WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 42nd Auction: European Antiquities
Viewing Notes:
BRNO, Auction House Zezula, 142c Hlinky Street 7.-10. 4. 2014, from 12 a.m. until 7 p.m. 5.-6. 4., 11. 4. 2014, from 12 a.m. until 5 p.m.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

42nd Auction: European Antiquities (310 Lots)

by Auction House Zezula


310 lots with images

April 12, 2014

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Michael Wolgemut (1434-1519), Wilhelm Pleydenwurff (1460-1494)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BOHEMIA. Nuremberg, 1493. Coloured page with depiction of Czech kingdom from the first famous publication of incunabula Liber Chronicarum, published in Nuremberg by Anton Koberger (1440/45-1513), the first local pressman at all. Hartmann Snedel (1440-1514) is the author of the Latin text of the book, Michael Wolgemut and Wilhelm Pleydenwurff are illustrators. Woodcut on handmade paper, partly being backed, later coloured, the textual part on top being cut off, 316x266 mm (total size of the page). Graphic page from valued incunabulum of a high art value. BOHEMIA. Norimberk, 1493. Kolorovaný list s vyobrazením Českého království z prvního vydání slavné inkunábule Liber Chronicarum, vydané v Norimberku u Antona Kobergera (1440/45-1513), vůbec prvního tamního tiskaře. Autorem latinského textu knihy je Hartmann Schedel (1440-1514), ilustrátory Michael Wolgemut a Wilhelm Pleydenwurff. Dřevořez na ručním papíře, zčásti podlepený, později kolorovaný, textová část nahoře oříznutá, 316x266 mm (celkový rozměr listu). Grafický list z ceněného prvotisku vysoké umělecké hodnoty. BOHEMIA. Nürnberg, 1493. Abbildung des böhmischen Königtums aus der ersten Ausgabe der berühmten Inkunabel Liber Chronicarum, herausgegeben bei dem ersten Nürnberger Drucker Anton Koberger (1440/45-1513) in Nürnberg. Lateinischer Text von Hartmann Schedel (1440-1514), illustriert von Michael Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurff. Holzschnitt auf Bütten, tlw. unterklebt, später koloriert, oberer Teil mit Text beschneidet, 316x266 mm (Blattgröße). Graphisches Blatt aus geschätztem Frühdruck.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Gerhard Mercator (1512-1594), Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MAP OF BAVARIAN DUKEDOM. Amsterdam, around 1647. Bavaria Dvcatvs, Per Ger. Mercatorem. Apud Guiljelmum Blaeu. Coloured copperplate on paper, 386x504 mm, French printed text about Bavarian life, institutions and history on the back. MAPA BAVORSKÉHO VÉVODSTVÍ. Amsterdam, asi r. 1647. Bavaria Dvcatvs, Per Ger. Mercatorem. Apud Guiljelmum Blaeu. Kolorovaná mědirytina na papíře, 386x504 mm, na rubu tištěný francouzský text o bavorských reáliích a dějinách. LANDKARTE DES HERZOGTUMS BAYERN. Amsterdam, um 1647. Bavaria Dvcatvs, Per Ger. Mercatorem. Apud Guiljelmum Blaeu. Kolorierter Kupferstich auf Papier, 386x504 mm, französischer Text mit Realien und Geschichte Deutschlands auf der Rückseite.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sebastian Münster (1488-1552)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MAP OF MEISSEN AND SURROUNDINGS. 17th century .De la marche de Misie ou Misnie. Map page of Meissen from Sebastian Münster's cosmography. Coloured woodcut on handmade paper, French text, 249x190 mm (total sizes of the page). Mounted. MAPA MÍŠEŇSKA. 17. stol. De la marche de Misie ou Misnie. Mapový list Míšeňska z Kosmografie Sebastiana Münstera. Kolorovaný dřevoryt na ručním papíře, francouzský text, 249x190 mm (celkový rozměr listu). Paspartováno. LANDKARTE VON MEISSEN UND UMGEBUNG. 17. Jh. De la marche de Misie ou Misnie. Aus Sebastian Münsters Cosmographia. Kolorierter Holzschnitt auf Bütten, französischer Text, 249x190 mm (Blattgröße). Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sebastian Münster (1488-1552)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DESCRIPTION OF GERMAN NATION. 17th century. Description de la nation Germanique. Map page from Sebastian Münster's cosmography. Coloured woodcut on handmade paper, French text, 292x186 mm (total size of the page). Mounted. POPIS NÁRODA NĚMECKÉHO. 17. stol. Description de la nation Germanique. Mapový list z Kosmografie Sebastiana Münstera. Kolorovaný dřevoryt na ručním papíře, francouzský text, 292x186 mm (celkový rozměr listu). Paspartováno. BESCHREIBUNG DES DEUTSCHEN VOLKS. 17. Jh. Description de la nation Germanique. Ein Blatt aus Sebastian Münsters Cosmographia. Kolorierter Holzschnitt auf Bütten, französischer Text, 292x186 mm (Blattgröße). Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Volf z Vřesovic

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LAW AND PROVINCIAL SYSTEM OF CZECH KINGDOM. Prague, 1564. Práwa a zřijzenij zemská králowstwij Czeského. Létha M. D. Lxiiii. Printed at Jiří Melantrich of Aventino's place in Prague's Old Town. Describes legal and political arrangement of Czech Kingdom. It contains five large-sized woodcuts, including famous full-page illustration of provincial court proceedings; in addition to that it contains extensive handwritten content by Ondřej Vikowsky, moreover, handwritten notes of that time written in ink can be found within the printed text, mainly short, in some places more detailed comments. Original Renaissance wooden binding covered with leather with blind embossed decoration, in good condition, except for significantly damaged spine and a pair of metal buckles in fragmental conditions, damaged by insects. Without pagination [ca 550 pages], one page before index missing, dirty or slightly torn pages at some places. PRÁVA A ZŘÍZENÍ ZEMSKÁ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO. Praha, 1564. Práwa a zřijzenij zemská králowstwij Czeského. Létha M. D. Lxiiii. Vytištěno u Jiřího Melantricha z Aventina na Starém Městě pražském, dne 3. srpna 1564. Popisuje právní a politické uspořádání Českého království. Obsahuje pět rozměrných dřevorytů, včetně známé celostránkové ilustrace jednání zemského soudu, navíc obsáhlý rukopisný obsah od Ondřeje Vikowského (3 fol.) a dále dobové perem psané rukopisné poznámky uvnitř tištěného textu, povětšinou krátké, místy podrobnější komentáře. Původní renesanční dřevěná vazba potažená kůží se slepotiskovým dekorem, v dobrém stavu, vyjma značně poničeného hřbetu a dvojice kovových přezek v torzovitém stavu, poškozeno hmyzem. Nestránkováno [ca 550 str.], chybí jeden list před rejstříkem, listy místy zašpiněné nebo natržené. RECHTE UND LANDESORDNUNGEN DES KÖNIGREICHS BÖHMEN. Praha, 1564. Práwa a zřijzenij zemská králowstwij Czeského. Létha M. D. Lxiiii. Staré Město pražské: Jiří Melantrich z Aventina. Über politischer und juristischer Ordnung des Königreichs Böhmen. Fünf große Holzstiche, einschließlich der bekannten ganzflächigen Illustration aus der Verhandlung des Landrechts, mit umfangreichem handgeschriebenem Inhaltsverzeichnis von Ondřej Vikowský (3 Fol.), im Text mit Feder geschriebene Notizen - kurze oder längere Kommentare zum Text, ursprünglicher Renaissance-Einband in gutem Zustand: lederbezogen und Blinddruck, nur der Rücken wesentlich beschädigt, Reste der zwei Metallschnallen (von Insekten beschädigt). Unnummerierte Seiten [ca. 550 S.], ein fehlendes Blatt vor dem Inhaltsverzeichnis, einige Blätter beschmutzt