WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Bubb Kuyper: Manuscripts, Old and Rare Books (part 1)
Viewing Notes:
15th - 18th May 10am to 4pm.
Sale Notes:
www.invaluable.com/bubbkuyper

Manuscripts, Old and Rare Books (part 1) (1039 Lots)

by Bubb Kuyper: Auctioneers of Books, Graphic Art & Manuscripts


1,039 lots | 249 with images

May 21, 2014

Live Auction

Haarlem, Netherlands

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Algemene geschiedenis der Nederlanden. Ed. D.P. Blok, D.J. Roorda, H.F.J.M. van den Eerenbeemt a.o. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1981-1982, 15 vols., (col.) ills., orig. unif. rexine w. dustwr., folio. = New rev. and enl. edition of the ed. Utrecht, 1949-1958.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Elias, J.E. De vroedschap van Amsterdam 1578-1795. Introd. W.R. Veder. Amst., N. Israel, 1963, 2 vols., CLXXVII,(1),546; 547-1440p., tables, orig. unif. giltlettered cl., 4to. - Fine copy. = Facs. reprint of the ed. Haarlem, 1903-1904.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. "De groote kaart van Amsterdam in 1544 van Kornelis Antoniszoon in twaalf bladen." Amst., T. van Holkema, 1885, col. lithogr. map printed on 12 leaves, each leaf 33x42,5 cm., together in orig. clothbacked board portfolio w. ties, obl. folio. - A few lvs. (sl.) browned/ yellowed. Portfolio soiled and sl. rubbed. = "Behoorende bij het vijfde deel der Geschiedenis van Amsterdam door J. ter Gouw" (frontcover). Philips Jacobszoon, C. Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers- en Heeren-Grachten der stadt Amsterdam. Introd. E. van Houten. N.pl. (Amst.), n.publ., 1922, (8) textp., 4 double-p. maps, 24 double-p. plates, 4 loosely inserted fold. tables, orig. hcl. w. ties, folio. - Upper joint split(ting) at spine-ends; backstrip partly loosening. = (Partly) facs. reprint of the ed. Amst., 1768-1771.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Lodewijk de Geer van Finspong en Leufsta. (1587-1652). Eene bijdrage tot de handelgeschiedenis van Amsterdam, in de zeventiende eeuw. Utr., printed by Kemink en Zoon, 1852, 3rd ed., (8),102,(2)p., orig. gilt sprinkled calf w. red mor. letterpiece, folio. - Binding trifle rubbed along extremities. = A fine copy, printed on heavy paper and bound in a luxurious full calf antique-style binding. Rare.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Tableau Statistique Historique d'Amsterdam, ou Guide du Voyageur en cette Ville. Amst., E. Maaskamp, 1821, new ed., (2),IX,(1),300p., 1 fold. engr. plan, fine fold. aquatint view, contemp. boards, sm. 8vo. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; upper hinge weak; sm. owner's entry on first free endpaper; plan and view sl. fingersoiled. Joints sl. rubbed. = Nice view of the Kloveniersburgwal with the 'Trippenhuis'.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
[Amsterdam]. Verdeeling der Stad Amsterdam in 50

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Verdeeling der Stad Amsterdam in 50 Buurten gemerkt A-ZZ. N.pl., n.publ., 1850, fold. handol. engr. plan by D. VEELWAARD JR: "Platte Grond der stad Amsterdam" (Amst., Mortier Covens en Zoon, 1832 [= 1837-1839], 36x48,8 cm.) and 50 (47x handcol.) lithogr. sectional plans, contemp. clothbacked boards w. orig. giltlettered lithogr. darkblue frontwr. laid down, obl. folio. - Sm. worn spot in title-cartouche of Mortier Covens plan and two corrections (erasing of erroneously placed burrough letters "I" and "Y"). Binding sl. rubbed. = Rare atlas and rare plan. On the atlas see Hameleers I, 195: "Omdat de Nederlandse regering inzicht wilde hebben in de demografische ontwikkelingen van het land, dienden de gemeente besturen vanaf 1 januari 1850 hun bevolkingsregistratie te gaan standaardiseren tot het landelijke bevolkingsregister. (...) De wet bepaalde dat gemeenten boven de 5000 inwoners in buurten verdeeld moesten worden. (...) Voor Amsterdam, de grootste gemeente van het land, resulteerde dit in vijftig buurten: 46 binnen de Singelgracht (aangeduid met de letters A tot en met Z en AA tot en met VV) en vier (de buurten WW, XX, YY en ZZ) daarbuiten." Three maps (WW, YY and ZZ) are still uncoloured, most likely because of their small number of inhabitants. On the Mortier Covens plan see Hameleers I, 160: the 2nd edition of the plan with the extra sluice between the Nieuwe Vaart and the Rapenburger Gracht and with indications of the 50 burroughs, 6 constabulary districts and 4 cantonal court districts. Hameleers states that of the 10 copies in the Stads Archief Amsterdam, 8 are handcoloured. SEE ILLUSTRATION PLATE XXXIX.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
