WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 41st Auction of Art & Antiques
Viewing Notes:
2nd - 3rd November 12 noon to 5pm. 4th - 7th November 12 noon to 7pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

41st Auction of Art & Antiques (770 Lots)

by Auction House Zezula


770 lots | 768 with images

November 9, 2013

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921) FRANTZ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921) FRANTZ JOSEPH I. IN SOUTHERN MORAVIA, 1908. Emperor´s riding portrait. „Císař Frant. Josef I. projíždí Štepánovicemi k Tišnovu v r. 1908 (Velké císařské manevry u Vel. Mez)" (pen inscription on the reverse side). Photography on paper (set on a cardboard), 167x226 mm, bottom right side marked with blind print stamp „R. Bruner - Dvořák", reverse side with a stamp „Ruda Bruner-Dvořák / Kammer-Photograf / Ihrer k. u. k. Hoheiten des durchlauchligsten Herren / Erzherzog Franz Ferdinand v. Oesterreich-Este / und / Erzherzog Ferdinand Karl / Prag II., Palackýgasse 5." Rudolf Bruner-Dvořák - one of the most noted Czech photographers of the turn of the century, founder of journalistic photography and pioneer of a photographic reportage. The set of his photographs from the Annual land exposition in 1891 is considered to be one of the first photographic reportage in Czech lands. He was the snap photographer of the successor on the throne, Franz Ferdinand d´Este, he photographed the events in the Czech lands including sport events and interiors of the factories.Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921) FRANTIŠEK JOSEF I. NA JIŽNÍ MORAVĚ. 1908. Císařův jezdecký portrét. „Císař Frant. Josef I. projíždí Štepánovicemi k Tišnovu v r. 1908 (Velké císařské manevry u Vel. Mez)" (přípis perem na rubu). Fotografie na papíře (adjustováno na kartonu), 167x226 mm, zn. vpravo dole slepotiskovým razítkem „R. Bruner - Dvořák", na rubu razítko „Ruda Bruner-Dvořák / Kammer-Photograf / Ihrer k. u. k. Hoheiten des durchlauchligsten Herren / Erzherzog Franz Ferdinand v. Oesterreich-Este / und / Erzherzog Ferdinand Karl / Prag II., Palackýgasse 5." Rudolf Bruner-Dvořák - nejvýznamnější český fotograf přelomu 19. a 20. stol., zakladatel žurnalistické fotografie a průkopník fotoreportáže. Jeho soubor fotografií z pražské Jubilejní zemské výstavy v r. 1891 bývá považován za vůbec první fotografickou reportáž v českých zemích. Působil jako „momentní" fotograf následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, fotil i různé události aktuálního dění v českých zemích, vč. sportu a také např. interiéry továren.Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921) FRANZ JOSEPH I. IN SÜDMÄHREN. 1908. Reiterportrait des Kaisers. Auf der Rückseite Beschriftung „Císař Frant. Josef I. projíždí Štepánovicemi k Tišnovu v r. 1908 (Velké císařské manevry u Vel. Mez)" Fotografie auf Papier auf Karton, 167x226 mm, rechts unten auf der Rückseite mit Blindprägung „R. Bruner - Dvořák" und Stempel „Ruda Bruner-Dvořák / Kammer-Photograf / Ihrer k. u. k. Hoheiten des durchlauchligsten Herren / Erzherzog Franz Ferdinand v. Oesterreich-Este / und / Erzherzog Ferdinand Karl / Prag II., Palackýgasse 5."

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SARAJEVO ASSASSINATION 1914. Title page of „Lada

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SARAJEVO ASSASSINATION 1914. Title page of „Lada" (insert of the magazine Modní svět) published in Mladá Boleslaw on 1. August 1914 with the article „Následník trůnu arcikníže František Ferdinand a jeho choť paní vévodkyně Žofie z Hohenbergu obětí vražedného atentátu v Sarajevě" (the successor on the throne, Archduke Franz Ferdinand and his wife duchess Sophia of Hohenberg victims of assassination in Sarajevo) in black frame. 383x275 mm. SARAJEVSKÝ ATENTÁT 1914. Titulní list Lady (příloha Modního světa) vydané v Mladé Boleslavi dne 1. srpna 1914, s úvodním článkem „Následník trůnu arcikníže František Ferdinand a jeho choť paní vévodkyně Žofie z Hohenbergu obětí vražedného atentátu v Sarajevě" v černém smutečním rámu. 383x275 mm. ATTENTAT VON SARAJEVO 1914. Das Titelblatt von „Lady" (Beilage der Modewelt) herausgegeben am 1. August 1914 in Mladá Boleslav, mit dem Artikel „Následník trůnu arcikníže František Ferdinand a jeho choť paní vévodkyně Žofie z Hohenbergu obětí vražedného atentátu v Sarajevě", schwarzer Rahmen. 383x275 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym ZITA. Austria-Hungary, beginning of the

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym ZITA. Austria-Hungary, beginning of the 20th century. Official portrait of the empress. Colored print on paper decorated with embroidery. 403x303 mm (inside mount measurements). Mounted. Anonym ZITA. Rakousko-Uhersko, začátek 20. stol. Oficiální portrét císařovny. Barevný tisk na papíře zdobený výšivkou, 403x303 mm (výřez pasparty). Paspartováno. Anonymus ZITA. Österreich-Ungarn, Anf. 20. Jh. Offizielles Portrait der Kaiserin. Farbdruck auf Papier, dekorative Stickerei, 403x303 mm (Maße unter Passepartout). Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym KARL I. HABSBURK. Austria-Hungary,

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym KARL I. HABSBURK. Austria-Hungary, beginning of the 20th century. Official portrait of the emperor wearing his uniform. Colored print on paper decorated by embroidery, 403x305 mm (inside mount measurements). Mounted. Anonym KAREL I. HABSBURSKÝ. Rakousko Uhersko, začátek 20. stol. Oficiální portrét císaře v uniformě. Barevný tisk na papíře zdobený výšivkou, 403x305 mm (výřez pasparty). Paspartováno. Anonymus KAREL I. VON HABSBURG. Österreich-Ungarn, Anf. 20. Jh. Offizielles Portrait des Kaisers in Uniform. Farbdruck auf Papier, dekorative Stickerei, 403x305 mm (Maße unter Passepartout). Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
FERROTYPE End of the 19th century. Group portrait

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FERROTYPE End of the 19th century. Group portrait of three men made with the unique technique of ferrotype - photography on metal sheet that can produce only one copy. Made with the help of a positive process with gel emulsion. 62x88 mm. FERROTYPIE Konec 19. stol. Skupinový portrét trojice mužů, provedený unikátní technikou ferrotypie - fotografie na plechové desce, při níž vzniká pouze jediný exemplář, a to přímým pozitivním procesem za použití želatinové emulze. 62x88 mm. FERROTYPIE Ende 19. Jh. Gruppenportrait mit drei Männern, einzigartige Technik der Blechfotografie. Ferrotypien sind Unikate, denn sie werden direkt belichtet und können in dieser Technik nicht kopiert werden. 62x88 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Drtikol (1883-1961) BERNARDINO MOLINARI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Drtikol (1883-1961) BERNARDINO MOLINARI - PORTRAIT WITH A SIGNATURE, 1923 (1925). Portrait of Bernard Molinari (1880-1952), famous Italian conductor. Photography on paper, 219x168 mm, bottom right marked with blank block printing „Drtikol & spol. Praha 1923", set on paper with a signature and date „Bernardino Molinari Praha, II 1925". František Drtikol - photograph and painter, studied photography in Munich. He used geometric stage pieces, made portraits of famous people and took pictures of Prague views. He became very famous especially with his nude photoprahies and portraits of late art nouveau style.František Drtikol (1883-1961) BERNARDINO MOLINARI - PORTRÉT S PODPISEM. 1923 (1925). Podobizna Bernardina Molinariho (1880-1952), slavného italského dirigenta. Fotografie na papíře, 219x168 mm, zn. vpravo dole slepotiskovým razítkem „Drtikol & spol. Praha 1923", adjustováno na papíře s podpisem a pražskou datací „Bernardino Molinari Praha, II 1925". František Drtikol - fotograf a malíř, vystudoval Učební a výzkumný ústav pro fotografii v Mnichově. Využíval geometrické kulisy, tvořil portréty známých osobností, pražská zákoutí. Proslavil se zejména svými akty a portréty ve stylu pozdní secese.František Drtikol (1883-1961) BERNARDINO MOLINARI - PORTRAIT MIT UNTERSCHRIFT. 1923 (1925). Abbildung des berühmten italienischen Dirigenten Bernardino Molinari (1880-1952), Fotografie auf Papier, 219x168 mm, rechts unten mit Blindprägung „Drtikol & spol. Praha 1923", sign. und datiert „Bernardino Molinari Praha, II 1925".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
František Drtikol (1883-1961) PORTRAIT OF A WOMAN.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Drtikol (1883-1961) PORTRAIT OF A WOMAN. Photography on paper, 102x69 mm (inside mount measurements), bottom side of the original backdrop with the blind print stamp „Drtikol spol. Praha". Mounted, framed, glassed. František Drtikol (1883-1961) PORTRÉT ŽENY. Fotografie na papíře, 102x69 mm (ve výřezu pasparty), dole na původním podkladu zn. slepotiskovým razítkem „Drtikol spol. Praha". Paspartováno, rámováno, zaskleno. František Drtikol (1883-1961) PORTRAIT EINER FRAU. Fotografie auf Papier, 102x69 mm (Maße unter Passepartout), unten auf ursprünglicher Unterlage mit Blindprägung „Drtikol spol. Praha". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF NUDES First half of the 20th century. Pair

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF NUDES First half of the 20th century. Pair of artistic black and white photographies of nudes. Nude woman by the mirror, 128x180 mm. Standing nude woman. 179x239 mm. DVOJICE AKTŮ 1. pol. 20. stol. Dvojice uměleckých černobílých fotografií s tématem ženských aktů. Akt u zrcadla. 128x180 mm. Stojící akt. 179x239 mm. ZWEI AKTE 1. H. 20. Jh. Zwei schwarzweiße Fotografien mit weiblichen Akten. Akt am Spiegel. 128x180 mm. Stehender Akt. 179x239 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miloš Vojíř (*1938) SET OF PHOTOGRAPHIES -

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miloš Vojíř (*1938) SET OF PHOTOGRAPHIES - NUDES. Complete set of 15 artistic photograhies of nude women se t in an original folder including the accompanying text. Graphic design by Jiri Skácel, text by Jiří Havel, edited by Jindřich Hrouda, published by Orbis house, n. p., Prague-Karlín F 09-80056. 63 6318. N. p. Polygrafia Lipník nad Bečvou. 130x177 mm. Miloš Vojíř - photographer of Králový Hradec, member of the Association of Czech photographers. His main focused was on nudes, portraits and abstract photography. Since 1980 he has been a freelance photographer and graphic artist. He has made 65 authorial exhibitions so far, both in Czech Republic and abroad (Poland, Germany, Austria).Miloš Vojíř (*1938) FOTOGRAFICKÝ CYKLUS AKTY. Kompletní cyklus 15 uměleckých fotografií ženských aktů v původní složce včetně listu s průvodním textem. Grafická úprava Jiří Skácel, text Jiří Havel, redakce Jindřich Hrouda, vydalo nakladatelství Orbis, n. p., Praha-Karlín F 09-80056. 63 6318. N. p. Polygrafia Lipník nad Bečvou. 130x177 mm. Miloš Vojíř - královéhradecký fotograf, člen Svazu českých fotografů. Zabývá se hlavně akty, portréty a abstraktní fotografií. Od roku 1980 je samostatným výtvarníkem v oboru fotografie a užité grafiky. Doposud uspořádal 65 autorských výstav u nás i v zahraničí (Polsko, Německo, Rakousko).Miloš Vojíř (*1938) FOTOGRAFISCHER ZYKLUS MIT AKTEN. Kompletter Zyklus von 15 Fotografien mit weiblichen Akten im ursprünglichen Etui mit Begleittext. Grafische Bearbeitung: Jiří Skácel, mit Text von Jiří Havel, Redaktion Jindřich Hrouda, herausgegeben von Orbis, n. p., Praha-Karlín F 09-80056. 63 6318. N. p. Polygrafia Lipník nad Bečvou. 130x177 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jindřich Štreit (*1946) THREE PHOTOGRAPHIES.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jindřich Štreit (*1946) THREE PHOTOGRAPHIES. PF 79 (Bridesmaids), PF 80 (Cross) and Hojná voda 1996. Three photographies (two of them set on paper), 130x90 mm, 145x105 mm, 119x171 mm, both PF with a pen inscription „Štreitovi ze Sovince". Jindřich Štreit - photograph, university professor. Graduated from the Pedagogical faculty of Palacky University in Olomouc (1963-1967) and from Škola výtvarné fotografie při ústředním výboru Svazu českých fotografů in Brno (1974-1977). He was a member of the group that helped form the unofficial cultural life in then Czechoslovakia. In his large photographic projects he focused mainly on the everyday life in town and on countryside. In 2009 he was named university professor by then president Václav Klaus.Jindřich Štreit (*1946) TROJICE FOTOGRAFIÍ. PF 79 (Družičky), PF 80 (Kříž) a Hojná voda 1996. Trojice fotografií (ve dvou případech adjustovány na papíře), 130x90 mm, 145x105 mm, 119x171 mm, obě PF zn. rodinným přípisem perem „Štreitovi ze Sovince". Jindřich Štreit - fotograf, vysokoškolský pedagog. Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1963-1967) a Školy výtvarné fotografie při ústředním výboru Svazu českých fotografů v Brně (1974-1977). Podílel se na formování neoficiálního umělecko-kulturního života v tehdejším Československu. Ve svých fotografických projektech se zaměřil na běžný život ve městě i na venkově. V r. 2009 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován univerzitním profesorem.Jindřich Štreit (*1946) DREI FOTOGRAFIEN. Zwei Neujahrskarten: PF 79 (Brautjungfern), PF 80 (Kreuz) und Hojná Voda 1996. Drei Fotografien (zweimal auf Papier), 130x90 mm, 145x105 mm, 119x171 mm. Beide Neujahrskarten mit Feder beschriftet „Štreitovi ze Sovince".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Matthäus Seutter (1678-1757) PRAGUE. Map with a

