WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
William Ward (1766-1826)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: William Ward (1766-1826) PICNIC. 1789. Noble company having a picnic by the water. Mezzotint on paper called "The Anglers Repast.", 457x557 mm, bottom left part marked in print "Painted by G. Morland." And bottom right corner marked "Engrav´d by W. Ward". Published in London in 28. November 1789 by J. R. Smith. Framed, glassed. William Ward - British engraver from the artistic family of Wards, student and later assistant of John Raphael Smith. Created mostly mezzotints, mostly figural motives, genre scenes and portraits. William Ward (1766-1826) PIKNIK. 1789. Urozená společnost při pikniku v přírodě u vody. Mezzotinta na papíře nazvaná „The Anglers Repast.", 457x557 mm, zn. v tisku vlevo dole „Painted by G. Morland." a vpravo dole „Engrav´d by W. Ward". Vydáno v Londýně 28. listopadu 1789 u J. R. Smitha. Rámováno, zaskleno. William Ward - britský rytec z umělecké rodiny Wardů, žák a později asistent Johna Raphaela Smitha. Pracoval především technikou mezzotinty, věnoval se hlavně figurálním námětům, žánrům a portrétům. William Ward (1766-1826) PICKNICK. 1789. Adelige Gesellschaft in Natur am Wasser. Mezzotinta auf Papier, genannt „The Anglers Repast.", 457x557 mm, links unten im Druck bez. „Painted by G. Morland." und rechts unten „Engrav´d by W. Ward". Herausgegeben in London am 28. November 1789 von J. R. Smith. Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Franz Edmund Weirotter (1733-1771)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Franz Edmund Weirotter (1733-1771) SET OF GRAPHICS WITH ARCHITECTURE. Four graphics with architecture. Copperplate on paper, different sizes (about 200x140 mm), marked in print „F. E. Weirotter fecit". Franz Edmund Weirotter - Austrian painter, drawer and engraver born in Innsbruck. In 1751-1755 studied Academy in Vienna. Created mostly landscapes and marinas. Lived and worked also in Paris and Rome (had a scholarship from French Royal Academy) where he worked next to J. J. Winckelmann; died in Vienna. Large collection of his works is currently placed in and owned by Fine Arts Museums in San Francisco. Franz Edmund Weirotter (1733-1771) SOUBOR GRAFICKÝCH LISTŮ S ARCHITEKTONICKÝMI VEDUTAMI. Čtveřice grafických listů s architektonickými vedutami. Mědirytina na papíře, různé rozměry (cca 200x140 mm), zn. v tisku „F. E. Weirotter fecit". Franz Edmund Weirotter - rakouský malíř, kreslíř a rytec narozený v Innsbrucku. V letech 1751-1755 studoval na vídeňské akademii. Věnoval se především námětům krajin a marín. Nějaký čas působil také v Paříži a v Římě (díky stipendiu francouzské královské akademie), kde se pohyboval v okruhu J. J. Winckelmanna; zemřel ve Vídni. Velkou kolekci jeho prací vlastní Fine Arts Museums v San Francisku. Franz Edmund Weirotter (1730 (1733?)-1771) VIER GRAPHISCHE BLÄTTER MIT ARCHITEKTONISCHEN VEDUTEN. Kupferstich auf Papier, verschiedene Größen (ca. 200x140 mm), im Druck „F. E. Weirotter fecit".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vojtěch Brechler (1826-1890)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vojtěch Brechler (1826-1890) VIEW ON ROMANTIC CASTLES. Reproduction print on paper, 352x242 mm (inside mount measurements), bottom left corner marked in print "V Brechler". Mounted, framed, glassed. Vojtěch Brechler - Prague painter of romantic landscapes and castles, student of Antonín Mánes and Max Haushofer. Vojtěch Brechler (1826-1890) POHLED NA ROMANTICKÉ HRADY. Reprodukční tisk na papíře, 352x242 mm (výřez pasparty), sign. v tisku vlevo dole „V Brechler". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Vojtěch Brechler - pražský malíř romantických krajin a hradů, žák Antonína Mánesa a Maxe Haushofera. Vojtěch Brechler (1826-1890) BLICK AUF ROMANTISCHE BURGEN. Reproduktionsdruck auf Papier, 352x242 mm (ohne Passepartout), links unten im Druck signiert „V Brechler". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Rudolf Veit (1892-1979)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Rudolf Veit (1892-1979) PAIR OF VIEWS ON MUNICH. Both colored etching on paper, 372x196 mm, bottom left corner marked in print zn. "Rudolf Veit" and bottom left corner marked by pencil "München. orig. Rad.", bottom right corner signed by pencil "Rudolf Veit".Framed, glassed. Rudolf Veit - born in Benesov nad Ploučnicí, studied architecture in German technique in Prague. Worked in Dressden. Rudolf Veit (1892-1979) DVOJICE POHLEDŮ NA MNICHOV. Obojí barevný lept na papíře, 372x196 mm, zn. v tisku vlevo dole „Rudolf Veit" a tužkou vlevo dole „München. orig. Rad.", sign. tužkou vpravo dole „Rudolf Veit". Rámováno, zaskleno. Rudolf Veit - rodák z Benešova nad Ploučnicí, studoval architekturu na německé technice v Praze. Působil v Drážďanech. Rudolf Veit (1892-1979) ZWEI ANSICHTE VON MÜNCHEN. Zweimal Farbradierung auf Papier, 372x196 mm, links unten im Druck bez. „Rudolf Veit" links unten mit Bleistift „München. orig. Rad.", rechts unten mit Bleistift sign. „Rudolf Veit". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VIEW ON VIENNA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VIEW ON VIENNA Second half of 18th century. Four period views on town from the production of Viennese Publisher Artaria. Colored siderographies on paper, 116x162 mm, bottom marked in print with German and French notes, bottom left corner marked in print "C. P. S. C. M." (i.e. with the allowing of his Majesty the Kaiser), and the middle part with "Artaria Compl" (also "In Wien bey Artaria Compl.", "Wien und Mainz bey Artaria Compl"), or "Höchstderselben unterthänigst zugeeignet", set on cardboard. Framed, glassed. POHLEDY NA VÍDEŇ 2. pol. 18. století. Čtveřice dobových pohledů na město z produkce známého vídeňského nakladatelství Artaria. Oceloryty s barvotiskem na papíře, 116x162 mm, dole v tisku německo-francouzské popisky, zn. vlevo dole v tisku „C. P. S. C. M." (tj. s povolením Jeho císařského Majestátu) a uprostřed „Artaria Compl" (resp. též „In Wien bey Artaria Compl.", „Wien und Mainz bey Artaria Compl"), nebo „Höchstderselben unterthänigst zugeeignet", adjustováno na kartonu. Rámováno, zaskleno. ANSICHTEN VON WIEN 2. H. 18. Jh. Vier zeitgenössische Ansichten der Stadt aus der Produktion des berühmten Wiener Verlags Artaria. Stahlstiche mit Farbdruck auf Papier auf Karton aufgezogen, 116x162 mm, unten im Druck deutsch-französisch beschrieben, links unten im Druck „C. P. S. C. M." (dh. mit Genehmigung der kaiserlichen Majestät) und in der Mitte „Artaria Compl" (resp. auch"In Wien bey Artaria Compl.", „Wien und Mainz bey Artaria Compl"), oder „Höchstderselben unterthänigst zugeeignet". Gerahmt, verglast..

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
O. Pawlus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: O. Pawlus PAIR OF VIENNESE MOTIVES. 1909. Aquarelle on paper, 277x151 mm and 252x161 (both inside mount measurements), bottom right corner signed and dated "Pawlus O. 1909.". Mounted, framed, glassed. O. Pawlus DVOJICE VÍDEŇSKÝCH MOTIVŮ. 1909. Akvarel na papíře, 277x151 mm a 252x161 mm (obojí výřez pasparty), sign. a dat. vpravo dole „Pawlus O. 1909.".Paspartováno. O. Pawlus ZWEI MOTIVE AUS WIEN. 1909. Aquarell auf Papier, 277x151 mm und 252x161 (ohne Passepartout), rechts unten sign. und dat."Pawlus O. 1909.". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Eidenberg

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Eidenberg PETERSPLATZ IN VIENNA. First half of 20th century. Colored etching on paper, 306x240 mm, bottom right corner signed "Eidenberg", bottom left corner marked by pencil "Wien Petersplatz". Mounted, framed, glassed. Eidenberg PETERSPLATZ VE VÍDNI. 1. pol. 20. stol. Barevný lept na papíře, 306x240 mm, sign. vpravo dole tužkou „Eidenberg", zn. vlevo dole tužkou „Wien Petersplatz". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Eidenberg PETERSPLATZ IN WIEN. 1. H. 20. Jh. Farbradierung auf Papier, 306x240 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Eidenberg", links unten mit Bleistift bez. „Wien Petersplatz". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Emil Singer (1881-1942)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Emil Singer (1881-1942) KARLSKIRCHE IN VIENNA. Etching on paper, 421x297 mm, bottom left corner pencil signed "Wien: "Karlskirche im Schnee". Original-Radierung", bottom right corner pencil signed "Emil Singer". Mounted, gramed, glassed. Emil Singer - Austrian graphic maker born in Kyjov in Moravia. Focused mostly on etching and motives of town views. Emil Singer (1881-1942) KARLSKIRCHE VE VÍDNI. Lept na papíře, 421x297 mm, zn. vlevo dole tužkou „Wien: „Karlskirche im Schnee". Original-Radierung", sign. vpravo dole tužkou „Emil Singer". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Emil Singer - rakouský grafik narozený v Kyjově na Moravě. Specializoval se především na techniku leptu a tematicky na pohledy na města a jejich zákoutí. Emil Singer (1881-1942 Transport nach Polen) KARLSKIRCHE IN WIEN. Radierung auf Papier, 421x297 mm, links unten mit Bleistift bez. „Wien: „Karlskirche im Schnee". Original-Radierung", rechts unten mit Bleistift sign. „Emil Singer". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Emil Singer (1881-1942)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Emil Singer (1881-1942) ZELNÝ TRH. View on Zelný trh in Brno with the column of Holly Trinity and a fountain Parnas in the background. Etching on paper, 424x515 mm, bottom left corner signed in print "Emil Singer", also signed by pencil in the right corner. Mounted, framed, glassed. Emil Singer (1881-1942) ZELNÝ TRH. Pohled na Zelný trh se sloupem Nejsvětější Trojice a s kašnou Parnas v pozadí. Lept na papíře, 424x515 mm, sign. vlevo dole v tisku „Emil Singer", taktéž vpravo dole tužkou. Paspartováno, rámováno, zaskleno. Emil Singer (1881-1942 Transport nach Polen) KRAUTMARKT. Blick auf Krautmarkt mit der Dreifaltigkeitssäule, die Parnas-Brunnen im Hintergrund. Radierung auf Papier, 424x515 mm, links unten im Druck und mit Bleistift sign. „Emil Singer". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Emil Singer (1881-1942)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Emil Singer (1881-1942) VIEW ON PETROV. 1912. View onto Brno cathedral of St. Peter and Paul of the monastery church of Holly Cross. Colored etching on paper, 553x398 mm, bottom left corner marked by pencil "N. 14.", bottom right corner signed and dated "Emil Singer 1912". Mounted, framed, glassed. Emil Singer - Austrian graphic maker born in Kyjov in Moravia. Specialized mostly on etchings and town views. Emil Singer (1881-1942) POHLED NA PETROV. 1912. Pohled na brněnskou katedrálu sv. Petra a Pavla od kapucínského kostela sv. Kříže. Barevný lept na papíře, 553x398 mm, zn. vlevo dole tužkou „N. 14.", sign. a dat. vpravo dole tužkou „Emil Singer 1912". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Emil Singer (1881-1942 Transport nach Polen) ANSICHT VON PETROV. 1912. Die St. Peter und Paul Kathedrale in Brno von Kapuzinerkirche. Farbradierung auf Papier, 553x398 mm, links unten mit Bleistift bez. „N. 14.", rechts unten mit Bleistift sign. und dat. „Emil Singer 1912". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karel Wellner (1875-1926)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karel Wellner (1875-1926) HIGHER SQUARE IN OLOMOUC. 1915. Period view onto the column of Holly Trinity and a memorial of Kaiser Franz Joseph I. that was standing on the higher square in 1898-1919. Etching on paper, 265x200 mm, bottom right corner signed and dated "K Wellner - 915", bottom left pencil marked "Horní náměstí v Olomouci" Mounted, framed, glassed. Karel Wellner - Czech graphic maker, painted, illustrator, historian and critic and professor. He passed Technical University and Art School in Prague. Member of many Art associasions. Karel Wellner (1875-1926) HORNÍ NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI. 1915. Dobový pohled na sloup Nejsvětější Trojice a pomník císaře Františka Josefa I., který stál na Horním náměstí v letech 1898-1919. Lept na papíře, 265x200 mm, sign. a dat. tužkou vpravo dole „K Wellner - 915", zn. tužkou vlevo dole „Horní náměstí v Olomouci". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Karel Wellner - český grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor, výtvarný historik a kritik, pedagog. Absolvent techniky a Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Se svou malířskou tvorbou se účastnil výstav Jednoty umělců výtvarných v Praze a Sdružení výtvarných umělců na Moravě. Karel Wellner (1875-1926) OBERPLATZ IN OLOMOUC. 1915. Zeitgenössischer Blick auf die Dreifaltigkeitssäule und das Denkmal von Franz Joseph I. - stand auf dem Platz in den Jahren 1898-1919. Radierung auf Papier, 265x200 mm, rechts unten mit Bleistift sign. und dat. „K Wellner - 915", links unten mit Bleistift bez. „Horní náměstí v Olomouci" Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alois Schneiderka (1896-1958)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Alois Schneiderka (1896-1958) TEMPLE INTERIOR. View onto baroque altar. It is a Jesuit church of Saint Francis Xavier in Uherské Hradiště. Paster on cardboard, 438x339 mm (inside frame), bottom right corner signed "Al. Schneiderka". Framed, glassed. Alois Schneiderka - olderst of the three painter brothers (also Josef and Ludvík), studied by the landscape painter prof. Rumpler of the Viennese Academy, after the WWI he studied under prof. Sochaczevsky and later in Paris by proc. Debaque. He traveled around Europe and European mountains. Later lived in Moravian Beskydy where he was born. Alois Schneiderka (1896-1958) CHRÁMOVÝ INTERIÉR. Pohled na barokní oltář s retáblem. Jedná se o jezuitský kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti Pastel na kartonu, 438x339 mm (výřez rámu), sign. vpravo dole „Al. Schneiderka". Rámováno, zaskleno. Alois Schneiderka - nejstarší z bratrské trojice malířů (dále Josef a Ludvík), studoval u krajináře prof. Rumplera na vídeňské akademii, po první světové válce pokračoval tamtéž u prof. Sochaczevského a následně v Paříži u prof. Debaquea. Podnikl několik studijních cest po Evropě. Byl známým alpinistou, žil a pracoval v Dolomitech, Julských Alpách a Pyrenejích. Trvale se usadil na rodném Valašsku, kde maloval motivy Beskyd. Mezi jeho náměty se objevují také chrámové interiéry. Alois Schneiderka (1896-1958) TEMPELINTERIEUR. Barockaltar mit Altarretabel. Pastell auf Karton, 438x339 mm (ohne Rahmen), rechts unten sign. „Al. Schneiderka". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Tavík Šimon (1877-1942)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Tavík Šimon (1877-1942) VIEW FROM BERTRAMKA. 1910. Etching on paper, 152x217 mm, bottom right corner pencil signed "T. F. Šimon", marked in print "19FTŠ10". Mounted, framed, glassed. František Tavík Šimon - Prague painter and graphic maker. Studied Prague Academy under prof. Pimer. He traveled across Europe, mostly influenced by Paris. František Tavík Šimon (1877-1942) POHLED Z BERTRAMKY. 