WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
PAIR OF WALL CANDLEHOLDERS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF WALL CANDLEHOLDERS France, 20th century. Pair of brass doublearmed candleholders in style of Luis XV. H. 41 cm. Condition A. DVOJICE NÁSTĚNNÝCH SVÍCNŮ Francie, 20. stol. Dvojice bronzových dvouramenných nástěnných svícnů ve stylu Ludvíka XV. V. 41 cm. Stav A. ZWEI WANDKERZENHALTER Frankreich, 20. Jh. Zwei Bronze zweiarmige Kerzenhalter im Stil von Ludwig XV. H. 41 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
LAMP

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LAMP After 1900. Electric lamp with the base shaped as lyre and positionable shade shaped as a shell with floral paws for hanging. Brass. Switch is part of wiring. H. 40 cm. Condition A. LAMPA Po r. 1900. Mosazná elektrická lampa se stojanem ve tvaru lyry a polohovatelným stínítkem v podobě lastury, s kleštinovými čelistmi k uchycení. Vypínač je součástí objímky. V. 40 cm. Stav A. LAMPE Nach 1900. Elektrische Lampe mit Lyra-Ständer und einstellbarem Muschel-Schirm. Messing, mit Schalter auf der Fassung. H. 40 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE LAMP

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE LAMP Bohemia, twenties of 20th century. Electric office lamp with chromium plated plinth and positioning arm. Metal sheet shade with green and white enamel. Switch is part of wiring. H. 45 cm. Condition B. STOLNÍ LAMPA Čechy, 20. léta 20. stol. Elektrická kancelářská lampa s chromovaným podstavcem a polohovatelným ramenem. Plechové stínítko je opatřeno zeleným a bílým smaltem. Vypínač je součástí objímky. V. 45 cm. Stav B. TISCHLAMPE Böhmen, 1920-1930. Elektrische Lampe mit verchromtem Sockel und einstellbarem Arm, Blechschirm mit grünem und weißem Email, mit Schalter auf der Fassung. H. 45 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FIREPLACE SET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FIREPLACE SET Firties of 19th century. Wrought iron set for fireplace with a dustpan and pliers for ambers. Dustpan l. 89 cm. Condition A. KRBOVÁ SADA 40. léta 19. stol. Kovaná železná sada ke krbu s lopatkou a kleštěmi na oharky. D. lopatky 89 cm. Stav A. KAMINSET 1840-1850. Eisenset zum Kamin: Schaufel und Zange. L. (Schaufel) 89 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HEADBORDS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: HEADBORDS Moravia, about 1918. Headboards for two beds are decorated with folk motives. Brass and enamel on copper. 102x74 cm. Condition A. ČELA K POSTELÍM Morava, kolem r. 1918. Mosazná čela ke dvěma postelím, segmentového tvaru, zdobená folklórními motivy. Výplně - email na měděném jádře. 102x74 cm. Stav A. BETTKÖPFE Mähren, um 1918. Bettköpfe für zwei Betten, Segmentform mit volkstümlichen Motiven. Messing und Email auf Kupferkern. 102x74 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
EAGLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: EAGLE 20th century. Figure of a fighting eagle with wide open wings standing on a plinth shaped as rock and a tree. Made of brass. 115x97x50 cm. Condition A. OREL, 20. stol. Bronzová figura útočícího orla s rozepjatými křídly na plintu s pahýlem stromu a skálou. 115x97x50 cm. Stav A. ADLER 20. Jh. Angreiffender Adler mit ausgebreiteten Flügeln, auf Plinthe mit Baumstumpf und Felsen. Bronze. 115x97x50 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
COAT OF ARMS PLAQUE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: COAT OF ARMS PLAQUE Italy, 17th century. Oval-shaped stele with bishop´s coat of arms with ribbons tied branches. Coat of arms with two stars and mitre with pastoral staff and inscription „LAVR. SCOTVS/ABB.CAESARIACI/1659". Marble. H. 82 cm. Condition corresponds to age. ERBOVNÍ STÉLA Itálie, 17. stol. Mramorová oválná reliéfní stéla s biskupským erbem na pozadí stuhami svázaných větví. Erb s kosmým břevnem a dvěma pěticípými hvězdami, s mitrou a berlou v klenotu a nápisy „LAVR. SCOTVS/ABB.CAESARIACI/1659". V. 82 cm. Stav odpovídající stáří. WAPPENSTELE Italien, 17. Jh. Ovale Form, reliefiert, Bischofswappen mit Balken und zwei Sternen, mit Mitra und Bischofsstab im Juwel und Aufschrift „LAVR. SCOTVS/ABB.CAESARIACI/1659". Marmor. H. 82 cm. Zustand entspricht dem Alter.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
STONE VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: STONE VASE Central Europe, half of 18th century. Vase shapde as a horn held by two putti angels. Made of shell limestone, h. including an octagonal plinth 115 cm. Condition corresponds to the age. KAMENNÁ VÁZA Střední Evropa, pol. 18. stol. Váza ve tvaru rohu drženého dvojicí puttů. Mušlový vápenec, výška vč. osmibokého podstavce 115 cm. Stav odpovídající stáří. STEINVASE Mitteleuropa, um 1750. In Form eines von zwei Putten getragenen Horns, Muschelkalkstein, H. (mit Sockel) 115 cm. Zustand entspricht dem Alter.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