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Matthäus Seutter (1678-1757) PRAGUE. Map with a medallion of the town, with signs and and inscription surrounded by allegories. Praga celeberrima et maxima totius Bohemiae Metropolis et Universitas florentißima ad Muldam Fl. Prag die Berühmtest und größeste Haupt-Stadt und florisanteste Universitaet des Königreichs Böhmen. Verfertiget und verlegt von M. Seutter, I. R. K. M. G. in Augspurg. Colored copperplate on paper, 370x428 mm. Mounted, framed, glassed. Matthäus Seutter - one of the most noted German map publishers of the 18th century. He first worked in Nuremberg as an engraver and then moved to Augshpurk Augsburg where he started his own cartographic publishing company. He was awarded the title of „Court geographer" by the emperor Karl VI.Matthäus Seutter (1678-1757) PRAHA. Mapa s vedutou města, se znakovými kartušemi a s nápisem obklopeným alegorickými postavami. Praga celeberrima et maxima totius Bohemiae Metropolis et Universitas florentißima ad Muldam Fl. Prag die Berühmtest und größeste Haupt-Stadt und florisanteste Universitaet des Königreichs Böhmen. Verfertiget und verlegt von M. Seutter, I. R. K. M. G. in Augspurg. Kolorovaná mědirytina na papíře, 370x428 mm. Paspartováno, rámováno, zaskleno. Matthäus Seutter - jeden z předních německých vydavatelů map 18. století. Nejprve působil jako rytec v Norimberku, poté přesídlil do Augšpurku, kde si založil vlastní kartografickou vydavatelskou společnost. Císař Karel VI. udělil Seutterovi titul „Císařský geograf".Matthäus Seutter (1678-1757) PRAHA. Landkarte mit Vedute der Stadt und Zeichenkartuschen, Aufschrift mit allegorischen Figuren. Praga celeberrima et maxima totius Bohemiae Metropolis et Universitas florentißima ad Muldam Fl. Prag die Berühmtest und größeste Haupt-Stadt und florisanteste Universitaet des Königreichs Böhmen. Verfertiget und verlegt von M. Seutter, I. R. K. M. G. in Augspurg. Farbkupferstich auf Papier. 370x428 mm. Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Giovanni Battista Falda (about 1640-1678), Johann

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Giovanni Battista Falda (about 1640-1678), Johann Jacob von Sandrart (1655-1698) DESIGN OF PAPAL GARDENS. Nuremberg, about 1695. PIANTA DEL GIARDINO PONTIFICIO NEL QUIRINALE. Architettura di Ottavio Mascarini. Norimberga appreßo Giou. Giacomo de Sandrart (published by Johann Jacob von Sandrart). Copperplate on paper, 250x403 mm. Giovanni Battista Falda - Italian architect and engraver, worked and lived in Rome.Giovanni Battista Falda (kolem r. 1640-1678), Johann Jacob von Sandrart (1655-1698) PLÁN PAPEŽSKÝCH ZAHRAD. Norimberk, kolem r. 1695. PIANTA DEL GIARDINO PONTIFICIO NEL QUIRINALE. Architettura di Ottavio Mascarini. Norimberga appreßo Giou. Giacomo de Sandrart (vydané u Johanna Jacoba von Sandrart). Mědirytina na papíře, 250x403 mm. Giovanni Battista Falda - italský architekt a rytec, žil a umělecky působil v Římě.Giovanni Battista Falda (um 1640-1678), Johann Jacob von Sandrart (1655-1698) PLAN DER PÄPSTLICHEN GÄRTEN. Nürnberg, um 1695. PIANTA DEL GIARDINO PONTIFICIO NEL QUIRINALE. Architettura di Ottavio Mascarini. Norimberga appreßo Giou. Giacomo de Sandrart (herausgegeben von Johann Jacob von Sandrart). Kupferstich auf Papier, 250x403 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jacobus van der Schley (1715-1779) MAP OF THE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jacobus van der Schley (1715-1779) MAP OF THE TRAVELS OF VILÉM OF RUBROEK, MARCO POLO AND ANTONY JENKINSON. Colored copperplate on paper, 250x356 mm, bottom left corner signed in print „J. v. Schley direx." Bilingual inscription in French and Dutch: „Carte pour les voyages de Rubruquis, Marco Polo, Jen-kin-son, & c. Inserés dans L`Histoire Generale des Voyages.", „Kaart voor de Reizen van Rubruquis, Marco Polo, Jen-kin-son...". Framed, glassed. Jacobus van der Schley (1715-1779) MAPA CEST VILÉMA Z RUBROEKU, MARCO POLA A ANTONY JENKINSONA. Kolorovaná mědirytina na papíře, 250x356 mm, sign. vlevo dole v tisku „J. v. Schley direx." Dvojjazyčné nápisy ve francouzštině a holandštině: „Carte pour les voyages de Rubruquis, Marco Polo, Jen-kin-son, & c. Inserés dans L`Histoire Generale des Voyages.", „Kaart voor de Reizen van Rubruquis, Marco Polo, Jen-kin-son...". Rámováno, zaskleno. Jacobus van der Schley (1715-1779) PLAN DER REISEROUTEN VON VILHELM VON RUBRUK, MARCO POLO UND ANTHONY JENKINSON. Kolorierter Kupferstich auf Papier, 250x356 mm, links unten im Druck signiert „J. v. Schley direx.". Zweisprachige Aufschriften auf Französisch und auf Niederländisch: „Carte pour les voyages de Rubruquis, Marco Polo, Jen-kin-son, & c. Inserés dans L`Histoire Generale des Voyages.", „Kaart voor de Reizen van Rubruquis, Marco Polo, Jen-kin-son...". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Friedrich Hirchenhein NEW SILHOUETTE OF RHONE FROM

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Friedrich Hirchenhein NEW SILHOUETTE OF RHONE FROM MEISSEN TO KOLN. Meissen, 1854. Neuestes Rhein-Panorama von Mainz bis Cöln / Nouveau panorama du Rhin de Mayence jusqu´a Cologne. Engraved and written by F. Hirchenhein, printed by J. G. Wirth & Comp., published by Joseph Halenza. Written in German, name and publishing data in both German and French. 17 pages of text, 12 pages of folded papers with pictures - siderographies with the map of Rhein´s silhouette accompanied by illustrations of famous places. Size of each page - 160x250 mm. Text set in a cardboard folder along with the pictures. Friedrich Hirchenhein NOVÉ PANORAMA RÝNA OD MÍŠNĚ PO KOLÍN. Míšeň, 1854. Neuestes Rhein-Panorama von Mainz bis Cöln / Nouveau panorama du Rhin de Mayence jusqu´a Cologne. Vyryl a textem doprovodil F. Hirchenhein, vytiskl J. G. Wirth & Comp., vydal Joseph Halenza. Psáno německy, název a vydavatelské údaje na deskách v německém a francouzském jazyce. 17 str. textové části, [12 str. skládaného papíru s obrazovou částí (ocelorytiny s plánem rýnského panoramatu, doprovázené ilustracemi významných míst, rozměry jednotlivých stran 160x250 mm]. Text vložen do kartonových desek, obrazová příloha adjustována tamtéž. Friedrich Hirchenhein NEUESTES RHEIN-PANORAMA VON MAINZ BIS CÖLN. Meißen, 1854. Neuestes Rhein-Panorama von Mainz bis Cöln / Nouveau panorama du Rhin de Mayence jusqu´a Cologne. Von F. Hirchenhein gestochen und mit seinem Text begleitet, gedruckt bei J. G. Wirth & Comp., herausgegeben bei Joseph Halenz. Geschrieben auf Deutsch und auf Tschechisch, der Titel und die Daten auf der Mappe auf Deutsch und Französisch. 17 Textseiten [12 Seiten mit Bildern (Stahlstiche des Rhein-Panoramas mit Illustrationen der bedeutenden Orten, einzelne Seiten: 160x250 mm], Kartonmappe.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Dionysius Cartusianus (1402-1471) ENARRATIONES.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Dionysius Cartusianus (1402-1471) ENARRATIONES. Koln am Rhein, 1533-1534. Two volumes of Dionysius´s Latin written commentaries to the Old Testament (5 books of Moses, books Job, Tobias, Judith, Ester, Esdras, Nehemias, 1. and 2. Book of Maccabees; Hosea, Joel and following books all the way to Malachias) printed in Koln by Peter Quentell, published by Johann Soter and Melchior Novesian.D. Dionysii Carthvusiani Enarrationes piae ac eruditae, in quinque Mosaicae legis libros, hoc est, Genesim, Fo. 1. Exodum, Fo. 142. Leuiticum, Fo. 234. Numerorum. Fo. 293. Deuteronomium. Fo. 352. Cvm gratia et privilegio Coloniae suis impensis Petrus Quentel excudebat. Anno M. D. XXXIIII. Mense Martio. CCCCXIIII fol., [12 fol. Title page, dedication, index]. Renaissance wooden book cover with the spine covered by leather with blind print stamp, remains of the pair of metal buckles, book eaten by woodworms. Title page with pen inscription ex libris of the parish house in Křtiny "Parochia Kyritainensis".D. Dionysii Carthvsiani piae ac ervditae Enarrationes. In Lib. Iob. Tobiae. Iudith. Hester. Esdrae. Nehemiae. I Machabaeorum. II Machabaeorum. Cvm gratia et privilegio. Coloniae, impensis Petri Quentell excudebat. Anno M. D. XXXIIII. Mense Martio. CCXVIII fol., [4 fol. Title page, dedication, index]. Renaissance wooden book binding with the spine covered by leather with blind print stamp, top metal buckle complete, bottom in parts, book in a bad condition (specially the leather book spine), eaten by woodworms, dirty. Front page with pen inscribed ex libris of the parish house in Křtiny "Parochia Kyritainensis".Comes together with binded: D. Dionysii Carthvsiani Enarrationes piae ac eruditae in XII. prophetas minores... Coloniae, expensis Iohannis Soteris & Melchioris Nouesiani. Anno M. D. XXXIII. Mense Septembri. CLXXIIII fol., [6 fol. Title page, dedication, index]. Dionysius Cartusianus - Flemish Cartesian monk, theologian, mystic and ascetic, author of many theological and ecclesiastical books. Popular author of the early modern times, author with large intellectual horizon. At one time it was common saying among the theologians „Qui Dionysius legit, nihil non legit," i.e. „There is nothing that has not be left to read to the one who read Dionýsius"Dionysius Cartusianus (1402-1471) ENARRATIONES. Kolín nad Rýnem, 1533-1534. Dva svazky Dionysiových latinsky psaných komentářů k starozákonním knihám (5 Mojžíšových knih; knihy Job, Tobiáš, Judit, Ester, Esdráš, Nehemiáš, 1. a 2. kniha Makabejských; Oseáš, Joel a následující knihy malých proroků až po Malachiáše), vytištěno v kolínské tiskárně u Petra Quentella, vydáno u Johanna Sotera a Melchiora Novesiana.D. Dionysii Carthvusiani Enarrationes piae ac eruditae, in quinque Mosaicae legis libros, hoc est, Genesim, Fo. 1. Exodum, Fo. 142. Leuiticum, Fo. 234. Numerorum. Fo. 293. Deuteronomium. Fo. 352. Cvm gratia et privilegio Coloniae suis impensis Petrus Quentel excudebat. Anno M. D. XXXIIII. Mense Martio. CCCCXIIII fol., [12 fol. titulní list, dedikace, index]. Renesanční dřevěná vazba na hřbetu potažená kůží se slepotiskovým dekorem, dvojice kovových přezek torzovitá, část knihy napadena červotočem. Na titulní straně perem připsané ex libris fary ve Křtinách „Parochia Kyritainensisů".D. Dionysii Carthvsiani piae ac ervditae Enarrationes. In Lib. Iob. Tobiae. Iudith. Hester. Esdrae. Nehemiae. I Machabaeorum.II Machabaeorum. Cvm gratia et privilegio. Coloniae, impensis Petri Quentell excudebat. Anno M. D. XXXIIII. Mense Martio. CCXVIII fol., [4 fol. titulní list, dedikace, index]. Renesanční dřevěná vazba na hřbetu potažená kůží se slepotiskovým dekorem, horní kovová přezka kompletní, dolní přezka torzovitá, kniha ve velice špatném stavu (zvláště kůže na hřbetu knihy), napadena červotočem, zašpiněná. Na titulní straně perem připsané ex libris fary ve Křtinách „Parochia Kyritainensis".Spolu svázáno: D. Dionysii Carthvsiani Enarrationes piae ac eruditae in XII. prophetas minores... Coloniae, expensis Iohannis Soteris & Melchioris Nouesiani. Anno M. D. XXXIII. Mense Septembri. CLXXIIII fol., [6 fol. titulní list, dedikace, index]. Dionysius Cartusianus - vlámský kartuziánský mnich, teolog, mystik a velký asketa, autor početné teologické a duchovní literatury. V raném novověku oblíbený autor s obrovským intelektuálním záběrem. Mezi teology se jednu dobu dokonce říkalo „Qui Dionysius legit, nihil non legit," tj. „Kdo četl Dionýsia, není nic, co by nečetl."Dionysius Cartusianus (1402-1471) ENARRATIONES. Köln am Rhein, 1533-1534. Zwei Bände der von Dionysios auf Lateinisch geschriebenen Kommentaren zu den alttestamentlichen Büchern (Pentateuch, Job, Tobias, Judit, Ester, Esra, Nehemia, 1. und 2. Makkabäer, Osee, Joel und das ganze Zwölfprophetenbuch), gedruckt bei Peter Quentell in Köln, herausgegeben bei Johann Soter und Melchior Novesiana.D. Dionysii Carthvusiani Enarrationes piae ac eruditae, in quinque Mosaicae legis libros, hoc est, Genesim, Fo. 1. Exodum, Fo. 142. Leuiticum, Fo. 234. Numerorum. Fo. 293. Deuteronomium. Fo. 352. Cvm gratia et privilegio Coloniae suis impensis Petrus Quentel excudebat. Anno M. D. XXXIIII. Mense Martio. CCCCXIIII fol., [12 Bl. Titelseite, Dedikation, Index]. Lederbezogener Renaissance-Einband mit Blinddruck, Reste der zwei Metallschnallen, ein Teil des Buches vom Holzwurm befallen. Auf der Titelseite Exlibris des Pfarrhauses in Křtiny „Parochia Kyritainensis".D. Dionysii Carthvsiani piae ac ervditae Enarrationes. In Lib. Iob. Tobiae. Iudith. Hester. Esdrae. Nehemiae. I Machabaeorum. II Machabaeorum. Cvm gratia et privilegio. Coloniae, impensis Petri Quentell excudebat. Anno M. D. XXXIIII. Mense Martio. CCXVIII fol., [4 Bl. Titelseite, Dedikation, Index]. Lederbezogener Renaissance-Einband aus Holz, geprägt, obere Schnalle komplett, untere Schnalle beschädigt, ganzes Buch in sehr schlechtem Zustand (vornehmlich das Leder auf dem Rücken), vom Holzwurm befallen und beschmutzt. Auf der Titelseite Exlibris des Pfarrhauses in Křtiny „Parochia Kyritainensis".Zusammen gebunden: D. Dionysii Carthvsiani Enarrationes piae ac eruditae in XII. prophetas minores... Coloniae, expensis Iohannis Soteris & Melchioris Nouesiani. Anno M. D. XXXIII. Mense Septembri. CLXXIIII fol., [6 Bl. Titelseite, Dedikation, Index].

