WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
OIL LAMPS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: OIL LAMPS India, 19th - 20th century. Two small pottery oil lamps with stylized animals decorated with ornamental motives. H. 6 cm. Condition A. OLEJOVÉ LAMPY Indie, 19./20. stol. Dvě drobné keramické olejové lampy v podobě stylizovaných zvířat, zdobené reliéfním ornamentálním dekorem. V. 6 cm. Stav A. ÖLLAMPEN Indien, 19./20. Jh. Keramik, zwei kleine Lampen in Form von stilisierten Tieren, dekoriert mit Ornamenten in Relief. H. 6 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ARHAT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ARHAT Far East, 19th century. Sculpture made of patina coater pottery depicting arhar in monk´s clothing. H. 25 cm. Condition A. ARHAT Dálný východ, 19. stol. Socha z patinované keramiky zobrazuje arhata v mnišském plášti. V. 25 cm. Stav A. ARHAT Fernost, 19. Jh. Keramik, patiniert, Arhat in Mönchkleidung. H. 25 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DUCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DUCK China, Qing dynasty, 18th century. Small brass duck is fully decorated with cloisonné enamel. Wings with white, yellow, red and blue and purple enamel, rest of the body is blue. H. 13 cm. Condition A/B. KACHNIČKA Čína, dynastie Qing, 18. stol. Drobná bronzová kachnička je celoplošně zdobená cloisonné smaltem. Na křídlech se střídá bílý, žlutý, červený, modrý a fialový smalt, zbytek těla je modrý. V. 13 cm. Stav A/B. KLEINE ENTE China, Qing Dynastie, 18. Jh. Bronze Ente mit Email cloisonné, auf den Flügeln mit weißem, gelbem, rotem, blauem und violettem Email dekoriert, Rest des Körpers in Blau. H. 13 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF CLOISONNÉ VASES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF CLOISONNÉ VASES China, 19th - 20th century. Vase for flowers made of gilded brass is fully decorated with cloisonné enamel with dragons and a pearl. Sides and base with floral motives and stylized motive of scepter zhu-i. Beginning of 19th century. H. 24 cm. Comes with a tall vase for flowers made of gilded brass and decorated with cloisonné enamel with motives of peonies, scrolls and a butterfly. Neck with stylized motive of scepter zhu-i. Beginning of 20th century. H. 39 cm. Condition A/B. DVĚ CLOISONNÉ VÁZY Čína, 19.-20. stol. Váza na květiny ze zlaceného bronzu je celoplošně zdobená cloisonné smaltem s vyobrazením draků s perlou. Na rameni a u paty jsou ozdobné květinové motivy, doplněné stylizovaným vzorem hlavice žezla žu-i. Počátek 19. stol. V. 24 cm. Spolu: Velká váza na květiny ze zlaceného bronzu, zdobená cloisonné smaltem s motivy květů pivoňky, rozvilinami a motýlem. U hrdla a na ramenou je výzdoba doplněna stylizovaným motivem žezla žu-i, poč. 20. stol. V. 39 cm. Stav A/B. ZWEI CLOISONNÉ VASEN China, 19.-20. Jh. Blumenvase, vergoldete Bronze, ganzflächig mit Email cloisonné, Blumenmotiven und stilisierten Zepter-Shui Motiven. Anf. 19. Jh. H. 24 cm. Dazu: Große Blumenvase, vergoldete Bronze und Email cloisonné: Pfingstrosen, Rollwerk und Schmetterling. Auf dem Hals und auf den Armen mit stilisiertem Zeptermotiv. Anf. 20. Jh. H. 39 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CLOISONNÉ VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CLOISONNÉ VASE China, 20th century. Tall vase for flowers is fully decorated with cloisonné enamel with motive of rock garden and ornamental decor. H. 40 cm. Condition A/B. CLOISONNÉ VÁZA Čína, 20. stol. Velká váza na květiny je celoplošně zdobená cloisonné smaltem s vyobrazením květinové skalky a ornamentálním dekorem. V. 40 cm. Stav A/B. CLOISONNÉ VASE China, 20. Jh. Große Blumenvase mit Email cloisonné: Steingarten und Ornamente. H. 40 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF VASES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF VASES China, Qing dynasty, 19th century. Pair of vases decorated with Canto enamel with a scene from a rich house. Sides also decorated with painted floral scrolls and Buddhist well-wishing motives. H. 25 cm. Condition - restored. DVĚ VÁZY Čína, dynastie Qing, 19. stol. Párové vázy zdobené kantonským emailem se scénou z bohatého domu. Výjev je dále zdoben malovanými květinovými rozvilinami a buddhistickými blahopřejnými motivy. V. 25 cm. Stav restaurováno. ZWEI VASEN China, Qing Dynastie, 19. Jh. Paar Vasen mit Kantonemail mit Szene aus reichem Haus, weiter dekoriert mit Rollwerk und buddhistischen