WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 40th Auction of Antiques and Objects of Art
Viewing Notes:
6th & 7th April 12 noon to 5pm. 8th - 11th April 12 noon to 7pm. 12th April 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

40th Auction of Antiques and Objects of Art (514 Lots)

by Auction House Zezula


514 lots with images

April 13, 2013

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
NEGATIVES. 19th/20th century. Seven glass

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: NEGATIVES. 19th/20th century. Seven glass negatives with images from travels around Egypt. Images are set in an original paper box. 84x98 mm. NEGATIVY. 19./20. stol. Sedm skleněných negativů se snímky z cest po Egyptě. Snímky jsou uloženy v papírovém pouzdře. 84x98 mm. NEGATIVE. 19./20. Jh. Sieben Glasnegative, Aufnahmen aus Ägypten. In Papieretui. 84x98 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PHOTOGRAPHIES OF BENITO MUSSOLINI WITH THE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PHOTOGRAPHIES OF BENITO MUSSOLINI WITH THE SIGNATURE. Twenties-thirties of 20th century. Set of three postcards with a portrait of the Italian fascist dictator, in one case with Mussolini's handwritten signature. 84x132 mm, 88x139 mm and 149x104 mm. FOTOGRAFIE BENITA MUSSOLINIHO S PODPISEM. 20.-30. léta 20. stol. Trojice fotopohlednic s portrétem italského fašistického diktátora, v jednom případě s Mussoliniho vlastnoručním podpisem. 84x132 mm, 88x139 mm a 149x104 mm. PHOTOGRAPHIE VON BENITO MUSSOLINI MIT UNTERSCHRIFT. 1920-1940. Drei Photokarten mit Portrait des italienischen Diktators, einmal mit eigenhändiger Unterschrift von Mussolini. 84x132 mm, 88x139 mm und 149x104 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Drtikol (1883-1961). GZOVSKA OLGA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Drtikol (1883-1961). GZOVSKA OLGA VLADIMIROVNA. 1912. The motion study of a Russian theatre and film actress and dancer. Silver bromide photography on a paper, 135x84 mm (inside mount measurements), marked at the bottom right corner by blind embossing stamp "Drtikol a spol. Praha 1912" (Drtikol et al., Prague 1912). The paper is partly damaged. Mounted, framed and glassed. František Drtikol (1883-1961). GZOVSKÁ OLGA VLADIMIROVNA. 1912. Pohybová studie ruské divadelní a filmové herečky a tanečnice. Bromostříbrná fotografie na papíře, 135x84 mm (výřez pasparty), zn. vpravo dole slepotiskovým razítkem „Drtikol a spol. Praha 1912". Papír místy poškozený. Paspartováno, rámováno, zaskleno. František Drtikol - fotograf a malíř, vystudoval Učební a výzkumný ústav pro fotografii v Mnichově. Využíval geometrické kulisy, tvořil portréty známých osobností, pražská zákoutí. Proslavil se zejména svými akty a portréty ve stylu pozdní secese. František Drtikol (1883-1961). GZOVSKA OLGA VLADIMIROVNA. 1912. Bewegungsstudie der russischen Schauspielerin, Bromsilberphotographie auf Papier, 135x84 mm (ohne Passepartout), rechts unten Blinddruckstempel „Drtikol a spol. Praha 1912". Leicht beschädigtes Papier. Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Větrovský (1897-1944). SEATED FEMALE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Větrovský (1897-1944). SEATED FEMALE NUDE. Portrait of a nude girl sitting at a round table with outsretched hands holding a centrepiece. Black and white photography on paper, 235x340 mm (inside mount measurements), marked at the bottom right corner by blind embossing stamp "Copyright - Josef Vetrovsky Prague". Mounted, framed and glassed. Josef Větrovský (1897-1944). SEDÍCÍ ŽENSKÝ AKT. Portrét nahé dívky sedící za kulatým stolem s nataženýma rukama držícíma nástolec. Černobílá fotografie na papíře, 235x340 mm (výřez pasparty), zn. vpravo dole slepotiskovým razítkem „Copyright - Josef Vetrovsky Prague". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Josef Větrovský - pražský fotograf portrétů a aktů, žák Františka Drtikola. Josef Větrovský (1897-1944). SITZENDER FRAUENAKT. Nacktes am Tisch sitzendes Mädchen mit Tischaufsatz in den Händen. Schwarzweiße Photographie auf Papier, 235x340 mm (ohne Passepartout), mit Blinddruckstempel „Copyright - Josef Vetrovsky Prague" rechts unten. Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miroslav Tichý (1926-2011). TWO GIRLS. Two young

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miroslav Tichý (1926-2011). TWO GIRLS. Two young women walking along the water. Black and white photography on paper, 166x97 mm. Miroslav Tichý (1926-2011). DVĚ DÍVKY. Dvě mladé ženy kráčející podél vody. Černobílá fotografie na papíře, 166x97 mm. Miroslav Tichý - amatérský fotograf a malíř. Miroslav Tichý (1926-2011). ZWEI MÄDCHEN. Zwei junge Frauen am Wasserufer. Schwarzweiße Photographie auf Papier, 166x97mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miroslav Tichý (1926-2011). WOMAN AT A DESK. Black

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miroslav Tichý (1926-2011). WOMAN AT A DESK. Black and white photography on paper, 178x115 mm. Miroslav Tichý (1926-2011). ŽENA ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM. Černobílá fotografie na papíře, 178x115 mm. Miroslav Tichý (1926-2011). FRAU AM BÜROTISCH. Schwarzweiße Photographie auf Papier, 178x115 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jiří Škoch (*1938). PETRKOV BY BOHUSLAV

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jiří Škoch (*1938). PETRKOV BY BOHUSLAV REYNEK (CYCLE OF PHOTOMONTAGE). 1972. Set of 12 photographies in an original envelope. For publishing house Kalich by publishing house Orbis, Prague 1972. Cycle was created between 1967 and 1971. 175x126 mm, 8 pages of text (preface by K. Dvořák; Russian, German, English and French résumé; 5 Reynek's poems). Jiří Škoch (*1938). PETRKOV BOHUSLAVA REYNKA (CYKLUS FOTOMONTÁŽÍ). 1972. Soubor 12 fotografií v původní obálce. Pro vydavatelství Kalich vydalo Nakladatelství Orbis, Praha 1972. Cyklus vznikl v letech 1967-1971. 175x126 mm, 8 s. textu (předmluva K. Dvořáka; ruské, německé, anglické a francouzské resumé; 5 Reynkových básní). Jiří Škoch - český fotograf, rodák z Písku, vystavoval v ČR i v zahraničí. Za normalizace byl kvůli své umělecké tvorbě podmínečně odsouzen. Jiří Škoch (*1938). PETRKOV VON BOHUSLAV REYNEK (ZYKLUS VON PHOTOMONTAGEN). 1972. 12 Photographien im ursprünglichen Etui. Für den Kalich Verlag herausgegeben von Orbis, Praha 1972. Geschaffen zwischen 1967 und 1971. 175x126 mm, 8 Textseiten (Vorwort von K. Dvořák; Resümee auf Russisch, Englisch, Deutsch und Französisch; 5 Gedichte von Reynek).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
A LETTER FROM CHARLOTTE AND BOHUSLAV MARTINŮ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: A LETTER FROM CHARLOTTE AND BOHUSLAV MARTINŮ TO RUDOLF KUNDERA. Forties of 20th century. A letter from a married couple Martinů sent from USA. After the greetings from Charlotte Martinů (in French) comes the note in Czech from Bohuslav Martinů who is thanking the painter Rudolf Kundera for the painting. Written with a pen on New Year's card with a printed contemporary illustration of Brooklyn Bridge in New York. 160x133 mm. DOPIS CHARLOTTE A BOHUSLAVA MARTINŮ RUDOLFU KUNDEROVI. 40. léta 20. stol. Dopis manželů Martinů zaslaný ze Spojených států, ve kterém po úvodních přátelských řádcích psaných rukou Charlotte Martinů (ve francouzštině) následuje přípis v češtině od Bohuslava Martinů, děkujícího malíři Rudolfu Kunderovi za obraz. Psáno perem na novoroční dopisní kartě s tištěným dobovým vyobrazením Brooklynského mostu v New Yorku. 160x133 mm. BRIEF VON CHARLOTTE UND BOHUSLAV MARTINŮ AN RUDOLF KUNDERA. 1940-1950. Brief aus der Vereinigten Staaten, nach ein Paar französischen Reihen von Charlotte folgt ein Text von Bohuslav Martinů, in dem er dem Maler für ein Bild dankt. Feder auf Karte mit gedruckter Abbildung der Brooklyn Brücke in New York. 160x133 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Matthäus Merian (1593-1650). VIEW OF TONNERRE.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Matthäus Merian (1593-1650). VIEW OF TONNERRE. View of Burgundy town. Graphic sheet comes from Merian's Theatrum Europaeum Copper engraving on a handmade paper, 220x623 mm. Mounted. Matthäus Merian (1593-1650). VEDUTA TONNERRE. Veduta burgundského městečka. Grafický list pocházející z Theatrum Europaeum M. Meriana. Mědirytina na ručním papíře, 220x623 mm. Paspartováno. Matthäus Merian starší - švýcarský rytec a nakladatel působící především ve Frankfurtu nad Mohanem. Mědirytectví se vyučil u Dietricha Meyera v Curychu a pak pracoval ve Francii, zvláště v Paříži, v Holandsku a ve Svaté říši římské. Posléze se usadil ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se svým tchánem Theodorem de Bry vedl rozsáhlou mědiryteckou dílnu. R. 1627 začal vyučovat původně českého rytce Václava Hollara. Z jeho rytin je třeba uvést zejména soubor vedut evropských měst Topographia Germaniae (text od Martina Zeillera, ve Frankfurtu od r. 1640; dokončeno až po Merianově smrti r. 1688, celkem 30 svazků a přes 2000 rytin). Obrazy měst i krajin, jež Merian provedl, vynikají výtečnou perspektivou a pečlivým provedením i těch nejmenších detailů. Matthäus Merian (1593-1650). VEDUTE TONNERRE. Vedute der Burgunder Stadt, graphisches Blatt aus Theatrum Europaeum von M. Merian. Kupferstich auf Bütten, 220x623 mm. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
G. Kleinsträtl, Matthäus Merian (1593-1650).