EXTERIOR JARDINIERE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: EXTERIOR JARDINIERE Italy, 19th century. Massive exterior bowl for the side of the wall decorated by plastic decor of scrolls, top rims decorated by metal fixtures. Verona pink marble. 39,5x25x35 cm. Condition A. EXTERIÉROVÁ ŽARDINIÉRA Itálie, 19. stol. Masivní exteriérová přízední mísa s reliéfním dekorem rozvilin a kartuše, na horním okraji trojice drobných kovových úchytů. Veronský růžový mramor. 39,5x25x35 cm. Stav A. JARDINIERE Italien, 19. Jh. Massive Wandschale fürs Exterieur, dekoriert mit Rollwerk und Kartuschen, drei Metallgriffe, Veroneser rosa Marmor. 39,5x25x35 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
INTERIOR COLUMN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: INTERIOR COLUMN South Europe, 19th century. Alabaster fluted column with rounded base and removable square top with cut off corners. H. 102 cm. Condition A. INTERIÉROVÝ SLOUP Jižní Evropa, 19. stol. Alabastrový kanelovaný sloup s kruhovou podstavou a odnímatelnou horní deskou tvaru čtverce s useknutými rohy. V. 102 cm. Stav A. INTERIEURSÄULE Südeuropa, 19. Jh. Kannelierte Alabastersäule, runde Basis und abnehmbare Oberplatte in Form eines Vierecks mit abgehauten Ecken. H.. 102 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
INTERIOR COLUMN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: INTERIOR COLUMN South Europe, 19th century. Alabaster turned column on octagonal vase with removable top. H. 96 cm. Condition A. INTERIÉROVÝ SLOUP Jižní Evropa, 19. stol. Alabastrový tordovaný sloupek na osmiboké podstavě s odnímatelnou hlavicí. V. 96 cm. Stav A. INTERIEURSÄULE Südeuropa, 19. Jh. Tordierte Alabastersäule, achtkantige Basis, der Kopf abnehmbar. H. 96 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
RELIEF

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: RELIEF Flanders?, 17th century. Massive relief desk of rectangular shape and with figural scene of Annunciation of Virgin Mary with top ending with a decorative ledge. 170x109 cm. Condition B/C. RELIÉF Flandry(?), 17. stol. Masivní dubová reliéfní deska obdélného tvaru s figurální scénou Navštívení Panny Marie, v horní části ukončená ozdobnou akantovou římsou. 170x109 cm. Stav B/C. RELIEF Flandern?, 17. Jh. Massive Reliefplatte rechteckiger Form mit Figurenszene „Mariä Heimsuchung", oben mit dekorativer Akanthus-Sims. 170x109 cm. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FRAMED MIRROR

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FRAMED MIRROR 18th century. Rococo-style engraved frame with mirror of acanthe scrolls and flowers. Wood, gilding. 49x44 cm. Condition C. RÁM SE ZRCADLEM 18. stol. Rokokový vyřezávaný rám se zrcadlem s prolamovanými motivy akantových rozvilin a květů. Zlacené dřevo. 49x44 cm. Stav C. SPIEGEL 18. Jh. Rokokorahmen mit Spiegel mit durchbrochenen Akanthusblättern und Blumen. Holz, vergoldet. 49x44 cm. Zustand C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FRAME

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FRAME Half of 19th century. Massive dark stained picture frame in the style of Holland baroque is decorated with gilded slim line inside. 81x92 cm and 55x65,5 cm - inside the frame masurements. COndition A/B. OBRAZOVÝ RÁM Pol. 19. stol. Masivní tmavě mořený obrazový rám ve stylu holandského baroka, zdobený při vnitřní hraně zlacenou lištou s listovcem. 81x92 cm a 55x65,5 cm - výřez. Stav A/B. BILDRAHMEN Um 1850. Massivrahmen, dunkel gebeizt, im holländischen Rokoko Stil, vergoldete Leiste und Blattstab. 81x92 cm und 55x65,5 cm - licht. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GLASS CASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GLASS CASE France, about 1900. Cabinet glass case in the style of Luis XV. With half-rounded floorplan and bulged glass door and sides. Insides are covered with burgundy velvet, top desk is made of beige Verona marble. Decorated with brass applications and bottom with with gallant scene decorations. Made of mahogany. 138x70x35 cm. Condition A. VITRÍNA Francie, kolem r. 1900. Kabinetní vitrína ve stylu Ludvíka XV., půlkruhového půdorysu na čtyřech nohách, s vypouklými prosklenými dvířky a boky. Interiér je potažený sametem vínové barvy, horní deska z béžového veronského mramoru. Zdobeno bronzovými aplikami a ve spodní části jsou ozdobné výplně s motivy galantních scén v zalesněné krajině. Mahagon. 138x70x35 cm. Stav A. VITRINE Frankreich, um 1900. Kabinettvitrine im Stil von Ludwig XV., halbrunde Basis, vier Füße, gewölbte Tür, die Seiten und die Tür verglast, innen mit weinrotem Samtbezug, Oberplatte aus beige Veroneser Marmor. Bronze Appliken, im unteren Teil galante Szenen im bewaldeten Landschaft. Mahagoni. 