WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
VESSELS FOR WATER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VESSELS FOR WATER China, Quing dynasty, 18th century. Two porcelain bowls for water decorated by red dripping peach glazing imitating tangs glazings. Bowls are on wooden perforated plinths. Ø 11 cm. Condition B. Original provenance: collection of JUDr. Josef Morák (1889-1969), from which Dr. Hájek took many times the works for the Asian art department of National Gallery in Prague. NÁDOBKY NA VODU Čína, dynastie Qing, 18. stol. Dvě porcelánové misky na vodu zdobené červenou, volně stékající broskvovou polevou, napodobující tangské polevy. Misky jsou opatřeny dřevěnými prolamovanými podstavci. Ø 11 cm. Stav B. Původní provenience: sbírka JUDr. Josefa Moráka (1889-1969), z níž opakovanými akvizicemi posiloval Dr. Hájek nově zakládanou sbírku asijského umění Národní galerie v Praze. WASSERBEHÄLTER China, Qing Dynastie, 18. Jh. Zwei Porzellanschüsseln mit roter Laufglasur - imitiert die Tang Glasur. Beide mit durchbrochenen Holzsockeln. Ø 11 cm. Zustand B. Ursprüngliche Provenienz: Sammlung von JUDr. Josef Morák (1889-1969), aus der mehrere Gegenstände für die asiatischen Sammlungen der Nationalgalerie in Prag erworben wurden.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
INK VESSEL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: INK VESSEL China, 18th century. Small porcelain vessel with a red striped glazing. H. 7 cm. Condition A. NÁDOBKA NA TUŠ Čína, 18. stol. Drobná porcelánová nádobka s červenou žíhanou polevou. V. 7 cm. Stav A. TUSCHEFASS China, 18. Jh. Kleines Porzellanbehälter, rot glasiert. H. 7 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOWL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOWL China, Quing dynasty, beginning of 17th century. Porcelain bowl for food of the Wan type decorated with striped cobalt under the glazing. The bowl has the remains of golden paint, bottom with a wiped paint of a lion. Bowl stands on a wooden plinth. Ø. 15 cm. Condition A. Original provenance: collection of JUDr. Josef Morák (1889-1969), from which Dr. Hájek took many times the works for the Asian art department of National Gallery in Prague. MISKA Čína, dynastie Qing, začátek 17. stol. Porcelánová miska na jídlo typu Wan je zdobena žíhaným kobaltem pod polevou. Na střepu jsou zbytky zlaté malby, v zrcadle je lehce setřelá malba lvíčka. Miska stojí na dřevěném podstavci. Ø 15 cm. Stav A. Původní provenience: sbírka JUDr. Josefa Moráka (1889-1969). SCHÜSSEL China, Qing Dynastie, Anf. 17. Jh. Essschüssel aus Porzellan, Typ Wan, dekoriert in Unterglasurblau, Reste der Goldmalerei, im Spiegel Löwenmalerei teilweise verwischt. Auf Holzsockel. Ø. 15 cm. Zustand A. Ursprüngliche Provenienz: Sammlung von JUDr. Josef Morák (1889-1969), aus der mehrere Gegenstände für die asiatischen Sammlungen der Nationalgalerie in Prag erworben wurden.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOWL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOWL Japan, beginning of 19th century. Small porcelain bowl painted with cobalt under glazing with small ornamental motives. Ø 5 cm. Condition A. DÓZA Japonsko, začátek 19. stol. Drobná porcelánová dóza malovaná kobaltem pod polevou s drobnými ornamentálními motivy. Ø 5 cm. Stav A. DOSE Japan, Anf. 19. Jh. Kleine Porzellandose, unterglasurblaue Kobaltmalerei aus Ornamenten. Ø 5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
POT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: POT Japan, Imari, 19th century. Porcelain lidded pot painted with cobalt under glazing and enamels on glazing. Pot decorated with a rich painting of flowers in a garden. H. 13 cm. Condition A/B. KONVIČKA Japonsko, Imari, 19. stol. Porcelánová konvička s víčkem je malována kobaltem pod polevou a emaily se zlatem na polevě. Konvička je zdobena hustou malbou rozkvetlých květin v zahradě. V. 13 cm. Stav A/B. KANNE Japan, Imari, 19. Jh. Porzellankanne mit Deckel, unterglasurblaue Kobaltmalerei und Gold in Aufglasurmalerei. Reich gemalt mit blühenden Blumen in Garten. H. 13 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF VASES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF VASES China, 19th century. Pair of small porcelain vases painted with gold and enamel on a glazing decorated with scrolls, floral and ornamental decor and a medallion with figural motives. H. 13 and 12 cm. Condition B. DVĚ VÁZIČKY Čína, 19. stol. Dvě drobné porcelánové vázičky malované zlatem a emaily na polevě jsou zdobeny rozvilinami, florálním a ornamentálním dekorem, doplněným medailonem s figurálními motivy. V. 13 a 12 cm. Stav B. ZWEI VASEN China, 19. Jh. Kleine Porzellanvasen mit Gold- und Emailmalerei in Aufglasurfarben: Rollwerk, Blumen, Ornamente und Medaillon mit Figurenmotiv. H. 13 und 12 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF STORAGE VESSELS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF STORAGE VESSELS China, 20th century. Octagonal porcelain storage vessels with lids are decorated with enamel painting on glazing. Body of the vase has motives of flowers and butterflies, lid with a plastic figure of a mystical animal, H. 45 cm. Condition A. PÁROVÉ ZÁSOBNICE Čína, 20. stol. Osmiboké porcelánové zásobnice s víkem jsou zdobeny malbou emaily