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: G. Kleinsträtl, Matthäus Merian (1593-1650). DETAILED MAP OF THE SIEGE OF CHEB. 1647. Eigentlicher Grundtriß der Statt Eger, wie dieselbe von (...) Carol Gustaff Wrangel den 14. Juny 1647 Belägert und den 5. July mit Accord eingenohmme worden. Map with detailed caption showing the forticifation plan, habitats of besiegers and town churches along with the castle during the siege of Cheb. Graphic sheet from Merian's Theatrum Europaeum. Copper plate on handmade paper, 375x295 mm, marked in print "G. W. Kleinträtl delineavit". G. Kleinsträtl, Matthäus Merian (1593-1650). PODROBNÁ MAPA OBLÉHÁNÍ CHEBU. 1647. Eigentlicher Grundtriß der Statt Eger, wie dieselbe von (...) Carol Gustaff Wrangel den 14. Juny 1647 Belägert und den 5. July mit Accord eingenohmme worden. Detailní mapa s podrobnou legendou, uvádějící plán opevnění, stanoviště obléhatelů a ve městě vyobrazení kostelů a hradu při obléhání Chebu. Grafický list pocházející z Theatrum Europaeum M. Meriana. Mědirytina na ručním papíře, 375x295 mm, zn. v tisku „G. W. Kleinträtl delineavit". G. Kleinsträtl, Matthäus Merian (1593-1650). BELAGERUNG DER STADT CHEB - AUFSFÜHRLICHE KARTE. 1647. Eigentlicher Grundtriß der Statt Eger, wie dieselbe von (...) Carol Gustaff Wrangel den 14. Juny 1647 Belägert und den 5. July mit Accord eingenohmme worden. Detailliert dargestellte Karte mit ausführlicher Legende, Plan der Befestigung und Standorten der Belagerer. In der Stadt mit abgebildeten Kirchen und Burg. Graphisches Blatt aus Theatrum Europaeum von M. Merian. Kupferstich auf Bütten, 375x295 mm, im Druck bez. „G. W. Kleinträtl delineavit".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Jacob Lidl (1696-1771). MAP OF UPPER AND