138x70x35 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MORNING TABLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MORNING TABLE France, second half of 18th century. Table made of an oak wood with laminated wood and one plug on four thin legs. 48x68x36 cm. Condition B. TOALETNÍ STOLEK Francie, 2. pol. 18. stol. Stolek z dubového dřeva s lamelovými dvířky a jednou zásuvkou, na čtyřech dlouhých tenkých nohách. 48x68x36 cm. Stav B. TOILETTENTISCH Frankreich, 2. H. 18. Jh. Eiche, Lamellentür, eine Schublade, auf vier dünnen Beinen. 48x68x36 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MORNING TABLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MORNING TABLE France, eighties of 19th century. Eighties of 19th century. Parlour table with square desk made of a grey and green marble in a metal fitting stands on four slender fluted legs connected in the 1/3 by a footrest. Decorated by brass applications, Made of mahogany. Desk w. 30,5 cm, h. 79,5 cm. Condition B/C. SALONNÍ STOLEK Francie, 80. léta 19. stol. Salonní stolek s čtvercovou deskou z šedozeleného mramoru, usazenou v kovové montáži, na čtyřech tenkých kanelovaných nohách spojených v 1/3 výšky policovou trnoží. Zdobeno bronzovými aplikami. Mahagon. Deska o hraně 30,5 cm, v. 79,5 cm. Stav B/C. SALONTISCH Frankreich, 1880-1900. Salontisch, viereckige Platte aus graugrünem Marmor in Metallmontage, vier kannelierte durch Regal-Steg verbundene Beine, Bronzeappliken, Mahagoni. L. (Platte) 30,5 cm, H. 79,5 cm. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CABINET TABLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CABINET TABLE France, beginning of 20th century. Table made in so called transitioning style with grey and green marble desk in brass fitting on three slender and slightly curved legs with one drawer under the desk. Decorated by strip marquetry of mahogany. H. 72 cm, desk Ø 38 cm. Condition A. KABINETNÍ STOLEK Francie, zač. 20. stol. Stolek v tzv. transition stylu, s kruhovou šedo-zelenou mramorovou deskou v bronzové montáži, na třech tenkých, mírně prohnutých nohách, s jednou zásuvkou pod deskou. Zdobeno páskovou intarzií z javoru a palisandru a bronzovým kováním. Konstrukce z bukového dřeva dýhovaná mahagonem. V. 72 cm, Ø desky 38 cm. Stav A. KABINETT-TISCH Frankreich, Anf. 20. Jh. Im sog. Transition Stil mit grau-grüner Rundplatte in Bronze-Montierung, drei leicht gebogene Beine, eine Schublade, Bandintarsie aus Ahorn und Palisander, Bronze Beschläge. Die Konstruktion aus Buchenholz mit Mahagonifurnier. H. 72 cm, Ø (Platte) 38 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
OVAL SHAPED TABLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: OVAL SHAPED TABLE France, second half of 19th century. Veneered table with oval-shaped desk standing on one leg with the botto part divided into three. Decorated by brass fixtures. Palisander wood on soft wood base. 82x73x62,5 cm. Condition A/B. OVÁLNÝ STOLEK Francie, 2. pol. 19. stol. Intarzovaný stolek s oválnou sklopnou deskou na jedné, ve spodní části roztrojené, noze; zdobeno bronzovým kováním. Palisandr na korpusu z měkkého dřeva. 82x73x62,5 cm. Stav A/B. OVALTISCH Frankreich, 2. H. 19. Jh. Intarsierter Tisch mit klappbarer Platte, Bronzebeschläge, Palisander auf Weichholz-Korups. 82x73x62,5 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE FOR FLOWERS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE FOR FLOWERS France, after 1900. Table in so called transitioning style with tilting desk and removable metal insert. Decorated by brass applications, longer side with decorative medalions with floral painting. Veneer with palisander wood. 62x78x43 cm. Condition B. STOLEK NA KVĚTINY Francie, po r. 1900. Stolek v přechodném historizujícím stylu s odklopnou deskou a vyjímatelnou plechovou vložkou. Zdobeno bronzovými aplikami, na delších stranách jsou ozdobné kartuše s květinovou výmalbou. Dýhováno palisandrem. 62x78x43 cm. Stav B. BLUMENTISCH Frankreich, nach 1900. Im historisierenden Stil mit klappbarer Platte und Blecheinlage, Bronzeappliken, dekorative Kartuschen mit Blumenbemalung. Palisanderfurniert. 62x78x43 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MORNING TABLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MORNING TABLE France, about 1900. Table in the style of Luis XVI. Decorated by palisander and root veneer with copper and by brass fixtures. Under partly removable top desk decorated with oval-shaped floral veneering i sone lockable drawer. 