na polevě. Na těle vázy jsou motivy květin a motýlů, na víku plastická figurka fantastického zvířete. V. 45 cm. Stav A. PAAR BEHÄLTER China, 20. Jh. Achtkantige Porzellanbehälter mit Deckeln, Emailmalerei in Aufglasurfarben: Blumen und Schmetterlinge, auf dem Deckel mit plastischer Tierfigur. H. 45 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF VASES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF VASES China, 20th century. Pair of vases painted by enamels on glazing. Neck has a plastic pair of stylized bats. Both vases have holes in the bottom, marked by apocryphal marks. H. 23 cm. Condition B. PÁROVÉ VÁZY Čína, 20. stol. Dvě párové vázy malované emaily na polevě. Na krku je plastická dvojice stylizovaných netopýrů. Obě vázy jsou u dna provrtané, a značené apokryfní značkou. V. 23 cm. Stav B. PAAR VASEN China, 20. Jh. Zwei Vasen, Aufglasurmalerei aus Emaillen, auf dem Hals zwei plastisch stilisierte Fledermäuse, beide beim Boden durchgebohrt und apokryphisch bezeichnet. H. 23 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VASE China, 20th century. Porcelain vase painted with enamels on glazing depicting eight immortals. Bottom parked as Quing dynasty, period Kangxi. H. 45 cm. Condition A. VÁZA Čína, 20. stol. Porcelánová váza malovaná emaily na polevě s vyobrazením osmi nesmrtelných. Na podední značeno jako dynastie Qing, éra Kangxi. V. 45 cm. Stav A. VASE China, 20. Jh. Porzellanvase, Aufglasurmalerei aus Emaillen: die acht Unsterblichen. Am Boden bez. Qing Dynastie, Kangxi Periode. H. 45 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VASE China, 20th century. Porcelain vase painted with green enamels on glazing. Vase decorated with motives of a river landscape with tall mountains in style of Kangxi period. H. 92 cm. Condition A. VÁZA Čína, 20. stol. Porcelánová váza malovaná emaily zelené skupiny na polevě. Váza je zdobena motivem říční krajiny s vysokými horami v duchu éry Kangxi. V. 92 cm. Stav A. VASE China, 20. Jh. Porzellanvase, Aufglasurmalerei: Emaille der Grünfamilie. Mit Motiv einer Flusslandschaft mit hohen Bergen im Geist der Kangxi Ära. H. 92 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF VASES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF VASES China, Quing dynasty, 19th century. Large pair of porcelain vases painted with enamels on the glazing depicting fighting scene in a mountain landscape from the tale of three empires. It is an export porcelain, bottom marked with an apocryphal mark „Da Ming Wanli nian zhi". Necks are cut and with a brass fixtures. H. 52 cm. Condition B - D. PÁROVÉ VÁZY Čína, dynastie Qing, 19. stol. Velké párové porcelánové vázy malované emaily na polevě s vyobrazením bojových scén v horské krajině z příběhu tří říší. Jedná se o exportní porcelán, na podední značeno apokryfní značkou „Da Ming Wanli nian zhi". Hrdla jsou odříznuta a opatřena bronzovou aplikou. V. 52 cm. Stav B - D. PAAR VASEN China, Qing Dynastie, 19. Jh. Große Porzellanvasen mit Aufglasurmalereien: Kampfszenen in Berglandschaft aus dem Geschichte der drei Reiche. Exportporzellan mit apokryphischer Marke „Da Ming Wanli nian zhi". Die Hälse abgeschnitten mit Bronze-Appliken. H. 52 cm. Zustand B - D.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VASE China, 19th - 20th century. Porcelain vase painted with enamels on glazing depicting rich company in a landscape. Parts decorated with ornamental motives in style of Qianlong period. Necks with two relief figures of dragons. H. 35 cm. Condition A. Provenance: Restitution of Náprstkovo muzeum, collection of Dr. Josef Lusk. VÁZA Čína, 19./20. stol. Porcelánová váza malovaná emaily na polevě s vyobrazením bohaté společnosti v krajině. Krk a ramena jsou dále zdobená ornamentálním motivem v duchu éry Qianlong Na krku jsou dvě plastické figurky draků. V. 35 cm. Stav A. Provenience: Restituce z Náprstkova muzea, sbírka Dr. Josefa Luska VASE China, 19./20. Jh. Porzellanvase, Aufglasurmalerei aus Emaillen: reiche Gesellschaft in Landschaft. Weiter dekoriert mit Ornamenten im Geist der Ära Qianlong. Auf dem Hals zwei plastische Drachen. H. 35 cm. Zustand A. Provenienz: Restitution des Naprstek Museums, Sammlung von Dr. Josef Lusk.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VASE China, 19th - 20th century. Porcelain vase painted with enamels on a red glazing decorated with motives of a dragon, carp and surf. Sides with floral scrolls and six signs typical for Wanli period. H. 29 cm. Condition A. Provenance: Restitution of Náprstkovo Museum, collection of Dr. Josef Lusk. VÁZA Čína, 19./20. stol. Porcelánová váza, malovaná emaily na červené polevě, je zdobena motivy draka, kapra a příboje. Na ramenou jsou florální rozviliny a šest znaků charakteristických pro éru Wanli. V. 29 cm. Stav A. Provenience: Restituce z Náprstkova muzea, sbírka Dr. Josefa Luska. VASE China, 19./20. Jh. Porzellanvase mit Emaillen auf roter Glasur, verschiedene Motive: Drache, Karpfen und Brandung. Weiter dekoriert mit Blumenrollwerk und sechs Zeichen der Ära Wanli. H. 29 cm. Zustand A. Provenienz: Restitution des Naprstek Museums, Sammlung von Dr. Josef Lusk.