oder angerissen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Georg Lauterbeck (†1578)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: POLITIA HISTORICA. Prague, 1606. Politia Historica. O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery. W nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij, gakby se Králowstwij, Knijžetswij, Země, Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky, pobožně, sslechetně, chwalitebně a vžitečně řjditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých Starých y nowých, Ržeckých, Latinských, Cžeských y Německých Historij, a Spisůw maudrých lidj o Spráwě Swětské. Nynij pak w nowě ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij, Spráwcůw, Saudcůw, Panůw a Vřednjkůw Zemských y Městských, slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského, z Gazyka Latinského a Německého w Cžeský gakž neywlastněgi býti mohlo, před lety XXII. přeložená a wůbec wydaná, pilnostj, pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna. Nynj pak zase obnowená a wytlačená w Starém Městě Pražském v Dědicůw geho: Léta Páně: M. DC. VI. Theoretical treatise of German lawyer and humanist Georg Lauterbeck, delimiting laws and duties among nobility and serfs. The second unchanged Czech publication which was prepared and printed at Veleslavin's heirs. [14], 732, [31] pages. Original wooden binding covered with leather, damaged, affected by woodworm, a pair of metal buckles, incomplete. Complete copy, front page torn in the middle, some pages dirty or affected by woodworm in some parts, the first 7 fol. freed from binding. POLITIA HISTORICA. Praha, 1606. Politia Historica. O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery. W nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij, gakby se Králowstwij, Knijžetswij, Země, Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky, pobožně, sslechetně, chwalitebně a vžitečně řjditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých Starých y nowých, Ržeckých, Latinských, Cžeských y Německých Historij, a Spisůw maudrých lidj o Spráwě Swětské. Nynij pak w nowě ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij, Spráwcůw, Saudcůw, Panůw a Vřednjkůw Zemských y Městských, slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského, z Gazyka Latinského a Německého w Cžeský gakž neywlastněgi býti mohlo, před lety XXII. přeložená a wůbec wydaná, pilnostj, pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna. Nynj pak zase obnowená a wytlačená w Starém Městě Pražském v Dědicůw geho: Léta Páně: M. DC. VI. Teoretický spis německého právníka a humanisty Georga Lauterbecka, vymezující práva a povinnosti mezi vrchností a poddanými. Druhé nezměněné české vydání, jež bylo připraveno a vytištěno u Veleslavínových dědiců. [14], 732, [31] str. Původní dřevěná vazba potažená kůží, poškozená, napadená červotočem, dvojice kovových přezek torzovitá. Exemplář kompletní, titulní list vprostřed roztržený, některé listy zašpiněné nebo místy napadené červotočem, prvních 7 fol. uvolněných z vazby. POLITIA HISTORICA. Praha, 1606. Politia Historica. O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery. W nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij, gakby se Králowstwij, Knijžetswij, Země, Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky, pobožně, sslechetně, chwalitebně a vžitečně řjditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých Starých y nowých, Ržeckých, Latinských, Cžeských y Německých Historij, a Spisůw maudrých lidj o Spráwě Swětské. Nynij pak w nowě ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij, Spráwcůw, Saudcůw, Panůw a Vřednjkůw Zemských y Městských, slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského, z Gazyka Latinského a Německého w Cžeský gakž neywlastněgi býti mohlo, před lety XXII. přeložená a wůbec wydaná, pilnostj, pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna. Nynj pak zase obnowená a wytlačená w Starém Městě Pražském v Dědicůw geho: Léta Páně: M. DC. VI. Theoretische Schrift des deutschen Juristen und Humanisten Georg Lauterbeck, die die Rechte und Pflichten in der Beziehungen zwischen der Obrigkeit und den Untertanen beschreibt. Zweite tschechische Ausgabe, die bei den Erben von Veleslavin vorbereitet und ausgedruckt wurde. [14], 732, [31] S. Ursprünglicher Holzeinband mit Lederbezug etwas beschädigt und vom Holzwurm befallen, Reste der Metallschnallen. Komplettes Exemplar, das Titelblatt gerissen, einige Blätter beschmutzt oder vom Holzwurm befallen, erste 7 Seiten locker im Einband.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Andreas Matthäus Wolfgang (1660-1726), Johann Friedrich Pereth (1643-1722)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LIFE OF ST. ANTHONY OF PADUA. Augsburg, 1698. Effigies S. Antonij Paduani, prout in Söllheimb prope Salisburgum novo Eidem erecto ac dedicato Sacello a devotis visitur et impense veneratur. Abbildung des H. Antonii von Padua... Augspurg, In Verlag Herrn Johan[n] Kaufmanns von Sölheim zu Saltzburg. Im Jahr 1698. Hagiographic work with rich pictorial accompaniment on handmade paper. Engraving from A. M. Wolfgang made according to a model of J. F. Pereth. Published in Augsburg by Johann Kaufmann. [2], 52 fol., 53 picture supplements. Written in Latin and German. The title page as well as the two-page dedication with copperplate and other 53 copperplates, 172x110 mm (the title page), ca 150x100 mm (others), numbered and signed in print. The title page backed at upper and side edge, some pages are slightly dirty, woodworm affection or partially torn edges only exceptional, one page with text is torn (fol. 48.), otherwise complete copy, in good condition. New binding, paperboard, paper case. ŽIVOT SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. Augšpurk, 1698. Effigies S. Antonij Paduani, prout in Söllheimb prope Salisburgum novo Eidem erecto ac dedicato Sacello a devotis visitur et impense veneratur. Abbildung des H. Antonii von Padua... Augspurg, In Verlag Herrn Johan[n] Kaufmanns von Sölheim zu Saltzburg. Im Jahr 1698. Hagiografické dílo s bohatým obrazovým doprovodem na ručním papíře. Rytiny od A. M. Wolfganga podle předlohy J. F. Peretha. Vydáno v Augšpurku u Johanna Kaufmanna. [2], 52 fol., 53 obr. příloh. Psáno latinsky, německy. Titulní list i dvoustránková dedikace s mědirytinami a dalších 53 mědirytin, 172x110 mm (titulní list), ca 150x100 mm (ostatní), v tisku číslovány a signovány. Titulní list při horním a bočním okraji podlepený, některé listy povětšinou jen mírně zašpiněné, zcela výjimečně lehce napadeny červotočem nebo na okraji natržené, jeden list s textem roztržený (fol. 48), jinak exemplář kompletní, v dobrém stavu. Nová vazba, lepenka, papírové pouzdro. LEBEN DES HEILIGEN ANTONIUS VON PADUA. Augsburg, 1698. Effigies S. Antonij Paduani, prout in Söllheimb prope Salisburgum novo Eidem erecto ac dedicato Sacello a devotis visitur et impense veneratur. Abbildung des H. Antonii von Padua... Augspurg, In Verlag Herrn Johan[n] Kaufmanns von Sölheim zu Saltzburg. Im Jahr 1698. Hagiographisches Werk mit reicher Bilderbeilage auf Bütten. Die Stiche von A. M. Wolfgang nach der Vorlage von J. F. Pereth. Ausgegeben von Johann Kaufman in Augsburg. [2], 52 Fol., 53 Bilder. Geschrieben auf Lateinisch und Deutsch. Das Titelblatt und zweiseitige Dedikation mit Kupferstichen und weitere 53 Kupferstiche, 172x110 mm (Titelblatt), ca. 150x100 mm (restliche Bilder), sign. und nummeriert im Druck. Die Titelseite oben und unten unterklebt, einige Blätter etwas schmutzig, selten vom Holzwurm befallen oder am Rand angerissen, ein Textblatt gerissen (Fol. 48), sonst komplettes Exemplar in gutem Zustand. Neuer Einband aus Pappe, Papieretui.