WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 42nd Auction: Asian Art
Viewing Notes:
BRNO, Auction House Zezula, 142c Hlinky Street 7.-10. 4. 2014, from 12 a.m. until 7 p.m. 5.-6. 4., 11. 4. 2014, from 12 a.m. until 5 p.m.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

42nd Auction: Asian Art (98 Lots)

by Auction House Zezula


98 lots with images

April 12, 2014

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
TUŠOVÉ DESTIČKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, beginning 20th century. Four ink relief plates in a wooden varnished box with the inscription Wu lao tchu mo. One ink is missing. 20,5x16 cm. Condition C. Čína, počátek 20. stol. Čtyři tušové reliéfní destičky v dřevěné lakované kazetě s nápisem Wu lao tchu mo. Jedna tuš chybí. 20,5x16 cm. Stav C. China, Anf. 20. Jh. Vier reliefierte Tuschplatten (eine fehlt) in lackierter Holzdose mit Aufschrift: Wu lao tchu mo. 20,5x16 cm. Zustand C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
LAKOVANÁ KRABICE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, second half of 18th century. Natural vermillion and black lacquer on a wooden box decorated with carving of landscape and architecture motif. The edges are lined with motifs of lotuses in scrolls. L. 16 cm. Condition C. Top right corner has cracked and partly missing lacquer. Čína, 2. pol. 18. stol. Přírodní lak temně rumělkové a černé barvy na dřevěném jádře zdobeném řezbou s motivem krajiny s architekturou ve skaliscích s borovicemi. Po obvodu jsou motivy lotosů v rozvilinách. Dl. 16 cm. Stav C. V pravém horním rohu je lak popraskaný a odpadaný. STEINGARTEN. China, 20. Jh. Schriftrolle, Farben und Tusche auf Papier, Aufschrift: Süe-tchao sie-i (雪濤寫意), d. h. gemalt von Süe-tchao im Stil sie-i. Künstlersiegel: „Wang Süe-tchao jin (王雪濤印 )" und „Tsch`-jüan (遲園)". L. (Malerei) 118 cm. Zustand A-C. Adjustierung beschädigt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KNIHA BAREVNÝCH DŘEVOŘEZŮ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Beijing, Young bao zhai 1952. Four books consisting of woodcut illustrations to poems. Condition A. Peking, Young bao zhai 1952. Čtyři knihy obsahující dřevořezové listy k básním. Stav A. China, Peking, Young Bao Zhai, 1952. Vier Bücher von Holzschnitten zu Gedichten. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Wang Süe-tchao (1903-1982)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ROCK GARDEN. China, 20th century. Scroll painted with ink and colors on a paper. Inscription: 雪濤寫意, i.e. painted by Xuetao. Authors´s stamps: „王雪濤印 and 遲園". Painting l. 118 cm. Condition A-C. Damaged setting. SKALKA. Čína, 20. stol. Svitek malovaný barvami a tuší na papíře. Nápis: „Süe-tchao sie-i"(雪濤寫意), tj. Süe-tchao namaloval ve stylu sie-i. Autorské pečetě: „Wang Süe-tchao jin (王雪濤印 ) a Čch`-jüan (遲園)". Dl. malby 118 cm. Stav A-C. Poškozená adjustace. China, 2. H. 18. Jh. Naturlack in Zinnoberrot und Schwarz auf geschnitztem Holz: Landschaft mit Architektur zwischen Felsen und Kiefern in Umrahmung aus Lotusblumen und Rollwerk. L. 16 cm. Zustand C. Rechts oben ist der Lack abgefallen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÝ TALÍŘ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 17th - 18th century. Large porcelain plate painted with gold and enamels on the glazing imitates the production of japanese Imari workhouses. Ø 35 cm. Condition - restored. Čína, 17./18 .stol. Velký porcelánový talíř malovaný kobaltem pod polevou, zlatem a emaily na polevě. Kopíruje produkci japonských dílen Imari. Ø 35 cm. Stav restaurováno. China, 17./18. Jh. Großer Teller, Aufglasurmalerei aus Emaillen und Gold, kopiert die Produktion der japanischen Imari Werkstätten. Ø 35 cm. Zustand: restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÉ MISKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Yongzheng period (1723-1735). Porcelain bowls painted with cobalt under the glazing and with enamels on the glazing depicting hens with chicken. Bottom marked with six signs of age and period Yongzheng. H. 4 cm. Ø 8,5 cm. Condition A. Čína, éra Jung-čeng (1723-1735). Porcelánové misky malované kobaltem pod polevou a emaily na polevě zobrazují