[Amsterdam]. Verslag der ongeregeldheden,

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Verslag der ongeregeldheden, voorgevallen te Amsterdam begin Juli 1934. (Amst., 1934), (1),55,(12) lvs., recto only, cyclostyled, 21 mounted photographs w. typescript caption, 1 fold. table, orig. wr., 4to. = Official police report on the so-called "Jordaanoproer". In the course of a few days in July 1934, demonstrators (many of which with communist sympathies) violently clashed with the police. As a result, many were wounded and a few people got killed. Though the rioting spread across several locations in Amsterdam (and occasionally even nationwide), the heaviest fighting took place in the Jordaan neigbourhood, hence the name by which it is usually referred to. SEE ILLUSTRATION PLATE XL.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Vijver, C. van der. Wandelingen in en om Amsterdam. Amst., J.C. van Kesteren, 1829, VIII,416,(8)p., engr. title and 4 plates, contemp. hcl. - Hinges weak, but holding on cords; sl. browned/ foxed. Rubbed along extremities. Beschryvinge van het Stadhuis van Amsterdam. Met een Verklaaringe van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden. Ibid., Wed. P. Mortier, 1781, 104p., 3 fold. engr. plates, 1 fold. plan, contemp. boards, sm. 8vo. - Partly (finger)soiled. Rubbed/ sl. worn along extremities. = From the library of Georg Rueter, with his bookplate on first free endpaper. Scheltema, P. De Beurs van Amsterdam. Amst., G. Portielje, 1846, (4),VIII,86p., 4 steelengr. views after V. BING and 2 plates depicting medallions by J.D. STEUERWALD, orig. publisher's boards. - Endpapers foxed; plates sm. waterstain in outer blank margin. Foot of spine dam.; rubbed/ worn along extremities. AND 4 others, i.a. M. KALFF, In 't hartje der stad. Oud en nieuw Amsterdam (ibid., n.d. (±1890), fold. col. lithogr. plan 4 tinted lithogr. plates by J. BRAAKENSIEK, contemp. giltlettered cl). - All vols. with the bookplate of Gerrit Komrij.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Wagenaar, J. Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreven. Alphen a/d Rijn/ Amst., Repro-Holland/ Buijten & Schipperheijn, 1971-1972, 4 vols., ills., orig. unif. gilt artif. leather, 4to. = Facs. reprint of the ed. Amst., 1760-1802. 't Amsterdamsch Hoerdom. Behelzende de listen en streeken, daar zich de Hoeren en Hoere-Waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese Juffers in gebruik is. Amst./ Antw., C. de Vries-Brouwers, 1976, (8),280,(1), ills., orig. artif. leather. = Facs. reprint of the ed. Amst., ±1700.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Archaeology]. Besteman, J.C., Bos, J.M. and Heidinga, H.A. Medieval Archaeology in the Netherlands. Studies presented to H.H. van Regteren Altena. Assen/ Maastr., Van Gorcum, 1990, IX,(1),379p., ills., orig. boards, 4to. Besteman, J.C. a.o. The Excavations at Wijnaldum. Reports on Frisia in Roman and Medieval times. Volume 1. Rott./ Brookfield, A.A. Balkema, 1999, VII,(1),343p., ills., orig. (partly sunned) boards, 4to. Es, W.A. van and Hessing, W.A.M. (ed.). Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum tot Dorestad 50 v.C. - 900 n. C. Amersfoort/ Utr., ROB/ Matrijs, 1994, 263,(1)p., (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., 4to. - AND 7 others in 10 vols., i.a. W.A. VAN ES, Wijster. A Native Village Beyond the Imperial Frontier 150-245 A.D. (Gron., 1967, 2 vols., plates/ ills., orig. unif. wr.) and H. SARFATIJ, Dordracum Excavatum. Opgravingen in Dordrecht, archeologie van een deltastad ((Amst., 2006), 2 vols., plates/ ills., orig. unif. plastic wr.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Archaeology]. Janssen, L.J.F. Gedenkteekenen der Germanen en Romeinen, aan den linker oever van den Neder-Rijn, ontdekt en opgehelderd door -. Utr., R. Natan, 1836, XI,(3),226,(9)p., 1 fold. lithogr. map, 1 plan and 18 plates, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece. - Partly yellowed; plates trifle foxed; old owner's entry on first blank ("Doctissimo C. Leemans, College Conjunctissimo! a.m."). Binding rubbed along extremities; top of spine tiny portion missing.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Atlases]. Bruins, F. Goedkoope en Practische Atlas van Nederland. Met aanwijzing van alle Spoor-, Tram-, Straat- en Grintwegen. Gron., P. Noordhoff, n.d. (1899), 1st ed., tinted lithogr. title-p. and 11 double-p. tinted maps of the Dutch provinces, orig. limp cl. - A few scattered annots. in pencil. Covers soiled; cloth split(ting) at board-edges. = Koeman VI, Brui F1. ADDED 1 other: KAART VAN HET OORLOGSTERREIN IN ZUID-AFRIKA (n.pl., 1900, fold. col. lithogr. map, orig. wr. Badly torn/ dam.