1910. Lept na papíře, 152x217 mm, sign. tužkou vpravo dole „T. F. Šimon", zn. v tisku „19FTŠ10". Paspartováno, rámováno, zaskleno. František Tavík Šimon - pražský malíř a grafik. Studoval na pražské akademii u prof. Pirnera. V téže době absolvoval balkánský studijní pobyt. Následovala řada dalších cest po Evropě, mocně jej ovlivnila především Paříž (v oblasti grafiky). A vydal se dokonce na cestu kolem světa (navštívil mj. Japonsko, Čínu, Indii a Cejlon). František Tavík Šimon (1877-1942) BLICK AUS BERTRAMKA. 1910. Radierung auf Papier, 152x217 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „T. F. Šimon", im Druck bez. „19FTŠ10". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Viktor Stretti (1878-1957), Vladislav Röhling (1878-1949)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Viktor Stretti (1878-1957), Vladislav Röhling (1878-1949) THREE VIEWS ON PRAQUE. Water tower. Lithography on paper, set on cardboard, 466x352 mm, bottom right corner signed and dated "19 Viktor Stretti 13".Hradčany. Etching and colored litiography on paper, 342x321 mm, bottom right corner pencil signed "V. Röhling", also marked in print and by author´s stamp and inicials "VR" at the bottom left.Old town astrological clock. Etching and colored litiography on paper, 349x295 mm, bottom right corner pencil signed "V. Röhling", also marked in print at the bottom left corner, by author´s stamp and initials "VR". Framed, glassed. Viktor Stretti - Prague painter and graphic maker. Studied art in Prague under professor Ženíšek. In 1898-1899 studied in Munich under professor C.Marr and P. Halm. In 1898 he got a medal in Munich for set of etchings. In 1900 he studied graphic in Prague. In later years he traveled into Paris and Normandy. His "Pohled na Hradčany s Palackého nábřeží" (1898) was supposed to be first Prague motive of modern Czech graphics. Strerri´s works are mostly portraits and views on town and sea landscapes. He co-founded Association of graphics "Hollar" whose director he remained for years. Vladislav Röhling - Czech painter and graphic maker studied by F. Ženíšek. Focused mostly on etchings of Prague and worked also as a book illustrator. Viktor Stretti (1878-1957), Vladislav Röhling (1878-1949) TROJICE POHLEDŮ NA PRAHU.Vodárenská věž. Litografie na papíře, adjustováno na kartonu, 466x352 mm, sign. a dat. vpravo dole „19 Viktor Stretti 13".Hradčany. Lept a barevná litografie na papíře, 342x321 mm, sign. vpravo dole tužkou „V. Röhling", stejně i v tisku tamtéž, autorské razítko s monogramem „VR" vlevo dole.Staroměstský orloj. Lept a barevná litografie na papíře, 349x295 mm, sign. vpravo dole tužkou „V. Röhling", stejně i v tisku vlevo dole, tamtéž autorské razítko s monogramem „VR". Rámováno, zaskleno. Viktor Stretti - pražský malíř a grafik. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a 3 roky na pražské akademii umění (u profesora Fr. Ženíška). V letech 1898-1899 v Mnichově (u prof. C. Marra a P. Halma). R. 1898 získal medaili na výstavě v Mnichově za soubor leptů. R. 1900 v Praze vystavoval grafiku. R. 1901 pobýval v Paříži a Normandii, poté se v roce 1902 vrací zpět do Prahy. Jeho „Pohled na Hradčany s Palackého nábřeží" (1898) bývá považován za první pražský motiv moderní české grafiky. Strettiho dílo charakterizují portréty a pohledy na města, zvláště Prahu, a také krajiny z mořského pobřeží. Vedle malby a grafik vytvořil i několik plastik. Spoluzakládal Sdružení českých umělců grafiků „Hollar", řadu let byl jeho předsedou. Vladislav Röhling - český malíř a grafik, studoval u Fr. Ženíška, tematicky se věnoval vedutám z hlavního města, vydával cykly leptů staré Prahy a působil i jako knižní grafik. Viktor Stretti (1878-1957), Vladislav Röhling (1878-1949) DREI ANSICHTE VON PRAG. Wasserturm. Lithographie auf Papier auf Karton, 466x352 mm, rechts unten sign. und dat. „19 Viktor Stretti 13".Hradschin. Radierung und Farblithographie auf Papier, 342x321 mm, rechts unten mit Bleistift und im Druck sign. „V. Röhling", Künstlerstempel mit Monogramm „VR" links unten.Altstädter Ring mit Aposteluhr. Radierung und Farblithographie auf Papier, 349x295 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „V. Röhling", gleichfalls im Druck links unten, Künstlerstempel mit Monogramm „VR". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Vladislav Röhling (1878-1949)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vladislav Röhling (1878-1949) PRAGUE. Colored lithography, 419x725 mm, bottom right corner pencil signed "V. Röhling" in print. Mounted, framed, glassed. Vladislav Röhling - Czech painter and graphic maker, studied by F. Ženíšek. He focused on town views, etchings of Prague and book illustrator. Vladislav Röhling (1878-1949) PRAHA. Barevná litografie, 419x725 mm, sign. tužkou vpravo dole „V. Röhling" a tamtéž v tisku. Paspartováno, rámováno, zaskleno. Vladislav Röhling (1878-1949) PRAHA. Farblithographie, 419x725 mm, rechts unten mit Bleistift sign."V. Röhling", gleichfalls im Druck sign. Passepartout, gerahmt, verglast..

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan C. Vondrouš (1884-1970)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan C. Vondrouš (1884-1970) PRAGUE. 1923. View on Powder gate in Prague. Etching on paper, 157x117 mm, bottom right corner signed and dated in print "Vondrouš Praha 1923" and pencil signed "fec. Vondrouš. Praha 1923." Framed, glassed. Jan C. Vondrouš - painter and graphic maker. Studied Academy of Art in New York, made etchings, illustrations and drawings. After his returned into Prague he continued into making town architecture paintings. He got medals for etchings of Annual fair in Panama Pacific in San Francisco (1915) and in International Exhibition in Philadelphia (1926). Jan C. Vondrouš (1884-1970) PRAHA. 1923. Pohled na Prašnou bránu v Praze. Lept na papíře, 157x117 mm, sign. a dat. vpravo dole v tisku „Vondrouš Praha 1923" a tužkou „fec. Vondrouš. Praha 1923." Rámováno, zaskleno. Jan C. Vondrouš - malíř a grafik. Studoval na Akademii umění v New Yorku, tvořil lepty, ilustrace a kresby. Po návratu do Prahy vytvořil řadu leptů a dalších grafik, především náměty městské architektury. Též autorem mnoha československých a protektorátních poštovních známek. Obdržel medaile za lepty na světové výstavě Panama Pacific v San Franciscu (1915) a na mezinárodní výstavě ve Philadelphii (1926). Jan C. Vondrouš (1884-1970) PRAHA. 1923. Blick auf Pulverturm. Radierung auf Papier, 157x117 mm, rechts unten im Druck sign. und dat. „Vondrouš Praha 1923" und mit Bleistift „fec. Vondrouš. Praha 1923." Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Č. Havlena

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Č. Havlena PETROV AND OLD TOWN BRIDGE TOWER. 1950 and 1951. Pair of aquarelles on paper, 330x450 mm, bottom left corner signed and dated "ČHavlena 1950" and "ČHavlena 1951". Č. Havlena PETROV A STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ. 1950 a 1951. Dvojice akvarelů na papíře, 330x450 mm, sign. a dat. vlevo dole „ČHavlena 1950" a „ČHavlena 1951". Č. Havlena PETROV UND ALTSTÄDTER BRÜCKENTURM. 1950 a 1951. Zweimal Aquarell auf Papier, 330x450 mm, links unten sign. und dat."ČHavlena 1950" und „ČHavlena 1951".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jaro Procházka (1886-1949)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jaro Procházka (1886-1949) VIEW ON TOWN. 1925. Ink drawing on paper, 229x311 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed and dated "Jaro Procházka 1925" Mounted, framed, glassed. Jaro Procházka - studied Art school in Prague under prof. Jakesch, later also studied Academy of Art. He painted mostly town and city views, mostly Prague. He alsto painted landscapes and portraits. Jaro Procházka (1886-1949) POHLED NA MĚSTO. 1925. Kresba tužkou na papíře, 229x311 mm (výřez pasparty), sign. a dat. vlevo dole „Jaro Procházka 1925" Paspartováno, rámováno, zaskleno. Jaro Procházka - studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Jakesche, později i na akademii, kde ale studia přerušil kvůli první svět. válce. Základ jeho díla tvoří pohledy na česká i světová města a metropole, z nichž vytvářel i cykly, především však jeho rodná Praha; věnoval se i krajině a portrétům. Jaro Procházka (1886-1949) ANSICHT DER STADT. 1925. Bleistiftzeichnung auf Papier, 229x311 mm (ohne Passepartout), links unten sign. und dat."Jaro Procházka 1925" Passepartout, gerahmt, verglast..