slepice s kuřaty u skalky. Na podední značeno šesti znaky éry a periody Jung-čeng. V. 4 cm. Ø 8,5 cm. Stav A. China, Yongzheng Periode (1723-1735). Porzellanschüssel, kobaltblaue Unterglasurbemalung, Henne mit Hühnchen bei Steingarten in Aufglasur-Email-Farben. Unterseitig Sechszeichenmarke der Yongzheng Periode. H. 4 cm. Ø 8,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÉ MISKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Qianlong period (1736-1795). Two porcelain lidded bowls with full painting by cobalt under the glazing and enamels famille rose and gold on the glazing. Decoration of lotus motifs. Bottom and lid marked with six signs of age and period Qianlong. H. 8 cm, Ø 11,5 cm. Condition A/B. Miniature chip on one bowl. Čína, éra Čchien-lung (1736-1795). Dvě porcelánové misky s víkem celoplošně malované kobaltem pod polevou, emaily famille rose na polevě a zlatem s vyobrazením lotosů. Na podední a na víku značeno šesti znaky éry a periody Čchien-lung. V. 8 cm, Ø 11,5 cm. Stav A/B. Miniaturní odštěpek na jedné misce. China, Qianlong Periode (1736-1795). Zwei Deckelschüssel, gemalt in Unterglasurblau, Aufglasur-Email in Famille-Rose Farben, goldene Lotusblumen. Unterseitig Sechszeichenmarke der Qianlong Periode. H. 8 cm, Ø 11,5 cm. Zustand A/B. Kleine Absplitterung auf einer der Schüssel.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ VÁZA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Daoguang period (1821-1850). Porcelain vase with subtle painting of colored enamels on the glazing. Neck of the vase is decorated by floral scrolls and line with the top of the Ruyi scepter. Body of the vase shows figural scene with children, bottom lined with repeated ornaments. Bottom marked with four characteristic signs of Daoguang period. H. 18 cm. Condition - restored. Čína, éra Tao-kuang (1821-1850). Porcelánová váza je precizně malovaná barevnými emaily na polevě. Na krku je váza zdobená květinovými rozvilinami a páskem s hlavou žezla žu-i. Na těle vázy je figurální výjev zábavy dětí, který je u paty doplněn opakujícím se ornamentálním dekorem. Na podední značeno čtyřmi charakteristickými znaky éry Tao-kuang . V. 18 cm. Stav restaurováno. China, Daoguang (1821-1850). Bunte Aufglasur-Emailmalerei, Blumenrollwerk und Zepter Ruyi am Hals, spielende Kinder auf dem Korpus, Ornamenten am Fuß. Unterseitig mit Vierzeichenmarke der Daoguang Periode. H. 18 cm. Zustand: restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÉ UMYVADLO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Guangxu period (1875-1908). Porcelain basin of cylindrical shape is fully decorated by subtle painting of enamels and gold on the glazing. Painting depicts dragons with a pearl lined with eight Buddhist symbols of happiness and bats. Bottom marked with six signs characteristic for Guangxu period. Ø 32 cm. H. 8 cm. Condition A. Čína, éra Kuang-sü (1875-1908). Porcelánové umyvadlo cylindrického tvaru je celoplošně zdobené precizní malbou emaily a zlatem na polevě. Malba v zrcadle zobrazuje draky s perlou, po obvodu je osm buddhistických symbolů štěstí a netopýři. Na podední je šest charakteristických znaků éry Kuang-sü. Ø 32 cm. V. 8 cm. Stav A. China, Guangxu Periode (1875-1908). Zylindrische Form, feine Bemalung in Aufglasurfarben (Gold und Emaille), im Spiegel Drachen mit Perle, umrahmt von acht buddhistischen Glückssymbolen und Fledermäusen. Unterseitig Sechszeichenmarke der Guangxu Periode. Ø 32 cm. H. 8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ ZÁSOBNICE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th century. Porcelain jar painted with enamels on the glazing showing two medaillons with flowers, birds and butterflies. Jar is then richly decorated by scrolls and Buddhist symbols of happiness. Lid and neck of the vessel are with European fixing made of a gilded silver. H. 34 cm. Condition A. Čína, 19. stol. Porcelánová zásobnice malovaná emaily na polevě je zdobená dvěma medailony s květinami, motýly a ptáky. Zásobnice je dále bohatě zdobena rozvilinami a buddhistickými symboly štěstí. Víko a hrdlo zásobnice jsou opatřeny evropskou montáží ze zlaceného stříbra. V. 34 cm. Stav A. China, 19. Jh. Aufglasur-Emailmalerei, zwei