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI ENARRATIONES IN IOANNIS EUANGELIUM, EPISTOLAM, & APOCALYPSIM Lyon, 1562. Tomvs Nonvs... Lvgdvni. Apud Sebastianum Honoratum. M. D. LXII. 1518 str., [112 str. title page, Index, Preface]. Written in Latin. Hard cover, cardboard desks covered with leather decorated with blind block printing and parchment corners, damaged, scraped and eaten by woodworm, remains of the buckles. Front page with pen inscribed ex libris of premonstratensians monastery in Zábrdovice „Liber Monast. Zaberdouicen. Ord. Premon. Cathalogo inscripto 1607.", also there inscribed numbers of inventory. „N: 13", printed „A VII." Paper label on the book spine marked „136". D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI ENARRATIONES IN IOANNIS EUANGELIUM, EPISTOLAM, & APOCALYPSIM Lyon, 1562. Tomvs Nonvs... Lvgdvni. Apud Sebastianum Honoratum. M. D. LXII. 1518 str., [112 str. titulní list, Index, Preface]. Psáno latinsky. Pevná vazba, lepenkové desky potažené kůží se slepotiskovým dekorem a pergamenovými rohy, poškozená, odřená, napadená červotočem, torza přezek. Na titulní straně perem připsané ex libris premonstrátského kláštera v Zábrdovicích „Liber Monast. Zaberdouicen. Ord. Premon. Cathalogo inscripto 1607.", tamtéž perem zn. inv. č. „N: 13", taktéž na předním přídeští, spolu s tištěným „A VII." a na papírovém štítku na hřbetu knihy, spolu s novějším štítkem zn. „136". D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI ENARRATIONES IN IOANNIS EUANGELIUM, EPISTOLAM, & APOCALYPSIM Lyon, 1562. Tomvs Nonvs... Lvgdvni. Apud Sebastianum Honoratum. M. D. LXII. 1518 Seiten., [112 Seiten, Titelseite, Index, Preface]. Geschrieben auf Lateinisch, Fester Einband, lederbezogene Kartonmappe, Blinddruck, Pergamentecken, beschädigt, vom Holzwurm befallen, Reste der Schnallen. Auf der Titelseite mit Feder zugeschriebenes Exlibris des Prämonstratenser-Klosters in Brno - Zábrdovice: „Liber Monast. Zaberdouicen. Ord. Premon. Cathalogo inscripto 1607.", mit Feder geschriebene Inventarnummer „N: 13", „A VII." gedruckt, Papieretikett auf dem Buchrücken und neueres Etikett mit N. „136".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jacobus Micyllus (1503-1558), Virgil Solis

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jacobus Micyllus (1503-1558), Virgil Solis (1514-1562) PUBLII OVIDII NASONIS METAMORPHOSEON. Frankfurt nad Mohanem, 1571. Pvb. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. In Singvlas Qvasqve Fabulas Argumenta. Ex postrema Jacobi Micylli Recognitione Francofvrti ad Moenum. Apud Georgium corvinium, et haeredes Vuigandi Galli. M. D. LXXI. 573 str., [12 str. P. Ovidii vita, ex eis ipsivs libris ab aldo M. R. collecta., 18 pages Index], title page missing, 169 woodcuts. Original leather binging is damaged, pages of the first and second volume eaten by woodworms (condition corresponds to the age). Ex libris inside the first book desk dated February of 1721, hand written notes. Jacobus Micyllus - poet and classical philologist, teacher from Frankfurt and Heidelberg, author of many commentaries of classical authors, including Ovidius, Livius, Tacit or Homer. His commentaries were very popular and were reprinted several times.Virgil Solis - graphic of Nuremberg, author of Ovidius illustrations who was inspired by Bernard Salomon (copy of Lyon´s published Metamorphosis, 1557). This type of Ovidius´s cycles was used until the half of 17th century. Solis´s illustrations were first used in two prints after his death, (Frankfurt, 1563).Jacobus Micyllus (1503-1558), Virgil Solis (1514-1562) PUBLII OVIDII NASONIS METAMORPHOSEON. Frankfurt nad Mohanem, 1571. Pvb. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. In Singvlas Qvasqve Fabulas Argumenta. Ex postrema Jacobi Micylli Recognitione Francofvrti ad Moenum. Apud Georgium corvinium, et haeredes Vuigandi Galli. M. D. LXXI. 573 str., [12 str. P. Ovidii vita, ex eis ipsivs libris ab aldo M. R. collecta., 18 str. Index], titulní list chybí, 169 dřevořezů. Původní kožená vazba, poškozená, listy první a druhé knihy napadeny červotočem (stav odpovídá stáří). Ex libris na předním přídeští datovaný v únoru 1721, rukopisné poznámky. Jacobus Micyllus - básník a klasický filolog, učitel působící ve Frankfurtu a Heidelbergu, autor komentářů klasických autorů, mj. Ovidia, Livia, Tacita či Homéra. Micyllovy komentáře se těšily velké popularitě a dočkaly se řady reedic.Virgil Solis - norimberský grafik, autor ovidiovských ilustrací, který se inspiroval kompozicemi Bernarda Salomona (lyonské vydání Metamorfóz, 1557). Tento typ se v ovidiovských cyklech posléze uplatňoval až do poloviny 17. stol. Solisovy ilustrace se poprvé objevily ve dvou tiscích vydaných až po jeho smrti (Frankfurt, 1563).Jacobus Micyllus (1503-1558), Virgil Solis (1514-1562) PUBLII OVIDII NASONIS METAMORPHOSEON. Frankfurt am Main, 1571. Pvb. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. In Singvlas Qvasqve Fabulas Argumenta. Ex postrema Jacobi Micylli Recognitione Francofvrti ad Moenum. Apud Georgium corvinium, et haeredes Vuigandi Galli. M. D. LXXI. 573 str., [12 S. P. Ovidii vita, ex eis ipsivs libris ab aldo M. R. collecta., 18 Seiten, Index], fehlende Titelseite, 169 Holzschnitte. Ursprünglicher Ledereinband beschädigt, ein paar erste Blätter vom Holzwurm befallen, der Zustand entspricht dem Alter. Exlibris Februar 1721, Marginalien.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Robert Bellarmino (1542-1621) DISPUTATIONES DE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Robert Bellarmino (1542-1621) DISPUTATIONES DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI. Ingolstadt, 1588. Dispvtationvm Roberti Bellarmini Politiani, Societatis Jesv, de Controversiis Christianae fidei, adversvs hvivs temporis haereticos, Tomus secundus, Ad S. D. N. Sixtvm V. Pont. Max... Ingolstadii, Ex officina typographica Davidis Sartorii. Anno Domini M. D. LXXXVIII. First edition of the second volume of Bellarmino´s Disputations about the controversial questions of the Christian faith. One of the most important theological books after the Trident Catholic reform that defends Catholic Church. The book was first published in several volumes in 1581-1593. Wooden book binding covered with leather, damaged, bottom metal buckle complete, top only in parts. Printed part of the book in perfect condition, 7 last pages slightly damaged by woodworms. Front page with pen written ex libris of order of minor from Brno, by St. Mary Magdalene „Conventu Brunensi Ord: Min: Reformat: ad S.tam Mariam Magdalena", inside front cover with hand written note „+ 1590 Initium Sapientie Timor Domini: (...) Professor huius Codicis:", book cover marked by letter and number „M" and inventory no. „N. 4". Robert Bellarmino - noted Italian Jesuit theologian, cardinal and one of the front Church representative after the Trident synod. He was sanctified in 1930 and a year later was declared to be the Teacher of the Church.Robert Bellarmino (1542-1621) DISPUTATIONES DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI. Ingolstadt, 1588. Dispvtationvm Roberti Bellarmini Politiani, Societatis Jesv, de Controversiis Christianae fidei, adversvs hvivs temporis haereticos, Tomus secundus, Ad S. D. N. Sixtvm V. Pont. Max... Ingolstadii, Ex officina typographica Davidis Sartorii. Anno Domini M. D. LXXXVIII. První vydání druhého svazku Bellarminových Rozprav o sporných otázkách křesťanské víry. Jeden ze zásadních teologických spisů potridentské katolické reformy, ve kterém se obhajuje doktrína katolické církve. Spis vycházel průběžně v několika svazcích v letech 1581-1593. Dřevěná vazba potažená kůží, poškozená, spodní kovová přezka kompletní, horní přezka torzovitá. Tištěná část knihy ve vynikajícím stavu, 7 závěrečných listů lehce napadeno červotočem. Na titulní straně perem připsané ex libris fary ve Křtinách „Parochia Kyritainensis" a starší přeškrtnuté ex libris brněnských minoritů u sv. Máří Magdaleny „Conventu Brunensi Ord: Min: Reformat: ad S.tam Mariam Magdalena", na předním přídeští značeno rukopisnou poznámkou perem „+ 1590 Initium Sapientie Timor Domini: (...) Professor huius Codicis:", na hřbetu knihy zn. názvem a písmenem „M" s inv. č. „N. 4". Robert Bellarmino - významný italský jezuitský teolog, kardinál, jeden z předních představitelů katolické reformy po tridentském koncilu. V r. 1930 byl svatořečen a o rok později prohlášen učitelem církve.Robert Bellarmino (1542-1621) DISPUTATIONES DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI. Ingolstadt, 1588. Dispvtationvm Roberti Bellarmini Politiani, Societatis Jesv, de Controversiis Christianae fidei, adversvs hvivs temporis haereticos, Tomus secundus, Ad S. D. N. Sixtvm V. Pont. Max... Ingolstadii, Ex officina typographica Davidis Sartorii. Anno Domini M. D. LXXXVIII. Erste Ausgabe des zweiten Bands der Behandlung über umstrittenen Fragen der christlichen Glaube von Bellarmino. Eine der wichtigsten theologischen Schriften der tridentinischen Reform in der katholischen Kirche. Herausgegeben schrittweise zwischen den Jahren 1581-1593. Lederbezogener Holzeinband beschädigt, Reste der oberen Schnalle, untere Schnalle komplett. Gedruckter Teils des Buchs in hervorragendem Zustand, 7 letzte Blätter vom Holzwurm befallen, obere Schnalle stark beschädigt. Auf der Titelseite mit Feder geschriebenes Exlibris des Pfarrhauses in Křtiny „Parochia Kyritainensis", älteres Exlibris der Brünner Minoriten bei Hl. Maria Magdalena „Conventu Brunensi Ord: Min: Reformat: ad S.tam Mariam Magdalena", mit Feder geschriebene Notiz „+ 1590 Initium Sapientie Timor Domini: (...) Professor huius Codicis:", der Titel und „M" mit Inventarnummer „N. 4" auf dem Buchrücken.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS Antverps, 17ht