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Petr Matýsek (* 1885)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Petr Matýsek (* 1885) SEASIDE. Aquarelle on paper, 228x335 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed "P. Matysek". Mounted, framed, glassed. Petr Matýsek - Brno painter of landscapes and still-lives. Studied Vienna Academy under prof. Bacher and travelled often in Europe and Paris. Petr Matýsek (1885-?) POBŘEŽÍ. Akvarel na papíře, 228x335 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „P. Matysek". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Petr Matýsek - brněnský malíř figurálních obrazů, krajin a zátiší. Studoval na vídeňské akademii u prof. Bachera a často studijně pobýval na cestách po celé Evropě, zvláště pak v Paříži. Petr Matýsek (* 1885) KÜSTE. Aquarell auf Papier, 228x335 mm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „P. Matysek". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Procházka

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Procházka AFRICA. 1935. Landscape with a river and town under the mountains. Aquarelle on pencil drawing on paper, 400x260 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed and dated "G./S.(?) Procházka - 35". Mounted, framed, glassed. Procházka AFRIKA. 1935. Krajina s řekou a městem pod horami. Akvarel na tužkové podkresbě na papíře, 400x260 mm (výřez pasparty), sign. a dat. vpravo dole „G./S.(?) Procházka - 35". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Procházka AFRIKA. 1935. Landschaft mit Fluss und Bergstadt. Aquarell und Bleistift auf Papier, 400x260 mm (ohne Passepartout), rechts unten sign. und dat."G./S.(?) Procházka - 35". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bedřich Havránek (assigned to) (1821-1899)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bedřich Havránek (assigned to) (1821-1899) VILLAGE OF HERMSDORF. 1875. Aquarelle on paper, set on cardboard, 235x308 mm, bottom right corner signed and dated "Hermsdorf. d.1.8.75.", reverse side with the pencil inscription "Bedřich Havránek 1821-1899". Mounted, framed, glassed. Bedřich Havránek - Prague painter and graphic maker, focused mostly on landscapes. Studied under prof. A. Mánes and K. Ruben. He traveled a lot and many of his landscapes were known for well shown details of nature. His work was favored by archduke Luis Salvator of Toscany, B. Havránek also illustrated his travel book Die Balearen. Bedřich Havránek (připsáno) (1821-1899) VESNICE HERMSDORF. 1875. Akvarel na papíře, adjustováno na kartonu, 235x308 mm, zn. a dat. vpravo dole „Hermsdorf. d.1.8.75.", na rubu kartonu přípis tužkou „Bedřich Havránek 1821-1899". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Bedřich Havránek - pražský malíř a grafik, krajinář. Studoval na pražské akademii, byl žákem Antonína Mánesa a Kristiana Rubena. Inspiraci pro svoji uměleckou tvorbu čerpal na svých zahraničních cestách po Evropě (Německo, Polsko, Francie, Švýcarsko) a v zahraničí také vystavoval (Mnichov, Berlín, Brémy). Ve své malbě i kresbách vynikal svým důrazem na zachycování detailů krás přírody. Jeho tvorbu si oblíbil arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský; Havránek se také podílel na ilustraci jeho cestopisného díla Die Balearen. Bedřich Havránek (zugeschrieben) (1821-1899) DORF HERMSDORF. 1875. Aquarell auf Papier auf Karton, 235x308 mm, rechts unten bez. und dat. „Hermsdorf. d.1.8.75.", verso mit Zuschrift „Bedřich Havránek 1821-1899". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Cína Jelínek (1882-1961)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Cína Jelínek (1882-1961) FALL. Aquarell on paper, 269x349 mm, reverse side at het top right corner pencil signed "Cína Jelínek". František Cína Jelínek (1882-1961) PODZIM. Akvarel na papíře, 269x349 mm, sign. na rubu vpravo nahoře tužkou „Cína Jelínek". František Cína Jelínek - český malíř-krajinář a sportovec, studoval u prof. V. Hynaise a Rudolfa von Ottenfeld; tematicky se věnoval především krajině Vysočiny, často jezdil např. do Svratky či na svou chatu do Křižánek. František Cína Jelínek (1882-1961) HERBST. Aquarell auf Papier, 269x349 mm, verso rechst oben mit Bleistift sign. „Cína Jelínek".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FOUR AQUARELLES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FOUR AQUARELLES 1900-1934. Vlastislav Hofman (1884-1964): View into landscape from Troja. Aquarelle on paper, 167x254 mm (inside mount measurements), bottom left corner dated "Troja 15/X.16". It is mostly his terrain study. Reverse side has glued newspaper note about author´s 60th birthday (Národní Politika, 5. 2. 1944). Mounted, framed.O. H. Hradecký (?): Village in winter. Aquarelle and charcoal on paper, 212x358 mm, set on cardboard, bottom left corner pencil signed and dated "O H Hradecky 31". Framed, glassed.František Učerovský (?): Park. Aquarelle, charcoal and pastel on paper, 189x173 mm, set on cardboard, pen signed on cardboard in bottom left corner "Frant Učerovský 34.". Framed, glassed.Still-life with crawfish. Aquarelle on paper, 254x349 mm (inside frame measurements), bottom right corner signed and dated "Olmütz 1900". Framed, glassed. ČTVEŘICE AKVARELŮ 1900-1934. Vlastislav Hofman (1884-1964): Pohled na krajinu od Troje. Akvarel na papíře, 167x254 mm (výřez pasparty), dat. vlevo dole „Troja 15/X.16". Jedná se patrně o terénní skicu. Na rubu obrazu přilepen výstřižek z novin, malířova fotografie s článkem k 60. výročí jeho narození (Národní Politika, 5. 2. 1944). Paspartováno, rámováno.O. H. Hradecký (?): Vesnice v zimě. Akvarel a uhel na papíře, 212x358 mm, adjustováno na kartonu, sign. a dat. tužkou vlevo dole „O H Hradecky 31". Rámováno, zaskleno.František Učerovský (?): Park. Akvarel, uhel a pastel na papíře, 189x173 mm, adjustováno na kartonu, sign. perem na kartonu vlevo dole „Frant Učerovský 34.". Rámováno, zaskleno.Zátiší s raky. Akvarel na papíře, 254x349 mm (výřez rámu), dat. vpravo dole „Olmütz 1900". Rámováno, zaskleno. VIER AQUARELLE 1900-1934. Vlastislav Hofman (1884-1964): Landschaftsansicht von Troja. Aquarell auf Papier, 167x254 mm (ohne Passepartout), links unten dat. „Troja 15/X.16". Wahrscheinlich eine Terrainskizze. Zeitungsausschnitt mit Artikel über dem Künstler aufgeklebt auf der Rückseite. (Národní Politika, 5. 2. 1944). Passepartout, gerahmt.O. H. Hradecký (?): Dorf im Winter. Aquarell und Kohlestift auf Papier auf Karton, 212x358 mm, links unten mit Bleistift sign. und dat. „O H Hradecky 31". Gerahmt, verglast.František Učerovský (?): Park. Aquarell, Kohlestift und Pastell auf Papier auf Karton, 189x173 mm, links unten mit Feder sign. „Frant Učerovský 34.". Gerahmt, verglast.Stillleben mit Krebsen. Aquarell auf Papier, 254x349 mm (ohne Rahmen), rechts unten dat. „Olmütz 1900". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Jícha (1874-1950)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Jícha (1874-1950) THREE LANDSCAPES. Winter landscape. Aquarelle (on the pencil drawing) on cardboard, 464x345 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed "V. Jícha". Spring landscape. Aquarelle (on pencil drawing) on cardboard, 416x338 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed "V. Jícha". Summer landscape with a village. Combined technique (pencil and aquarelle) on cardboard, 499x354 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed "V. Jícha". Mounted, framed, glassed. Václav Jícha (1874-1950) TROJICE KRAJIN.Zimní krajina. Akvarel (na tužkové podkresbě) na kartonu, 464x345 mm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „V. Jícha". Jarní krajina. Akvarel (na tužkové podkresbě) na kartonu, 416x338 mm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „V. Jícha". Letní krajina s vesnicí. Kombinovaná technika (tužka a akvarel) na kartonu, 499x354 mm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „V. Jícha". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Václav Jícha - moravský malíř a pedagog, rodák z Bystřice nad Pernštejnem. Byl členem Umělecké besedy v Praze, spolku výtvarníků Mánes a zakládají člen Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně. Václav Jícha (1874-1950) DREI LANDSCHAFTEN. Winterlandschaft. Aquarell auf Karton, 464x345 mm (ohne Passepartout), links unten sign."V. Jícha". Frühlingslandschaft. Aquarell auf Karton, 416x338 mm (ohne Passepartout), links unten sign."V. Jícha". Sommerlandschaft mit Dorf. Kombinierte Technik (Bleistift und Aquarell) auf Karton, 499x354 mm (ohne Passepartout), sign. links unten „V. Jícha". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Hurt (1881-1945)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Hurt (1881-1945) PAIR OF LANDSCAPES. Mountain slope. Pastel on cardboard, 345x290 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed "HURT".Houses in the twilight. Pastel on cardboard, 352x282 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed "HURT". Mounted, framed, glassed. Josef Hurt (1881-1945) DVOJICE KRAJIN.Horské úbočí. Pastel na kartonu, 345x290 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „HURT".Chalupy za soumraku. Pastel na kartonu, 352x282 mm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „HURT". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Josef Hurt (1881-1945) ZWEI LANDSCHAFTEN. Berghang. Pastell auf Karton, 345x290 mm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „HURT". Bauernhäuser an der Dämmerung. Pastell auf Karton, 352x282 mm (ohne Passepartout), sign. links unten „HURT". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Augustin Mervart (1889-1968)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Augustin Mervart (1889-1968) WOODEN CHURCH. 1915. Aquarelle on paper, 279x189 mm, bottom right corner signed and dated "Aug. Mervart. 1915." Framed, glassed. Augustin Mervart - after the end of professional wood-carving school in Valašské Meziříčí in 1908 he focused on landscapes. He is told to be „faithful living chronicle of Bečva area". In 1919 he was acceptedinto an Association of Artists of Moravia. Made 23 art exhibitions both at home and in the world. Augustin Mervart (1889-1968) DŘEVĚNÝ KOSTEL. 1915. Akvarel na papíře, 279x189 mm, sign. a dat. perem vpravo dole „Aug. Mervart. 1915." Rámováno, zaskleno. Augustin Mervart - po ukončení odborné dřevařské školy ve Valašském Meziříčí v roce 1908 se věnoval krajinomalbě. Za války byl v Polsku, na Ukrajině a v Rumunsku, kde kreslil dřevěné kostelíky a prosluněnou krajinu. Po skončení války se usadil v Přerově, kde působil až do své smrti. Říká se o něm, že byl „věrným kronikářem celého Pobečví". V r. 1919 byl přijat do Sdružení výtvarných umělců moravských. Uskutečnil 23 samostatných výstav a účastnil se mnoha jiných jak doma, tak i ve světě. Augustin Mervart (1889-1968) HOLZKIRCHE. 1915. Aquarell auf Papier, 279x189 mm, rechts unten mit Feder sign. und dat. „Aug. Mervart. 1915." Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Kumorovski

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Kumorovski ORTHODOX CHURCH. 1932. Wooden orthodox church on a hill. Gouche on cardboard, 295x340 mm, bottom right corner signed and dated "KUMOROVSKI-32.". Framed, glassed. Kumorovski PRAVOSLAVNÝ KOSTEL. 1932. Dřevěný pravoslavný kostelík na kopci. Kvaš na kartonu, 295x340 mm, sign. a dat. vpravo dole „KUMOROVSKI-32.". Rámováno, zaskleno. Kumorovski ORTHODOXE KIRCHE. 1932. Holzkirche auf Hügel. Gouache auf Karton, 295x340 mm, sign. a dat. rechts unten „KUMOROVSKI-32.". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bohumír Jaroněk (1866-1933)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bohumír Jaroněk (1866-1933) CHURCH. 1924. Tinted woodcut on paper, 475x404 mm, bottom right corner pencil signed „B Jaroněk", bottom left corner signed and dated „S.V.U.M. 1924." Framed, glassed. Published in the collective book of graphics according to dr. Jůza sr. Published as a bonus of SVÚM Hodonín in 50 pcs.Bohumír Jaroněk - painter and graphic maker from Zlín, founder of Valašské Muzeum in the nature in Rožnov pod Radhoštěm (1925). Bohumír Jaroněk (1866-1933) SLEZSKÝ KOSTEL. 1924. Tónovaný dřevoryt na papíře, 475x404 mm, sign. tužkou vpravo dole „B Jaroněk", zn. a dat. vlevo dole „S.V.U.M. 1924." Rámováno, zaskleno. Uvedeno v soupisu volné grafiky podle Dr. Jůzy st. Vydáno jako prémie SVÚM Hodonín, náklad 50 ks.Bohumír Jaroněk - zlínský malíř a grafik, zakladatel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1925). Bohumír Jaroněk (1866-1933) SCHLESISCHE KIRCHE. 1924. Holzstich auf Papier, 475x404 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „B Jaroněk", links unten bez. und dat. „S.V.U.M. 1924." Gerahmt, verglast. In der Liste der freien Graphik nach Dr. Jůza sn. Herausgegeben als Prämie von SVÚM Hodonín in einer Auflage von 50 Stück.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karel Lehký-Brodský (1897-1942)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karel Lehký-Brodský (1897-1942) STRAMBERK. Woodcut on paper, 380x470 mm, bottom right corner signed in print by initials "K. L. B.", pencil signed "K. L. Brodský". Framed, glassed. Karel Lehký-Brodský - painter and graphic maker. Painter mostly ladscapes, he studied under prof. F. Engelmüller. Karel Lehký-Brodský (1897-1942) ŠTRAMBERK. Dřevoryt na papíře, 380x470 mm, sign. v tisku vpravo dole monogramem „K. L. B.", tamtéž tužkou „K. L. Brodský". Rámováno, zaskleno. Karel Lehký-Brodský - malíř a grafik, krajinář (především náměty z Valašska), žák prof. Ferdinanda Engelmüllera. Karel Lehký-Brodský (1897-1942) ŠTRAMBERK. Holzstich auf Papier, 380x470 mm, rechts unten im Druck monogrammiert „K. L. B.", gleichfalls mit Bleistift „K. L. Brodský". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
STRAMBERK TRÚBA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: STRAMBERK TRÚBA Moravia, first half of 20th century. Lithography on paper, 352x282 mm. Framed, glassed. ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA Morava, 1. pol. 20. stol. Litografie na papíře, 352x282 mm. Rámováno, zaskleno. STRAMBERK TRUBA Mähren, 1. H. 20. Jh. Lithographie auf Papier, 352x282 mm. Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Hugo Henschl

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Hugo Henschl SEWING WOMAN. Etching on paper, 465x366 mm, bottom left corner signed in print "H.Henschl". Framed, glassed. Hugo Henschl, also called Hugo Hentschel, graphic maker and drawer from Brno and Vienna. Studied in Paris under prof. Samuel Brunner and A. Hlaváček. Author of etchings and figural drawings. Hugo Henschl ŠIJÍCÍ ŽENA. Lept na papíře, 465x366 mm, sign. vlevo dole v tisku „H.Henschl". Rámováno, zaskleno. Hugo Henschl, uváděný též jako Hugo Hentschel - grafik a kreslíř působící v Brně a ve Vídni ve 20. stol. Studoval v Paříži, byl žákem Samuela Brunnera, Antonína Hlaváčka. Autor leptů a kreseb s figurálními náměty. Hugo Henschl NÄHENDE FRAU. Radierung auf Papier, 465x366 mm, links unten im Druck sign. „H.Henschl". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Mikoláš Aleš (1852-1913)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Mikoláš Aleš (1852-1913) BOY WITH A BOOK. Charcoal drawing on paper, 292x192 mm (inside frame measurements), bottom right corner signed with initials "A". Framed, glassed. Mikoláš Aleš (1852-1913) CHLAPEC S KNIHOU. Kresba uhlem na papíře, 292x192 mm (výřez rámu), sign. vpravo dole monogramem „A". Rámováno, zaskleno. Mikoláš Aleš - malíř, kreslíř, ilustrátor a dekoratér, jedna z vůdčích osobností tzv. Generace Národního divadla a českého umění 19. stol. Ve své tvorbě prošel vývojem od pozdně romantického stylu až po secesi. Mikoláš Aleš (1852-1913) JUNGE MIT BUCH. Kohlezeichnung auf Papier, 292x192 mm (ohne Rahmen), rechts unten monogrammiert „A". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alfons Maria Mucha (1860-1939)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Alfons Maria Mucha (1860-1939) KISS. 1919. Lithography on paper, 516x370 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed and dated "Mucha 1919". Mounted, framed, glassed. Alfons Mucha - born in Ivančice in Moravia one of the most known painter of European art nouveau style worldwide. After his studies in Vienna and Munich he went to Paris in 1888 where he became famous with his poster for theater Renaissance with Sarh Bernhardt. After his return to Prague in 1910 he took part in many known realizations (Municipal house, bank notes, postal stamps, Slovanian epopee...). He died after an inquiry by gestapo in 1939. Alfons Maria Mucha (1860-1939) POLIBEK. 1919. Litografie na papíře, 516x370 mm (výřez pasparty v oblouku), sign. a dat. vlevo dole „Mucha 1919". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Alfons M. Mucha - tento rodák z Ivančic na Moravě patří k nejpřednějším představitelům evropské secese a českého malířství vůbec. Po studiu ve Vídni a Mnichově odešel r. 1888 do Paříže, kde se proslavil plakátem pro divadlo Renaissance se Sarah Bernhardtovou. Po návratu do Prahy v r. 1910 se podílel na mnoha významných realizacích (Obecní dům, bankovky, poštovní známky, Slovanská epopej atd.). Zemřel po výslechu gestapem v r. 1939. Alfons Maria Mucha (1860-1939) KUSS. 1919. Lithographie auf Papier, 516x370 mm (ohne Passepartout im Bogen), links unten sign. und dat."Mucha 1919". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jaroslav Veris - Zamazal (1900-1983)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jaroslav Veris - Zamazal (1900-1983) PORTRAIT OF A WOMAN WITH BOWTIE. Portrait of a young woman with a black bowtie in a dress with a low cleavage. Aquarelle on paper, 325x243 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed "JVeris". Mounted, framed, glassed. Jaroslav Zamazal - Veris - studied Prague Academy under prof. J. Preisler and V. Nechleba, also studied in Vienna and Paris. He dedicated his works mostly for genre scenes and figural scenes and still-lives. Jaroslav Veris - Zamazal (1900-1983) PORTRÉT ŽENY S MOTÝLKEM. Podobizna mladé ženy s drdolem, černým motýlkem a v šatech s velkým výstřihem. Akvarel na papíře, 325x243 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „JVeris". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Jaroslav Zamazal - Veris - studoval na pražské akademii u prof. Jana Preislera a Vratislava Nechleby, také ve Vídni a v Paříži. Věnoval se hlavně žánrovým výjevům, lidské postavě a zátiším. Jaroslav Veris - Zamazal (1900-1983) PORTRÄT EINER FRAU MIT SCHMETTERLING. Abbildung einer jungen Frau mit Knoten, schwarzem Schmetterling und tief ausgeschnittenem Kleid. Aquarell auf Papier, 325x243 mm (ohne Passepartout), rechts unten sign. „JVeris". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Tichý (1896-1961)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Tichý (1896-1961) LION BOBBY. 1938. Dry point on paper, 140x215 mm, bottom right corner pencil signed and dated „Tichý 39", also signed in print „Tichý 38.". Graphic was made according to drawing from 1931, which was reproduced in 12th edition of magazine Panorama no. 2 with signature „Tichý Paris 31". Appendix of magazine Volné směry, year XXXV., 1938. Mounted, framed, glassed. František Tichý - painter, graphic maker and illustrator. Studied Academy of Art in Prague under prof. Karl Krattner, Josef Loukota, Vratislav Nechleby and Jakub Obrovský. Often depicted circus motives, cabarets, coffee houses, streets and city views. František Tichý (1896-1961) LEV BOBBY. 1938. Suchá jehla na papíře, 140x215 mm, sign. a dat. tužkou vpravo dole „Tichý 39", tamtéž v tisku „Tichý 38.". Grafika vznikla podle kresby z r. 1931, která byla reprodukována ve 12. ročníku časopisu Panorama č. 2, se signaturou „Tichý Paris 31". Příloha časopisu Volné směry, roč. XXXV., 1938. Paspartováno, rámováno, zaskleno. František Tichý - malíř, grafik, ilustrátor. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Karla Krattnera, Josefa Loukoty, Vratislava Nechleby a Jakuba Obrovského. Často zobrazoval náměty z cirkusového prostředí, varietních divadel, kaváren, ulic a velkoměstských periférií. František Tichý (1896-1961) LÖWE BOBBY. 1938. Kaltnadel auf Papier, 140x215 mm, rechts unten mit Bleistift sign. und dat. „Tichý 39", im Druck: „Tichý 38.". Graphik nach der Zeichnung aus dem Jahr 1931, wurde in 12. Jahrgang der Zeitschrift Panorama N. 2 reproduziert, sign. „Tichý Paris 31". Beilage der Zeitschrift Volné směry, Jahr XXXV., 1938. Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Švabinský  (1873-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Max Švabinský (1873-1962) DESIGN FOR POSTAL STAMP. Pencil drawing on paper, 209x158 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed with initials „MŠ". Mounted, framed, glassed. On the stamp there is Ludovít Štúr. Max Švabinský - painter and graphic maker, studied Academy of Art in Prague in 1891-1896 under prof. M. Pirner. In 1910 was named professor himself and worked in Academy himself. He was the founding member of Association of Artists Mánes and editor of magazine Volné směry. He was part of the generation that laid founding stones to Czech modern art and helped created its characteristic. Max Švabinský (1873-1962) NÁVRH NA POŠTOVNÍ ZNÁMKU. Kresba tužkou na papíře, 209x158 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole monogramem „MŠ". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Jedná se o Luduvíta Štúra. Max Švabinský - malíř a grafik, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1891-1896 u Maxmiliána Pirnera. V roce 1910 byl jmenován profesorem a na akademii působil jako vedoucí ateliéru grafiky. Byl zakládajícím členem a předsedou SVU Mánes a redaktorem Volných směrů. Patřil k zakladatelské generaci našeho novodobého umění a měl nemalý podíl na jeho svébytném utváření. Max Švabinský (1873-1962) BREIFMARKEN-VORSCHLAG. Bleistiftzeichnung auf Papier, 209x158 mm (ohne Passepartout), rechts unten monogrammiert „MŠ". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Švabinský  (1873-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Max Švabinský (1873-1962) HUSITES. 1949. Pencil drawing, aquarelle, 243x178 mm (inside mount measurements), bottom middle part with signature and dedication "Panu Bohumilu Buchtolíkovi k Vánocům 1949 na památku M Švabinský". Mounted, framed, glassed. Max Švabinský (1873-1962) HUSITÉ. 1949. Kresba tužkou, akvarel, 243x178 mm (výřez pasparty), sign. a darovací přípis dole uprostřed „Panu Bohumilu Buchtolíkovi k Vánocům 1949 na památku M Švabinský". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Max Švabinský (1873-1962) HUSSITEN. 1949. Bleistiftzeichnung, Aquarell, 243x178 mm (ohne Passepartout), Signatur und Widmung unten in der Mitte „Panu Bohumilu Buchtolíkovi k Vánocům 1949 na památku M Švabinský". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Švabinský  (1873-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Max Švabinský (1873-1962) MISERICORDIA. 1950. Lithography on paper, 403x304 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed and dated in print "M Švabinský 50", also with pencil dedication "Panu Josefu Mikulemu M Švabinský". Mounted, framed, glassed. Collective works, no. 574. Max Švabinský (1873-1962) MISERICORDIA. 1950. Litografie na papíře, 403x304 mm (výřez pasparty), sign. a dat. vpravo dole v tisku „M Švabinský 50", tamtéž tužkou věnování „Panu Josefu Mikulemu M Švabinský". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Soupis graf. díla č. 574. Max Švabinský (1873-1962) MISERICORDIA. 1950. Lithographie auf Papier, 403x304 mm (ohne Passepartout), rechts unten im Druck sign. und dat. „M Švabinský 50" und Widmung „Panu Josefu Mikulemu M Švabinský". Passepartout, gerahmt, verglast. Verzeichnis des graphischen Werks N. 574.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Švabinský  (1873-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Max Švabinský (1873-1962) MORNING HUNT. 1911. Etching on paper, 360x300 mm, bottom right corner pencil signed "M Švabinský". Mounted, framed, glassed. Collective works, no. 56. Max Švabinský (1873-1962) RANNÍ LOV. 1911. Lept na papíře, 360x300 mm, sign. vpravo dole tužkou „M Švabinský". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Soupis graf. díla č. 56. Max Švabinský (1873-1962) MORGENJAGD. 1911. Radierung auf Papier, 360x300 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „M Švabinský". Passepartout, gerahmt, verglast. Verzeichnis des graphischen Werks N. 56.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Švabinský  (1873-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Max Švabinský (1873-1962) SUN ABOVE POND. Charcoal drawing on paper, 581x755 mm (inside frame measurements), bottom left corner charcoal signed "M Švabinský". Framed, glassed. Max Švabinský (1873-1962) SLUNCE NAD RYBNÍKEM. Kresba uhlem na papíře, 581x755 mm (výřez rámu), sign. vlevo dole uhlem „M Švabinský". Rámováno, zaskleno. Max Švabinský (1873-1962) SONNE ÜBER TEICH. Kohlezeichnung auf Papier, 581x755 mm (ohne Rahmen), links unten mit Kohlestift sign. „M Švabinský". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Švabinský  (1873-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Max Švabinský (1873-1962) CLOUDS AND SHADDOWS BY ORLAVA. 1934. Lithography on paper, 175x235 mm, bottom right corner pencil signed "M Švabinský", bottom left corner with author´s dedication. Author´s print. Mounted, glassed. Collective works, no. 372. Max Švabinský (1873-1962) MRAKY A STÍNY NA ORLAVĚ. 1934. Litografie na papíře, 175x235 mm, sign. vpravo dole tužkou „M Švabinský", přípis autora vlevo dole, autorský tisk. Paspartováno, rámováno, zaskleno. Soupis grafického díla č. 372. Max Švabinský (1873-1962) WOLKEN UND SCHATTEN IN ORLAVA. 1934. Lithographie auf Papier, 175x235 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „M Švabinský", Zuschrift des Künstlers links unten, Künstlerdruck. Passepartout, gerahmt, verglast. Verzeichnis des graphischen Werks N. 372.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Švabinský  (1873-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Max Švabinský (1873-1962) DUNES. 1906. Etching on paper, 104x147 mm, bottom right corner pencil signed "M. Švabinský". Mounted, framed, glassed. Collective works, no. 23. Max Švabinský (1873-1962) NA DUNÁCH. 1906. Lept na papíře, 104x147 mm, sign. vpravo dole tužkou „M. Švabinský". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Soupis grafického díla č. 23. Max Švabinský (1873-1962) AN DEN DÜNEN. 1906. Radierung auf Papier, 104x147 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „M. Švabinský". Passepartout, gerahmt, verglast. Verzeichnis des graphischen Werks N. 23.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Švabinský  (1873-1962)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Max Švabinský (1873-1962) PAIR OF LITHOGRAPHIES. 