WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Josef Jiří Kamenický (1910-1974)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Jiří Kamenický (1910-1974) WORK IN FIELDS. Picking the potatoes and Harbest. Pair of oils on canvas, 30,5x55 cm, bottom left corner signed "J. J. Kameníček". Framed. Condition B - C. Josef Jiří Kamenický - painter from Brno, studied art in Brno and Prague under prof. Nechleba. His main topics were Moravian history, traditions and life. Josef Jiří Kamenický (1910-1974) PRÁCE NA POLI. Na bramborách a Ve žních. Dvojice olejů na plátně, 30,5x55 cm, sign. vlevo dole „J. J. Kameníček". Rámováno. Stav B-C. Josef Jiří Kamenický - brněnský malíř, studoval na škole uměleckých řemesel v Brně a na pražské akademii u prof. Nechleby. Zabýval se moravským venkovem a také zvyky a náboženskými tradicemi. Josef Jiří Kamenický (1910-1974) FELDARBEITEN. Kartoffeln und In der Ernte. Zweimal Öl auf Leinwand, 30,5x55 cm, links unten sign. „J. J. Kameníček". Gerahmt. Zustand B - C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Václav Ulšmíd (* 1903)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Václav Ulšmíd (* 1903) FIVE LANDSCAPES. Four seasons. Winder landscape with river. Bottom right corners signed "V. F. Ulšmíd". Spring mountain landscape with a lake and figures. Bottom left corner signed "V. F. Ulšmíd". Mountain landscape in late summer. Bottom left corner signed "V. F. Ulšmíd". Fall landscape with gypsy camp. Bottom left corner signed "V. F. Ulšmíd". Oil on cardboard, similar dimentions: 34,5x14,5, 34,5x15, 34x15, 35x15,5 cm (inside mount measurements). Mounted, framed, glassed. By Dubrovník - seaside landscape with a village. Bottom left corner signed and dated "V. F. Ulšmíd 357/U Dubrovníka". Oil on cardboard, 31,8x20,9 cm (inside mount measurements). Mounted, framed, glassed. Condition A. František Ulšmíd - studied in Prague under prof. Kalvoda which influenced him with impression style landscapes. He travelled into France and the Balcans in 1935. František Václav Ulšmíd (1903-?) PĚTICE KRAJIN. Čtyři roční doby. Zimní krajina s řekou. Sign. vpravo dole „V. F. Ulšmíd". Jarní horská krajina s jezerem a figurální stafáží. Sign. vlevo dole „V. F. Ulšmíd". Horská krajina v pozdním létě s loukou po senoseči, cestou a stafáží. Sign. vlevo dole „V. F. Ulšmíd". Podzimní krajina s cikánským táborem u jezera. Sign. vlevo dole „V. F. Ulšmíd". Olej na kartonu, podobné rozměry: 34,5x14,5, 34,5x15, 34x15, 35x15,5 cm (výřez pasparty). Paspartováno, rámováno, zaskleno. U Dubrovníka - mořské pobřeží s vesnicí. Sign. a zn. vlevo dole „V. F. Ulšmíd 357/U Dubrovníka". Olej na kartonu, 31,8x20,9 cm (výřez pasparty). Paspartováno, rámováno, zaskleno. Stav A. František Ulšmíd - studoval na ukrajinské akademii v Praze a na pražské akademii u prof. A. Kalvody, který do značné míry určil jeho malířské směřování do impresivně laděné techniky a vštípil mu lásku k námětům z české krajiny. V roce 1935 podnikl studijní cesty po Francii a Balkánu. František Václav Ulšmíd (* 1903) FÜNF LANDSCHAFTEN. Vier Jahreszeiten. Winterlandschaft mit Fluss. Rechts unten sign. „V. F. Ulšmíd". Berglandschaft im Frühling mit See und Staffage. Links unten sign. „V. F. Ulšmíd". Berglandschaft im Spätsommer mit Heuernte, Weg und Staffage. Links unten sign. „V. F. Ulšmíd". Herbstlandschaft mit Zigerunerlager am See. Links unten sign. „V. F. Ulšmíd". Öl auf Karton, ähnliche Größen: 34,5x14,5, 34,5x15, 34x15, 35x15,5 cm (ohne Passepartout). Passepartout, Gerahmt, verglast. Bei Dubrovnik - Meerküste mit Dorf. Links unten sign. und bez. „V. F. Ulšmíd 357/U Dubrovníka". Öl auf Karton, 31,8x20,9 cm (ohne Passepartout). Passepartout, Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Václav Ulšmíd (* 1903)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Václav Ulšmíd (* 1903) THREE BOUQUETS AND ONE LANDSCAPE.Bouquet of roses. Oil on cardboard, 47,5x31,5 cm (inside mount measurements), bottom right corner signed "V. F. Ulšmíd". Mounted, framed, glassed.Bouquet of wild flowers. Oil on cardboard, 47x32,5 cm (inside mount measurements), bottom right corner signed "V. F. Ulšmíd". Mounted, framed, glassed.Sunflower. Oil on cardboard, 46,5x32,5 cm (inside mount measurements), bottom right corner signed "V. F. Ulšmíd". Mounted.Spring mountain landscape with a creek and an orchard. Oil on cardboard, 47x33 cm (inside mount measurements), bottom left corner signed "V. F. Ulšmíd". Mounted. Condition A. František Václav Ulšmíd (1903-?) TROJICE KYTIC A JEDNA KRAJINA.Kytice růží. Olej na kartonu, 47,5x31,5 cm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „V. F. Ulšmíd". Paspartováno, rámováno, zaskleno.Kytice polního kvítí. Olej na kartonu, 47x32,5 cm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „V. F. Ulšmíd". Paspartováno, rámováno, zaskleno.Slunečnice. Olej na kartonu, 46,5x32,5 cm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „V. F. Ulšmíd". Paspartováno.Jarní horská krajina s potokem a kvetoucím sadem. Olej na kartonu, 47x33 cm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „V. F. Ulšmíd". Paspartováno. Stav A. František Ulšmíd - studoval na ukrajinské akademii v Praze a na pražské akademii u prof. A. Kalvody, který do značné míry určil jeho malířské směřování do impresivně laděné techniky a vštípil mu lásku k námětům z české krajiny. V roce 1935 podnikl studijní cesty po Francii a Balkánu. František Václav Ulšmíd (* 1903) DREI BLUMERNSTRÄUSSE UND EINE LANDSCHAFT. Rosenstrauß. Öl auf Karton, 47,5x31,5 cm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „V. F. Ulšmíd". Passepartout, Gerahmt, verglast.Wiesenblumen. Öl auf Karton, 47x32,5 cm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „V. F. Ulšmíd". Passepartout, Gerahmt, verglast.Sonnenblumen. Öl auf Karton, 46,5x32,5 cm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „V. F. Ulšmíd". Passepartout.Berglandschaft im Frühling mit Bach und blühendem Obstgarten. Öl auf Karton, 47x33 cm (ohne Passepartout), links unten sign. „V. F. Ulšmíd". Passepartout. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
I. Kindermann