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS Antverps, 17ht century. One of Plantin´s edition of Latin bible, marked on two places with mark of Christoph Plantin (1520-1589) with the symbol of compass and his personal motto „Labore et Constantia". After Plantin´s death this mark was used by his successors in Antwerp's printer house Officina Plantiniana. 1055 pages, 30 pages (3. and 4.book of Esdras), [50 pages]. Temporary had cover, wooden cover with leather is scraped, book spine and corners are damaged, remains of two leather buckles with metal parts, title page is missing. Inside of the front cover with pen inscription „Ex Libris Simonis Thomae Krzizek Curati Mrakotinensis et Studenensis". BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS Antverpy, 17. stol. Jedna z plantinských edic latinské bible, na dvou místech opatřena tiskařskou značkou Christopha Plantina (1520-1589) se symbolem kompasu a s jeho osobním mottem „Labore et Constantia". Po Plantinově smrti používali tuto značku jeho následovníci v antverpské tiskárně Officina Plantiniana. 1055 str., 30 str. (3. a 4. kniha Esdrášova), [50 str.]. Dobová pevná vazba, dřevěné desky potažené kůží, vazba odřená, ve hřbetu a na rozích poškozená, torza dvou kožených přezek s kovovými úchyty, titulní list chybí. Na předním přídeští přípis perem „Ex Libris Simonis Thomae Krzizek Curati Mrakotinensis et Studenensis". BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS Antwerpen, 17. Jh. Eine der lateinischen Ausgaben der Bibel, zwei Druckermarken von Christoph Plantin (1520-1589) mit Symbol eines Kompasses und seinem persönlichem Motto „Labore et Constantia". Nach dem Tod Plantins, haben die gleiche Marke seine Nachfolger in der Druckerei Officina Plantiniana in Antwerpen benutzt. 1055 Seiten., 30 Seiten. (3. und 4. Buch Esra), [50 str.]. Zeitgenössischer Festeinband etwas beschädigt auf der Ecken und Rücken, lederbezogene Holzmappe, Fragmente der zwei Lederschließen mit Metallgriffen, fehlendes Titelblatt. Innen auf der Mappe „Ex Libris Simonis Thomae Krzizek Curati Mrakotinensis et Studenensis".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CORPUS IURIS CIVILIS (INSTITION AND CODEX OF

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CORPUS IURIS CIVILIS (INSTITION AND CODEX OF EMPEROR JUSTINIAN), Mainz, 1599 and 1662. Pair of classical law collections from the set „Corpus iuris civilis", one of the pillars of European law history.Institutiones imperiales. Mainz, 1599. Institvtiones imperiales latino-germanicae. Die vier Bücher Institvtionvm Keysers Ivstiniani, der Jugent im keyserlichen Rechten zum anfang vn[d] vnderweisung geschrieben /mit Fleiβ verteutscht/ Durch Justinum Goblerum. Getruckt zum Mäyntz /Durch Balthasar Lippen/ In verlegung Arnold Quentels. Four books of Institutions by Byzantine emperor Justinian I. (about 482-565), basics of the principles of European law edited by Justin Göbler (1504-1567). 432 pages, [14 pages foreword, content]. Binded in white parchment cover, marked "IAZ" and dated "1608", in good condition, last page damaged (torn, part missing).Codicis Iustiniani. 1662. Codicis Ivstiniani D. N. Sacratissimi Principis PP. Avgvsti Repetitae Praelectionis Libri XII. Notis Dionysii Gothofredi I. C. illustrati... M. DC. LXII. Latin written document about Roman law. 972 numbered columns (each page with 2 columns divided by black line), [16 pages with title page, dedication, index and foreword]; Avthenticae, Sev Novellae Constitvtiones D. Ivstiniani Sacratissimi Principis... 568 numbered columns, [8 pages foreword, content]. Binded in white parchment, covered damaged, especially on the book spine, other than that in a good condition, pages dirty, one of them more damaged (torn, part missing). CORPUS IURIS CIVILIS (INSTITUCE A KODEX CÍSAŘE JUSTINIÁNA). Mohuč, 1599 a 1662. Dvojice klasických právních spisů patřících do souboru „Corpus iuris civilis", jednoho z pilířů evropských právních dějin.Institutiones imperiales. Mohuč, 1599. Institvtiones imperiales latino-germanicae. Die vier Bücher Institvtionvm Keysers Ivstiniani, der Jugent im keyserlichen Rechten zum anfang vn[d] vnderweisung geschrieben /mit Fleiβ verteutscht/ Durch Justinum Goblerum. Getruckt zum Mäyntz /Durch Balthasar Lippen/ In verlegung Arnold Quentels. Čtyři knihy Institucí od byzantského císaře Justiniána I. (kolem r. 482-565), základní principy evropské právní vědy v edici Justina Göblera (1504-1567). 432 str., [14 str. předmluva, obsah]. Vázáno v bílé pergamenové vazbě, zn. „IAZ" a dat. „1608", v dobrém stavu, poslední list poškozený (roztržený, část chybí).Codicis Iustiniani. 1662. Codicis Ivstiniani D. N. Sacratissimi Principis PP. Avgvsti Repetitae Praelectionis Libri XII. Notis Dionysii Gothofredi I. C. illustrati... M. DC. LXII. Latinsky psané pojednání o římském právu. 972 číslovaných sloupců (na každé straně 2 sloupce oddělené černou linkou), [16 str. titulní list, věnování, index, předmluva]; Avthenticae, Sev Novellae Constitvtiones D. Ivstiniani Sacratissimi Principis... 568 číslovaných sloupců, [8 str. předmluva, obsah]. Vázáno v bílé pergamenové vazbě. Vazba zvláště na hřbetě poškozená, jinak v dobrém stavu, listy zašpiněné, jeden list více poškozený (roztržený, část chybí). CORPUS IURIS CIVILIS (INSTITUTION UND KODEX DES KAISERS JUSTINIAN), Mainz, 1599 und 1662. Zwei klassische juristische Schriften aus der Reihe „Corpus iuris civilis", einer der Pfeiler der europäischen Rechtsgeschichte.Institutiones imperiales. Mainz, 1599. Institvtiones imperiales latino-germanicae. Die vier Bücher Institvtionvm Keysers Ivstiniani, der Jugent im keyserlichen Rechten zum anfang vn[d] vnderweisung geschrieben /mit Fleiβ verteutscht/ Durch Justinum Goblerum. Getruckt zum Mäyntz /Durch Balthasar Lippen/ In verlegung Arnold Quentels. Vier Bücher der Institutionen des byzantinischen Kaisers Justinian I. (um 482-565), Grundprinzipe der europäischen Rechtswissenschaft in der Edition von Justin Göbler (1504-1567). 432 Seiten. [14 Seiten. Vorwort, Inhaltsverzeichnis]. Weißer Pergamenteinband, bez. „IAZ" und datiert „1608", in gutem Zustand, letztes Blatt beschädigt (fehlender Teil).Codicis Iustiniani. 1662. Codicis Ivstiniani D. N. Sacratissimi Principis PP. Avgvsti Repetitae Praelectionis Libri XII. Notis Dionysii Gothofredi I. C. illustrati... M. DC. LXII. Auf Latein geschriebenes Traktat über römischem Recht, 972 numm. Spalten (auf jeder Seite zwei Spalten mit schwarzer Linie dazwischen, [16 S., Titelblatt, Widmung, Vorwort, Index]; Avthenticae, Sev Novellae Constitvtiones D. Ivstiniani Sacratissimi Principis... 568 numm. Spalten, [8 S. Vorwort, Index]. Weißer Pergamenteinband - der Buchrücken beschädigt, sonst in gutem Zustand, schmutzige Blätter, ein Blatt zerrissen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
M. VAL. MARTIALIS EPIGRAMMATON Munich, 1633. M.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: M. VAL. MARTIALIS EPIGRAMMATON Munich, 1633. M. Val. Martialis Epigrammaton libri 12. Xeniorvm lib. 1. Apophoretorvm lib. 1. Omni rervm et verborvm obscaenitate sublata, mendique plurimis, ad optimorum auctorum & exemplarium fidem, ex fide castigatis. Accessitgeminus index (...). Cura & studio Matthaei Raderi è Societate Iesv. Monachii, Apud Cornelivm Leysserivm. Anno MDCXXXIII. Total of fourteen Martialis´s books of Latin written epigrams, the name of 13. And 14. Volumes are Xenia and Apophoreta. Edited by Jesuit Matthao Rader (1561-1634). 362 pages, [30 pages Index, 11 pages Syllabus Epigrammatum]. Hard cover, plywood with leather, in good condition. M. VAL. MARTIALIS EPIGRAMMATON Mnichov, 1633. M. Val. Martialis Epigrammaton libri 12. Xeniorvm lib. 1. Apophoretorvm lib. 1. Omni rervm et verborvm obscaenitate sublata, mendique plurimis, ad optimorum auctorum & exemplarium fidem, ex fide castigatis. Accessitgeminus index (...). Cura & studio Matthaei Raderi è Societate Iesv. Monachii, Apud Cornelivm Leysserivm. Anno MDCXXXIII. Celkem čtrnáct Martialových knih latinsky psaných epigramů, z nichž 13. a 14. kniha nesou názvy Xenia a Apophoreta. Edice jezuity Matthaea Radera (1561-1634). 362 str., [30 str. Index, 11 str. Syllabus Epigrammatum]. Pevná vazba, lepenka s koženým hřbetem, v dobrém stavu. M. VAL. MARTIALIS EPIGRAMMATON München, 1633. M. Val. Martialis Epigrammaton libri 12. Xeniorvm lib. 1. Apophoretorvm lib. 1. Omni rervm et verborvm obscaenitate sublata, mendique plurimis, ad optimorum auctorum & exemplarium fidem, ex fide castigatis. Accessitgeminus index (...). Cura & studio Matthaei Raderi è Societate Iesv. Monachii, Apud Cornelivm Leysserivm. Anno MDCXXXIII. Zus. 14 auf Lateinisch geschriebene Epigramme von Martial, 13. und 14. Buch mit Namen Xenia und Apophoreta. Edition des Jesuiten Mattheus Rader (1561-1634). 362 S., [30 S. Index, 11 S. Syllabus Epigrammatum]. Festeinband, Pappe mit Lederrücken, in gutem Zustand.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SET OF POLITICAL DOCUMENTS Germany, 1674-1686. Set

