WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Auctions Van de Wiele: Books, Manuscripts, Prints & Paintings Part 2
conditions of business:
1. The auction will be conducted under the supervision of Philippe Willems, Bailiff, Gistelsesteenweg 418, 8200 Brugge-Sint-Andries.
2. Payment of the Purchase Price is due immediately after the sale in cash. Payments can be done via Bancontact. The additional fee for payment by Paypal is 5% of the total amount of the invoice.
3. The buyers will pay a buyer's premium of 24 % on the last bid, including V.A.T. and fees relating to the auction. Successful bids via INVALUABLE will be charged with an extra 5%. Eventually plus the resale tax, if applicable: 4 % for hammer prices from 2000 euros on, only for original art and if the author died less than 70 years ago.
4. In case of a dispute, the lot will immediately be called again.
5. During the exhibition of the books the candidate buyers will be able to verify the condition of the books and prints. The books and prints cannot be returned for any reason after the fall of the hammer. If the auctioneer has executed a written bid on behalf of the buyer (see section 7), the buyer has to verify the books and prints within 2 weeks after the fall of the hammer. After this period the books and prints cannot be returned for any reason.
6. Books designated "nc" are not collated and will be sold without guarantee even as lots of 2 or more titles, series and periodicals.
7. The auctioneer will execute written bids on behalf of those candidate buyers who are unable to attend the auction. The bids instructions have to reach the auctioneer no later than the last day before the auction. They have to state the maximum prices in euro and they should be in writing. In the event of identical bids, the earliest received will take precedence. Bidding by telephone will only be accepted for items estimated higher than 250 euros. The auctioneer cannot be held responsible for any problem due to difficulties with telephone connections. The auctioneer has the right at his absolute discretion to refuse any bid.
8. Bids are raised by approximately 10%, i.e. till €120 with €10, from € 120-400 with €20, from €400-1.000 with €50, from €1.000-2.000 with €100 etc. Written bids will accordingly be rounded off to the nearest high bid (€65 becomes €70, €420 becomes €450).
9. The buyers can take delivery of the books immediately after the auction or Monday and Tuesday March 13th and 14th, Groeninge 34, 8000 Bruges from 10 am till 12 am and from 2 pm until 6 pm. Or later by appointment.
10. The goods will only be shipped after payment of the full price. Risks and costs of the shipment will be born by the buyer.
11. If full payment has not been made after one month, the auctioneer can rescind the sale of the lot(s) at any other auction. All charges being at the expense of the defaulting buyer.
12. The Courts of Bruges are to have exclusive jurisdiction to settle all disputes arising in connection with all aspects of all matters or transactions to which these Conditions of Business relate or apply.
payment costs:
Visa, Mastercard cards are subject to a 2,5% service fee (both for debit and credit cards).
If any: all fees should be handled by the buyer's discretion.
Shipping Terms:
Shipment costs and insurance for sending lots will also be charged where applicable

Books, Manuscripts, Prints & Paintings Part 2 (657 Lots)

by Auctions Van de Wiele

March 11, 2017, 10:30 AM CET

Live Auction

Brugge, Belgium

Refine by:
Category: All
All Categories
Automobiles, Boats & Airplanes (1)
  Nautical Compasses (1)
Collectibles (2)
  Star Wars Memorabilia (2)
Search
Jump to:
Go
Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
[ALMANACH] – Den grooten Brugschen comptoir Almanach

Estimate: €200 - €300

Description: In-8°. Met blanco bladeren tussen de maanden van de kalender. Vol kalfslederen band uit de tijd, supra-libros in goudopdruk met wapens van de kasselrij Kortrijk, rug met ribben en goudstempeling, sluitlinten, gespikkelde sneden. Bijgevoegd: Comptoir Almanach 1783 - 1784 - 1786 - 1787 - 1790 - 1794, alle met wapens van de kasselrij van Kortrijk + Comptoir Almanach van 1753, gedrukt bij Pieter de Sloovere, groene perkamenten band met omslag en sluitlint, goud op snee (samen: 8 vols.)

View additional info

Starting bid: €200 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[ATLAS] - VANDER ELST, P.C. – Atlas des Pays-Bas, représentant l'état géographique et politique des XVII provinces aux différentes époques de l'histoire

Starting bid: €90 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
BEAUCOURT DE NOORTVELDE – Description historique de l'église collegiale et paroissiale de Nôtre Dame à Bruges avec une histoire chronologique de tous les prévôts, suivi d'un recueil des Epitaphes anciennes & modernes de cette eglise.