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Jacob Lidl (1696-1771). MAP OF UPPER AND LOWER HUNGARY AND SOUTHEASTERN EUROPE. Accurate Landkarte die Königreiche Ober- und Nieder-Hungarn, Slavonien, Croatien, Dalmatien, Bosnien, Servien, Bulgarien, und Romanien, das Groß Fürstenthum Siebenbürgen, die Fürstenthümer Moldau, Wallachey, Bessarabien, die Oczakowisch- und Crimische Tartarey, die Pohlnische Provinz Podolien, wie auch ein Theil von Ukranien, und übrige angränzende Ländere vorstellend Bestochen und verlegt durch Joh: Jacob Lidl, k.k. Priv. Unts. Kupferstechern zu Wienn. An accurate map of Upper and Lower Hungary, Slavonia, Croatia, Serbia, Bulgaria and Romania... Colored copper plate on paper (set on canvas, canvas is in some places torn), 744x1260 mm. Johann Jacob Lidl (1696-1771). MAPA HORNÍCH A DOLNÍCH UHER A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY. Accurate Landkarte die Königreiche Ober- und Nieder-Hungarn, Slavonien, Croatien, Dalmatien, Bosnien, Servien, Bulgarien, und Romanien, das Groß Fürstenthum Siebenbürgen, die Fürstenthümer Moldau, Wallachey, Bessarabien, die Oczakowisch- und Crimische Tartarey, die Pohlnische Provinz Podolien, wie auch ein Theil von Ukranien, und übrige angränzende Ländere vorstellend Bestochen und verlegt durch Joh: Jacob Lidl, k.k. Priv. Unts. Kupferstechern zu Wienn. Přesná mapa Horních a Dolních Uher, Slavonie, Chorvatska, Srbska, Bulharska a Rumunska.. Kolorovaná mědirytina na papíře (podlepeno plátnem, plátno místy natržené), 744x1260 mm. Johann Jacob Lidl - soukromý vydavatel vojenských a politických map působící v habsburské monarchii. Johann Jacob Lidl (1696-1771). LANDKARTE VON OBER- UND NIEDERUNGARN UND SÜDOSTEUROPA. Accurate Landkarte die Königreiche Ober- und Nieder-Hungarn, Slavonien, Croatien, Dalmatien, Bosnien, Servien, Bulgarien, und Romanien, das Groß Fürstenthum Siebenbürgen, die Fürstenthümer Moldau, Wallachey, Bessarabien, die Oczakowisch- und Crimische Tartarey, die Pohlnische Provinz Podolien, wie auch ein Theil von Ukranien, und übrige angränzende Ländere vorstellend Bestochen und verlegt durch Joh: Jacob Lidl, k.k. Priv. Unts. Kupferstechern zu Wienn. Genaue Landkarte von Ober- und Niederungarn, Slawonien, Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien.. Kupferstich auf Papier auf Leinen (stellenweise gerissen), koloriert, 744x1260 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Gerhard Mercator (1512-1594), Jodocus Hondius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Gerhard Mercator (1512-1594), Jodocus Hondius (1563-1612). ATLAS MINOR. Amsterdam, 1634. Atlas minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis æneis Tabulis auctus et illustratus: denuo recognit, additisque novis delineationibus emendatus. Amsterodami, Ex officina Ioannis Ianssonii. 1634. One of the first editions of the World Atlas by Gerard Mercator and Jodocus Hondia, printed in Amsterdam by Jan Jansson (1588-1664). Latin written print with copper engraved maps, text is printed in two columns separated by a line; not numbered index of sheets with illustrations. 651 p., [3 p. index]. Bound in white embossed parchment with two laces. Binding is torn, in a good condition, sheets are dirty (condition corresponds to the age). Gerhard Mercator was a Flemish cartographer and mathematician. He invented the map projection, the "Mercator projection", which is still used for navigation maps, and he began to use the word "Atlas" for a collection of maps. In 1578 he began the publication, in parts, of his world Atlas.Jodocus Hondius the Elder (Joost de Hondt) was a Flemish engraver and cartographer. He became famous as the author of some of the first maps of the New World and Europe. Hondius also contributed to the expansion of the work of Gerard Mercator and helped establish Amsterdam as the center of European cartography. Gerhard Mercator (1512-1594), Jodocus Hondius (1563-1612). ATLAS MINOR. Amsterdam, 1634. Atlas minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis æneis Tabulis auctus et illustratus: denuo recognit, additisque novis delineationibus emendatus. Amsterodami, Ex officina Ioannis Ianssonii. 1634. Jedno z prvních vydání atlasu světa od Gerarda Mercatora a Jodocuse Hondia, vytištěného v Amsterdamu u Jana Janssona (1588-1664). Latinsky psaný tisk s mědirytinami map; text tištěn ve dvou sloupcích oddělených linkou; nestránkovaný rejstřík tabulí s ilustracemi. 651 str., [3 str. rejstřík]. Vázáno v bílé tlačené pergamenové vazbě se dvěma tkanicemi. Vazba natržená, v dobrém stavu, listy zašpiněné (stav odpovídá stáří). Gerhard Mercator - vlámský kartograf a matematik; vynalezl mapové zobrazení, tzv. „Mercatorovo zobrazení", které se dodnes používá na navigačních mapách, a začal používat pojmenování „atlas" pro kolekci map. Od r. 1578 vydával po částech svůj atlas.Jodocus Hondius starší (Joost de Hondt) - vlámský rytec a kartograf, proslavil se jako autor jedněch z prvních map Nového světa a map Evropy. Hondius se rovněž zasloužil o rozšíření díla Gerarda Mercatora a pomohl ustanovit Amsterdam jako evropské středisko kartografie. Gerhard Mercator (1512-1594), Jodocus Hondius (1563-1612). ATLAS MINOR. Amsterdam, 1634. Atlas minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis æneis Tabulis auctus et illustratus: denuo recognit, additisque novis delineationibus emendatus. Amsterodami, Ex officina Ioannis Ianssonii. 1634. Eine der ersten Ausgaben des Atlasses von Gerard Mercator und Jodocus Hondius, gedruckt in Amsterdam bei Jan Jansson (1588-1664). Lateinischer Druck mit Kartenstichen, der Text in zwei Spalten und Register der illustrierten Tafeln. 651 S., [3 S. Register]. Weißer Pergament-Einband geprägt - in gutem Zustand, die Blätter etwas schmutzig, allgemeiner Zustand entspricht dem Alter. Gerhard Mercator war ein flämischer Kartograph, Mathematiker und Erfinder der Kartenabbildung, sog. Mercator-Projektion, die bis heute bei den Navigationskarten benutzt wird. Mercator nannte eine Kollektion der Landkarten zum ersten Mal „Atlas". Jodocus Hondius der ältere (Joost de Hondt) war ein flämischer Stecher und Kartograph, ein der ersten Schaffer der Karten der neuen Welt und der Karten von Europa. Er verbreitete auch das Werk Mercators und half Amsterdam als Zentrum der europäischen Kartographie festzulegen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Richard Andree (1835-1912). ANDREES HANDATLAS.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Richard Andree (1835-1912). ANDREES HANDATLAS. Bielefeld - Leipzig, 1887. Richard Andrees Allgemeiner Handatlas in 120 Kartenseiten und 2 Ergänzungskarten. Published by Verlag Von Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1887. The second edition of the popular Andree's Atlas. Color Atlas of the World with 120 map sheets and 2 Appendixes. Hard canvas binding with a leather spine decorated with gilding and engraving. Richard Andree (1835-1912). ANDREES HANDATLAS. Bielefeld - Lipsko, 1887. Richard Andrees Allgemeiner Handatlas in 120 Kartenseiten und 2 Ergänzungskarten. Vydalo nakladatelství Verlag Von Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1887. Druhé vydání oblíbeného Andreeho atlasu. Barevný atlas světa o 120 mapových listech a 2 dodatcích. Pevná plátěná vazba s koženým hřbetem zdobená zlacením a hlubotiskem. Richard Andree (1835-1912). ANDREES HANDATLAS. Bielefeld - Leipzig, 1887. Richard Andrees Allgemeiner Handatlas in 120 Kartenseiten und 2 Ergänzungskarten. Herausgegeben von Verlag Von Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1887. Zweite Ausgabe des beliebten Andree Atlasses, farbiges Atlas mit 120 Karten, zweimal Zusatz. Leineneinband mit vergoldetem Lederrücken und Tiefdruck.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jakub Josef Dominik Malý (1811-1885). BOOK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jakub Josef Dominik Malý (1811-1885). BOOK NAPOLEON BONAPARTE. Prague, 1848-1849. The two-part historical publication. Part One: From Napoleon's birth to his taking of the Imperial throne. A brief overview of the first French Revolution with 5 images. Published by Jaroslav Pospisil in Prague in 1848. On the flyleaf is an inscription and on the title-page is the stamp of the owner of the book with dating: "Jan Pitrdle 26.8. 1881". Part Two: From the establishment of the Empire until the death of Napoleon. Appendixes. With 4 pictures. Published by J. Pospisil in Prague in 1849. Binding of cardboard covered with leather. 120x152 mm. Jakub Josef Dominik Malý (1811-1885). KNIHA NAPOLEON BONAPARTE. Praha, 1848-1849. Dvoudílná historická publikace. Díl první: Od narození Napoleonova až k jeho dosednutí na stolec císařský. S krátkým přehledem první revoluce francouzské a 5 obrázky. Vydal Jaroslav Pospíšil v Praze 1848. Na předsádce přípis a na titulní straně razítko majitele knihy s datací: „Jan Pitrdle 26. 8. 1881". Díl druhý: Od založení císařství až ke smrti Napoleonově. Dodatky. Se 4 obrázky. Vydal J. Pospíšil v Praze 1849. Vazba lepenka potažená kůží. 120x152 mm. Jakub Josef Dominik Malý - český buditel a novinář, autor publikací o historii a literatuře, překladatel. Jakub Josef Dominik Malý (1811-1885). BUCH NAPOLEON BONAPARTE. Praha, 1848-1849. Zweiteilige historische Publikation. Erster Teil: Seit Geburt Napoleons bis er Kaiser wurde, mit kurzer Übersicht der ersten Revolution, fünf Bilder. Herausgegeben von Jaroslav Pospíšil in Prag 1848. Auf der Titelseite Stempel des Besitzers: „Jan Pitrdle 26. 8. 1881". Zweiter Teil: Seit der Gründung des Kaisertums bis dem Tod Napoleons, mit vier Bildern. Herausgegeben von J. Pospíšil in Prag 1849. Pappeneinband mit Lederbezug. 120x152 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677). EPOUSE DE VILLAGE,