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Atlases]. Mees Azn., G. Historische atlas van Noord-Nederland van de XVI eeuw tot op heden. Rott., Verbruggen & Van Duym, 1865, (4),VII,(1),28,(1)p., lithogr. title-p., 14 double-p. lithogr. maps w. handcol. borders, each w. 9 to 37 descript. text-p., contemp. blindst. giltlettered hmor., folio. - Maps partly (severely) foxed; first free endpaper dustsoiled. Upper joint rubbed and starting at foot of spine; corners worn. = Koeman II, Mee 1 (p.274, erroneously 16 maps, corrected in VI, p.208); Phillips 3073. "G.M. Mees, a lawyer and historian, was the first to produce a historical atlas of the Netherlands. In the excellent and elaborate introduction dated 1851 he demonstrates a good understanding of the principles of cartography. In his atlas he has introduced for the first time a correct choropleth map of the Netherlands. The contents of the original Historical Atlas of 1865 is on a very high cartographical level. Mees, Eekhoff and Staring are considered the only three intelligent Dutch cartographers of the mid-nineteenth century." (Koeman VI, p.207-208).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Atlases]. Mendel, P.J. and Reding, H. Album voor de aardrijkskunde. Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen. The Hague, A.P. van Langenhuijsen, 1841, 31,(3),238,(2)p., lithogr. title-p. incorporating a handcol. map, 13 handcol. maps (2 fold.) and 13 plates each with 4 views, orig. printed boards, obl. 4to. - Occas. foxed; some maps, plates and textleaves loose(ning); contents partly frayed/ dam. in margins. Covers foxed and sl. dam. in margins; backstrip dam. Sold w.a.f. = Koeman II, MLN 1; Tiele 1253. Originally published in installments.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Atlases]. Plattegronden van Steden. N.pl., A.N.W.B., 1906, (3)p., 37 double-p. (2x fold.) maps, orig. limp cl. - Spine-ends sl. worn/ dam. AND 1 other: SLEESWIJK'S ZAK-ATLAS VOOR NEDERLAND (Bussum, n.d. (±1920), 9 (of 12) fold. tinted lithogr. maps, orig. cl., obl. 12mo).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Atlases]. Witkamp, P.H. Kaarten der provinciën van het Koninkrijk der Nederlanden. Den Bosch/ The Hague, H. Bogaerts and J. Smulders, n.d. (1866-1868), double-p. lithogr. title, 9 double-p. lithogr. maps (1x fold.; incl. general map) w. handcol. borders and handcol. coat of arms, each w. accomp. double-p. textleaf, 1 railway map, contemp. gilt blindst. cl., folio. - Copy w. defects, i.a. Noord-Holland/ Friesland map w. repaired tears; Gelderland map repaired tear along middle fold (maps otherwise in very good condition); 1 textleaf large tear and title-leaf missing portions of lower corners; hinges repaired w. strips of cloth. Binding worn, spine pasted over w. cloth. = Koeman III, Smu 1 A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Atlases]. Zak-Sport-Atlas van Nederland. Rott., A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken, n.d. (1910),(8 advert.)p., 12 lithogr. maps (of the Netherlands and the provinces) col. in blue and red (all "5e druk"), orig. giltlettered cl. - Trifle yellowed/ foxed. Spine-ends frayed; cloth (sl.) stained. = Nice pocket atlas, offered "aan een ieder die 50 Fabrieksmerken geknipt uit de etiketten der Sport-Chocolaad "A. Andriessen" franco inzendt" and intented especially for automobile drivers: the maps (publ. by H. ten Brink, Meppel) indicating i.a. gas stations ("benzine-dépôt") and roads suited for automobiles. Rare, only one copy in NCC.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Berends, P. Inventaris van archieven aanwezig op het Huis Amerongen. (The Hague), n.publ., (1901), 3 parts in 1 vol., XIII,(1),68; (2),62,(2); VI,87p., fold. table, contemp. hcalf w. mor. letterpiece, 4to. - Occas. sl. yellowed (due to loosely inserted note-leaves); endpapers foxed; armorial bookplate on upper pastedown and owner's ticket ("Le Comte Godard Bentinck" w. ms. "Amerongen 18/12/01") mounted on verso first free endpaper. Spine creased; joints splitting. = With several loosely inserted contemp. leaves bearing extensive notes on genealogy (concerning Amerongen), and with "Huldelied" and "Feestlied" on the occasion of the marriage of G.J.G.C. Graaf van Aldenburg Bentinck, Heer van Amerongen, Zuylestein en Leersum, and A.W.L.A. Gravin van Aldenburg Bentinck-van Bylandt at Amerongen, 12 June 1909 (each 4p.; vertical fold). Maris, A.J. Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvak. I. De Nederstichtse leenacten (1394-1581). The Hague, Ministerie van OKW, 1956, XVI,606,(1)p., orig. (sl. foxed) wr. (all published). - AND 5 others, i.a. TH. MORREN, Het Huis Honselaarsdijk. Uitgave van de Vereeniging "Die Haghe" (Leyden, n.d. (1905), ills., orig. hcl., folio); J.E. ELIAS, Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat (The Hague, 1923, 2nd ed., fold. tables, orig. gilt cl., 4to); O. SCHUTTE, De Wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen (ibid., 1975, ills., orig. gilt cl.) and J.G.C. JOOSTING, Het huis-archief van Batinge (Leyden, 1910, fold. tables, orig. wr.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Boogaart, E. van den (ed.). Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1679. A Humanist Prince in Europe and Brazil. The Hague, Johan Maurits van Nassau Stichting, 1979, 538,(1)p., frontisp. portrait, num. (full-p.) ills., orig. gilt cl., 4to. (fine). - AND 2 others on the same, i.a. H.S. VAN DER STRAATEN, Maurits de Braziliaan (Amst., 1998, (col.) ills., orig. cl. w. dustwr.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: (Boonzajer, C.G. and Merkus van Gendt, J.G.W.). Geschiedkundige aantekeningen betrekkelijk het slot Loevestein. Gorinchem, H. Horneer, 1840, (2),6,(2),122,(2),88,(1)p., lithogr. title, 1 fold. map, 1 fold. plan, 6 plates (3x fold., incl. frontisp. view on chine collé), 2 portraits and 1 fold. facsimile, 3 letterpress tables, contemp. lithogr. boards. - Most plates (sl.) foxed/ browned as usual; sm. owner's stamp on first free endpaper. Spine sl. yellowed; covers sl. foxed. Very good copy. = With dedication tipped onto verso first free endpaper: "Dit exemplaar der Geschiedkundige Aanteekeningen betrekkelijk het Slot Loevestein, wordt den Weledel Hooggeleerde Heere Professor Tiedeman, namens de schrijvers, als een ger[?] bewijs van hoogachting en van opregte dankbaarheid voor vroegere welwillende toelichtingen aangeboden." Gouda Quint 156. Bergh, L.Ph.C. van den. Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie naar de bronnen bewerkt. The Hague, M. Nijhoff, 1872, 2nd rev. ed., VIII,285,(1)p., fold. lithogr. map, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece. - Endpapers sl. foxed; map sm. tear and trifle foxed. Missing portion of backstrip at top of spine. = Interleaved copy w. a few annots. (mainly in pencil). Tiele 89. AND 7 others, i.a. H. KERKKAMP, Historie van Velp en Rozendaal (Arnhem, 1965, ills., orig. cl. Facs. reprint of the ed. Velp, 1938); J. WESTRA VAN HOLTHE, Vollenhove 1354-1954 en haar havezathen (Assen, 1958, ills., orig. wr.); P.M.H. WELKER, Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen (ibid., 1971, orig. cl. Facs. reprint of the ed. Nijm., 1892) and W.W. GRAF ARNIM, Siedlungswanderung im Mittelalter. Betrachtungen und Sammlung zum Beispiel Arnheim-Arnim ((Bad Godesberg, 1969), full-p. ills., fold. tables, orig. silvered cl., 4to).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Brabant]. Camps, H.P.H. Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. The Hague, M. Nijhoff/ I.N.G., 1979-2000, 4 vols., 1 ill., orig. unif. giltlettered cl., 4to. - AND 1 other.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Brabant]. Houben, L.G.A. Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland. Naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften. Turnhout, Beersmans-Pleek, 1890, 2 parts in 1 vol., (4),404; 407,(1)p., modern cl. w. giltlettered. mor. letterpiece, orig. wr. pres. - "Van den schrijver" on htitle/ title; frontwr. part 2 w. owner's entry and sl. soiled. Otherwise fine.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Brown, H. De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. The Hague, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 1841, (4),168p., 42 woodengr. plates and num. ills. by H. BROWN, contemp. gilt hcalf, 4to. - Occas. sl. foxed. Rubbed along extremities. = Lipperheide Gb 53; Colas 458. Abbing, C.A. Beknopte geschiedenis der stad Hoorn, en verhaal van de stichting, voltooijing en verfraaijing van de Groote Kerk, tot op den brand, die haar vernielde op den 3den augustus 1838. Hoorn, Gebr. Vermande, 1839, (2),21,(1),VI,118,26p., lithogr. groundplan and 2 large fold. lithogr. plates, orig. stiff publisher's wr. - Textlvs. sl. browned. Paper over spine worn away at top of spine. Hagen, J. Avondwandelingen in den omtrek der stad Leijden of Lotgevallen van den heer Rynald. Leyden, C.C. van der Hoek, 1829, VIII,263p., engr. title-p. w. vignette by D. VEELWAARD after L. SPRINGER, modern gilt hcalf w. mor. letterpiece by INVICTA LIVRO. - Htitle dampstained. = Huiskamp H10. Rare. Cattenburch, A.L. 