Glückwunschmotiven. H. 25 cm. Zustand: restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF DECORATIVE VASES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF DECORATIVE VASES China, 19th - 20th century. Decorative vases shaped asquiver are richly decorated with cloisonné enamel and scenes of flowers and birds. Insides are blue enameled. Back side with a hole for hanging on a wall. H. 19 cm. Condition B/C. PÁR DEKORATIVNÍCH VÁZ Čína, 19./20. stol. Dekorativní vázy ve tvaru toulce jsou celoplošně zdobeny cloisonné smaltem s výjevy květin a ptáků. Interiér je smaltován modře. Na zadní straně je otvor pro zavěšení na zeď. V. 19 cm. Stav B/C. PAAR DEKORATIVE VASEN China, 19./20. Jh. Dekorative Vasen in Form eines Köchers, Email cloisonné: Blumen- und Vogelmotive, innen blau emailliert. Zum Aufhängen. H. 19 cm. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CLOISONNÉ BOWL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CLOISONNÉ BOWL China, beginning of 20th century. Oval shaped bowl with the body fully painted with plastic cloisonné enamel. Inside of the bowl is covered with blue enamel. Ø 10 cm. Condition A. DÓZA CLOISONNÉ Čína, začátek 20. stol. Oválná dóza, na těle celoplošně zdobená reliéfním cloisonné smaltem. Interiér dózy je smaltován modře. Ø 10 cm. Stav A. CLOISONNÉ DOSE China, Anf. 20. Jh. Ovaldose, ganzflächig mit reliefiertem Email cloisonné, innen emailliert in Blau. Ø 10 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BRASS PAPER WEIGHT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BRASS PAPER WEIGHT Far East, 19th century. Brass figural paper weight with motive of a lumber man sitting on a rock. L. 11 cm. Condition A. BRONZOVÉ TĚŽÍTKO Dálný východ, 19. stol. Bronzové figurální těžítko s motivem dřevorubce sedícího na skalce. D. 11 cm. Stav A. BRIEFBESCHWERER AUS BRONZE Fernost, 19. Jh. Mit Motiv eines auf Felsengarten sitzenden Holzfällers. L. 11 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BRASS PAPER WEIGHT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BRASS PAPER WEIGHT Far East, 19th century. Brass paper weight shaped as a laying cow. L. 11 cm. Condition A. BRONZOVÉ TĚŽÍTKO Dálný východ, 19. stol. Bronzové těžítko v podobě ležící krávy. D. 11 cm. Stav A. BRIEFBESCHWERER AUS BRONZE Fernost, 19. Jh. Briefbeschwerer in Form einer liegenden Kuh. L. 11 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SNUFF BOX

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SNUFF BOX Japan, twenties of 20th century. Metal snuff box decorated with a black varnish and gilding with subtle carving of dragons, architecture and ornaments. Inside is a decorative inlay with a pocket for coins and a mirror. L. 9 cm. Condition B/C. PENĚŽENKA Japonsko, 20. léta 20. stol. Kovová peněženka zdobená černým lakem a zlacením s extrémně jemným gravírovaným motivem draků, architektury a ornamentálních dekorů. V interiéru je zdobená vložka s pouzdrem na mince a zrcátkem. D. 9 cm. Stav B/C. TABBAKDOSE Japan, 1920-1930. Metall-Dose, schwarz lackiert und vergoldet, sehr fein graviert mit Drachenmotiv, Architektur und Ornamenten. In der Dose dekorative Einlage mit Spiegel und Münzetui. L. 9 cm. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET FOR ALTAR

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET FOR ALTAR Tiber, 19th century. Silver bowl for altar meant for burning butter is subtly engraved with motives of flowers and birds. H. 11,5 cm. Condition A. OLTÁŘNÍ POHÁR Tibet, 19. stol. Stříbrná oltářní miska na pálení másla je jemně gravírována motivy květin a ptáků. V. 11,5 cm. Stav A. ALTARPOKAL Tibet, 19. Jh. Silberne Altarschüssel fürs Brennen der Butter, fein graviert: Vogel- und Blumenmotive. H. 11,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BUDDHA´S HEADS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BUDDHA´S HEADS Thailand. Pair of brass heads of Buddha Sakyamuna are fixed to a wooden plinth. One of the heads still shows the remains of gilding. H. 9 cm. Condition C. HLAVIČKY BUDDHY Thajsko. Dvě bronzové hlavičky Buddhy Sakyamuni jsou připevněny k dřevěnému podstavci. Na jedné z hlaviček jsou patrné zbytky zlacení. V. 9 cm. Stav C. BUDDHA-KÖPFE Thailand. Zwei Köpfe von Buddha Sakyamuni aus Bronze, Holzsockel, einer der Köpfe mit Resten der Vergoldung. H. 9 cm. Zustand C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PARAVAN DECORETED WITH COROMANDEL LACQUER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PARAVAN DECORETED WITH COROMANDEL