Medaillons mit Blumen, Schmetterlingen und Vögeln, reich dekoriert mit Rollwerk und buddhistischen Glückssymbolen, europäische Montierung aus vergoldetem Silber am Hals und Deckel. H. 34 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ VÁZA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China. Porcelain lidded vase fully decorated by plastic decor of flowers and fruits of the peach of immortality and punica. H. 27 cm. Condition A. Čína. Porcelánová vázička s víkem je celoplošně zdobená plastickým dekorem květin a plodů broskve nesmrtelnosti a granátovníku. V. 27 cm. Stav A. China. Kleine Vase, plastisch dekoriert mit Blumen, Granatäpfel und Pfirsichen der Unsterblichkeit. H. 27 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ DÓZA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th century. Porcelain bowl for sealing color is painted with enamels „famille noire" with motifs of a dragon in clouds. Ø 8 cm. Condition C. Čína, 19. stol. Porcelánová dóza na pečetní barvu je malovaná emaily „famille noire" s motivem draka v mračnech. Ø 8 cm. Stav C. China, 19. Jh. Dose für Siegelfarbe mit Motiv eines Drachens zwischen Wolken, schwarz emailliert (Famille-Noire). Ø 8 cm. Zustand C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PLOCHÁ MISKA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th century. Bowl painted with cobalt, gold and colorful enamels with motifs of flowers and scrolls. Bottom marked with apocryphal signs of Yongzheng period. Ø 17 cm. Condition A. Čína, 19. stol. Miska malovaná kobaltem, zlatem a barevnými emaily s motivy květů a rozvilin. Na podední značeno apokryfní značkou éry Jung-čeng. Ø 17 cm. Stav A. China, 19. Jh. Gemalt mit Blumen und Rollwerk in Kobaltblau und Gold, farbig emailliert, unterseitig apokryphische Marke der Yongzheng-Periode. Ø 17 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SOUBOR ČÍNSKÉHO PORCELÁNU

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 20th century. Set of two small plates with pressed decor of a dragon under the glazing. Marked by apocryphal sign of Yongzheng period. Ø 10 cm. Comes with a porcelain bowl painted on the glazing with dragon motifs. Bottom marked with apocryphal sign of Qianlong period. L. 19 cm. Condition A. Čína, 20. stol. Soubor obsahuje dva drobné talířky s tlačeným dekorem draka pod polevou. Značeno apokryfní značkou éry Jung-čeng. Ø 10 cm. Spolu: Porcelánová miska malovaná emaily na polevě s draky v mračnech. Na podední značeno apokryfní značkou éry Čchien-lung. Dl. 19 cm. Stav A. China, 20. Jh. Zwei kleine Teller, geprägtes Unterglasurdekor mit Drachen, unterseitig apokryphische Marke der Yongzheng-Periode. Ø 10 cm. Dazu: Porzellanschüssel mit Drachen zwischen Wolken, emailliert, Unterglasurmalerei, unterseitig apokryphische Marke der Qianlong-Periode. L. 19 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ ZÁSOBNICE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Ming dynasty (1368-1644). Porcelain jar painted under the glazing with cobalt blue color with motifs of three friends of winter. H. 29 cm. Condition A. Čína, dynastie Ming (1368-1644). Porcelánová zásobnice malovaná kobaltem pod polevou s motivem tří přátel zimy. V. 29 cm. Stav A. China, Ming-Dynastie. Motiv der drei Winterfreunde in kobaltblauer Unterglasurmalerei. H. 29 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ ZÁSOBNICE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Kangxi period (1662-1722). Large porcelain jar with a lid is richly decorated by cobalt under the glazing depicting dragons and scrolls. Wooden perforated lid is decorated with a sign of longevity. Bottom marked with six signs of age and Kangxi period. Neck Ø 12 cm. H. 32 cm. Condition - restored. Čína, éra Kchang-si (1662-1722). Velká porcelánová zásobnice s víkem je bohatě zdobená malbou kobaltem pod polevou s motivy draků a rozvilin. Dřevěné prolamované víko je zdobeno znakem dlouhého věku. Na podední značeno šesti znaky éry a periody Kchang-si. Ø hrdla 12 cm. V. 32 cm. Stav restaurováno. China, Kangxi-Periode (1662-1722). Großer Deckelbehälter, kobaltblaue Unterglasurmalerei mit Drachen- und Rollwerkmotiven. Unterseitig Sechszeichenmarke der