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VASE China, Quing dynasty, 17th century. Porcelain export vase painted with cobalt under glazing with motives of flower rock garden in a relief segmented decor. H. 51 cm. Condition A. Original provenance: collection of JUDr. Josef Morák (1889-1969), from which Dr. Hájek took many times the works for the Asian art department of National Gallery in Prague. VÁZA Čína, dynastie Qing, 17. stol. Porcelánová exportní váza malovaná kobaltem pod polevou s motivy květinových skalek v plastickém segmentovém dekoru. V. 51 cm. Stav A. Původní provenience: sbírka JUDr. Josefa Moráka (1889-1969). VASE China, Qing Dynastie, 17. Jh. Porzellanvase, Exportporzellan, unterglasurblaue Motive: Steingärten in plastischen Segmenten. H. 51 cm. Zustand A. Ursprüngliche Provenienz: Sammlung von JUDr. Josef Morák (1889-1969), aus der mehrere Gegenstände für die asiatischen Sammlungen der Nationalgalerie in Prag erworben wurden.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
STORAGE VESSEL FOR TEA LEAVES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: STORAGE VESSEL FOR TEA LEAVES China, Qing dynasty, 17th century. Porcelain vessel with a lid decorated with painting of cobalt under the glazing with motives of flowers and peaches. H. 17 cm. Condition B, glued lid. Original provenance: collection of JUDr. Josef Morák (1889-1969), from which Dr. Hájek took many times the works for the Asian art department of National Gallery in Prague. ZÁSOBNICE NA ČAJOVÉ LÍSTKY Čína, dynastie Qing, 17. stol. Porcelánová zásobnice s víčkem je zdobena malbou kobaltem pod polevou s motivy květů a trsů s broskvemi. V. 17 cm. Stav B, lepené víčko. Původní provenience: sbírka JUDr. Josefa Moráka (1889-1969). TEEBLATTBEHÄLTER China, Qing Dynastie, 17. Jh. Porzellanbehälter mit Deckel, unterglasurblaue Kobaltmalerei aus Blumen und Pfirsichen. H. 17 cm. Zustand B, der Deckel geklebt. Ursprüngliche Provenienz: Sammlung von JUDr. Josef Morák (1889-1969), aus der mehrere Gegenstände für die asiatischen Sammlungen der Nationalgalerie in Prag erworben wurden.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PERFORATED VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PERFORATED VASE China, Qing dynasty, end of 17th century. Porcelain double-coated vase painted by green enamels on glazing. Outer surface is richly perforated and decorated with plastic figures of eighteen argats in clouds. Red dragon is curled around the neck. Bottom with pressed seal with six signs of the period: „Da Qing Kangxi nian zhi" (Made during Cchings the Great, in Kchang - si period, i.e. 1661-1722). Vase made in people´s furnaces in the area of Jingdezhen. H. 34 cm. Condition A.陶瓷花瓶中国清朝, 康熙时代, 17世纪末瓷双涂层花瓶是由青色珐琅来上釉. 外层由十八罗汉在云中的图案浮雕所完全地覆盖. 红色的龙环绕着瓶颈. 底部印有方形"大清康熙年之"六字, 这代表在大清皇朝康熙年代(公元1661年至1722年) 所产出. 此款花瓶是在景德镇农窑生产, 高度34公分.来源: 纳普尔斯特克(Naprstek)博物馆修复归还, Dr Josef Lusek收藏周口市立博物馆选择相同的花瓶做为他们收藏品中11件最珍贵的展品之一. 此款花瓶目前在博物馆网站中展示.(http://www.zkwh.gov.cn/news/view.asp?id=1343) Provenance: Restitution of Náprstek Museum, collection of Dr. Josef Lusk. Town museum in Zhoukou voted the same vase to be one of twelve most valuable items in their collections. Vase is presented on web pages of the museum. (http://www.zkwh.gov.cn/news/view.asp?id=1343) PROLAMOVANÁ VÁZA Čína, dynastie Qing, konec 17. stol. Porcelánová dvouplášťová váza je malována emaily zelené skupiny na polevě. Vnější plášť je bohatě prolamovaný, doplněný reliéfními figurami osmnácti arhatů v mračnech. Podél hrdla je stočený rudý drak. Na podední je tlačená pečeť s šesti charakteristickými znaky periody: „Da Qing Kangxi nian zhi" (Zhotoveno za Velkých Čchingů v éře Kchang-si, tj. 1661-1722). Váza vznikla v lidových pecích v obasti Jingdezhenu. V. 34 cm. Stav A. Provenience: Restituce z Náprstkova muzea, sbírka Dr. Josefa Luska.Městské museum v Zhoukou si totožnou vázu zvolilo jako jeden z dvanácti nejcennějších předmětů ve své sbírce. Váza je prezentována na webových stránkách muzea. (http://www.zkwh.gov.cn/news/view.asp?id=1343) DURCHBROCHENE VASE China, Qing Dynastie, Ende 17. Jh. Porzellan, doppelwandige Vase mit Emaillen der grünen Gruppe. Obere Wandung reich durchbrochen und ergänzt mit 18 Arhat-Figuren in Wolken. Auf dem Hals rote Schlange zusammengerollt. Beim Boden „Da Qing Kangxi nian zhi" (Geschaffen in der Zeit der großen Qings in der Ära Kchang-si, d.h. 1661-1722) mit sechs charakteristischen Zeichen der Periode eingeprägt. Entstand in den volkstümlichen Porzellanöfen in der Jingdezhenu-Gebiet. H. 34 cm. Zustand A. Provenienz: Restitution des Naprstek Museums, Sammlung von Dr. Josef Lusk. Das Stadtmuseum in Zhoukou hält die gleiche Vase für einer der zwölf wertvollsten Gegenstände in seiner Sammlung. Die Vase wird auf den Webseiten des Museums präsentiert. (http://www.zkwh.gov.cn/news/view.asp?id=1343)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF VASES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF VASES China, Qing dynasty, Quianlong period, end of 18th century. Pair of porcelain vases painted with enamels on the glazing. Delicate painting of phoenix, birds, mandarin geese and flowers are completed with floral vines on the rest of the surface. Neck has some plastic vines with fruits and ribbon. Bottom marked by six typical signs of the period. H. 35 cm. Condition A-B. 对瓶中国清朝, 乾隆时代, 18世纪末珐琅质上釉的对瓶. 上面画有凤凰, 鸟, 鸳鸯以及植物, 在靠近瓶颈的部分, 布满花卉的图腾. 在瓶颈处有2处立体浮雕, 为水果的藤蔓(一种植物)以及缀饰. 