59x70,5x41 cm. Condition - restored. TOALETNÍ STOLEK Francie, kolem r. 1900. Stolek ve stylu Ludvíka XVI. zdobený intarzií dřevem palisandru a kořenicí, intarzovaným páskováním v mosazi a bronzovým kováním. Pod částečně odsuvnou horní deskou, zdobenou v zrcadle oválnou intarzií s květinovým motivem, je umístěna jedna uzamykatelná zásuvka. 59x70,5x41 cm. Stav restaurováno. TOILETTENTISCH Frankreich, um 1900. Im Stil von Ludwig XVI., intarsiert mit Palisanderholz und Wurzelmaser, Bandintarsie aus Messing, Bronzebeschläge. Oberplatte teilweise schiebbar und im Spiegel intarsiert: Blumenmotiv, eine Schublade. 59x70,5x41 cm. Zustand: restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE England, seventies of 19th century. Table with octagonal veneered desk stands on four slender turned legs with wheels, legs are connected with footrest. 61x67x61 cm. Condition A/B. STOLEK Anglie, 70. léta 19. stol. Stolek s osmihrannou intarzovanou deskou, na čtyřech tenkých soustružených nohách s kolečky, spojených trnoží. 61x67x61 cm. Stav A/B. TISCH England, 1870-1880. Achtkantige Platte intarsiert, vier dünne durch Steg gebundene Rollbeine. 61x67x61 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE FOR BOARD GAMES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE FOR BOARD GAMES France, half of 19th century. Square table for cards with opening desk with the top decorated by engraved ornament. Playing desk is covered wtih red velvet and rounded corners are decorated with motives of playing cards. Table stands on four curved legs decorated by engraving in black stained medalion, back legs are hinged which allows for the top desk to open. On the shorter sides are small drawers for plaing lists. 79x74x39,5 (opened desk 79x79 cm). Condition B. KARETNÍ STOLEK Francie, pol. 19. stol. Čtyřhranný karetní stolek s odklopnou deskou, zdobenou shora rytým ornamentem. Hrací deska potažena rudým sametem, v zaoblených rozích jsou misky s intarzovanými motivy karetních barev. Stolek stojí na čtyřech prohnutých nohách zdobených rytinou v černě mořeném poli, zadní pár noh je výklopný na pantu, umožňuje podložení rozložené hrací desky; z boku na kratších stranách obdélníku pod deskou pár drobných zásuvek na karetní list. 79x74x39,5 (při rozložení deska 79x79 cm). Stav B. KARTENTISCH Frankreich, H. 19. Jh. Vierkantiger Kartentisch, zerlegbare Platte mit eingeritztem Ornament, die Spielplatte mit rotem Samtbezug, Schalen mit intarsierten Kartenfarben in abgerundeten Ecken. Auf vier gebogenen Beinen - geritzt in schwarz gebeiztem Feld, das hintere Paar der Beinen abklappbar - ermöglicht Verlängerung der Spielplatte, an der Seite Paar kleine Schubladen für Karten. 79x74x39,5 (zerlegt 79x79 cm). Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE FOR BOARD GAMES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE FOR BOARD GAMES Victorian England, seventies- eighties of 19th century. Veneered table for playing cards with the opening desk has the playing desk covered with green fabric and all four sides are completed with a copper bowls. Desk stands on four slender and slightly curved legs with wheels that are connected with footrest. Mahogany table is veneered with ivory and maple wood. One central drawer under the playing desk. H. 75 cm, side of the closed desk 54 cm, opened 76,5 cm. Condition A. KARETNÍ STOLEK Viktoriánská Anglie, 70.-80. léta 19. stol. Intarzovaný rozkládací karetní stolek s vnitřní deskou potaženou zeleným suknem, se čtyřmi vsazenými měděnými miskami pro jednotlivé hráče, na čtyřech tenkých, mírně prohnutých nohách s kolečky; nohy spojeny trnoží. Mahagon intarzovaný kostí a javorovou dýhou. Pod hrací plochou umístěna jedna centrální zásuvka. V. 75 cm, hrana zavřené desky 54 cm, otevřené 76,5 cm. Stav A. KARTENTISCH Viktorianische Ära, 1870-1890. Intarsiert und zerlegbar, Innenplatte mit grünem Gewebebezug, vier Kupferschalen für einzelne Spieler, vier dünne, leicht gebogene Rollbeine mit Stegleiste. Mahagoni mit Bein- und Ahornintarsie, eine Schublade unter der Spielplatte. H. 75 cm, 54 cm (geschlossen), 76,5 cm (geöffnet). Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
WALL SHELF

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: WALL SHELF Italy, half of 19th century. Hanging shell in rococo style made of lime wood is carved into the shape of perforated and decorated basket with vines on the side and a pine cone in the bottom. Top desk with secondary paint imitating green marble. Fully silver coated. 57,5x62,5x27 cm. Condition A. ZÁVĚSNÁ KONZOLA Itálie, pol. 19. stol. Závěsná konzola v rokokovém stylu z lipového dřeva, řezaná do podoby prolamovaného koše s rokaji a úponky po stranách a listovou šiškou na spodu. Horní deska s vícekrát prolomenou římsou je dodatečně opatřena lakem imitujícím zelený mramor. Stříbřeno celoplošně na žlutý poliment. 57,5x62,5x27 cm. Stav A. KONSOLE Italien, H. 19. Jh. Konsole zum Aufhängen, im Rokokostil aus Lindenholz, geschnitzt als durchbrochener Korb mit Rocaille und Ranken, unten mit Blattzapfen. Oberplatte mit mehrmals durchbrochenem Sims nachträglich lackiert - grüne Marmor-Imitation. Versilbert. 57,5x62,5x27 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