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677). EPOUSE DE VILLAGE, FEMME DE DOCTEUR. Portraits of two women. A pair of copper engravings on handmade paper, 124x56 mm and 123x60 mm. Václav Hollar (1607-1677). EPOUSE DE VILLAGE, FEMME DE DOCTEUR. Podobizny dvou žen. Dvojice mědirytin na ručním papíře, 124x56 mm a 123x60 mm. Václav Hollar - český barokní rytec a kreslíř, mezi jeho časté náměty patřily přírodní motivy, krajiny, veduty, mapy, portréty, městské prospekty na volných listech i v souborech. Od roku 1627 působil v dílnách ve Frankfurtu nad Mohanem u Matthäuse Meriana, ve Štrasburku, v Kolíně nad Rýnem a v Antverpách. Od roku 1636 působil ve službách hraběte Thomase Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do Anglie. Václav Hollar (1607-1677). EPOUSE DE VILLAGE, FEMME DE DOCTEUR. Abbildungen von zwei Frauen, Zwei Kupferstiche auf Bütten, 124x56 mm und 123x60 mm. Václav Hollar - tschechischen Barock Stecher und Zeichner, zwischen seinen Themen waren Naturmotive, Landschaften, Veduten, Landkarten und Portraite auf freien Blättern und auch in Zyklen. Seit 1627 wirkte er in Werkstätten in Frankfurt am Main bei Matthäus Merian, in Strassburg, Köln am Rhein und in Antwerpen. Seit 1636 wirkte er im Dienst des Grafens Thomas Howard von Arundel, mit dem er nach England kam.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677). NOBILIS MULIER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677). NOBILIS MULIER ANGLICANA. Forties of 17th century. Noble woman of England. Portrait of a young English noblewoman. Printing from a known file Theatrum Mulierum published over several years from 1640. Copperplate on hand-made paper, 95x58 mm, signed and dated at the top right corner in print "W. Hollar inu et fecit". Václav Hollar (1607-1677). NOBILIS MULIER ANGLICANA. 40. léta 17. stol. Noble woman of England. Podobizna mladé anglické šlechtičny. Tisk ze známého souboru Theatrum Mulierum, vydávaného v průběhu několika let od r. 1640. Mědirytina na ručním papíře, 95x58 mm, sign. a dat. vpravo nahoře v tisku „W. Hollar inu et fecit". Václav Hollar (1607-1677). NOBILIS MULIER ANGLICANA. 1640-1650. Noble woman of England. Abbildung einer jungen englischen Edelfrau. Druck aus der bekannten Serie Theatrum Mulierum, herausgegeben seit 1640. Kupferstich auf Bütten, 95x58 mm, rechts oben im Druck sign. und dat. „W. Hollar inu et fecit".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677). MULIER GENEROSA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677). MULIER GENEROSA ANGLICA. 1644. English Gentle Woman. Portrait of a young English noblewoman in profile. Printing from a known file Theatrum Mulierum, published over several years from 1640. Copperplate on hand-made paper, 91x55 mm, signed and dated at the bottom left corner in print "W: Hollar fecit 1644.". Václav Hollar (1607-1677). MULIER GENEROSA ANGLICA. 1644. English Gentle Woman. Podobizna mladé anglické šlechtičny z profilu. Tisk ze známého souboru Theatrum Mulierum, vydávaného v průběhu několika let od r. 1640. Mědirytina na ručním papíře, 91x55 mm, sign. a dat. vlevo dole v tisku „W: Hollar fecit 1644". Václav Hollar (1607-1677). MULIER GENEROSA ANGLICA. 1644. English Gentle Woman. Profilabbildung einer jungen englischen Edelfrau. Druck aus der bekannten Serie Theatrum Mulierum, herausgegeben seit 1640. Kupferstich auf Bütten, 91x55 mm, links unten im Druck sign. und dat. „W: Hollar fecit 1644".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677). PORTRAIT OF CHARLES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677). PORTRAIT OF CHARLES LOUIS OF THE PALATINATE. 1646. CAROLVS LVDOVICVS D: G: COMES PALATINVS RHENVM AD, S: [ri] R: [ni] IM: [Ria] Princeps, Archidapifer & Elector, Dux Bauariae, Nobilissimi Ordines Garterij eques etc. Portrait of Charles Louis of the Palatinate, the son of Czech "Winter King" Frederick of the Palatinate, created according to painting by Anthony van Dyck from 1637. Charles Louis is styled as Duke of Bavaria. Copperplate on hand-made paper, 279x202 mm, marked in print at the bottom left corner "Ant: van dyck pinxit" signed and dated in print at the bottom middle "WHollar fecit, 1646.". Václav Hollar (1607-1677). PORTRÉT KARLA LUDVÍKA FALCKÉHO. 1646. CAROLVS LVDOVICVS D: G: COMES PALATINVS AD RHENVM, S:[ri] R:[ni] IM:[rii] Princeps, Archidapifer & Elector, Dux Bauariae, Nobilissimi Ordines Garterij Eques etc. Portrét Karla Ludvíka Falckého, syna českého „zimního krále" Fridricha Falckého, vytvořený podle malby Anthonise van Dycka z roku 1637. Karel Ludvík je zde stylizován jako bavorský vévoda. Mědirytina na ručním papíře, 279x202 mm, zn. v tisku vlevo dole „Ant: van dyck pinxit", sign. a dat. v tisku dole uprostřed „WHollar fecit, 1646". Václav Hollar (1607-1677). PORTRAIT VON LUDWIG PFALZ. 1646. CAROLVS LVDOVICVS D: G: COMES PALATINVS AD RHENVM, S:[ri] R:[ni] IM:[rii] Princeps, Archidapifer & Elector, Dux Bauariae, Nobilissimi Ordines Garterij Eques etc. Portrait des Sohnes des böhmischen „Winterkönigs" Friedrich Pfalz, geschaffen nach dem Gemälde von Anthonis van Dyck aus dem Jahr 1637. Karl Ludwig ist als bayerischer Fürst stilisiert. Kupferstich auf Bütten, 279x202 mm, links unten im Druck „Ant: van dyck pinxit", unten in der Mitte im Druck sign. und dat. „WHollar fecit, 1646".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677). TITLE SHEET PHILOSOPHIA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677). TITLE SHEET PHILOSOPHIA UNIVERSA. 1649. Philosophia Vniversa SERENISSIMO PRINCIPI, MAXIMILIANO (...) R. P. Thoma Comptono Carleton (...) ANTVERPIAE, APVD IACOBVM MEVRSIVM ANNO M. DC. XLIX. Copperplate on hand-made paper, 340x204 mm, marked in print at the bottom left corner "Abr: a Diepenbeck delineauit" signed and dated in print at the bottom right corner "Wenceslaus Hollar Bohemus fecit, 1649". Václav Hollar (1607-1677). TITULNÍ LIST PHILOSOPHIA UNIVERSA. 1649. Philosophia Vniversa SERENISSIMO PRINCIPI, MAXIMILIANO (...) R. P. Thoma Comptono Carleton (...) ANTVERPIAE, APVD IACOBVM MEVRSIVM ANNO M. DC. XLIX. Mědirytina na ručním papíře, 340x204 mm, zn. v tisku vlevo dole „Abr: a Diepenbeck delineauit", sign. a dat. v tisku vpravo dole „Wenceslaus Hollar Bohemus fecit, 1649". Václav Hollar (1607-1677). TITELSEITE DER PHILOSOPHIA UNIVERSA. 1649. Philosophia Vniversa SERENISSIMO PRINCIPI, MAXIMILIANO (...) R. P. Thoma Comptono Carleton (...) ANTVERPIAE, APVD IACOBVM MEVRSIVM ANNO M. DC. XLIX. Kupferstich auf Bütten, 340x204 mm, links unten im Druck „Abr: a Diepenbeck delineauit", rechts unten im Druck sign. und dat. „Wenceslaus Hollar Bohemus fecit, 1649".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677). SALMON FISHING. SALMON

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677). SALMON FISHING. SALMON FISHING. Copperplate on hand-made paper, 165x216 mm, marked in print at the bottom left corner "F: Barlow inv", ibid signed in print "W: Hollar fecit". Václav Hollar (1607-1677). LOV LOSOSŮ. SALMON FISHING. Mědirytina na ručním papíře, 165x216 mm, zn. v tisku vlevo dole „F: Barlow inv:", tamtéž v tisku sign. „W: Hollar fecit". Václav Hollar (1607-1677). LACHSFANG. SALMON FISHING. Kupferstich auf Bütten, 165x216 mm, links unten im Druck „F: Barlow inv:" und im Druck sign. „W: Hollar fecit".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677). PORT DELFSHAVEN.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677). PORT DELFSHAVEN. Three-masted ship anchoring in Delfshaven. Port Delfshaven (now part of Rotterdam) was the place where in 1620 the group of non-Catholic colonists embarked on a journey to New World and then joined the famous ship Mayflower. Copperplate on hand-made paper, 60x90 mm​​, marked in print at the bottom left corner "21." in the middle "Zu Delfshauen.". Václav Hollar (1607-1677). PŘÍSTAV DELFSHAVEN. Trojstěžní loď kotvící v Delfshavenu. Přístav Delfshaven (dnes část Rotterdamu) byl místem, odkud se r. 1620 vydala na cestu do Nového světa skupina nekatolických kolonistů, jež se vzápětí připojila ke slavné lodi Mayflower. Mědirytina na ručním papíře, 60x90 mm, zn. v tisku vlevo dole „21.", uprostřed „Zu Delfshauen.". Václav Hollar (1607-1677). DELFSHAVEN. Dreimaster in Delfshaven (heute ein Teil von Rotterdam), aus dem sich in 1620 auf den Weg die nicht-katholische Kolonisten begaben, die sich später dem berühmten Schiff Mayflower anschlossen. Kupferstich auf Bütten, 60x90 mm, links unten im Druck „21.", in der Mitte „Zu Delfshauen.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677). FIVE LIONS AND LIONESS.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677). FIVE LIONS AND LIONESS. 1646. Hollar´s lions were influenced by Rubens painting of Daniel in lion´s den (1613-1615). Copperplate on hand-made paper, 139x207 mm, marked and dated at the bottom left corner in press "P Paulus Rubens pinxit, WHollar fecit, 1646.". Václav Hollar (1607-1677). PĚT LVŮ A LVICE. 1646. Hollar využívá jako předlohu pro své lvy Rubensův obraz Daniel v jámě lvové (1613-1615). Mědirytina na ručním papíře, 139x207 mm, zn. a dat. vlevo dole v tisku „P Paulus Rubens pinxit, WHollar fecit, 1646.". Václav Hollar (1607-1677). FÜNF LÖWEN UND EINE LÖWIN. 1646. Als Vorlage wurde die Gemälde „Daniel in der Löwengrube" (1613-1615) von Rubens benutzt. Kupferstich auf Bütten, 139x207 mm, links unten im Druck bez. und dat. „P Paulus Rubens pinxit, WHollar fecit, 1646.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Martin Tyroff (1704-1759), Johann Georg Pintz