Estimate: €120 - €180

Description: In-4°, 10, 343, 5 pp. et 2 grav. s. cuivre h.t. (Portrait de J. Vander Stricht et l'église ND). Cart. de l'éditeur, non rogné, sans dos

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
BLY, Frans – Verklarende vakwoordenlijst van de zee-visscherij

Estimate: €30 - €60

Description: In-8°, 298 pp, genaaid. Bijgevoegd: Onze zeil-vischsloepen. Beschrijving van de zeil-vischsloep zooals die te Oostende, te Blankenberge en op de Panne in gebruik is. Gent, Siffer, 1902. In-8°, 144 pp met illustraties. Uitgeverskaftje, rug gescheurd

View additional info

Starting bid: €30 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[BRUGGE] – Ceuren ende ordonnantien voor deken ... Coornmarkt Brugghe (1692)

Estimate: €180 - €240

Description: Handschrift in f° met 50 pp. Getekend door Jac. Talbout

View additional info

Starting bid: €180 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[BRUGGE - 18de EEUW] – Ordonnantie over armenpenningen

Estimate: €120 - €180

Description: In-4°, 4 pp, met wapenschild in houtsnede. Genaaid, blauw papieren kaftje. Bijgevoegd: Ordonnantie in het Frans door keizerin Maria-Theresia (1765) - in-f°, 6 pp + Regelment voor de borgerlyke patrouillen, onder de bevelen van de negen heeren zwaer-dekens. Brugge, J. van Praet, 1787. In-f°, 11 pp, met stadswapen in houtsnede + Disposition de Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, adressée aux Corps diplomatiques. Bruges, J. van Praet, 1784. In-4°, 9 pp, met wapen in houtsnede + Advertissement omme Sr. Louys Collage in Ghendt heesscher by Requeste vanden 3. October 1685, ter eender zyde. Jeghens Hoogh-pointers ende Vrye Schepenen der Casselrie van Cortrijcke Veerweerders ter andere. In-f°, 43 + 28 pp. + 6 andere stukken (samen: 11 stuks)

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[BRUGGE - LOTERIJBRIEF] – Loterie omme de ghilde van sinte Sebastiaen, die de Archiers houden binnen der stede van Brugghe

Estimate: €380 - €600

Description: In-plano (29 x 39 cm), 1 blad, met een grote houtsnede die de prijzen van de loterij voorstelt, erboven vier wapenschilden, van de Sebastiaansgilde, de koning, de stad en een ander wapen. De loterij werd ingericht om de herstelling van het lokaal en de kapel van de Sint-Sebastiaansgilde te financieren. Ontbreekt de onderste helft van het blad

View additional info

Starting bid: €380 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[BRUGGE-RECHT] – Kueren ende costumen mitsgaders den deelboeck van de[n] Lande van[den] Vryen

Estimate: €120 - €180

Description: n-f°, gegrav. titel + [4] + 130 + [11] + [1] pp. Gegrav. titel door Petrus de Jode. Marginale watervlekken. Tekst gedrukt in dubbel kader. Vol perkament uit de tijd, platten met goudgestempelde lijnenkaders en centraal wapenschild supra libros van het Brugse Vrije, gladde rug, sporen van sluitlinten. Gebruikssporen

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[BRUGGE - RHETORICA] – Luck en heyl-wenschende nieuw-jaer-gift aen de Voornaeme Beschut-Heeren der Oud-vermaerde Vrije Reden-Gilde der waerde Dry Santinnen als oock aen de Konst-genoten der selve Gilde.