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: I. Kindermann FLOWER BOUQUET. First half of 20th century. Oil on cardboard, 70,5x49,5 cm (inside frame measurements), bottom right corner signed "I Kindermann". Condition B. I. Kindermann KYTICE. 1. pol. 20. stol. Olej na kartonu, 70,5x49,5 cm (výřez rámu), sign. vpravo dole „I Kindermann". Rámováno. Stav B. I. Kindermann BLUMENSTRAUSS. 1. H. 20. Jh. Öl auf Karton, 70,5x49,5 cm (ohne Rahmen), rechts unten sign. „I Kindermann". Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Eduard Světlík (1903-1970)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Eduard Světlík (1903-1970) BOUQUET OF ROSES. Oil on canvas, 70x50 cm, canvas is stretched on a plywood, bottom left corner signed "Ed. Světlík". Condition B. Eduard Světlík - academicals painter from Kroměříž, student of prof. Nejedlý, painted mostly Beskydy mountains, still-lives and figures. Eduard Světlík (1903-1970) KYTICE RŮŽÍ. Olej na plátně, 70x50 cm, plátno je adjustováno na překližce, sign. vlevo dole „Ed. Světlík". Stav B. Eduard Světlík - kroměřížský akademický malíř, žák prof. Nejedlého na pražské akademii; figuralista, autor krajin (především z oblasti Beskyd) a zátiší. Eduard Světlík (1903-1970) ROSENSTRAUSS. Öl auf Leinwand auf Furnier aufgezogen, 70x50 cm, links unten sign. „Ed. Světlík". Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Eduard Světlík (1903-1970)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Eduard Světlík (1903-1970) SPRING AND SMRK IN WINTER. Ploughman in a landscape. Oil on cardboard, 50x70 cm, bottom right corner signed "Světlík Ed.". Framed.Snow covered Smrk, second highest mountain of Beskydy. Oil on cardboard, 49,5x59,5 cm, bottom left corner signed "Ed Světlík". Condition B - C. Eduard Světlík (1903-1970) JARO A SMRK V ZIMĚ.Oráč v krajině. Olej na kartonu, 50x70 cm, sign. vpravo dole „Světlík Ed.". Rámováno.Zasněžený Smrk, druhá nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd. Olej na kartonu, 49,5x59,5 cm, sign. vlevo dole „Ed Světlík". Stav B-C. Eduard Světlík (1903-1970) FRÜHLING UND SMRK IM WINTER. Pflüger in Landschaft. Öl auf Karton, 50x70 cm, rechts unten sign. „Světlík Ed.". Gerahmt.Beschneiter Berg Smrk - der zweitgrößte Berg in tschechischen Beskiden. Öl auf Karton, 49,5x59,5 cm, links unten sign. „Ed Světlík". Zustand B - C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
COUPLE IN FOLK COSTUMES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: COUPLE IN FOLK COSTUMES 1920. Pair of drawings of a boy and a girl in folk costumes. Oil on cardboard, 21,5x25 cm and 22x25,5 cm, bottom with illegible signature and date "1920". Framed. Condition A/B. KROJOVANÝ PÁR 1920. Dvojice maleb dívky a chlapce v kroji. Olej na kartonu, 21,5x25 cm a 22x25,5 cm, dole nečitelná sign. a dat. „1920". Rámováno. Stav A/B. TRACHTENPAAR 1920. Zwei Malereien - ein Mädchen und ein Junge in Trachten. Öl auf Karton, 21,5x25 cm a 22x25,5 cm, unlesbare Signatur, dat. „1920". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ludvík Dobeš  (1914-1984)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ludvík Dobeš (1914-1984) ACORDEON PLAYER. Figure of a man traveling through the country and playing accordion. Oil on cardboard, 48,5x61,5 cm, bottom right corner signed „Ludva Dobeš". Framed. Condition A. Ludvík Dobeš - studied art in Brno, painted many landscapes but is almost unknown out of his own region. Ludvík Dobeš (1914-1984) HARMONIKÁŘ. Postava muže v lidovém kroji putujícího krajinou. Na zádech nese svůj hudební nástroj, pravou rukou se opírá o hůl. Olej na kartonu, 48,5x61,5 cm, sign. vpravo dole „Ludva Dobeš". Rámováno. Stav A. Ludvík Dobeš - absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Namaloval stovky obrazů, ale mimo svůj kraj je téměř neznámý. Celé jeho dílo je spjato s rodnými Morkůvkami a okolní krajinou. Ludvík Dobeš (1914-1984) HARMONIKASPIELER. In Landschaft spazierender Mann in Tracht mit seinem Musikinstrument auf der Rücken. Öl auf Karton, 48,5x61,5?cm, rechts unten sign. „Ludva Dobeš". Gerahmt. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Al. Pokorny

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Al. Pokorny STILL-LIFE WITH A BOTTLE. 1845. Still-live with a bottle, glass of red wine, lemon and food. Oil on canvas, set on a wooden desk, 37x47 cm, bottom left corner signed and dated "Al. Pokorny pinx 1845". Frame with metal label with author´s name and date. Framed. Condition B/C. Al. Pokorny ZÁTIŠÍ S LAHVÍ. 1845. Zátiší s lahví, sklenkou červeného vína, citrónem, ředkvičkami, nakrájenou uzeninou, sýrem a kouskem chleba. Olej na plátně, adjustováno na dřevěné desce, 37x47 cm, sign. a dat. vlevo dole „Al. Pokorny pinx 1845". Rámováno. Na rámu plechový štítek se jménem autora a datací díla. Stav B/C. Al. Pokorny STILLLEBEN MIT FLASCHE. 1845. Stillleben mit Flasche, Rotweinglas, Zitrone, Radieschen, Wurst, Käse und Brot. Öl auf Leinwand auf Holz aufgezogen, 37x47 cm, sign. a dat. links unten „Al. Pokorny pinx 1845". Blechetikette mit Namen des Künstlers und Datierung des Werkes auf dem Rahmen. Gerahmt. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Filchner

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Filchner STILL-LIVE WITH APPLES AND JUG. 1934. Oil on canvas, 67x85 cm, bottom right corner sgined and dated "Filchner 34". Framed. Condition -restored. Filchner ZÁTIŠÍ S JABLKY A DŽBÁNKEM. 1934. Olej na plátně, 67x85 cm, sign. a dat. vpravo dole „Filchner 34". Rámováno. Stav restaurováno. Filchner STILLLEBEN MIT APFELN UND KRUG. 1934. Öl auf Leinwand, 67x85 cm, rechts unten sign. und dat."Filchner 34". Gerahmt. Zustand restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Rücker