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Martin Tyroff (1704-1759), Johann Georg Pintz (1697-1767). PAIR OF BIBLICAL ILLUSTRATIONS. Two full-page illustrations by Kupfer Bibel of Johann Jacob Schuzer, published between 1731-1735. Miraculous crossing of the Red Sea by the Israelites (Ex 14, 16). Copperplate on hand-made paper, 314x201 mm, signed in print at the bottom right corner by the engraver "M.Tyroff sculps.".The Gathering of the Manna (Ex 16, 4-35). Copperplate on hand-made paper, 315x200 mm, signed in print at the bottom right corner by the engraver "I. G. Pinz sculp.". Martin Tyroff (1704-1759), Johann Georg Pintz (1697-1767). DVOJICE BIBLICKÝCH ILUSTRACÍ. Dvě celostránkové ilustrace z Kupfer Bibel Johanna Jacoba Schuzera, vydávané mezi léty 1731-1735. Zázračný přechod Izraelitů přes Rudé moře (Ex 14, 16). Mědirytina na ručním papíře, 314x201 mm, sign. v tisku vpravo dole rytcem „M.Tyroff sculps.".Sbírání many (Ex 16, 4-35). Mědirytina na ručním papíře, 315x200 mm, sign. v tisku vpravo dole rytcem „I. G. Pinz sculp.". Martin Tyroff (1704-1759), Johann Georg Pintz (1697-1767). ZWEI BIBLISCHE ILLUSTRATIONEN. Zwei ganzseitige Illustrationen aus der Kupfer Bibel von Johann Jacob Schuzer, herausgegeben zwischen 1731 und 1735. Übergang der Israeliten durch das Rote Meer (Ex 14, 16). Kupferstich auf Bütten, 314x201 mm, rechts unten im Druck vom Stecher sign. "M.Tyroff sculps.".Mana-Sammlung (Ex 16, 4-35). Kupferstich auf Bütten, 315x200 mm, rechts unten im Druck vom Stecher sign. "I. G. Pinz sculp.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonymous. MEETING OF THE SANHEDRIN. 19th century.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonymous. MEETING OF THE SANHEDRIN. 19th century. Lithography on paper, 339x428 mm (inside frame measurements). German inscription at the bottom part of the printing: "Des Judischen Landpflegers Pontii Pilati über Jesum ausgesprochenes Bluturtheil zu Jerusalem, an dem gewöhnlichen Gerichtsort Gabatha oder hochpflaster genannt, den 3 -ten April im Jahre Christi 34." Framed, glassed. Anonym. ZASEDÁNÍ VELERADY. 19. stol. Litografie na papíře, 339x428 mm (výřez rámu), německý nápis ve spodní části v tisku: „Des Judischen Landpflegers Pontii Pilati über Jesum ausgesprochenes Bluturtheil zu Jerusalem, an dem gewöhnlichen Gerichtsort Gabatha oder hochpflaster genannt, den 3-ten April im Jahre Christi 34." Rámováno, zaskleno. Anonymus. SITZUNG DES HOHEN RATS. 19. Jh. Lithographie auf Papier, 339x428 mm (ohne Rahmen), gedruckte Aufschrift auf Deutsch im unteren Teil: „Des Judischen Landpflegers Pontii Pilati über Jesum ausgesprochenes Bluturtheil zu Jerusalem, an dem gewöhnlichen Gerichtsort Gabatha oder hochpflaster genannt, den 3-ten April im Jahre Christi 34." Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
William Hogarth (1697-1764). MARRIAGE A-LA-MODE.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: William Hogarth (1697-1764). MARRIAGE A-LA-MODE. Wedding according to the cycle of six paintings from 1743-1745. I. The marriage contract; II. Shortly after the wedding, III. A visit to a doctor; IV. Toilet, V. Earl's death, VI. Countess's suicide. Gradual tragic outcome of a wedding story. Visible moralizing subtext invading the contemporary situation in the English aristocratic society, namely the negative effects of entering into marriage for money. Six copperplates on paper, all about 255x365 mm, marked in print "Invented & Painted by W. Hogarth.". Some of the sheets are in some places damaged or scratched. Framed, glassed. William Hogarth was an English painter and printmaker, known as a forerunner of the caricature. He is famous for his group portraits of the socially prominent families and for sarcastic images. William Hogarth (1697-1764). MARRIAGE A-LA-MODE. Svatba dle módy podle cyklu šesti maleb z let 1743-1745. I. Svatební smlouva; II. Krátce po svatbě; III. Návštěva lékaře; IV. Toaleta; V. Smrt hraběte; VI. Hraběnčina sebevražda. Postupné tragické vyústění jednoho svatebního příběhu. Patrný je zde moralizující podtext napadající dobové poměry v anglické urozené společnosti, konkrétně negativní dopady manželství uzavíraných pro peníze. Šest mědirytin na papíře, všechny cca 255x365 mm, zn. v tisku „Invented & Painted by W. Hogarth.". Některé z listů místy poškozené, poškrábané. Rámováno, zaskleno. William Hogarth - anglický malíř a grafik, známý jako předchůdce karikatury. Proslavil se svými skupinovými portréty společensky významných rodin a sarkastickými obrazy. William Hogarth (1697-1764). MARRIAGE A-LA-MODE. Hochzeit a-la-mode nach dem Zyklus der sechs Gemälde aus den Jahren 1743-1745. I. Hochzeitsvertrag; II. Kurz nach der Hochzeit; III. Besuch des Arztes; IV. Toilette; V. Tod des Grafen; VI. Selbstmord der Gräfin. Sechs Kupferstiche auf Papier, alle ca. 255x365 mm, im Druck „Invented & Painted by W. Hogarth.". Einige Blätter beschädigt. Gerahmt, verglast. William Hogarth - englischer Maler und Graphiker, als Vorgänger der Karikatur bekannt. Er wurde durch seine Gruppenportraits der bedeutenden Familien und sarkastischen Bildern berühmt geworden.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Carle Vernet (1758-1836), Jean Bosq. BATTLE BY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Carle Vernet (1758-1836), Jean Bosq. BATTLE BY AUSTERLITZ. Bataille d'Austerlitz commandée par S. M. l'Empereur des Français en personne le 2 décembre 1805.Copperplate on paper, 303x436 mm (inside mount measurements), bottom left corner marked in print "Dessiné par Carle Vernet.", bottom right "Terminé par Bosg". Mounted, framed, glassed. Carle Vernet (1758-1836), Jean Bosq. BITVA U SLAVKOVA. Bataille d'Austerlitz commandée par S. M. l'Empereur des Français en personne le 2 décembre 1805. Mědirytina na papíře, 303x436 mm (výřez pasparty), zn. v tisku vlevo dole „Dessiné par Carle Vernet.", vpravo dole „Terminé par Bosg". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Carle Vernet - francouzský kreslíř a grafik. Carle Vernet (1758-1836). Jean Bosq. SCHLACHT BEI AUSTERLITZ. Bataille d´Austerlitz commandée par S. M. l´Empereur des Français en personne le 2 décembre 1805. Kupferstich auf Papier, 303x436 mm (ohne Passepartout), links unten im Druck bez. „Dessiné par Carle Vernet.", rechts unten „Terminé par Bosg". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Friedrich Foltz. GERMAN VIEWS. 1880.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Friedrich Foltz. GERMAN VIEWS. 1880. Apolinaris-Kirche; Andernach (overall view); Bad Ems (overall view); Bacharach; Biebrich (view from the other bank); Caub und die Pfalz; Drachenfels, Nonnenwerth und Rolandseck; Stolzenfels. Eight from the total of 22 siderographies from the set Rhein-Album, drawn and engraved by F. Foltz. All siderographies on paper, about 150x220 mm, marked in print at the bottom. Friedrich Foltz. NĚMECKÉ VEDUTY. 1880. Apolinaris-Kirche; Andernach (celkový pohled); Bad Ems (celkový pohled); Bacharach; Biebrich (pohled z protějšího břehu); Caub und die Pfalz; Drachenfels, Nonnenwerth und Rolandseck; Stolzenfels. 8 z celkových 22 ocelorytů ze souboru Rhein-Album, kreslil a ryl F. Foltz. Vše oceloryty na papíře, cca 150x220 mm, zn. v tisku dole. Friedrich Foltz. DEUTSCHE VEDUTEN. 1880. Apolinaris-Kirche; Andernach (Gesamtansicht); Bad Ems (Gesamtansicht); Bacharach; Biebrich (Ansicht aus dem Gegenufer); Caub und die Pfalz; Drachenfels, Nonnenwerth und Rolandseck; Stolzenfels. 8 aus zus. 22 Stahlstichen aus dem Set Rhein-Album, gezeichnet und gestochen von F. Foltz. Stahlstiche auf Papier, ca. 150x220 mm, unten im Druck bez.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Dvořák. FOUR VIEWS ON PRAGUE. 1973. Four