Estimate: €80 - €140

Description: Plano. Geschreven door Reynier Calis Klerck. Met mooie gravure van de Drie Santinnen, allegorische voorstellingen, de wapens van Brugge, het Brugse Vrije, Filips II van Spanje en hoofdman de Peellaert. Behoorlijke staat met sporen van plooien, (herstelde) marginale scheurtjes

View additional info

Starting bid: €80 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[BRUGGE-WATERHALLE] – Retroactes, concernant la Demolition du Batiment, nommé Waeterhalle en la Ville de Bruges, sous la Direction du Colonel de Brou

Estimate: €120 - €180

Description: Folio, 4 blz. Bijgevoegd: reactie van De Cridts, namens Burgemeester en Schepencollege i.v.m. deze kwestie. Folio, 2 blz. + 2 blz handschrift naar J. van Maele, c 1790

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[BRUGSE DRUKKEN - 17de EEUW] – Ordonnantie over weggelopen keurlingen zonder paspoort

Estimate: €120 - €180

Description: 1 blad in-f°, met een wapen inhoutsnede, een mooi versierde initiaal (5 regels), uitgevaardigd door F. Baltijn. Van dit document is het originele handschrift bewaard, gesigneerd F. Baltijn. Bijgevoegd: Ordonnantie uit 1639 eveneens gedrukt bij Nicolaes Breyghel (bovenaan gescheurd) + Ordonnantie i.v.m. de kloosters van Gent en Brugge. Gedrukt te Gent bij de wed. en erven van Jan vanden Kerchove, 1672. Tekst in het Frans, met Spaans Koninklijk wapen in houtsnede en mooie initialen (1 blad in-plano) + 7 andere stukken overheidsdrukwerk uit de 17de eeuw (samen: 10 stuks)

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[BRUGSE DRUKKEN - 18de EEUW] – Elogium funebre in solemnibus exequiis immortalis memoriae Mariae Theresiae

Estimate: €120 - €180

Description: In-4°, 18 pp, titel in ornamentele boord en met vignet in houtsnede. Tekst in het Latijn. Tekst van de uitvaart van Keizerin Maria Theresia in de Brugse St. Donaaskathedraal, met bisschop Felix Willem Brenart en Jacob Franciscus de Gryse. Bijgevoegd: Reverendissimo et illustrissimo domino Henrico Josepho van Susteren, XIV. Brugensium episcopo .. Gedrukt voor zijn 25-jarig jubileum bij J. & F. Beernaerts in Brugge, met een groot bisschopswapen in kopergravure. 24 pp. (2 exemplaren) + Applausus festivus per domino Francixco Xaverio Lauwereyns-de-Diepenhede. Brugge, Franciscus Heseanus, 1792. In-4°, 26 pp, met een groot gegraveerd wapen. Gemarmerd papieren kaftje + 5 andere stukken (samen: 9 stuks)

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[BRUGSE DRUKKEN - 19de EEUW] – Lang verdiende jubel-toonen grondhartig toegewezen aen den zeer kloeken en vreedzamen Heer Mijnheer Ludovicus Keuckelinck, over zijnen lang gewenschten halven jubilé, van 25 jaren gilde-broeder der societeit der

Estimate: €90 - €160

Description: In-4°, [8] pp, alle met ornamentele boorden, vignet in houtsnede op de titel. Bijgevoegd: 3 uitnodigingen om de Feestdag van den H. Lucas te vieren in de St.Donaaskathedraal, in 1819 - 1820 - 1821, alle met ornamentele boord. + Welkom-groet, aenwakkering en zegewensch aen de toonkunstminnende maetschappyen mededingende n de pryskamp voorgesteld door het philharmoniek genootschap, binnen deze stad... Brugge, Bogaert, Verhaeghe, 1825. In-8°, 8 pp, met blauw kaftje. + Te Brugge op het zevende Taalkongres (3 pp) + Procès intenté par les communes de Maldeghem, Adghem et St. Laurent contre les hospices civils de Bruges (1859), 66 pp + Gedrukte brief i.v.m. plan voor een treinstation in Brugge (18 okt. 1837) (samen: 8 stuks)

View additional info

Starting bid: €90 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[CALVINISTISCH BEWIND] – Ordonnantie

Estimate: €180 - €240

Description: 1 blad in-f°, gedrukt in gotische letters, de Raad van Oorlog stelt maatregelen van veiligheid en controle, zoals nazien hoeveel bewoners en vreemdelingen overal gehuisvest zijn, hoeveel tarwe en rogge in voorraad is. De vijand probeert met geheime samenzweringen steden te hinderen en te invaderen. Conspirateurs jegens de overheid en de rust en welvaart van de stad Brugge moeten overgeleverd worden aan de Raad. Bijgevoegd: Ordonnantien ghestatueert bij Bailliu, Burch-meesters ende Scepenen slans vanden Vrijen naer de Welcke den Lantsman schuldich es hem te reguleren up stick vanden Graene ende Fouraige. Gepubliceerd door L. vander Haghe op 28 oktober 1581. Eveneens gedrukt te Brugge bij Jan van Geniwe. Ordonnantie voor landbouwers over graan en voeders. Gedrukt in gotische letters (samen: 2 stuks)

