WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 35th Auction of Antiques and Objects of Art
Auction Description:
35th Auction of Antiques and Objects of Art
Viewing Notes:
6th - 9th June 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

35th Auction of Antiques and Objects of Art (579 Lots)

by Auction House Zezula


579 lots | 561 with images

June 11, 2011

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
František Bibus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: František Bibus Serving spoon. Czechoslovakia, twenties of the 20th century. Silver serving spoon with initials „G. W" on the handle. Ag 800/1000, 63,15 g. Condition A.František Bibus SERVIERSCHAUFEL. Tschechoslowakei, 1920-1930. Silberschaufel, der Griff monogrammiert „G. W". Ag 800/1000, 63,15 g. Zustand A.František Bibus SERVÍROVACÍ LOPATKA. Československo, 20. léta 20. stol. Stříbrná lopatka je na rukojeti zdobená monogramem „G. W". Ag 800/1000, 63,15 g. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
JÍDELNÍ PŘÍBOR

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Silverware Bohemia, 1831. Silverware consists of a fork, knife, spoon, teaspoon and a dessert fork with a wooden handle. Marked by Austrian lot hallmarks (13 lots). Total weight 235,8 g. Condition B.ESSBESTECKE Böhmen, 1831. Silberbestecke bestehend aus: 1 Messer, 1 Gabel, 1 Esslöffel, 1 Teelöffel und 1 Dessertlöffel mit Holzgriff. Österreichische Lot-Punze (13 lot). Zus. 235,8 g. Zustand B.JÍDELNÍ PŘÍBOR Čechy, 1831. Stříbrný jídelní příbor obsahuje jídelní vidličku a nůž, polévkovou lžíci, čajovou lžičku a dezertní vidličku s dřevěnou rukojetí. Značeno rakouskými lotovými puncy (13 lotů). Celková hmotnost 235,8 g. Stav B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Christofle