LACQUER China, Qing dynasty, 17th century. Unique wooden paravan consisting of eight frames. Paravan is decoreted with coromandel lacquer from both sides, from one side by the colorful motives of blossoms and birds, from the other side by a rich figural scene of women's amusement. Paravan is also decorated with a motif of one hundred ways of symbols of long life. H. 183 cm. Condition C. Original provenance: collection of JUDr. Josef Morák (1889-1969), from which Dr. Hájek took many times the works for the Asian art department of National Gallery in Prague. PARAVÁN Z KOROMANDELSKÉHO LAKU Čína, dynastie Qing, 17. stol. Unikátní dřevěný paraván z osmi polí. Paraván je oboustranně zdoben koromandelským lakem, z jedné strany barevnými motivy květů a ptáků, z druhé strany bohatým figurálním výjevem se zábavou žen. Paraván je dále zdoben motivem sta způsobů znaku dlouhého věku. V. 183 cm. Stav C. Původní provenience: sbírka JUDr. Josefa Moráka (1889-1969), z níž opakovanými akvizicemi posiloval Dr. Hájek nově zakládanou sbírku asijského umění Národní galerie v Praze. PARAVAN - COROMANDELLACK China, Qing Dynastie, 17. Jh. Unikates Paravent, 8-teilig, allseitig mit Coromandel-Lack, eine Seite mit bunten Blumen und Vögeln, die andere mit reicher Figurenszene. Weiter dekoriert mit hundert Weisen des Zeichens der Langlebigkeit. H. 183 cm. Zustand C. Ursprüngliche Provenienz: Sammlung von JUDr. Josef Morák (1889-1969), aus der mehrere Gegenstände für die asiatischen Sammlungen der Nationalgalerie in Prag erworben wurden.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SCULPTURE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SCULPTURE China, Ming dynasty. Wooden sculpture of a Tao monk with a bowl. Dark varnish with remains of gilding. H. 15 cm. Condition corresponds to the age. SOŠKA Čína, dynastie Ming. Dřevěná soška taoistického mnicha s miskou. Tmavý lak se zbytky zlacení. V. 15 cm. Stav odpovídající stáří. KLEINE STATUE China, Ming Dynastie. Holzstatue eines taoistischen Mönches mit Schüssel. Dunkler Lack mit Resten der Vergoldung. H. 15 cm. Zustand entspricht dem Alter.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SHOUXING LAO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SHOUXING LAO China, Qing dynasty, 19th century. Delicate carving in wood depicting God of longevity with a peach in her right hand and a stick in his left. H. 25 cm. Condition B. SHOUXING LAO Čína, dynastie Qing, 19. stol. Precizní řezba ve dřevě zobrazuje boha dlouhého věku s broskví v pravé ruce, v levici držícího hůl. V. 25 cm. Stav B. SHOUXING LAO China, Qing Dynastie, 19. Jh. Präzise Holzschnitzerei: Gott der Langlebigkeit mit Pfirsich in rechter Hand und Stock in der linken. H. 25 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SHOUXING LAO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SHOUXING LAO China, Qing dynasty, 19th century. Varnished carving in a soft wood depicting God of longevity Lao Shouxinga. Standing on a cloud and holding a peach in his left hand. H. 36 cm. Condition B. SHOUXING LAO Čína, dynastie Qing, 19. stol. Lakovaná řezba v lehkém dřevě zobrazuje boha dlouhého věku Lao Shouxinga. Stojí na oblaku, v levé ruce drží broskev. V. 36 cm. Stav B. SHOUXING LAO China, Qing Dynastie, 19. Jh. Lackierte Schnitzarbeit: Shouxing Liao - Gott der Langlebigkeit mit Pfirsich in rechter Hand auf einer Wolke stehend, leichtes Holz. H. 36 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GUANYIN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GUANYIN China, Qing dynasty, 18th century. Subtle carving in a hard wood depicting a standing Guanyin with scepter ruyi in his right hand and glass vase Guanyin ping in his left hand. H. 36 cm. Condition A/B. GUANYIN Čína, dynastie Qing, 18. stol. Jemná řezba v tvrdém dřevě zobrazuje stojící Guanyin s žezlem ruyi v pravé ruce, v levici drží skleněnou vázu Guanyin ping, z níž vylévá na svět milosrdenství. V. 36 cm. Stav A/B. GUANYIN China, Qing Dynastie, 18. Jh. Feine Schnitzarbeit, hartes Holz. Stehender Guanyin mit Zepter Ruyi und Glasvase Guanyin ping, aus der er die Barmherzigkeit auf die Welt schüttet. H. 36 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOY ON A LION