在底部印有六个字, 高度35公分 Provenance: Collection of Dr. Josef Lusk, exhibitioned in the display of National Gallery in Náprstkovo Museum, restitutioned in 1993. PÁROVÉ VÁZY Čína, Dynastie Qing, éra Qianlong, konec 18. stol. Dvě párové porcelánové vázy malované emaily na polevě. Precizní malba fénixe, ptáků, mandarinských kachniček a rostlin je doplněna na krku hustou sítí florálních rozvilin. Na krku jsou dva plastické úponky s ovocnými plody a stuhou. Na podední značeno šesti charakteristickými značkami periody. V. 35 cm. Stav A-B. Provenience: sbírka Dr. Josefa Luska, vystaveno v expozici Národní galerie v Náprstkově muzeu, restituováno v roce 1993. PAAR VASEN China, Qing Dynastie, Qianlong Ära, Ende 18. Jh. Zwei Porzellanvasen, präzise Emailmalerei in Aufglasurfarben: Phönix, Vögel, Enten und Pflanzen, dichtes Netz aus Rollwerk. Auf dem Hals zwei plastische Ranken mit Früchten und Band. Beim Boden bezeichnet mit sechs charakteristischen Zeichen der Periode. H. 35 cm. Zustand A-B. Provenienz: Sammlung von Dr. Josef Lusk, ausgestellt in der Exposition der Nationalgalerie (Naprstek Museum), zurückerworben win 1993.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PROTECTIVE SCULPTURE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PROTECTIVE SCULPTURE China, 18th century. Ceramic sculpture of a lioness with a cub decorated with colored glazings. Sculpture is a part from a pair of sculptures that were visible on the exteriors of the houses, such as roof endings, by the house entrance etc. People´s furnaces. H. 35 cm. Condition B/C. Original provenance: collection of JUDr. Josef Morák (1889-1969), from which Dr. Hájek took many times the works for the Asian art department of National Gallery in Prague. OCHRANNÁ SOCHA Čína, 18. stol. Keramická socha lvice s mládětem, zdobená barevnými polevami. Socha byla párová a umisťovala se na viditelné místo v exteriéru, na štíty střech, při vchodu do domu apod. Lidové pece. V. 35 cm. Stav B/C. Původní provenience: sbírka JUDr. Josefa Moráka (1889-1969), z níž opakovanými akvizicemi posiloval Dr. Hájek nově zakládanou sbírku asijského umění Národní galerie v Praze. SCHUTZSTATUE China, 18. Jh. Keramik, Löwin mit Junge, bunt glasiert. Ursprünglich Paarstatuen, die sichtbar im Interieur gestellt wurden (bei der Eingang zum Beispiel). Volkstümliche Öfen. H. 35 cm. Zustand B/C. Ursprüngliche Provenienz: Sammlung von JUDr. Josef Morák (1889-1969), aus der mehrere Gegenstände für die asiatischen Sammlungen der Nationalgalerie in Prag erworben wurden.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MAITREYA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MAITREYA China, Qing dynasty, 19th century. Porcelain sculpture of Buddha of the future in a colored coat. Enamels on the glazing, bottom marked with a pressed mark. H. 27 cm. Condition A. MAITREYA Čína, dynastie Qing, 19. stol. Porcelánová socha Buddhy budoucnosti v barevném plášti. Malba emaily na polevě, na dně značeno tlačenou značkou. V. 27 cm. Stav A. MAITREYA China, Qing Dynastie, 19. Jh. Porzellanbuddha der Zukunft im farbigen Mantel. Emaille auf Glasur, Prägemarke im Boden. H. 27 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MAITREYA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MAITREYA China, workshops of Te-Hua, Qing dynasty, 18th century. Sculpture of Buddha of the future in the form of a sitting monk with a bag and Earth in his right hand. White glazed porcelain with delicately formed details. H. 21 cm. Condition A. MAITREYA Čína, dílny Te-Hua, dynastie Qing, 18. stol. Socha Buddhy budoucnosti v podobě sedícího mnicha s pytlem a zeměkoulí v pravé ruce. Bílý glazovaný porcelán s precizně modulovanými detaily. V. 21 cm. Stav A. MAITREYA China, Te-Hua Werkstätte, Qing Dynastie, 18. Jh. Buddha der Zukunft in Form eines sitzenden Mönches mit Sack und Erdkugel in rechter Hand. Weißes Porzellan, glasiert, präzise Details. H. 21 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VASE IN A SILVER FITTING

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VASE IN A SILVER FITTING China, 19th - 20th century. Porcelain vase shaped as a double gourd, painted with enamels on the glazing and set in a white metal fitting. Metal part is decorated with figural motives, dragon and perforation. Bottom with pressed mark. H. 14 cm. Condition B. VÁZIČKA VE STŘÍBRNÉ MONTÁŽI Čína, 19./20. stol. Porcelánová vázička ve tvaru dvojité tykve, malovaná emaily na polevě, je opatřena montáží v bílém kovu. Montáž je zdobena figurálními motivy, draky a prolamováním. Na podední vyražena značka. V. 14 cm. Stav B. VASE IN SILBERMONTIERUNG China, 19./20. Jh. Porzellanvase in Form einer Doppel-Kürbis, Emaille-Aufglasurmalerei, durchbrochene Metallmontage mit Figurenmotiven, Drachen. Prägemarke im Boden. H. 14 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
