier, 320x243 mm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „Boh. Dvorský". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Antoš Frolka (1877-1935)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Antoš Frolka (1877-1935) PAIR OF FOLK MOTIVES. With a sickle. Older man in a folk costume with a hat on his head. Charcoal drawing on paper, 204x138 mm (inside mount measurements), reverse side with pencil mark "Autor - Frolka / S kosou - kresba".Woman. Kneeling woman wearing a folk costume during her prayer. Charcoal drawing on paper, 274x212 mm (inside mount measurements). Mounted, framed, glassed. Antoš Frolka - self taught painter of folk scenes. He started his studies under J. Úprka and in 1906 was accepted into Academy of art in Munich but never finished it. His main focus remained Moravian folk motives. Antoš Frolka (1877-1935) DVOJICE LIDOVÝCH MOTIVŮ.S kosou. Starší muž ve vesnickém oděvu a s kloboukem na hlavě drží ve svých rukou kosu. Kresba uhlem na papíře, 204x138 mm (výřez pasparty), na rubu zn. tužkou „Autor - Frolka / S kosou - kresba".Krojačka. Klečící žena v lidovém kroji při modlitbě. Kresba uhlem na papíře, 274x212 mm (výřez pasparty). Paspartováno, rámováno, zaskleno. Antoš Frolka - malíř-samouk venkovských výjevů. Nejprve se učil u svého přítele Joži Úprky a až v roce 1906 byl přijat na akademii v Mnichově, tu však brzy opustil. Zobrazoval především figurální kompozice z moravského venkova a folklórní tematiku. Antoš Frolka (1877-1935) ZWEI VOLKSTÜMLICHE MOTIVE. Mit Sense. Älterer Mann im Bauernkleid mit Hut und Sense, Kohlezeichnung auf Papier, 204x138 mm (ohne Passepartout), verso mit Bleistift „Autor - Frolka / S kosou - kresba".Trachtenfrau. Kniende Frau beim Beten. Kohlezeichnung auf Papier, 274x212 mm (ohne Passepartout). Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vincent Plesnivý (1879-1944)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vincent Plesnivý (1879-1944) FOLK COSTUME. Aquarelle on paper, set on cardboard, 492x313 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed "Plesnivý". Mounted, framed, glassed. Vincent Plesnivý - painter from Boršice in Moravia. Studied under prof. Knirr in Munich. Also studied in Paris for one year. Vincent Plesnivý (1879-1944) KROJAČKA. Akvarel na papíře, adjustováno na kartonu, 492x313 mm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „Plesnivý". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Vincent Plesnivý - malíř, figuralista působící v Boršicích na Moravě. Žák pražské akademie a prof. Knirra v Mnichově. Studijně pobýval rok v Paříži. Vincent Plesnivý (1879-1944) TRACHTENFRAU. Aquarell auf Papier auf Karton, 492x313 mm (ohne Passepartout), links unten sign. „Plesnivý". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Bílkovský (1909-1998)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Bílkovský (1909-1998) GEESE SHEPHERD. Combined technique on paper (ink, charcoal and aquarelle), 310x212 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed "F Bílkovský". Mounted, framed, glassed. František Bílkovský - Czech academic painter, graphic maker and illustrator. Born in Mrákotín, lived in Brno. Ha made mostly smaller graphics and illustrations, mostly focused on Moravian highlands. His works are in National and Moravian gallery. He exhibitioned abroad (Lisabon, Hamburk, Moskva...). Since 1977 there is his permanent exhibition in town museum and gallery in Dačice. František Bílkovský (1909-1998) PASÁCI HUS. Kombinovaná technika na papíře (tuš, uhel a akvarel), 310x212 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „F Bílkovský". Paspartováno, rámováno, zaskleno. František Bílkovský - český akademický malíř, grafik a ilustrátor, rodák z Mrákotína působil po celý život v Brně, kde pracoval jako geodetický technik. Ovládal většinu grafických technik, věnoval se především litografii, leptu, suché jehle a akvatintě. Tvořil drobnou grafiku - novoročenky a ex libris, ale i velké soubory a volné listy, ilustroval. K jeho hlavním námětům patří koně a příroda Vysočiny. Jeho tvorba je zastoupena jak v soukromých sbírkách, tak i v Národní či Moravské galerii. Vystavoval i v zahraničí (Lisabon, Hamburk, Moskva). Městské muzeum a galerie v Dačicích provozuje od roku 1977 stálou výtvarnou síň Františka Bílkovského. František Bílkovský (1909-1998) GÄNSEHIRTEN. Kombinierte Technik auf Papier (Tusche, Kohle und Aquarell), 310x212 mm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „F Bílkovský". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ferdinand Dobrovolný (* 1898)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ferdinand Dobrovolný (* 1898) ALCHEMIST. Colored monotypy on paper, 235x180 mm, bottom right corner pencil signed „Dobrowolny Ferd.", also in print „Dobrovolny Ferd.". Mounted, framed, glassed. Ferdinand Dobrovolný - painter from Brno who was born in Lipník nad Bečvou Ferdinand Dobrovolný (1898-?) ALCHYMISTA. Barevná monotypie na papíře, 235x180 mm, sign. tužkou vpravo dole „Dobrowolny Ferd.", tamtéž v tisku „Dobrovolny Ferd.". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Ferdinand Dobrovolný - brněnský malíř a grafik narozený v Lipníku nad Bečvou. Ferdinand Dobrovolný (* 1898) ALCHYMIST. Farbmonotypie auf Papier, 235x180 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Dobrowolny Ferd.", und im Druck sign. „Dobrovolny Ferd.". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Gross (1909-1985)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Gross (1909-1985) FIGURAL COMPOSITION. 1952. Pastel on paper, 410x273 mm, bottom right corner signed and dated with pencil "F. Gross 52". Framed, glassed. František Gross - studied Technical University in Prague under prof. O. Blažíček and art under prof. F. Kysela. Member of Group 42 and art group Radar. His main focus was on poetic and civil motives. František Gross (1909-1985) FIGURÁLNÍ KOMPOZICE. 