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Rücker STILL-LIFE WITH A PARROT. Still-life with a parrot, crawfish, jug and glasses of red and white wine with fruits. Oil on canvas, 60,5x90,5 cm, bottom right corner signed "Rücker". Framed. Condition B. Rücker ZÁTIŠÍ S PAPOUŠKEM. Zátiší s papouškem, rakem, konvicí, sklenkami červeného a bílého vína a různými druhy ovoce. Olej na plátně, 60,5x90,5 cm, sign. vpravo dole „Rücker". Rámováno. Stav B. Rücker STILLLEBEN MIT PAPAGEI. Stillleben mit Papagei, Krebs, Kanne Rotwein- und Weißweingläser und verschiedenen Obstsorten. Öl auf Leinwand, 60,5x90,5 cm, rechts unten sign. „Rücker". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ilona Wittrisch (1879-1946)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ilona Wittrisch (1879-1946) STILL-LIFE WITH CLOCK. Clock standing on a table with white lacy and dark red tablecloth. Oil on canvas, 67x47 cm, bottom right corner signed "Ilona Wittrisch". Condition A/B. Ilona Wittrisch - Vienna born artist and graphic maker, illustrator and painter of city views. Ilona Wittrisch (1879-1946) ZÁTIŠÍ S HODINAMI. Na stolku potaženém bílým krajkovým ubrusem a nachově červeným potahem se nacházejí sloupkové hodiny s kyticí a malou stříbrnou nádobkou. Olej na plátně, 67x47 cm, sign. vpravo dole „Ilona Wittrisch". Stav A/B. Ilona Wittrisch - vídeňská umělkyně, grafička, autorka ex libris, ilustrací a pohledů do městských zákoutí. Ilona Wittrisch (1879-1946) STILLLEBEN MIT UHR. Säulenuhr mit Blumenstrauß und Silberbehälter auf einem Tisch mit Spitzentuch und rotem Überzug. Öl auf Leinwand, 67x47 cm, rechts unten sign. „Ilona Wittrisch". Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karel Chaloupka (1889-1969)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karel Chaloupka (1889-1969) STILL-LIVE WITH FRUITS AND A BIRD. 1933. Oil on cardboard, 33x45 cm (inside frame measurements), bottom left corner signed and dated "K. Chaloupka - 33". Framed, glassed. Condition A. Karel Chaloupka - Czech academic painter from a very poor worker family in Kadaň. Painted during his regular work, his customers were for example Bartoňovi from Dobenín. He studied under prof. Nejedlý, Obrovský and Švabinský. After his studies he lived in Prague and painted landscapes, Prague views, portraits, still-lives and folk motives. Karel Chaloupka (1889-1969) ZÁTIŠÍ S PTÁČKEM A OVOCEM. 1933. Olej na kartonu, 33x45 cm (výřez rámu), sign. a dat. vlevo dole „K. Chaloupka - 33". Rámováno, zaskleno. Stav A. Karel Chaloupka - český akademický malíř. Pocházel z chudých poměrů, vyučil se lakýrníkem a písmomalířem v Kadani a později vedl lakýrnickou firmu v Náchodě. Při tom se ale věnoval úspěšně také malbě a mezi jeho zákazníky patřili např. Bartoňové z Dobenína. Ve 30. letech studoval na pražské akademii u prof. Nejedlého, Obrovského a Švabinského. Po absolutoriu se usadil v Praze a věnoval se již pouze malířské tvorbě. Maloval krajiny, pohledy na Prahu, portréty, zátiší, kytice a folklorní motivy. Karel Chaloupka (1889-1969) STILLLEBEN MIT VOGEL UND OBST. 1933. Öl auf Karton, 33x45 cm (ohne Rahmen), links unten sign. und dat. „K. Chaloupka - 33". Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Pavel Kotas (1938-2007)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pavel Kotas (1938-2007) STILL-LIVE WITH FRUITS. Oil on plywood, 22,5x35 cm, bottom left corner signed "Pavel Kotas". Condition A/B. Pavel Kotas - painter and teacher from Přerov. In 1956-1960 studied University in Olomouc (professors V. Navrátil, A. Beran, A. Kučera, F. Bělohlávek and S. Vymětal), then taught in Olomouc art. His main focus was on landscape, especially seaside landscape. Since 1965 exhibitioned in Czechoslovakia (Olomouc, Přerov, Praha, Brno, Zlín), Germany, Poland, Holland, Italy and other European countries. Pavel Kotas (1938-2007) ZÁTIŠÍ S OVOCEM. Olej na sololitu, 22,5x35 cm, sign. vlevo dole „Pavel Kotas". Stav A/B. Pavel Kotas - přerovský malíř, grafik a pedagog. V letech 1956-1960 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (u prof. V. Navrátila, A. Berana, A. Kučery, F. Bělohlávka a S. Vymětala), poté působil jako výtvarný pedagog na Základní umělecké škole v Olomouci a jako externista také na své domovské katedře. V jeho malířské tvorbě převažuje krajinomalba, velkou inspirací se mu stalo jadranské pobřeží. Od roku 1965 vystavoval nejen v Československu (Olomouc, Přerov, Praha, Brno, Zlín), ale i v Německu, Polsku, Holandsku, Itálii a v dalších evropských zemích. Pavel Kotas (1938-2007) STILLLEBEN MIT OBST. Öl auf Sololit, 22,5x35 cm, links unten sign. „Pavel Kotas". Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miloslav Holý (assigned to) (1897-1974)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miloslav Holý (assigned to) (1897-1974) STILL-LIVE WITH FRUITS. Tempera on cardboard, 24x32 cm (inside mount measurements), bottom right corner signed "Holy". Mounted, framed, glassed. Condition A. Miloslav Holý - Czech painter and graphic maker, studied Academy of Art under prof. J. Preisler, V. Bukovac, J. Obrovský and M. Švabinský. S K. Holan, P. Kotík and K. Kotrba. He was a member of art groups Hollar, Mánes and others. He became professor and later rector of the Academy of Art. He was influenced by French art, expressionism and often painted figures and industrial city views. Miloslav Holý (připsáno) (1897-1974) ZÁTIŠÍ S OVOCEM. Tempera na kartonu, 24x32 cm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „Holy". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Stav A. Miloslav Holý - český malíř a grafik, studoval na Akademii u J. Preislera, V. Bukovace, J. Obrovského a M. Švabinského. Společně s K. Holanem, P. Kotíkem a K. Kotrbou tvořil v letech 1924-1927 Sociální skupinu. V letech 1920-1924 byl členem Umělecké besedy, poté od roku 1927 Mánesa a od roku 1945 SČUG Hollar. Roku 1947 se stal profesorem na Akademii, později i rektorem. Inspiraci čerpal z francouzského umění, expresionismu, věnoval se figurálním námětům z městské periferie a krajinomalbě. Obdržel titul zasloužilý umělec a Řád práce. Miloslav Holý (zugeschrieben) (1897-1974) STILLLEBEN MIT OBST. Tempera auf Karton, 24x32 cm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „Holy". Passepartout, Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miloslav Holý (assigned to) (1897-1974)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miloslav Holý (assigned to) (1897-1974) STILL-LIVE WITH A BOTTLE. Tempera on cardboard, 32x24 cm (inside mount measurements), bottom right corner signed "Holy". Mounted, framed, glassed. Condition A. Miloslav Holý (připsáno) (1897-1974) ZÁTIŠÍ S LAHVÍ. Tempera na kartonu, 32x24 cm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „Holy". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Stav A. Miloslav Holý (zugeschrieben) (1897-1974) STILLLEBEN MIT FLASCHE. Tempera auf Karton, 32x24 cm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „Holy". Passepartout, Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Chabert