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SET OF POLITICAL DOCUMENTS Germany, 1674-1686. Set of six single titles binded in one volume talking about the political events in Europe: the Dutch history, French-Habsburk conflict for hegemony in Europe, attacks of the Otooman Empire and the consequent threat to the Habsburgs and the whole of Christian Europe. German written. Light leather hard cover, desks covered with leather, in good condition. Pair of buckles are missing.Frantzösische Tyranney. 1674. Frantzösische Tyranney, Das ist: Umständlich-waarhaffte Erzehlung, der bißher verborgenen unmenschlichen Grausamkeiten, so durch die Frantzosen in denen Niederlanden Zeit hero verübet worden. Benebenst einem Anhang des letzern der Frantzösischen Armee durch Braband und Flandern gethanen Marsches... Gedruckt, im Jahr 1674. Book about the French tyranny in Holland. Published anonymously, place not mentioned. 84 pages.Neu-Eröffnetes geheimes Staats-Cabinet. Frankfurt am Mein and Leipzig, 1683. Neu-Eröffnetes geheimes Staats-Cabinet/ Der Europäischen Welt/ Worinnen deroselben itziger Zustand und weitaussehende Staats-Messures vorgestellet Arden... Franckfurt In Verlegung des Autoris, und zu finden in Leipzig bey Christian Weidmannen, Gedruckt im 1683. Jahr. Political brochure pamphlet including a fictional dialog between Luis XIV., Richelieu and Mazarin about the ending of the Hansburk reign domination and elevating France to the post of fist European power. 132 pages.Curiose Staats-Gedancken. 1684. Curiose Staats-Gedancken / Uber Den verwirrten Zustand des Königreichs Ungarn... Gedruckt im Jahr 1684. Political writings about the unstable Hungary, about the threat to the Christian faith, about the possibility of Turks besieging of Vienna, about protestants in Hungary... Tököly was organizing an anti-Habsburk revolt and for this reason he collaborated with Turks. In High Hungary he made a dukedom and in time of the Turks besiege of Vienna in 1683 he took over Bratislava. Published anonymously, place of publishing not mentioned. 64 pages, following 14 pages torn out.Unknown title. 1684/1685 (?). Political file about the Turkish expansion and wars. Title page and first pages of the first chapter are missing, [116 pages.].Curieuse und eigentliche Beschreibung der Welt-berussenen Dardanellen. Frankfurt am Mein and Leipzig, 1685. Curieuse und eigentliche Beschreibung der Welt-berussenen Dardanellen... Franckfurt und Leipzig/ bey Christian Weidmannen. Gedruckt im 1685 sten Jahr. 36 str.Du Blut-Hund Mahomet. Frankfurt am Mein and Leipzig, 1686. Du Blut-Hund Mahomet, wie ist dir zu Muthe?... Franckfurt und Leipzig zu finden bey Christian Weidmannen / Gedruckt im 1686 sten Jahr. Document about Turks and Osman Empire. 94 pages SOUBOR POLITICKÝCH SPISŮ Německo, 1674-1686. Konvolut šesti samostatných titulů svázaných v jeden celek, pojednávajících o soudobém politickém dění v Evropě: problematika Nizozemí, francouzsko-habsburský souboj o hegemonii v Evropě, výboje Osmanské říše a z toho plynoucí ohrožení pro Habsburky a celou křesťanskou Evropu. Psáno německy. Světle kožená pevná vazba, desky potažené kůží, v dobrém stavu, dvojice přezek chybí.Frantzösische Tyranney. 1674. Frantzösische Tyranney, Das ist: Umständlich-waarhaffte Erzehlung, der bißher verborgenen unmenschlichen Grausamkeiten, so durch die Frantzosen in denen Niederlanden Zeit hero verübet worden. Benebenst einem Anhang des letzern der Frantzösischen Armee durch Braband und Flandern gethanen Marsches... Gedruckt, im Jahr 1674. Pojednání o francouzské tyranii v Nizozemí. Publikováno anonymně, místo vydání neuvedeno. 84 str.Neu-Eröffnetes geheimes Staats-Cabinet. Frankfurt nad Mohanem a Lipsko, 1683. Neu-Eröffnetes geheimes Staats-Cabinet/ Der Europäischen Welt/ Worinnen deroselben itziger Zustand und weitaussehende Staats-Messures vorgestellet Arden... Franckfurt In Verlegung des Autoris, und zu finden in Leipzig bey Christian Weidmannen, Gedruckt im 1683. Jahr. Politický pamflet, jehož součástí je fiktivní rozhovor mezi Ludvíkem XIV., Richelieuem a Mazarinem o odstranění nadvlády Habsburků a povznesení Francie jakožto první evropské velmoci. 132 str. Curiose Staats-Gedancken. 1684. Curiose Staats-Gedancken / Uber Den verwirrten Zustand des Königreichs Ungarn... Gedruckt im Jahr 1684. Politický spis o rozbouřených Uhrách, o nebezpečí pro křesťanskou víru, o tom, zda Turci znovu oblehnou Vídeň, o tom jak je to s Tökölym a protestanty v Uhrách... Tököly organizoval protihabsburské povstání a za tímto účelem se paktoval s Turky. V Horních Uhrách vytvořil knížectví a v době, kdy Turci v r. 1683 obléhali Vídeň, obsadil Bratislavu. Publikováno anonymně, místo vydání neuvedeno. 64 str., následujících 14 str. vytrženo.Neznámý titul. 1684/1685 (?). Politický spis o turecké expanzi a válkách. Titulní list a úvodní strany první kapitoly chybí, [116 str.].Curieuse und eigentliche Beschreibung der Welt-berussenen Dardanellen. Frankfurt nad Mohanem a Lipsko, 1685. Curieuse und eigentliche Beschreibung der Welt-berussenen Dardanellen... Franckfurt und Leipzig/ bey Christian Weidmannen. Gedruckt im 1685 sten Jahr. 36 str.Du Blut-Hund Mahomet. Frankfurt nad Mohanem a Lipsko, 1686. Du Blut-Hund Mahomet, wie ist dir zu Muthe?... Franckfurt und Leipzig zu finden bey Christian Weidmannen / Gedruckt im 1686 sten Jahr. Pojednání o Turcích a Osmanské říši. 94 str.POLITISCHE SCHRIFTEN Deutschland, 1674-1686. Konvolut von sechs selbständigen Titeln in einem Band, über zeitgenössischem Geschehen in europäischer Politik: Niederlanden, Kampf zwischen Frankreich und Habsburgern um die Hegemonie in Europa, Eroberungen des Osmanischen Reichs und daraus folgende Bedrohung christlicher Europa. Auf Deutsch geschrieben, heller Ledereinband, fehlende Schnallen, in gutem Zustand.Frantzösische Tyranney. 1674. Frantzösische Tyranney, Das ist: Umständlich-waarhaffte Erzehlung, der bißher verborgenen unmenschlichen Grausamkeiten, so durch die Frantzosen in denen Niederlanden Zeit hero verübet worden. Benebenst einem Anhang des letzern der Frantzösischen Armee durch Braband und Flandern gethanen Marsches... Gedruckt, im Jahr 1674. Abhandlung über französischer Tyrannei in Niederlanden, anonym herausgegeben, 84 S.Neu-Eröffnetes geheimes Staats-Cabinet. Frankfurt am Main und Leipzig, 1683. Neu-Eröffnetes geheimes Staats-Cabinet/ Der Europäischen Welt/ Worinnen deroselben itziger Zustand und weitaussehende Staats-Messures vorgestellet Arden... Franckfurt In Verlegung des Autoris, und zu finden in Leipzig bey Christian Weidmannen, Gedruckt im 1683. Jahr. Politisches Pamphlet mit fiktivem Gespräch zwischen Ludwig XIV., Richelieu und Mazarin über Entfernung der Vorherrschaft der Habsburger in Europa. 132 S.Curiose Staats-Gedancken. 1684. Curiose Staats-Gedancken / Uber Den verwirrten Zustand des Königreichs Ungarn... Gedruckt im Jahr 1684. Politische Schrift über stürmischem Ungarn und möglicher Türkenbelagerung von Wien usw., anonym herausgegeben, 64 S., 14 fehlende Seiten. Ohne Titel. 1684/1685 (?).Politische Schrift über Expansion der Türken. Titelseite und ein paar folgende Seiten fehlen.[116 S.].Curieuse und eigentliche Beschreibung der Welt-berussenen Dardanellen. Frankfurt nad Mohanem a Lipsko, 1685. Curieuse und eigentliche Beschreibung der Welt-berussenen Dardanellen... Franckfurt und Leipzig/ bey Christian Weidmannen. Gedruckt im 1685 sten Jahr. 36 S.Du Blut-Hund Mahomet. Frankfurt am Main und Leipzig, 1686. Du Blut-Hund Mahomet, wie ist dir zu Muthe?... Franckfurt und Leipzig zu finden bey Christian Weidmannen / Gedruckt im 1686 sten Jahr. Abhandlung über Türken und Osmanischem Reich. 94 S.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Jacob Weingarten (1629-1701) AUSZUG STADT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Jacob Weingarten (1629-1701) AUSZUG STADT RECHT. Nuremberg, 1700. Viertmahlig- vermehrt- und von denen Fählern gereinigter Außzug der Königlichen Stadt-Recht/ Im Erb-Königreich Böheimb/ mit Anführung derer/ in denenselben einstimmigen Texten/ und wo in der verneuerten Königl. Böhmisch- auch Mährischen Landes-Ordnungen/ Novellen, Declaratorien... In Verlegung Balthasar Joachim Endters/ Buchhändlers Nürnberg. Im Jahr Christi 1700. German written part of the city law. 256 pages (Von Recht und Gerechtigkeit), 52 pages (Instruction Der Königlichen und Leibgeding-Städte/ im Königreich Böheimb. De dato Prag 2. Martii, Anno 1651.), [70 pages dedication, content, index]. Leather hard cover, in good condition. Johann Jacob Weingarten (1629-1701) AUSZUG STADT RECHT. Norimberk, 1700. Viertmahlig- vermehrt- und von denen Fählern gereinigter Außzug der Königlichen Stadt-Recht/ Im Erb-Königreich Böheimb/ mit Anführung derer/ in denenselben einstimmigen Texten/ und wo in der verneuerten Königl. Böhmisch- auch Mährischen Landes-Ordnungen/ Novellen, Declaratorien... In Verlegung Balthasar Joachim Endters/ Buchhändlers Nürnberg. Im Jahr Christi 1700. Německy psaný výňatek z městského práva. 256 str. (Von Recht und Gerechtigkeit), 52 str. (Instruction Der Königlichen und Leibgeding-Städte/ im Königreich Böheimb. De dato Prag 2. Martii, Anno 1651.), [70 str. dedikace, obsah, rejstřík]. Kožená vazba, v dobrém stavu. Johann Jacob Weingarten (1629-1701) AUSZUG STADT RECHT. Nürnberg, 1700. Viertmahlig- vermehrt- und von denen Fählern gereinigter Außzug der Königlichen Stadt-Recht/ Im Erb-Königreich Böheimb/ mit Anführung derer/ in denenselben einstimmigen Texten/ und wo in der verneuerten Königl. Böhmisch- auch Mährischen Landes-Ordnungen/ Novellen, Declaratorien... In Verlegung Balthasar Joachim Endters/ Buchhändlers Nürnberg. Im Jahr Christi 1700. Auf Deutsch geschriebener Auszug aus dem Stadtrecht. 256 S. (Von Recht und Gerechtigkeit), 52 S. (Instruction Der Königlichen und Leibgeding-Städte/ im Königreich Böheimb. De dato Prag 2. Martii, Anno 1651.), [70 S. Dedikation, Inhaltsverzeichnis, Index]. Ledereinband, in gutem Zustand.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ehrenreich Pirhing (1606-1679) DOCTRINA SS.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ehrenreich Pirhing (1606-1679) DOCTRINA SS. CANONUM. Venice, 1711. Synopsis pirhingiana, seu Compendiaria SS. Canonum Doctrina, ex fusioribus quinque tomis R. P. Ernrici Pirhing, Societatis Jesu, SS. Canonum in Catholica Episcopali Academia Dilingana Professoris emeriti... Venetiis, MDCCXI. Apud Nicolaum Pezzana. Latin written canonic law by Jesuit Ehrenreich Pirhing published in Venice by Niccola Pezzano. 716 pages., [12 pages foreword and content, 24 pages index]. Hard cover, desks covered with leather with blind block printing decor, in good condition, one buckle missing. Ehrenreich Pirhing (1606-1679) DOCTRINA SS. CANONUM. Benátky, 1711. Synopsis pirhingiana, seu Compendiaria SS. Canonum Doctrina, ex fusioribus quinque tomis R. P. Ernrici Pirhing, Societatis Jesu, SS. Canonum in Catholica Episcopali Academia Dilingana Professoris emeriti... Venetiis, MDCCXI. Apud Nicolaum Pezzana. Latinsky psaný spis kanonického práva od jezuity Ehrenreicha Pirhinga, vydaný v Benátkách u Niccola Pezzany. 716 str., [12 str. předmluva a rubriky, 24 str. rejstřík]. Pevná vazba, desky potažené kůží se slepotiskovým dekorem, v dobrém stavu, jedna přezka chybí. Ehrenreich Pirhing (1606-1679) DOCTRINA SS. CANONUM. Venedig, 1711. Synopsis pirhingiana, seu Compendiaria SS. Canonum Doctrina, ex fusioribus quinque tomis R. P. Ernrici Pirhing, Societatis Jesu, SS. Canonum in Catholica Episcopali Academia Dilingana Professoris emeriti... Venetiis, MDCCXI. Apud Nicolaum Pezzana. Lateinische Schrift des kanonischen Rechtes vom Jesuiten Ehrenreich Pirhing, herausgegeben von Niccolo Pezzano in Venedig 716 S., [12 S. Vorwort und Rubriken, 24. S. Index]. Festeinband, Lederbezug mit Blinddruck, in gutem Zustand, eine der Schnallen fehlt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Christoph Schambogen (1636-1696)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Christoph Schambogen (1636-1696) PRAELECTIONES PUBLICAE - UNIVERSITY LECTURES WITH HANDWRITTEN NOTES BY A LAW STUDENT. Prague, 1727. Praelectiones publicae in D. Justiniani Institutionum juris quatuor libros compositae, et in Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis Magnae Aulae Carolinae Auditorio Juridico dictatae a Joanne Christophoro Schambogen... Sixth edition of public lectures by J. Ch. Schambogen with the explanation of Justinian institutions given at Charles - Ferdinand University, Latin written, financied by Capar Zacharia Wusin and book seller Cornelius Peter Werner, published Karl Jan Hrab. 162 pages, [15 pages of dedication, certification, fama posthuma J. Ch. Schambogen and a prayer by Thomas Aquinas], Front showing a copperplate depicting the author of the publishing. Hard cover with leather, in good condition. Blank pages with hand-written notes, according to the signature on the front, made by a student Ludvik Jan in 1739 when he frequented the lectures of Václav Dvořák, a professor of Prague´s University. Johann Christoph Schambogen (1636-1696) PRAELECTIONES PUBLICAE - UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY S RUKOPISNÝMI POZNÁMKAMI STUDENTA PRÁV. Praha, 1727. Praelectiones publicae in D. Justiniani Institutionum juris quatuor libros compositae, et in Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis Magnae Aulae Carolinae Auditorio Juridico dictatae a Joanne Christophoro Schambogen... Šesté vydání veřejných přednášek právníka J. Ch. Schambogena s výkladem Justiniánových institucí na Karlo-Ferdinandově univerzitě, psáno latinsky, vydáno nákladem Kašpara Zachariáše Wusina a knihkupce Kornelia Petra Wernera, vytištěno u Karla Jana Hraby. 162 str., [15 str. dedikace, aprobace, fama posthuma J. Ch. Schambogena a modlitba Tomáše Akvinského], na frontispisu mědirytina s vyobrazením autora spisu. Pevná vazba, desky potažené kůží, v dobrém stavu. Na nepotištěných listech perem psané rukopisné poznámky, podle přípisu na přední předsádce pořízené v roce 1739 studentem Ludvíkem Janem navštěvujícím kurzy Václava Dvořáka, profesora na pražské univerzitě. Johann Christoph Schambogen (1636-1696) PRAELECTIONES PUBLICAE - UNIVERSITÄTSVORTÄGE MIT MARGINALIEN EINES JURASTUDNETEN. Prag, 1727. Praelectiones publicae in D. Justiniani Institutionum juris quatuor libros compositae, et in Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis Magnae Aulae Carolinae Auditorio Juridico dictatae a Joanne Christophoro Schambogen... Sechste Ausgabe der öffentlichen Vorträgen des Juristen J. Ch. Schambogen auf der Karl-Ferdinand Universität mit Auslegung der Institutionen des Justinians, auf Lateinisch, herausgegeben auf Kosten von Kašpar Zachariáš Wusin und des Buchhändlers Kornelius Petr Werner, gedruckt bei Karel Jan Hraba. 162 S., [15 S. Dedikation, Approbation, fama posthuma J. Ch. Schambogen und Gebet von Thomas Acquinas], vorne Kupferstich mit Abbildung des Verfassers. Festeinband, lederbezogene Mappe, in gutem Zustand. Handgeschriebene Notizen, laut der Zuschrift auf erster Seite geschrieben vom Student Ludvík Jan, der in 1739 die Vorträge des Professors Václav Dvořák an der Prager Universität besuchte.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Matthias Gabrielow NEUES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Matthias Gabrielow NEUES DEUTSCH-FRANZÖSISCH-LATEINISCH-ITALIÄNISCH-RUßISCHES WÖRTERBUCH. Moscow, 1781. New German-French-Latin-Italian-Russian dictionary. 766 pages, [XV pages of dedication, foreword]. Hard cover, plywood, leather, slightly scraped, in good condition. Matthias Gabrielow NEUES DEUTSCH-FRANZÖSISCH-LATEINISCH-ITALIÄNISCH-RUΒISCHES WÖRTERBUCH. Moskva, 1781. Nový německo-francouzsko-latinsko-italsko-ruský slovník. 766 str., [XV str. dedikace, předmluva]. Pevná vazba, lepenka, kůže, místy odřená, v dobrém stavu. Matthias Gabrielow NEUES DEUTSCH-FRANZÖSISCH-LATEINISCH-ITALIÄNISCH-RUSISCHES WÖRTERBUCH. Moskau, 1781. Das neue deutsch-französisch- lateinisch-italienisch- russisches Wörterbuch. 766 S., [XV S. Dedikation, Vorwort]. Festeinband, Pappe, Leder, stellenweise berieben, in gutem Zustand.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Guillaume Thomas François Raynal (1713-1796)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Guillaume Thomas François Raynal (1713-1796) ATLAS, 1787 (?). Analyse succincte de l`Atlas, dressé Pour l`Histoire Philosophique et Politique des Établislemens et du Commerce des Européens dans les deux Indes. French written publication with copperplate map of the work, not numbered index of the maps. 23 pages [1 page index], 50 double-page maps. Hard cover, cardboard covered with leather. Book cover damaged and rims of first several pages damaged, some torn. Guillaume Thomas François Raynal - French writer, thinker and priest.Guillaume Thomas François Raynal (1713-1796) ATLAS. 1787 (?) Analyse succincte de l`Atlas, dressé Pour l`Histoire Philosophique et Politique des Établislemens et du Commerce des Européens dans les deux Indes. Francouzsky psaný tisk s mědirytinami map světa, nestránkovaný rejstřík tabulí. 23 str., [1 str. rejstřík], 50 dvoustránkových tabulí. Pevná vazba, lepenka potažená kůží. Poškozená vazba a okraje několika počátečních listů, některé listy natržené. Guillaume Thomas François Raynal - francouzský spisovatel a myslitel, kněz.Guillaume Thomas François Raynal (1713-1796) ATLAS. 1787 (?). Analyse succincte de l`Atlas, dressé Pour l`Histoire Philosophique et Politique des Établislemens et du Commerce des Européens dans les deux Indes. Auf Französisch geschriebener Druck mit Kupferstichen, Index der Tafeln ohne Numm. 23 S. [1 S. Inhaltsverzeichnis], 50 doppelseitige Tafeln Festeinband, lederbezogene Pappe, beschädigter Einband und Ränder einiger Blätter am Anfang.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) REISE EINES KÖNIGLICHEN FRANZÖSISCHEN OFFICIERS. Altenburg, 1774. Reise eines königlichen französischen Officiers nach den Insuln Frankreich und Bourbon, dem Vorgebürge der guten Hoffnung u. s. w. Nebst neuen Bemerkungen über die Naturhistorie und die Menschen. Aus dem Französischen übersetzet und mit einigen Anmerkungen versehen. Zwey Theile. Mit Kupfern. Altenburg in der Richterischen Buchhandlung 1774. German translation of the travel book written by French army officers with then modern discoveries of the Natural history and of the colonial history. Rare first German translation of „Voyage à l`Île de France, à l`île Bourbon et au cap de Bonne-Espérance" (1773), i.e. Travel to Île de France (today Mauricius), Île de Bourbon (today Réunion) and Cape of Good Hope. Author of the German translation is Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828). 426 pages [XII str.], 6 copperplate desks (full page or folding) and other small illustrations. Hard cover, cardboard with leather book spine and corners, missing pages 417-424. Pen inscription on the last page „Johann Pischell Sternberg". Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre - French writer, botanist and traveler.Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) REISE EINES KÖNIGLICHEN FRANZÖSISCHEN OFFICIERS. Altenburg, 1774. Reise eines königlichen französischen Officiers nach den Insuln Frankreich und Bourbon, dem Vorgebürge der guten Hoffnung u. s. w. Nebst neuen Bemerkungen über die Naturhistorie und die Menschen. Aus dem Französischen übersetzet und mit einigen Anmerkungen versehen. Zwey Theile. Mit Kupfern. Altenburg in der Richterischen Buchhandlung 1774. Do němčiny přeložený dvoudílný cestopis francouzských důstojníků s nejnovějšími dobovými poznatky z přírodních dějin a koloniálních dějin lidstva. Vzácné první německé vydání „Voyage à l`Île de France, à l`île Bourbon et au cap de Bonne-Espérance" (1773), tj. cesta na Île de France (dnešní Mauricius), Île de Bourbon (dnešní Réunion) a Mys Dobré naděje. Autorem německého překladu je Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828). 426 str., [XII str.], 6 mědirytinových tabulí (celostránkových či rozkládacích) a další drobnější ilustrace. Pevná vazba, lepenka s koženým hřbetem a rohy, poškozená, chybí str. 417-424. Přípis perem na zadní předsádce „Johann Pischell Sternberg". Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre - francouzský spisovatel, botanik a cestovatel.Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) REISE EINES KÖNIGLICHEN FRANZÖSISCHEN OFFICIERS. Altenburg, 1774. Reise eines königlichen französischen Officiers nach den Insuln Frankreich und Bourbon, dem Vorgebürge der guten Hoffnung u. s. w. Nebst neuen Bemerkungen über die Naturhistorie und die Menschen. Aus dem Französischen übersetzet und mit einigen Anmerkungen versehen. Zwey Theile. Mit Kupfern. Altenburg in der Richterischen Buchhandlung 1774. Ins Deutsche übersetzter zweiteiliger Reisebericht französischer Offizieren mit neusten Erkenntnissen aus Naturwissenschaften und Kolonialgeschichte. Wertvolle erste Ausgabe auf Deutsch „Voyage à l`Île de France, à l`île Bourbon et au cap de Bonne-Espérance" (1773), d.h. Reise nach Île de France (heute Mauricius), Île de Bourbon (heute Réunion) und Kap der guten Hoffnung. Autor der deutschen Übersetzung: Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828). 426 S., [XII S.], 6 Kupferstiche (ganzseitige oder zerlegbare) und weitere kleinere Illustrationen. Beschädigter Festeinband, Pappe mit Lederrücken und Lederecken, fehlende Seiten 417-424. Federzuschrift „Johann Pischell Sternberg".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NEUE ZEITUNGEN VON GELEHRTEN SACHEN Leipzig, 1726.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: NEUE ZEITUNGEN VON GELEHRTEN SACHEN Leipzig, 1726. Neue Zeitungen von gelehrten Sachen des Jahrs MDCCXXVI. Erster Theil. Mit allergn. Privilegiis. Leipzig, in der Zeitungs-Expedition. Year 1726 of the German intelectual newspaper, publihsed in Leipziy in 1715-1784. German written, foreword written by Johann Gottlieb Kraus (1684-1736), the starting personality behind this newspaper publication. 1074 pages [6 pages of dedication, 56 pages foreword, 38 pages index]. Leather book cover and paper damaged. NEUE ZEITUNGEN VON GELEHRTEN SACHEN Lipsko, 1726. Neue Zeitungen von gelehrten Sachen des Jahrs MDCCXXVI. Erster Theil. Mit allergn. Privilegiis. Leipzig, in der Zeitungs-Expedition. Ročník 1726 prvních novin německých intelektuálů, jež vycházely v Lipsku v letech 1715-1784. Psáno německy, úvodní slovo sepsal Johann Gottlieb Kraus (1684-1736), který vydavatelský počin periodika inicioval. 1074 str., [6 str. dedikace a úvodní slovo, 56 str. předmluva, 38 str. rejstřík]. Vazba kůže a papír, poškozená. NEUE ZEITUNGEN VON GELEHRTEN SACHEN Leipzig, 1726. Neue Zeitungen von gelehrten Sachen des Jahrs MDCCXXVI. Erster Theil. Mit allergn. Privilegiis. Leipzig, in der Zeitungs-Expedition. Jahrgang 1726, erste Zeitung der deutschen Intelligenz, herausgegeben in Leipzig zwischen 1715-1784. Auf Deutsch, Vorwort von Johann Gottlieb Kraus (1684-1736), der mit der Zeitung angefangen hat. 1074 S., [6 S. Dedikation und Einleitung, 56 S. Vorwort, 38 S. Index]. Papier- und Ledereinband, beschädigt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Friedrich August Rüder (1762-1856)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Friedrich August Rüder (1762-1856) DENKWÜRDIGKEITEN AUS DEN PAPIEREN. Leipzig, 1828. Denkwürdigkeiten aus den Papieren eines vornehmen Staatsbeamten über die geheimen Ursachen, welche die Politik der Cabinette im Revolutionskriege von 1792 bis 1815 bestimmten. Aus dem Französischen übertragen und mit Anmerkungen versehen von F. A. Rüder. Erster Theil. Leipzig, 1828. Verlag von C. H. F. Zweiter Theil. Leipzig, 1828. Verlag von C. H. F. (two volumes in one book). 226 pages, [III pages foreword]; 282 pages, [4 pages]. Political publication about the Napoleonic wards, memories of noted state officials. German translation and notes by F. A. Rüder. Hard cover, cardboard, partly wiped, in good condition. Friedrich August Rüder (1762-1856) DENKWÜRDIGKEITEN AUS DEN PAPIEREN. Lipsko, 1828. Denkwürdigkeiten aus den Papieren eines vornehmen Staatsbeamten über die geheimen Ursachen, welche die Politik der Cabinette im Revolutionskriege von 1792 bis 1815 bestimmten. Aus dem Französischen übertragen und mit Anmerkungen versehen von F. A. Rüder. Erster Theil. Leipzig, 1828. Verlag von C. H. F. Zweiter Theil. Leipzig, 1828. Verlag von C. H. F. (dva díly v jedné knize). 226 str., [III str. předmluva]; 282 str., [4 str.]. Politický spis o napoleonských válkách, novinové vzpomínky významných státních úředníků. Psáno německy, překlad z francouzského jazyka a poznámky pořídil F. A. Rüder. Pevná vazba, lepenka, místy odřená, v dobrém stavu. Friedrich August Rüder (1762-1856) DENKWÜRDIGKEITEN AUS DEN PAPIEREN. Leipzig, 1828. Denkwürdigkeiten aus den Papieren eines vornehmen Staatsbeamten über die geheimen Ursachen, welche die Politik der Cabinette im Revolutionskriege von 1792 bis 1815 bestimmten. Aus dem Französischen übertragen und mit Anmerkungen versehen von F. A. Rüder. Erster Theil. Leipzig, 1828. Verlag von C. H. F. Zweiter Theil. Leipzig, 1828. Verlag von C. H. F. (zwei Teilen in einem Buch). 226 S., [III S. Vorwort]; 282 S., [4 S.]. Politische Schrift über napoleonischen Kriegen, Erinnerungen von bedeutenden Staatsbeamten. Auf Deutsch geschrieben, aus französisch vom F. A. Rüder übersetzt. Festeinband, Pappe, stellenweise berieben, in gutem Zustand.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) DARK FUR MUFF, 1647.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) DARK FUR MUFF, 1647. Copperplate on handmade paper with a water gauge, 83x112 mm, matrix marked „WHollar fecit 1647". Mounted. Václav Hollar - Czech baroque engraver and drawer, one of his most common topics were landscapes, views, maps, portraits, town prospects both single and in a collection. Since 1627 worked in workshops in Frankfurt am Mein by Matthäus Merian, in Strasburg, in Koln am Rein and in Antwerp's. Since 1636 employed by Duke Thomas Howard of Arundel with whom he moved to England.Václav Hollar (1607-1677) MUF Z TMAVÉ KOŽEŠINY. 1647. Mědirytina na ručním papíře s vodoznakem, 83x112 mm, zn. na matrici „WHollar fecit 1647". Paspartováno. Václav Hollar - český barokní rytec a kreslíř, mezi jeho časté náměty patřily přírodní motivy, krajiny, veduty, mapy, portréty, městské prospekty na volných listech i v souborech. Od roku 1627 působil v dílnách ve Frankfurtu nad Mohanem u Matthäuse Meriana, ve Štrasburku, v Kolíně nad Rýnem a v Antverpách. Od roku 1636 působil ve službách hraběte Thomase Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do Anglie.Václav Hollar (1607-1677) MUFF AUS DUKLEM PELZ. 1647. Kupferstich auf Bütten mit WZ, 83x112 mm, Matrize bez. „WHollar fecit 1647". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) PORTRAIT MINIATURE,