1952. Pastel na papíře, 410x273 mm, sign. a dat. vpravo dole tužkou „F. Gross 52". Rámováno, zaskleno. František Gross - studoval na ČVUT v Praze u prof. Oldřicha Blažíčka a na UMPRUM u prof. Františka Kysely. Člen Skupiny 42 a tvůrčí skupiny Radar. Náměrově se věnoval poetickým a civilistním motivům, technicky grafice, frotážím a kolážím. František Gross (1909-1985) FIGURENKOMPOSITION. 1952. Pastell auf Papier, 410x273 mm, rechts unten mit Bleistift sign. und dat. „F. Gross 52". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Špála (1885-1946)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Špála (1885-1946) STILL-LIVE WITH APPLES AND PEARS. 1939. Colored lithography on paper, 280x379 mm (inside mount measurements), bottom right corner pencil signed and dated "V Špála 39". Mounted, framed, glassed. Václav Špála - Czech painter, illustrator and graphic maker. Studied art in Prague. He was influenced by fauvism and cubism, only in 1923 he started to paint landscapes. He was part of Mánes association and Osma. In 1945 he was named national artist. Václav Špála (1885-1946) ZÁTIŠÍ S JABLKY A HRUŠKAMI. 1939. Barevná litografie na papíře, 280x379 mm (výřez pasparty), sign. a dat. tužkou vpravo dole „V Špála 39". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Václav Špála - český malíř, grafik a ilustrátor. Vystudoval Akademii v Praze. Jeho dílo vycházelo z fauvismu, později byl ovlivněn kubismem, od kterého se odklonil po roce 1923, kdy začal malovat zvláště krajiny. Vystavoval se skupinou Tvrdošíjných, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a podílel se na výtvarné aktivitě Osmy. V roce 1945 získal čestný titul Národní umělec. Václav Špála (1885-1946) STILLLEBEN MIT ÄPFELN UND BIRNEN. 1939. Farblithographie auf Papier, 280x379 mm (ohne Passepartout), rechts unten mit Bleistift sign. und dat. „V Špála 39". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vilém Plocek (1905-2001)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vilém Plocek (1905-2001) DEAD FISH. 1978. Combined technique on paper (aquarelle, white, ink and pastel), 250x412 mm (inside mount measuremetns), bottom right corner signed "Vilém Plocek 1978", also with dedication "Zd. Crhovic upřímně", reverse side with inscprition "pf 1979 Zdenkovi Vilém 1978 / Vilém Plocek / Mrtvá ryba / Kombin. technika 1978". Mounted, framed, glassed. Vilém Plocek - painter of plain motives from the area around Labe, studied interior decor in Prague and art under J. Bendy and F. Tichý. Vilém Plocek (1905-2001) MRTVÁ RYBA. 1978. Kombinovaná technika na papíře (akvarel, běloba, tuš, pastel), 250x412 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „Vilém Plocek 1978", tamtéž připsáno věnování „Zd. Crhovic upřímně" a na rubu „pf 1979 Zdenkovi Vilém 1978 / Vilém Plocek / Mrtvá ryba / Kombin. technika 1978". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Vilém Plocek - malíř prostých motivů z oblasti Polabí, absolvent odborné školy bytového průmyslu v Praze; malbě se učil od Jana Bendy a Františka Tichého. Vilém Plocek (1905-2001) TOTER FISCH. 1978. Kombinierte Technik auf Papier (Aquarell, Weiße, Tusche, Pastell), 250x412 mm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „Vilém Plocek 1978", und gewidmet an „Zd. Crhovic upřímně", verso „pf 1979 Zdenkovi Vilém 1978 / Vilém Plocek / Mrtvá ryba / Kombin. technika 1978". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Konůpek (1883-1950)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Konůpek (1883-1950) HEADLESS MAN. 1919. Battle scene depicting a laying torso of a headless man under the tree with a sitting owl. Dynamic scene is stressed by the army in the distance. Etching on paper, 251x210 mm, bottom right corner signed with pencil "Konůpek", marked "211/19". Mounted. Jan Konůpek (1883-1950) MUŽ S UŤATOU HLAVOU. 1919. Scéna z boje připomínající biblický příběh o Goliášovi. Vpředu pod stromem leží mrtvola mohutného muže s useknutou hlavou, na větvi stromu sedí sova s rozepjatými křídly. Na dynamičnosti přidává výjevu v dálce se valící ozbrojené vojsko, nepochybně pronásledující nepřítele po prohrané bitvě. Lept na papíře, 251x210 mm, sign. vpravo dole tužkou „Konůpek", zn. „211/19". Paspartováno. Jan Konůpek (1883-1950) MANN MIT ABGEHACKTEM KOPF. 1919. Kampfszene - erinnert an die Geschichte über Goliath aus der Bibel. Vorne unter dem Baum Leiche eines riesigen Mannes, auf dem Baum Eule mit ausgebreiteten Flügeln, bewaffnetes Heer in der Ferne. Radierung auf Papier, 251x210 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Konůpek", zn. „211/19". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Konůpek (1883-1950)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Konůpek (1883-1950) FOLLOWED BY MONSTERS. 1919. Knight in armor is unable to move because he is surrounded by monsters. Etching on paper, 249x200 mm,bottom right corner pencil signed "Konůpek", marked "214/1919" and bottom left corner with inscription "Macbeth pronásledován příšerami.". Mounted. Jan Konůpek (1883-1950) PRONÁSLEDOVÁN PŘÍŠERAMI. 1919. Rytíř ve zbroji, který je neschopen pohybu, neboť je obklopen příšerami. Lept na papíře, 249x200 mm, sign. vpravo dole tužkou „Konůpek", zn. „214/1919" a vlevo dole „Macbeth pronásledován příšerami.". Paspartováno. Jan Konůpek (1883-1950) VERFOLGT VON MONSTREN. 1919. Rytíř ve zbroji neschopen pohybu, neboť je obklopen příšerami. Radierung auf Papier, 249x200 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Konůpek", zn. „214/1919" a links unten „Macbeth pronásledován příšerami.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Konůpek (1883-1950)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Konůpek (1883-1950) MONASTERY. 1925. Cycle of originally 10 etchings on paper, 291x248 mm (no. 356), 261x224 mm (no. 362), others about 248x198 mm, bottom right right corner signed by pencil "Konůpek", bottom right corner marked with pencil with the number of the print. There is only seven etchings in this set, numbers. 