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Chabert VIEW ON ST. JACOB IN BRNO. 1933. Oil on canvas, 68,5x54,5 cm, bottom right corner signed and dated "CHABERT - 33". Framed. Condition B/C. Chabert POHLED NA SV. JAKUBA V BRNĚ. 1933. Olej na plátně, 68,5x54,5 cm, sign. a dat. vpravo dole „CHABERT - 33". Rámováno. Stav B/C. Chabert BLICK AUF ST.JAKOBSKIRCHE IN BRNO. 1933. Öl auf Leinwand, 68,5x54,5 cm, rechts unten sign. und dat."CHABERT - 33". Gerahmt. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František X. Diblík (1887-1955)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František X. Diblík (1887-1955) VIEW FROM THE COURTYARD. 1909. City scene. Oil on canvas, 47x31 cm, bottom right corner signed and dated "Frant. Diblík - 09 -". Framed. Condition A/B. František X. Diblík - painter of genre scenes, portraits, artist of Czechoslovakian legions in Italy. Born in Nalžovice by Sedlčany, he lived and worked in Prague. Studied Academy of art under Hanuš Schweiger. František X. Diblík (1887-1955) POHLED Z PRŮJEZDU. 1909. Městský motiv. Olej na plátně, 47x31 cm, sign. a dat. vpravo dole „Frant. Diblík - 09 -". Rámováno. Stav A/B. František X. Diblík - malíř žánrů a portrétů, výtvarník československých legií v Itálii. Rodák z Nalžovic u Sedlčan, který jako malíř působil v Praze. Studoval na Akademii u Hanuše Schwaigera. František X. Diblík (1887-1955) ANSICHT AUS DER DURCHFAHRT. 1909. Stadtmotiv. Öl auf Leinwand, 47x31 cm, rechts unten sign. und dat."Frant. Diblík - 09 -". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alois Wierer (1878-1945)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Alois Wierer (1878-1945) WINTER GARDEN IN HRADČANY. Oil on plywood, 24x28 cm, bottom right corner signed "A. Wierer". Framed, glassed. Condition A. Alois Wierer - painter and student of prof. F. Thiele who later studied in Munich. Painted mostly idyllic scenes from the first half of 19th century, painted landscapes and city views. Alois Wierer (1878-1945) ZIMNÍ ZAHRADA NA HRADČANECH. Olej na překližce, 24x28 cm, sign. vpravo dole „A. Wierer". Rámováno, zaskleno. Stav A. Alois Wierer - malíř a grafik, žák prof. F. Thieleho na pražské akademii, poté působil v Mnichově. Věnoval se především idylickým námětům ve stylu biedermeieru, ale také krajinám a pohledům na městská zákoutí. Alois Wierer (1878-1945) HRADSCHIN-WINTERGARTEN. Öl auf Furnier, 24x28 cm, rechts unten sign. „A. Wierer". Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Křepinský

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Křepinský PRAGUE. Second half of 20th century. View on Old Town in Prague. Oil on canvas, 53x98,5 cm, bottom left corner signed sign. "Křepinský". Framed. Condition B. Křepinský PRAHA. 2. pol. 20. stol. Pohled na Staré Město pražské. Olej na plátně, 53x98,5 cm, sign. vlevo dole „Křepinský". Rámováno. Stav B. Křepinský PRAHA. 2. H. 20. Jh. Blick auf Prager Altstadt. Öl auf Leinwand, 53x98,5 cm, links unten sign. „Křepinský". Gerahmt. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Richard Přikryl (1906-1978)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Richard Přikryl (1906-1978) LANDSCAPE AROUND PRAGUE. 1949. Wooded landscape with a village on a hill. Oil on canvas, 40x29 cm (inside frame measurements), bottom left corner signed and dated "R. Přikryl 1949". Reverse side with author´s label describing the name of the painting, technique, date and size, price 4 000 Kč and a note "Majetek MuDr. Odehnala(?)". Framed. Condition A/B. Richard Přikryl - academic painter, graphic maker and teacher. His main topics he painted was landscape in the Moravian highlands. He was born and died in Třešť in the area of Jihlava. Richard Přikryl (1906-1978) KRAJINA U PRAHY. 1949. Lesnatá krajina s vesnicí na kopci. Olej na plátně, 40x29 cm (výřez rámu), sign. a dat. vlevo dole „R. Přikryl 1949", na rubu autorský štítek. Rámováno. Stav A/B. Richard Přikryl - akademický malíř, grafik a pedagog, jehož hlavním námětem byla krajina Vysočiny. Narodil se i zemřel v Třešti na Jihlavsku. Richard Přikryl (1906-1978) LANDSCHAFT BEI PRAHA. 1949. Waldlandschaft mit Dorf auf einem Hügel. Öl auf Leinwand, 40x29 cm (ohne Rahmen), links unten sign. und dat. „R. Přikryl 1949". Verso Künstleretikette mit Namen des Werkes, Datierung, Technikbeschreibung, Größe und Preis 4.000 Kcs und Notiz „Majetek MuDr. Odehnala(?)". Gerahmt. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Antonín Pelc (1895-1967)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Antonín Pelc (1895-1967) CLAWN. 1942. Tempera on paper, 20x27 cm, bottom left corner signed and dated "Pelc 42.". Framed, glassed. Condition A. Antonín Pelc - Czech painter, illustrator and caricature maker. Studied Academy of art in Prague under prof. V. Bukovac, M. Pirner. During Second World War he travelled around the world and after his return continued painting in the style of communistic ideology which lead him to obtaining many awards and a post of professor in Academy of art. Antonín Pelc (1895-1967) KLAUN. 1942. Tempera na papíře, 20x27 cm, sign. a dat. vlevo dole „Pelc 42.". Rámováno, zaskleno. Stav A. Antonín Pelc - český malíř, karikaturista a ilustrátor. Vystudoval pražskou Akademii u prof. V. Bukovace a M. Pirnera. Během 2. světové války cestoval po světě a po návratu tvořil v duchu komunistické ideologie, stal se profesorem pražské Uměleckoprůmyslové školy a Akademie, získal titul národní umělec, Státní cenu a Řád práce. Antonín Pelc (1895-1967) CLOWN. 1942. Tempera auf Papier, 20x27 cm, links unten sign. und dat. „Pelc 42.". Gerahmt, verglast. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
RING

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: RING Ring with one large (about 0,05 ct), three smaller (about 0,05 ct) and eight small diamonds around the rim and four other larger ones around the frame. 3,58 g. Ring size 46. Condition C. PRSTEN Prsten s jedním velkým ( cca 0,5 ct), třemi menšími (cca 0,05 ct),  osmi drobnými brilianty po obvodu a dalšími čtyřmi z každé strany při vnějším okraji, 3,58 g. Velikost prstenu 46. Stav C. RING Ring mit einem großen (cca 3,5 ct) und drei kleineren (cca 0,05 ct) Brillanten (ein fehlt), acht zierliche Brillanten rundherum, die Außenseite je mit vier weiteren Brillanten. 3,58 g. Ringgroße 46. Zustand C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
RING WITH DIAMOND