View additional info

Starting bid: €180 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[CALVINISTISCH BEWIND] – Ordonnantie van O. Nieulandt

Estimate: €120 - €180

Description: 1 blad in plano, met bovenaan het stadswapen in houtsnede, gedrukt in gotische letters. Inhoud: Goede luiden moeten beschermd worden tegen de afgrijselijke en onmenselijke tirannie der Spanjaarden die vrouwen en dochters verkrachten en het land tot slavernij brengen. Rechtvaardiging van de Opstand tegen Spaanse overheersing. Praktische maatregelen zoals speciale paspoorten komen aan bod. Ook de stad Kortrijk wordt vermeld. Arrest door F. de Groote, gepubliceerd door O. Nieulandt.

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[CHARTER] – Koopakte van een leengoed

Estimate: €70 - €90

Description: Hs. in inkt op perkament (62 x 71 cm), 47 regels. Den 22 Januari 1613 koopt D'heer Valentijn de Clerck van Jan Hunstijn 10. Lijnen Leen goet, gelegen in de prochie van St Cathelijne genaemt den haemeler, West-Vlaanderen.

View additional info

Starting bid: €70 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
CLAEYS, Hector – Saint Arnold, évêque de Soissons, apôtre de la Flandre, fondateur de l'abbaye d'Oudenbourg

Estimate: €30 - €60

Description: In-8°, 144 pp, gebonden in 3/4 perkaline. Bijgevoegd: Handboekje van het Genootschap van het allerheiligste en onbevlekt Hert van Maria, tot bekeering der zondaers ingesteld in de parochiale kerk van den Heiligen Nicolaus, te Dixmude. In-12°, 8 pp. + L. FOULON. Het Mirakuleus Beeld van Onze Lieve Vrouw van Beveren a/ IJzer. Kortrijk, 1911. In-12°, 31 pp, genaaid + 3 andere publicaties i.v.m. O.L.V van Dadizele, Sinte Lutgardis en Idesbald (samen: 6 vol.)

View additional info

Starting bid: €30 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
COULON, A.-M. – Histoire de Mouscron d'après les documents authentiques

Estimate: €70 - €90

Description: 2 tomes (sur 3) en 1 vol. in-8°, 6 + 892 pp. Ill. de 12 gravures h.t. La carte de Mouscron est déchirée dans le pli. Reliure en demi-toile rouge à coins, dos insolé, pièce de titre en maroquin sur le dos

View additional info

Starting bid: €70 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
CUMPS, Lieven – De tempeliers in Vlaanderen

Estimate: €30 - €60

Description: 8°, 810 pp en kaarten bt. Orig. uitgeverskaft met stofwikkel. Beperkte oplage

View additional info

Starting bid: €30 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
DE BUSSCHER, Edmond – Album du cortége des comtes de Flandre, personnages et costumes - Chars du cortége des comtes de Flandres

Estimate: €60 - €90

Description: 2 dln in 1 vol. in-8°, 205 + 48 pp. Met 80 + 10 lithografische platen door Félix De Vigne, alle met de hand gekleurd. Los bijgevoegd is een grote uitv. gravure met alle 38 nummers van stoet, met de hand gekleurd. Gebonden in half chagrin, rug versierd met goud, met lederverlies onderaan de rug, gemarmerde sneden

View additional info

Starting bid: €60 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
DELEPIERRE, Octave – Philippide de Guillaume-le-Breton. Texte Latin et Français avec une introduction et des notes

Estimate: €40 - €80

Description: In-4°, xxii + 150 pp, orné du portrait Philippe Auguste en lithographie (rousseurs). Exemplaire n° 111 sign. par Delepierre et Carton sur grand papier. Cartonnage original, débroché, dos colé. Bijgevoegd: Le Musée du Livre Christophe Plantin 1520-1920. + De laude Flandriae (2 ex.) -1944 + 3 kleine publicaties (samen: 7 stuks)

View additional info

Starting bid: €40 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
DE NENY, Patrice-François – Mémoires historiques et politiques sur les pays-bas autrichiens, et sur la constitution tant interne qu' externe des Provinces qui les composent

