WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
MOUNTAIN LANDSCAPE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MOUNTAIN LANDSCAPE China, 20th century. Scroll in a Japanese fitting depicts a mountain landscape with a river. H. 200 cm. Condition A. HORSKÁ KRAJINA Čína, 20. stol. Svitek adjustovaný v japonské montáži zobrazuje horskou krajinu s řekou. V. 200 cm. Stav A. BERGLANDSCHAFT China, 20. Jh. Schriftrolle in japanischer Montage: Berglandschaft mit Fluss. H. 200 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DARUMA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DARUMA Japan, 20th century. Scroll painted with colors and ink on a silk depicts Daruma Bodhisatva. Scroll is with three stamps and a calligraphy and is set in a Japanese fitting with varnished rolling sticks. L. 107 cm. Condition A. DARUMA Japonsko, 20. stol. Svitek malovaný barvami a tuší na hedvábí zobrazuje Bodhisattvu Daruma. Svitek je opatřen třemi razítky a kaligrafií a je adjustován v japonské montáži s lakovanými rolovátky. D. 107 cm. Stav A. BODHISATTVA DARUMA Japan, 20. Jh. Tuschemalerei und Farben auf Seide. Dreimal gestempelt, Kalligraphie, japanische Montierung mit lackierten Stäben. L. 107 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SHOKI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SHOKI Japan, 18th century. Scroll painted with ink on silk depicts a warrior with demons, Shoki. Bottom left corner with a signature and an inscription. Scroll is set in a Japanese fitting. L. 170 cm. Condition C, damaged fitting. SHOKI Japonsko, 17. stol. Svitek malovaný tuší na hedvábí zobrazuje bojovníka s démony Shokiho. V Levém spodním rohu je podpis s razítkem. Svitek je adjustován v japonské montáži. D. 170 cm. Stav C, poškozená montáž. SHOKI Japan, 18. Jh. Buchrolle, Tuschemalerei auf Seide: der Kämpfer mit Dämonen Shoki. Links unten signiert und gestempelt, in japanischer Montierung. L. D. 170 cm. Zustand C, beschädigte Montierung.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAPER SCROLL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAPER SCROLL Japan, Edo. Paper scroll painted with ink on paper in Japanese fitting. Signed „Kano Yasunobu" (1613-1685). H. 187 cm. Condition B. PAPÍROVÝ SVITEK Kano Yasunobu? (1613-1685) Japonsko, Edo. Papírový svitek malovaný tuší na papíře v japonské montáži. Signováno „Kano Yasunobu" (1613-1685). V. 187 cm. Stav B. BUCHROLLE Japan, Edo. Papier, Tusche auf Papier, japanische Montierung, sign. „Kano Yasunobu" (1613-1685). H. 187 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CALLIGRAPHY Petr Geisler (1949-2009)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CALLIGRAPHY Petr Geisler (1949-2009) Prague, second half of 20th century. Calligraphy painted with golden varnish on paper is set with two author´s stamps. Framed in an art nouveau frame, glassed. Comes with a catalogue from an art exhibition of Geisler´s calligraphies in National Gallery in Prague, Zbraslav Castle. Comes with a set of quotations completed with Geisler´s calligraphies „CESTA SRDCE". 56x95 cm (inside frame measurements). Condition A. Petr Geisler was a Czech explorer in the area of Japanese studies and had a column in Yomiuri shimbun newspapers. His calligraphies were exhibitioned in 2000 in National Gallery, Zbraslav Castle. KALIGRAFIE Petr Geisler (1949-2009) Praha, 2.pol.20. stol. Kaligrafie malovaná zlatým lakem na papíře je opatřena dvěma autorskými razítky. Rámováno v secesním rámu, zaskleno. Spolu: Katalog z výstavy Geislerových kaligrafií v Národní galerii v Praze. Zbraslav-zámek. Spolu: Soubor citátů doplněných Geislerovými kaligrafiemi „CESTA SRDCE". 56x95 cm (výřez rámu). Stav A. Petr Geisler byl český badatel v oblasti japanistiky a dopisovatel listu Yomiuri shimbun. Své kaligrafie vystavoval v roce 2000 v Národní galerii, Zámek Zbraslav KALLIGRAPHIE Petr Geisler (1949-2009) Praha, 2.H. 20. Jh. Goldlack auf Papier, zwei Künstlerstempel. Jugendstilrahmen, verglast. Dazu: Katalog aus der Ausstellung der Kaligraphien Geislers in der Nationalgalerie in Prag. Zbraslav-Schloss. Dazu: Zitate mit Kaligraphien Geislers. „CESTA SRDCE" („Weg des Herzens"). 56x95 cm (ohne Rahmen). Zustand A. Petr Geisler war ein tschechischer Forscher im Bereich Japanologie und Korrespondent des Blatts Yomiuri shimbun. Seine Kalligraphie wurde in 2000 in der Nationalgalerie in der Schloss Zbraslav ausgestellt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CALLIGRAPHY  Petr Geisler (1949-2009)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CALLIGRAPHY Petr Geisler (1949-2009) Prague, second half of 20th century. Ink calligraphy on paper comes with author´s stamp. Framed, glassed. 22x59 cm. Condition A. KALIGRAFIE Petr Geisler (1949-2009) Praha, 2. pol. 20. stol. Tuší na papíře malovaná kaligrafie je opatřena autorovým razítkem. Rámováno, zaskleno. 22x59 cm. Stav A. KALLIGRAPHIE Petr Geisler (1949-2009) Praha, 2. H. 20. Jh. Tusche auf Papier, Künstlerstempel, gerahmt, verglast. 22x59 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
COLORED WOODCUT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: COLORED WOODCUT Japan, 19th century. Colored woodcut with an actor under the blossoming tree is signed in a colored frame Toshidama "Kunisada II." 35x23,5 cm. Condition A. BAREVNÝ DŘEVOŘEZ Japonsko, 19. stol. Barevný dřevořez s hercem pod rozkvetlým stromem je signován v barevné kartuši Toshidama „Kunisada II." 35x23,5 cm. Stav A. FARBHOLZSCHNITT Japan, 19. Jh. Farbholzschnitt mit Schauspieler unter blühendem Baum, sign. in farbiger Kartusche Toshidama "Kunisada II." 35x23,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
COLORED WOODCUT Utagawa Kunisada (1786-1865)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: COLORED WOODCUT Utagawa Kunisada (1786-1865) Japan, about 1850. Colored woodcut with actors is signed „Kochoro Toyokuni ga" and stamped Toshidama. 34x24 cm. Condition A. BAREVNÝ DŘEVOŘEZ Utagawa Kunisada (1786-1865) Japonsko, kolem r. 1850. Barevný dřevořez s herci je signován „Kochoro Toyokuni ga" s razítkem Toshidama. 34x24 cm. Stav A. FARBHOLZSCHNITT Utagawa Kunisada (1786-1865) Japan, um 1850. Farbholzschnitt mit Schauspielern, sign. „Kochoro Toyokuni ga" und gestempelt Toshidama. 34x24 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