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: RING WITH DIAMOND Ring made of a white gold with single large diamond of old cut (2,0 ct). 4,54 g. Ring size 52, colour O. Si 1. Condition A. Comes with a certificate. PRSTEN S BRILIANTEM Prsten z bílého zlata zdobený jedním velkým 2,0 ct briliantem starého brusu v koruně. 4,54 g. Velikost prstenu 52, barva O, čistota Si 1. Stav A. Opatřeno posudkem. BRILLANTRING Weißgold, die Schauseite mit einem Brillant besetzt (2 ct). Mit Gutachten. 4,54 g. Ringgröße 52. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
RING WITH A DIAMOND

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: RING WITH A DIAMOND Smooth ring made of a white gold with single large diamond (around 0,25 ct). Au 750/1000. 3,20 g. Ring size 47. Condition A. PRSTEN S BRILIANTEM Hladký prsten z bílého zlata se solitérním cca 0,25 ct briliantemv koruně. Au 750/1000. 3,20 g. Velikost prstenu 47. Stav A. BRILLANTRING Glatter Ring, die Schauseite besetzt mit einem Brillant (cca 0,25 ct). Au 750/1000. 3,20 g. Ringgröße 47.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PLATINA BROOCH

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PLATINA BROOCH Platina brooch of geometrical shape with three diamonds of old cut of the total weight about 1,4 ct., VS - G and 118 little diamonds of the total weight about 2,10 ct. Needle is made of a white gold. L. 61 mm. Weight 14,95 g. Condition A. PLATINOVÁ BROŽ Platinová brož geometrického tvaru se třemi brilianty starého brusu o celkové hmotnosti cca 1,4 ct. VS - G a 118 brilianty o celkové hmotnosti cca 2,10 ct. Jehla z bílého zlata. D. 61 mm. Hmotnost 14,95 g. Stav A. PLATINBROSCHE Geometrische Form mit drei Altschliff-Brillanten, von zus. ca. 1,4 ct., VS - G und 118 Brillanten von zus. ca. 2,10 ct. Der Nadel aus Weißgold. L. 61 mm. Gewicht 14,95 g. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOLDEN CHAINLET WITH PENDANT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOLDEN CHAINLET WITH PENDANT Drop shaped pendant made of a yellow gold has the rims lined with small diamonds. Bottom part with a spring with leaves and four hanging shamrocks. Pendant hangs on a subtle turned chainlet made of a yellow gold. Au 585/1000. 5,04 g. Chainlet l. 32 mm. Condition A. ZLATÝ ŘETÍZEK S PŘÍVĚSEM Přívěsek kapkovitého tvaru ze žlutého zlata, po obvodu posázený drobnými brilianty. Ve spodní části větvička s lístky, na níž jsou zavěšeny čtyři čtyřlístky, vše rovněž posázeno brilianty. Zavěšeno na jemném krouceném řetízku ze žlutého zlata. Au 585/1000. 5,04 g. Délka řetízku 32 mm. Stav A. GOLDKETTE MIT ANHÄNGER Gelbgold, tropfenförmiger Anhänger mit zierlichen Brillanten, im unteren Teil Ast mit Blättern und vier Vierblättern mit Brillanten. Gedrehte Kette Au 585/1000. 5,04 g. L. (Kette) 32 mm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CORAL NECKLACE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CORAL NECKLACE France. Coral necklace made of beads on a thread with an oval-shaped medallion with carved woman´s portrait. The medallion is also a fastening. Marked by oak leave shaped hallmark. Comes with a chain of beads for prolongating the necklace. L. 95 mm. Total l. 350 mm. Condition A. KORÁLOVÝ NÁHRDELNÍK Francie. Náhrdelník z korálů navlečených na niti s oválným medailonem s ženským portrétem řezaným v korálu a zasazeným ve zlaté montáži zdobené rytými ornamenty, která je zároveň zapínáním. Značeno puncem ve tvaru dubového listu. Spolu: Šňůrka s navlečenými korály pro prodloužení náhrdelníku o délce 95 mm. Délka 350 mm. Stav A. KORALLENKETTE Frankreich. Korallenkette mit ovalem Korallenmedaillon: geschnitztes Frauenporträt in goldener Montage mit eingeritzten Ornamenten - dient auch als Verschluss. Mit Punze in Form eines Eichenblatts. Dazu: Korallenschnur zur Verlängerung der Kette, L. 95 mm. L. 350 mm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BROOCH WITH CARVED CORAL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BROOCH WITH CARVED CORAL Oval-shaped carving of a woman´s portrait in Hellenistic style is set in a floral metal frame. 5,84 g. 22x32 mm. BROŽ S ŘEZBOU V KORÁLU Oválná řezba dámského portrétu v antickém stylu zasazená do jemné kovové květinové montáže. 5,84 g. 22x32 mm. Stav A. KORALLENBROSCHE Ovale Brosche mit geschnitztem Frauenporträt im antiken Stil, feine Metallmontage aus Blumen. 5,84g. 22x32 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BROOCH WITH CARVED SHELL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BROOCH WITH CARVED SHELL Italy, second half of 19th century. Oval-shaped carved shell in a golden fitting with engraving. Scene shows a woman standing by a well. Marked by French hallmark for imported goods shaped as an oak leave. Au 585/1000. 13,14 g. 49x59 mm. Condition A. BROŽ S ŘEZBOU V MUŠLI Itálie, 2. pol. 19. stol. Oválná řezba v mušli, zasazená ve zlaté montáži zdobené rytím. Výjev ženy stojící u studny v krajině. Značeno francouzským importním puncem ve tvaru dubového listu. Au 585/1000. 13,14 g. 49x59 mm. Stav A. MUSCHELBROSCHE Italien, 2. H. 19. Jh. Ovale Muschelschnitzerei: bei Brunnen stehende Frau in Landschaft, geritzte Goldmontierung. Französische Einfuhrpunze in Form eines Eichenblatts. Au 585/1000. 13,14 g. 49x59 mm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
RING

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: RING 1876. Golden man´s ring with central medallion with initial „L" and a crown and a blue enamel background. All lined with fourteen diamonds of a total weight of about 1,50 ct; diamonds are held by couple of cherubs. Inside has engraved inscription „Graf Pocci 1876". Au 750/1000. 17,25 g. Ring size 56. It's called a ring of favourite, which gave the Bavarian King Ludwig II. to their favourites. This ring was of a German painter and writer Franz Count of Pocci (†1876). PRSTEN 1876. Zlatý pánský prsten s centrálním medailonem s monogramem korunovaného „L" na pozadí z modrého smaltu, medailon je lemovaný čtrnácti diamanty o hmotnosti cca 1,50 ct; diamanty jsou drženy dvojicí okřídlených cherubů. Na vnitřní straně rytý nápis „Graf Pocci 1876". Au 750/1000. 17,25 g. Velikost prstenu 56. Jedná se o tzv. prsten oblíbence, kterým obdarovával bavorský král Ludvík II. své favority. Je zřejmé, že tento patřil německému malíři a spisovateli Františku hraběti Pocci († 1876). RING 1876. Gold, Herrenring mit zentralem Medaillon mit bekröntem Monogramm „L" in einer Umrahmung aus 14 Diamanten von ca. 1,50 ct, der Hintergrund blau emailliert. Die Diamanten von zwei Cheruben getragen, innen „Graf Pocci 1876" eingeritzt. Au 750/1000. 17,25 g. Ringgröße 56.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BROOCH WITH ENAMEL PAINTING