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOY ON A LION China, Qing dynasty, 19th century. Well-wishing figure of a boy on a lion is carved of a hard wood. Plinth is perforated and with a lucky motive of blossoms of mej.-chua prune tree. H. 32 cm. Condition B/C. CHLAPEC NA LVU Čína, dynastie Qing, 19. stol. Blahopřejná postava chlapce na lvu, řezba v tvrdém dřevě. Chlapec má listový věnec kolem krku a u pasu trs broskví. Podstavec je prořezávaný, doplněný blahopřejným motivem květů slivoně mej-chua. V. 32 cm. Stav B/C. JUNGE AUF DEM LÖWEN China, Qing Dynastie, 19. Jh. Glückwunschfigur eines Jungen auf Löwen mit Kranz um den Hals und Pfirsichen am Taille. Hartholz, der Sockel geschnitten und ergänzt mit Glückwunschmotiv der Pflaumenbaum-Blüten Mej-chua. H. 32 cm. Zustand B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FIGURE OF A MONK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FIGURE OF A MONK Japan, 19th century. Wooden figure of a monk with a wide hat, standing on a rock. H. 36 cm. Condition B. SOCHA MNICHA Japonsko, 19. stol. Dřevěná socha mnicha s širokým kloboukem, stojícího na skále. V. 36 cm. Stav B. MÖNCHSTATUE Japan, 19. Jh. Holzstatue eines Mönchs mit breitem Hut auf Felsen stehend. H. 36 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ZEN MONK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ZEN MONK China, Qing dynasty, 19th century. Wooden engraved sculpture of a Zen monk standing on a rock and holding a prayer string. H. 37 cm. Condition B. ZENISTICKÝ MNICH Čína, dynastie Qing, 19. stol. Dřevěná vyřezávaná socha zobrazuje zenistického mnicha stojícího na skále. V ruce drží modlitební šňůrku. V. 37 cm. Stav B. ZEN-MÖNCH China, Qing Dynastie, 19. Jh. Holzstatue eines Zen-Mönchs auf Felsen mit Gebetsschnur in der Hand. H. 37 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GUANDI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GUANDI China, 19th century. Wooden figure of a God of war riding a horse. Painted wood with remains of gilding. H. 46 cm. Condition D. GUANDI Čína, 19. stol. Dřevěná socha boha války jedoucího na koni. Polychromované dřevo se zbytky zlacení. V. 46 cm. Stav D. GUANDI China, 19. Jh. Holzstatue des reitenden Gottes des Krieges, polychromes Holz mit Resten der Vergoldung. H. 46 cm. Zustand D.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VARNISHED SCULPTURE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VARNISHED SCULPTURE Vietnam, 18th century. Wooden engraved figure in a long coat standing on a lotus blossom and painted with varnishes and gold. H. 27,6 cm. Condition C. LAKOVANÁ SOŠKA Vietnam, 18. stol. Dřevěná vyřezávaná figura v dlouhém plášti stojící na lotosovém květu je zdobena vrstvami laků, barevných polychromií a zlacením. V. 27,6 cm. Stav C. LACKIERTE STATUE Vietnam, 18. Jh. Geschnitzte Holzstatue im langen Mantel auf Lotusblüte stehend, dekoriert mit Lackschichten, Vergoldung und Polychromie. H. 27,6 cm. Zustand C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TEMPLE SCULPTURE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TEMPLE SCULPTURE China. Wooden figure of Kuanyin standing on a lotus blossom is decorated with colorful painting. H. 156 cm. Condition B. CHRÁMOVÁ SOCHA Čína. Dřevěná figura Kuanyin stojící na lotosovém květu je zdobena zachovalými barevnými polychromiemi. V. 156 cm. Stav B. TEMPELSTATUE China. Holzfigur Kuanyin auf Lotusblüte, gut erhaltene Polychromie. H. 156 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SCULPTURE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SCULPTURE Japan, 19th century. Carving of a hard wood depicting lotus blossoms with leaves. Leaves with two brass ducks. L. 54 cm. Condition A. PLASTIKA Japonsko, 19. stol. Řezba v tvrdém dřevě zobrazuje trs lotosu s listy a květy. Na listech stojí dvě bronzové kachničky. D. 54 cm. Stav A. PLASTIK Japan, 19. Jh. Geschnitzte Plastik, Hartholz, Lotusbüschel mit Blättern und Blüten, auf den Blättern zwei Bronze Entchen. L. 54 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
LIONS ON A ROCK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LIONS ON A ROCK China, Qing dynasty, 19th century. Subtle carving of ivory depicting a rock with a bamboo forest and four lions. Bottom of the rock has a surf. Carving stands on a simple wooden plinth. H. 32 cm. Condition A. LVI NA SKÁLE Čína, dynastie Qing, 19. stol. Precizní řezba ve slonovině zobrazuje skálu s bambusovým porostem, na níž stojí čtyři lvi. U paty skály bouří příboj. Řezba stojí na jednoduchém dřevěném podstavci. V. 32 cm. Stav A. LÖWEN AUF FELSEN China, Qing Dynastie, 19. Jh. Präzise Elfenbein-Schnitzerei: Felsen mit Bambussen und vier Löwen, am Fuß des Felsens stürmt die Brandung. Einfacher Holzsockel. H. 32 