1948. Oráč. Lithography on paper, 135x90 mm, bottom right corner pencil signed "M Švabinský". Mounted, framed, glassed.Aunt Mary with a boy. Lithography on paper, 166x112 mm, bottom right corner pencil signed "M Švabinský", set on cardboard. Framed, glassed. Collective works, no. 562 and 566. Max Švabinský (1873-1962) DVOJICE LITOGRAFIÍ. 1948.Oráč. Litografie na papíře, 135x90 mm, sign. vpravo dole tužkou „M Švabinský". Paspartováno, rámováno, zaskleno.Teta Máry s chlapcem. Litografie na papíře, 166x112 mm, sign. vpravo dole tužkou „M Švabinský", adjustováno na kartonu. Rámováno, zaskleno. Soupis graf. díla č. 562 a 566. Max Švabinský (1873-1962) ZWEI LITHOHRAPHIEN. 1948. Pflüger. Lithographie auf Papier auf Karton aufgezogen, 135x90 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „M Švabinský". Passepartout, gerahmt, verglast.Tante Máry mit Jungen. Lithographie auf Papier, 166x112 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „M Švabinský". Gerahmt, verglast. Verzeichnis des graphischen Werks N.562 und 566.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Cyril Bouda (1901-1984)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Cyril Bouda (1901-1984) BY VLTAVA. Aquarelle on paper, 333x492 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed "C. Bouda". Mounted, framed, glassed. Cyril Bouda - painter, drawer and artist, also noted art teacher. He created designs of post stamps, ex libris, illustrations brocades, etc. Studied art in Prague under prof. F. Kysela and M. Švabinsky. Cyril Bouda (1901-1984) U VLTAVY. Akvarel na papíře, 333x492 mm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „C. Bouda". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Cyril Bouda - malíř, grafik a kreslíř, významný také svou pedagogickou činností. Pocházejí od něj též návrhy známek, gobelínů, ex libris, ilustrace apod. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Maxe Švabinského. Cyril Bouda (1901-1984) AN DER MOLDAU. Aquarell auf Papier, 333x492 mm (ohne Passepartout), links unten sign. „C. Bouda". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Cyril Bouda (1901-1984)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Cyril Bouda (1901-1984) PART OF COLLECTION OF GRAPHICS. Set of ten graphics made with different technics and sizes. Floral basket (1915), Cactus (1916), Říp (1917). Three linocuts on paper, 65x15 mm (graphics measurements).Cat (1921). Zincography on paper, 65x90 mm.Plaque column to Virgin Mary in Prostějov - PF 1941 (1940). Woodcut on paper, 142x91 mm.Plumlov´s castle - from the books by Lid. Šolcova (1942), copperplate on paper, 76x33 mm.Commander - Ex libris Arnold Maršálek (1943), woodcut on paper, 95x67 mm.Exhibition - PF 1949 (1948). Lithography on paper, 132x97 mm.On the path together - marriage announcement (1952), copperplate on paper, 93x37 mm.Fencer - Ex libris of prof. Jiří Siblík (1956), algraphy on paper, 125x85 mm. Each piece is signed in print with initials "CB", and most of them also pencil signed "C Bouda". Cyril Bouda (1901-1984) VÝBOR Z GRAFICKÉHO DÍLA. Soubor deseti grafických listů různých technik a velikostí.Květinový košíček (1915), Kaktus (1916), Říp (1917). Tři linoryty na papíře, 65x15 mm (rozměry listů).Kočka (1921). Zinkografie na papíře, 65x90 mm.Mariánský morový sloup v Prostějově - PF 1941 (1940). Dřevoryt na papíře, 142x91 mm.Plumlovský zámek - Z knih Lid. Šolcové (1942), mědirytina na papíře, 76x33 mm.Vojevůdce - Ex libris Arnold Maršálek (1943), dřevoryt na papíře, 95x67 mm.Výstava - PF 1949 (1948). Litografie na papíře, 132x97 mm.Na společné cestě - svatební oznámení (1952), mědirytina na papíře, 93x37 mm.Šermíř - Ex libris prof. Jiří Siblík (1956), algrafie na papíře, 125x85 mm.Jednotlivé listy jsou sign. v tisku monogramem „CB", většinou též dole tužkou „C Bouda". Cyril Bouda (1901-1984) AUSWAHL AUS DEM GRAPHISCHEN WERK. Zehn graphische Blätter, verschiedene Techniken und Größen.Blumenkorb (1915), Kaktus (1916), Říp (1917). Drei Linolschnitte auf Papier, 65x15 mm (Blattgröße).Katze (1921). Zinkographie auf Papier, 65x90 mm.Pestsäule in Prostějov - PF 1941 (1940). Holzstich auf Papier, 142x91 mm.Schloss Plumlov - Aus den Büchern von Lid. Šolcová (1942), Kupferstich auf Papier, 76x33 mm.Heerführer- Exlibris Arnold Maršálek (1943), Holzstich auf Papier, 95x67 mm.Ausstellung - PF 1949 (1948). Lithografie auf Papier, 132x97 mm.Auf gemeinsamem Weg - Heiratsanzeige (1952), Kupferstich auf Papier, 93x37 mm.Fechter - Exlibris Prof. Jiří Siblík (1956), Algraphie auf Papier, 125x85 mm.Einzelne Blätter im Druck monogrammiert „CB" und unten mit Bleistift sign. „C Bouda".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Different authors

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Different authors DON QUIJOTE IN CZECH GRAPHICS OF 20TH CENTURY. Set of seven graphic ex libris of different people by different authors. Pavel Šimon (1920-1958): Reading Don Quijote (Classics of library by N. Felsche, colored lithography on paper, 109x85 mm,bottom right corner pencil signed "Pavel Šimon"), Don Quijote during night reading (ex libris Miloslav Matějka, lithography on paper, 82x51 mm, bottom right corner signed "P. Šimon"), Don Quijote and Sancho Panza above an open book (ex libris MUDr. Jan and Marie Blatní, 79x125 mm, reverse side with pencil date "1951", and mark "č. 111"), Don Quijote and Sancho Panza on the way towards the adventure (ex libris Josef Kašpar, 131x89 mm, bottom right corner signed in print by initials "Š", revers side with pencil date "1945", and mark "č. 24 / Pav. Šimon").Jaroslav Vodrážka (1894-1984): Don Quijote crowned with roses in front of a windmill (ex libris Lubomír Vaníček, lithography on paper, 226x130 mm, bottom right corner signed in print by initials "V.", reverse side marked and pencil dated "Jar Vodrážka. litogr 1943"), Don Quijote and Sancho Panza going into the mountain valley (ex libris Jan A. Váňa, etching on paper, 158x120 mm, bottom right corner pencil signed "J. Vodrážka", bottom left corner signed and dated in print "V 49.".)Karel Müller (1899-1977): Don Quijote in front of the city walls (ex libris R. Klinkovský, 76x58 mm, bottom middle part pencil signed "K. Müller", also in print, marked "7/26"). Různí autoři DON QUIJOTE V ČESKÉ GRAFICE 20. STOLETÍ. Soubor sedmi grafických ex libris různých majitelů od různých autorů.Pavel Šimon (1920-1958): Čtoucí Don Quijote (Klasikové z knihovny N. Felsche, barevná litografie na papíře, 109x85 mm, sign. tužkou vpravo dole „Pavel Šimon"), Don Quijote při noční četbě (ex libris Miloslav Matějka, litografie na papíře, 82x51 mm, sign. vpravo dole „P. Šimon"), Don Quijote a Sancho Panza nad rozevřenou knihou jako ústřední literární motiv (ex libris MUDr. Jan a Marie Blatní, 79x125 mm, na rubu tužkou dat. „1951", a zn. „č. 111"), Don Quijote a Sancho Panza na cestách za dobrodružstvím (ex libris Josef Kašpar, 131x89 mm, sign. v tisku vpravo dole monogramem „Š", na rubu tužkou dat. „1945", a zn. „č. 24 / Pav. Šimon").Jaroslav Vodrážka (1894-1984): Růžemi ověnčený Don Quijote před větrným mlýnem (ex libris Lubomír Vaníček, litografie na papíře, 226x130 mm, vpravo dole v tisku sign. monogramem „V.", na rubu zn. a dat. tužkou „Jar Vodrážka. litogr 1943"), Don Quijote a Sancho Panza vstupují do skalního průsmyku (ex libris Jan A. Váňa, lept na papíře, 158x120 mm, sign. vpravo dole tužkou „J. Vodrážka", v tisku vlevo dole sign. monogramem a dat. „V 49.".)Karel Müller (1899-1977): Don Quijote před hradbami (ex libris R. Klinkovský, 76x58 mm, sign. tužkou dole uprostřed „K. Müller", taktéž v tisku, zn. „7/26"). Verschiedene Künstler DON QUIJOTE IN TSCHECHISCHER GRAPHIK DES 20. JH. Sieben graphische Exlibris von verschiedenen Künstlern.Pavel Šimon (1920-1958): Lesender Don Quijote (Klassiker aus der Bibliothek von N. Felsch, Farblithographie auf Papier, 109x85 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Pavel Šimon"), Don Quijote beim Nachtlesen (Exlibris Miloslav Matějka, Lithographie auf Papier, 82x51 mm, rechts unten sign. „P. Šimon"), Don Quijote und Sancho Panza über geöffnetem Buch (Exlibris MUDr, Jan und Marie Blatní, verso mit Bleistift dat. „1951", und bez. N. „č. 111"), Don Quijote und Sancho Panza auf dem Weg (Exlibris Josef Kašpar, rechts unten im Druck monogrammiert „Š", verso mit Bleistift dat. „1945" und bez. „č. 24 / Pav. Šimon").Jaroslav Vodrážka (1894-1984): Mit Rosen bekränzter Don Quijote vor der Windmühle (Exlibris Lubomír Vaníček, Lithographie auf Papier, 226x130 mm, rechts unten im Druck monogrammiert „V.", verso bez. und mit Bleistift dat. „Jar Vodrážka. litogr 1943"), Don Quijote und Sancho Panza im Bergpass (Exlibris Jan A. Váňa, Radierung auf Papier, 158x120 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „J. Vodrážka", links unten im Druck monogrammiert und dat. „V 49.".)Karel Müller (1899-1977): Don Quijote vor Stadtmauer (Exlibris R. Klinkovský, 131x89 mm, unten in der Mitte mit Bleistift und im Druck sign. „K. Müller", „7/26").