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SACRA BIBLIA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bamberg, 1705. Sacra Biblia. Das ist: Die gantze Heilige Schrifft (...) Bamberg, Im Jahr Christi M DCC V. In Verlegung Johann Andrea Endters seel. Sohn und Erben. Complete copy of the first volume of Bamberk bible, in very good condition, richly illustrated, full-page copperplate by J. C. Marchand precedes the title page. 956 pages. Written in German, translated by Caspar Ulenberg. Leather binding, spine with blind blocking decoration. Bamberk, 1705. Sacra Biblia. Das ist: Die gantze Heilige Schrifft (...) Bamberg, Im Jahr Christi M DCC V. In Verlegung Johann Andrea Endters seel. Sohn und Erben. Kompletní exemplář 1. svazku Bamberské bible, ve velmi dobrém stavu, bohatě ilustrováno, titulní list předchází celostránková mědirytina od J. C. Marchanda. 956 str. Psáno německy, překlad pořídil Caspar Ulenberg. Kožená vazba, hřbet se slepotiskovým dekorem. Bamberg, 1705. Sacra Biblia. Das ist: Die gantze Heilige Schrifft (...) Bamberg, Im Jahr Christi M DCC V. In Verlegung Johann Andrea Endters seel. Sohn und Erben.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SACRORUM BIBLIORUM VULGATAE EDITIONIS CONCORDANTIAE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Antwerp, 1733. Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, Ad recognitionem Jussu Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam / Recensitae Atque Emendatae à Francisco Luca Theologo & Decano Audomaropolitano; Nunc verò secundùm Huberti Phalesii, Plantini ac Parisiensium observata, accuratissimè, multis mendis aliarum editionum expunctis, editae. (...) Antverpiae, Apud Joannem Baptistam Verdussen. M. D. CC. XXXIII. Biblical concordance for Latin Vulgate. Alphabetic list of verbally identical places which served for fast searching for factually similar or otherwise connected biblical quotations or passages. Publisher's signet on the title page, a stork bringing food for its young in oval medallion with Latin motto 'Pietas Homini Tvtisima Virtvs'. 12, [ca 1300] pages. Original wooden binding covered with leather with blind blocking decoration, damaged on the spine, slightly affected by insect, an incomplete pair of metal buckles, otherwise in very good condition. Antverpy, 1733. Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, Ad recognitionem Jussu Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam / Recensitae Atque Emendatae à Francisco Luca Theologo & Decano Audomaropolitano; Nunc verò secundùm Huberti Phalesii, Plantini ac Parisiensium observata, accuratissimè, multis mendis aliarum editionum expunctis, editae. (...) Antverpiae, Apud Joannem Baptistam Verdussen. M. D. CC. XXXIII. Biblická konkordance k latinské Vulgátě. Abecední seznam slovně shodných míst, který slouží k rychlému vyhledávání věcně podobných nebo jinak souvisejících biblických citátů či pasáží. Na titulní straně vydavatelův signet, čáp přinášející potravu svému mláděti v oválném medailonu s latinskou devízou „Pietas Homini Tvtissima Virtvs". 12, [ca 1300] str. Původní dřevěná vazba potažená kůží se slepotiskovým dekorem, na hřbetu poškozená, lehce napadená hmyzem, dvojice kovových přezek torzovitá, jinak ve velmi dobrém stavu. Antwerpen, 1733. Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, Ad recognitionem Jussu Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam / Recensitae Atque Emendatae à Francisco Luca Theologo & Decano Audomaropolitano; Nunc verò secundùm Huberti Phalesii, Plantini ac Parisiensium observata, accuratissimè, multis mendis aliarum editionum expunctis, editae. (...) Antverpiae, Apud Joannem Baptistam Verdussen. M. D. CC. XXXIII. Biblische Konkordanz für den lateinischen Bibeltext der Vulgata, alphabetisches Verzeichnis der Verwendungsfälle aller wichtigen Wörter des Bibeltextes. Signet des Herausgebers auf dem Titelblatt - ein Nahrung bringender Storch in ovalem Medaillon mit lateinischer Aufschrift „Pietas Homini Tvtissima Virtvs". 12, [ca. 1300] S. Ursprünglicher Holzeinband mit Lederbezug und Blinddruck, leicht beschädigt auf den Rücken und leicht vom Insekten befallen, Reste der zwei Schnallen, sonst in gutem Zustand.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Lorenzo della Vaccaria (1574-1614), Federico Zuccari (1542/3-1609)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN MARY. Graphic page adjusted by an engraver, made according to a model by Federico Zuccari. Copperplate on handmade paper, 593x391 mm (total size in the middle of folded page), marked lower left 'Fed. Zuccarus pinx' and 'Laur. Vaccarius scl' in the lower middle part, damaged. Mounted, framed, glassed. Tin plate with 'Federigo Zuccari ?1540-1609' inscription on the frame. NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Rytcem upravený grafický list podle předlohy Federica Zuccariho. Mědirytina na ručním papíře, 593x391 mm (celkový rozměr uprostřed přeloženého listu), zn. vlevo dole „Fed. Zuccarus pinx", dole uprostřed „Laur. Vaccarius scl", poškozené. Paspartováno, rámováno, zaskleno. Na rámu plechový štítek s přípisem „Federigo Zuccari ?1540-1609". MARIÄ HIMMELFAHRT. Nach der Vorlage von Federico Zuccari geschaffene Graphik, Kupferstich auf Bütten, 593x391 mm, links unten „Fed. Zuccarus pinx", unten in der Mitte „Laur. Vaccarius scl", beschädigt. Passepartout, gerahmt, verglast. Blechetikette „Federigo Zuccari ?1540-1609" auf dem Rahmen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: JOHN HUS 17th/18th century. Portrait of John Hus. Iohannes Hussus, Bohemus, Academaie Pragensis Theologus et in Templo Betlehemitico Ibidem Concionator. Copperplate on handmade paper, 183x148 mm. A pair of portraits of John Hus and his burning. Copperplate on handmade paper, 82x156 mm. JAN HUS. 17./18. stol. Portrét Jana Husa. Iohannes Hussus, Bohemus, Academaie Pragensis Theologus et in Templo Betlehemitico Ibidem Concionator. Mědirytina na ručním papíře, 183x148 mm.Dvojice medailonů Jana Husa a jeho upálení. Mědirytina na ručním papíře, 82x156 mm. JAN HUS. 17./18. Jh. Porträt von Jan Hus. Iohannes Hussus, Bohemus, Academaie Pragensis Theologus et in Templo Betlehemitico Ibidem Concionator. Kupferstich auf Bütten, 183x148 mm. Zwei Medaillons mit Darstellung der Verbrennung von Jan Hus. Kupferstich auf Bütten, 82x156 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LADISLAUS THE POSTHUMOUS. 17th century. Ladislaus König zu Ungarn und Böhem. Ladislavs Dei Gratia. Bohemiae etc. Rex. Copperplate on handmade paper with watermark, 212x149 mm, marked in pen in the lower left corner 'Alberti II. Imperat: filius. n. 1440. †. 1457.' and in the lower right corner '532'. LADISLAV POHROBEK. 17. stol. Ladislaus König zu Ungarn und Böhem. Ladislavs Dei Gratia. Bohemiae etc. Rex. Mědirytina na ručním papíře s vodoznakem, 212x149 mm, zn. perem vlevo dole „Alberti II. Imperat: filius. n. 1440. †. 