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SHOUXING LAO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SHOUXING LAO China, 19th - 20th century. Ivory sculpture of Buddha long lasting with a peach in his right hand and dragon stick in his left hand. Sculpture is on a subtly carved plinth. H. 22 cm. Condition B, cracked stick. SHOUXING LAO Čína, 19./20. stol. Slonovinová soška Buddhy dlouhého věku s broskví v pravici, v levé ruce drží dračí hůl. Soška stojí na precizně vyřezávaném podstavci. V. 22 cm. Stav B, prasklá hůl. SHOUXING LAO China, 19./20. Jh. Elfenbeinstatue des Buddhas der Langlebigkeit mit Pfirsich und Stock in den Händen. Der Sockel präzis geschnitzt. H. 22 cm. Zustand B, der Stock beschädigt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HERMIT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: HERMIT Japan, 19th century. Ivory sculpture of a hermit with monkeys and a bag by his legs. H. 26 cm. Condition A. POUSTEVNÍK Japonsko, 19. stol. Slonovinová soška poustevníka s opicemi a pytlem u nohy. V. 26 cm. Stav A. EREMIT Japan, 19. Jh. Elfenbeinstatue eines Eremiten mit Affen und Sack an den Füßen. H. 26 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FIGURE OF A SCHOLAR

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FIGURE OF A SCHOLAR Japan, second half of 19th century. Ivory sculpture of a scholar with a book and an umbrella, man in a decorative kimono. H. 17 cm. Condition A/B. SOŠKA LITERÁTA Japonsko, 2. pol. 19. stol. Slonovinová soška literáta s knihou a deštníkem ve zdobeném kimonu. V. 17 cm. Stav A/B. STATUE EINES LITERATEN Japan, 2. H. 19. Jh. Elfenbeinstatue eines Literaten mit Buch und Regenschirm im Kimono. H. 17 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MOTHER WITH CHILDREN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MOTHER WITH CHILDREN Japan, second half of 19th century.Carving in walrus tusk of a mother with three children, dressed in a richly decorated kimono. H. 30 cm. Condition A. MATKA S DĚTMI Japonsko, 2. pol. 19. stol. Řezba v mrožím klu matky se třemi dětmi, matka je oděna do bohatě zdobeného kimona. V. 30 cm. Stav A. MUTTER MIT KINDERN Japan, 2. H. 19. Jh. Walrosszahn-Schnitzerei.Elfenbeinstatue eines Mutters im reich dekorierten Kimono mit drei Kindern. H. 30 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
LADY WITH A FAN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LADY WITH A FAN China, 20th century. Carving in an elephant tusk of a lady with a fan in her right hand and peony in her left hand. Figure is on a wooden carved plinth. H. 34 cm. Condition B. DÁMA S VĚJÍŘEM Čína, 20. stol. Řezba ve sloním klu zobrazuje dámu s vějířem v pravé ruce, v levici držící větvičku pivoňky. Figura stojí na dřevěném vyřezávaném podstavci. V. 34 cm. Stav B. DAME MIT FÄCHER China, 20. Jh. Stoßzahnschnitzerei einer Dame mit Fächer in rechter Hand und Pfingstrose in der Linken. Geschnitzter Holzsockel. H. 34 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SHOUXING LAO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SHOUXING LAO China, 20th century. Ivory sculpture of a God of longevity with peach in his left hand. Figure stands on a wooden plinth. H. 25 cm. Condition A. SHOUXING LAO Čína, 20. stol. Slonovinová soška boha dlouhého věku s broskví v levé ruce. Soška stojí na dřevěném podstavci. V. 25 cm. Stav A. SHOUXING LAO China, 20. Jh. Elfenbeinstatue des Gottes der Langlebigkeit mit Pfirsich in linker Hand. Holzsockel. H. 25 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DRAGON

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DRAGON China, 20th century. Ivory figure of a dragon standing on a wooden plinth covered with brocade. L. 14 cm. Condition A. DRAK Čína, 20. stol. Slonovinová soška draka stojí na dřevěném podstavci potaženém brokátem. D. 14 cm. Stav A. DRACHE China, 20. Jh. Elfenbeinstatue eines Drachens auf brokatbezogenem Holzsockel. L. 14 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VESSEL FOR BRUSHES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VESSEL FOR BRUSHES China, Qing dynasty, 19th century. Vessel for brushes made of an elephant tusk is decorated with a subtle carving. Two medallions with a deep relief show rich company in a landscape and second medallion with a carving of flowers and ornaments. Vessel stands on a wooden perforated plinth. H. 14 cm. Condition A. NÁDOBKA NA ŠTĚTCE Čína, dynastie Qing, 19. stol. Nádobka na štětce ze sloního klu je zdobena precizní jemnou řezbou. Ve dvou medailonech je hluboký reliéf s výjevem bohaté společnosti v krajině, medailony jsou doplněny nižší reliéfní řezbou květin a ornamentů. Nádobka stojí na dřevěném prolamovaném podstavci. V. 14 cm. Stav A. PINSELDOSE China, Qing Dynastie, 19. Jh. Stoßzahn mit feiner Schnitzarbeit: tiefes Relief in zwei Medaillons - reiche Gesellschaft in Landschaft, ergänzt mit niedrigerem Relief mit Ornamenten und Blumen. Durchbrochener Sockel. H. 14 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