STORAGE VESSEL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: STORAGE VESSEL Japan, Arita, Edo, 18th century. Richly decorated porcelain storage vessel in a rococo style fitting made of a gilded brass. Porcelain is painted with cobalt under the glazing and enamels with gold on the glazing. Motives of flower scrolls, garden and animals. Brass fitting has the lid formed as leafy scrolls. Neck is decorated with 7 cm tall belt of floral vines. Gilded plinth his made in the same style as the rest of the fitting with two figures of angels. H. 60 cm. Condition B, cracked lid. ZÁSOBNICE V MONTÁŽI Japonsko, Arita, Edo, 18. stol. Bohatě zdobená porcelánová zásobnice je opatřena rokokovou montáží ze zlaceného bronzu. Porcelán je malovaný kobaltem pod polevou a emaily se zlatem na polevě, s motivy květinových rozvilin, rozkvetlé zahrady a vedut s orlem a mandarinskými kachničkami. Bronzová montáž je na víku utvářena do podoby plastické listové rozviliny. Podél hrdla zásobnice je 7 cm vysoký ozdobný prolamovaný pás s motivem květinových rozvilin. Zlacený podstavec je zhotoven ve stejném duchu jako ostatní montáž, je však navíc doplněn o dvě postavičky sedících putti na okrajích. V. 60 cm. Stav B, prasklina na víku. GEFÄSS IN MONTAGE Japan, Arita, Edo, 18. Jh. Reich dekoriertes Gefäß in Rokokomontierung aus Bronze, vergoldet. Unterglasurblaue Kobaltmalerei und Emaille und Gold in Aufglasurfarben: Rollwerk, blühende Gärten, Veduten mit Adler und Enten. Der Deckel in Form von plastischen Blattrollwerk, auf dem Hals durchbrochenes Band mit Blumenrollwerk (7cm hoch), goldener Untersatz im gleichen Geist aber noch mit zwei sitzenden Putten am Rand. H. 60 cm. Zustand B, Riss auf dem Deckel.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF FISH TANKS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF FISH TANKS Japan, 19th century. Porcelain fish tanks are decorated with cobalt paint under the glazing depicting a river landscape with mountains. H. 45 cm. Condition A. PÁROVÁ AKVÁRIA Japonsko, 19. stol. Porcelánová akvária jsou zdobena malbou kobaltem pod polevou, znázorňující říční krajinu s horami. V. 45 cm. Stav A. PAAR AQUARIEN Japan, 19. Jh. Porzellan, unterglasurblaue Kobaltmalerei: Flusslandschaft mit Bergen. H. 45 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FLOWER POT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FLOWER POT Japan, Arita, Edo, 19th century. Porcelain flower pot painted with cobalt under the glazing and with enamels and gold on the glazing. Flower pot is decorated with motives of scrolls and flowers, medallions with figures and a bird. H. 37 cm. Condition - restored. KVĚTINÁČ Japonsko, Arita, 19. stol. Porcelánový květináč malovaný kobaltem pod polevou a emaily se zlatem na polevě. Květináč je zdoben motivy rozvilin a květů, medailony s figurální scénou a s letícím ptákem. V. 37 cm. Stav restaurováno. BLUMENTOPF Japan, Arita, Edo, 19. Jh. Porzellantopf, unterglasurblaue Kobaltmalerei, Emaille und Gold in Aufglasurfarben. Dekoriert mit Rollwerk, Blumen, Medaillons mit Figurenszenen und fliegendem Vogel. H. 37 cm. Zustand: restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
POTTERY BOWL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: POTTERY BOWL Japan, Satsuma, Edo, 19th century. Large pottery bowl made in workshops in Taizan, richly decorated by painting of enamels, varnishes and gold on the glazing. Delicate painting depicts peony blossoms and flowers with sparrows. Bowl stands on perforated plinth decorated in the same style. Bottom dated and marked. H. 47 cm. Condition A. KAMENINOVÁ MÍSA Japonsko, Satsuma, 19. stol. Velká kameninová mísa, zhotovená v dílnách Taizan, je bohatě zdobena malbou emaily, laky a zlatem na polevě. Precizní jemná malba zobrazuje květy rozkvetlých pivoněk a skalku s hustým porostem, nad kterou letí vrabci. Mísa stojí na prolamovaném podstavci zdobeném ve stejném stylu. Na podední datováno a značeno. V. 47 cm. Stav A. STEINZEUGSCHÜSSEL Japan, Satsuma, Edo, 19. Jh. Große Schüssel aus den Taizan Stattwerken, reich gemalt mit Emaillen, Gold und Lack - Aufglasurfarben. Feine Malerei mit blühenden Pfingstrosen, Felsengarten und fliegenden Spatzen. Durchbrochener Sockel im gleichen Geist. Im Boden datiert und bezeichnet. H. 47 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VASE Japan, Satsuma, 19th century. Large pottery vase is fully decorated by rich gold and enamel painting. Decor of ornamental motives and floral scrolls and blossoms, plastic figures on top. H. 94 cm. Condition A. VÁZA Japonsko, Satsuma, 19. stol. Velká kameninová váza je celoplošně zdobena bohatou malbou zlatem, emaily a laky na polevě. V dekoru se střídají v husté síti ornamentální motivy spolu s florálními rozvilinami a květy, reliéfními maskarony v laku a figurálními motivy. V. 94 cm. Stav A. VASE Japan, Satsuma, 19. Jh. Große Steinzeugschüssel, emailliert, gemalt mit Lack und Gold, der Dekor abwechselnd aus Ornamenten, Rollwerk und Blumen, reliefierten Maskaronen und Figurenmotiven. H. 94 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SMALL VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SMALL VASE Japan, Sacuma, 19th - 20th century. Small pottery vase is painted with gold, colors and glazings. Line of people walking around the vase. H. 13 cm. Condition A. VÁZIČKA Japonsko, Sacuma, 19./20. stol. Malá kameninová vázička je malována zlatem, barvami a laky na polevě. Po obvodu je malovaný motiv jdoucího zástupu. V. 13 cm. Stav A. KLEINE VASE Japan, Sacuma, 19./20. Jh. Kleine Steinzeugvase, Aufglasurmalerei in Farben, Gold und Lack, emailliert: Menschenmenge rundherum. H. 13 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF VASES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF VASES Japan, Sacuma, 20th century. Pair of pottery vases are richly decorated with ornamental