Kangxi-Periode. Durchbrochener Holzdeckel mit Symbol des langen Alters, unterseitig Sechszeichenmarke der Kangxi-Periode. Ø (Hals) 12 cm. H. 32 cm. Zustand: restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ ZÁSOBNICE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 17th century. Porcelain jar painted with cobalt under the glazing with motifs of flowers and leaves on the blue background. H. 25 cm. Condition A. Čína, 17. stol. Porcelánová zásobnice malovaná kobaltem pod polevou s motivy květů a lístků na modrém pozadí. V. 25 cm. Stav A. China, 17. Jh. Kobaltblaue Unterglasurmalerei aus Blüten und Blättern auf blauem Hintergrund. H. 25 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KALÍŠEK NA VÍNO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Kangxi period (1662-1722). Porcelain cup for wine decorated by cobalt painting of rock with grass depicting the seventh month of the year. Painting is completed by a poem celebrating July: „The delicate fragrance pervades the spacious hall. Like music from lofty terraces far away." Bottom marked with six characteristic signs of age and period. H. 4,7 cm, Ø 6,8 cm. Condition A. Čína, éra Kchang-si (1662-1722). Porcelánový kalíšek na víno zdobený malbou kobaltem a emaily s motivem skalky porostlé travinami zobrazuje sedmý měsíc roku. Malba je doplněna básní oslavující červenec: „Delikátní vůně se rozpíná napříč prostornou halou stejně, jako se rozléhá hudba vznešených teras daleko za obzorem". Na podední značeno šesti znaky éry a periody. V. 4,7 cm, Ø 6,8 cm. Stav A. Peking, Kangxi-Periode (1662-1722). Email- und Kobalt-Malerei mit Motiv eines Steingartens im siebten Monat des Jahres mit einem den Monat Juli verherrlichten Gedicht. Unterseitig mit charakteristischer Sechszeichenmarke. H. 4,7 cm, Ø 6,8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DVOJICE KERAMICKÝCH POHÁRKŮ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, end of 17th century. Pair of ceramic cups painted with cobalt under the glazing. First one is decorated by motifs of dragons in the clouds, neck with a silver line. Bottom is marked: „Ruo shen zhen cang" Ø 8,5 cm. Second one is decorated by painting of eight beautiful horses. Bottom marked: „Jin tang fu ji". Ø 10 cm. Condition A. Čína, konec 17. stol. Dvojice keramických pohárků malovaných kobaltem pod polevou. První je zdoben motivy draků v mračnech, hrdlo je opatřeno stříbrnou páskou. Na podední značeno: „Ruo shen zhen cang". Ø 8,5 cm. Druhý z dvojice je zdobený malbou osmi krásných koní. Na podední značeno: „Jin tang fu ji". Ø 10 cm. Stav A. China, Ende 17. Jh. Zwei Becher mit kobaltblauer Unterglasurbemalung, der erste mit Drachen zwischen Wolken und Silberband am Hals, unterseitig bezeichnet: „Ruo shen zhen cang". Ø 8,5 cm. Der zweite mit schöner Pferdemalerei, unterseitig bezeichnet „Jin tang fu ji". Ø 10 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÝ TALÍŘEK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 18th century. Porcelain plate painted with cobalt under the glazing depicting a scene of evaluating the antiquities in the garden. Outer wall with a brown glazing. Bottom marked with six signs of Kangxi period. Ø 11 cm. Condition A. Čína, 18. stol. Porcelánový talířek v zrcadle malovaný kobaltem pod plevou s vyobrazením hodnocení starožitností v zahradě. Na vnější straně hnědá poleva. Na podední značeno šesti znaky éry Kchang-si. Ø 11 cm. Stav A. China, 18. Jh. Im Spiegel: unterglasurblauer Dekor mit Antiquitäten im Garten, außenseitig braun glasiert, unterseitig mit Sechszeichenmarke der Kangxi Periode. Ø 11 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÝ TALÍŘ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 18th century. Porcelain plate painted with cobalt under the glazing depicting floral scrolls. Bottom marked with double circle. Ø 22 cm. Condition A. Čína, 18. stol. Porcelánový talíř malovaný kobaltem pod polevou s motivy květinových rozvilin. Na podední značeno dvojitým kruhem. Ø 22 cm. Stav A. China, 18. Jh. Unterglasurblauer Rollwerkdekor, unterseitig Doppelringmarke. Ø 22 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VÁZA S DRAKEM