1457." a vpravo dole „532". LADISLAUS POSTUMUS. 17. Jh. Ladislaus König zu Ungarn und Böhem. Ladislavs Dei Gratia. Bohemiae etc. Rex. Kupferstich auf Bütten mit WZ, 212x149 mm, rechts unten mir Feder: „Alberti II. Imperat: filius. n. 1440. †. 1457.", rechts unten „532".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Georg Keller (1568-1634)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ARCHDUKE FERDINAND BEING CROWNED CZECH KING. Aigentliche Contrafactur der Fürnembsten Acten Wie die bey dess durchleuchtigsten Fürsten und Herren Herren Ferdinandi Ertzherzog zue Oesterreich den 29. Juny Anno 1617. beschehnen Krönung zum König in Böheimb fürgangen. Czech royal crowning of archduke Ferdinand II (Holy Roman emperor) realized on 29th June 1617 in St. Vitus Cathedral. Copperplate on handmade paper with watermark, 230x323 mm, 'G. Keller 1617' sign in print in the lower right-hand corner. Framed, glassed. KORUNOVACE ARCIVÉVODY FERDINANDA ČESKÝM KRÁLEM. Aigentliche Contrafactur der Fürnembsten Acten Wie die bey dess durchleuchtigsten Fürsten und Herren Herren Ferdinandi Ertzherzog zue Oesterreich den 29. Juny Anno 1617. beschehnen Krönung zum König in Böheimb fürgangen. Česká královská korunovace arcivévody Ferdinanda Štýrského, jež se uskutečnila dne 29. 6. 1617 v chrámu sv. Víta. Mědirytina na ručním papíře s vodotiskem, 230x323 mm, zn. v tisku vpravo dole „G. Keller 1617". Rámováno, zaskleno. KRÖNUNG DES ERZHERZOGS FERDINAND ZUM BÖHMISCHEN KÖNIG. Aigentliche Contrafactur der Fürnembsten Acten Wie die bey dess durchleuchtigsten Fürsten und Herren Herren Ferdinandi Ertzherzog zue Oesterreich den 29. Juny Anno 1617. beschehnen Krönung zum König in Böheimb fürgangen. Böhmische Krönung des Erzherzogs Ferdinand II. am 29. 6. 1617 im St. Veits Dom in Prag. Kupferstich auf Bütten mit WZ, 230x323 mm, rechts unten im Druck: „G. Keller 1617". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677), Johannes Meyssens (1612-1670)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: HENDRIK VAN DER BORCHT, PAINTER. Henry van der Borcht peinctre. Portrait of the painter Hendrik van der Borcht junior (1614-1676) by J. Meyssens, one of nine Hollar's graphic pages published by Meyssens in the portrait collection 'Image de divers hommes desprit sublime' (1649). The work was created during Hollar's stay in Antwerp. Copperplate on handmade paper, 163x114 mm, marked in pen in the lower left corner above printed biographical note '89', and furthermore in print in the lower left corner 'Iohann: Meyssens pinxit et excudit' and in the lower right corner 'W: Hollar fecit, 1648'. HENDRIK VAN DER BORCHT, MALÍŘ. Henry van der Borcht peinctre. Portrét malíře Hendrika van der Borchta mladšího (1614-1676) podle J. Meyssense, jeden z devíti Hollarových grafických listů vydaných u Meyssense ve sbírce portrétů „Image de divers hommes desprit sublime" (1649). Práce vznikla za Hollarova pobytu v Antverpách. Mědirytina na ručním papíře, 163x114 mm, zn. perem vlevo dole nad tištěnou biografickou poznámkou „89" a dále v tisku vlevo dole „Iohann: Meyssens pinxit et excudit," a vpravo dole „W: Hollar fecit, 1648.". HENDRIK VAN DER BORCHT, DER MALER. Henry van der Borcht peinctre. Porträt des Malers Hendrik van der Borcht des Jüngeren (1614-1676) nach J. Meyssens, ein der neun Graphiken Hollars, herausgegeben bei Meyssens in der Porträtsammlung „Image de divers hommes desprit sublime" (1649). Das Werk entstand während seines Aufenthalts in Antwerpen. Kupferstich auf Bütten, 163x114 mm, links unten gedruckter biographischer Notiz „89" mit Feder und weiter links unten im Druck „Iohann: Meyssens pinxit et excudit," und rechts unten „W: Hollar fecit, 1648.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Václav Hollar (1607-1677)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: JOHN CLENCHE. Portrait of John Clenche († 1607), an important English judge of the Elizabethan era. Copperplate on handmade paper, 290x196 mm (inside mount measurements), marked in print in the lower right corner 'W: Hollar sculp: 1664.'. Restored. mounted, framed and glassed. JOHN CLENCHE. Portrét Johna Clenche († 1607), významného anglického soudce alžbětinského období. Mědirytina na ručním papíře, 290x196 mm (výřez pasparty), zn. v tisku vpravo dole „W: Hollar sculp: 1664.". Restaurováno (levý horní roh). Paspartováno, rámováno, zaskleno. JOHN CLENCHE. Porträt des berühmten Richter des Elisabethanischen Zeitalters John Clenche († 1607), Kupferstich auf Bütten, 290x196 mm (Passepartout-Ausschnitt), rechts unten im Druck „W: Hollar sculp: 1664." Restauriert. Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Richard Hall

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: RADFORD'S CHURCH IN NOTTINGHAMSHIRE. London, 1677. A South-West Prospect of the Church of Radford by Worksop A. 1677. Illustration from Robert Thoroton's work 'The antiquities of Nottinghamshire', on which engraving Václav Hollar also participated. Coloured copperplate on handmade paper, 294x383 mm, marked in print in the lower left corner 'Ric. Hall delin.' and in the lower right corner '459', paper folded in the middle. RADFORDSKÝ KOSTEL V NOTTINGHAMSHIRE. Londýn, 1677. A South-West Prospect of the Church of Radford by Worksop A. 1677. Ilustrace z díla Roberta Thorotona (1623-1678) „The antiquities of Nottinghamshire", na jehož rytinách se autorsky podílel také Václav Hollar. Vydáno u londýnského tiskaře Roberta Whita. Kolorovaná mědirytina na ručním papíře, 294x383 mm, zn. v tisku vlevo dole „Ric. Hall delin." a vpravo dole „459", papír uprostřed přeložený. RADFORD CHURCH IN NOTTINGHAMSHIRE. London, 1677. A South-West Prospect of the Church of Radford by Worksop A. 1677. Illustration aus dem Werk von Robert Thoroton (1623-1678) „The antiquities of Nottinghamshire", einige Stiche aus diesem Werk wurden auch von Václav Hollar geschaffen. Herausgegeben bei Robert White in London. Kolorierter Kupferstich auf Bütten, 294x383 mm, links unten im Druck „Ric. Hall delin.", rechts unten „459", gefaltet in der Mitte.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MUČEDNÍK ŘÍMSKÝ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Middle Europe, 2nd half of 18th century. Preparatory sketch for fresco, No. 6 from pictorial cycle describing the saint's martyrdom. Latin text in cartouche mentions torturing in incandescent shoes and praises the one who stands the suffering for he is endowed with a big love. German text below the portrayal, 'As he was not wounded by that, they let him put on incandescent shoes with steel spikes.'. The martyr (Roman legionary) wasn't identified, it could be a case of e. g. St. Florian or St. George. Drawing in pen (gall ink), red chalk on handmade paper laid on paperboard, 232x335 mm. Střední Evropa, 2. pol. 18. stol. Přípravná studie pro fresku, č. 6 z obrazového cyklu popisujícího světcovo umučení. Latinský text v kartuši zmiňuje mučení ve žhavých botách a vyzdvihuje toho, kdo toto utrpení snese, neboť má velkou lásku. V německém textu pod vyobrazením se píše: „Protože ani tím nebyl zraněn, nechali mu nasadit rozžhavené boty s ocelovými hroty." Mučedník (římský legionář) nebyl identifikován, mohlo by se jednat např. o sv. Floriána či sv. Jiří. Kresba perem (duběnkovým inkoustem), rudkou na ručním papíře (adjustováno na kartonu), 232x335 mm. Mitteleuropa, 2. H. 18. Jh. Vorbereitungsstudie für Fresko, N. 6 aus dem Bildzyklus über der Marter des Heiligen. Lateinischer Text in Kartusche beschreibt die Marter in glühenden Schuhen, unter dem Bild deutscher Text: Weiln er auch davon nit verlezt wardt, lasst Ihm eissene gliendige Schueg mit spizegen staglen anlegen. Der Märtyrer (römischer Legionär) wurde nicht identifiziert, es könnte Hl. Florian oder Hl. Georg sein. Federzeichnung und Rötel auf Bütten (auf Karton), 232x335 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym podle Jusepeho de Ribera