COLORED WOODCUT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: COLORED WOODCUT Japan, 19th - 20th century. Three colored woodcuts depicting three women in colorful kimonos. L. 70 cm. Condition B. BAREVNÝ DŘEVOŘEZ Japonsko, 19./20. stol. Tři listy barevného dřevořezu zobrazující tři ženy v barevných kimonech. D. 70 cm. Stav B. FARBHOLZSCHNITT Japan, 19./20. Jh. Drei Blätter mit drei Frauen in bunten Kimonos. L. 70 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOOK OF COLORED WOODCUTS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOOK OF COLORED WOODCUTS China, Beijing, Jung pao tea, fifties of 20th century. Two books consisting 96 pages of colored woodcut reproductions of classics of modern Chinese paintings. Condition A. KNIHA BAREVÝCH DŘEVOŘEZŮ Čína, Peking, Jung pao čaj, 50. léta 20. stol. Dvě knihy obsahující 96 stránek barevných dřevořezových reprodukcí klasiků moderní čínské malby. Stav A. BUCH MIT FARBHOLZSCHNITTEN China, Peking, Jung pao Tchaj, 1950-1960. Zwei Bücher mit 96 Seiten von reproduzierten Farbholzschnitten der Klassiker der modernen chinesischen Malerei. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MAGAZINE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MAGAZINE China, fifties of 20th century. Magazine „30 years of building socialism" with an inscription consisting several periods, land reformation, Japanese wars, civil wars, building of the state protection. Condition A. ČASOPIS Čína, 50. léta 20. stol. Časopis „30 let budování socialismu" s věnováním popisuje etapy pozemkové reformy, Japonské války, osvobozenecké války, budování obrany státu. Stav A. ZEITSCHRIFT China, 1950-1960. Zeitschrift „30 Jahren des Aufbaus von Sozialismus" mit Widmung, enthält folgende Etappen: Reform, japanischer Krieg, Befreiungskrieg, Aufbau der Staatsverteidigung. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
POSTCARD ALBUM

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: POSTCARD ALBUM Japan, 19th - 20th century. Album consisting of 59 postcards from around the world, most of them from Japan. Condition C, binding falling apart. ALBUM POHLEDNIC Japonsko, 19.-20. stol. Album obsahující 59 pohlednic ze světa, z toho převážná část je z Japonska. Stav C, rozpadlá vazba alba. ALBUM MIT ANSICHTSKARTEN Japan, 19.-20. Jh. 59 Ansichtskarten aus der Welt, überwiegend aus Japan. Zustand C, zerfallenes Band.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DOUBLE WALLED GOBLET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DOUBLE WALLED GOBLET Bohemia, 1730-1740. Baroque goblet made of a clear double-walled glass and turned facetted leg with conically shaped body decorated with engraving on a golden background. Engraving depicts rabbit hunting scene. Bottom with engraved initials W.L.V.D.G. H. 19 cm. Condition A. DVOJSTĚNNÝ POHÁR Čechy, 1730-1740. Barokní pohár z čirého dvojstěnného skla; balustrová nožka s nodem broušeným do mnohostěnu nese zevně fasetovanou kónicky tvarovanou kupu s rytinou ve zlaté fólii, představující mnohopočetnou figurální scénu s výjevem lovu na zajíce jako oblíbené kratochvíle příslušníků vyšší společnosti. Na dně patky rytý monogram „W.L.V.D.G.". V. 19 cm. Stav A. DOPPELWANDIGER BECHER Böhmen, 1730-1740. Barockbecher, doppelwandiges Klarglas, Balusterfuß mit geschliffenem Nodus, facettierte konische Kuppe mit Stich in goldener Folie: Jagdszene mit mehreren Figuren aus höherer Gesellschaft. Monogramm W.L.H.D.G. eingeritzt. H. 19 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SMALL CARAFE - DOUBLE WALLED GLASS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SMALL CARAFE - DOUBLE WALLED GLASS Bohemia, 1730-1740. Baroque carafe made of a clear double-walled glassed has conical body facetted and decorated with golden engraving of a buck hunt. Neck is slanted and facetted. H. 14,8 cm. Condition corresponds to the age. KARAFKA - DVOJSTĚNNÉ SKLO Čechy, 1730-1740. Barokní karafka z čirého dvojstěnného skla, na kruhové patce, s kónickým tělem zevně fasetovaným do mnohostěnu a dekorovaným rytinou ve zlaté fólii se scénou lovu na jelena; karafku ukončuje vyšší plynule zúžené fasetované hrdlo. V. 14,8 cm. Stav odpovídající stáří. KLEINE KARAFFE - DOPPELWANDIGES GLAS Böhmen, 1730-1740. Barockkaraffe, doppelwandiges Klarglas und Rundsockel, konisch geformt und facettiert, Jagdszene mit Hirsch geritzt in goldener Folie, höherer Hals facettiert. H 14,8 cm. Zustand entspricht dem Alter.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOWL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOWL Silesia, 18th century. Bowl made of a clear edged glass on a rounded base with facetted leg. Body is shaped as a shell and facetted with gilded rims. H. 10,4 cm. Condition A. LOĎKA Slezsko, 18. stol. Loďka z čirého broušeného skla, na kruhové ploché patce s balustrovým fasetovaným dříkem. Kupa je oválná ve tvaru mušle, fasetovaná, na boku s reliéfní palmetou, která vybíhá do převýšené voluty, okraj zlacený. V. 10,4 cm. Stav A. KLEINES SCHIFF Schlesien, 18. Jh. Geschliffenes Klarglas, Rundsockel, Balusterschaft facettiert, muschelförmige Kuppe facettiert, reliefierte Palmette mit überhöhter Volute, am Rand vergoldet. H. 10,4 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET 18th - 19th century. Goblet made of a clear glass is blown into a form and carved in mat. Goblet stands on rounded base and hollow leg, the body is slightly conical and decorated with architecture in the landscape. H. 20 cm. Condition A. POHÁR 18./19. stol. Pohár z čirého skla, foukaný do formy, matně řezaný. Pohár na klenuté patce, dutém balustrovém dříku, s nepatrně kónickou kupou, na plášti obíhající schematická krajina s architekturou, zvěří a ptactvem. V. 20 cm. Stav A. BECHER 18./19. Jh. Formgeblasenes Klarglas, matt geschnitten, der Sockel gewölbt, hohler Balusterschaft, leicht konische Kuppe, an der Wandung schematische Landschaft mit Architektur, Wild und Vögeln. H. 20 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF GOBLETS WITH LANDSCAPE MOTIVES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF GOBLETS WITH LANDSCAPE MOTIVES Northern Bohemia, Chřibská? About 1830. Pair of goblets made of a clear glass is blown into a form and edged. Bottom rounded base supports the body decorated with painting by transparent enamels of village scenes with figures. Gilded top. H. 12,7 cm. Condition A. DVOJICE POHÁRŮ S KRAJINNÝMI MOTIVY Severní Čechy, Chřibská?, okolo 1830. Dvojice pohárů z bezbarvého skla, foukané do formy a broušené, spočívají na kruhové plné patce; na čelní straně hladké kupy obdélná obrazová pole malovaná transparentními emaily s pohledy do vesnického interiéru a figurální stafáží, na protilehlé straně snítka pomněnek. Ústí zlaceno. V. 12,7 cm. Stav A. ZWEI BECHER MIT LANDSCHAFTSMOTIVEN Nordböhmen, Chřibská? um 1830. Farbloses Glas, formgeblasen und geschliffen, voller Rundsockel, an der Frontseite der glatten Kuppe rechteckige Felder in transparenter Emailmalerei: Ansichten von Dorfinterieur und Figurenstaffage, gegenüber mit Vergissmeinnichten. Die Mündung vergoldet. H. 12,7 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET WITH HERALDIC MOTIVES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET WITH HERALDIC MOTIVES Bohemia, about 1820. Cylindrical goblet made of a clear glass, edged and cut. Front carved with heraldic motive in medallion supported with lions. Bottom and top lined with lined ornaments. H. 11,5 cm. Condition B. ČÍŠE S EMBLEMATICKÝM MOTIVEM Čechy, kolem r. 1820. Válcovitá číše z bezbarvé skloviny, broušená a řezaná; na čele číšky řezaný emblematický motiv uzavřený v medailonu, s korunou ve vrcholu, ze stran podporovaný dvěma štítonoši v podobě lvů. U dna pás protáhlých olivek, okraj zvýrazňuje obíhající řezaná bordura vinné révy s leštěnými kuličkami. V. 11,5 cm. Stav B. BECHER MIT EMBLEM Böhmen, um 1820. Farbloses Glas, zylindrische Form, geschliffen und geschnitten, an der Schauseite mit emblematischem Motiv im bekrönten Medaillon, zu beiden Seiten gestützt von Löwen. Beim Boden mit Olivenband, am Rand geschnittene Weintraubenbordüre mit polierten Kugeln. H. 11,5 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET - BIEDERMEIER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET - BIEDERMEIER Bohemia, about 1935. Goblet made of a clear glass, edged. Goblet stands on hexagonal base with bell shaped facetted body decorated by six rounded plastic medallions. H. 12,8 cm. Condition A. ČÍŠE - BIEDERMEIER Čechy, kolem r. 1935. Číše z bezbarvého skla, broušená, nad šestibokou podstavou vystupují vybroušené vysoké kameny, široké hrany zvonovité kupy nesou v horní polovině šest kruhových reliéfních medailonů. V. 12,8 cm. Stav A. BECHER - BIEDERMEIER Böhmen, um 1935. Farbloses Glas, geschliffen, sechskantige Basis, geschliffene hohe Steine, breite Kanten der Glockenkuppe mit sechs runden Relief-Medaillons im oberen Teil. H. 12,8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SOUVENIR GOBLET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SOUVENIR GOBLET Bohemia, 1836. Goblet made of massive clear glass, edged and carved stands on facetted base and supports the body with the front carved engraving „Aus Erkentlichkeit von Emilie Schier". The opposite side is carved with oval-shaped medallion of name „Fr. Policzansky" and date „1836". H. 18 cm. Condition A. UPOMÍNKOVÝ POHÁR Čechy, 1836. Pohár z masivní bezbarvé skloviny, broušený a řezaný; desetiboká patka s radiálně uspořádanými řezy na spodní straně nese vejčité hranované tělo ve spodní části s obíhajícím prstencem. Vpředu na čele pláště reliéfní pole s řezaným nápisem „Aus Erkentlichkeit von Emilie Schier", jemuž na protilehlé straně odpovídá oválný medailon s řezbou jména „Fr. Policzansky" a vročením „1836". V. 18 cm. Stav A. GEDENKBECHER GEDENKGLAS. Böhmen, 1836. Farbloses Glas, geschliffen und geschnitten, zehnkantiger Sockel mit radial geordneten Schnitten, eiförmiger Körper mit umlaufendem Ring im unterem Teil. An der Schauseite geschnittene Aufschrift „Aus Erkentlichkeit von Emilie Schier" im reliefierten Feld, gegenüber ovales Medaillon mit geschnittenem Namen „Fr. Policzansky" und Jahreszahl „1836". H. 18 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MAZER WITH ANIMALS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MAZER WITH ANIMALS Bohemia, 1880. Mazer of a clear glass, cut and edged with melted-on handle. On conical facetted surface are three plastic oval shaped medallions with softly carved motives of a pair of grouses and front side with a hare on his hind legs and year „1880". Signed „Vogl". H. 15,5 cm. Condition A. HOLBA S MOTIVY LESNÍ ZVĚŘE Čechy, 1880. Holba z bezbarvého skla, broušená a řezaná, s hutně nataveným uchem. Na kónickém hranovaném plášti tři plasticky vystupující oválné medailony, v nichž jsou uprostřed vybroušena pole, která nesou mělce řezané motivy dvojice tetřevů; na čelní straně panáčkující zajíc s vročením „1880". Signováno „Vogl". V. 15,5 cm. Stav A. BECHER MIT WALDTIEREN Böhmen, 1880. Farbloses Glas, geschliffen und geschnitten mit angeschmolzenem Henkel. Der Körper kantig und konisch geformt mit drei plastischen Medaillons mit seicht geschnittenen Auerhühnern in geschliffenen Feldern. Auf der Schauseite mit Hase und Jahreszahl „1880". Sign. „Vogl". H. 15,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET Bohemia, Harrachov glasshouse, Nový Svět v Krkonoších, about 1840. Goblet made of a clear glass and shaped into the final style with difficult cut has massive base layered over a golden ruby (so called rosaline) that is neatly cut. Bell shaped body has the surface decorated with six plastic edged medallions, massive leg is decorated by edged ringlet. H. 24,7 cm. Condition A. POHÁR - BIEDERMEIER Čechy, Harrachovské sklárny, Nový Svět v Krkonoších, kolem r. 1840. Pohár z bezbarvé skloviny, tvarovaný do konečné podoby náročně provedeným brusem; vyznačuje se složitě členěnou masívní patkou podjímanou zlatým rubínem (tzv. rosaline), jejíž okraj je rozeklán trojlistými vějířky s kaménkovým brusem a vybíhající středovou částí, která tvoří vlastní podstavu poháru. Hranovaná zvonovitá kupa je v plášti zdobena šesti reliéfními broušenými kameny, masivní nohu člení výrazný broušený prstenec. V. 24,7 cm. Stav A. BECHER - BIEDERMEIER Böhmen, Harrachov Glashütte, Nový Svět in Riesengebirge, um 1840. Farbloses Glas, anspruchsvoll geschliffen, massiver Sockel kompliziert gegliedert - mit goldenem Rubinunterfang. (sog. Rosaline), am Rand mit Dreiblatt-Fächern und Steinschliff mit auslaufendem Mittelteil. Kantige Glockenkuppe mit sechs reliefierten Schliff-Steinen, massiver Fuß mit geschliffenem Ring. H. 24,7 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET - ROSALINE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET - ROSALINE South Bohemia, about 1830. Bell shaped goblet made of a clear glass layered over rosaline glass. Bottom of the base has large plastic droplets and octagonal facetted body is decorated with plastic wavy line around oval shapes. H. 13,5 cm. Condition A. ČÍŠE - ROSALÍN Jižní Čechy, kolem r. 1830. Zvonovitá číše z čirého broušeného skla, podjímaná rosalínem, po obvodu patky velké kapkovitě utvářené kameny vystupující z hran nad podstavou, plášť broušený do osmi faset, v horní části těla průběžný plasticky vystupující pás vlnovky uzavírající oválky. V. 13,5 cm. Stav A. BECHER- ROSALIN Südböhmen, um 1830. Glockenförmiger Becher, geschliffen und mit Rosalin unterfangen, große tropfenförmige Steine auf den Sockelkanten, geschliffener Körper mit acht Facetten, im oberen Teil des Körpers plastische Welle. H. 13,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ROSALINE GOBLET AND SOUVENIR GOBLET FROM TEPLICE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ROSALINE GOBLET AND SOUVENIR GOBLET FROM TEPLICE Bohemia, Harrachov glasshouse, Nový Svět v Krkonoších, 1830 and Bohemia, Teplice (carving), about 1835. Egg-shaped hexagonal goblet made of a clear glass over a rosaline glass is cut and edged. It stands on a massive base, also hexagonally cut. Body is decorated by six plastic medallions and the rest is painted with golden floral ornaments. H. 14 cm. Condition A. Comes with: hexagonal egg-shaped souvenir cup from Teplice spa, as the inscription says: „Andenken von Teplitz", base is edged and covered with ruby glazing. Top part has five plastic carvings of symbols of Faithfullness, Friendship, Brotherhood, Good Luck and Happiness decorated by silver and gold and completed with inscriptions: Treue, Freundschaft, Eintracht, Glück u. Freude. H. 12,2 cm. Condition A. ČÍŠE ROSALÍN A UPOMÍNKOVÁ ČÍŠE Z TEPLIC Čechy, Harrachovské sklárny, Nový Svět v Krkonoších, 1830 a Čechy, Teplice (řezba), kolem r. 1835. Vejčitá šestiboká číška z čirého skla, podjímaná rosalínem, tvarovaná do konečné podoby brusem, spočívá na masivní patce, vybroušené do šesti paprsčitě sestavených výběžků. V plášti je zdobena šesticí kruhových reliéfních medailonů jako zmenšujících čoček, prostor kolem nich pokrývá rostlinný dekor malovaný plastickým zlatem. V. 14 cm. Stav A. Spolu: Šestiboká vejčitá číška jako suvenýr z teplických lázní, jak dokládá nápis „Andenken von Teplitz"; patka vybroušená do trojlaločných cípů pokrytá rubínovou lazurou. V horní polovině fasetovaného pláště v plastických pětistranných polích zdobená drobnou řezbou symbolů Věrnosti, Přátelství, Svornosti, Štěstí a Radosti vykrývaných zlatem a stříbrem s příslušnými nápisy Treue, Freundschaft, Eintracht, Glück u. Freude. V. 12,2 cm. Stav A. ROSALIN UND GEDENKGLAS AUS TEPLICE Böhmen, Harrachov Glashütte, Nový Svět in Riesengebirge, 1830 und Böhmen, Teplice (Schnitt), um 1835. Eiförmiger Becher, Klarglas mit Rosalin unterfangen, geschliffen, massiver Sockel mit sechs strahlförmig geordneten Vorsprüngen. Die Wandung mit drei reliefierten Rundmedaillons - dienen als Verkleinerungslinsen, rundherum Pflanzdekor mit plastischem Gold. H. 14 cm. Zustand A. Dazu: Eiform, sechskantiger Becher als Souvenir aus Bad Teplice mit Aufschrift „Andenken von Teplitz", der Sockel geschliffen und dekoriert mit Rubinlasur. Im oberen Teil der facettierten Wandung zierliche Schnitzarbeit mit Symbolen von Treue, Freundschaft, Eintracht, Glück u. Freude in plastischen Feldern. H. 12,2 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SET OF GOBLETS - ROSALINE AND RUBY GLAZING

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SET OF GOBLETS - ROSALINE AND RUBY GLAZING Bohemia, about 1830. Set of goblets made of a clear glass layered with rosaline and ruby glazing. All pieces have delicate edging and small mat squares and ovals. Total of five pieces. Max h. 11,8 cm. Condition A. SOUBOR ČÍŠÍ - ROSALÍN A RUBÍNOVÁ LAZURA Čechy, kolem r. 1830. Soubor číší z bezbarvé skloviny, vrstvené rosalínem a rubínovou lazurou, všechny kusy náročně zpracované do konečné podoby výrazným broušeným dekorem sestávajícím z kaménkového brusu, drobných matových čtyřhranků a čoček. Celkem pět kusů. V. max. 11,8 cm. Stav A. BECHERSET - ROSALIN UND RUBIN LASUR Böhmen, um 1830. Farbloses Glas mit Rosalin und Rubin überfangen, alle Stücke anspruchsvoll bearbeitet, ausdrucksvoll geschliffen - Steinschliff, Linsen und kleine mattierte Verkanten. Zus. vier Stück. H. max. 11,8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
THREE GOBLETS - ROSALINE AND RUBY GLAZING

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THREE GOBLETS - ROSALINE AND RUBY GLAZING About 1850. Bell-shaped goblet made of a clear glass is edged and layered with rosaline with melted-in white threads. Comes with: goblet on a low base made of a clear glass and blown into a form with melted-on handle. Goblet is also layered with rosaline and with gilded rims. Facetted conical goblet made of a clear glass, edged and painted fully with ruby glazing with golden lines. Max h. 10,3 cm. Condition A-B. TROJICE ČÍŠÍ - ROSALÍN A RUBÍNOVÁ LAZURA Kolem r. 1850. Zvonovitá číše z bezbarvé skloviny, broušená a vrstvená rosalínem se zatavenými vlákny bílých nití. Spolu: Číška na nízké kruhové patce z čirého skla, foukaného do optické formy, s hutně nataveným uchem, vrstvená rosalínem, zlacený okraj. Dvanáctiboká kónická číše z čirého skla, broušená, plošně malovaná rubínovou lazurou, zlacené linky. V. max. 10,3 cm. Stav A-B. DREI BECHER - ROSALIN UND RUBIN LASUR Um 1850. Glockenförmiger Becher, farbloses Glas, geschliffen, mit Rosalin-Überfang, eingeschmolzene Weißfäden. Dazu: Becher mit Sockel aus Klarglas, optisch geblasen mit angeschmolzenem Henkel, mit Rosalin überfangen, Goldrand. Konischer Becher mit 12 kanten, Klarglas, geschliffen, Rubinrot lasiert. H. max. 10,3 cm. Zustand A-B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SET OF GOBLETS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SET OF GOBLETS Bohemia, about 1840 - second half of 19th century. Set of five pieces of drinking glass includes a bell shaped octagonal glass layered with rosaline, bell shaped glass with edging and and pink listers, bell shaped glass with blue listers and carving with hexagonal medallions, bell shaped glass fully