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder Jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aantekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865. Leyden, J. Hazenberg, 1865, (6),113p., fold. lithogr. map of Zeeland, 3 col. lithogr. armorial plates, portrait, orig. giltlettered cl. (fine). - AND 3 others, i.a. F.W. VON MAUVILLON (ed. and introd.), Nederland, zoo als het was, is, en worden zal of kan. Uit het Hoogduitsch (Amst., 1845, orig. printed boards. Contents and covers loose(ning)). - All vols with the bookplate of Gerrit Komrij.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bruce, J. (ed.). Correspondence of Rubert Dudley, Earl of Leycester, During his Government of the Low Countries, in the Years 1585 and 1586. London, J. Bowyer Nicholas and Son for the Camden Society, 1844, 1st ed., (4),L,496p., contemp. gilt full calf by F. BEDFORD, gilt spine w. 5 raised bands and 2 mor. letterpieces. - Bookplate on upper pastedown. Rubbed/ sl. worn along extremities; joints weak. Kooijmans, L. Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780. Amst., De Bataafsche Leeuw, (1985), 390p., orig. boards w. dustwr., large 8vo. = Hollandse Historische Reeks 4. AND 5 others, i.a. J.I. ISRAEL, Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740 (Franeker, 1991, map, orig. cl. w. dustwr.) and L. JARDINE, Going Dutch. How England Plundered Holland's Glory (London, 2008, num. col. ills., orig. boards w. dustwr., large 8vo).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Burgers, J.W.J. (ed.). Rijmkroniek van Holland (366-1305) door een anonieme auteur en Melis Stoke. The Hague, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2004, XXXVII,(3),564p., ills., orig. giltlettered cl. w. (faded) dustwr. Kausler, E. (ed.). Reimchronik von Flandern. Tübingen, L.F. Fues, 1840, (4 publ. cat.),LXI,(3),711p., lithogr. frontisp. and 1 facs. plate, contemp. boards. - Owner's entry on first free endpaper; sl. foxed. Boards sl. worn/ soiled. = Denkmäler altniederländischer Sprache und Literatur Erster Band. Meilink, P.A. De Egmondsche Geschiedbronnen. The Hague, M. Nijhoff, 1939, VIII,153p., 1 facs. plate, orig. wr. - Owner's entry on htitle; foxed. Wrappers nibbled by silverfish. Brill, W.G. (ed.). Rijmkroniek van Melis Stoke. Utr., Hes, 1983, 2 parts in 1 vol., (2),XCVII,(1),290; (2),380,(3)p., fold. facs. plate, orig. (sl. faded) boards. = Facs. reprint of the ed. Utr., 1885. AND 12 others similar, i.a. J.W.J. BURGERS, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs (Hilversum, 1999, ills., orig. wr.); V.J. ROEFS, De Egmondsche Abtenkroniek van Johannes à Leydis (Sittard, 1942, orig. wr. Foxed) and WORP VAN THABOR, Chronicorum Frisiae Libri Tres (Leeuw., 1847, contemp. blue boards. Spine-ends sl. dam.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Clemens, C.H. Herinneringen en ontmoetingen. Nieuwe schetsen uit Noord-Braband, Limburg en België. Nijm., J.F. Thieme, 1840, (8),237,(3)p., 4 lithogr. plates, contemp. gilt hmor. - Bookplate of Gerrit Komrij (and one other) on upper pastedown; plates (water)stained; occas. foxed. Spine-ends trifle worn. Niemeyer, A.H. Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von Westphalen und Holland (...). Halle, Buchhandlung des Waisenhauses, 1823, XII,378,(2)p., 3 engr. plates, 2 ills., contemp. boards. - Bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown. The plates sl. foxed; owner's entry on verso title-p. pasted over w. modern label. Boards (sl.) worn along extremities. = Goedeke VII, p.266, 42.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Dordrecht]. Adresboek voor Dordrecht 1883. Dordr., J.C. de Waard, 1882, (4),199,(1),(52 advert.)p., advert.-p. on col. paper, orig. giltlettered blindst. cl. - Title-p. foxed, otherwise contents trifle foxed. Spine-ends and corners frayed.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Drenthe]. Heringa, J. a.o. (ed.). Geschiedenis van Drenthe. Meppel/ Amst., Boom, (1986), 2nd ed., 2 vols. (incl. "Annotatie"), 719,(1); 118p., plans/ ills., orig. cl. w. dustwr./ orig. wr., 4to. - Dustwr./ wr. sunned and sl. rubbed. Keverling Buisman, F. (ed.). Oordelen van de etstoel van Drenthe 1399-1447./ 1450-1504 (1518). Zutphen, Walburg Pers, 1987/ 1994, 2 vols., XVIII,(2),339; XXI,(1),458p., orig. unif. boards (spines sunned). Gosses, I.H. De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek). Gron./ Batavia, J.B. Wolters, 1941, VIII,326,(2)p., orig. hcl. - Endapers browned. ADDED: 2 others on Overijssel.