WALL TABLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: WALL TABLE Italy, 19th century. Table in rococo style made of lime tree is carved into motives of shells, rocailles and handles, fully gilded. Top wooden desk painted with imitation of green marble. 150x90x63 cm. Condition A. KONZOLOVÝ STŮL Itálie, 19. stol. Stůl v rokokovém tvarosloví z lipového dřeva, zdobeného řezbou s motivy mušlí, rokajů a s uchy; celoplošně zlacený, s horní malovanou dřevěnou deskou imitující zelený mramor. 150x90x63 cm. Stav A. KONSOLENTISCH Italien, 19. Jh. Im Rokoko-Stil, Lindenholz, geschnitzt mit Rocaille und Muscheln, ganzflächig vergoldet, obere Holzpatte gemalt - Marmor-Imitation. 150x90x63 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DINING TABLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DINING TABLE Western Europe, thirties - forties of 19th century. Mahogany table with rounded desk stands on vase-shaped leg with square base. Body is made of mahogany and veneered hard wood. H. 65 cm, desk Ø 138 cm. Condition A. JÍDELNÍ STŮL Západní Evropa, 30.-40. léta 19. stol. Mahagonový stůl s kruhovou deskou na vázovité noze se čtyřbokou podstavou. Konstrukce z mahagonu a dýhovaného tvrdého dřeva. V. 65 cm, Ø desky 138 cm. Stav A. ESSTISCH Westeuropa, 1830 -1840. Mahagoni, runde Platte auf Vasenförmigem Fuß, vierkantige Basis, die Konstruktion aus Mahagoni und Hartholz, furniert. H. 65 cm, Ø (Platte) 138 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE WITH ROUNDED DESK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE WITH ROUNDED DESK Western Europe, fifties of 19th century. Massive table on hexagonal turned leg with triangular base ending with lion paw legs. Rounded desk is made of dark grey marble. Body of the table is made of a hard wood veneered with mahogany. H. 74 cm, desk Ø 100 cm. Condition A. STŮL S KRUHOVOU DESKOU Západní Evropa, 50. léta 19. stol. Masivní stůl na šestiboké balustrové noze s trojhrannou podstavou zakončenou lvími tlapami a kruhovou deskou z tmavě šedého mramoru. Konstrukce z tvrdého dřeva dýhována mahagonem. V. 74 cm, Ø desky 100 cm. Stav A. RUNDER TISCH Westeuropa, 1850-1860. Massiver Tisch auf sechskantigem Balusterfuß, dreikantige Basis mit Löwenfüssen, graue Marmorplatte, Hartholz-Konstruktion mit Mahagonifurnier. H. 74 cm, Ø (Platte) 100 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SPOTOON

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SPOTOON Central Europe, about 1830. Wooden basket on a vase-shaped leg with triangular base made of mahogany with a brass handle and removable inner vessel. H. 59 cm. Condition B. PLIVÁTKO Střední Evropa, kolem r. 1830. Dřevěný koš na vázovité noze s trojbokou podstavou z mahagonového dřeva, s mosazným uchem a vyjímatelnou mosaznou nádobou. V. 59 cm. Stav B. SPUCKNAPF Mitteleuropa, um 1830. Holzkorb auf vasenförmigem Fuß, dreikantige Basis aus Mahagoni, Messinghenkel und Messingeinlage. H. 59 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SOFA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SOFA Central Europe, twenties - thirties of 19th century. Sofa with cream and pink stripped upholstery. Pair of front legs are shaped as horns of plenty and leaves. 180x88x64 cm. Body is made of soft wood and walnut wood with veneering and carving. Condition B. Slightly damaged upholstery. POHOVKA Střední Evropa, 20.-30. léta 19. stol. Pohovka s krémovým, růžově pruhovaným potahem. Dvojice nohou je z čelního pohledu formována do tvaru rohů hojnosti, završených shora listovím, vespod zdobených řezanou růžicí. 180x88x64 cm. Korpus z měkkého dřeva a ořechu, dýhovaný ořechovou dýhou a zdobený řezbou. Stav B. Lehce poškozený potah. SOFA Mitteleuropa, 1820-1840. Sofa mit cremefarbigem Bezug mit rosa Streifen. Zwei Beine in Form von Füllhörnern, oben mit Blattwerk, unten mit geschnitzter Rosette. 180x88x64 cm. Weichholz und Nuss, nussfurniert und geschnitzt. Zustand B. Bezug leicht beschädigt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ARMCHAIR