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 18th century. Porcelain vase shaped as a flask is richly painted with cobalt under the glazing depicting a dragon in the clouds. Sides with plastic dragon figures. H. 26 cm. Condition B/C. Restored. Čína, 18. stol. Porcelánová váza ve tvaru čutory je bohatě malovaná kobaltem pod polevou s vyobrazením draka v mracích. Na ramenou plastické figury dráčků. V. 26 cm. Stav B/C. Restaurováno. China, 18. Jh. Porzellanvase, gestaltet als Feldflasche, kobaltblaue Unterglasurbemalung - Drache zwischen Wolken, plastische Drachenfiguren auf den Armen. H. 26 cm. Zustand B/C. Restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PÁROVÉ KALÍŠKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 18th century. Pair of small porcelain cups decorated with scenes of horse riders painted under the glazing with cobalt. Bottom marked with sing: „Yu" in a double circle. Ø 9 cm. Condition A. Čína, 18. stol. Dvojice drobných porcelánových kalíšků s výjevem jezdců v krajině malovaným kobaltem pod polevou. Na podední značeno znakem Jü v dvojitém kruhu. Ø 9 cm. Stav A. China, 18. Jh. Zwei kleine Porzellanbecher mit Reitern in Landschaft, gemalt in Unterglasurblau. Bodenmarke: Yu-Zeichen in zweifachem Ring. Ø 9 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HLUBOKÁ PORCELÁNOVÁ MÍSA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 17th century. Porcelain bowl is painted inside and outside with cobalt under the glazing depicting floral scrolls and landscape scenes. Bottom marked with double circle. Ø 22 cm. Condition B. Čína, 17. stol. Porcelánová mísa je uvnitř i z vnějšku malovaná kobaltem pod polevou s motivy květinových rozvilin a výjevy z krajiny. Na podední značeno dvojitým kruhem. Ø 22 cm. Stav B. China, 17. Jh. Innen und außen gemalt in Unterglasurblau: Blumendekor und Landschaftszenen, Bodenmarke mit zweifachem Ring. Ø 22 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÉ MISKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 17th - 18th century. Pair of unmarked porcelain bowls painted with cobalt under the glazing depicting segmented ornaments. Ø 8,5 and 10 cm. Condition B. Čína, 17. - 18. stol. Dvojice neznačených porcelánových misek malovaných kobaltem pod polevou je zdobena segmentovaným vzorem. Ø 8,5 a 10 cm. Stav B. China, 17.-18. Jh. Zwei Porzellanschüssel ohne Marken, gemalt in Unterglasurblau, Segment-Dekor. Ø 8,5 und 10 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ MISKA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 18th century. Porcelain bowl of wan type on a low rounded leg has the outer rim and bottom painted with cobalt under the glazing with motifs of flowers and scrolls. Ø 14 cm. Condition B/C. Restored. Čína, 18. stol. Porcelánová miska typu wan na nízké okrouhlé nožce je po vnějším obvodu i v zrcadle zdobená malbou kobaltem pod polevou s motivy květů a rozvilin. Ø 14 cm. Stav B/C. Restaurováno. China, 18. Jh. Typ Wan auf niedrigem Fuß, außen und im Spiegel umlaufend mit unterglasurblauen Blumenmotiven und Rollwerk. Ø 14 cm. Zustand B/C. Restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ MÍSA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 18th century. Porcelain bowl decorated by subtle painting under the glazing with floral ornaments and children. Ø 20 cm. H. 10 cm. Condition - restored. Čína, 18. stol. Porcelánová mísa zdobená jemnou podglazurní malbou s květinovým dekorem a motivem dětí. Ø 20 cm. V. 10 cm. Stav restaurováno. China, 18. Jh. Feine Unterglasurmalerei: Blumendekor und Kinder. Ø 20 cm. H. 10 cm. Zustand: restauriert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ MISKA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 18th - 19th century. Porcelain bowl painted with cobalt under the glazing with floral scrolls on the bottom and on the body. Ø 13,5 cm. Condition A. Čína, 18.-19. stol. Porcelánová miska malovaná kobaltem pod polevou s květinovými rozvilinami v zrcadle i na těle. Ø 13,5 cm. Stav A. China, 18.