motives. H. 20 cm. Condition A. PÁROVÉ VÁZIČKY Japonsko, Sacuma, 20. stol. Párové kameninové vázičky jsou bohatě zdobené malbou zlatem, laky a emaily na polevě s motivy figurální scény, doplněné ornamentálním dekorem a rozvilinami. V. 20 cm. Stav A. PAAR VASEN Japan, Sacuma, 20. Jh. Steinzeugvasen, reich dekoriert mit Emaillen, Lack und Gold: Figurenszene, Ornamente und Rollwerk. H. 20 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF STORAGE VESSELS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF STORAGE VESSELS Japan, Arita, 19th century. Pair of storage vessels painted with cobalt under the glazing and enamels and gold on the glazing. Storage vessels are richly decorated with colored floral motives. H. 40 cm. Condition A-C. PÁROVÉ ZÁSOBNICE Japonsko, Arita, 19. stol. Dvě párové zásobnice malované kobaltem pod polevou a emaily se zlatem na polevě. Zásobnice jsou bohatě zdobeny barevným motivem květinových rozvilin. V. 40 cm. Stav A-C. PAAR BEHÄLTER Japan, Arita, 19. Jh. Zwei Behälter, unterglasurblaue Kobaltmalerei, Emaille und Gold in Aufglsurfarben. Reich dekoriert mit farbigem Rollwerk. H. 40 cm. Zustand A-C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PERFORATED BOWL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PERFORATED BOWL Japan, Arita, 19th century. Porcelain square bowl with perforated rims and decorated with ornamental and floral decor. Cobalt paint under the glazing and gold on the glazing. L. 28 cm. Condition A. PROLAMOVANÁ MÍSA Japonsko, Arita, 19. stol. Porcelánová čtvercová mísa s prolamovanými okraji je zdobena ornamentálním dekorem, doplněným květinovými rozvilinami. Malba kobaltem pod polevou a emaily se zlatem na polevě. D. 28 cm. Stav A. DURCHBROCHENE SCHÜSSEL Japan, Arita, 19. Jh. Porzellanschüssel mit durchbrochenem Rand, dekoriert mit Ornamenten und Rollwerk, unterglasurblaue Kobaltmalerei, Emaille und Gold in Aufglsurfarben. L. 28 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PLATE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PLATE Japan, Arita, 19th century. Deep porcelain plate decorated with painted motives of flower scrolls and medallions. Cobalt paint under the glazing and enamels and gold on the glazing. Bottom with four well-wishing signs. Ø 22 cm. Condition A. TALÍŘ Japonsko, Arita, 19. stol. Hluboký porcelánový talíř zdobený malovanými motivy květinových rozvilin s květinovými medailony. Malba kobaltem pod polevou doplněná malbou emaily a zlatem na polevě. Na dně značeno čtyřmi blahopřejnými symboly. Ø 22 cm. Stav A. TELLER Japan, Arita, 19. Jh. Tiefer Teller mit Rollwerk und Blumenmedaillons, unterglasurblaue Kobaltmalerei, Emaille und Gold in Aufglsurfarben. Glückwunschsymbole. Ø 22 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOWL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOWL Japan, Arita, 19th century. Large porcelain bowl painted with cobalt under the glazing and gold and enamel on the glazing. Bottom with painted peony blossoms, ornamental line around the rims. Ø 35,5 cm. Condition A. MÍSA Japonsko, Arita, 19. stol. Velká porcelánová mísa malovaná kobaltem pod polevou, zlatem a emaily na polevě. V zrcadle jsou malované květy pivoňky ve skalce, doplněné ornamentálním dekorem po obvodu. Ø 35,5 cm. Stav A. SCHÜSSEL Japan, Arita, 19. Jh. Große Porzellanschüssel, unterglasurblaue Kobaltmalerei, Emaille und Gold in Aufglsurfarben. Im Spiegel Pfingstrosen in Felsengarten, Ornamente rundherum. Ø 35,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FIVE SERVING PLATES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FIVE SERVING PLATES China, 19th century. Five shallow porcelain plates for export decorated with cobalt under the glazing, gold and enamels on the glazing. Bottom with a view of landscapes with fishermen. Ø 23 cm. Condition B. PĚT SERVÍROVACÍCH TALÍŘŮ Čína, 19. stol. Pět exportních mělkých porcelánových talířů zdobených malbou kobaltem pod polevou, zlatem a emaily na polevě. V zrcadle výjev krajiny s rybáři. Ø 23 cm. Stav B. FÜNF SERVIERTELLER China, 19. Jh. Exportporzellan, flache Teller, unterglasurblaue Kobaltmalerei, Emaille und Gold in Aufglsurfarben, Landschaftszene mit Fischern im Spiegel. Ø 23 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PLATES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PLATES China, second half of 19th century. Two shallow porcelain plates painted with enamels in pink colors and with gold motives of flowers and birds. Ø 21 cm. Condition B. TALÍŘE Čína, 2. pol. 19. stol. Dva mělké porcelánové talíře malované emaily růžové skupiny na polevě, doplněné zlatou s motivy ptáků a květin. Ø 21 cm. Stav B. TELLER China, 2. H. 19. Jh. Zwei flache Porzellanteller, Emaille der Rosa-Gruppe auf Glasur, Gold, Blumen- und Vogelmotive. Ø 21 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