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ST. JEROME. 18th century. Reddle drawing on paper, 171x135 mm. Mounted. SV. JERONÝM. 18. stol. Kresba rudkou na papíře, 171x135 mm. Paspartováno. ST. HIERONYMUS. 18. Jh. Rötelzeichnung auf Papier, 171x135 mm. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
David Gaglier (1807-1873) podle B. E. Murilla

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MADONA WITH HER CHILD. Gouache on ivory, 183x125 mm, signed in the lower left corner 'David Gaglier'. Framed. MADONA S DÍTĚTEM. Kvaš na slonové kosti, 183x125 mm, sign. vlevo dole „David Gaglier.". Rámováno. MADONNA MIT KIND. Gouache auf Elfenbein, 183x125 mm, links unten sign. „David Gaglier.". Gerahmt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Franz Kobell (1749-1822)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: COUNTRY FORT. 1783. View of country landscape with fort and figural staffage. India ink and pen drawing on paper, 115x177 mm (inside mount measurement), signature and date in the upper left corner 'Fr. Kobell: f: 1783.' and in the lower right corner '... 1783'; on the reverse side (on wooden base) pencil written sign of inscription of the work. Mounted, framed, glassed. Tin plate with author's name and dating 'Fr. Kobell 1783' on the frame. VENKOVSKÁ TVRZ. 1783. Pohled na venkovskou krajinu s tvrzí a figurální stafáží. Kresba tuší a perem na papíře, 115x177 mm (výřez pasparty), sign. a dat. vlevo nahoře „Fr. Kobell: f: 1783.". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Na rámu plechový štítek se jménem autora a datací. FESTUNG AUF DEM LANDE. 1783. Ansicht einer Landschaft mit Festung und Figurenstaffage. Tusche- und Federzeichnung auf Papier, 115x177 mm (Passepartout-Ausschnitt), links oben sign. „Fr. Kobell: f: 1783." Rechts unten „... 1783", Verso (auf der Holzunterlage) Zuschrift des Werkes mit Bleistift. Passepartout, gerahmt, verglast. Blechetikette mit Namen des Künstlers und Datierung: „Fr. Kobell 1783".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jiří Döbler (1788-1845), Josef Šembera (1794-1866)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ST. VITUS CATHEDRAL. Dom von St. Veit. View of St. George square and St. Vitus Cathedral. Graphic page by J. Döbler made according to a model by J. Šembera 1825. Aquatint on paper, 374x493 mm (inside frame measurement), sign in print in the lower left corner 'Nach der Natur gezeichnet von J. Schembera.' lower right corner 'Gestochen von G. Döbler', in the same place 'Verlegt von Borrosch & André.' and in pencil 'č. 390'. Framed, glassed. CHRÁM SV. VÍTA. Dom von St. Veit. Pohled na Jiřské náměstí s chrámem sv. Víta. Grafický list J. Döblera podle předlohy J. Šembery z r. 1825. Akvatinta na papíře, 374x493 mm (výřez rámu), zn. v tisku vlevo dole „Nach der Natur gezeichnet von J. Schembera.", vpravo dole „Gestochen von G. Döbler.", tamtéž „Verlegt von Borrosch & André." a tamtéž tužkou „č. 390". Rámováno, zaskleno. DOM VON ST. VEIT. Blick auf Georgsplatz mit St. Veits Dom, J. Döbler nach der Vorlage von J. Šembera (1825). Aquatinte auf Papier, 374x493 mm (Rahmenausschnitt), links unten im Druck „Nach der Natur gezeichnet von J. Schembera.", rechts unten „Gestochen von G. Döbler.", ebenda „Verlegt von Borrosch & André." und mit Bleistift: „č. 390". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ludwig Czerny (1821-1889)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: JAROSLAVICE CASTLE I. 1855. View of South Moravian castle with a church and village. Lithography on paper, 303x423 mm, signed in the lower left corner in print with initials 'LC', in the same place date in print '55' and sign 'Gez. u. lith. v. L. Czerny.', sign also in the lower right corner in print 'Artist. Anstalt v. Reiffenstein & Rösch in Wien.' (Viennese publisher), tiny spots on paper. Mounted. ZÁMEK JAROSLAVICE I. 1855. Litografie na papíře, 303x423 mm, sign. vlevo dole v tisku monogramem „LC", tamtéž v tisku dat. „55" a zn. „Gez. u. lith. v. L. Czerny.", zn. též vpravo dole v tisku „Artist. Anstalt v. Reiffenstein & Rösch in Wien." (vídeňský vydavatel), na papíře drobné skvrny. Paspartováno. SCHLOSS JAROSLAVICE I. 1855. Blick auf das südmährische Schloss mit Kirche und Dorf. Lithografie auf Papier, 303x423 mm, links unten im Druck monogrammiert „LC", ibid. im Druck dat. „55" und „Gez. u. lith. v. L. Czerny.", rechts unten im Druck „Artist. Anstalt v. Reiffenstein & Rösch in Wien." (Wiener Herausgeber), das Papier etwas fleckig. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ludwig Czerny (1821-1889)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: JAROSLAVICE CASTLE II. 1857. Lithography on paper, 301x412 mm, signature and date in the lower right corner in print 'L. Czerny 57', sign in the lower left corner in print 'Gez. u. lith. v. L. Czerny.' and in the lower right corner in print 'Artist. Anst. v. Reiffenstein & Rösch in Wien.' (Viennese publisher), tiny spots on paper. Mounted. ZÁMEK JAROSLAVICE II. 1857. Litografie na papíře, 301x412 mm, sign. a dat. vpravo dole v tisku „L. Czerny 57", zn. vlevo dole v tisku „Gez. u. lith. v. L. Czerny." a vpravo dole v tisku „Artist. Anst. v. Reiffenstein & Rösch in Wien.", na papíře drobné skvrny. Paspartováno. SCHLOSS JAROSLAVICE II. 1857. Lithografie auf Papier, 301x412 mm, sign. und dat. rechts unten im Druck „L. Czerny 57", links unten im Druck „Gez. u. lith. v. L. Czerny." und rechts unten im Druck „Artist. Anst. v. Reiffenstein & Rösch in Wien.", das Papier etwas fleckig. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Max Pollak (1886-1950)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FRANZISKANERPLATZ IN VIENNA. Etching on paper, 547x484 mm, signature in the lower right corner 'Max Pollak', in the same place in pen 'Max Pollak', sign in the lower left corner in pen 'Alt Wien: Franziskanerplatz'. Mounted, framed, glassed. FRANZISKANERPLATZ VE VÍDNI. Lept na papíře, 547x484 mm, sign. vpravo dole v tisku „Max Pollak", tamtéž perem „Max Pollak", zn. vlevo dole perem „Alt Wien: Franziskanerplatz". Paspartováno, rámováno, zaskleno. FRANZISKANERPLATZ IN WIEN. Radierung auf Papier, 547x484 mm, sign. rechts unten im Druck „Max Pollak", ebenda mit Feder „Max Pollak", links unten mit Feder „Alt Wien: Franziskanerplatz". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
George Keating (1762-1842), E. Scott