Estimate: €120 - €180

Description: 2 vol. in-12°, 302 ; 265 pp. Orné du portrait d'auteur en front. Rel. en demi-veau, pièces de titre vertes, dos et plats frottés

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
DE SCHREVEL, A.C. – Histoire du séminaire de Bruges

Estimate: €30 - €60

Description: 2 vol. in-8°, xiv, 978 en 665 blz. Half linnen banden met lederen etiketten. Met opdracht auteur aan prof. S. Willems

View additional info

Starting bid: €30 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[DESPARS] – Chronyke van Vlaenderen. ... Beginnende van 't jaer ons Heeren J.C. 621 tot 't eynde des Jaers 1725

Estimate: €450 - €600

Description: 3 delen in 4 vol. gr. in-4°. EERSTE en ENIGE UITGAVE van deze omstandige compilatie van oude kronieken, met specifieke bronvermelding en geïllustreerd met 2 frontispicen door N. Heylbrouck naar J.C. De Cock en R. van Orley, 2 titelvignetten, 1 uitslaande kaart van Vlaanderen en 53 illustraties in de tekst, in koper gegraveerd door N. Heylbrouck, e.a. Vol. I omvat eveneens 33 portretten in houtsnede door Kraft. Vol. II met dubbel adres : Brugge, Andreas Wydts en Brussel, Nicolaus Stryckwant. Gebonden in volle perkamentbanden uit de tijd met nerven. Scharnieren soms gebroken en deel 3 met vernieuwde rug. Binnen redelijk fris

View additional info

Starting bid: €450 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
DE TOURS, Constant – Guide-album du touriste. Vingt jours d'Etretat à Ostende. Haute-Normandie, plages du Nord.

Estimate: €120 - €180

Description: In-8° oblong, 130 pp, 130 dessins d'après nature par Boudier, De Burggraff, Fernand Fau. Cartonnage bleu d'éditeur. Joint : Ostende, reine des plages. Brochure touristique (de 1936). 24 pp, ill., agrafé, couv. en chromolithographie. Imprimé sur les presses de C. Van Cortenbergh, Bruxelles (ensemble : 2 vols.)

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
DE VIGNE, Félix – Recherches historiques sur les costumes civils et militaires des gildes et des corporations de métiers. Moeurs et usages des corporations de métiers de la Belgique et du Nord de la France

Estimate: €80 - €140

Description: Gr. in-8°, xvi, 82 pp, 35 gr. h.t. dont pl. en coul. Demi rel. Joint : DE VIGNE - 'Moeurs et usages des corporations de métiers de la Belgique et du Nord de la France. Gand, 1857. In-4°, 147 pp, 34 pl. h.t. Demi chagrin de l'ép. + un autre. Total : 3 livres

View additional info

Starting bid: €80 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
DEVLIEGHER, Luc (red.) – Het kasteel van Tillegem te Brugge

Estimate: €40 - €60

Description: In-4°, 172 pp. Ill. in z/w en kleur. Linnen uitgeversband met stofwikkel. Bijgevoegd: A. VANHOUTRYVE. Journal de Bruges. Zwevezele, Gevaert, 2002. Soft cover. + Fons DEWITTE. 500 jaar vrye archiers van mynheere sint Sebastiaen te Sint-Kruis-Brugge. Brugge, Orion, 1975. 249 pp, ill. in z/w, kunstlederen band + 4 andere boeken i.v.m. Brugge

View additional info

Starting bid: €40 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
DONNET, Fernand – Coup d'oeil sur l'histoire financière d'Anvers au cours des siècles

Estimate: €50 - €90

Description: In-f°, 299 pp, abondamment illustré hors texte de gravures et documents, ouvrage édité à l'occasion du centenaire de la banque d'Anvers Etat. Avec les caractères plantiniens conservés au musée Plantin-Moretus, le type choisi de ces caractères est le gros texte romain fondu au XVIe siècle. Avec fac-similé de l' extrait du procès-verbal, de la séance collégiale, autorisant l'utilisation du matériel Plantinien. Ill. Br., sous couv. crème rempliée d'édit. Tirage limité à 1050 exx. num., un des 1000 sur papier parcheminé français (n° 423 tiré pour la Banque Liégeoise). Cette édition était entièrement hors commerce. Ex. ENRICHI d'un cahier reprenant "Les Présidents du conseil d'administration de la Banque d'Anvers, 1870-1927" (contenant 5 portraits)