IVORY PEARL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: IVORY PEARL China, 19th century. Ivory decorative layered ball on a column is standing on a plinth with figural motive. H. 17 cm. Condition B. SLONOVINOVÁ PERLA Čína, 19. stol. Slonovinové dekorativní vrstvené koule na sloupku, na vysokém podstavci s figurálním motivem. V. 17 cm. Stav B. ELFENBEINPERLE China, 19. Jh. Geschichtete Kugeln auf Säule, hoher Sockel mit Figurenmotiv. H. 17 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
IVORY BOWL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: IVORY BOWL Japan, second half of 19th century. Ivory bowl decorated with engraved and black figural relief with a lid shaped as a sitting boy. H. 10 cm. Condition A. SLONOVINOVÁ DÓZA Japonsko, 2. pol. 19. stol. Slonovinová dóza zdobená gravírovaným a černěným figurálním reliéfem s víčkem v podobě sedícího chlapce. V. 10 cm. Stav A. ELFENBEINDOSE Japan, 2. H. 19. Jh. Graviert, geschwärztes Figurenrelief, der Deckel in Form eines sitzenden Jungen. H. 10 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DECORATIVE DISK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DECORATIVE DISK China, Eastern Han dynasty (25-220). Double sided carved decorative disk of nephrite is shaped as a double headed dragon and a tiger that stands on the dragon. Disk is also decorated with partially wiped off engraved decor of subtle scrolls. H. 7,5 cm. Condition A. OZDOBNÝ DISK Čína, Dynastie východní Han (25-220). Oboustranně vyřezávaný, ozdobný disk z nefritu je utvářen do podoby dvouhlavého draka, na kterém stojí tygr. Disk je dále celoplošně zdobený částečně setřelým gravírovaným dekorem jemných rozvilin. V. 7,5 cm. Stav A. DEKORATIVER DISKUS China, Dynastie Ost-Han (25-220). Beiderseitig aus Nephrit geschnitzt, in Form eines Tigers auf zweiköpfigem Drachen stehend. Rollwerk-Gravierung teilweise verwischte. H. 7,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
JADE PENDANTS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: JADE PENDANTS China, Qing dynasty, 19th century. Pair of decorative pendants made of a white jade is completed with silk strings with motives of never-ending knots. One of the pendant sis carved into a stylized dragon kui, second into stylized pair of phoenixes. H. 6 cm. Condition A. JADEITOVÉ PŘÍVĚSKY Čína, dynastie Qing, 19. stol. Dvojice ozdobných přívěsků z bílého jadeitu je opatřena hedvábnými závěsy s motivy nekonečných uzlů. Jeden z přívěsků je vyřezán v podobě stylizovaného draka Kui, druhý do podoby naproti sobě stojícího páru stylizovaných fénixů. V. 6 cm. Stav A. ANHÄNGER AUS JADEIT China, Qing Dynastie, 19. Jh. Zwei dekorative Anhänger: geschnitzter Drache Kui und stilisiertes Phönixen-Paar. Weiß-Jadeit mit Seidenbändern mit Motiven der unendlichen Knoten. H. 6 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HEAVENLY FAIRY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: HEAVENLY FAIRY China, 20th century. Nephrite sculpture of a heavenly fairy standing on a perforated wooden plinth. H. 22 cm. Condition A/B. NEBESKÁ VÍLA Čína, 20. stol. Nefritová soška nebeské víly stojí na vyřezávaném dřevěném podstavci. V. 22 cm. Stav A/B. HIMMELFEE China, 20. Jh. Nephrit, Statue auf geschnitztem Holzsockel. H. 22 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SCULPTURE OF TALC

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SCULPTURE OF TALC Far East, 19th - 20th century. Sculpture made of talc shaped as an old man standing on a rock. H. 21 cm. Condition A/B. SOŠKA Z MASTKU Dálný východ, 19./20. stol. Soška z mastku v podobě starce stojícího na skále. V. 21 cm. Stav A/B. TALKSTATUE Fernost, 19./20. Jh. Auf Felsen stehender Greis. H. 21 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NEPHRITE BIRD