-19. Jh. Blaue Unterglasurbemalung, Rollwerk-Blumen auf der Wandung und im Spiegel. Ø 13,5 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÝ TALÍŘEK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th century. Small porcelain plate decorated by cobalt painting under the glazing with the sign of the longevity. Ø 13 cm. Condition A. Čína, 19. stol. Drobný porcelánový talířek zdobený malbou kobaltem pod polevou s motivem znaku dlouhého věku. Ø 13 cm. Stav A. China, 19. Jh. Kleiner Teller mit Zeichen des langen Alters in Unterglasurblau. Ø 13 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PÁROVÉ ZÁSOBNICE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th - 20th century. Pair of porcelain jars painted with cobalt under the glazing with motifs of phoenixes and pheasants. Lids are decorated by plastic figures of lions. Bottom marked with four apocryphal signs of Xuande period. H. 24 cm. Condition B - C. Čína, 19./20. stol. Párové porcelánové zásobnice malované kobaltem pod polevou s motivy fénixů a bažantů. Víka jsou zdobena plastickými figurami lvíčků. Na podední značeno čtyřmi apokryfními znaky éry Süan-te. V. 24 cm. Stav B - C. China, 19./20. Jh. Kobaltblaue Unterglasurbemalung mit Phönixen und Fasanen, beide Deckel mit plastischen Löwenknäufen, unterseitig vier apokryphische Zeichen der Era Xuande. H. 24 cm. Zustand B - C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ VÁZA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th century. Porcelain vase with a tall neck is decorated by underglazed painting of scrolls and wedding well-wishing sign of the double happiness. Neck with two perforated stylized handles. H. 43 cm. Condition B. Čína, 19. stol. Porcelánová váza s vysokým krkem je zdobená podglazurní malbou rozvilin a svatebním blahopřejným symbolem dvojitého štěstí. Na krku dvě prolamovaná stylizovaná ucha. V. 43 cm. Stav B. China, 19. Jh. Porzellanvase mit langem Hals und zwei durchbrochenen Henkeln, gemalt in Unterglasurfarben: Rollwerk mit doppeltem Glückssymbol. H. 43 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORCELÁNOVÁ VÁZA TYPU CCHUNG

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 18th century ? Porcelain square vase of cong type is decorated by blue monochromatic glazing and tao motifs yin-yang and eight hexagrams. H. 27 cm. Condition A. Čína, 18. stol.? Porcelánová čtyřhraná váza typu chung je zdobena modrou monochromatickou polevou a taoistickými motivy jing-jang a osmi hexagramy. V. 27 cm. Stav A. China, 18. Jh.? Vierkantige Cong-Vase, monochrom glasiert in Blau, taoistische Yin und Yang Symbole, acht Hexagramme. H. 27 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KAMENINOVÁ VÁZA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 17th century, folk workshop. Porcelain vase is fully decorated by relief decor depicting a dragon in scrolls. Bottom marked with relief peach tree branch. H. 28 cm. Condition corresponds to the age. Čína, 17. stol., lidové dílny. Kameninová váza je celoplošně zdobená reliéfním dekorem zobrazujícím draka v rozvilinách. Na podední značeno reliéfní větví broskve. V. 28 cm. Stav odpovídající stáří. China,17. Jh., volkstümliche Werkstätten. Reliefierte Szene eines Drachens in Rollwerk, reliefierte Bodenmarke mit Pfirsich-Ast. H. 28 cm. Zustand entspricht dem Alter.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KERAMICKÁ ZÁSOBNICE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Yuan/Ming dynasty. Ceramic jar with a spotted glazing is decorated by pressed decor of eight hexagrams. Sides with two small relief masks. Ø neck 9 cm. H. 9 cm. Condition A. Čína, dynastie Jüan/Ming. Keramická zásobnice se skvrnitou polevou je zdobená tlačeným dekorem osmi hexagramů. Na ramenou jsou dva drobné reliéfní maskaróny. Ø hrdla 9 cm. V. 9 cm. Stav A. China, Yuan/Ming-Dynastie. Geprägte Dekoration aus acht Hexagrammen, fleckige Glasur, zwei kleine Maskaronen in Relief. Ø (Hals) 9 cm. H. 9 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KERAMICKÁ VÁZA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Song dynasty (960-1127). Ceramic vase has light green glazing and is decorated with subtle carved floral motifs. H. 26 cm. Condition B. Glued neck. Čína, dynastie Sung (960-1127). Keramická váza je pod nazelenalou polevou zdobená jemným do střepu řezaným motivem květinových rozvilin. V. 26 cm. Stav B. Lepené hrdlo. China, Song-Dynastie (960-1127). Hellgrüne Glasur, das Porzellan fein geschnitzt mit Blumen-Rollwerk. H. 26 cm. Zustand B. Geklebter Hals.