View additional info

Starting bid: €50 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
DUCLOS, Ad – Bruges histoire et souvenirs

Estimate: €50 - €100

Description: In-4°, 592 pp avec ill. et 8 cartes ou plans ht. Rel. en rexine. Joint: ALLOSERY 'Geschiedkundige boekenschouw'. Brugge, L. De Plancke, 1912/13. 2 vol. br

View additional info

Starting bid: €50 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[DUINENABDIJ KOKSIJDE/BRUGGE] – Manifeste pour servir de réponse à l'Imprimé qui a pour titre, 'Sommaire du differend entre les Abbayes des Dunes lez Furnes, & de Doest à Bruges'

Estimate: €240 - €360

Description: F°, 19 blz. Bijgevoegd: 'Geluk-wensch aen den eerweirdigsten heer, Myn Heer Robertus van Severen, LIV abt van de vermaerde abdye van Duyen'. Gent, de Goesin, 1773. In-4°, 12 blz, gegr. wapens op titelpagina. + handschrift met lijst archiefstukken (c 1800) ivm Ter Doest en Ter Duinen. Samen: 2 stuks + handschriften

View additional info

Starting bid: €240 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[EXPORT LICENTIE VOOR WIJN] – Export licentie voor transport van Wijn, 'eaux de Vie' en siroop van Nantes naar Brugge

Estimate: €80 - €140

Description: Kopergravure (39 x 25 cm) getekend door L.A. de Bourbon in april 1720. Met orig. lakzegel. Document opgemaakt voor Cornelis Rubens (Brugge?) en zijn boot 'Naure'. Zeldzaam stuk in goede staat, met oude vouwen

View additional info

Starting bid: €80 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
FROISSART, Jehan – Cronyke van Vlaenderen getranslateert uuten franssoyse in duytscher tale bij G. Potter van der Loo, in de XVe eeuw. Uitgegeven en toegelicht door Napoleon De Pauw

Estimate: €70 - €90

Description: 4 dln. in 5 vol. in gr.-8°; viii, 579 - viii, 1, 656, 1 - viii, 72 - vii, 192 pp. Genaaid, rug van het het eerste vol. versterkt, uitgeverskaften wat beduimeld. Bijgevoegd: Jacob Meyer Balliolano. Rerum Flandricarum, tomi X. Brugge, Vandecasteele-Werbrouck, 1843. In-f°, xxviii + 147 pp. Gebonden in half linnen. (6 vol.)

View additional info

Starting bid: €70 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[GAILLIARD, Jacques] – Le Beffroi. Arts, héraldique, archéologie

Estimate: €160 - €240

Description: 4 vols. in-4°. Collection complète. Très belle revue ill. de 30 planches et de 37 figures in texte. Quelques rousseurs. Reliures en demi-veau à coins, dos dorés, quelques pet. griffures, plats marbrés

View additional info

Starting bid: €160 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GAILLIARD, Jacques – Éphémérides Brugeoises ou relation chronologique des événements qui se sont passés dans la ville de Bruges

Estimate: €70 - €90

Description: In-8°, [4] + 474 + v pp. en 168 gekleurde wapens b.t. op 7 dubbele pltn. Halfleder uit de tijd, gladde rug met goudstempeling. Bijgevoegd : L. VANHAECKE. Le Précieux Sang à Bruges. Bruges, Aug. Ancot, 1900. + 3 andere boeken over het H. Bloed (samen: 5 vol.)

View additional info

Starting bid: €70 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GAILLIARD, Jacques – Revue Pittoresque des monuments qui décoraient autrefois la ville de Bruges, et qui n'existent plus aujourd'hui

Estimate: €90 - €160

Description: In-4°, 104 pp. + 43 litho's b.t. met costumen gekleurd. Zwarte halflederen band, rug met goudopdruk uit de periode, wat geschaafd

View additional info

Starting bid: €90 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[GENT] – Relation de l'inauguration solemnelle de sa sacrée majesté Leopold II. Célébrée à Gand le VI Juillet 1791

Estimate: €90 - €140

Description: In-folio, 47 pp, titel in rood en zwart, met wapen in houtsnede. Versleten kalfslederen band uit de tijd, geschaafd, met verlies van leder aan de rug, met wapen in supra-libros op beide platten (op voorplat sterk gewreven). Voorin is een gedrukte brief ingekleefd, uitgaande van de Raad van Vlaanderen