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Dvořák. FOUR VIEWS ON PRAGUE. 1973. Four drawings, charcoal and ruddle drawing on paper, 292x225 mm, 307x223 mm, 311x227 mm and 289x208 mm, signed and dated "Jan Dvořák 1973 Praha". Jan Dvořák. ČTYŘI POHLEDY NA PRAHU. 1973. Čtyři kresby uhlem a rudkou na papíře, 292x225 mm, 307x223 mm, 311x227 mm a 289x208 mm, sign. a dat. „Jan Dvořák 1973 Praha". Jan Dvořák. VIER ANSICHTE VON PRAG. 1973. Vier Kohle- und Rötelzeichnungen auf Papier, 292x225 mm, 307x223 mm, 311x227 mm und 289x208 mm, sign. und dat. „Jan Dvořák 1973 Praha".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOTANICAL ILLUSTRATIONS. Second half of 18th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOTANICAL ILLUSTRATIONS. Second half of 18th century. Three graphics. Colored copperplates on hand made paper, 458x262 mm, 440x224 mm, 259x196 mm, top right corner marked "T. 45", "T. 47", "T. 52", bottom with Latin names of the plants "Calamagrostis speciosa.", "Calamagrostis varia." and "Agrostis flavescens.". BOTANICKÉ ILUSTRACE. 2. pol. 18. stol. Trojice grafických listů. Kolorované mědirytiny na ručním papíře, 458x262 mm, 440x224 mm, 259x196 mm, zn. vpravo nahoře „T. 45", „T. 47", „T. 52", dole latinské názvy rostlin „Calamagrostis speciosa.", „Calamagrostis varia." a „Agrostis flavescens.". BOTANISCHE ILLUSTRATIONEN. 2. H. 18. Jh. Drei graphische Blätter, kolorierte Kupferstiche auf Bütten, 458x262 mm, 440x224 mm, 259x196 mm, rechts oben bez. „T. 45", „T. 47", „T. 52", unten lateinische Namen der Pflanzen „Calamagrostis speciosa.", „Calamagrostis varia." und „Agrostis flavescens.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ZOOLOGICAL ILLUSTRATIONS I. Beginning of 19th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ZOOLOGICAL ILLUSTRATIONS I. Beginning of 19th century. Pair of graphics with illustrations of birds. Table 11 from the second colume and table 1 from the third volume of Histoire naturelle, générale et particuliére by Georges-Louis Leclerc de Buffon. Colored copperplatet on hand made paper, 178x110 mm and 178x121 mm. ZOOLOGICKÉ ILUSTRACE I. Začátek 19. stol. Dvojice grafických listů s ilustracemi ptáků. Tabule 11 z 2. svazku a tabule 1 z 3. svazku Histoire naturelle, générale et particuliére od Georgese-Louise Leclerca de Buffona. Kolorovaná mědirytina na ručním papíře, 178x110 mm a 178x121 mm. ZOOLOGISCHE ILLUSTRATIONEN I. Anf. 19. Jh. Zwei graphische Blätter mit Vögeln, Tabelle 11, Band 2 und Tabelle 1, Band 3 aus Histoire naturelle, générale et particuliére von Georges-Louis Leclerc de Buffon. Kupferstich auf Bütten, koloriert, 178x110 mm und 178x121 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ZOOLOGICAL ILLUSTRATIONS II. Beginning of 19th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ZOOLOGICAL ILLUSTRATIONS II. Beginning of 19th century. Pair of graphics with bird illustrations. Table 9 and 10 from the second volume of Histoire naturelle, générale et particuliére by Georges-Louis Leclerc de Buffona. Colored copperplate on hand made paper, 176x112 mm and 176x110 mm. ZOOLOGICKÉ ILUSTRACE II. Začátek 19. stol. Dvojice grafických listů s ilustracemi ptáků. Tabule 9 a 10 z 2. svazku Histoire naturelle, générale et particuliére od Georgese-Louise Leclerca de Buffona. Kolorovaná mědirytina na ručním papíře, 176x112 mm a 176x110 mm. ZOOLOGISCHE ILLUSTRATIONEN II. Anf. 19. Jh. Zwei graphische Blätter mit Vögeln, Tabelle 9 und 10, Band 2 aus Histoire naturelle, générale et particuliére von Georges-Louis Leclerc de Buffon. Kupferstich auf Bütten, koloriert, 176x112 mm und 176x110 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Molly von Büttner. HORSE IN A STABLE. 1885 (?).

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Molly von Büttner. HORSE IN A STABLE. 1885 (?). Gouache on paper, 198x258 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed "Buttner", reverse side marked with pencil "Molly v. Büttner" and stamped with "K.K.H.Z.A.1885 TRIEST". Mounted, framed, glassed. Molly von Büttner. USTÁJENÝ KŮŇ. 1885 (?). Kvaš na papíře, 198x258 mm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „Buttner", na rubu zn. tužkou „Molly v. Büttner" a razítkem „K.K.H.Z.A.1885 TRIEST". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Molly von Büttner. PFERD IM STALL. 1885 (?). Gouache auf Papier, 198x258 mm (ohne Passepartout), sign. links unten „Buttner", verso mit Bleistift bez. „Molly v. Büttner" und gestempelt „K.K.H.Z.A.1885 TRIEST". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
G. W. Sommer. PARK. 1945. Pair of pastels on

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: G. W. Sommer. PARK. 1945. Pair of pastels on paper, 400x562 mm and 537x412 mm (inside mount measuremetns), botom right corner pencil marked "G. W. Sommer", one also with date "45". Mounted, framed, glassed. G. W. Sommer. PARK. 1945. Dvojice pastelů na papíře, 400x562 mm a 537x412 mm (obojí výřez pasparty), sign. vpravo dole tužkou „G. W. Sommer", v jednom případě též dat. „45". Paspartováno, rámováno, zaskleno. G. W. Sommer. PARK. 1945. Zweimal Pastell auf Papier, 400x562 mm und 537x412 mm (ohne Passepartout), rechts unten mit Bleistift sign. „G. W. Sommer", in einem Fall auch dat. „45". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Janko Alexy (1894-1970). LANDSCAPE. Pastel on