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CHILDREN'S GAMES AND MISCHIEF. London, 1782 and 1790. A pair of colour prints on paper made according to a model by George Morland (1763-1804), published in London by John Raphael Smith. The prints are inserted into some carved frames with gilding of that time. Children playing at soldiers. 454x552 mm, sign in print in the lower part in the middle 'Children Playing at Soldiers.', publishing data below the title 'London Publishd August 5th 1782 by J. R. Smith...', in the lower left corner 'Painted by G: Morland' and in the lower right corner 'Engraved by G: Keating'. Boys robbing an orchard. 365x427 mm, sign in print in the lower part in the middle 'Boys robbing an orchard - Garçons Derobant un Verger', below the title 'London Publish´d Dec. 9th 1790 by J. R. Smith. King Street. Covent Garden', in the lower left corner 'Painted by G. Morland' and in the lower right corner 'Engrav´d by E. Scott'. Framed, glassed. DĚTSKÉ HRY A NEPLECHY. Londýn, 1782 a 1790. Dvojice barevných tisků na papíře zpracovaných podle předlohy George Morlanda (1763-1804), publikovaných v Londýně u Johna Raphaela Smithe. Tisky jsou zasazeny do dobových vyřezávaných rámů se zlacením. Děti hrající si na vojáky. 454x552 mm, zn. v tisku dole uprostřed „Children Playing at Soldiers.", pod názvem vydavatelské údaje, „Engraved by G: Keating". Chlapci kradoucí v ovocném sadu. 365x427 mm, zn. v tisku dole uprostřed „Boys robbing an orchard - Garçons Derobant un Verger", pod názvem „London Publish´d Dec. 9th 1790 by J. R. Smith. King Street. Covent Garden", vpravo dole „Engrav´d by E. Scott". Rámováno, zaskleno. KINDERSPIELE UND UNARTIGKEITEN. London, 1782 und 1790. Zwei Farbdrucke auf Papier nach den Vorlagen von George Morland (1763-1804), publiziert in London bei John Raphael Smith. Zeitgenössische Holzrahmen geschnitzt und vergoldet. Soldaten spielende Kinder. 454x552 mm, unten in der Mitte im Druck: „Children Playing at Soldiers.", darunter Informationen über dem Herausgeber: „London Publishd August 5th 1782 by J. R. Smith...", links unten „Painted by G: Morland" und rechts unten „Engraved by G: Keating". Im Obstgarten stehlende Jungen. 365x427 mm, unten in der Mitte „Boys robbing an orchard - Garçons Derobant un Verger", darunter „London Publish´d Dec. 9th 1790 by J. R. Smith. King Street. Covent Garden", links unten „Painted by G. Morland" und rechts unten „Engrav´d by E. Scott". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
POHLED NA MĚSTO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vienna, around 1830. Coloured lithography, aquarelle on paper, 143x184 mm, signed in pencil 'Genova / Piazza di S. Tomaso / 1273' on the reverse side. Framed in Biedermeier frame, glassed. Vídeň, kolem r. 1830. Kolorovaná litografie, akvarel na papíře, 143x184 mm, na rubu zn. tužkou „Genova / Piazza di S. Tomaso / 1273". Rámováno v biedermeierovém rámu, zaskleno. Wien, um 1830. Kolorierte Lithografie, Aquarell auf Papier, 143x184 mm, Verso mit Bleistift: „Genova / Piazza di S. Tomaso / 1273". Im Biedermeierrahmen, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PORTRÉTNÍ MINIATURA V BIEDERMEIEROVÉM RÁMU

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Austria, 1st half of 19th century. Portrait miniature depicts a young man in a blue coat. Coloured lithography, aquarelle on paper, 129x101 mm (inside frame measurement - oval). Framed, glassed. Rakousko, 1. pol. 19. stol. Portrétní miniatura zobrazuje mladého muže v modrém kabátu. Kolorovaná litografie, akvarel na papíře, 129x101 mm (výřez rámu - ovál). Rámováno, zaskleno. Österreich, 1. H. 19. Jh. Porträtminiatur eines jungen Mannes im blauen Mantel. Kolorierte Lithografie, Aquarell auf Papier, 129x101 mm (Rahmenausschnitt - Oval). Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MINIATURA DÍTĚTE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: 18th/19th century. Aquarelle on ivory, 43x35 mm (inside frame measurement - oval). Framed, glassed. 18./19. stol. Akvarel na slonovině, 43x35 mm (výřez rámu - ovál). Rámováno, zaskleno. 18./19. Jh. Aquarell auf Elfenbein, 43x35 mm (Rahmenausschnitt - Oval). Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alexander Clarot (1796-1842)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PORTRAIT OF A YOUNG MAN. 1838. Gouache, aquarelle on paper, 230x172 mm (inside mount measurement), signature and date in pencil in the lower left corner 'A. Clarot 1838.'. Mounted, framed, glassed. PODOBIZNA MLADÉHO MUŽE. 1838. Kvaš, akvarel na papíře, 230x172 mm (výřez pasparty), sign. a dat. tužkou vlevo dole „A. Clarot 1838.". Paspartováno, rámováno, zaskleno. ABBILDUNG EINES JUNGEN MANNES. 1838. Gouache, Aquarell auf Papier, 230x172 mm (Passepartout-Ausschnitt), links unten mit Bleistift sign. und dat. „A. Clarot 1838.". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Kriehuber (1801-1876)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PORTRAIT OF A BOY. 1872. Aquarelle, gouache on paper, 250x195 mm (inside oval mount measurement), signature and date in pencil in the lower right corner 'Kriehuber 872'. Mounted, framed. PORTRÉT CHLAPCE. 1872. Akvarel, kvaš na papíře, 250x195 mm (výřez oválné pasparty), sign. a dat. tužkou vpravo dole „Kriehuber 872". Paspartováno, rámováno. PORTRÄT EINES JUNGEN. 1872. Aquarell und Gouache auf Papier, 250x195 mm (Passepartout-Ovalausschnitt), rechts unten mit Bleistift sign. und dat. „Kriehuber 872". Passepartout, gerahmt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Carl Pietzner (1853-1957)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: EMPRESS SISSI. 19th/20th century. Portrait photography of Empress Sissi in a dark dress and with a cross on her neck. Oval photography on paper (115x90 mm) on cardboard (225x164 mm) - inside frame measurement with a decorative cartouche with Habsburg coat of arms and entry 'Viribus Unitis'. Sign with publisher's name in the lower left corner 'Verlag von R. Lechner (Wilh. Müller) Wien', in the lower right corner author of the photograph 'Photographie von C. Pietzner'. Framed, glassed. CÍSAŘOVNA SISSI. Portrétní fotografie císařovny Sissi v tmavých šatech a s křížkem na krku. Oválná fotografie na papíře, 115x90 mm, adjustovaná na kartonu (výřez rámu o rozměrech 225x164 mm) s dekorativní kartuší s habsburským erbem a heslem „Viribus Unitis". Zn. vlevo dole jménem vydavatele „Verlag von R. Lechner (Wilh. Müller) Wien", vpravo dole autor fotografie „Photographie von C. Pietzner". Rámováno, zaskleno. KAISERIN SISSI. Porträtfotografie der Kaiserin im dunklen Kleid. Ovale Fotografie auf Papier auf Karton, 115x90 mm, Rahmenausschnitt: 225x164 mm, dekorative Kartusche mit Wappen der Habsburger und dem Wappenspruch „Viribus Unitis". Links unten mit Namen des Herausgebers „Verlag von R. Lechner (Wilh. Müller) Wien", rechts unten der Fotograf „Photographie von C. Pietzner". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Karl Flieher (1881-1958)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GASTEIN WITH A HIGH BRIDGE. View of picturesque Alpine countryside with a bridge over a waterfall, small houses on the top of a rock hillside and a man with a stick watching murmuring water standing at the foot of a rock on the opposite bank. Gouache on paper, 347x245 mm (inside frame measurement), signature in the lower left corner 'K. Flieher', sign in the same place 'Gastein / Hohe Brücke'. Framed, glassed. A tin plate with author's name on the frame. GASTEIN S VYSOKÝM MOSTEM. Pohled na malebnou alpskou krajinu s mostem přes vodopád, domky na vrcholu skalního úbočí a mužem s holí pozorujícím šumící vodu na úpatí skal protějšího břehu. Kvaš na papíře, 347x245 mm (výřez rámu), sign. vlevo dole „K. Flieher", zn. tamtéž „Gastein / Hohe Brücke". Rámováno, zaskleno. Na rámu plechový štítek se jménem autora. GASTEIN MIT HOHER BRÜCKE. Ansicht einer malerischen Alpenlandschaft mit Brücke und Häusern auf dem Gipfel eines Felsenabhangs, Mann mit Stock gegenüber am Fuß des Felsens. Gouache auf Papier, 347x245 mm (Rahmenausschnitt), links unten sign. „K. Flieher", ebenda „Gastein / Hohe Brücke". Gerahmt, verglast. Blechetikette mit Namen des Künstlers.