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BROOCH WITH ENAMEL PAINTING Rounded brooch shaped as a plate with a string and little pearl depicts a mythological scene of Orfeus and Eurydica on a dark blue background. Silver and enamel painting, reverse side with master mark „LP" and „A". 19,49 g. Ø 49 mm. Condition A/B. BROŽ S EMAILOVOU MALBOU Kruhová brož talířového tvaru se šňůrovitou a perličkovou obrubou a s mytologickým výjevem Orfea s Eurydikou v ornamentálním rozvilinovém rámci se čtyřmi dekorativními hlavičkami (Medúzy) a tmavě modrým pozadím. Stříbro a malba emailem, na zadní straně značeno mistrovskou značkou „LP" a „A". 19,49 g. Ø 49 mm. Stav A/B. BROSCHE MIT EMAILMALEREI Runde Brosche in Schnur- und Perlenumrahmung mit mythologischer Szene von Orpheus und Eurydike im Rollwerk-Rahmen mit vier dekorativen Medusenköpfen, dunkelblauer Hintergrund. Silber und Emailmalerei, rückseitig mit Meistermarken „LP" und „A". 19,49 g. Ø 49 mm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MEDALLION WITH VIRGIN MARY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MEDALLION WITH VIRGIN MARY Austria-Hungary, nineties of 19th century. Oval-shaped closable medallion with the surface decorated by ornamental decor, one side with Latin cross and second side with initials of Virgin Mary in a decorative frame. Inside is a painting of Virgin Mary Immaculata on a golden background with an inscription „O Maria ohne Mackel empfangen bis für uns die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen!" and under the glass. Under the painting is a space for relic. Inside is marked with „WH" (Wilhelm Held?) and hallmark with a dog´s head. 84,46 g. 63x53 mm. Condition A. MARIÁNSKÝ MEDAILON Rakousko -Uhersko, 90. léta 19. stol. Oválný otevírací medailon s pláštěm s rytým ornamentálním dekorem, na jedné straně latinský kříž, na druhé Mariin monogram v dekorativní kartuši. Uvnitř pod sklíčkem miniaturní malba Panny Marie Immaculaty na zlatém, ornamentálně zdobeném pozadí s nápisem „O Maria ohne Mackel empfangen bis für uns die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen!". Pod odklopným obrázkem schránka na relikvii. Na vnitřním plášti značeno „WH" (Wilhelm Held?) a puncem s psí hlavou. 84,46 g. 63x53 mm. Stav A. MARIENMEDAILLON Österreich -Ungarn, 1890-1900. Ovales Klappmedaillon mit eingeritzten Ornamenten, einerseits mit lateinischem Kreuz, anderseits mit Monogramm der Jungfrau Maria in dekorativer Kartusche. Innen Miniaturmalerei der Immaculata auf goldenem, mit Ornamenten dekoriertem Hintergrund und Aufschrift „O Maria ohne Mackel empfangen bis für uns die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen!". Darunter Reliquiendose. Bez. „WH" (Wilhelm Held?), Punze mit Hundekopf. 84,46 g. 63x53 mm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BROOCH - PENDANT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BROOCH - PENDANT Oval-shaped brooch with painted miniature painting of a gallant scene in a landscape (pair of flowers with a bird) under the glass lid with the rims decorated with edged stones. Rims decorated by engraving and a hook for hanging. Hanging on a subtle silver chainlet. Ag 935/1000. 35,50 g. 52x66 mm. Chainlet l. 490 mm. Condition B, small scratches on glass, one missing stone around the edges. BROŽ - PŘÍVĚSEK Oválná brož s miniaturní malbou galantní scény v krajině (pár s květinami a ptáčkem) pod skleněným krytem, s obrubou z broušených kamínků. Po obvodu zdobeno rytím, s ouškem k zavěšení. Zavěšeno na jemném stříbrném řetízku. Ag 935/1000. 35,50 g. 52x66 mm. Délka řetízku 490 mm. Stav B, drobné škrábance na skle, jeden chybějící kamínek po obvodu. BROSCHE - ANHÄNGER Ovale Brosche mit Miniaturmalerei: galante Szene in Landschaft in geschliffener Steinumrahmung, Glasdeckung. Rundherum geritzt, zum Aufhängen, feine Silberkette. Ag 935/1000. 35,50 g. 52x66 mm. L. (Kette) 490 mm. Zustand B, das Glas etwas gekratzt, ein Stein fehlt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CHAINLET WITH HUNTING MOTIVES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CHAINLET WITH HUNTING MOTIVES Massive chainlet, accessory of a hunting uniform of a senior huntsman of Lichtenstein court, made of pieces with horse riders and hunting dogs hunting a buck connected with pieces with leaves. Ag800/1000, along with Au 585/1000, 48,82 g. 290 mm. Condition A. ŘETÍZEK S LOVECKÝMI MOTIVY Masivní řetěz, doplněk lovecké uniformy vrchního lovčího lichtensteinského knížecího dvora, tvořený články s jezdcem na koni a loveckými psy pronásledujícími jelena, propojenými články s listovím. Ag 800/1000, spolu Au 585/1000, 48,82 g. 290 mm. Stav A. KETTE MIT JAGDMOTIVEN Massive Kette - Ergänzung der Jagduniform des Oberjägers des Lichtenstein Fürstenhofes. Aus Gliedern: Reiter, den Hirsch jagende Hunde und Blattwerk. Ag800/1000, dazu: Au 585/1000, 48,82 g. 290 mm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
THREE KEYS FOR WATCH