357-359 and 364 are missing. Print no. 356 (Heavenly archers) is set together with a graphic "Jan Konůpek 1883-1950. Výstava grafického díla", 360. Parade of passions, 361. Panthers, 362. Vision of a unicorn, 363. Mysteries of the night, 365. Meditation, 366. Prosaic life. Published by A. Dyk, Emporium, sv. V. prints no. 360 and 361 published also in the appendix of Prager Presse, issue V., no. 50, 1925. Mounted. Jan Konůpek - graphic, painter, illustrator and engraver, studied architecture under prof. Koula and Schulz and art under prof. M. Pirner and V. Bukovac. Along with his colleague E. Pacovský he founded magazine for graphics Veraikon and later became member of Hollar association. In 1911 he started a group of symbolistic graphic makers Sursum. He was inspired by mystery and visionaries. His most valued are the works from the beginning of the 20th century that were influenced by symbolism. Jan Konůpek (1883-1950) PLASSKÝ KLÁŠTER. 1925. Cyklus původně 10 leptů na papíře, 291x248 mm (č. 356), 261x224 mm (č. 362), ostatní cca 248x198 mm, sign. vpravo dole tužkou „Konůpek", zn. vpravo dole tužkou číslem opusu. V tomto souboru zachováno pouze 7 listů, chybí opus č. 357-359 a 364. Opus č. 356 (Nebeští lučištníci) adjustován spolu s grafickým listem „Jan Konůpek 1883-1950. Výstava grafického díla", 360. Průvod vášní, 361. Panteři, 362. Zjevení jednoroha, 363. Mystéria noci, 365. Meditace, 366. Prosaický život. Vydal A. Dyk, Emporium, sv. V. Listy č. 360 a 361 reprod. v příloze Prager Presse, roč. V., č. 50, 1925. Paspartováno. Jan Konůpek (1883-1950) KLOSTER IN PLASY. 1925. Ursprünglich zehn Radierungen auf Papier, 291x248 mm (N. 356), 261x224 mm (N. 362), der Rest ca. 248x198 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Konůpek", rechts unten die Opusnummer. In diesem Set nur sieben Blätter, N. 357-359 und 364 fehlen. Opus N. 356 (Himmlische Bogenschützer) zusammen mit graphischem Blatt „Jan Konůpek 1883-1950. Výstava grafického díla", 360. Zug der Leidenschaften, 361. Die Panther, 362. Erscheinung des Einhorns, 363. Mysterien der Nacht, 365. Meditation, 366. Prosaisches Leben. Herausgegeben von A. Dyk, Emporium, Band V. Blätter N. 360 und 361 reprod. in der Beilage Prager Presse, Jahr. V., N. 50, 1925. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Konůpek (1883-1950)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Konůpek (1883-1950) MONASTERY. 1925. Woman kneeling by the reconciliation place. . Etching on paper, 250x198 mm, bottom right corner pencil signed "Konůpek", bottom left corner marked and dated "368. Z Plasského kláštera. 1925.". Mounted. Jan Konůpek (1883-1950) Z PLASSKÉHO KLÁŠTERA. 1925. Žena klečící u zpovědnice. Lept na papíře, 250x198 mm, sign. vpravo dole tužkou „Konůpek", zn. a dat. vlevo dole tužkou „368. Z Plasského kláštera. 1925.". Paspartováno. Jan Konůpek (1883-1950) AUS DEM KLOSTER IN PLASY. 1925. Im Beichtstuhl kniende Frau. Radierung auf Papier, 250x198 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Konůpek", links unten mit Bleistift bez. „368. Z Plasského kláštera. 1925.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Konůpek (1883-1950)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Konůpek (1883-1950) CREATION OF A MAN. 1925. Woodcut on paper, 299x201 mm, bottom right corner pencil signed "Konůpek", marked "374/25". Mounted. Jan Konůpek (1883-1950) STVOŘENÍ ČLOVĚKA. 1925. Dřevořez na papíře, 299x201 mm, sign. vpravo dole tužkou „Konůpek", zn. „374/25". Paspartováno. Jan Konůpek (1883-1950) ERSCHAFFUNG DES MENSCHEN. 1925. Holzschnitt auf Papier, 299x201 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Konůpek", zn. „374/25". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karel Němec (1879-1960)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karel Němec (1879-1960) MORNING AND WATERMAN. Three colored woodcuts on paper, 209x229 mm, 213x166 mm and 214x158 mm, bottom right corner pencil signed "K. Němec", also there signed in print by initials "KN",marked by the names in the bottom left corners. Framed, glassed. Karel Němec - painter and graphic maker, linocut professional, author of many ex libris, illustrations and cycles. Born in Nové Město na Moravě. Studied in Prague under prof. Kalvoda. Karel Němec (1879-1960) NA JITŘNÍ A HASTRMANI. Trojice barevných dřevorytů na papíře, 209x229 mm, 213x166 mm a 214x158 mm, sign. vpravo dole tužkou „K. Němec", resp. tamtéž v tisku monogramem „KN", zn. příslušnými názvy vlevo dole tužkou. Rámováno, zaskleno. Karel Němec - malíř a grafik, specialista na techniku linorytu, autor ex-libris, ilustrací a cyklů a také sgrafit. Rodák z Nového Města na Moravě. Studoval v Praze na soukromé malířské škole prof. Kalvody a na Akademii. Karel Němec (1879-1960) FRÜHMESSE UND WASSERMÄNNER. Drei Farbholzstiche auf Papier, 209x229 mm, 213x166 mm und 214x158 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „K. Němec" und im Druck monogrammiert „KN", links unten mit Bleistift beschreiben. Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Skupa (1892-1957)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Skupa (1892-1957) SPEJBL AND HURVÍNEK. Pen drawing on paper, bottom with the inscription "Kluku blbá, né abyssissi usmyslel jít do Luxoru!", 138x138 mm (inside mount), bottom right corner signed "Ska". Mounted, framed, glassed. Josef Skupa - noted Czech artist and puppetry master, founder of the Theater of Spejbl and Hurvínek. Josef Skupa (1892-1957) SPEJBL A HURVÍNEK. Kresba perem na papíře, dole s přípisem „Kluku blbá, né abyssissi usmyslel jít do Luxoru!", 138x138 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „Ska". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Josef Skupa - významný český výtvarník a loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka. Výborný kreslíř, absolvent Uměleckoprůmyslové školy. Josef Skupa (1892-1957) SPEJBL UND HURVÍNEK. Federzeichnung auf Papier, unten mit Zuschrift „Kluku blbá, né abys si usmyslel jít do Luxoru!", 138x138 mm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „Ska". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Adolf Born (* 1930)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Adolf Born (* 1930) CLAWN IN A RED HAT. Colored lithography on paper, 195x134 mm, bottom part with the pencil inscription "A Born". Mounted. Adolf Born - Czech painter, drawer, illustrator, caricature maker and costume artist. Studied art in the Charles University, exhibitioned around the world and was awarded many awards and medals. His works are mostly lithographies, dry points and etchings. Adolf Born (*1930) KLAUN V ČERVENÉ ČEPICI. Barevná litografie na papíře, 195x134 mm, sign. tužkou při spodním okraji „A Born". Paspartováno. Adolf Born - český malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista a kostýmní výtvarník. Studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK. Vystavoval po celém světě a získal řadu ocenění. Věnuje se především technikám litografie, suché jehly a leptu. Adolf Born (* 1930) CLOWN MIT ROTER MÜTZE. Farblithographie auf Papier, 195x134 mm, am unteren Rand mit Bleistift sign. „A Born". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Zdeněk Seydl (1916-1978)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Zdeněk Seydl (1916-1978) MOTOVIDLO. Linocut on paper, 350x375 mm, bottom right corner pencil signed "seydl", bottom left marked "motovidlo". Zdeněk Seydl - Czech painter, graphic maker and scene artist, member of the group Seven in October. After the death of his parents he was brought up by the sculptor K. Pokorný. Studied under prof. F. Kysela. Zdeněk Seydl (1916-1978) MOTOVIDLO. Linoryt na papíře, 350x375 mm, sign. tužkou vpravo dole „seydl", zn. vlevo dole „motovidlo". Zdeněk Seydl - český malíř, grafik a scénograf, člen skupiny Sedm v říjnu. Po smrti rodičů vyrůstal v rodině sochaře Karla Pokorného. Vyučil se typografem a později vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Fr. Kysely. Zdeněk Seydl (1916-1978) KREUZHASPEL. Linolschnitt auf Papier, 350x375 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „seydl", zn. links unten „motovidlo".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vladimír Renčín (* 1941)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vladimír Renčín (* 1941) SAYING. 1995. Colored lithography, 497x600 mm, bottom middle part marked "Přísloví Renčín 95" and right side "42/42". Vladimír Renčín (*1941) PŘÍSLOVÍ. 1995. Kolorovaná litografie, 497x600 mm, zn. dole uprostřed „Přísloví Renčín 95" a vpravo „42/42". Vladimír Renčín - český kreslíř, ilustrátor, karikaturista, humorista. Vladimír Renčín (* 1941) SPRICHWORT. 1995. Kolorierte Lithographie, 497x600 mm, unten in der Mitte bez. „Přísloví Renčín 95" und rechts „42/42".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vladimír Renčín (* 1941)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vladimír Renčín (* 1941) FIGHT. Colored ink drawing, 202x296 mm, bottom right corner signed "Renčín". Vladimír Renčín - Czech painter, illustrator and comic. Vladimír Renčín (*1941) RVAČKA. Kolorovaná kresba tuší, 202x296 mm, sign. vpravo dole „Renčín". Vladimír Renčín (* 1941) SCHLÄGEREI. Tuschezeichnung, koloriert. 202x296 mm, rechts unten sign. „Renčín".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vladimír Renčín (* 1941)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vladimír Renčín (* 1941) HE HAS TEN LITERS OF WINE HERE.... AND YASHICA. Pair of humorous prints. Drunkards, „Wold saviors". Colored lithography on paper, 127x219 mm, bottom middle part marked with pencil "4/40 Renčín". Framed, glassed.Humor (1975). Lithography on paper, 217x125 mm (inside mount measuremetns), bottom right corner pencil signed "Renčín" and bottom left pencil marked "71/128". Mounted, framed, glassed. Vladimír Renčín (*1941) MÁ TADY DESET LITRŮ VÍNA...A YASHICA. Dvojice humoristických tisků.Pijáci, „zachránci světa". Barevná litografie na papíře, 127x219 mm, sign. a zn. dole uprostřed tužkou „4/40 Renčín". Rámováno, zaskleno.Humor (1975). Litografie na papíře, 217x125 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole tužkou „Renčín" a zn. vlevo dole tužkou „71/128". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Vladimír Renčín (* 1941) MÁ TADY DESET LITRŮ VÍNA... A YASHICA. Zwei humoristische Drucke.Die Trinker, „Retter der Welt". Farblithographie auf Papier, 127x219 mm, unten in der Mitte sign. und mit Bleistift bez. „4/40 Renčín". Gerahmt, verglast.Humor (1975). Lithographie auf Papier, 217x125 mm (ohne Passepartout), rechts unten mit Bleistift sign. „Renčín" links unten bez. „71/128". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jiří Kolář (1914-2002)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jiří Kolář (1914-2002) COLLAGE. 1981. Head of a young Japanese girl combined with a view of sailboats on a sea. Combined technique on paper, 170x406 mm, bottom left corner dated and signed by initials "JK 81", also there by pencil "J Kolář 81 P.", bottom left corner pencil marked "187/250". Mounted, framed, glassed. Jiří Kolář - artist, poet and translator. Born in Protivín, most of his life lived in Kladno. He worked as a lumberman, worker and newspaper editor. Co-founded group 42 as a poet. In 1952-1953 he was imprisoned for his critique of communistic régime. In 1977 moved to Western Berlin and since 1980 lived in Paris where he founded Revui K, magazine for Czech and Slovak art in exile. Since 1984 is Kolář given French nationality. Jiří Kolář (1914-2002) KOLÁŽ. 1981. Hlava mladé Japonky prolínající se s plachetnicemi na mořském pobřeží. Kombinovaná technika (roláž) na papíře, 170x406 mm, sign. monogramem a dat. vlevo dole „JK 81", tamtéž tužkou „J Kolář 81 P.", zn. vlevo dole tužkou „187/250". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Jiří Kolář - výtvarník, básník a překladatel. Narodil se v Protivíně, většinu života ale prožil na Kladně. V roce 1932 se vyučil truhlářem. Pracoval jako dělník a později redaktor novin. Za války spolu s J. Chalupeckým založil Skupinu 42, v té době ovšem nikoli jako výtvarník, ale jako básník. Byl také členem Umělecké besedy. V letech 1952-1953 byl vězněn za svoji kritiku komunismu ve sbírce Prométheova játra, jejíž rukopis byl nalezen při domovní prohlídce u literárního historika V. Černého. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Brzy poté jemu a jeho ženě nebylo umožněno vrátit se do Československa ze studijního pobytu v západním Berlíně, a tak od roku 1980 žili v Paříži. V březnu 1981 tam založil Revue K, jako čtvrtletně vydávanou publikaci a asociaci věnující se šíření českého a slovenského umění diaspory. V r. 1984 dostal Kolář francouzské občanství. Jiří Kolář (1914-2002) COLLAGE. 1981. Kopf einer jungen Japanerin und Segelboote am Meerufer. Kombinierte Technik auf Papier, 170x406 mm, links unten monogrammiert und datiert „JK 81", links unten mit Bleistift „J Kolář 81 P.", links unten mit Bleistift bez. „187/250". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Andy Warhol (1928-1987)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Andy Warhol (1928-1987) MAO-CE TUNG. Silk screen print on paper, 840x740 mm (inside frame measurements), reverse side marked with a stamp with blue ink "fill in your own signature" and "published by Sunday B. Morning". Framed, glassed. Andy Warhol - American painter, graphic maker and film maker, founded of pop art style. Andy Warhol (1928-1987) MAO-CE TUNG. Sítotisk na papíře, 840x740 mm (výřez rámu), zn. na rubu razítkem s modrým inkoustem „fill in your own signature" a „published by Sunday B. Morning". Rámováno, zaskleno. Andy Warhol - americký malíř, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost hnutí pop art. Andy Warhol (1928-1987) MAO-CE TUNG. Siebdruck auf Papier, 840x740 mm (ohne Rahmen), verso gestempelt „fill in your own signature" und „published by Sunday B. Morning". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Andy Warhol (1928-1987)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Andy Warhol (1928-1987) JAN PALACH. Silk screen print on paper, 290x189 mm (inside mount measurements), reverse side marked with stamp with blue ink "fill in your own signature" and "published by Sunday B. Morning". Mounted, framed, glassed. Andy Warhol (1928-1987) JAN PALACH. Sítotisk na papíře, 290x189 mm (výřez pasparty), zn. na rubu razítkem s modrým inkoustem „fill in your own signature" a „published by Sunday B. Morning". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Andy Warhol (1928-1987) JAN PALACH. Siebdruck auf Papier, 290x189 mm (ohne Passepartout), verso gestempelt „fill in your own signature" und „published by Sunday B. Morning". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Victor Vasarely (1906-1997)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Victor Vasarely (1906-1997) OPTICAL COMPOSITION. Serigraphy on paper, 386x386 mm (inside frame measurements), bottom left corner pencil marked "11/30", bottom middle with pen signature "Vasarely". Framed, glassed. Victor Vasarely (his original name Vásárhelyi Győző) - one of the founders of op-art. Vasarely studied medicine but later continued with modern art and painting. He graduated from Academy of Art known as Bauhaus of Budapest. Here he also started his knowledge about colors and optical science. His first paintings are of geometrical shapes imitation kinetic effects. That was in 1951, the beginning of Op-Art. Victor Vasarely (1906-1997) OPTICKÁ KOMPOZICE. Serigrafie na papíře, 386x386 mm (výřez rámu), zn. vlevo dole tužkou „11/30", sign. dole uprostřed perem „Vasarely". Rámováno, zaskleno. Victor Vasarely (vlastním jménem Vásárhelyi Győző) - jeden z průkopníků op-artu. Vasarely zahájil studia na lékařské fakultě, ale po dvou letech přestoupil na studium malířství a moderního umění. Studia dokončil na Muhelyho akademii, známé pod jménem Budapešťský Bauhaus. Tady se také seznámil s moderními studiemi o barvě a optice. Jeho první malby založené na geometrických tvarech, jimiž dosáhl opticko-kinetických efektů, se datují do roku 1951. Od té doby se směr, který prosadil, jmenuje Op-Art. Victor Vasarely (1906-1997) OPTISCHE KOMPOSITION. Siebdruck auf Papier, 386x386 mm (ohne Rahmen), links unten mit Bleistift bez. „11/30", unten in der Mitte mit Feder sign. „Vasarely". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Victor Vasarely (1906-1997)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Victor Vasarely (1906-1997) ABSTRACT COMPOSITION I. Serigraphy on paper, 513x444 mm (inside mount measurements), bottom right corner pencil signed "Vasarely", bottom left marked "7/90". Mounted, framed, glassed. Victor Vasarely (1906-1997) ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE I. Serigrafie na papíře, 513x444 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole tužkou „Vasarely", zn. vlevo dole „7/90". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Victor Vasarely (1906-1997) ABSTRAKTE KOMPOSITION I. Siebdruck auf Papier, 513x444 mm (ohne Passepartout), rechts mit Bleistift sign. „Vasarely", links unten „7/90". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Victor Vasarely (1906-1997)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Victor Vasarely (1906-1997) ABSTRACT COMPOSITION II. Serigraphy on paper, 554x445 mm (inside mount measurements), bottom right corner pencils signed "Vasarely", bottom left marked "7/90". Mounted, framed, glassed. Victor Vasarely (1906-1997) ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE II. Serigrafie na papíře, 554x445 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole tužkou „Vasarely", zn. vlevo dole „7/90". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Victor Vasarely (1906-1997) ABSTRAKTE KOMPOSITION II. Siebdruck auf Papier, 554x445 mm (ohne Passepartout), rechts unten mit Bleistift sign. „Vasarely", zn. links unten „7/90". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Annonym according to Artus Wolffort. IN SPA. Figural scene of a bath set in a palace interior. Group of sitting and standing men and women dressed in towels is getting out of the bath. Oil on canvas, 55x77 cm. Framed, re-stretched. Condition - restored. Copy of the painting of Artus Wolffort (1581-1641) from Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel (Germany). Anonymus nach Artus Wolffort. IM KURBAD. Figurenszene im Palastinterieur mit Waschbecken, stehende und sitzende halbnackte Figuren von Frauen und Männern, architektonisches Interieur auf rechter Seite teilweise bedeckt mit blutrotem Vorhang. Öl auf Leinwand, 55x77 cm. Gerahmt, rentoiliert. Zustand: restauriert. Das original von Artus Wolffort (1581-1641) befindet sich heute in der Gemäldegalerie Alte Meister in Kassel (Deutschland). Anonym podle Artuse Wolfforta V LÁZNÍCH. Skupina stojících a sedících polonahých postav žen a mužů, na intimních partiích zakrytých osuškami a upravujících se po mytí v umyvadlech naplněných vodou. Scéna se odehrává v architektonickém interiéru, který nad kamny po pravé straně částečně zahaluje nachově rudý závěs. Olej na plátně, 55x77 cm. Rámováno, rentoilováno. Stav restaurováno. Kopie obrazu vlámského malíře Artuse Wolfforta (1581-1641), který se nachází ve sbírkách Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel (Německo).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
THREE PAINTINGS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THREE PAINTINGS Thomas Lucop (British painter active in 1867-1907): Evening by the city. Oil on canvas, 111x80,5 cm, bottom right corner signed and dated "Lucop 1881". Not framed. Anonym (18th century?): Biblical scene. Oil on canvas, 87x66,5 cm, not signed. Not framed. Holland landscape by anonymous painter was painted over with a scene of sitting and reading apostle in a dim light. During the restoration part of the original landscape painting was revealed in the bottom part of the painting. Oil on canvas, 78,5x96 cm, not signed. Not framed. Condition C/D. TROJICE OBRAZŮ Thomas Lucop (britský malíř činný 1867-1907): Podvečer za městem. Olej na plátně, 111x80,5 cm, sign. a dat. vpravo dole „Lucop 1881". Nerámováno. Anonym (18. stol.?): Biblická scéna. Olej na plátně, 87x66,5 cm, nesign. Nerámováno. Holandská krajina od neznámého autora přemalována temnosvitným výjevem sedícího a čtoucího apoštola. Při pokusu o restauraci odkryta ve spodní polovině obrazu část původní krajiny. Olej na plátně, 78,5x96 cm, nesign. Nerámováno. Stav C/D. DREI BILDER Thomas Lucop (britischer Maler, tätig zwischen 1867 und 1907): Abend außerhalb der Stadt. Öl auf Leinwand, 111x80,5 cm, rechts unten sign. und dat."Lucop 1881". Nicht gerahmt. Anonymus (18. Jh.?): Biblische Szene. Öl auf Leinwand, 87x66,5 cm, ohne Signatur, nicht gerahmt. Holländische Landschaft von unbekanntem Künstler, übermalt mit hell-dunkler Szene eines lesenden Apostels (?). Bei der Restaurierung wurde ein Teil der ursprünglichen Landschaft entdeckt. Öl auf Leinwand, 78,5x96 cm, unsign., ungerahmt. Zustand C/D.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Isaac de Moucheron (1667-1744)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Isaac de Moucheron (1667-1744) GARDEN WITH FIGURES. First third of 18th century. Painting depicts an afternoon in a park with a central sculpture surrounded by figures of men and a dog. Work is a typical work of Dutch style landscape paintings. Oil on oak desk, 40x32 cm. Framed. Condition A. Comes with an expert´s opinion of PhDr. Jiří Militký, Ph.D. from 16. 9. 2011. Issac de Moucheron - landscape painter, noted master of Dutch style landscape paintings of the end of 17th and beginning of 18th century. As a son and student of painter Frederick de Moucheron he lived in Amsterdam until 1694 and then moved to Italy for two years. This influenced him greatly and till the rest of his live his landscapes were filled with elements of Hellenistic architecture. Isaac de Moucheron (1667-1744) ZAHRADA S FIGURÁLNÍ STAFÁŽÍ. 1. třetina 18. stol. Malba zachycuje odpolední náladu v parku, v jehož čele stojí velká zahradní socha upomínající na staré antické předlohy. Pod sochou se nachází dvojice mužů, z nichž jeden hraje na loutnu a u nohou se mu sklání pes, a druhý, v červeném plášti, jej z bezprostřední blízkosti pozoruje. Další posluchač leží na nedalekých antických architektonických fragmentech. Dílo je ukázkou italizující nizozemské krajinomalby. Olej na dubové desce, 40x32 cm. Rámováno. Stav A. Opatřeno znaleckým posudkem PhDr. Jiřího Militkého, Ph.D. ze dne 16. 9. 2011. Issac de Moucheron - malíř, krajinář, řadí se mezi významné nizozemské mistry konce 17. a 1. pol. 18. stol. Jako syn a žák malíře Fredericka de Moucheron žil až do roku 1694 v Amsterdamu. Poté se vypravil do Itálie, kde pobýval v letech 1695-1697 a kde jej hluboce ovlivnila tamní krajina. Zbytek života strávil v Amsterdamu. Pro jeho tvorbu jsou typické motivy parků s prvky antické architektury. Isaac de Moucheron (1667-1744) GARTEN MIT FIGURENSTAFFAGE. 1700-1730. Nachmittagslaune im Park mit großer antikisierender Statue, darunter zwei Männer - ein Lautenspieler mit Hund und ein Mann, der ihm beobachtet. Ein weiterer Zuhörer liegt in der Nahe auf architektonischen Fragmenten. Niederländische Landschaftsmalerei mit italisierenden Elementen. Öl auf Eiche, 40x32 cm. Gerahmt. Zustand A. Mit Gutachten von PhDr. Jiří Militký, Ph.D., 16. 9. 