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KERAMICKÁ KONVIČKA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Song dynasty (960-1127). Small ceramic jug with celadon glazing Long Guan. Missing lid. H. 13 cm. Condition A. Čína, dynastie Sung (960-1127). Drobná keramická konvička se seladonovou polevou Lung-cchian. Víčko chybí. V. 13 cm. Stav A. China, Song Dynastie (960-1127). Kleine Kanne mit Seladonglasur Lung-cchian (Long Guan), fehlender Deckel. H. 13 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KAMENINOVÉ TALÍŘKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Song dynasty (960-1127). Two small plates made of a thin-walled stoneware decorated by pressed relief decor of scrolls under the celadon glazing. Ø 15 cm. Condition A. Čína, dynastie Sung (960-1127). Dva drobné talířky z tenkostěnné kameniny jsou zdobené tlačeným reliéfním dekorem rozvilin pod seladonovou polevou. Ø 15 cm. Stav A. China, Song-Dynastie, um 1000. Zwei kleine Teller, dünnwandiges Steinzeug mit gepresstem Rollwerkdekor, Seladonglasur. Ø 15 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DÓZA NA ŠŇUPACÍ TABÁK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th - 20th century. Porcelain snuff bottle with relief figures of eighteen Arhats. H. 6 cm. Condition C. Čína, 19./20. stol. Porcelánová dóza na šňupací tabák s reliéfními figurami osmnácti arhatů. V. 6 cm. Stav C. China, 19./20. Jh. Porzellandose mit reliefierten Figuren von 18 Arhats. H. 6 cm. Zustand C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HROBOVÁ KERAMIKA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Eastern Han - beginning of the Three Kingdoms (2nd - 3rd century). Sitting figure made of a cold painted pottery. H. 33 cm. Condition A. Čína, Dynastie Východní Chan - zac. období Trí království (2.-3. stol.). Sedící figura z hrnčiny malované barvami za studena. V. 33 cm. Stav A. China, Ost-Han-Dynastie, Anf. der Zeit der drei Königreiche (2.-3. Jh.). Sitzende Figur aus Keramik, kalte Bemalung. H. 33 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NEBESKÁ VÍLA, BLANC DE CHINE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Dehua, 17th century. Tall figure of a heavenly fairy along with a tray with well-wishing items. Glazed, engraved, subtly modeled porcelain. H. 85 cm. Condition B. Dehua, 17. stol. Vysoká socha nebeské víly s podnosem s blahopřejnými předměty. Glazovaný, gravírovaný, jemně modelovaný porcelán. V. 85 cm. Stav B. Dehua, 17 Jh. Hohe Porzellan-Statue einer Himmelsfee mit Tablett mit Glückwunschsymbolen. Glasiert, graviert, fein modelliert. H. 85 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ARHAT, BLANC DE CHINE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Dehua, 18th century. Porcelain figure of a sitting arhat is wearing a coat. Back side with pressed mark „Pu zi yu ren". H. 25 cm. Condition A. Dehua, 18. stol. Porcelánová figura sedícího arhata v plášti. Na zádech tlačená značka „Pu zi yu ren". V. 25 cm. Stav A. Dehua, 18. Jh. Porzellanfigur eines sitzenden Arhats im Mantel, Pressmarke „Pu zi yu ren" auf der Rücken. H. 25 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BOHYNĚ KUAN-JIN, BLANC DE CHINE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Dehua, 18th - 19th century. Porcelain figure of goddess Quan Yin standing on a lotus flower. Back side with pressed mark. H. 47 cm. Condition C. Broken off fingers on the left hand, cracked wrist of the left hand, chipped rim of the dress and several flower petals. Dehua, 18. - 19. stol. Porcelánová socha bohyně Kuan Yin stojící na lotosovém květu. Na zádech značeno tlačenou značkou. V. 47 cm. Stav C. Odlomené prsty levé ruky, prasklé zápěstí levé ruky, odlomený lem šatů a několik okvětních lístků. Dehua, 18.