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SET OF TEN GRAPHICS BY CZECH AUTHORS OF 20TH CENTURY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SET OF TEN GRAPHICS BY CZECH AUTHORS OF 20TH CENTURY František Tavík Šimon (1877-1942): Josef Mánes. Colored woodcut on hand-made paper with water gauge, 168x148 mm, bottom left corner signed in print with initials "TFŠ".Vladislav Röhling (1878-1949): City view A.D. 1839, "Suaviter in modo - fortiter in re." (ex libris F. H.). Etching and colored lithography, copperplate on paper, 161x123 mm and 128x96 mm, bottom right corner pencil signed "V. Röhling", in print "V. R." and "V. Röhling fec. et sculp. A.D.1922.".Otakar Nejedlý (1883-1957): Temple of St. Nicolas (ex libris Bareš V.). Lithography on paper, 140x92 mm, bottom right corner pen signed "Nejedly".Jaromír Stretti Zamponi (1882-1959): Mountain Rvit. Ex libris Prof. Dr.L. Waelsch. Lithography on paper, 134x93 mm, signed in print with initials "J. ST-Z.".Antonín Majer (1882-1963): Self portraits, 1932 and 1953. Etching on paper, 155x112 mm and 172x134 mm, bottom right corner pencil signed "A. Majer" and second self portrait also signed at the bottom rigth corner with initials "A. M." and dated "1953.".František Bílkovský (1909-1998): Pair of lithographies with nature motives ,185x85 mm and 105x65 mm, bottom pencil signed "F. Bílkovský".Jaroslav Lukavský (1924 - 1984): Ex libris of Norbert Felsch. Colored woodcut, 83x66 mm, bottom right corner pencil signed "Lukavský". SOUBOR DESETI GRAFIK ČESKÝCH AUTORŮ 20. STOLETÍ František Tavík Šimon (1877-1942): Josef Mánes. Barevný dřevoryt na ručním papíře s vodoznakem, 168x148 mm, sign. vlevo dole v tisku monogramem „TFŠ".Vladislav Röhling (1878-1949): Městský motiv A.D. 1839, „Suaviter in modo - fortiter in re." (ex libris F. H.). Lept a barevná litografie, mědirytina na papíře, 161x123 mm a 128x96 mm, sign. vpravo dole tužkou „V. Röhling", v tisku „V. R." a „V. Röhling fec. et sculp. A.D.1922.".Otakar Nejedlý (1883-1957): Chrám sv. Mikuláše (ex libris Bareš V.). Litografie na papíře, 140x92 mm, sign. vpravo dole perem „Nejedly".Jaromír Stretti Zamponi (1882-1959): Hora Rvit. Ex libris Prof. Dr.L. Waelsch. Litografie na papíře, 134x93 mm, sign. v tisku monogramem „J. ST-Z.".Antonín Majer (1882-1963): Autoportréty, 1932 a 1953. Lept na papíře, 155x112 mm a 172x134 mm, sign. vpravo dole tužkou „A. Majer" a druhý z autoportrétů též v tisku vpravo dole monogramem „A. M." a dat. „1953.".František Bílkovský (1909-1998): Dvojice litografií s přírodními motivy, 185x85 mm a 105x65 mm, sign. dole tužkou „F. Bílkovský".Jaroslav Lukavský (1924 - 1984): Ex libris Norberta Felsche. Barevný dřevoryt, 83x66 mm, sign. vpravo dole tužkou „Lukavský". ZEHN GRAPHIKEN VON VERSCHIEDENEN TSCHECHISCHEN KÜNSTLERN DES 20. JH. František Tavík Šimon (1877-1942): Josef Mánes. Farbholzstich auf Bütten mit WZ, 168x148 mm, links unten im Druck monogrammiert „TFŠ".Vladislav Röhling (1878-1949): Stadtmotiv A.D. 1839, „Suaviter in modo - fortiter in re." (ex libris F. H.). Radierung, Farblithographie, Kupferstich auf Papier, 161x123 mm und 128x96 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „V. Röhling", im Druck „V. R." und „V. Röhling fec. et sculp. A.D.1922.".Otakar Nejedlý (1883-1957): St. Nikolaus Tempel (Exlibris Bareš V.). Lithographie auf Papier, 140x92 mm, rechts unten mit Feder sign. „Nejedly".Jaromír Stretti Zamponi (1882-1959): Berg Rvit. Exlibris Prof. Dr.L. Waelsch. Lithographie auf Papier, 134x93 mm, im Druck monogrammiert „J. ST-Z.".Antonín Majer (1882-1963): Selbstbildnisse, 1932 und 1953. Radierung auf Papier, 155x112 mm und 172x134 mm, rechts unten mit Bleistift sign."A. Majer", das zweite rechts unten im Druck monogrammiert „A. M." und dat."1953.".František Bílkovský (1909-1998): Zwei Lithographien mit Naturmotiven, 185x85 mm a 105x65 mm, unten mit Bleistift sign. „F. Bílkovský".Jaroslav Lukavský (1924 - 1984): Exlibris Norbert Felsch. Farbholzschnitt, 83x66 mm, rechts unten mit Bleistift sign. „Lukavský".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Mario Stretti (1910-1960)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Mario Stretti (1910-1960) SET OF GRAPHICS. Set of six graphics with different techniques and sizes. Lithography, etching, woodcut on paper, mostly signed with pencil "Mario Stretti", some also signed in print with initials "MS". Mario Stretti - Czech painter, illustrator and artist (focused on portraits and landscapes), son of Jaromír Stretti-Zamponi. Studied Academy of Art in Prague under prof. V. Nechleba and T.F.Šimon. After 1948 was politically persecuted because he refused to paint portraits of communistic government. In 1960 was awarded in Rome for his design for Olympic postal stamps. Mario Stretti (1910-1960) SOUBOR GRAFIK. Soubor šesti grafických listů různých technik a velikostí. Litografie, lept, dřevoryt na papíře, většinou sign. tužkou „Mario Stretti" a některé v tisku monogramem „MS". Mario Stretti - český kreslíř a grafik, ilustrátor, malíř (portrétista a krajinář), syn Jaromíra Strettiho-Zamponiho. Vystudoval malířství na pražské akademii, portrét u prof. V. Nechleby a grafiku u prof. T. F. Šimona. Po roce 1948 politicky perzekuován, když odmítl portrétovat vládní představitele a vstoupit do KSČ. 1960 získal v Římě cenu za olympijskou známkovou sérii. Mario Stretti (1910-1960) SET VON GRAPHIKEN. Sechs graphische Blätter, verschiedene Techniken und Größen. Lithographien, Radierungen und Holzstiche auf Papier, meistens mit Bleistift sign. „Mario Stretti" im Druck monogrammiert „MS".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Viktor Stretti (1878-1957)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Viktor Stretti (1878-1957) SET OF GRAPHICS. Set of thirteen graphics of different techniques and sizes. Lithographies, etchings, dry point on paper, signed in print with initials "V. S.", or "V. Stretti", mostly also bottom right corner signed "Viktor Stretti". Viktor Stretti - Painter and graphic maker. Studied art in Prague under prof. Ženíšek and in 1898-1899 in Munich under prof. C. Marr and P. Halm. He was awarded for his set of etchings in Munich in 1898. He also traveled to Paris and Normandy. His „View onto Hradčany and Palacký nábřeží" (1898) is considered to be one of the first motives of Czech modern graphics. He is also known for his seaside landscapes. He was among the founding members of Association of Artist „Hollar". Viktor Stretti (1878-1957) SOUBOR GRAFIK. Soubor třinácti grafických listů různých technik a velikostí. Litografie, lepty, suchá jehla na papíře, sign. v tisku monogramem „V. S.", případně „V. Stretti", většinou také tužkou vpravo dole „Viktor Stretti". Viktor Stretti (1878-1957) SET VON GRAPHIKEN. 13 Graphische Blätter, verschiedene Techniken und Größen. Lithographien, Radierungen und Kaltnadel. im Druck monogrammiert „V. S." oder „V. Stretti", meistens rechts unten mit Bleistift sign. „Viktor Stretti"..

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Váchal (1884-1969)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Váchal (1884-1969) SET OF FIVE EX LIBRIS OF DIFFERENT OWNERS. Five of graphic ex libris of different sizes.Ex libris of Gianni Mantera. Woodcut on paper, 212x139 mm, bottom left corner signed and dated by pencil "J. Váchal 50", also in print.Ex libris of Klára Přibylová. Woodcut on paper, 70x61 mm,bottom right corner pencil signed "J. Váchal", reverse side with pencil inscription "Jedno z prvních / Josef Váchal / dř. 1911 / Ruční tisk".Other colored woodcuts on paper: pair of ex libris of F. Dvořáčková, 123x91 mm and 68x51 mm, signed by initials "J.V." in print; ex libris of Magda Rejchlová, 120x61 mm, signed by initials "J.V." in print. Josef Váchal (1884-1969) KONVOLUT PĚTI EX LIBRIS RŮZNÝCH MAJITELŮ. Pětice grafických ex libris různých velikostí.Ex libris Gianni Mantera. Dřevoryt na papíře, 212x139 mm, sign. a dat tužkou vlevo dole „J. Váchal 50", taktéž v tisku.Ex libris Kláry Přibylové. Dřevořez na papíře, 70x61 mm, sign. tužkou vpravo dole „J. Váchal", na rubu přípis tužkou „Jedno z prvních / Josef Váchal / dř. 1911 / Ruční tisk".Ostatní barevné dřevoryty na papíře: dvojice ex libris F. Dvořáčkové, 123x91 mm a 68x51 mm, sign. v tisku monogramem „J.V."; ex libris Magdy Rejchlové, 120x61 mm, sign. v tisku monogramem „J.V.". Josef Váchal - český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, spisovatel a básník. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese. V roce 1969 oceněn titulem Zasloužilý umělec. Josef Váchal (1884-1969) FÜNF EXLIBRIS. Fünf graphische Exlibris, verschiedene Größe, verschiedene Künstler.Exlibris Gianni Mantera. Holzstich auf Papier, 212x139 mm, links unten mit Bleistift und im Druck sign. und dat. „J. Váchal 50". Exlibris Klára Přibylová. Holzschnitt auf Papier, 70x61 mm, rechts unten mit Bleistift sign."J. Váchal", verso mit Zuschrift „Jedno z prvních / Josef Váchal / dř. 1911 / Ruční tisk".Farbholzstiche auf Papier: zwei Exlibris F. Dvořáčková, 123x91 mm und 68x51 mm, im Druck sign. und monogrammiert „J.V."; Exlibris Magda Rejchlová, 120x61 mm, im Druck monogrammiert. monogramem „J.V.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
13