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: NEPHRITE BIRD China, 20th century. Small nephrite carving depicting a bird standing on a rock. Carving is standing on a wooden plinth. H. 8 cm. Condition B. NEFRITOVÝ PTÁČEK Čína, 20. stol. Drobná řezba v nefritu zobrazuje ptáčka stojícího na skalce. Řezba je opatřena dřevěným podstavcem. V. 8 cm. Stav B. NEPHRITVOGEL China, 20. Jh. Zierliche Schnitzerei eines auf Felsen stehenden Vogels, der Untersatz aus Holz. H. 8 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
LITTLE DUCK MADE OF CRYSTAL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LITTLE DUCK MADE OF CRYSTAL China, 19th - 20th century. Massive carving made of an exceptionally clean mounting crystal depicts a duck standing on a wooden perforated plinth. H. 11 cm. Condition A. KACHNIČKA Z KŘIŠŤÁLU Čína, 19./20. stol. Masivní řezba ve velmi čistém horském křišťálu zobrazuje kachničku stojící na dřevěném prolamovaném podstavci. V. 11 cm. Stav A. KRISTALLENTE China, 19./20. Jh. Massive Schnitzarbeit in klarem Bergkristall: kleine Ente auf durchbrochenem Holzsockel. H. 11 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SHELL CARVING

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SHELL CARVING Vietnam, 20th century. Engraved, blackened and perforated shell depicts a gazebo in a landscape. Shell stands on a wooden plinth. H. 17 cm. Condition A. ŘEZBA V MUŠLI Vietnam, 20. stol. Gravírovaná, černěná a prolamovaná kresba v mušli zobrazuje altán v krajině. Mušle stojí na dřevěném podstavci. V. 17 cm. Stav A. MUSCHELSCHNITZEREI Vietnam, 20. Jh. Altan in Landschaft. Graviert, geschwärzt und durchbrochen. Holzsockel. H. 17 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SET OF SMALL ITEMS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SET OF SMALL ITEMS Japan, 19th century. Set of Japanese items damaged by fire. Set consists of enameled vase with a dragon, small vase with sparrows, wallet made of tortoise shell and case made of a horn. Condition D. SOUBOR DROBNOSTÍ Japonsko, 19. stol. Soubor japonských předmětů poškozených požárem. Soubor obsahuje smaltovanou vázu s drakem, malou vázičku s vrabci, želvovinovou peněženku a rohovinové pouzdro. Stav D. KLEINIGKEITEN Japan, 19. Jh. Vom Feuer beschädigte japanische Gegenstände: emaillierte Vase mit Drachen, kleine Vase mit Spatzen, Geldtasche aus Schildpatt und Hornstoffetui. Zustand D.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ELECTRIC LINES IN A LANDSCPE Fu Baoshi

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ELECTRIC LINES IN A LANDSCPE Fu Baoshi (傅抱石1904-1965). China, Nanking, 1952. Study painted with colors and ink on paper depicts wires of high voltage in a landscape. Study was painted in Nanking where author taught painting at University since 1950. Study is set with a stamp and an inscription. Seal: (his personal one) Baoshi si yin 抱石私印. Insciption: Painted at the beginning of spring 1952 in Nanjing, written by Baoshi. (一九五二年初春畫於南京, 抱石記). 45,5x34 cm. Condition A/B. It is a study for a painting that was sold in auction house Sotheby´s in Honkong on 5. April 2009, item no. 231. (这是2009年 4月5日在香港苏富比拍卖会上的拍卖品项目编号231的素描画.) ELEKTRICKÉ VEDENÍ V KRAJINĚ Fu Baoshi (傅抱石 1904-1965). Čína, Nanking, 1952. Skica malovaná barvami a tuší na papíře zobrazuje dráty vysokého napětí v krajině. Skica byla namalována v Nankingu, kde autor od roku 1950 vyučoval malbu na tamní univerzitě. Skica je opatřena nápisem a razítkem. Pečeť: (jeho osobní pečeť) Baoshi si yin 抱石私印 . Nápis: Namalováno začátkem jara roku 1952 v Nanjingu, nadepsal Baoshi. (一九五二年初春畫於南京, 抱石記). 45,5x34 cm. Stav A/B. Jedná se o skicu k obrazu, který byl prodán v aukčním domě Sotheby´s v Honkongu 5. dubna 2009, položka 231. (这是2009年4月5日在香港苏富比拍卖会上的拍卖品项目编号231的素描画.) ELEKTRISCHE LEITUNG IN LANDSCHAFT Fu Baoshi (傅抱石 1904-1965). China, Nanking, 1952. Farbige Skizze, Tusche auf Papier, gemalt in Nanking, wo der Künstler seit 1950 die Malerei an dortigen Universität unterrichtete. Beschrieben: Gemalt am Anfang des Frühlings 1952 in Nanking, beschrieben von Baoshi. (一九五二年初春畫於南京, 抱石記) Gestempelt: Baoshi si yin 抱石私印 (persönliches Siegel). 45,5x34 cm. Zustand A/B. Es handelt sich um eine Skizze zum Bild, das im Auktionshaus Sotheby´s in Hongkong am 5. April 2009, N. 231 verkauft wurde.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CHILDREN ON HORSES Cheng Shifa