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Janko Alexy (1894-1970). LANDSCAPE. Pastel on paper, 178x381 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed "J. Alexy". Mounted, framed, glassed. Janko Alexy (1894-1970). KRAJINA. Pastel na papíře, 178x381 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „J. Alexy". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Janko Alexy - slovenský malíř a spisovatel. Studoval na pražské akademii, 1920 absolvoval půlroční studijní pobyt v Paříži. Po ukončení studia pracoval jako profesor malířství na gymnáziu v Bratislavě a od roku 1927 se věnoval jenom umělecké činnosti. Jeho dílo obsahuje pastely, tempery a kresby inspirované lidovou tvorbou, legendami a slovenskou krajinou. Výrazně se zasloužil o rekonstrukci Bratislavského hradu. Janko Alexy (1894-1970). LANDSCHAFT. Pastell auf Papier, 178x381 mm (ohne Passepartout), sign. rechts unten „J. Alexy". Passepartout, gerahmt, verglast. Janko Alexy - slowakischer Maler und Schriftsteller. Er studierte an der Prager Akademie und in 1920 ein Halbjahr in Paris. Sein Werk enthält Pastellgemälde, Temperas und Zeichnungen von Volkskunst, Legenden und slowakischer Landschaft inspiriert. Er trug zur Rekonstruktion der Bratislava-Burg.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karel Liebscher (1851-1906). RURAL LANDSCAPE.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karel Liebscher (1851-1906). RURAL LANDSCAPE. Water colored ink drawing with white color on paper, 170x250 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed "K Liebscher.". Mounted, framed, glassed. Karel Liebscher (1851-1906). VENKOVSKÁ KRAJINA. Lavírovaná kresba tuší a bělobou na papíře, 170x250 mm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „K Liebscher.". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Karel Liebscher - malíř krajin a ilustrátor. Pocházel z Prahy, studoval na Akademii ve Vídni. R. 1887 si otevřel soukromou školu krajinářské malby. Spolu s bratrem Adolfem vytvořil známé diorama bitvy pražských studentů bránících Karlův most proti Švédům v r. 1648 (dnes v Praze na Petříně). Karel Liebscher (1851-1906). LANDSCHAFT AUF DEM LANDE. Lavierte Tuschezeichnung und Weiße auf Papier, 170x250 mm (ohne Passepartout), links unten sign. „K Liebscher.". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alois Kalvoda (1875-1934). BIRCHES IN A LANDSCAPE.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Alois Kalvoda (1875-1934). BIRCHES IN A LANDSCAPE. 1905. Gouache on cardboard, 157x208 mm, bottom left corner signed and dated "Al. Kalvoda 1905". Framed. Comes with an expert´s opinion by PhDr. Jaroslav Pelikán from 22. 11. 2011. Alois Kalvoda (1875-1934). BŘÍZY V KRAJINĚ. 1905. Kvaš na lepence, 157x208 mm, sign. a dat. vlevo dole „Al. Kalvoda 1905". Rámováno. Opatřeno znaleckým posudkem PhDr. Jaroslava Pelikána ze dne 22. 11. 2011. Alois Kalvoda - malíř a grafik, přední mařákovec, od roku 1908 redaktor časopisu Dílo. Studoval na pražské akademii u J. Mařáka, dále v Paříži a Mnichově, posléze sám učil na akademii. Maloval především prosté motivy českého a moravského kraje. Alois Kalvoda (1875-1934). BIRKEN IN LANDSCHAFT. 1905. Gouache auf Pappe, 157x208 mm, links unten sign. und dat. „Al. Kalvoda 1905". Gerahmt. Mit Gutachten von PhDr. Jaroslav Pelikán, 22. 11. 2011. Alois Kalvoda - Maler und Graphiker, seit 1908 Redaktor der Zeitschrift Dílo. Er studierte an der Prager Akademie bei J. Mařák, danach in Paris und München, später lehrte er an der Akademie. Er malte einfache Motiven aus Böhmen und Mähren.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Holub (assigned to) (1870-1957). FROM PUSTÁ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Holub (assigned to) (1870-1957). FROM PUSTÁ RYBNÁ AND BIRCH GROOVE. Pair of aquarelle on paper, 137x86 mm and 211x76 mm (inside mount measurements). One case with reverse side marked with atuhor´s dedication and name of the painting. Mounted, framed, glassed. Josef Holub (připsáno) (1870-1957). Z PUSTÉ RYBNÉ A BŘEZOVÝ HÁJ. Dvojice akvarelů na papíře, 137x86 mm a 211x76 mm (obojí výřez pasparty). V jednom případě je na rubu uveden autorský přípis a název díla. Paspartováno, rámováno a paspartováno, rámováno, zaskleno. Josef Holub - studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Stanislava Suchardy a Felixe Jeneweina, později přešel na Akademii výtvarných umění v Praze k Juliu Mařákovi a Antonínu Slavíčkovi, aby absolvoval u Rudolfa z Ottenfeldu. Studia dovršil pobytem v Drážďanech a Mnichově. Na stipendijních cestách poznal Itálii, Bosnu a Hercegovinu. Josef Holub (1870-1957), zugeschrieben. AUS PUSTÁ RYBNÁ UND BIRKENHEIN. Zwei Aquarelle auf Papier, 137x86 mm und 211x76 mm (ohne Passepartout). In einem Fall mit Zuschrift des Künstlers und Namen des Werkes. Passepartout, gerahmt und Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Jícha (1874-1950). COTTAGE. Aquarelle on

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Jícha (1874-1950). COTTAGE. Aquarelle on paper, 382x327 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed "V. Jícha". Mounted, framed, glassed. Václav Jícha (1874-1950). CHALUPA. Akvarel na papíře, 382x327 mm (výřez pasparty), sign. vlevo dole „V. Jícha". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Václav Jícha - moravský malíř a učitel, krajinář (především tématika Vysočiny a moravského Slovácka), akvarelista. Člen Umělecké besedy, Mánesa, zakládající člen Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně. Václav Jícha (1874-1950). BAUERNHAUS. Aquarell auf Papier, 382x327 mm (ohne Passepartout), links unten sign. „V. Jícha". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Emanuel Hosperger (1891-1984). MOUNTAIN LANDCAPE.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Emanuel Hosperger (1891-1984). MOUNTAIN LANDCAPE. 1930 (?). Aquarelle on cardboard, 243x190 mm (inside frame measurements), bottom right pencil signed and dated "E. H. 30(?)". Framed, glassed. Emanuel Hosperger (1891-1984). HORSKÁ KRAJINA. 1930 (?). Akvarel na kartonu, 243x190 mm (výřez rámu), sign. a dat. vpravo dole tužkou „E. H. 30(?)". Rámováno, zaskleno. Emanuel Hosperger - malíř mořské tematiky. Studoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u prof. Brucknera. Vystavoval v Tyršově domě v Praze (1929), v Národním domě v Praze-Košířích (1934), v Opatii (1936). Emanuel Hosperger (1891-1984). BERGLANDSCHAFT. 1930 (?). Aquarell auf Karton, 243x190 mm (ohne Rahmen), rechts unten mit Bleistift sign. und dat. „E. H. 30(?)". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). JAPAN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). JAPAN SOLDIER. Etching on hand made paper, 279x202 mm, bottom left corner signed in print "G Bigot", bottom right marked in print "Soldat". Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). JAPONSKÝ VOJÁK. Lept na ručním papíře, 279x202 mm, sign. v tisku vlevo dole „G Bigot", zn. v tisku vpravo dole „Soldat". Georges Ferdinand Bigot - francouzský ilustrátor, známý především v Japonsku, kde po dvacet let pobýval. Proslavil se jako satirik života v císařském Japonsku. Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). JAPANISCHER SOLDAT. Radierung auf Bütten, 279x202 mm, links unten im Druck sign. „G Bigot", rechts unten im Druck bez. „Soldat".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). POSTMAN.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). POSTMAN. Etching on hand made paper, 282x202 mm, bottom left marked in print "G Bigot", marked in print at the bottom right corner "Facteur". Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). LISTONOŠ. Lept na ručním papíře, 282x202 mm, sign. v tisku vlevo dole „G Bigot", zn. v tisku vpravo dole „Facteur". Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). BRIEFTRÄGER. Radierung auf Bütten, 282x202 mm, links unten im Druck sign. „G Bigot", rechts unten im Druck bez. „Facteur".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). STREET

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). STREET SINGERS. Etching on hand made paper, 282x202 mm, bottom left corner marked in print "G Bigot", bottom right corner marked in print "Chanteuses des rues". Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). ZPĚVAČKY Z ULICE. Lept na ručním papíře, 282x202 mm, sign. v tisku vlevo dole „G Bigot", zn. v tisku vpravo dole „Chanteuses des rues". Georges Ferdinand Bigot (1860-1927). SÄNGERINNEN AUS DER STRASSE. Radierung auf Bütten, 282x202 mm, links unten im Druck sign. „G Bigot", rechts unten im Druck bez. „Chanteuses des rues".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Theodor Tchoumakoff (1823-1911). PORTRAIT OF

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Theodor Tchoumakoff (1823-1911). PORTRAIT OF A YOUNG LADY IN A HAT. Charcoal drawing and guache on paper, 490x400 mm (oval inside measurements of the frame), bottom right corner signed "Th. Tchoumakoff". Mounted, framed, glassed. Theodor Tchoumakoff (1823-1911). PORTRÉT MLADÉ DÁMY V KLOBOUKU. Kresba uhlem, kvaš na papíře, 490x400 mm (oválný výřez rámu), sign. vpravo dole „Th. Tchoumakoff". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Theodor Tchoumakoff - ruský malíř a grafik portrétů, žánrů a krajin. Byl členem petrohradské akademie; za svého života vystavoval v Paříži, kde také zemřel. Jeho dílo se nachází v různých evropských galeriích, včetně petrohradské Ermitáže. Theodor Tchoumakoff (1823-1911). PORTRAIT EINER JUNGEN DAME IN HUT. Kohlezeichnung, Gouache auf Papier, 490x400 mm (ohne Rahmen, Oval), sign. rechts unten „Th. Tchoumakoff". Passepartout, gerahmt, verglast. Theodor Tchoumakoff - russischer Maler und Graphiker, Autor der Portraiten, Genren und Landschaften. Er war ein Mitglied der Petersburg-Akademie; er hat in Paris ausgestellt und dort auch gestorben. Sein Werk ist in verschiedenen europäischen Galerien vertreten, darunter die Eremitage.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Brožík (1851-1901). PORTRAIT STUDY. About