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) PORTRAIT MINIATURE, 1646. Decorative panel with small boys (childrens games) with portraits framed in garlands. Paedopaegnion: second title page. Six small putta acompanying oval portrait with an inscription „D. GEORGIVS AB ETTENHARD, SACRI IMPERII EQVES, THESAVRARIVS SVPREMVS SANCTAE CRVCIAE IN HISPANIIS, ETC.", Copperplate on handmade paper, 127x207 mm, bottom middle part marked in print "Petrus van Avont inu:", also there signed and dated in print „W: Hollar fecit. 1646" and mark „F. de Widt exc.". Václav Hollar (1607-1677) PORTRÉTNÍ MINIATURA. 1646. Dekorativní panel malých chlapců (dětské hry) s portrétem v girlandách. Paedopaegnion: druhá titulní strana. Šest malých putti doprovází oválný portrét s nápisem „D. GEORGIVS AB ETTENHARD, SACRI IMPERII EQVES, THESAVRARIVS SVPREMVS SANCTAE CRVCIAE IN HISPANIIS, ETC.". Mědirytina na ručním papíře, 127x207 mm, zn. v tisku dole uprostřed „Petrus van Avont inu:", tamtéž v tisku sign. a dat. „W: Hollar fecit. 1646" a dále zn. „F. de Widt exc.". Václav Hollar (1607-1677) PORTRÄTMINIATUR. 1646. Dekorative Tafel mit kleinen Jungen (Kinderspiele) mit Porträts in Girlanden. Paedopaegnion: zweite Titelseite. Sechs kleine Putten begleiten ovales Portrait mit Aufschrift „D. GEORGIVS AB ETTENHARD, SACRI IMPERII EQVES, THESAVRARIVS SVPREMVS SANCTAE CRVCIAE IN HISPANIIS, ETC.", Kupferstich auf Bütten, 127x207 mm, unten im Druck bez. „Petrus van Avont inu:", ebenda im Druck sign. und dat. „W: Hollar fecit. 1646" und weiter „F. de Widt exc.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) PORTRAIT MINIATURE II,