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ARMCHAIR Slovakia, thirties - forties of 19th century. Massive man´s salon armchair with greenish upholstery. Body is made of soft wood with full inlay of palisander, maple and walnut wood of subtle decor of floral scrolls. 70x122x70 cm. Condition B. KŘESLO Slovensko, 30.-40. léta 19. stol. Mohutné pánské salónní křeslo se zelenkavým potahem. Korpus z měkkého dřeva, celoplošně intarzován palisandrem, javorem a ořechem jemným dekorem s florálními rozvilinami. 70x122x70 cm. Stav B. SESSEL Slowakei, 1830-1850. Massiver Herrensessel mit grünem Bezug. Weichholz, ganzflächig mit Palisander-, Ahorn- und Nussintarsie. Fein dekoriert mit Rollwerk. 70x122x70 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FURNITURE SET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FURNITURE SET Austria - Hungary, sixties - seventies of 19th century. Set consisting of a table, sofa for two, pair of armchairs and two chairs. All made of walnut wood decorated by sumbtle rococo style carving. Upholstered with cream-colored fabric. Table 75x78x60 cm, sofa 105x91x60 cm, armchairs 67x85x60 cm, chairs 49x90x45 cm. Condition A/B. Slightly dirtyupholstery. SADA NÁBYTKU Rakousko - Uhersko, 60.-70. léta 19. stol. Souprava tvořená stolkem, dvoumístným sofa, dvojicí křesel a dvěma židlemi, vše z ořechového dřeva zdobeného jemnou řezbou v rokokovém tvarosloví. Čalouněno potahy v krémové barvě. Stůl 75x78x60 cm, sofa 105x91x60 cm, křesla 67x85x60 cm, židle 49x90x45 cm. Stav A/B. Mírně znečištěný čaloun. MÖBELSET Österreich -Ungarn, 1860-1880. Bestehend aus: Tisch, zweisitziges Sofa, zwei Sessel und zwei Stühle. Alles aus Nussholz, fein geschnitzt im Rokoko-Stil. Cremefarbig bezogen. Tisch: 75x78x60 cm, Sofa 105x91x60 cm, Sessel: 67x85x60 cm, Stühle: 49x90x45 cm. Zustand A/B. Leicht verschmutzt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SITTING SET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SITTING SET 19th century. Sitting set in rococo style. Sofa for three people and two armchairs. Decorated by carving, gilding and floral decor in golding color. Condition B. SEDACÍ SOUPRAVA 19. stol. Sedací souprava v rokokovém tvarosloví. Trojmístné sofa a dvě křesla. Zdobeno řezbou a zlacením, čalounění s květinovým vzorem v zlatavé barvě. Stav B. SITZMÖBEL 19. Jh. Im Rokoko Stil, dreisitziges Sofa und zwei Sessel, geschnitzt und vergoldet, goldene Bezüge mit Blumendekor. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF PAINTED CABINETS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF PAINTED CABINETS Northern Italy, 19th century. Pair of cabinets with slightly bulged and lockable doors with one shell inside. Cabinets stand on four legs. Fully decorated by white enamel paint, floral motives and gilding. 55x76x36,5 cm. Condition B. PÁROVÉ MALOVANÉ SKŘÍŇKY Severní Itálie, 19. stol. Dvojice skříněk s mírně konvexně vypouklými, uzamykatelnými dvířky a jednou poličkou uvnitř, stojících na čtyřech nožkách. Celoplošně zdobeno malbou bílým emailem, květinovými motivy s groteskami a zlacením na římsách. 55x76x36,5 cm. Stav B. PAAR GEMALTE SCHRÄNKE Norditalien, 19. Jh. Zwei konvex gebogene Schränke mit schließbaren Türen, auf vier Füßen. Weiß emailliert: Blumenmotive und Grotesken, die Simse vergoldet. 55x76x36,5 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CABINET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CABINET Austria, 18th-19th century. Inlayed cabinet in baroque style is partly rebuilt in 19th century. Bottom part with three drawers is connected with the middle writing desk hinding under hinged cover. Central cabinet with curved desk is lined on both sides with columns off three drawers and one on top. Body is made of fir wood and veneered with walnut wood decorated with strip marquetry 130x147x65 cm. Condition A. SEKRETÁŘ Rakousko, 18./19. stol. Intarzovaný sekretář v barokním stylu, částečně přestavěný v 19. stol. na historických dílech původního kusu. Třízásuvková spodní část, pevně spojená se střední psací částí s odklopnou šikmou deskou. Uzamykatelná konkávně prohnutá centrální skříňka je po stranách lemována sloupky vždy třech zásuvek a jednou shora. Korpus ze smrkového dřeva dýhován ořechovou dýhou a zdoben páskovou intarzií. 130x147x65 cm. Stav A. SEKRETÄR Österreich, 18. /19. Jh. Im Barockstil, intarsiert, teilweise umgebaut im 19. Jh. Im unteren Teil frei Schubladen, mittleres Teil mit abklappbarer Schreibplatte. Konkav gebogener Schrank, in der Mitte mit Säulen zu beiden Seiten - je mit drei Schubladen, eine Schublade vom oben. Fichte mit Nussfurnier, Bandintarsie. 130x147x65 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CABINET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CABINET Bohemia, thirties of 19th century. Cabinet with openable desk made of fir wood veneered with walnut wood has eleven inside drawers and one double doored cabinet in the bottom. 92x148x47 cm. Condition C. SEKRETÁŘ Čechy, 30. léta 19. stol. Sekretář s vyklápěcí čelní deskou ze smrkového dřeva, dýhovaného ořechovou dýhou, s jedenácti interiérovými zásuvkami a dvoukřídlou skříní v dolní části. 