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Brožík (1851-1901). PORTRAIT STUDY. About 1900. Portraif of a young woman. Pastel on paper, 200x200 mm (inside frame measurements), bottom left corner signed with initials "VB". Framed, glassed. Comes with an expert´s opinion by PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová from 23. 1. 2013. Václav Brožík (1851-1901). PORTRÉTNÍ STUDIE. Kolem r. 1900. Podobizna mladé ženy. Pastel na papíře, 200x200 mm (výřez rámu), sign. vlevo dole monogramem „VB". Rámováno, zaskleno. Opatřeno znaleckým posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové ze dne 23. 1. 2013. Václav Brožík - český akademický malíř, nejznámější český malíř poslední čtvrtiny 19. stol. v Evropě. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde později působil i jako profesor, dále také v Drážďanech a Mnichově. Absolvoval studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré mistry. Patří k tzv. generaci Národního divadla. Získal řadu ocenění a císařem Františkem Josefem I. byl povýšen do šlechtického stavu. Představitel akademické historické malby, autor rozměrných kompozic z české historie, kritizovaných modernisty, dále krajin, žánrů a portrétů. Václav Brožík (1851-1901). PORTRAITSTUDIE. Um 1900. Abbildung einer jungen Frau. Pastell auf Papier, 200x200 mm (ohne Rahmen), links unten monogrammiert „VB". Gerahmt, verglast. Mit Gutachten von PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová, 23. 1. 2013. Václav Brožík - akademischer Maler, der bekannteste tschechische Maler der letzten Viertel des 19. Jh. in Europa. Er studierte an der Prager Akademie, wo er später auch als Professor wirkte, weiter auch in Dresden und München. Er absolvierte Studienaufenthalt in den Niederlanden, wo er alte Meister studierte. Er gehört zu der sogenannten Generation des Nationaltheaters. Er gewann viele Auszeichnungen und vom Kaiser Franz Joseph I. geadelt wurde. Repräsentant der akademischen Historienmalerei, Autor der sperrigen Kompositionen aus tschechischer Geschichte, die von Modernisten kritisiert wurden, Landschaften, Genren und Portraiten.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Antonín Procházka (1882-1945). FIGURAL STUDY.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Antonín Procházka (1882-1945). FIGURAL STUDY. Painted ink drawing on paper, 373x594 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed with initials "AP". Mounted, framed, glassed. Antonín Procházka (1882-1945). FIGURÁLNÍ STUDIE. Lavírovaná kresba tuší na papíře, 373x594 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole monogramem „AP". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Antonín Procházka - malíř, grafik a ilustrátor. Po maturitě na kroměřížském gymnáziu začal A. Procházka studovat práva, ale již roku 1902 vstoupil na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, odkud v r. 1904 přešel na Akademii výtvarných umění (k Vlahu Bukovacovi a Hanuši Schwaigerovi). Nespokojen s výukou odcestoval r. 1906 s Emilem Fillou do evropských kulturních center a studium nedokončil. Byl členem Osmy, jejíchž obou výstav se zúčastnil. Od r. 1910 byl i ve Spolku výtvarných umělců Mánes a v r. 1911 se stal členem Skupiny výtvarných umělců. V r. 1923 se natrvalo přestěhoval do Brna. V r. 1946 byl posmrtně jmenován národním umělcem. Antonín Procházka (1882-1945). FIGURENSTUDIE. Lavierte Tuschezeichnung auf Papier, 373x594 mm (ohne Passepartout), rechts unten monogrammiert „AP". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Bílek (1872-1941). MASTER JAN HUS. 1909.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Bílek (1872-1941). MASTER JAN HUS. 1909. "Strom bleskem zasažený, jenž po věky hořel..." This was F. Bílek´s contribution into the competition for Hus memorial on Old Town square in Prague. Already in 1901 he prepared the statue of Hus shaped as a large tree on a mountain. The same Hus i salso on graphics dated from 1909. Woodcut on paper, 361x255 mm, bottom right corner signed in print with initials "F.B.". František Bílek (1872-1941). MISTR JAN HUS. 1909. „Strom bleskem zasažený, jenž po věky hořel..." F. Bílek se touto grafikou zapojil do diskuze kolem soutěže na Husův pomník na Staroměstském náměstí v Praze. Již v roce 1901 připravil plastiku Husa prezentovaného jako mohutný strom zakořeněný ve skále. Tentýž Hus je představen také na grafice datované rokem 1909. Dřevoryt na papíře, 361x255 mm, sign. v tisku vpravo dole monogramem „F.B.". František Bílek - grafik, sochař, řezbář, keramik a architekt; významný představitel symbolismu a secese. František Bílek (1872-1941). JAN HUS. 1909. „Strom bleskem zasažený, jenž po věky hořel..." Mit dieser Graphik nahm F. Bílek teil an der Diskussion im Zusammenhang mit Denkmal für Jan Hus auf dem Altstädter Ring in Prag. Schon in 1941 vorbereitete er eine Plastik, die Jan Hus als Baum auf Felsen darstellt. Der gleiche Hus ist auf dieser Graphik dargestellt. Holzstich auf Papier, 361x255 mm, rechts unten im Druck monogrammiert „F.B.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Emil Filla (1882-1953). MAN WITH A LIFTED ARM.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Emil Filla (1882-1953). MAN WITH A LIFTED ARM. Linocut on paper, 219x152 mm. Mounted. Emil Filla (1882-1953). MUŽ SE ZVEDNUTOU PAŽÍ. Linoryt na papíře, 219x152 mm. Paspartováno. Emil Filla - český expresionistický a posléze především kubistický malíř a grafik, sochař. Jeho počáteční tvorbu výrazně ovlivnila pražská výstava Edvarda Muncha (1905). Byl členem skupiny Osma a Spolku výtvarných umělců Mánes. Emil Filla (1882-1953). MANN MIT GEHOBENER ARM. Linolschnitt auf Papier, 219x152 mm. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Bauch (1898-1995). NUDE WOMAN. 1942. Charcoal

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Bauch (1898-1995). NUDE WOMAN. 1942. Charcoal drawing on paper, 428x293 mm (inside mount measurements), bottom left corner signed and dated "Jan Bauch 42". Reverse side of the mount with exhibition stamp: "Vystaveno v síni Mánesa 1943". Mounted, framed, glassed. Jan Bauch (1898-1995). AKT. 1942. Kresba uhlem na papíře, 428x293 mm (výřez pasparty), sign. a dat. vlevo dole tužkou „Jan Bauch 42". Na rubu pasparty razítko výstavy: „Vystaveno v síni Mánesa 1943". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Jan Bauch - český malíř, grafik a sochař. Vyučil se řezbářem, studoval na Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění v Praze. Podílel se na tvorbě oken v chrámu sv. Víta a v Karolinu. Jan Bauch (1898-1995). AKT. 1942. Kohlezeichnung auf Papier, 428x293 mm (ohne Passepartout), links unten mit Bleistift sign. und dat. „Jan Bauch 42". Verso gestempelt: „Vystaveno v síni Mánesa 1943". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DEVIL WOMAN. Czechoslovakian, thirties of 20th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DEVIL WOMAN. Czechoslovakian, thirties of 20th century. Humoristic-satyrical pencil and pen drawing on paper, colored (pastel, aquarelle, tempera), 261x228 mm, bottom middle signed "Pávka"(?). ČERTICE. Československo, 30. léta 20. stol. Humoristicko-satirická kresba tužkou a perem na papíře, kolorovaná (pastel, akvarel, tempera), 261x228 mm, sign. dole uprostřed „Pávka"(?). TEUFELIN. Tschechoslowakei, 1930-1940. Humoristisch-satirische Zeichnung, Bleistift und Feder auf Papier, koloriert (Pastell, Aquarell, Tempera), 261x228 mm, unten in der Mitte sign. „Pávka"(?).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karel Dostál (1905-?). FIVE ILLUSTRATIONS. Knight

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Karel Dostál (1905-?). FIVE ILLUSTRATIONS. Knight of Mont-Blanc, Stay by me, Mother and son, Lovers and By the glass of wine. Five ink drawings on paper (four of them colored), 298x218 mm, 297x217 mm, 264x219 mm, 271x186 mm and 237x204 mm, signed "K. Dostál". Karel Dostál (1905-?). PĚTICE ILUSTRACÍ. Rytíř z Mont-Blancu, Zůstaňte u mne, Matka a syn, Milenci a U sklenky tokajského. Pět kreseb tuší na papíře (z toho čtyři kolorované), 298x218 mm, 297x217 mm, 264x219 mm, 271x186 mm a 237x204 mm, sign. „K. Dostál". Karel Dostál - brněnský malíř a grafik, knižní a novinový ilustrátor (Moravské noviny, Moravská orlice). Karel Dostál (1905-?). FÜNF ILLUSTRATIONEN. Ritter aus Mont-Blanc, Bleiben Sie bei mir, Mutter und Sohn, Liebespaar und Bei Glas Tokajer-Wein. Fünf Tuschezeichnungen auf Papier (vier davon koloriert), 298x218 mm, 297x217 mm, 264x219 mm, 271x186 mm und 237x204 mm, sign. „K. Dostál".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
11