covered with red glazing and carved line of vines and a cylindrical glass with painted leaves and grapes in ruby glazing. Max h. 13 cm. Condition A-B. SOUBOR ČÍŠÍ Čechy, kolem r. 1840-2. pol. 19. stol. Soubor pěti kusů nápojového skla zahrnuje zvonovitou osmibokou číši vrstvenou rosalínem, zvonovitou číši s kaménkovým brusem a růžovými listry, zvonovitou číši s modrými listry a drobnou řezbou v šestibokých medailonech, zvonovitou číši, jejíž tělo je celé pokryto červenou lazurou s jemně řezanou bordurou vinných listů s plody a úponky a hladkou válcovitou číši s malbou listů a plodů vinné révy provedenou rubínovou lazurou. V. max. 13 cm. Stav A-B. BECHERSET Böhmen, um 1840. Fünf Stück von Trinkglas, glockenförmiger Becher mit Rosalin-Überfang, glockenförmiger Becher mit Steinschliff, rosa Lüster, glockenförmiger Becher mit zierlicher Schnitzarbeit in sechsseitigen Medaillons, glockenförmiger Becher: rot lasiert, fein geschnittene Weinblatt-Bordüre, glatter Becher zylindrischer Form mit Weinblättern und Weinfrüchten in rubinroter Lasur. H. max. 13 cm. Zustand A-B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ROSALINE GLASS AND BLUE GLASS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ROSALINE GLASS AND BLUE GLASS Bohemia, about 1840. Egg shaped hexagonal glass made of a clear glass layered with rosaline stands on hexagonal base. Body is decorated by plastic oval shapes and painting in plastic gold and silver. Comes with a bell shaped glass on cut base made of a cobalt blue glass, bottom part facetted and decorated by five plastic medallions and painting of golden leaves. H. 14 cm and 12,5 cm. Condition A. ČÍŠE ROSALÍN A ČÍŠE MODRÉ SKLO Čechy, kolem r. 1840. Vejčitá šestiboká číše z bezbarvé skloviny, vrstvená rosalínem, spočívá na patce vybroušené do šesti cípů, v plášti zdobená reliéfními oválky a doplněná malbou provedenou reliéfním zlatem a stříbrem. Spolu: Zvonovitá číše na zhraněné patce, kobaltově modré sklo, ve spodní polovině fasetovaného pláště pět kruhových reliéfních medailonů, to vše doplněno jednoduchou malbou sdružených listů provedenou zlatem. V. 14 cm a 12,5 cm. Stav A. ROSALINBECHER UND BLAUES GLASBECHER Böhmen, um 1840. Farbloses Glas, Eiform mit sechs Kanten, mit Rosalin überfangen, geschliffener Sockel, die Wandung mit reliefierten Ovalen und reliefierter Gold- und Silbermalerei. Dazu: Glockenförmiger Becher auf kantigem Sockel, kobaltblaues Glas, fünf reliefierte Medaillons im unteren Teil der facettierten Wandung, ergänzt mit einfacher Goldmalerei aus verbundenen Blättern in Gold. H. 14 cm und 12,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET WITH A TIN BASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET WITH A TIN BASE Bohemia, about 1840. Goblet made of a clear glass fully layered with ruby glazing and edged is supported by a tin base. Octagonal body is decorated by golden floral line. H. 16,5 cm. Condition A. POHÁR S CÍNOVOU PATKOU Čechy, kolem r. 1840. Pohár z čirého skla, plošně vrstvený rubínovou lazurou a broušený, stojí na cínové patce; osmiboká zvonovitá kupa zdobená průběžným zlatě malovaným pásem rozvilin. V. 16,5 cm. Stav A. BECHER MIT ZINNSOCKEL Böhmen, um 1840. Klarglas, Rubin-Überfang, geschliffen, Zinnsockel, achtkantige Glockenkuppe mit goldgemaltem Rollwerkband. H. 16,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SOUVENIR GOBLET WITH VIEWS OF TEPLICE AREA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SOUVENIR GOBLET WITH VIEWS OF TEPLICE AREA Bohemia, about 1850. Goblet made of a ruby red glass is edged and cut. Bell shaped body is facetted, front part with carved and gilded inscription „Andenken von Teplitz", the rest of the views probably shows the area of Teplice spa along with inscriptions. H. 22 cm. Condition A. UPOMÍNKOVÝ POHÁR S VEDUTAMI Z OKOLÍ LÁZNÍ TEPLICE Čechy, kolem r. 1850. Pohár z rubínově červené skloviny, broušený a řezaný, je upomínkou na pobyt v lázních Teplice. Plášť zvonovité kupy je hranovaný do osmi faset ukončených obloučky, na čelní straně řezaný a zlacený nápis „Andenken von Teplitz". Další pole nesou v řezbě provedené plně zlacené veduty z okolí lázní Teplice v Čechách s nápisy. V. 22 cm. Stav A. GEDENKGLAS AUS DER UMGEBUNG VON BAD TEPLICE Böhmen, um 1850. Souvenir aus Bad Teplice, rubinrotes Glas, geschliffen und geschnitten, glockenförmige Kuppe mit acht Facetten, auf der Schauseite „Andenken von Teplitz", weitere Felder mit geschnittenen und vergoldeten Veduten aus der Umgebung von Bad Teplice in Böhmen. H. 22 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET Bohemia, Nový Bor, Friedrich Egermann, 1835-1840. Goblet made of a clear glass with ruby layer inside and out, cut and edged. Massive base is edged around the rims and bell shaped body has the bottom part facetted. Rest of the surface is decorated with subtle engraving of hunting scenes and architecture among the flower ornaments. H. 19 cm. Condition A. POHÁR Čechy, Nový Bor, Friedrich Egermann, 1835-1840. Pohár z bezbarvé skloviny, vně i uvnitř červený rubín, broušený a řezaný. Masívní patka po obvodu vybroušená do pravidelných obloučků, kalichovitá kupa ve spodní části fasetovaná, zbytek hladké plochy kryje náročně provedená jemná řezba s loveckými motivy a architekturou zasazená v bohatém ornamentálním dekoru s drobnými kvítky. V. 19 cm. Stav A. BECHER Böhmen, Nový Bor, Friedrich Egermann, 1835-1840. Farbloses Glas, innen und außen mit rotem Rubin, geschnitten und geschliffen. Massiver Sockel regelmäßig geschliffen mit Halbbögen, kelchförmige Kuppe unten facettiert, sonst glatt mit feiner Schnitzarbeit: Jagdmotiven mit Architektur in reichem Ornament mit zierlichen Blüten. H. 19 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SOUVENIR GOBLET WITH VIEW OF OLOMOUC

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SOUVENIR GOBLET WITH VIEW OF OLOMOUC Bohemia, about 1850. Cylindrical goblet made of ruby glass is blown into a form, edged and the front part is cut and gilded with a view of Olomouc square. Opposite side shows inscription Andenken von Olmütz. H. 10,8 cm. Condition A. UPOMÍNKOVÁ ČÍŠE S VEDUTOU OLOMOUCE Čechy, kolem r. 1850. Válcovitá číše z rubínové skloviny, foukaná do formy a broušená. Na čelní straně řezaná a zlacená veduta Olomouce s pohledem na Horní náměstí se sloupem Nejsvětější Trojice, na protilehlé straně nápis Andenken von Olmütz. V. 10,8 cm. Stav A. GEDENKGLAS MIT VEDUTE AUS OLOMOUC Böhmen, um 1850. Zylindrischer Becher, Rubin-Glas, formgeblasen und geschliffen, auf der Frontseite geschnittene und vergoldete Vedute aus Olomouc (Oberplatz mit Dreifaltigkeitssäule), gegenüber: Andenken von Olmütz. H. 10,8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FLACON