2011. Issac de Moucheron - berühmter Landschaftsmaler, gehört zu den niederländischen Meistern der Wende des 17./18. Jahrhunderts. Als Sohn und Schüller des Malers Frederick de Moucheron lebte er bis 1694 in Amsterdam. Danach ging er nach Italien, wo er in den Jahren 1695-1697 wirkte und durch die italienische Landschaft stark beeinflusst wurde. Den Rest des Lebens verbrach er wieder in Amsterdam. Typisch für ihn sind Parkmotive mit antiken Architekturelementen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Egbert van Heemskerck (1634-1704)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Egbert van Heemskerck (1634-1704) CONFESSION. 1675. Man in red clothing with a white collar kneeling in front of a smiling monk, siting by the table with an open book. It is one of many variations of the topic of a piteous man acknowledging his sins to a monk. Oil on canvas, 30,5x28 cm. Framed. Condition corresponds to the age. Egbert van Heemskerck - Dutch baroque painter of genre scenes. He was most likely student of Pieter de Grebber, since 1646 he was a member of Haarlem guild of St. Lucas. He worked in Haarlem as well as in Haag and Amsterdam. Around the year 1680 he moved to London where de eventually died. Egbert van Heemskerck (1634-1704) PŘIZNÁNÍ. 1675. Muž v červeném šatu s bílým límcem klečí na kolenou s prosebným a litujícím výrazem před šibalsky se usmívajícím mnichem sedícím na stolici zády ke stolu s otevřenou knihou. Jedná se o jednu z mnoha autorových variací scény kajícníka svěřujícího se mnichovi. Olej na plátně, 30,5x28 cm. Rámováno. Stav odpovídající stáří. Egbert van Heemskerck - holandský barokní malíř žánrových motivů. Byl pravděpodobně žákem Pietera de Grebbera, od r. 1646 byl členem haarlemského cechu sv. Lukáše. Kromě Haarlemu působil také v Haagu a Amsterdamu. Kolem r. 1680 odešel do Londýna, kde také zemřel. Egbert van Heemskerck (1634-1704) BEKENTNISS. 1675. Mann im roten Kleid mit weißem Kragen kniet vor schelmisch lächelndem Mönch. Eine der vielen Szenen des Künstlers mit büßenden Menschen. Öl auf Leinwand, 30,5x28 cm. Gerahmt. Zustand entspricht dem Alter. Egbert van Heemskerck - holländischer Barockmaler von Genreszenen, wahrscheinlich ein Schüller von Pietero de Grebber, seit 1646 ein Mitglied der Haarlem-Zunft der Hl. Lukas, wirkte auch in Haag und Amsterdam. Um 1680 ging er nach London, wo er auch stirb.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym according to P. P. Rubens

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym according to P. P. Rubens PORTRAIT OF NICOLAUS TRIGAULT. End of 18th century. Mirror turned and simplified version of Rubens´s portrait of Flemish Jesuit missionary in China, Nicolaus Trigault (1577-1628) Missionary is dressed in a traditional Chinese clothing from 1617 (original is in Musée de la Chartreuse in Douai, where Trigault was born), including the red pendant and a massive column in the background with the inscription "AETA 40/1617 in his base". Bottom part of the painting bears an identifying inscription "Nicolaus Trigault soc. Jesu Duacensis". The painting was most likely done as a reproduction of a portrait by Rubens. Oil on copper plate, 10,8x20,5 cm. Framed, glassed. Condition corresponds to the age. Anonym podle P. P. Rubense PORTRÉT NICOLAUSE TRIGAULTA. Konec 18. stol. Zrcadlově obrácená a zjednodušená variace Rubensova portrétu vlámského jezuitského misionáře v Číně Nicolause Trigaulta (1577-1628) v čínském oděvu. Malba odkazuje na portrét z roku 1617 (originál v Musée de la Chartreuse v Douai, kde se Trigault narodil), včetně rudého závěsu a mohutného sloupu na pozadí, na jehož podestě je uveden i totožný nápis s datací „AETA 40/1617". Na spodním okraji zjednodušená část identifikačního nápisu z původního obrazu: „Nicolaus Trigault soc. Jesu Duacensis". Vzniklo patrně dle grafické reprodukce Rubensova portrétu. Olej na měděném plechu, 11x20,5 cm. Rámováno, zaskleno. Stav odpovídající stáří. Anonymus nach P. P. Rubens PORTRÄT VON NICOLAUS TRIGAULT. Ende 18. Jh. Spiegelverkehrte Variation auf das Porträt des flämischen Jesuitenmissionars in China Nicolaus Trigault (1577-1628) im chinesischen Kleid aus dem Jahr 1617. (Original befindet sich in Musée de la Chartreuse in Douai, wo Trigault geboren ist). Identisch ist auch die Aufschrift und Datierung „AETA 40/1617". Am unteren Rand vereinfachte Identifizierung des ursprünglichen Blides: „Nicolaus Trigault soc. Jesu Duacensis". Wahrscheinlich nach der graphischen Reproduktion des Porträts von Rubens. Öl auf Messingblech, 10,8x20,5 cm. Gerahmt, verglast. Zustand entspricht dem Alter.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym according to Rembrandt van Rijn

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym according to Rembrandt van Rijn SELF-PORTRAIT - COPY. 19th century. Copy of one of Rembrandt's self-portraits. Oil on wooden desk, 79x70 cm. Framed, condition A. Anonym podle Rembrandta van Rijna AUTOPORTRÉT - KOPIE. 19. stol. Kopie jednoho z Rembrandtových autoportrétů. Olej na dřevěné desce, 79x70 cm. Rámováno. Stav A. Anonymus nach Rembrandt van Rijn SELBSTPORTRÄT- KOPIE. 19. Jh. Kopie eines der Selbstporträts Rembrandts. Öl auf Holz, 79x70 cm. Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Emil Kopřiva (1885-1938)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Emil Kopřiva (1885-1938) PORTRAIT OF SNAYERS ACCORDING TO ANTHONIO VAN DYCK. Portrait of a Dutch baroque painetr Pieter Snayers wearing a hat. Oil on wooden desk, 27x21 cm, bottom left corner signed "E J Kopřiva". Framed. Condition A/B. Emil Kopřiva - Moravian painter, illustrator and sculptor. Best of his works are portraits (portrait of T.G. Masary, A. Mrštík, L. Janáček and others), he is also author of scene decoration designs for National Theater in Olomouc. Emil Kopřiva (1885-1938) PORTRÉT SNAYERSE PODLE ANTHONISE VAN DYCKA. Podobizna vlámského barokního malíře Pietera Snayerse s kloboukem na hlavě. Olej na dřevěné desce, 27x21 cm, sign. vlevo dole „E J Kopřiva". Rámováno. Stav A/B. Emil Kopřiva - moravský malíř, ilustrátor, grafik a sochař. Vynikl především jako portrétista (podobizny T. G. Masaryka, Aloise Mrštíka, Leoše Janáčka, hlavních 29 členů SVUM na jednom velkém obraze a další), je také autorem scénických výprav pro olomoucké Národní divadlo. Emil Kopřiva (1885-1938) PORTRÄT VON SNAYERS NACH ANTHONIS VAN DYCK. Der flämische Barockmaler Pietero Snayers mit Hut auf dem Kopf. Öl auf Holz, 27x21 cm, links unten sign. „E J Kopřiva". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