View additional info

Starting bid: €90 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GILLIODTS-VAN SEVEREN, J. WEALE, EM. VANDEN BUSSCHE & E. GAILLIARD – La Flandre. Revue des monuments d'histoire et d'antiquités

Estimate: €450 - €700

Description: 15 dln in-8°, met litho's en foto's bt., ca 450 pp per deel. Genummerde editie, beperkte oplage van 200 exx. Gebonden in half chagrin, titels verguld op de rug

View additional info

Starting bid: €450 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GILLIODTS-VAN SEVEREN, L. – Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Coutume du Bourg de Bruges

Estimate: €70 - €90

Description: 3 vol. in-4°, 638, [1]; 657, [1]; 351 pp. Demi veau à nerfs

View additional info

Starting bid: €70 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GILLIODTS-VAN SEVEREN, L. – Recueil des anciennes coutumes de la Belgique. Quartier de Furnes

Estimate: €100 - €140

Description: 4 (sur 6) vols. in-4°, I. Introduction. II. Coutumes de la ville et châtellenie de Furnes. III. Coutumes de la ville et châtellenie de Furnes. IV. Coutumes de la ville et châtellenie de Furnes. Onafgesneden, gebrocheerd in uitgeverskaften, fris binnenin, maar de kaften zijn vervuild en deels gescheurd (aan de ruggen)

View additional info

Starting bid: €100 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[GOETHALS, Albert] – Persoonlijk archief

Estimate: €120 - €180

Description: 1. Handschrift 'Over etsen en grafiek in 't algemeen'. 15 bl in folio met ook wat kleine tekeningen. Bijgevoegd: houtskooltekening (24 x 32 cm), knipsels, brieven enz. 2. Map met tekeningen in litho e.a. vooral Brugge, veel met potlood getekend door kunstenaar. Eén orig. tekening. 3. Map met drukwerk i.v.m. met tentoonstellingen. 4. Informatie i.v.m. tentoonstellingen. Vooral prijslijsten in manuscript. Orig. tekening 'Abrahamstraat - Gent'. 5. Map documentatie en drie boeken o.a. Cataloog salon van Waterverfschilderingen' (Antwerpen, 1909) - 'Figuren uit het Brugsche' (Brugge, 1936) en A. Goethals 'Bruges-Brugge 40 lithos'. (Brugge, zd). Samen in doos

View additional info

Starting bid: €120 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GOETHALS, Albert – 40 litho's van Brugge

Estimate: €90 - €140

Description: In-4°, inleiding door Jean Vanlatum, reeks van 40 litho's. Buiten de gewone uitgave werden 100 exx. gedrukt op echte handgeschept papier "Chatham" speciaal vervaardigd door J.B. Green van Maidstone, dit is ex. nr. 90, met een originele tekening van de kunstenaar (Brugge Augustijnenbrug). De tekst genaaid, de platen los, samen in een etui

View additional info

Starting bid: €90 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GOETHALS, Albert – Bruges 40 lithos

Estimate: €200 - €300

Description: In-4°, introduction par Jean Vanlatum, série de 40 lithographies. Outre l'édition ordinaire imprimée sur papier vergé exempt de bois, il a été imprimée 100 exemplaires sur véritable papier à la main "Chatham" fabriqué spécialement par J.B. Green de Maidstone numérotés de 1 à 100, celui-ci étant le n° 87, enrichi d'un dessin original signé par l'artiste (Dijver). En port-folio de l'éditeur. On y joint : Tapuscrit de l'introduction en français, la traduction par Henri Liebregts en tapuscrit + épreuves corrigées en français et néerlandais

View additional info

Starting bid: €200 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GOETHALS, Albert - DE GHELDERODE, Michel – Archief van de uitgave van 'Dix eaux-fortes originales de Bruges et de la West-Flandre' bij de Rotary Brugge

Estimate: €180 - €240

Description: In deze farde zit het origineel typoscript van Michel de Ghelderode, 4 pp, met correcties in inkt, twee gecorrigeerde drukproeven, drie handgeschreven versies van 'Notice de l'aquafortiste' van Albert Goethals, met de gecorrigeerde drukproeven daarvan, het contract, prospectussen, correspondentie, lijst van intekenaars, titelvignetten van de kaft, papierstalen enz.