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FLACON Bohemia, Harrachov glasshouse, Nový Svět v Krkonoších, about 1840. Delicate pagoda shaped hexagonal flacon made of a blue glass with neck decorated by line of edged turned leaves. Stopper copies the shape of the body. Decor of painted armored men in silver and gold colors stresses the dynamic effect of the flacon. H. 17,5 cm. Condition B. FLAKON - BIEDERMEIER Čechy, Harrachovské sklárny, Nový Svět v Krkonoších, kolem r. 1840. Náročně zpracovaný pagodovitý šestiboký flakon z modré skloviny, z hran nad podstavou vystupují vybroušené laločnaté cípky, pod hrdlem široký límec s brusem dynamicky stáčených listů, zátka kopíruje tvar těla flakon. Celkový dekorativní účinek předmětu podtrhuje dekor malovaný reliéfním zlatem a stříbrem v podobě stojících mužských figur ve zbroji střídavě s motivy lisů a drobných kvítků. V. 17,5 cm. Stav B. FLAKON - BIEDERMEIER Böhmen, Harrachovské sklárny, Nový Svět v Krkonoších, um 1840. Anspruchsvoll bearbeitet, blaues Glas, sechskantige Pagode-Form mit Verschluss, breiter Kragen mit geschliffenen gerollten Blättern unter Hals, geschliffene Zipfel über Basis. Reliefiertes Dekor in Silber und Gold: stehende männliche Figuren in Rüstung abwechselnd mit Blatt- und Blumenmotiven. H. 17,5 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
COBALT BLUE VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: COBALT BLUE VASE Bohemia, about 1840. Facetted vase shaped as a horn of plenty with rims edged into tip sis made of a cobalt blue glass, edged and gilded. Body of the vase is supported by a rounded base. H. 19,8 cm. Condition A. VÁZA - KOBALTOVÉ SKLO Čechy, kolem r. 1840. Fasetovaná váza v podobě rohu hojnosti s přehrnutým okrajem vybroušeným do laločnatých cípků, kobaltově modré sklo, broušené a zlacené. Tělo vázy natavené na podstavci s kruhovou patkou, celek plošně malovaný zlatým dekorem. V. 19,8 cm. Stav A. VASE - KOBALTGLAS Böhmen, um 1840. Facettierte Vase in Form eines Füllhorns mit geschliffenem Rand, kobaltblaues Glas, geschliffen und vergoldet, aufgeschmolzen auf rundem Sockel, ganzflächig gemalt in Gold. H. 19,8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CARAFE WITH A GLASS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CARAFE WITH A GLASS Bohemia, about 1830. Set consisting of a carafe for water and a cylindrical glass, so called Sturzbechr, that covers the neck of the bottle. All made of a cobalt blue glass blown into a form, surface of both pieces decorated by painted field imitating faceting. H. 21 cm. Condition A. KARAFA NA VODU S ČÍŠKOU Čechy, kolem r. 1830. Set nápojového skla sestává z karafy na vodu a příslušné soudkovité číšky tzv. Sturzbechr, která kryla hrdlo láhve. Kobaltově modré sklo, foukané do formy, na plášti obou kusů zlatě malovaná pole napodobující fasety broušeného skla. V. 21 cm. Stav A. WASSERKARAFFE MIT BECHER Böhmen, um 1830. Trinkglasset bestehend aus einer Karaffe und eines bauchigen Bechers, sog. Sturzbecher. Kobaltblaues Glas, formgeblasen, goldgemalte Felder als Facetten-Imitation. H. 21 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET Bohemia, Nový Svět (?), 1850-1860. Bell shaped glass made of a clear glass is blown into a form, edged and layered with cobalt blue glass. Surface decorated with cut ovals around blue acanthe leaves with gilded veins. Gilded rims. H. 11,3 cm. Condition A. ČÍŠE Čechy, Nový Svět (?), 1850-1860. Zvonovitá číška z čirého skla, foukaná do formy a broušená, vrstvená kobaltově modrou sklovinou, na plášti trojice probrušovaných čoček, okolo modré akantové listy se zlatě malovanou nervaturou, okraj zlacený. V. 11,3 cm. Stav A. BECHER Böhmen, Nový Svět (?), 1850-1860. Glockenförmiger Becher, formgeblasen und geschliffen, mit Kobaltglas überfangen, drei durchschliffene Linsen an der Wandung, blaues Akanthuslaub mit goldener Nervatur rundherum, Goldrand. H. 11,3 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BLUE GLASS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BLUE GLASS Bohemia, about 1840. Bell shaped glass made of a clear glass and layered with dark blue glass is edged and decorated by regular motif of gold painted leaves, flowers and vines. H. 12,4 cm. Condition A. ČÍŠE MODRÉ SKLO Čechy, kolem r. 1840. Zvonovitá sedmiboká číše z čirého skla, vrstvená temně modrou sklovinou, broušená, na plášti symetrický opakující se motiv zlatě malovaných sdružených lístků, květních kalichů a drobnolistých úponků. V. 12,4 cm. Stav A. BECHER - BLAUES GLAS Böhmen, um 1840. Siebenkantiger Becher, Klarglas mit dunkelblauem Überfangglas, geschliffen, symmetrisches Motiv aus goldgemalten Blättern, Blumenkelchen und Ranken. H. 12,4 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET Bohemia, about 1840. Transparent cobalt blue glass is edged. Rounded base with a facetted leg supports the body decorated with triangular edging and ovals and painted golden vines. H. 15,2 cm. Condition A. ČÍŠE NA NOŽCE Čechy, kolem r. 1840. Transparentní kobaltově modré sklo, broušené, kupa umístěná na fasetované noze, kruhová patka vybroušená po obvodu do obloučků, kupa s klínovým brusem a olivkami, na hranách faset malovaná vzhůru se vinoucím zlatým rozvilinovým dekorem. V. 15,2 cm. Stav A. FUSSGLAS Böhmen, um 1840. Transparentglas in Kobaltblau, geschliffen, facettierter Fuß, geschliffener Rundsockel, die Kuppe mit Keilschliff und Oliven auf den Kanten, goldenes Rollwerkdekor. H. 15,2 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