-19. Jh. Auf einer Lotusblüte stehende Statue der Göttin, Porzellan, Pressmarke auf der Rücken. H. 47 cm. Zustand C. Abgebrochene Finger auf linker Hand, Riss auf dem Handgelenk, abgebrochener Kleidersaum, einige Blütenblätter auch abgebrochen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BUDDHA, BLANC DE CHINE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Dehua, 19th century. Small figure of Buddha sitting on a lotus flower is on a figural plinth with a dragon motif on waves. H. 26 cm. Condition A. Dehua, 19. stol.Drobná figura Buddhy sedícího na květu lotosu je umístěna na figurálním podstavci s motivem draka ve vlnách. V. 26 cm. Stav A. Dehua, 19. Jh. Kleine Buddha-Figur auf Lotusblüte, figürlicher Sockel mit Motiv eines Drachens in Wellen. H. 26 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BUDDHA, BLANC DE CHINE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Dehua, 19th century. Porcelain figure of Buddha of the future standing on a rock. H. 30 cm. Condition A. Dehua, 19. stol. Porcelánová socha Buddhy budoucnosti stojícího na skále. V. 30 cm. Stav A. Dehua, 19. Jh. Porzellanstatue, auf Felsen stehender Buddha der Zukunft. H. 30 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
LO-CHAN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th century. Figure of a sitting Luohan is made of a white transparent talc. Figure is decorated by engraved motif of leaves and scrolls. H. 11 cm. Condition B. Čína, 19. stol. Figura sedícího Lo-chana je zhotovena z bílého průsvitného mastku. Plášť figury je zdoben gravírovaným motivem listových rozvilin. V. 11 cm. Stav B. China, 19. Jh. Figur eines sitzenden Luohans aus weißem durchsichtigem Talk, graviertes Blattwerk auf dem Mantel der Figur. H. 11 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
JADEITOVÝ TALÍŘ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Qianlong period (1736-1795). Plate made of a green transparent jade decorated by relief carving of dragons with a pearl. Bottom marked with four signs of Qianlong period. Ø 17 cm. Condition A. Čína, éra Čchien-lung (1736-1795). Talíř ze zeleného průsvitného jadeitu je na vnějším obvodu zdobený reliéfní řezbou draků s perlou. Na podední značeno čtyřmi znaky éry Čchien-lung. Ø 17 cm. Stav A. China, Qianlong-Zeit (1736-1795). Grüner Jade, durchsichtig, umlaufend reliefierte Schnitzarbeit mit Motiv eines Drachens mit Perle, unterseitig Vierzeichenmarke der Qianlong-Periode. Ø 17 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ŘEZBA V ACHÁTU

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th century. Agate carving depicting an open lotus blossom hanging in a wooden carved arc on a plinth. Stone h. 9 cm. Total h. 25 cm. Condition A. Čína, 19. stol. Řezba v achátu zobrazuje otevřený květ lotosu, který je zavěšen v dřevěné klenbě s podstavcem. V. kamene 9 cm. Celková v. 25 cm. Stav A. China, 19. Jh. In hölzerner Gewölbe eingehängte Lotusblüte, Holzsockel. H. (Stein) 9 cm. Gesamthöhe 25 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ACHÁTOVÉ TĚŽÍTKO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 19th - 20th century. Agate carving depicting two mice on a pomegranate and lotus flower. L. 8 cm. Condition A. Čína, 19./20. stol. Řezba v achátu zobrazuje dvě myšky na granátovém jablku, lotosovém květu a houbě Li-č. Dl. 8 cm. Stav A. China, 19./20. Jh. Achatschnitzerei, zwei Mäuse auf Granatapfel, Lotusblüte und Pilze Li-tshc. L. 8 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SPONA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, 20th century. Jade buckle shaped as a mask. H. 7 cm. Condition A. Čína, 20. stol. Jadeitová spona v podobě maskarónu. V. 7 cm. Stav A. China, 20. Jh. Jade-Klammer in Form eines Maskarons. H. 7 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
JADEITOVÁ VÁZIČKA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: China, Republic period. Jade vase hanging on a jade chain made of a single piece of a stone decorated by a subtle carving of flying fairies with flowers. H. including the chain 41 cm. Vase h. 25 cm. Condition A/B. Čína, období Republiky. Jadeitová vázička zavěšená na jadeitovém řetízku z jednoho kusu kamene je zdobená precizní figurální řezbou letících víl s květinami. Zavěšeno v nepůvodní klenbě ze santalového dřeva. V. včetně závěsu 41 cm. V. vázy 25 cm. Stav A/B. China, Republik China. Aus einem Stück Stein geschnitzte Jade-Vase mit Kette, präzis geschnitzte Figuren der fliegenden Himmelsfeen mit Blumen. H. (mit Kette) 41 cm. H. (Vase) 25 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2