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Gustav Böhm (1885-1974)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: STREET. 1911. View into a secluded city street with figural staffage. Gouache on cardboard, 310x131 mm (inside frame measurement), signature and date in the lower left corner 'Gustav Boehm 1911'. Framed, glassed. ULICE. 1911. Pohled do zákoutí městské ulice s figurální stafáží. Kvaš na kartonu, 310x131 mm (výřez rámu), sign. a dat. vlevo dole „Gustav Boehm 1911". Rámováno, zaskleno. STRASSE. 1911. Straßenwinkel mit Figurenstaffage, 310x131 mm (Rahmenausschnitt), links unten sign. und dat. „Gustav Boehm 1911". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Paul Kaspar (1891-1953)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BRATISLAVA TOWN HALL. 1919. Aquarelle on paper, 198x159 mm, signature and date in the lower left corner 'Paul Kaspar 1919.' Mounted. BRATISLAVSKÁ RADNICE. 1919. Akvarel na papíře, 198x159 mm, sign. a dat. vlevo dole „Paul Kapsar 1919." Paspartováno. PRESSBURGER RATHAUS. 1919. Aquarell auf Papier, 198x159 mm, links. unten sign. und dat. „Paul Kaspar 1919." Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Paul Kaspar (1891-1953)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CATHEDRAL OF ST. PETER AND PAUL. 1924. Aquarelle on paper, 175x126 mm, signature and date in the lower right corner 'Paul Kaspar 1924'. Mounted. PETROV. 1924. Akvarel na papíře, 175x126 mm, sign. a dat. vpravo dole „Paul Kaspar 1924". Paspartováno. PETROV. 1924. Aquarell auf Papier, 175x126 mm, rechts unten sign. und dat. „Paul Kaspar 1924". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Paul Kaspar (1891-1953)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VEGETABLE MARKET. 1924. View of a busy Brno market place (Zelný trh). Aquarelle on paper, 157x216 mm, signature and date in the lower right corner 'Paul Kaspar 1924.'. Mounted. ZELNÝ TRH. 1924. Pohled na rušnou brněnskou tržnici. Akvarel na papíře, 157x216 mm, sign. a dat. vpravo dole „Paul Kaspar 1924.". Paspartováno. KRAUTMARKT. 1924. Lebendiger Markt in Brno. Aquarell auf Papier, 157x216 mm, rechts unten sign. und dat. „Paul Kaspar 1924.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Paul Kaspar (1891-1953)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MORAVIAN SQUARE. 1924. View of one of the main squares of Brno with a park and people having a rest and with a tram turning in front of St. Thomas Church. Aquarelle on paper, 176x127 mm, signature and date in the lower left corner 'Paul Kaspar 1924.'. Mounted. MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ. 1924. Pohled na jedno z hlavních brněnských náměstí s parkem s odpočívajícími lidmi a s tramvají zahýbající před kostelem sv. Tomáše. Akvarel na papíře, 176x127 mm, sign. a dat. vlevo dole „Paul Kaspar 1924.". Paspartováno. MÄHRISCHER PLATZ. 1924. Blick auf Mährischen Platz in Brno mit in Park ruhenden Leuten, Straßenbahn und St. Thomas Kirche. Aquarell auf Papier, 176x127 mm, links unten sign. und dat. „Paul Kaspar 1924.". Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Mikoláš Aleš (1852-1913)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LITTLE RED RIDING HOOD AND A MAGICIAN. Illustration with fairytale motives. A pair of India ink and aquarelle drawings on a paper, 382x390 mm and 320x318 mm, in one case a German pen inscription on the reverse side '3 farbig 1. Walze roth / 2. „ grün / 3. „ schwarz / Tüchelgrösse 390 ni/m. Mit einem kleinen Abfall. Tiefe der Gravur = für cottondruck', in the other a stamp of Aleš South Bohemian Gallery with an inventory number, one of the pages with a scratch, slightly torn. ČERVENÁ KARKULKA A KOUZELNÍK. Ilustrace s pohádkovými motivy. Dvojice kreseb tuší a akvarelem na papíře, 382x390 mm a 320x318 mm, v jednom případě na rubu německý přípis perem („3 farbig 1. Walze roth / 2. „ grün / 3. „ schwarz / Tüchelgrösse 390 ni/m. Mit einem kleinen Abfall. Tiefe der Gravur = für cottondruck"), ve druhém razítko Alšovy Jihočeské galerie s inventárním číslem, jeden z listů s rýhou, lehce natržený. ROTKÄPPCHEN UND ZAUBERER. Illustration mit Märchenmotiven. Zwei Tusche- und Aquarellzeichnungen auf Papier, 382x390 mm und 320x318 mm, einmal mit deutscher Zuschrift auf der Rückseite („3 farbig 1. Walze roth / 2. „ grün / 3. „ schwarz / Tüchelgrösse 390 ni/m. Mit einem kleinen Abfall. Tiefe der Gravur = für cottondruck"), im zweiten Fall mit Stempel der Südböhmischen Galerie von M. Aleš mit Inventarnummer. Eines der Blätter leicht angerissen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Cecilie Marková (1911-1998)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FLOWER COMPOSITION. 1950. Pastel on paper, 450x328 mm, signature in the lower part in the middle 'CM.', date in the same place '14. 4. 50.'. KVĚTINOVÁ KOMPOZICE. 1950. Pastel na papíře, 450x328 mm, sign. dole uprostřed „CM.", dat. tamtéž „14. 4. 50.". BLUMENKOMPOSITION. 1950. Pastell auf Papier, 450x328 mm, unten in der Mitte sign. „CM." und dat. „14. 4. 50.".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Cecilie Marková (1911-1998)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FLOWER. 1969. Chalk on black paper, 450x314 mm, signature in the lower right corner with initials 'CM.' and date in the same place '1969'. KVĚTINA. 1969. Křída na černém papíře, 450x314 mm, sign. vpravo dole monogramem „CM." a tamtéž dat. „1969". BLUME. 1969. Kreide auf schwarzem Papier, 450x314 mm, rechts unten monogrammiert „CM." und dat. „1969".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miroslav Tichý (1926-2011)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GIRL. Around 1949. Linocut on paper, 286x227 mm, signature in pencil in the lower right corner 'Tichý'. DÍVKA. Kolem r. 1949. Linoryt na papíře, 286x227 mm, sign. vpravo dole tužkou „Tichý". MÄDCHEN. Um 1949. Linolschnitt auf Papier, 286x227 mm, rechts unten mit Bleistift sign.: „Tichý".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miroslav Tichý (1926-2011)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: WOMAN COMING IN THE STREET. Black-and-white photograph on paper, 178x128 mm. ŽENA VYCHÁZEJÍCÍ NA ULICI. Černobílá fotografie na papíře, 178x128 mm. AUF DIE STRASSE KOMMENDE FRAU. Schwarzweiße Fotografie auf Papier, 178x128 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miroslav Tichý (1926-2011)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MEETING IN FRONT OF A HOUSE. Black-and-white photograph on paper, 177x96 mm, on the reverse side in pencil 'žlutá?'. SETKÁNÍ PŘED DOMEM. Černobílá fotografie na papíře, 177x96 mm, na rubu přípis tužkou „žlutá?". BEGEGNUNG VOR DEM HAUS. Schwarzweiße Fotografie auf Papier, 177x96 mm, Verso mit Zuschrift „žlutá?".