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Fashion and costume]. Les costumes hollandais. Volendam/ Marken/ Zeeland. Amst., N.J. Boon, n.d. (1910), 3 vols., each w. 12 handcol. (Marken uncol.)photo-engr. plates, loose in orig. handcol. tinted lithogr. stiff paper wr. - All plates numb. in pencil; occas. sl. foxed in blank margins. Spines sl. dam.; 2 perforation holes throughout in left margin (lacking binding cord). = Rare.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Floods]. Arends, F. Natuurkundige geschiedenis van de kusten der Noordzee en van de veranderingen welke zij, sedert den Cymbrischen Vloed tot op heden, door watervloeden ondergaan hebben. Ed. R. Westerhoff. Gron., W. van Boekeren, 1835-1837, 3 vols., (2),XII[= XXII],252; XVI,464; (4),408p., fold. lithogr. map, sl. later unif. hcl. - Title-p. vol. 2 browned in left margin. Spines rubbed.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Floods]. Beijer, J.C. Gedenkboek van Neerlands Watersnood in Februarij 1825. The Hague, J. Immerzeel Junior, 1826, 2 vols., (2),XXII,VIII,VIII,432; (2),433-807,(1)p., engr. title, 2 fold. partially handcol. engr. maps, 1 fold. letterpress table, 5 fold. lithogr. plates by A. BOËNS, modern unif. cl. w. red mor. letterpiece. - Lacks 2 lvs. (pp.795-798) from the overview of donations; the plates sl. fingersoiled (1x torn on fold in blank margin). = F.M. 6220. Rather early lithographed views of i.a. Scheveningen (2x) and Wolvega. AND 1 other: BIJ DE ONTZETTENDE GEBEURTENIS, VOORGEVALLEN IN ONS VADERLAND, Aangaande de zware stormen, vloeden, en de daardoor ontstane dijkbreuken op den 3den, 4den en 5den Februarij 1825 (n.pl., n.d. (1825), later wr.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Floods]. Gottschalk, M.K.E. Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Assen/ Amst., Van Gorcum, 1971-1977, 3 vols., XX,581,(2); XV,(1),896; XV,(1),474p., num. (fold.) maps and plates, partly loosely inserted in rear pocket, orig. unif. giltlettered (sl. soiled/ rubbed) cl. = Standard work, covering the period from pre-1400 to 1700. AND 1 other: IDEM, De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen (ibid., 1984, (fold.) plates, ills., orig. cl.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Floods]. Pelkwijk, J. ter. Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825. Zwolle, Clement/ De Vri/ Van Stegeren, 1826, (4),28,XVI,283,(4)p., engr. title w. circular view (woman in tree amidst flood), 1 plate, 1 fold. table, orig. printed publisher's limp boards. - Lacks as often the map; owner's entries on first blank. Boards (ink)stained; binding rubbed; joints splitting. = Bierens de Haan 3731; Bodel Nijenhuis 2870. ADDED 1 other: E. MOULIN, Historische Kamper Kronijk (Kampen, 1849, orig. printed boards (loosening). Sl. worn copy).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Friesland]. (Baerdt van Sminia, H.A.). Geschiedenis van de onlusten tusschen de Schieringers en Vetkoopers in Vriesland. door A. v. H*****. Leeuw., J.W. Brouwer, 1829, IV,394p., contemp. (plasticized) wr.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Friesland]. Souvenir aan Heerenveen, Oranjewoud en Beetsterzwaag-Olterterp. Heerenveen, A.L. Land, n.d. (±1890), leporello w. 12 mounted photogr. plates w. letterpress captions, orig. gilt, dec. and blindst. cl., sm. 8vo. - Binding sl. waterstained. = Rare. Showing views i.a. Beetsterzwaag - Harinxma-State, Olterterp - Buitenverblijf van Mej. Boelens, Olterterp Hermitage, Oranjewoud - Zomerverblijf van Mr. H.W. de Blocq van Scheltinga, Oranjewoud Klein Jachtlust, Heerenveen - De Dragt and Heerenveen - Lindegracht.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Friesland]. (Telting, A.). Register van den aanbreng van 1511 en verdere stukken tot de floreenbelasting betrekkelijk. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde. Leeuw., H. Kuipers, n.d. (1879), 4 vols., modern unif. hcl. - All vols. bookplate on upper pastedown; some scattered library stamps. Otherwise fine. AND 1 other: J.H.F.K. VAN SWINDEREN, Den oorsprong en de geschiedenis van de belasting op de floreenen in Friesland (ibid., 1861, orig. (sl. soiled) publ. boards).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Friesland]. Veen, H.G. van der and Hansma, D. De Kaertlizzer. Ien story der 19e ieu./ Uwnk in lok. Ien Teltsje uwt it folkslibben. Leeuw., D. Meindersma, 1856, 2 vols., 62; 48p., orig. unif. printed wr. - First vol. sl. waterst. in top margin. Both vols. spine sl. worn; second vol. frontwr. sl. foxed. = According to the title-p., these booklets were awarded with the first and second price in the competition Ien forhael foar it folk, by the "Selscip foar Frysce Tael en Scriftenkinnisse" . Friesch Jierboeckjen foar it jier 1830. Year 2. Ibid., G.T.N. Suringar, (1829), (30),101,(2)p., fold. lithogr. plate, without binding. - AND 5 others, i.a. R. RASK, Friesche spraakleer. Dutch transl. M. Hettema (Leeuw., 1832, contemp. wr.) and P. BOORSMA a.o. (ed.), Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden (Amst., (2008), 3rd ed., orig. cl. w. dustwr.