92x148x47 cm. Stav C. SEKRETÄR Böhmen, 1830-1840. Fichtenholz, abklappbare Frontplatte mit Nussfurnier, 11 Innenschubladen und zweiflügeligem Schrank im unteren Teil. 92x148x47 cm. Zustand C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CHEST OF DRAWERS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CHEST OF DRAWERS France, second half of 19th century. Cabinet inlayed chest of drawers in style of Luis XV. With four lockable drawers and top marble desk. Top drawer has tilting front that could be used as writing desk, inside covered with velvet. Inside are three small drawers for letters. Body is made of oak wood and veneerd with palisander wood and decorated by motives of horns of plenty and brass applications. 50,5x98x36 cm. Condition A. KOMODA Francie, 2. pol. 19. stol. Kabinetní intarzovaná komoda ve stylu Ludvíka XV., se čtyřmi uzamykatelnými zásuvkami a mramorovou horní deskou. Horní zásuvka opatřena výklopným čelem, které slouží jako psací plocha, zevnitř potažená sametem. Vnitřní prostor vyplněn třemi drobnými zásuvkami na cennosti a korespondenci. Korpus z dubového dřeva, dýhovaný palisandrovou dýhou, zdobený intarziemi s motivy rohu hojnosti a bronzovými aplikami. 50,5x98x36 cm. Stav A. KOMMODE Frankreich, 2. H. 19. Jh. Kabinettkommode im Stil von Ludwig XV. mit vier Schubladen und Marmorplatte. Obere Schublade mit abklappbarer Schreibplatte, innen mit Samt bezogen. Drei kleine Schubladen im Innenraum. Eiche mit Intarsien: Füllhörner und Bronzeappliken. 50,5x98x36 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HANGER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: HANGER Austria - Hungary, before 1900. Massive hanger for the wall is made of dark wood decorated with carving and four turned arms. Part is upholstered by golding velvet. Hanger stands on two lion paws and is topped with decorative ledge. W. 115 cm, h. 210 cm. Condition B. VĚŠÁK Rakousko - Uhersko, před r. 1900. Masivní přízední věšák z tmavého dřeva zdobeného řezbou, se čtyřmi soustruženými rameny a plochou čalouněnou zlatavým sametem, stojící na dvou lvích tlapách, nahoře ukončený ozdobnou římsou. Š. 115 cm, v. 210 cm. Stav B. KLEIDERSTÄNDER Österreich -Ungarn, vor 1900. Wandaständer, geschnitztes Dunkelholz, vier gedrehte Arme und mit goldenem Samt bezogene Fläche, auf zwei Löwenfüssen, oben mit dekorativem Sims. B. 115 cm, H. 210 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MOGHAN - RUG

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MOGHAN - RUG Caucasus, about 1880. Home wool rug. 310x98 cm. MOGHAN - BĚHOUN Kavkaz, kolem r. 1880. Domácí vlněný koberec, běhoun. 310x98 cm. MOGHAN - LAUFTEPPICH Kaukasus, um 1880. Hausteppich, Wolle. 310x98 cm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CUBA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CUBA Anatolia, 1880. Home woolen rug. 177x116 cm. KUBA Anatolie, 1880. Domácí vlněný koberec. 177x116 cm. KUBA Anatolien, 1880. Wollteppich, 177x116 cm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ERSARI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ERSARI Turkmenistan, about 1900. Home woollen rug. 130x165 cm. ERSARI Turkmenistán, kolem r. 1900. Domácí vlněný koberec. 130x165 cm. ERSARI Turkmenistan, um 1900. Wollteppich. 130x165 cm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MASHAD

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MASHAD North-eastern Iran, about 1920. Home woollen rug. 357x252 cm. MASHAD Severovýchodní Írán, kolem r. 1920. Domácí vlněný koberec. 357x252 cm. MASHAD Nordost-Iran, um 1920. Wollteppich. 357x252 cm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABRIZ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABRIZ Western Iran, 1920-30. Home woollen rug. 320x205 cm. Top part signed „Schamsove". TABRÍZ Západní Írán, 1920-30. Domácí vlněný koberec. 320x205 cm. Na horní borduře signován „Schamsove". TABRIZ West-Iran, 1920-30. Wollteppich. 320x205 cm. Oberbordüre sign. „Schamsove".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BUDDHA AS A CHILD

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BUDDHA AS A CHILD Vietnam, 18th century. Small, fire gilded figure of Buddha as a child standing on a lotus throne. His right hand is showing towards the sky. H. 4,5 cm. Condition A. BUDDHA JAKO DÍTĚ Vietnam, 18. stol. Drobná, v ohni zlacená, soška Buddhy v dětské podobě stojí na dvojitém lotosovém trůně. Pravou rukou ukazuje na nebe. V. 4,5 cm. Stav A. BUDDHA ALS KIND Vietnam, 18. Jh. Kleine, im Feuer vergoldete Statue, Kind-Buddha auf zweifachem Lotusthron, mit rechter Hand zeigt er zum Himmel. H. 4,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