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Eduard S. Kostrhon (1910-1966)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FEMALE NUDE. Sitting and sunbathing nude woman. Monotype on paper, 262x202 mm (inside mount measurement), signature in the lower right corner in pen 'E. Kostrhon', sign in the lower left corner in pencil 'Monotyp'. Mounted, framed, glassed. ŽENSKÝ AKT. Sedící akt opalující se ženy. Monotyp na papíře, 262x202 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole tužkou „E. Kostrhon", zn. vlevo dole tužkou „Monotyp". Paspartováno, rámováno, zaskleno. FRAUENAKT. Sitzender Akt sich sonnender Frau. Monotypie auf Papier, 262x202 mm (Passepartout-Ausschnitt), rechts unten mit Bleistift sign. „E. Kostrhon", links unten mit Bleistift: „Monotyp". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Bauch (1898-1995)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DANCER OF A TRADITIONAL MORAVIAN MALE FOLK DANCE. 1962. Male figure when dancing a Moravian folk dance. Combined technique on paper, 445x252 mm (inside mount measurement), signature in the lower right corner 'Jan Bauch', date in the same place '1962'. Mounted, framed, glassed. TANEČNÍK VERBUŇKU. 1962. Mužská postava při slováckém lidovém tanci. Kombinovaná technika na papíře, 445x252 mm (výřez pasparty), sign. vpravo dole „Jan Bauch", dat. tamtéž „1962". Paspartováno, rámováno, zaskleno. VERBUŇK-TÄNZER. 1962. Männerfigur aus der Mährischer Slowakei beim Volkstanz „Verbuňk". Kombinierte Technik auf Papier, 445x252 mm (Passepartout-Ausschnitt), sign. rechts unten „Jan Bauch", dat. „1962". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Zdeněk Sklenář (1910-1986)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: APOLLINAIRE. 1980. Combined technique (pencil and felt pen drawing) on paper, 387x249 mm (inside frame measurement), signature and date in pencil in the lower right corner 'Sklenář 80'. Framed, glassed. APOLLINAIRE. 1980. Kombinovaná technika (kresba tužkou a fixem) na papíře, 387x249 mm (výřez rámu), sign. a dat. tužkou vpravo dole „Sklenář 80". Rámováno, zaskleno. APOLLINAIRE. 1980. Kombinierte Technik (Tusche und Filzstift) auf Papier, 387x249 mm (Rahmenausschnitt), rechts unten mit Bleistift sign. und dat. „Sklenář 80". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ibrahim Kodra (1918-2006)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: GUITARISTS. 1974. Pastel on paper, 450x610 mm (inside frame measurement), date and signature in the lower right corner '74 Ibrah Kodra'. A plate proving origin of the work (from painter's heritage) on the reverse side, sign 'Proprieta´ di Kodra I Perego' and stamp 'Proprieta´ perego E. e M.'. Framed, glassed. KYTARISTÉ. 1974. Pastel na papíře, 450x610 mm (výřez rámu), dat. a sign. vpravo dole „74 Ibrah Kodra". Na rubu štítek dokládající původ díla (z malířovy pozůstalosti), zn. „Proprieta´ di Kodra I Perego" a razítko „Proprieta´ perego E. e M.". Rámováno, zaskleno. GITARRENSPIELER. 1974. Pastell auf Papier, 450x610 mm (Rahmenausschnitt), rechts unten dat. und sign. „74 Ibrah Kodra". Verso mit Etikette (Aus dem Nachlass des Künstlers), bezeichnet „Proprieta´ di Kodra I Perego" und gestempelt: „Proprieta´ perego E. e M.". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Uberto Bonetti (1909-1993)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CAR(N)EVALE DI VIAREGGIO. Carnival in Viareggio. One of variations of Bonetti's classical theme which made his work famous. He made himself visible as only 21 years old artist in 1930 when he succeeded in designing a carnival mask in Viareggio which immediately appeared on a stamp. Thus Bonetti has become a symbol of one of the most famous European carnivals. Interesting rarity of this drawing is a spelling mistake which Bonetti made in its title. Aquarelle, pencil drawing on paper, 308x227 mm (inside frame measurement), signature in the lower right corner 'Uberto Bonetti', sign in the lower part in the middle 'Carevale di Viareggio'. Framed, glassed. CAR(N)EVALE DI VIAREGGIO. Karneval ve Viareggio. Jedna z variací Bonettiho klasického námětu, jenž proslavil jeho dílo. V roce 1930 na sebe upozornil jako teprve 21letý umělec, když uspěl se svým návrhem na masku karnevalu ve Viareggio, jež se vzápětí dostala také na poštovní známku. Bonetti se tak navždy stal symbolem jednoho z nejslavnějších evropských karnevalů. Zajímavou raritou této kresby je pravopisná chyba, jíž se Bonetti dopustil v jejím názvu. Akvarel, kresba tužkou na papíře, 308x227 mm (výřez rámu), sign. vpravo dole „Uberto Bonetti", zn. dole uprostřed „Carevale di Viareggio". Rámováno, zaskleno. CAR(N)EVALE DI VIAREGGIO. Karneval in Viareggio. Eine der Variationen auf das klassische Thema Bonettis. Bonetti lenkte auf sich die Aufmerksamkeit in 1930, wenn sein Maskenvorschlag für Karneval in Viareggio einen großen Erfolg hatte. Die Maske wurde dann auf die Briefmarken gedruckt und Bonetti wurde zum Symbol dieses Karnevals. Aquarell, Tuschezeichnung auf Papier, 308x227 mm (Rahmenausschnitt), sign. rechts unten „Uberto Bonetti", unten in der Mitte „Carevale di Viareggio". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Uberto Bonetti (1909-1993)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PONTE DI SOLCANO. View of the famous Solcano bridge over the Sochi river. Combined technique on paper on cardboard, 190x243 mm, signed lower right „Uberto Bonetti". Framed, glassed. PONTE DI SOLCANO. Solkanský most. Pohled na slavný železniční most přes řeku Soča s projíždějícím vlakem. Kombinovaná technika na papíře (adjustováno na kartonu), 190x243 mm, sign. vpravo dole „Uberto Bonetti". Rámováno, zaskleno. PONTE DI SOLCANO. Blick auf die berühmte Eisenbahnbrücke Solcano mit durchfahrendem Zug. Kombinierte Technik auf Papier auf Karton, 190x243 mm, rechts unten sign. „Uberto Bonetti". Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Uberto Bonetti (1909-1993)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FIAT (TORINO). Torino. Aquarelle, pencil drawing on paper on cardboard, 307x201 mm, signature in the lower right corner 'Uberto Bonetti'. Mounted, framed, glassed. FIAT (TORINO). Turín. Akvarel, kresba tužkou na papíře, adjustováno na kartonu, 307x201 mm, sign. vpravo dole „Uberto Bonetti". Paspartováno, rámováno, zaskleno. FIAT (TORINO). Torino. Aquarell, Bleistiftzeichnung auf Papier auf Karton, 307x201 mm, rechts unten sign. „Uberto Bonetti". Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7