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THREE KEYS FOR WATCH Key for a ladies watch with a hook for hanging and glass decorative hook. Key for watch of rococo style with a decorative shape. Key in classicist style with oval shape soft relief decor and hook for hanging. 1,55 g and 25 mm; 2,21 g and 25 mm; 1,48 g and 27 mm. Condition A. TŘI KLÍČKY K HODINKÁM Klíček k dámským hodinkám, s ouškem k zavěšení a skleněným ozdobným očkem. Klíček k hodinkám v rokokovém tvarosloví, s ozdobným ouškem k zavěšení. Klíček k hodinkám v klasicistním tvarosloví, oválného tvaru s jemným květinovým reliéfním dekorem a závěsným ouškem. 1,55 g a 25 mm; 2,21 g a 25 mm; 1,48 g a 27 mm. Stav A. DREI UHRSCHLÜSSEL Mini-Schlüssel zur Damenuhren mit dekorativem Glasauge. Ein Schüssel im Rokoko Stil mit dekorativem Auge zum Aufhängen. Ein Schüssel im klassizistischen Stil, ovale Form mit feinem Blumendekor in Relief, zum Aufhängen. 1,55 g und 25 mm; 2,21 g und 25 mm; 1,48 g und 27 mm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BAROMETER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BAROMETER France, Luis XV., 18th century. Hanging barometer set in a case decorated with motives of ribbons, masks, wreath of wine and horns of plenty. Fired gilded brass combined with mat and polished surface. L. 80 cm. Condition A. BAROMETR Francie, Ludvík XV., 18. stol. Závěsný barometr usazený v pouzdře zdobeném motivy stuh, rohů hojnosti, maskaron a věncem z vinné révy. V ohni zlacený bronz v kombinaci matného a leštěného provedení. D. 80 cm. Stav A. BAROMETR Frankreich, Ludwig XV., 18. Jh. Barometer zum Aufhängen, im dekorativen Etui mit Bändern, Füllhörner, Maskaron und Weinlaubkranz. Im Feuer vergoldete Bronze: matt und poliert bearbeitet. L. 80 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NIGHT CLOCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: NIGHT CLOCK France, Luis XV., 1720-1750. Clock made of gilded brass with spring mechanism and turning clock face without hands. Time was shown with the help of lighted miner´s lamp behind the wall of the clock mechanism. Clockface Ø 16,5 cm. Condition v B. Missing pendulum and key. NOČNÍ HODINY Francie, Ludvík XV., 1720-1750. Hodiny ze zlaceného bronzu s pérovým strojem, vřetenovým krokem s otočným ciferníkem bez rafií. Čas ukazoval rozžatý kahánek umístěný za ciferníkem na horní stěně skříně hodinového stroje. Ø ciferníku 16,5 cm. Stav B. Chybí kyvadlo a klíč. NACHTUHR Frankreich, Ludwig XV., 1720-1750. Vergoldete Bronze mit Federwerk, drehbares Zifferblatt ohne Zeiger. Die Zeit wurde vom leuchtenden Brenner angezeigt, der sich auf oberer Wand des Gehäuses hinter dem Zifferblatt befindet. Φ (Zifferblatt) 16,5 cm. Zustand B. Pendel und Schlüssel fehlen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE CLOCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE CLOCK England, London, 1763. Table clock with the case made of poured subtly wrought brass and lightmetal cloface with Roman numbers. Spindle mechanism is marekd by „Benjamin Wallis London 753". Ø 8,2 cm. Condition B. Not working condition. STOLNÍ HODINY Anglie, Londýn, 1763. Stolní hodiny s pláštěm z litého cizelovaného bronzu se světlým plechovým ciferníkem děleným římskými číslicemi. Špindlový stroj je značen „Benjamin Wallis London 753". Ø 8,2 cm. Stav B. Nejdoucí. TISCHUHR England, London, 1763. Ziselierte Bronze-Gehäuse mit hellem Blechzifferblatt mit römischen Zahlen. Auf dem Spindelwerk bez. „Benjamin Wallis London 753". Ø 8,2 cm. Zustand B. Nicht funktionierend.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE CLOCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE CLOCK France, thirties of 19th century. Table clock made of gilded brass stands on two slender columns connected with lyre. Porcelain clockface with Roman numbers, half-hour chimes, pendulum mechanism with step. H. 34,5 cm. Condition B/C. Broken handles, hairline crack of the clock face. Working condition. STOLNÍ HODINY Francie, 30. léta 19. stol. Stolní hodiny ze zlaceného bronzu na dvou štíhlých sloupcích spojených vzájemně lyrou. Porcelánový ciferník dělený římskými číslicemi, půlové bití, kyvadlový stroj s kotvovým krokem. V. 34,5 cm. Stav B/C. Zlomená rafie, vlasová prasklina ciferníku. Jdoucí. TISCHUHR Frankreich, 1830-1940. Vergoldete Bronze, zwei schlanke durch Lyra gebundene Säulen. Porzellanzifferblatt mit römischen Zahlen, ½ Schlag, Pendelwerk. H. 34,5 cm. Zustand B/C. Gebrochener Zeiger, Haarriss auf dem Zifferblatt, funktioniert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FIGURAL TABLE CLOCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FIGURAL TABLE CLOCK Swiss, thirties-fifties of 19th century. Table pendulum clock on a square plinth with ledge decorated by floral motives with the figure of legend of Swiss indipendance - William Tell standing with waving cloack and crossbow in her right hand. H. 53 cm. Condition B. Inquiry not made into whether the machine is working. FIGURÁLNÍ STOLNÍ HODINY Švýcarsko, 30.-50. léta 19. stol. Stolní kyvadlové hodiny na kvadratickém soklu ze zlaceného bronzu s římsou zdobenou listovcem jsou završeny postavou legendy švýcarské nezávislosti. Vilém Tell je zde zobrazen rozkročen na skalisku v rozevlátém plášti a s kuší v pravé ruce. V. 53 cm. Stav B. Chod stroje nezjišťován. FIGURENUHR Schweiz, 1830-1850. Tischuhr mit Pendel auf quadratischem Sockel: vergoldete Bronze, mit dekorativem Sims und Figur der Legende der schweizerischer Unabhängigkeit auf dem Gipfel: Auf Felsen stehender Wilhelm Tell im wehenden Mantel mit Armbrust. H. 53 cm. Zustand B. Gang nicht geprüft.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE CLOCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE CLOCK Austia-Hungary, 1850. Table clock with columns made of white polished brass with quarter-hour chimes is standing on oval-shaped plinth. Columns are made of polished metal. Spring clock mechanism has metal clockface with Roman numbers and three holes for winding springs. All on wooden oval-shape under a glass case. H. 32 cm. Condition A - working. STOLNÍ HODINY Rakousko - Uhersko, 1850. Sloupkové stolní hodiny z leštěného bílého bronzu se čtvrťovým bitím, na oválném soklu, z něhož vyrůstají dva hladké sloupky z bílého kovu s kompozitními hlavicemi. Pružinový hodinový stroj je doplněn matným plechovým ciferníkem, děleným římskými číslicemi pro celé hodiny, se třemi otvory pro natahování pružin. Vše na dřevěném oválném soklu pod skleněným krytem. V. 32 cm. Stav A. TISCHUHR Österreich - Ungarn, 1850. Säulenuhr, polierte Weiß-Bronze mit ¼ Schlag auf ovalem Sockel mit zwei glatten Säulen aus weißem Metall mit Kompositköpfen. Federwerk mit mattem Zifferblatt mit römischen Studnenzahlen und drei Löchern fürs Aufziehen des Werkes. Auf ovalem Holzsockel unter Glasdeckung. H. 32 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