GOBLET WITH GOLDEN ROSES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GOBLET WITH GOLDEN ROSES Bohemia, about 1850. Goblet made of a clear glass with the body layered with cobalt blue glass. Base is edged into tips, bell shaped body is decorated with six plastic medallions depicting roses in mat and polished gold. H. 16 cm. Condition A/B. POHÁR SE ZLATÝMI RŮŽEMI Čechy, kolem r. 1850. Pohár z čirého skla, v kupě vrstvený kobaltově modrou sklovinou, patka po obvodu vybroušená do obloučků, zvonovitá šestiboká kupa je v horní části zdobená šesticí kruhových reliéfních medailonů s malbou snítek růží provedenou matným částečně leštěným zlatem, kolem medailonů se rozprostírá květinový dekor provedený reliéfním zlatem. V. 16 cm. Stav A/B. BECHER MIT GOLDENEN ROSEN Böhmen, um 1850. Klarglas, in der Kuppe mit Kobaltglas überfangen, geschliffener Sockel, sechskantige Glockenkuppe mit runden Medaillons in Relief: Rosen in mattem und teilweise poliertem Gold, reliefiertes Blumendekor in Gold. H. 16 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SOUVENIR GOBLET WITH A VIEW OF MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SOUVENIR GOBLET WITH A VIEW OF MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Bohemia, about 1840. Goblet made of a clear glass, edged and cut has details painted with yellow glazing. Front side of the body has a medallion with a view of Cross spring in Marianské Lázně with the inscription „Kreutzbrunn". Rest of the surface is edged. Medallion on the opposite side shows initials „WB". H. 20 cm. Condition A. UPOMÍNKOVÝ POHÁR S VEDUTOU Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ Čechy, kolem r. 1840. Pohár z bezbarvé skloviny, broušený a řezaný, doplněný v detailech žlutou lazurou, je upomínkou na pobyt v Mariánských Lázních. Na čelní straně kupy v šířkově oválném žlutě lazurovaném poli umístěna řezba s pohledem na Křížový pramen s nápisem „Kreutzbrunn". Na zbytku zvonovitého pláště se uplatňuje kaménkový brus. Vedutě na protilehlé straně odpovídá šestiboký medailon s monogramem „WB". V. 20 cm. Stav A. GEDENKGLAS AUS MARIENBAD Böhmen, um 1840. Souvenir aus Marienbad, farbloses Glas, geschnitten und geschliffen, Details lasiert in Gelb. Auf der Schauseite geschnittener Blick auf „Kreutzbrunn" in lasiertem Feld, gegenüber sechsseitiges Medaillon mit Monogramm „WB". Restliche Fläche mit Steinschliff. H. 20 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SOUVENIR GLASS FROM TEPLICE WITH METAL GLAZING

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SOUVENIR GLASS FROM TEPLICE WITH METAL GLAZING Bohemia, about 1835. Bell shaped goblet is a souvenir for Teplice spa, as described in the inscription „ Andenken von Teplitz" in front. Opposite side is decorated with engraving of View on Teplice with the inscription „Steinbad". Rest of the surface is decorated with yellow glazing and pink and blue metal glazings with scratched scroll decor. H. 12,5 cm. Condition B. UPOMÍNKOVÁ ČÍŠE Z LÁZNÍ TEPLICE S LISTRY Čechy, kolem r. 1835. Zvonovitá číše je upomínkou na pobyt v teplických lázních, jak dokládá nápis „Andenken von Teplitz" umístěný v horní části pláště v plastickém štítovitém poli, kterému na protilehlé straně odpovídá řezba veduty s pohledem na klasicistní budovu Kamenných lázní s příslušným nápisem „Steinbad". Zbytek plochy zdobí kombinace žluté lazury, růžových a modrých listrů s proškrabávaným rozvilinovým dekorem. V. 12,5 cm. Stav B. GEDENKGLAS AUS BAD TEPLICE MIT LÜSTERGLASUR Böhmen, um 1835. Glockenförmiger Becher als Souvenir aus Bad Teplice mit Aufschrift „Andenken von Teplitz" im oberen Teil der Wandung im plastischen Schildfeld, Gegenüber geschnittene Vedute mit Blick auf klassizistisches Gebäude des Steinbads mit Aufschrift. Restliche Fläche gelb lasiert, rosa und blauer Lüster, Rollwerk. H. 12,5 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF GOBLETS WITH METAL GLAZINGS AND SYMOBOLS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF GOBLETS WITH METAL GLAZINGS AND SYMOBOLS Bohemia, about 1830-1840. Cylindrical glass made of a clear glass is edged and cut, surface decorated with three rectangular fields with yellow glazing and pink and blue metal glazings with cut symbols of Faith, Hope and Love along with the inscriptions Glaube, Hoffnung, Liebe. Comes with a bell shaped glass with the top part of the surface decorated with oval plastic medallions with pink metal glazing with carved symbols of Happiness, Faith, Diligence and Justice. H. 14,5 cm and 12,2 cm. Condition A. DVOJICE ČÍŠÍ S BAREVNÝMI LISTRY, EMBLÉMY A SYMBOLY Čechy, kolem 1830-1840. Válcovitá číše z bezbarvého skla, broušená a řezaná, na plášti trojice obdélných polí, krytá žlutou lazurou a růžovým a modrým listrem uzavírá mělce řezané emblémy Víry, Naděje a Lásky, doplněné příslušnými nápisy Glaube, Hoffnung, Liebe. Spolu: Zvonovitá číše, v horní polovině pláště čtveřice oválných reliéfních medailonů krytých růžovým listrem, v nichž jsou v řezbě provedené symboly Radosti, Víry, Píle a Spravedlnosti s příslušnými nápisy. V. 14,5 cm a 12,2 cm. Stav A. ZWEI BECHER MIT LÜSTER, EMBLEMEN UND SYMBOLEN Böhmen, um 1830-1840. Zylindrischer Becher, farbloses Glas, geschnitten und geschliffen, drei gelb lasierte Rechteck-Felder mit rosa und blauem Lüster, geschnittene Embleme mit Aufschriften: Glauben, Liebe und Hoffnung, Dazu: glockenförmiger Becher mit reliefierten Medaillons im oberen Teil der Kuppe: rosa Lüster und Symbole von Freude, Glaube, Fleiß und Gerechtigkeit mit entsprechenden Aufschriften. H. 14,5 cm a 12,2 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VASE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VASE Bohemia, about 1835-1840. Small, slender vase stands on an octagonal base. Facetted body is made of a white milk glass layered with ruby glass, edged and gilded. The edged rims are filled with ruby glass and cut of turned leaves. H. 15,7 cm. Condition A. VÁZA - BIEDERMEIER Čechy, kolem 1835-1840. Štíhlá drobná váza na osmiboké patce s fasetovaným tělem a úzkým hrdlem. Bílé mléčné sklo, vrstvené rubínovým, broušené a zlacené. Váza je na širším přehrnutém ústí vybroušeném po obvodu do pravidelných obloučků, doplněna rubínovou sklovinou s brusem stáčených listů. V. 15,7 cm. Stav A. VASE - BIEDERMEIER Böhmen, um 1835-1840. Kleine schlanke Vase auf achtkantigem Sockel mit facettiertem Körper und schmalem Hals. Milchglas mit Rubin überfangen, geschliffen und vergoldet. Die Mündung geschliffen mit regelmäßigen Halbbögen und gerollten Blättern, ergänzt mit Rubin. H. 15,7 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FLACON