AMITABHA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: AMITABHA China, Qing dynasty, 18th - 19th century. Brass sculpture of Buddha Amitabha sitting on a lotus throne. Position of his sitting shows that he is ready to get down to Earth. Gilded, painted brass. H. 26 cm. Condition A. AMITÁBHA Čína, dynastie Qing, 18./19. stol. Bronzová socha Buddhy Amitábhy sedícího na královské stolici s lotosovým trůnem pod nohami. Pozice sedu naznačuje, že je připraven sestoupit na zem. Jeho čelenka je vykládána pravými kameny. Zlacený, polychromovaný bronz, v. 26 cm. Stav A. AMITABHA China, Qing Dynastie, 18./19. Jh. Bronze Statue von Buddha Amitabha auf Lotusthron - die Position zeigt, dass er vorbereitet ist, zur Erde niederzusteigen. Sein Stirnband mit echten Steinen ausgelegt. Vergoldete Bronze, Polychromie. H. 26 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KUBÉRA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: KUBÉRA Tibet, 19th century. Small brass figure of a standing menacing god Dharmapála Kubéra. In his left hand he holds a mongoose, in his right hand an ermine. Around his neck is a curled snake, symbol of Shiva. Kubéra stands on half of a water lily blossom with a fire halo behind his back. H. 15 cm. Condition A. KUBÉRA Tibet, 19. stol. Drobná bronzová soška stojícího hrozivého božstva Dharmapála Kubéra. V levé ruce drží promyku, v pravici hranostaje. Kolem krku má stočeného hada, symbol Šivův. Kubéra stojí na polovičním lotosovém trůnu s plamennou aureolou za zády. V. 15 cm. Stav A. KUBÄRA Tibet, 19. Jh. Kleine Statue aus Bronze: drohende Gottheit Dharmapala Kubara mit Schlange - dem Symbol von Shiva - um den Hals herum. Auf Halb-Lotusthron mit Flammenaureole hinter dem Rücken. H. 15 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ALTAR STATUE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ALTAR STATUE China, Beijing, Ming Dynasty, era Zhengtong. In a fire gilded altar statue Avalokiteshvara seated on a double lotus throne. His right leg is placing on a lotus blossom, his right arm is in the position Murda „Varada". In each hand holds a fully opened lotus. Bodhisatva is decorated with beaded necklases, earrings and bracelets. See „THE NEW AGE OF BUDDHIST ART", Chung tai museum. H. 35,5 cm. Weight 7,2 kg. Condition corresponding age.宫廷铜制镀金圣坛雕像中国, 北京皇家艺术工作室明朝, 正统时代这是相当罕见对象, 中欧唯一仅有的一件. 镀金的祭坛雕像千手观音坐在双莲花的宝座上. 右脚置于莲花花朵上, 右手摆着予愿印的姿势. 每只手都缠绕着绽放的莲花. 菩萨带有珠子项链, 耳环以及手镯. 底座上刻有年份字样以及朝见皇帝时呈贡人之姓名. 请参见(中台博物馆新时代佛教艺术), 高度35公分, 重量7.2公斤 Original provenance: collection of JUDr. Josef Morák (1889-1969) from which Dr. Hájek strengthened by the repeated acquisitions newly established Asian art collection of the National galery in Prague. OLTÁŘNÍ SOCHA Čína, Peking, dynastie Ming éra Zhengtong. V ohni zlacená oltářní socha Avalokiteshvary sedícího na dvojitém lotosovém trůnu. Pravou nohu má položenou na lotosovém květu, pravou ruku v pozici Murda „Varada". V každé ruce drží plně rozvinutý lotos. Bodhisattva je zdoben korálkovými náhrdelníky, náušnicemi a náramky. Viz „THE NEW AGE OF BUDDHIST ART", Chung tai muzeum. V. 35,5 cm. Hmotnost 7,2 kg. Stav odpovídající stáří. Původní provenience: sbírka JUDr. Josefa Moráka (1889-1969), z níž opakovanými akvizicemi posiloval Dr. Hájek nově zakládanou sbírku asijského umění Národní galerie v Praze. ALTARSTATUE China, Peking, Ming Dynastie, Ära Zhengtong. Im Feuer vergoldete Statue von Avalokitesvara auf doppeltem Lotusthron. Rechter Fuß auf Lotusblüte, rechte Hand in Position Murda „Varada". In beiden Händen eine Lotusblüte. Dekoriert mit Halsketten, Ohrringen und Armbändern. Sieh „THE NEW AGE OF BUDDHIST ART", Chung Tai Museum. H. 35,5 cm. Gewicht: 7,2 kg. Zustand entspricht dem Alter. Ursprüngliche Provenienz: Sammlung von JUDr. Josef Morák (1889-1969), aus der mehrere Gegenstände für die asiatischen Sammlungen der Nationalgalerie in Prag erworben wurden.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GANESHA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GANESHA India, 19th century. Small brass sculpture with the remains of painting. H. 13 cm. Condition A. GANESHA Indie, 19. stol. Drobná bronzová soška se zbytky polychromie. V. 13 cm. Stav A. GANESHA Indien, 19. Jh. Kleine Statue aus Bronze mit Resten der Polychromie. H. 13 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SITTING BUDDHA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SITTING BUDDHA Japan, 19th century. Brass sculpture of a sitting Buddha in a monks clothing. H. 9 cm. Condition B. SEDÍCÍ BUDDHA Japonsko, 19. stol. Bronzová soška sedícího Buddhy v mnišském rouchu. V. 9 cm. Stav B. SITZENDER BUDDHA Japan, 19. Jh. Bronze Statue in Mönchskleidung. H. 9 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BRASS FIGURES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BRASS FIGURES India, 19th century. Three brass figures, h. 4, 7 and 5 cm. Condition A. BRONZOVÉ FIGURKY Indie, 19. stol. Trojice bronzových figurek, v. 4, 7 a 5 cm. Stav A. BRONZE FIGUREN Indien, 19. Jh. Drei Figuren aus Bronze, H. 4, 7 und 5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
...
3
4
5
6
7
8
...
13