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Gelderland]. Doorninck, P.N. van (ed.). De tocht van Jan van Blois om Gelre 1371-1372./ De tocht van Jan van Blois met hertog Aelbrecht naar Gelre Nov. 1362./ Briefwisseling der Hertogen van Gelre en van Gulik 1389-1393. Haarlem, Gebr. van Brederode, 1898/ 1899/ 1903, 3 vols., (4),253,(2); (6),131; XXIII,(1),121p., contemp. unif. gilt hmor. - Spines sl. sunned, otherwise fine. = The author's copies, with his bookplate on upper pastedown (2x)/ 1x loosely inserted, and with 2-12 lineated lvs. bound in behind for annots. In total four lvs. indeed with annots., and a few marginal annots. in vol. 2. Also with a few loosely inserted clippings/ lvs. (w. short annots. by the author), mainly of adverts of the publication of one of his books. The annots. comprise i.a. a genealogical tree of the counts of Holland.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Gelderland]. (Nijhoff, I.A.). Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd. Arnhem, P. Nijhoff, 1830-1875, 6 parts in 8 vols., 4 fold. facs. plates, contemp. unif. gilt hmor. w. mor. letterpiece, 4to. - Fine, nicely bound set, w. the following sm. defects: all vols. 2 (cancel) stamps on htitle; occas. sl. yellowed/ foxed. Bindings sl. rubbed along extremities; spines sl. faded; paper over covers sl. scratched; all vols. sm. archive ticket and vague traces of other ticket on frontcover. = Gouda/ Quint p.11.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Gelderland]. Verkerk, C.L.T. Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van stedelijke elitevorming. Hilversum, Verloren, 1992, 758p., ills., orig. cl. Kuppers, Die Stadtrechnungen von Geldern 1386-1423. Einführung, Textausgabe, Register. German transl. C. Slooten. Geldern, (J. Keuck), 1993, 436p., ills., orig. boards. Paquay, V. De geschiedenis van de Stichting Sint Nicolai Broederschap te Arnhem. (Zutphen), Walburg Pers, (1993), 374p., ills., orig. cl. - AND 6 others in 7 vols. (incl. 4 on Putten), i.a. J.M. VAN WINTER, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen (Gron., 1962, 2 vols., 16 fold. tables, orig. unif. wr.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Genealogy and heraldry]. d'Ablaing van Giessenburg, W.J. Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen. Van den aanvang der beroerten in de XVIe Eeuw, tot het jaar 1795. The Hague, C. van Doorn en Zoon, 1877/ 1885, 2 vols., (6),62; (10),200,(11)p., 3 lithogr. plates w. 48 ills., sl. later unif. hcl., folio. - Both vols. occas. (sl.) yellowed/ foxed; hinges weakening; armorial bookplate on upper pastedown; vol. 2 a few lvs. loose. Idem and Meurs, A.N.S. van. De Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen. Ibid., W.P. van Stockum & Zoon, 1899, (4),VIII,(2),443,(6),15p., frontisp. and 7 plates, bound by H.V.D. HEUVEL (The Hague) in contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece, folio. - Endpapers foxed, otherwise trifle foxed; armorial bookplate on upper pastedown. Spine creased; spine-ends sl. dam.; binding worn along extremities. = With the prospectus and 8p. name-list of the families featuring in the book, and with the prospectus to De Ridderschap van Holland en West-Friesland (by D.G. van Epen) loosely inserted.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Genealogy and heraldry]. d'Ablaing van Giessenburg, W.J. De ridderschap van Veluwe, of geschiedenis der Veluwsche jonkers, opgeluisterd door hunne acht stamdeelen, huwelijken, kinderen en wapens. Hoofdzakelijk getrokken uit de verzameling van handschriften van wijlen den rijks-vrijheer W.A. van Spaen. The Hague, M. Nijhoff, 1859, X,(2),LXXX,(2),466p., 7 lithogr. plates w. coats of arms, contemp. gilt hmor., folio. - Binding worn along extremities; upper joint w. dam. spot at foot of spine.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Genealogy and heraldry]. Haan Hettema, M. de and Halmael Jr., A. van. Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel, uit oude en echte Bescheiden en Aanteekeningen en met bijvoeging van de Wapens der onderscheiden Geslachten, opgemaakt. Leeuw., D. Meindersma Wz., 1846, 2 vols., (2),III,(1),XII,416,8,3; (2),292,14,3,2,(1 blank),68p., 2 lithogr. titles, 42 plates each w. 6 lithogr. coats of arms in colours and gold/ silver, (fold.) geneal. tables, contemp. gilt blindst. green hcalf w. 2 mor. letterpieces, folio. - Textlvs. yellowed and occas. sl. foxed; a few old annots. in pen/ pencil on the Schwartzenberg family. Bindings rubbed; vol. 1 upper joint splitting at foot; spines sl. faded. = Monumental work on Frisian nobility.