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FLACON 1835 - 1840. Flacon for perfume has the simplified form of biedermeier. Flacon is made of a milk glass with green layering, edged and cut and decorated with plastic droplets of green glass. Facetted neck holds simple stopper with a triangular cuts. H. 8 cm. Condition A. FLAKON - BIEDERMEIER 1835-1840. Flakón na vonné esence v redukovaných formách biedermeieru, mléčné sklo, zeleně přejímané, broušené a řezané. Flakon se vyznačuje nápadnými kapkovitými kameny zelené skloviny, které vystupují z hran nad podstavou předmětu, fasetované hrdlo nese jednoduchou knoflíkovitou zátku s klínovými řezy. V. 8 cm. Stav A. FLAKON - BIEDERMEIER 1835 - 1840. Reduzierte Biedermeier-Form, Milchglas mit grünem Überfangglas, geschliffen und geschnitten. Ausdrucksvolle Tropfensteine aus grünem Glas, der Hals facettiert, einfacher Verschluss mit Keilschliffen. H. 8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TABLE PIECE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TABLE PIECE Bohemia, sixties of 19th century. Table piece made of a white glass is blown into a form and edged. I tis supported by a hollowed leg and a rounded base, body is edged into regular tips. Table piece is decorated by simple gilded decor and has the edges gilded. H. 18,2 cm. Condition B. NÁSTOLEC Čechy, 60. léta 19. stol. Nástolec z bílého kostního skla, foukaný do formy a broušený. Spočívá na duté noze s kruhovou patkou, kupa je vybroušena do pravidelných obloučkových cípků. Nástolec je zdobený jednoduchou malbou provedenou zlatem, okraje zlaceny. V. 18,2 cm. Stav B. TISCHAUFSATZ Böhmen, 1860-1870. Weißes Beinglas, formgeblasen und geschliffen, hohler Fuß mit rundem Sockel, geschliffene Kuppe mit regelmäßigen Bögen, Goldrand. H. 18,2 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
THREE PERFUME FLACONS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THREE PERFUME FLACONS Bohemia, thirties - forties of 19th century. Set of three flacons for perfumes include an octagonal edged flacon made of a ruby glass. Flacon made of a clear glass is edged and decorated with pink metal glazing along with green iced glass and decorated with gilded rounded stopper. Max h. 26 cm. Condition A. TROJICE FLAKÓNŮ NA VŮNĚ Čechy, 30.- 40. léta 19. stol. Soubor tří flakónů na vonné esence zahrnuje osmiboký broušený flakón z rubínové skloviny, flakón z čiré skloviny, broušený a s růžovým listrem a flakón z mléčného skla, vrstvený zelenou hutně ledovanou sklovinou se zlaceným kulovitým uzávěrem. V. max. 26 cm. Stav A. DREI DUFTFLAKONS Böhmen, 1830- 1850. Achtkantiges Flakon aus Rubinglas, geschliffen. Geschliffenes Flakon aus Klarglas mit rosa Lüster. Milchglas-Flakon mit grünem Überfang und vergoldetem kugeligem Verschluss. H. max. 26 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
URANIAN GLASS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: URANIAN GLASS Northern Bohemia, about 1850. Glass made of a yellow and green uranian glass, edged with rounded base also cut into curves. Bell shaped body on a low leg is facetted and painted with vertical scrolls in gold color. H. 13,5 cm. Condition A. ČÍŠE - URANOVÉ SKLO Severní Čechy, kolem r. 1850. Číše ze žlutozeleného uranového skla, broušená, kruhová patka po obvodu vybroušená do obloučků. Zvonovitý plášť usazený na nízké noze, ve střední části osm faset ukončených obloučky s malbou vertikálních rozvilin provedenou zlatem, okraj zlacený. V. 13,5 cm. Stav A. BECHER - URANGLAS Nordböhmen, um 1850. Gelbgrünes Uranglas, geschliffen, Rundsockel mit geschliffenen Bögen, glockenförmig, niedriger Fuß, im mittleren Teil acht Facetten mit vertikalem Rollwerk in Gold, Goldränder. H. 13,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
URANIAN GLASS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: URANIAN GLASS Northern Bohemia, after 1840. Glass made of a yellow and green uranian glass is edged and cut and the rounded base is also cut into curves. Bell shaped body is facetted and decorated with plastic ringlet and triangular cuts with plastic mat ovals. H. 15,8 cm. Condition A. ČÍŠE - URANOVÉ SKLO Severní Čechy, po r. 1840. Číše ze žlutozeleného uranového skla, broušená a řezaná, kruhová patka po obvodu zpracovaná do obloučků. Zvonovitá kupa v dolní části hranovaná do deseti faset s obíhajícím plasticky vystupujícím prstencem, plášť s lomenými oblouky provedenými klínovým brusem ve vrcholu s probrušovanou čočkou a matnými kaménky. V. 15,8 cm. Stav A. BECHER - URANGLAS Nordböhmen, nach 1840. Gelbgrünes Uranglas, geschliffen und geschnitten, glockenförmige Kuppe mit zehn Facetten im unteren Teil - umlaufend mit plastischem Ring, die Wandung mit Keilschliff, oben durchschliffene Linsen und mattierte Steine. H. 15,8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
URANIAN GLASS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: URANIAN GLASS Northern Bohemia, about 1840. Glass made of a yellow and green uranian glass is edged and cut and the base is cut into curves. Bell shaped body is decorated with the line of rounded medallions. H. 13,8 cm. Condition A. ČÍŠE - URANOVÉ SKLO Severní Čechy, kolem r. 1840. Číše ze žlutozeleného uranového skla, broušená, kruhová patka po obvodu zpracovaná do obloučků. Zvonovitá osmiboká kupa je pod okrajem zdobena pásem kruhových reliéfních medailonů jako zmenšujících čoček. V. 13,8 cm. Stav A. BECHER - URANGLAS Nordböhmen, um 1840. Gelbgrünes Uranglas, geschliffen, Rundsockel mit geschliffenen Bögen. Glockenförmige Kuppe abgekannt, oben reliefierte Medaillons als Verkleinerungslinsen. H. 13,8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
URANIUM GOBLET WITH ALLEGORY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: URANIUM GOBLET WITH ALLEGORY Northern Bohemia, about 1840. Bulged octagonal glass with on a low leg is decorated with edged ornaments. Front side with rectangular allegoric figure holding a horn of plenty. H. 13,6 cm. Condition A. ČÍŠE S ALEGORICKOU POSTAVOU - URANOVÉ SKLO Severní Čechy, kolem r. 1840. Soudkovitá osmiboká číška na patce, po obvodu konkávně vybroušené, žlutozelené uranové sklo. Vpředu na čele číšky reliéfní obdélné pole s malbou alegorické postavy držící roh hojnosti provedenou reliéfním zlatem. V. 13,6 cm. Stav A. BECHER MIT ALLEGORISCHER FIGUR - URANGLAS Nordböhmen, um 1840. Fassförmiger Becher, auf dem Fuß konkav geschliffen, gelbgrünes Uranglas, allegorische Figur mit Füllhorn im rechteckigen Feld - reliefiertes Gold. H. 13,6 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
...
6
7
8
9
10
11
12
13