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) PORTRAIT MINIATURE II, 1651. Decorative panel with small boys (children's games) with portrait framed in garlands. Paedopagaegnion: third title page. Five small putta acompanying an oval portrait with an inscription „PETRVS VANDEN AVONT BELGA ANTVERPIANVS PICTOR.". Copperplate on hand-made paper, 141x210 mm, marked in print at the bottom left corner „Petrus van Avont inv:" and in the bottom right corner signed and dated „W. Hollar fecit, 1651". Václav Hollar (1607-1677) PORTRÉTNÍ MINIATURA II. 1651. Dekorativní panel malých chlapců (dětské hry) s portrétem v girlandách. Paedopaegnion: třetí titulní strana. Pět malých putti doprovází oválný portrét s nápisem „PETRVS VANDEN AVONT BELGA ANTVERPIANVS PICTOR.". Mědirytina na ručním papíře, 141x210 mm, zn. v tisku vlevo dole „Petrus van Avont inv:" a v tisku vpravo dole sign. a dat. „W. Hollar fecit, 1651,". Václav Hollar (1607-1677) PORTRÄTMINIATUR II. 1651. Dekorative Tafel mit kleinen Jungen (Kinderspiele) mit Porträts in Girlanden. Paedopaegnion: dritte Titelseite. Fünf kleine Putten begleiten ovales Portrait mit Aufschrift „PETRVS VANDEN AVONT BELGA ANTVERPIANVS PICTOR.". Kupferstich auf Bütten, 141x210 mm, links unten im Druck „Petrus van Avont inv:" rechts unten im Druck sign. und dat. „W. Hollar fecit, 1651,".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) CHILD JESUS, ST. JOHN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) CHILD JESUS, ST. JOHN BAPTIST AND CHERUBS. Small John Baptist hugs Christ while kneeling, three little angels accompany them on the left side along with a lamb with a cross. Part of Hollar´s cycle of decorative panels with small boys (children´s game). Copperplate on a hand-made paper, 126x208 mm, bottom right corner marked in print „Petrus van Avont inu:" and also there in the print signed „W: Hollar fecit". Václav Hollar (1607-1677) Ježíšek, sv. Jan Křtitel a cherubové. Malý Jan se v pokleku objímá s Kristem, nalevo od nich je doprovází trojice andílků s křížem a beránkem. Z Hollarova cyklu dekorativních panelů s malými chlapci (dětské hry). Mědirytina na ručním papíře, 126x208 mm, zn. v tisku vpravo dole „Petrus van Avont inu:" a tamtéž v tisku sign. „W: Hollar fecit". Václav Hollar (1607-1677) KIND JESUS, HL. JOHANNES UND CHERUBINEN. Kleiner Johannes umarmt sich mit Christus, links drei Engel mit Kreuz und Lamm. Aus dem Zyklus der dekorativen Tafeln mit kleinen Kindern (Kinderspiele) von Hollar. Kupferstich auf Bütten,126x208 mm, rechts unten im Druck „Petrus van Avont inu:" im Druck sign. „W: Hollar fecit".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) DANCE OF CHERUBS IN THE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) DANCE OF CHERUBS IN THE COUNTRYSIDE. Seven angels dancing in a circle with the landscape in the background. Part of Hollar´s cycle of decorative panels with small boys (children´s game). Copperplate on hand-made paper, 129x205 mm, bottom right corner marked in print „Petrus van Avont inu et ex," and signed in print also there „W: Hollar fecit". Václav Hollar (1607-1677) Tanec cherubů na venkově. Sedm andílků tančí „kolo", v pozadí s průhledem do krajiny. Z Hollarova cyklu dekorativních panelů s malými chlapci (dětské hry). Mědirytina na ručním papíře, 129x205 mm, zn. v tisku vpravo dole „Petrus van Avont inu et ex," a tamtéž v tisku sign. „W: Hollar fecit". Václav Hollar (1607-1677) Tanz der cherubinen auf dem lande. Sieben tanzende Engel, Landschaft im Hintergrund. Aus dem Zyklus der dekorativen Tafeln mit kleinen Kindern (Kinderspiele) von Hollar. Kupferstich auf Bütten, 129x205 mm, rechts unten im Druck „Petrus van Avont inu et ex," und im Druck sign. „W: Hollar fecit".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) FOUR BOYS, SMALL SATYR

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) FOUR BOYS, SMALL SATYR AND A GOAT, 1647. Satyr is almost hidden behind the goat. Part from Hollar´s cycle of decorative panels with small boys (children´s game). Copperplate with hand-made paper, 140x207 mm, bottom left corner marked in print „P: van Avont inu:" and signed and dated in print at the same place „WHollar fecit, 1647". Václav Hollar (1607-1677) Čtyři chlapci, malý satyr a kozel. 1647. Satyr se nachází za kozlem, takže pro diváka je zpola zakrytý. Z Hollarova cyklu dekorativních panelů s malými chlapci (dětské hry). Mědirytina na ručním papíře, 140x207 mm, zn. v tisku vlevo dole „P: van Avont inu:" a tamtéž v tisku sign. a dat. „WHollar fecit, 1647". Václav Hollar (1607-1677) VIER JUNGE, KLEINER SATYR UND ZIEGENBOCK. 1647. Aus dem Zyklus der dekorativen Tafeln mit kleinen Kindern (Kinderspiele) von Hollar. Kupferstich auf Bütten, 140x207 mm, links unten im Druck „P: van Avont inu:" und im Druck sign. und dat. „WHollar fecit, 1647".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) AIR, 1647. Four cherubs

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) AIR, 1647. Four cherubs flying in the air around the tree accompanied by different birds. Hollar´s depiction of one of the four nature elements, part of the cycle of decorative panels with small boys (children´s game). Copperplate on hand-made paper, 138x206 mm, bottom left corner marked in print „P: van Auont inu:" and bottom right corner signed and dated „W: Hollar fecit, 1647". Václav Hollar (1607-1677) Vzduch. 1647. Čtyři cherubové se vznáší vzduchem v okolí stromu ve společnosti rozličného ptactva. Hollarovo ztvárnění jednoho ze čtyř přírodních živlů, zařazených do cyklu dekorativních panelů s malými chlapci (dětské hry). Mědirytina na ručním papíře, 138x206 mm, zn. v tisku vlevo dole „P: van Auont inu:" a v tisku vpravo dole sign. a dat. „W: Hollar fecit, 1647". Václav Hollar (1607-1677) LUFT. 1647. Vier Cherubinen in der Luft mit verschiedenen Vögeln, Hollars Darstellung eines der vier Elemente, aus dem Zyklus der dekorativen Tafeln mit kleinen Kindern (Kinderspiele). Kupferstich auf Bütten, 138x206 mm, links unten im Druck „P: van Auont inu:" und rechts unten im Druck sign. und dat. „W: Hollar fecit, 1647".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677) CHILDREN´S GAMES.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Václav Hollar (1607-1677) CHILDREN´S GAMES. Decorative panels with small boys (children´s games). Three prints on hand-made paper (damaged). Five boys and a small satyr. 125x205 mm, bottom left marked in print „Peter van Avont inu:" and signed in print at the same place „W. Hollar fecit".Four boys, small satyr and a goat. 125x205 mm, bottom right corner marked in print "P. van Avont inu:" and signed and dated in print also there "W: Hollar fec: 1647".Seven cherubs - heavenly musicians, 126x204 mm. Václav Hollar (1607-1677) DĚTSKÉ HRY. Dekorativní panely malých chlapců (dětské hry). Trojice tisků, mědirytin na ručním papíře (poškozené).Pět chlapců a malý satyr. 125x205 mm, zn. v tisku vlevo dole „Peter van Avont inu:" a tamtéž v tisku sign. „W. Hollar fecit".Čtyři chlapci, malý satyr a kozel. 125x205 mm, zn. v tisku vpravo dole "P. van Avont inu:" a tamtéž v tisku sign. a dat. "W: Hollar fec: 1647".Sedm cherubů - nebeských hudebníků. 126x204 mm. Václav Hollar (1607-1677) KINDERSPIELE. Dekorative Tafeln mit kleinen Jungen (Kinderspiele). Drei Drucke, Kupferstich auf Bütten (beschädigt). Fünf Junge und kleiner Satyr. 125x205 mm, links unten im Druck „Peter van Avont inu:" und im Druck sign. „W. Hollar fecit".Vier Junge, kleiner Satyr und Ziegenbock. 125x205 mm, rechts unten im Druck „P. van Avont inu:" und im Druck sign. und dat. „W: Hollar fec: 1647".Sieben Cherubinen - Himmelmusiker, 126x204 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jean-Charles De la Fosse (1734-1789), Pierre

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jean-Charles De la Fosse (1734-1789), Pierre François Tardieu (1711-1771) MILITARY ATTRIBUTES. Paris, 1768-1771. Attributs militaires. Copperplate on paper, 381x238 mm, bottom left corner marked in print „J. C de la Fosse inv.", bottom right „P. F. Tardieu Sculp" and bottom middle „A Paris chez Daumont" (published in Praris by Daumont). Jean-Charles De la Fosse (or Delafosse) - French engraver, architect and decorator, professor of design. Author of Nouvelle Iconologie Historique where he presented his furniture design, his decorative art and architecture in the style of Luis XVI.Jean-Charles De la Fosse (1734-1789), Pierre François Tardieu (1711-1771) VOJENSKÉ ATRIBUTY. Paříž, 1768-1771. Attributs militaires. Mědirytina na papíře, 381x238 mm, zn. v tisku vlevo dole „J. C de la Fosse inv.", vpravo dole „P. F. Tardieu Sculp" a dole uprostřed „A Paris chez Daumont" (vydáno v Paříži u Daumonta). Jean-Charles De la Fosse (též Delafosse) - francouzský rytec, architekt a dekoratér, profesor designu. Autor díla Nouvelle Iconologie Historique, ve kterém prezentoval své návrhy nábytkového designu, dekorativního umění a architektury ve stylu Ludvíka XVI.Jean-Charles De la Fosse (1734-1789), Pierre François Tardieu (1711-1771) ATTRIBUTS MILITAIRES. Paris, 1768-1771. Kupferstich auf Papier, 381x238 mm, im Druck links unten „J. C de la Fosse inv.", rechts unten „P. F. Tardieu Sculp" unten in der Mitte „A Paris chez Daumont" (herausgegeben bei Daumont in Paris).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bartholomeus Kilian (1630-1696) PORTRAIT OF A MAN.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bartholomeus Kilian (1630-1696) PORTRAIT OF A MAN. Portrait of Nuremberg lawyer of Michael Imhof (1603-1668). Copperplate on paper, , 221x140 mm (inside mount measurements), bottom right corner signed „Bartholome. Kilian sculp". Mounted, framed, glassed. Bartholomeus Kilian (1630-1696) PORTRÉT MUŽE. Podobizna norimberského právníka Michaela Imhofa (1603-1668). Mědirytina na papíře, 221x140 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „Bartholome. Kilian sculp". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Bartholomeus Kilian (1630-1696) PORTRAIT EINES MANNES. Abbildung des Nürnberger Juristen Michaela Imhof (1603-1668). Kupferstich auf Papier, 221x140 mm (Maße unter Passepartout), rechts unten sign. „Bartholome. Kilian sculp". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Elias Ridinger (1698-1767) PHEASANT HUNTER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Elias Ridinger (1698-1767) PHEASANT HUNTER WITH A DOG. Copperplate on paper, 335x255 mm, bottom left marked in print „Joh. El. Ridinger inv. del. et excud. Aug. Vind." And bottom right corner „Mart. El. Ridinger sculps." (Engraver Martin Elias Ridinger). Mounted, framed. Johann Elias Ridinger (1698-1767) LOVEC BAŽANTA SE PSEM. Mědirytina na papíře, 335x255 mm, zn. vlevo dole v tisku „Joh. El. Ridinger inv. del. et excud. Aug. Vind." a vpravo dole „Mart. El. Ridinger sculps." (rytec Martin Elias Ridinger). Paspartováno, rámováno. Johann Elias Ridinger - malíř, kreslíř a rytec, stal se svým dílem nejslavnějším barokním mistrem ve zpodobňování lovné zvěře, v uměleckém ztvárnění všech způsobů lovu tehdejší doby. Jako čtrnáctiletý nastoupil Ridinger do učení k ulmskému malíři Christophu Reschovi. Tři roky strávil ve službách hraběte Metternicha. Po návratu do Augšpurku navštěvoval ještě malířskou akademii, záhy se však stal známým a oblíbeným tvůrcem. Jako vážený občan a oslavovaný umělec se v roce 1759 stal ředitelem malířské akademie v Augšpurku. V Ridingerově díle pokračovali jeho synové Martin Elias (1730-1780) a Johann Jakob (1736-1784).Johann Elias Ridinger (1698-1767) FASANENJÄGER MIT HUND. Kupferstich auf Papier, 335x255 mm, links unten im Druck „Joh. El. Ridinger inv. del. et excud. Aug. Vind." und rechts unten „Mart. El. Ridinger sculps." (Stecher Martin Elias Ridinger). Passepartout, gerahmt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
George Edwards (1694-1773) PARROTS, 1748. Pair of