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Genealogy and heraldry]. Honig, G.J. and Smit, E. Stamboek familie Smit. Koog a/d Zaan, Zaanlandsche Stoomdrukkerij vh E.N. Smit Ez., 1924-1935, 2 vols., text vol.: XI,(1),280p.; plate vol.: (4)p. and 64 (tipped-in) plates, orig. unif. wr., 4to. - Plate vol. wr. sl. foxed. soiled. Otherwise fine. Engel van de Stadt 1746-1819. Zijn voor- en zijn nageslacht. The Hague, A.A.M. Stols, 1951, (6),342,(1)p., plates, 8 fold. genealogical tables, orig. cl., 4to.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Genealogy and heraldry]. Kok-Draijer, S. Kalma. Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma. N.pl. (Drachten), n.publ., n.d. (1993), 2 vols., 1439p., num. ills., orig. unif. giltlettered cl., 4to.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Genealogy and heraldry]. Rietstap, J.B. Wapenboek van den Nederlandschen adel, met genealogische en heraldische aanteekeningen. Gron., J.B. Wolters, 1883/ 1887, 2 vols., XIV,239; VI,334,(22)p., 2 frontisp. and 103 lithogr. armorial plates, printed in colours and gold, orig. unif. gilt and dec. hmor., a.e.g., folio. - Sl. yellowed/ foxed. Spine-ends rubbed/ dam.; covers a few (sm.) stains.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Gouda Quint, P. Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland. Arnhem, the author, 1910-1942, 3 parts in 2 vols., XXXI,(1),804; XII,344; XIV,237p., contemp. unif. cl. w. gilt spine. - Part 3 sl. waterwrinkled. = Gelre werken 8, 17 and 22. Houben, L.G.A. Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland. Naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften. Turnhout, Beersmans-Pleek, 1890, 2 vols., (4),404; 407,(1)p., contemp. unif. hcalf. w. gilt letterpiece. - Vol. 1 lacks title-p.; sl. yellowed; occas. sl. foxed; library stamps on (verso of) htitle/ title-p. Bindings shallow dam./ repaired spots on spine. AND 2 others in 3 vols. on Maastricht, i.a. J. RUSSEL, Geschied- en Oudheidkundige Schets der Stad Maastricht (n.pl., 1883-1884, 2 vols., contemp. unif. hcl.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Gouda]. Lange van Wijngaerden, C.J. Geschiedenis en Beschrijving der Stad van der Goude. Tweede deel. Amst./ The Hague, Gebr. Van Cleef, 1817, XII,458p., 1 fold. engr. map, 2 views, 6 plates, contemp. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces. - BOUND WITH: Idem. De Goudsche Glazen, of geschilderde kerk-glazen der Groote of Sint-Jans-Kerk van der Goude; alsmede de Goudsche schilders en glas-schilderkunst, tot een vervolg der Geschiedenis en Beschrijving der stad. The Hague, Nederlandsche Drukkerij, 1819, VIII,125,(1)p. - Without the first vol. The second part yellowed; prelim. and last lvs. foxed. Spine creased. = The (autonomous) second part of Geschiedenis der Heeren en Beschrijving der Stad van der Goude (1813/ 1817), the first part containing the history of the 'Heeren', the second part the description of the city. In 1879 a third part was published, edited by J.N. Scheltema and based on unfinished chapters and annotations left behind by De Lange. Bodel Nijenhuis 1323 and 1333.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Groningen]. Siemens, B.W. Historische atlas van de provincie Groningen. Gron./ The Hague, Centraal Bureau voor de kennis van de provincie Groningen/ Topografische Dienst, 1962, atlas: 43 loose maps, in orig. board portfolio, large folio; text vol.: 212p., orig. cl. - Portfolio soiled/ waterstained; contents fine. = Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. AND 2 others: J.J. VREDENBERG-ALINK, De kaarten van Groningerland (Uithuizen, 1974, ills., orig. cl., 4to) and J.W. BOERSMA a.o. (ed.), Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen (Bedum/ Gron., (1990), (col.) ills. orig. cl. w. dustwr., 4to). - ADDED: H. HALBERTSMA, Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-historische benadering (Gron., 1963, atlas: 21 loose maps, in orig. board (soiled/ waterstained) portfolio , large folio; text vol.: plates, plans, ills., orig. wr., 4to).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Gysseling, M. Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226). N.pl., Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1960, 2 vols., 726,(1); (4),727-1407,(1)p., orig. unif. gilt rexine, 4to. - Htitle w. sm. owner's entry; a few corrections in pen. Vol. 1 upper joint cracked. Otherwise fine.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
21