THREE SERVING BOWLS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THREE SERVING BOWLS China, 18th century. Three porcelain plates are decorated with cobalt paint under the glazing, outer side glazed with with blown color and four floral medallions. Ø 12,5 cm. Condition B. TŘI SERVÍROVACÍ MISKY Čína, 18. stol. Tři porcelánové talířky jsou zdobeny malbou kobaltem pod polevou, na vnější straně jsou glazovány hnědou polevou se čtyřmi květinovými medailony. Ø 12,5 cm. Stav B. DREI SERVIERSCHÜSSEL China, 18. Jh. Drei Porzellanteller, unterglasurblaue Kobaltmalerei, die Außenseite mit vier Blumenmedaillons braun glasiert. Ø 12,5 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TWO PORCELAIN PLATES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TWO PORCELAIN PLATES Japan, 18th - 19th century. Two porcelain plates painted with cobalt under the glazing. Bottom is painted with motives of birds on a rock, around the body are painted medallions with flowers. Ø 25 cm. Condition A. DVA PORCELÁNOVÉ TALÍŘE Japonsko, 18./19. stol. Dva porcelánové talíře malované kobaltem pod polevou. V zrcadle je motiv ptáků na skalce, po obvodu malované medailony s květinami. Ø 25 cm. Stav A. ZWEI PORZELLANTELLER Japan, 18./19. Jh. Unterglasurblaue Kobaltmalerei, Vogelmotiv mit Steingarten im Spiegel, rundherum Blumenmedaillons gemalt. Ø 25 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
THREE DEEP PLATES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THREE DEEP PLATES China, 18th century. Three porcelain plates for export painted under the glazing and with figural scene in the bottom. Rims painted with ornamental motives. Ø 16,5 cm. Condition A. TŘI HLUBOKÉ TALÍŘKY Čína, 18. stol. Tři porcelánové exportní talíře malované kobaltem pod polevou s vyobrazením figurální scény v zrcadle. Na okrajích jsou malované ornamentální motivy. Ø 16,5 cm. Stav A. DREI TIEFE TELLER China, 18. Jh. Exportporzellan, unterglasurblaue Kobaltmalerei, Figurenszene im Spiegel, Ornamente am Rand. Ø 16,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
THREE DEEP PLATES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THREE DEEP PLATES China, 18th century. Set of three deep plates made for export into Europe. Plates are decorated with engraved decor under the glazing and flower painted motives. Ø 23 cm. Condition B. TŘI HLUBOKÉ TALÍŘE Čína, 18. stol. Soubor tří hlubokých talířů zhotovených pro export do Evropy. Talíře jsou zdobené rytým dekorem pod polevou, doplněným malbou květinových vzorů. Ø 23 cm. Stav B. DREI TIEFE TELLER China, 18. Jh. Fürs Export nach Europa. Unterglasurdekor eingeritzt, Blumenmuster gemalt. Ø 23 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SERVING PLATES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SERVING PLATES China, 18th century. Set of six deep plates made for export into Europe. Plates are decorated wtih engraved decor under the glazing and painted with flowers. Each plate is set with a metal hook for wall hanging. Ø 23 cm. Condition A. SERVÍROVACÍ TALÍŘE Čína, 18. stol. Soubor šesti hlubokých talířů zhotovených pro export do Evropy. Talíře jsou zdobeny rytým dekorem pod polevou, doplněným malbou květinových vzorů. Každý talíř je opatřen kovovou montáží pro zavěšení na zeď. Ø 23 cm. Stav A. SERVIERTELLER China, 18. Jh. Fürs Export nach Europa. Unterglasurdekor eingeritzt, Blumenmuster gemalt. Zum Aufhängen. Ø 23 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SERVING PLATES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SERVING PLATES Japan, second half of 19th century. Three export porcelain serving plates painted with cobalt under the glazing with geometrical motives and floral vines in the bottom. Ø 26,5 cm. Condition A. SERVÍROVACÍ TALÍŘE Japonsko, 2. pol. 19. stol. Tři exportní porcelánové servírovací talíře malované kobaltem pod polevou s geometrickými motivy a květinovým úponkem v zrcadle. Ø 26,5 cm. Stav A. SERVIERTELLER Japan, 2. H. 19. Jh. Drei Teller, Exportporzellan, unterglasurblaue Kobaltmalerei, geometrische Motive und Blumenranke im Spiegel. Ø 26,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF SERVING PLATES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF SERVING PLATES Japan, 18th - 19th century. Pair of export plates painted with cobalt under the glazing with ornamental and floral decor. Ø 24 cm. Condition A/B. DVA SERVÍROVACÍ TALÍŘE Japonsko, 18./19. stol. Dvojice exportních talířů malovaných kobaltem pod polevou s ornamentálním a květinovým dekorem. Ø 24 cm. Stav A/B. ZWEI SERVIERTELLER Japan, 18./19. Jh. Zwei Servierteller, Exportporzellan, unterglasurblaue Kobaltmalerei, geometrische Motive und Blumendekor. Ø 24 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SERVING PLATES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SERVING PLATES China, 19th century. Four porcelain export plates painted with cobalt under the glazing with motives of intertwined vines. Bottom with stylized fish in a double circle. Ø 21,5 cm. Condition A-B. SERVÍROVACÍ TALÍŘE Čína, 19. stol. Čtveřice porcelánových exportních talířů malovaných kobaltem pod polevou s motivy hustě propletených květinových úponků. Na podední značeno stylizovanou rybkou v dvojkruží. Ø 21,5 cm. Stav A-B. SERVIERTELLER China, 19. Jh. Vier Servierteller, Exportporzellan, unterglasurblaue Kobaltmalerei: dicht verflochtene Blumenranken, Fischmarke im Doppelring . Ø 21,5 cm. Zustand A-B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOWL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOWL China, 18th century. Porcelain bowl for export is decorated with cobalt paint under the glazing with motives of masks. Bottom with floral rock garden and a bird. Ø 21 cm. Condition B. MÍSA Čína, 18. stol. Exportní porcelánová mísa je zdobena malbou kobaltem pod polevou s