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CHILDREN ON HORSES Cheng Shifa (程十發1921-2007). China, second half of 20th century. Painting with ink and colors on paper depicts children of nomadic ethnic group on horses. Right top corner is with inscription: „Čcheng Š'-fa" [painted by] washed brush technique (程十發澷笔) and seal: Š'-fa十發. 31,5x45 cm. Condition A/B. DĚTI NA KONÍCH Cheng Shifa (程十發1921-2007). Čína, 2. pol. 20. stol. Malba tuší a barvami na papíře zobrazuje děti nomádského etnika na koních. V pravém horním rohu je nápis: „Čcheng Š'-fa" [namaloval] rozmývanou štětcovou technikou (程十發澷笔) a pečeť: Š'-fa十發. 31,5x45 cm. Stav A/B. KINDER AUF PFERDEN Cheng Shifa (程十發1921-2007). China, 2. H. 20. Jh. Tusche und Farben auf Papier: nomadische Kinder auf Pferden. Rechts oben beschrieben „Tcheng Š'-fa" [gemalt] Pinseltechnik (程十發澷笔) und Siegel: Š'-fa十發. 31,5x45 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BAMBUS Bao Jun

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BAMBUS Bao Jun (鮑俊 1797-1851). China, Qing dynasty, 19th century. Ink painting on paper depicting a bamboo spring. In the top left corner is an inscription with two author´s stamps, bottom right corner with a collectioner stamp. Inscription: To an exceptional brother Taoxi given by Yiging Ban Jun (桃溪大兄属畫. 逸卿鮑俊). Seals: 1. Ban Jun´s seal (鮑俊之印) 2. Yiging (逸卿). High quality Chinese work in finishing the scroll. H. 220 cm. Original provenance: Collection of Peter Geisler. BAMBUS Bao Jun (鮑俊 1797-1851). Čína, dynastie Qing, 19. stol. Malba tuší na papíře zobrazuje větev bambusu. V levém horním rohu je nápis se dvěma autorskými razítky, v pravém spodním rohu je sběratelské razítko. Nápis: Vzácnému bratru Taoxi věnuje Yiging Bao Jun (桃溪大兄属畫. 逸卿鮑俊). Pečetě: 1. Bao Junova pečeť (鮑俊之印) 2. Yiging (逸卿). Kvalitní čínská adjustace svitku. V. 220 cm. Původní provenience: sbírka Petra Geislera. BAMBUS Bao Jun (鮑俊 1797-1851). China, Qing Dynastie, 19. Jh. Tuschemalerei auf Papier: Bambusast. Links oben Aufschrift (dem einzigartigen Bruder Taoxi vom Yiging Bao Jun 桃溪大兄属畫. 逸卿鮑俊) mit zwei Künstlerstempeln: Baom Jun Siegel (鮑俊之印) und Yiging (逸卿), rechts oben Sammlerstempel. Hochwertige chinesische Adjustierung der Buchrolle. H. 220 cm. Ursprüngliche Provenienz: Sammlung von Petr Geisler.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ROOSTER UNDER THE BANANA TREE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ROOSTER UNDER THE BANANA TREE China, Qing dynasty, 1869. Ink and color painting depicting a rooster standing in a grass. Paper is presented on plywood. Right side with an inscription and date 1869 and author´s stamp. Left bottom corner with collectioner´s stamp. H. 145 cm. Condition B. KOHOUT POD BANÁNOVNÍKEM Yan Gong Čína, dynastie Qing, 1869. Malba tuší a barvami na papíře zobrazuje kohouta stojícího v trávě. Papír je adjustován na překližku. V pravé části je nápis s datací 1869 a autorova razítka. V levém spodním rohu je sběratelské razítko. V. 145 cm. Stav B. HAHN UNTER BANANENBAUM Yan Gong China, Qing Dynastie, 1869. Tuschemalerei und Farben auf Papier auf Furnier aufgezogen, rechts oben beschreiben und datiert 1869, Künstlerstempel. Links unten mit Sammlerstempel. H. 145 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CRABS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CRABS China, 20th century. Ink and color painting on paper depicting six crabs under the reeds leaves. Painting is with an inscription and stamp. Signed „Qi Baishi". Framed, glassed. H. 97 cm. Condition A. KRABI Čína, 20. stol. Malba tuší a barvami na papíře zobrazuje šest krabů pod listy rákosí. Malba je opatřena nápisem a razítkem. Signováno „Qi Baishi". Rámováno, zaskleno. V. 97 cm. Stav A. KREBSE China, 20. Jh. Tuschemalerei und Farben auf Papier: sechs Krebse unter Schilfrohr. Beschrieben und gestempelt, Sign. „Qi Baishi". Gerahmt, verglast. H. 97 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
RUNNING HORSE Xu Beihong

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: RUNNING HORSE Xu Beihong (徐悲鴻1895-1953). China, 1948. Ink and colors drawing on paper. Set with a stamp and an inscription: „In 37th year of the republic, Beihong (民國三十七年, 悲鴻). Seal: Grandson of the kings of the Easter Sea (東海王孫). L. 122 cm. Condition D. BĚŽÍCÍ KŮŇ Xu Beihong (徐悲鴻1895-1953). Čína, 1948. Malba tuší a barvami na papíře. Opatřeno razítkem a nápisem: „Ve 37. roce republiky, Beihong" (民國三十七年, 悲鴻). Pečeť: Vnuk králů Východního moře (東海王孫). D. 122 cm. Stav D. LAUFENDES PFERD Xu Beihong (徐悲鴻1895-1953). China, 1948. Tuschemalerei und Farben auf Papier, gestempelt und beschrieben „Im 37. Jahr der Republik, Beihong (民國三十七年, 悲鴻). Siegel: Enkel der Königen der Ostsee (東海王孫). L. 122 cm. Zustand D.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
...
5
6
7
8
9
10
...
13