WALL CLOCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: WALL CLOCK Sweden, 19th-20th century. Wall clock decorated with gilding and carving of flowers, festons and ribbons. Rounded clockface under glass case with double Arabian clockface (for hours - inner circle, minutes - outer circle). Clockface marked „Rob. Engström Stockholm". Condition B. Clockface with signs of repair and polishing. NÁSTĚNNÉ HODINY Švédsko, 19. /20. stol. Nástěnné hodiny zdobené zlacením a řezbou květů, festonů a stuh. Kruhový ciferník pod vypouklým skleněným krytem s dvojitým arabským číselníkem (hodiny-vnitřní okruh, minuty-vnější okruh). Na ciferníku značeno: „Rob. Engström Stockholm". Stav B. Ciferník nese stopy dodatečných zásahů a lakování. WANDUHR Schweden, 19. /20. Jh. Vergoldete Wanduhr, geschnitzt mit Blumen, Festons und Bändern. Rundes Zifferblatt mit zweifachen arabischen Zahlen (innen Stundenzahlen, außen Minutenzahlen), Glasdeckung. Das Zifferblatt bez. „Rob. Engström Stockholm". Zustand B. Zifferblatt: Spuren nach Lackierung und nachträglichen Eingriffen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE CLOCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE CLOCK Central Europe, about 1900. Elegant art nouveau clock made of polished and mat brass decorated with motives of peacock feathers. Clock mechanism Junghans. H. 43 cm. Condition B. Working, in need of cleaning. STOLNÍ HODINY Střední Evropa, kolem r. 1900. Elegantní secesní hodiny z leštěného a matového zlaceného bronzu, zdobené motivy pavích per. Hodinový stroj Junghans. V. 43 cm. Stav B. Funkční, nutno vyčistit. TISCHUHR Mitteleuropa, um 1900. Elegante Jugendstiluhr, polierte und mattierte Bronze, vergoldet, dekoriert mit Pfaufedern, Werk Junghans. H. 43 cm. Zustand B. Funktionierend, Reinigung nötig.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MINIATURE OF WALL CLOCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MINIATURE OF WALL CLOCK Austria, thirties-fourties of 19th century. Miniature pendulum clock with case made of soft wood veneered with palisander and maple wood. Ledges lined with veneer. White enameled clockface with Roman numbers. H. 40 cm.Condition corresponds to the age. Fully functional. MINIATURNÍ NÁSTĚNNÉ HODINY Rakousko, 30.-40. léta 19. stol. Miniaturní pendlovky ve skříni z měkkého dřeva dýhovaného palisandrem a zdobené linkováním javorovou dýhou. Římsy lemovány lištami s listovcem. Bílý emailový ciferník je dělen římskými číslicemi. V. 40 cm. Stav odpovídající stáří. Plně funkční. MINIATUR-WANDUHR Österreich, 1830-1850. Miniatur-Pendeluhr, Weichholz, palisanderfurniert, Linien aus Ahornfurnier, dekorative Simse mit Leisten mit Blattstab, weißes Emailzifferblatt mit römischen Zahlen. H. 40 cm. Zustand entspricht dem Alter. Voll funktionierend.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CHANDELIER WITH EIGHT ARMS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CHANDELIER WITH EIGHT ARMS Netherlands, 19th century. Ceiling light made of poured brass with eight arms decorated by animal motives hanging on decorative chain made of the same materiál. Condition B. OSMIRAMENNÝ LUSTR Holandsko, 19. stol. Stropní svítidlo z litého bronzu s osmi rameny zdobenými zvířecími motivy, zavěšené na ozdobném řetězu ze stejného materiálu. Stav B. ACHTARMIGER LÜSTER Holland, 19. Jh. Deckenleuchter, gegossene Bronze, acht Arme mit Tiermotiven, dekorative Kette aus gleichem Material. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CHANDELIER WITH EIGHT ARMS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CHANDELIER WITH EIGHT ARMS First half of 20th century. Chandelier in biedermeier style with eight arms made of poured brass decorated with floral motives and rosette on top. Condition correponds to the age. In need for revision of wiring. OSMIRAMENNÝ LUSTR 1. pol. 20. stol. Stropní svítidlo ve stylu biedermeieru s osmi rameny z litého bronzu, zdobenými rostlinnými motivy, s ozdobnou rozetou na vrcholu. Stav odpovídající stáří. Nutná revize elektroinstalace. ACHTARMIGER LÜSTR 1. H. 20. Jh. Im Stil des Biedermeiers mit acht Armen, gegossene Bronze mit Blumenmotiven, dekorative Rosette auf dem Gipfel. Zustand entspricht dem Alter. Prüfung der Elektroinstallation nötig.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CHANDELIER WITH SIX ARMS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CHANDELIER WITH SIX ARMS First half of 20th century. Chandelier in biedermeier style made of poured brass has six arms with floral motives and rosettes on top. IN need for revision of wiring. ŠESTIRAMENNÝ LUSTR 1. pol. 20. stol. Stropní svítidlo ve stylu biedermeieru se šesti rameny z litého bronzu, zdobenými rostlinnými motivy, s ozdobnou rozetou na vrcholu. Stav odpovídající stáří. Nutná revize elektroinstalace. ACHTARMIGER LÜSTER 1. H. 20. Jh. Deckenleuchter im Stil des Biedermeiers mit sechs Armen aus gegossener Bronze, dekoriert mit Pflanzmotiven, dekorative Rosette auf dem Gipfel. Zustand entspricht dem Alter. Prüfung der Elektroinstallation nötig.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CHANDELIER WITH SIX ARMS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CHANDELIER WITH SIX ARMS First half of 20th century. Chandelier in biedermeier style with six arms made of poured brass decorated with floral motives and rosette on top. Condition corresponds to the age. In need of revision of wiring. ŠESTIRAMENNÝ LUSTR 1. pol. 20. stol. Stropní svítidlo ve stylu biedermeieru se šesti rameny z litého bronzu, zdobenými rostlinnými motivy, s ozdobnou rozetou na vrcholu. Stav odpovídající stáří. Nutná revize elektroinstalace. ACHTARMIGER LÜSTER 1. H. 20. Jh. Deckenleuchter im Stil des Biedermeiers mit sechs Armen aus gegossener Bronze, dekoriert mit Pflanzmotiven, dekorative Rosette auf dem Gipfel. Zustand entspricht dem Alter. Prüfung der Elektroinstallation nötig.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CHANDELIER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CHANDELIER Austria-Hungary, about 1900. Brass chandelier in art nouveau style decorated by harpies motives and scrolls and floral and gilding motives. H. 103 cm. Condition corresponds to the age. LUSTR Rakousko - Uhersko, kolem r. 1900. Bronzový lustr ve stylu historizující secese, zdobený motivy harpyjí a rozvilin, s fajánsovými doplňky s květinovými motivy a zlacením. V. 103 cm. Stav odpovídající stáří. LÜSTER Österreich - Ungarn, um 1900. Bronze Lüster, historisierender Jungendstil mit Harpyien und Rollwerkmotiven, Fayence-Ergänzungen mit Blumenmotiven, vergoldet. H. 103 cm. Zustand entspricht dem Alter.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
...
2
3
4
5
6
7
...
13