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: George Edwards (1694-1773) PARROTS, 1748. Pair of graphics from the ornithological book A Natural History of Uncommon Birds. Colored copperplate on hand-made paper, both 234x182 mm (inside framed measurements), one of them marked at the bottom left corner „The Hawk headed Parrot from the East Indies", bottom right corner signed and dated „Geo Edwards - 1748" and „George Edwards 1748", and with numbers „161" and „165". Mounted, framed, glassed. George Edwards (1694-1773) PAPOUŠCI. 1748. Dvojice grafických listů z ornitologického díla A Natural History of Uncommon Birds. Kolorované mědirytiny na ručním papíře, 234x182 mm (výřez rámu), v jednom případě zn. v tisku vlevo dole „The Hawk headed Parrot from the East Indies", sign. a dat. v tisku vpravo dole „Geo Edwards - 1748" a „George Edwards 1748", dále zn. čísly „161" a „165". Paspartováno, rámováno, zaskleno. George Edwards - anglický přírodovědec a ornitolog, grafik. Bývá považovaný za jednoho z otců britské ornitologie. V letech 1743-1751 vycházely pod názvem A Natural History of Uncommon Birds jeho čtyřdílné dějiny ptactva, na něž posléze v letech 1758-1764 navázal ještě dalšími třemi svazky s titulem Gleanings of Natural History. Edwardsova díla obsahují četné ilustrace ptactva.George Edwards (1694-1773) PAPAGEIEN. 1748. Zwei graphische Blätter aus ornithologischem Werk „A Natural History of Uncommon Birds". Kolorierte Kupferstiche auf Bütten, 234x182 mm (Ausmaß unter Rahmen), in einem Fall links unten im Druck „The Hawk headed Parrot from the East Indies", rechts unten im Druck sign. und dat. „Geo Edwards - 1748" und „George Edwards 1748", und numm. „161" und „165". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Nicolaus Joseph von Jacquin (1727-1817) BOTANICAL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Nicolaus Joseph von Jacquin (1727-1817) BOTANICAL ILLUSTRATIONS. Vienna, 1797-1798. Three graphics of Plantarum Rariorum Horti Caesarei Schoenbrunnensis. Colored copperplate on hand-made paper, 293x210 mm, 197x173 mm, 307x254 mm, top right corner marked „T. 72", „T. 80", „T. 90", bottom with Latin plant names „Schoenus albus.", „Carex leporina." and „Carex frigida.". Nicolaus Joseph von Jacquin (1727-1817) BOTANICKÉ ILUSTRACE. Vídeň, 1797-1798. Trojice grafických listů z Plantarum Rariorum Horti Caesarei Schoenbrunnensis. Kolorované mědirytiny na ručním papíře, 293x210 mm, 197x173 mm, 307x254 mm, zn. vpravo nahoře „T. 72", „T. 80", „T. 90", dole latinské názvy rostlin „Schoenus albus.", „Carex leporina." a „Carex frigida.". Nicolaus Joseph von Jacquin (1727-1817) BOTANISCHE ILLUSTRATIONEN. Wien, 1797-1798. Drei Graphiken aus Plantarum Rariorum Horti Caesarei Schoenbrunnensis. Kolorierte Kupferstiche auf Bütten, 293x210 mm, 197x173 mm, 307x254 mm, rechts oben „T. 72", „T. 80", „T. 90", mit Namen der Pflanzen auf Latein „Schoenus albus.", „Carex leporina." und „Carex frigida.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym NAPOLEON WARS, 19th century. Napoleon in

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym NAPOLEON WARS, 19th century. Napoleon in the battle by the pyramids (21. 7. 1798) and Napoleon in the battle by Moscow (also known as the battle by Borodin, 7. 9. 1812). Pair of lithographies on paper, 419x553 mm and 420x553 mm (both inside mount measurements), mount marked by a pen „Bataille des Pyramides" and „Bataille de la Moscowa". Mounted, framed, glassed. Anonym NAPOLEONSKÉ VÁLKY. 19. stol. Napoleon v bitvě u pyramid (21. 7. 1798) a Napoleon v bitvě u Moskvy (známé též jako bitva u Borodina, 7. 9. 1812). Dvojice litografií na papíře, 419x553 mm a 420x553 mm (oba rozměry výřez pasparty), na paspartě zn. perem „Bataille des Pyramides" a „Bataille de la Moscowa". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Anonym NAPOLEONISCHE KRIEGE. 19. Jh. Napoleon in der Schlacht bei Pyramiden (21. 7. 1798) und Napoleon bei Moskau (bekannt als Schlacht von Borodino, 7. 9. 1812). Zwei Lithographien auf Papier, 419x553 mm und 420x553 mm (Maße unter Passepartout), auf Passepartout mit Feder bez. „Bataille des Pyramides" und „Bataille de la Moscowa". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
J. Mynd, R. Short SAILING SHIP. England, 1748 and

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: J. Mynd, R. Short SAILING SHIP. England, 1748 and 1751. British military sailing fleet of Captain Matthew Buckl and John Montag, fourth earl of Sandwich, first lord of the British admiralty in 1748-1751. Pair of colored copperplates on paper, 504x600 mm and 508x605 mm, older one from the two engraving signed in print at the bottom right corner by the engraver „J. Mynd Sculp.", bottom rim with an inscription „R. Short" and date „1748" and „1751". Framed, glassed. J. Mynd, R. Short KORÁBY. Anglie, 1748 a 1751. Britská válečná námořní flotila kapitána Matthewa Buckle a Johna Montagu, čtvrtého hraběte ze Sandwiche, v letech 1748-1751 prvního lorda britské admirality. Dvojice kolorovaných mědirytin na papíře, 504x600 mm a 508x605 mm, starší z rytin sign. v tisku vpravo dole rytcem „J. Mynd Sculp.", při spodním okraji popisný text se sign. „R. Short" a dat. „1748" a „1751". Rámováno, zaskleno. J. Mynd, R. Short SEGELSCHIFFE. England, 1748 und 1751. Britische Kriegsflotte der Kapitänen Matthew Buckle und John Montagu, des vierten Grafens aus Sandwich, in den Jahren 1748-1751 erster Lord der Britischen Admiralität. Zwei kolorierte Kupferstiche auf Papier, 504x600 mm und 508x605 mm, der ältere rechts unten im Druck vom Stecher sign. „J. Mynd Sculp.", am unteren Rand Text mit Signatur „R. Short" und dat. „1748" und „1751". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Hermanus Koekkoek ml. (1836-1909) FISHERMEN HARBOR

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Hermanus Koekkoek ml. (1836-1909) FISHERMEN HARBOR WITH A MILL. Aquarelle on paper, 477x727 mm (inside frame measurements), bottom right corner signed „L. van Staaten". Framed. Hermanus Koekkoek jr. - Dutch painter of marinas and view on harbors. He was the descendant of the family of many successful Dutch art masters. He was the firstborn son of Herman Koekkoek (1815-1882). He used the aliases of Jan van Couver or Louis van Staaten.Hermanus Koekkoek ml. (1836-1909) RYBÁŘSKÝ PŘÍSTAV S MLÝNEM. Akvarel na papíře, 477x727 mm (výřez rámu), sign. vpravo dole „L. van Staaten". Rámováno. Hermanus Koekkoek ml. - holandský malíř marín a pohledů na přístavní města. Pocházel ze slavné rodiny plné řady významných holandských mistrů. Byl prvorozeným synem Hermana Koekkoek (1815-1882), taktéž malíře námořních motivů. Užíval pseudonymy Jan van Couver či Louis van Staaten.Hermanus Koekkoek ml. (1836-1909) FISCHERHAFEN MIT MÜHLE. Aquarell auf Papier, 477x727 mm (Ausmaß unter Rahmen), rechts unten sign. „L. van Staaten". Gerahmt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alfred Edward Chalon (1780-1860) TOILET, Genre

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Alfred Edward Chalon (1780-1860) TOILET, Genre scene. Guache on ivory, 203x150 mm (inside frame measurements), top left corner signed „AE Chalon. R. A.". Framed, glassed. Alfred Edward Chalon - British portrait maker born in Geneva to French parents. His family later moved to England where Chalon studied the Royal academy. In 1810 he also had his works shown there first. He became fast known as the painter of miniature aquarelle portraits, soon becoming very fashionable. One of the portraits was then used as a model for a postal stamp.Alfred Edward Chalon (1780-1860) TOALETA. Žánrová scéna. Kvaš na slonové kosti, 203x150 mm (výřez rámu), sign. vlevo nahoře „AE Chalon. R. A.". Rámováno, zaskleno. Alfred Edward Chalon - britský portrétista narozený v Ženevě francouzským rodičům. Rodina se později přestěhovala do Anglie, kde Chalon studoval na královské akademii. Roku 1810 zde také poprvé vystavoval. Rychle se proslavil tvorbou miniaturních akvarelových portrétů, které se brzy staly velmi módními. Získal si přízeň i samotné královny Victorie, kterou rovněž portrétoval. Jeden z portrétů byl poté využit i jako předloha pro poštovní známku.Alfred Edward Chalon (1780-1860) TOILETTE. Genreszene, Gouache auf Elfenbein, 203x150 mm (Ausmaß unter Rahmen), links unten sign. „AE Chalon. R. A.". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Nikolai Semenovich Samokish (1860-1944) RIDER.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Nikolai Semenovich Samokish (1860-1944) RIDER. Aquarelle on cardboard, 598x445 mm, bottom right corner signed „Н. Самокишь". Framed, glassed. Nikolai Semenovich Samokish - Ukrainian painter of pictures with war and genre topics. In 1913 he became a member of Tsar Academy of science, in 1941 he was awarded the Stalin prize.Nikolaj Semjonovič Samokiš (1860-1944) Jízdní hlídka. Jezdci, velitel a tři vojáci. Výjev z polsko-ruské války (1919-1921). Akvarel na kartonu, 598x445 mm, sign. vpravo dole „Н. Самокишь". Rámováno, zaskleno. Nikolaj Semjonovič Samokiš - ukrajinský malíř obrazů s válečnou tematikou a žánrové malby. V r. 1913 se stal členem Carské akademie věd a v r. 1941 byl oceněn Stalinovou cenou.Nikolaj Semjonovič Samokiš (1860-1944) REITER. Aquarell auf Karton, 598x445 mm, rechts unten sign. „Н. Самокишь". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym PARIS SURROUNDINGS. France, 19th century.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym PARIS SURROUNDINGS. France, 19th century. Period view on the waterfront of Seina. Gouache on paper, 609x815 mm (inside frame measurements). Framed, glassed. Anonym OKOLÍ PAŘÍŽE. Francie, 19. stol. Dobový pohled na nábřeží Seiny. Kvaš na papíře, 609x815 mm (výřez rámu). Rámováno, zaskleno. Anonym PARISUMGEBUNG. Frankreich, 19. Jh. Zeitgenössische Ansicht des Seine-Ufers. Gouache auf Papier, 609x815 mm (Ausmaß unter Rahmen). Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym MARSEILLE - CITY SEASIDE. France, 19th

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym MARSEILLE - CITY SEASIDE. France, 19th century. Period view on the south French harbor. Gouache on paper, 605x813 mm (inside frame measurements). Framed, glassed. Anonym MARSEILLE - MĚSTSKÉ POBŘEŽÍ. Francie, 19. stol. Dobový pohled na jihofrancouzský městský přístav. Kvaš na papíře, 605x813 mm (výřez rámu). Rámováno, zaskleno. Anonym MARSEILLE - STADTKÜSTE. Frankreich, 19. Jh. Zeitgenössische Ansicht des südfranzösischen Hafens. Gouache auf Papier, 605x813 mm (Ausmaß unter Rahmen). Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
16