motivy maskaronů. V zrcadle je květinová skalka s ptáčkem. Ø 21 cm. Stav B. SCHÜSSEL China, 18. Jh. Exportporzellan, unterglasurblaue Kobaltmalerei mit Maskarons und Felsengarten, Vogel im Spiegel. Ø 21 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOWLS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOWLS Japan, Kutani, 19th century. Pair of porcelain bowl decorated with painted ornamental and floral decor with landscape motives. Cobalt paint under the glazing and enamels on the glazing. Ø 9 and 14 cm. Condition B. MISKY Japonsko, Kutani, 19. stol. Dvě porcelánové misky zdobené malovaným ornamentálním a květinovým dekorem, doplněným medailony z krajiny. Malba kobaltem pod polevou a emaily na polevě. Ø 9 a 14 cm. Stav B. SCHÜSSEL Japan, Kutani, 19. Jh. Zwei Porzellanschüssel, gemalt mit Blumen, Ornamenten und Medaillons mit Landschaftszenen. Unterglasurblaue Kobaltmalerei, Emaille in Aufglasurmalerei. Ø 9 und 14 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF BOWLS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF BOWLS China, Antveps, 18th century. Pair of porcelain drinking bowls with saucers produced in China for East Indian Comp. Later were painted in Europe, H. 5 cm. Condition A. DVA KALÍŠKY Čína; Antverpy, 18. stol. Dva porcelánové kalíšky s podšálky jsou zhotovené v Číně pro Východoindickou společnost, později byly v Evropě dodatečně malovány. V. 5 cm. Stav A. ZWEI BECHER China; Antwerpen, 18. Jh. Zwei Porzellanbecher mit Untertassen, hergestellt für die Ostindien-Kompanie, in Europa nachträglich dekoriert. H. 5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DRINKING BOWLS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DRINKING BOWLS Japan, Arita, 19th century. Two small porcelain drinking bowls painted with cobalt under the glazing with colors and gold on the glazing depicting flowers and sakura branches. Ø 7 cm. Condition A/B. KALÍŠKY Japonsko, Arita, 19. stol. Dva drobné porcelánové kalíšky malované kobaltem pod polevou s doplňující malbou barvami a zlatem na polevě s motivy květin a rozkvetlých větviček sakury. Ø 7 cm. Stav A/B. KLEINE BECHER Japan, Arita, 19. Jh. Zwei kleine Porzellanbecher, unterglasurblaue Kobaltmalerei, farbige und goldene Aufglasurmalerei: Blumenmotiv und Sakuraäste. Ø 7 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
THREE CUPS WITH SAUCERS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THREE CUPS WITH SAUCERS Japan, 19th century. Three small porcelain cups with saucers painted with cobalt under the glazing and red enamel on the glazing. Cups are decorated with many red flowers. H. 6 cm. Condition A. TŘI ŠÁLKY S PODŠÁLKY Japonsko, 19. stol. Trojice drobných porcelánových šálků s podšálky, malovaných kobaltem pod polevou a červeným emailem na polevě. Šálky jsou zdobeny mnoha drobnými červenými kvítky. V. 6 cm. Stav A. DREI TASSEN MIT UNTERTASSEN Japan, 19. Jh. Drei kleine Porzellantassen mit Untertassen, unterglasurblaue Kobaltmalerei, rot emailliert (Aufglasurmalerei), die Tassen mit vielen zierlichen Blüten. H. 6 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CUP WITH A SAUCER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CUP WITH A SAUCER Japan, Imari, 19th century. Porcelain cup with a saucer painted with cobalt under the glazing and enamels on the glazing, richly decorated with floral motives and views of landscapes. H. 7 cm. Condition A. ŠÁLEK S PODŠÁLKEM Japonsko, Imari, 19. stol. Porcelánový šálek s podšálkem, malovaný kobaltem pod polevou a emaily na polevě, je bohatě zdoben květinovými motivy, které jsou doplněny vedutami a výjevy z krajiny. V. 7 cm. Stav A. TASSE UND UNTERTASSE Japan, Imari, 19. Jh. Porzellantasse und Untertasse, unterglasurblaue Kobaltmalerei, Emaille in Aufglasurmalerei, reich dekoriert mit Blumenmotiven, Veduten und Landschaftszenen. H. 7 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SERVING BOWLS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SERVING BOWLS Vietnam, 18th century. Two unique pottery bowls painted with cobalt under the glazing with motives of floral scrolls and fish in the bottom. Glazing is partly transparent with many cracks. H. 5,5 cm. Condition A. SERVÍROVACÍ MISKY Vietnam, 18. stol. Dvě raritní keramické misky malované kobaltem pod polevou s motivy květinových rozvilin a rybou v zrcadle. Poleva je částečně průhledná s mnoha časovými prasklinami. V. 5,5 cm. Stav A. SERVIERSCHÜSSEL Vietnam, 18. Jh. Zwei rare Keramik-Schüssel, unterglasurblaue Kobaltmalerei: Rollwerk, im Spiegel ein Fisch. Die Glasur teilweise durchsichtig, viele Rissen. H. 5,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SERVING BOWLS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SERVING BOWLS South Eastern Asia, 18th century. Two pottery bowls with greenish glazing. Larger bowl on the inside decorated with engraved motive of basket under the glazing. Ø 25 and 15 cm. Condition A. SERVÍROVACÍ MISKY Jihovýchodní Asie, 17/18. stol. Dvě kameninové mísy s nazelenalou polevou. Větší mísa je v interiéru zdobena rytým motivem proutěného koše pod polevou. Ø 25 a 15 cm. Stav A. SERVIERSCHÜSSELN Südostasien, 18. Jh. Zwei Schüsseln aus Steinzeug, grün glasiert, größere Schüssel mit eingeritztem Korbmotiv. Ø 25 und 15 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
...
4
5
6
7
8
9
...
13