H. Pragèr

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: H. Pragèr PORTRAIT OF A YOUNG MAN. 1833. Oil on canvas, 71,5x64,5 cm, bottom right corner signed and dated "H. Pragèr 1833". Framed, re-stretched. Condition A/B. H. Pragèr PORTRÉT MLADÉHO MUŽE. 1833. Olej na plátně, 71,5x64,5 cm, sign. a dat. vpravo dole „H. Pragèr 1833". Rámováno, rentoilováno. Stav A/B. PORTRÄT EINES JUNGEN MANNES 1833. Öl auf Leinwand, 71,5x64,5 cm, rechts unten sign. und dat."H. Prag?r 1833". Gerahmt, rentoiliert. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Antonín Gareis jr. (1837-1922)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Antonín Gareis jr. (1837-1922) PORTRAIT OF A CHILD WITH CHERRIES. Small girl wearing a light blue dress and holding cherries in her hand is sitting on a red cushion. Oil on canvas, 18,5x13 cm, bottom right corner signed by "A. G.". Framed, condition A. Antonín Gareis jr. - painter, graphicmaker, illustrator. Studied under his father - painter Antonín Jan Fareis sr. and also Academy of Art in Prague. He travelled to Vienna and Dressden. His main focus was on portraits and genre scenes from Prague streets and villages, same as his fathers. He made many illustrations for magazines Zlatá Praha and Světozor. Antonín Gareis ml. (1837-1922) PORTRÉT DÍTĚTE S TŘEŠNĚMI. Malé děvčátko v bleděmodrých šatech a s třešničkami v levé ruce sedí boso na červeném polštáři. Olej na plátně, 18,5x13 cm, sign. vpravo dole monogramem „A. G.". Rámováno. Stav A. Antonín Gareis ml. - malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor, učil se u svého otce - malíře, kreslíře a litografa Antonína Jana Gareise st. a na Akademii v Praze. Podnikl několik studijních cest do Vídně a Drážďan. Věnoval se stejně jako jeho otec portrétní tvorbě a žánrovým výjevům z pražských ulic a české vesnice. Přispíval ilustracemi do řady časopisů, zejména Zlaté Prahy a Světozoru. Antonín Gareis der jüngere (1837-1922) PORTRÄT EINES KINDES MIT KIRSCHEN. Kleines Mädchen im hellblauen Kleid und mit Kirschen in linker Hand sitzt barfuß auf rotem Kissen. Öl auf Leinwand, 18,5x13 cm, rechts unten sign. monogramem „A. G.". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Initials F. F.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Initials F. F. LADY WITH ROSE IN HER HAIR. Vienna, 1878. Portrait miniature of a young woman wearing a black dress with lace and a ribbon is wearing a rose in her hair. Painting is a typical example of Viennese portrait school of seventies and eighties of 19th century. Oil on wooden desk, 18x12,5 cm, top right corner signed and dated "F. F. 1878", reverse side with information about signature and date. Framed. Condition B. Monogramista F. F. DÁMA S RŮŽÍ VE VLASECH. Vídeň, 1878. Portrétní miniatura mladé ženy v černých šatech s krajkovím a mašlí, na krku s medailonkem a bílou a červenou růží ve vlasech. Malba je typickou ukázkou vídeňské portrétní školy 70.-80. let 19. století. Olej na dřevěné desce, 18x12,5 cm, sign. a dat. vpravo nahoře monogramem „F. F. 1878", na rubu štítek s informací o signatuře a dataci. Rámováno. Stav B. Monogrammist F. F. DAME MIT ROSEN IM HAAR. Wien, 1878. Porträtminiatur einer jungen Frau im schwarzen Spitzenkleid, mit Medaillon auf dem Hals und weißer und roter Rose im Haar. Typisches Beispiel der Wiener Porträtschule der 70./80. Jahre des 19. Jh. Öl auf Holz, 18x12,5 cm, sign. und dat. rechts oben „F. F. 1878", verso Etikette mit Informationen über Signatur und Datierung. Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Friedrich Krepp (active in 1852-1862)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Friedrich Krepp (active in 1852-1862) PORTRAIT OF LADY IN BLUE DRESS. Portrait of a young woman in blue dress decorated by white lace and rose in her hair. Oil on canvas, 66x53 cm, bottom left corner signed (above lace). Framed, re-stretched. Condition B. Friedrich Krepp - Viennese painter and portrait maker. He made portraits for the members of royal family of Franz Joseph I. and Elisabeth - Sisi. Friedrich Krepp (činný kolem 1852-1862) PORTRÉT DÁMY V MODRÝCH ŠATECH. Podobizna mladé ženy v modrých šatech zdobených bílými krajkami a s čelenkou s růží ve vlasech. Olej na plátně, 66x53 cm, sign. vlevo dole (nad krajkou). Rámováno, rentoilováno. Stav B. Friedrich Krepp - vídeňský malíř, portrétista. Portrétoval mj. vládnoucí příslušníky rakouské císařské rodiny Františka Josefa I. a Alžbětu-Sisi. Friedrich Krepp (tätig 1852-1862) PORTRÄT EINER DAME IM BLAUEN KLEID. Abbildung einer jungen Frau im blauen Spitzenkleid und mit Stirnband im Haar. Öl auf Leinwand, 66x53 cm, links unten sign. Gerahmt, rentoiliert. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Carl Kricheldorf (1863-1934)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Carl Kricheldorf (1863-1934) PORTRAIT OF A YOUNG LADY WITH FAN. Portrait of a young black-haired woman in red and gold dress, sitting on a sea banks and holding a fan in her left hand. Oil on canvas, 94x78 cm, bottom left corner signed "Carl Kricheldorf CLK". Framed. Condition B. Carl Kricheldorf (1863-1934) PORTRÉT MLADÉ DÁMY S VĚJÍŘEM. Podobizna mladé černovlasé ženy v zlatočerných šatech, sedící na mořském pobřeží a opírající se o pravou ruku, zatímco v levé ruce drží uzavřený vějíř. Olej na plátně, 94x78 cm, sign. vlevo dole „Carl Kricheldorf CLK". Rámováno. Stav B. PORTRÄT EINER JUNGEN DAME MIT FÄCHER Abbildung einer schwarzhaarigen Frau im goldschwarzem Kleid mit Fächer in linker Hand am Meerküste sitzend. Öl auf Leinwand, 94x78 cm, links unten sign. „Carl Kricheldorf CLK". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
13