View additional info

Starting bid: €180 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GOETHALS, Albert - DE GHELDERODE, Michel – Dix eaux-fortes originales de Bruges et de la West-Flandre

Estimate: €300 - €500

Description: In-plano (60 x 46 cm) met 6 inleidende bladen met Franse tekst van De Ghelderode + 10 originele etsen van A. Goethals b.t. getekend in potlood, met nummering en titel. De oplage bestaat uit 150 Arabische gen. exx. voor de Rotary en 10 Romeins gen. exx. voor de kunstenaar. Dit is ex. CLX, op geschept papier van J.B. Green Maidstone met Goethals Rotary watermerk. Originele uitgeverskaft

View additional info

Starting bid: €300 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[GOETHALS] SCHEPENS, Jan – In de stille Stede

Estimate: €90 - €140

Description: In-4°, 94 pp, met 40 oorspronkelijke litho's van Albert Goethals, alle gesigneerd in potlood. Buiten de gewone , werden 52 ex. gedrukt op geschept papier Van Gelder Zonen, waarvan 12 niet genummerde welke niet in de handel zijn, dit is een ongenummerd ex., hors commerce. Gebonden in half leder, titel verguld op de rug, kop verguld. In een groene bewaardoos

View additional info

Starting bid: €90 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[GOETHALS-VERCRUYSSE (ed.)] – Jaerboek der Stad en oude Casselry van Kortryk, verzameld uyt menigvuldige auteurs en Hand-schriften

Estimate: €80 - €120

Description: In-12°, eerste deel + tweede deel, 298, 6 + 192 (van 292) pp. Drukkersmerk in houtsnede op de titel. Met een uitgebreid verslag van 1302. De geschiedenis loopt tot 1507. Op het einde van het eerste deel zit een Geslag-boek van d'oude luysterlyke familie der Kasteleyns van Kortryk. Gebonden in half leder, versierd met goud, gewreven, gemarmerde sneden en schutbladen

View additional info

Starting bid: €80 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
[GOETHALS-VERCRUYSSE (ed.)] – Jaerboek der Stad en oude Casselry van Kortryk, verzameld uyt menigvuldige auteurs en Hand-schriften

Estimate: €70 - €90

Description: In-12°, eerste deel + tweede deel, 298, 6 + 192 (van 292) pp. Drukkersmerk in houtsnede op de titel. Met een uitgebreid verslag van 1302. De geschiedenis loopt tot 1507. Op het einde van het eerste deel zit een Geslag-boek van d'oude luysterlyke familie der Kasteleyns van Kortryk. Marginaal scheurtje zonder verlies in p. 255. Gebonden in half leder, versierd met goud, voorste scharnier gebroken, titelvignet in zwart marokijn op de rug, gemarmerde sneden en schutbladen

View additional info

Starting bid: €70 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
GYSELEN e.a. – Sint-Godelieveabdij Gistel 1891-1991

Estimate: €20 - €40

Description: In-f°, 175 blz., ill. in z/w en kleur. Steenrode linnen band en stofwikkel. Bijgevoegd: Georges CLAEYS. Geschiedenis van de Koninklijke Fanfare "De Eendracht te Oostkamp" 1843-1968 + Albert VERHAEGHE. Ruim 150 jaar gemeentelijk onderwijs in Ruddervoorde. 1995. 180 blz, ill. + 5 andere boeken i.v.m. West-Vlaanderen (samen: 8 vol.)

View additional info

Starting bid: €20 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
HADEWIJCH – Werken van zuster Hadewijch. I. Gedichten, diplomatisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende

Estimate: €70 - €90

Description: Gr. in-8°, 301 pp, 2 dln. doorlopend genummerd, moderne band. Bijgevoegd: Theophilus, gedicht der XIV.e eeuw, gevolgd door drie andere gedichten van het zelfde tijdvak. Gent, Duvivier, 1836. In-8°, xxiii + 114 pp. Gebonden in half marokijn uit de tijd, versierd met goud. + Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw door dr Jan te Winkel. Gent, Vuylsteke, 1892. In-8°, xvi + 535 pp. Moderne band. (samen: 3 vol.)

View additional info

Starting bid: €70 (0 bids)

Leave Bid
  Register to bid
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
14