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Christofle Sugar tongs. Paris, 19th century. Silver sugar tongs with the ends shaped as a lion paws. Ag 800/1000, total weight 80 g, l. 15,5 cm. Condition A.Christofle Zucekrzange. Paris, 19. Jh. Silberne Zuckerzange, beendet mit Löwenpfauen. Ag 800/1000, zus. 80 g, L. 15,5 cm. Zustand A.Christofle KLEŠTĚ NA CUKR. Paříž, 19. stol. Stříbrné kleště na cukr mají konce ve tvaru lvích tlapek, Ag 800/1000. Celková hmotnost 80 g, d. 15,5 cm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
LŽIČKY A VIDLIČKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Spoons and forks Slovakia, 20th century. Dessert silverware consists of six spoons and five forks. Silverware is decorated by small relief of a horse with a spring. L. 12 cm. Condition A.LÖFFEL UND GABEL Slowakei, 20. Jh. Dessertbestecke bestehend aus 5 Gabeln und 6 Löffeln. Dekoriert mit zierlichem Relief: kleines Pferd mit Zweig. L. 12 cm. Zustand A.LŽIČKY A VIDLIČKY Slovensko, 20. stol. Dezertní příbor sestává z šesti lžiček a z pěti vidliček. Příbor je zdobený drobným reliéfem zobrazujícím malého koníka s větvičkou. D. 12 cm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PŘÍBORY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Silverware Central Europe, 20th century. Silverware for six people consists of a silver coated stainless steel set in an original etui. Comes with silverware consisting of a fork, knife, spoon and a dessert spoon set in an original etui. Condition B.Bestecke Mitteleuropa, 20. Jh. 6-Personen-Besteck, rostfreier Stahl, versilbert, ursprüngliches Etui. Dazu: ein Besteck bestehend aus Gabel, Esslöffel und Dessertlöffel, alles im Etui. Zustand B.PŘÍBORY Střední Evropa, 20. stol. Příbor pro šest lidí je zhotovený z postříbřeného nerezu a je uložený v původní etuji. Spolu: příbor sestávající z vidličky, nože, polévkové a dezertní lžíce uložený v etuji. Stav B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PIKNIKOVÝ KOŠÍK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Picnic basket Austria, twenties of the 20th century. Alpaca picnic basket with two hinged doors of plastic. H. 15 cm. Condition A.PICKNICKKORB Österreich, 1920-1930. Neusilber, ein Korb mit zwei abklappbaren Kunststoff-Deckeln. H. 15 cm. Zustand A.PIKNIKOVÝ KOŠÍK Rakousko, 20. léta 20. stol. Alpakový piknikový košík je opatřen dvěma odklápěcími víky z plastu. V. 15 cm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NÁSTOLEC A SÍTKO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Table piece and a sifter Austria and Austria-Hungary, 1855 and after 1866. Table piece made of clear glass over ruby glass. Rims edged into lappets surface with décor painted with opaque enamels and gold. Silver leg with a pressed décor. Marked by thirteen lot hallmark and master mark „AB". Ag 812,5/1000. H. 9,7 cm. Comes with a silver tea sifter with pressed décor and gilded perforated bowl. Marked by Austrian-Hungarian hallmark with Diane no. 230 and master mark   „GK". Ag 800/1000, weight 21,56 g. Both pieces condition B.TISCHAUFSATZ UND SIEB Österreich a Österreich-Ungarn, 1855 und nach 1866. Farbloses Glas mit Rubinglas unterfangen, der Rand geschliffen, die Wandung bemalt mit Opak-Emaillen und Gold. Silberner Fuß mit gepresstem Dekor. 13-Lot Punze, Meistermarke „AB". Ag 812,5/1000. H. 9,7 cm. Dazu: Teesieb aus Silber mit gepresstem Dekor, perforiert Schale - vergoldet. Österreich-Ungarische Punze mit Diana N. 230 und Meistermarke „GK". Ag 800/1000, Gewicht: 21,56 g. Zustand B.NÁSTOLEC A SÍTKO Rakousko a Rakousko-Uhersko, 1855 a po 1866. Nástolec z bezbarvého skla, podjímaný rubínem, okraj vybroušený do trojlaločných cípů, na plášti dekor malovaný opakními emaily a zlatem. Stříbrná noha s tlačeným dekorem. Zn. 13lotovým puncem a mistrovskou značkou „AB". Ag 812,5/1000. V. 9,7 cm. Spolu: stříbrné sítko na čaj s tlačeným dekorem a zlacenou perforovanou miskou. Zn. rakousko-uherským puncem s Dianou č. 230 a mistrovskou značkou „GK". Ag 800/1000, hmotnost 21,56 g. Oba kusy stav B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SKLENICE VE STŘÍBRNÉ MONTÁŽI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Glass in a silver fitting Russia, after 1917. Silver fitting with a taller handle with perforated nets made of gilded silver engraved with black enamels with floral motifs. Decorated by Soviet hallmarks. Ag 875/1000. Condition A/B.GLAS IN SILBERMONTIERUNG Russland, nach 1917. Silbermontierung mit überhöhtem Henkel aus durchbrochenem Gitter (vergoldetes Silber), dekoriert mit eingeritzten Motiven und schwarzen Emaillen. Sowjetisch punziert. Ag 875/1000. Zustand A/B.SKLENICE VE STŘÍBRNÉ MONTÁŽI Rusko, po r. 1917. Stříbrná montáž s převýšeným ouškem z prolamované mřížky, ze zlaceného stříbra zdobeného rytím a černými smalty s rostlinnými motivy. Značeno sovětskými puncovními značkami. Ag 875/1000. Stav A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PUDŘENKA, TABATĚRKA A RTĚNKA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Powder box, snuff box and a lipstick Bohemia, twenties - thirties of the 20th century. Silver powder box and a lipstick with an engraving. Ag 800/1000. Comes with an alpaca snuffbox with enamels and engraved initials. Condition B/C.PUDERDOSE, TABAKDOSE UND LIPPENSTIFT Böhmen, 1920-1940. Gravierte Puderdose und Stift aus Silber. Ag 800/1000. Dazu: Tabakdose aus Neusilber, dekoriert mit Emaillen, das Monogramm eingeritzt. Zustand B/C.PUDŘENKA, TABATĚRKA A RTĚNKA Čechy, 20.-30. léta 20. stol. Stříbrná pudřenka a rtěnka s gravírováním, Ag 800/1000. Spolu: alpaková tabatěrka s emaily a rytým monogramem. Stav B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DVĚ STŘÍBRNÁ POUZDRA NA CIGARETY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Two silver cigarette cases Czechoslovakia, first third of the 20th century. First case is richly engraved and decorated with blue enameled lines and engraved initials „AT". Ag 800/1000, 152 g. L. 10 cm. Second case is decorated by lines. Ag 800/1000, 152 g. L. 10,5 cm. Condition A.ZWEI ZIGARRETENETUIS Tschechoslowakei, 1900-1930. Reich graviertes Etui mit blau emaillierten Linien, auf dem Deckel eingeritztes Monogramm „AT". Ag 800/1000, 152 g. L. 10 cm. Zweites Etui mit länglichen Streifen. Ag, 152 g. L. 10,5 cm. Zustand A.DVĚ STŘÍBRNÁ POUZDRA NA CIGARETY Československo, 1. třetina 20. stol. První pouzdro z dvojice je bohatě zdobené gravírováním a modře smaltovanými linkami. Na víku je vyrytý monogram „AT", Ag 800/1000, hmotnost 152 g. D. 10 cm. Druhé pouzdro je zdobené podélnými pruhy, Ag 800/1000, 152 g. D. 10,5 cm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PUDŘENKA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Powder box Europe, 20th century. Silver powder box is decorated around the rims with a floral ornaments and engravings. Interior is set with rounded mirror, Ø 7 cm. Condition A/B.PUDERDOSE Europa, 20. Jh. Silber, graviert, dekoriert mit plastischem Blatt-Rollwerk, runder Innenspiegel. Ø 7 cm. Ag 800/1000. Zustand A/B.PUDŘENKA Evropa, 20. stol. Stříbrná pudřenka je po obvodu zdobená plastickým dekorem listových rozvilin a gravírováním. Interiér je opatřen kulatým zrcátkem, Ø 7 cm, Ag 800/1000. Stav A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
STŘÍBRNÁ DÓZA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Silver bowl Austria-Hungary, after 1867. Silver bowl for cigarettes is richly decorated with engravings and tulla enamels. Lid is hinged and interior is gilded. H. 8 cm. Weight 64,4 g. Condition B/C.SILBERDOSE Österreich-Ungarn, nach 1867. Zigarettendose mit Rollwerk und Tulla Email, der Deckel auf Angel und Feder, innen vergoldet. H. 8 cm. Gewicht 64,4 g. Zustand B/C.STŘÍBRNÁ DÓZA Rakousko-Uhersko, po r. 1867. Stříbrná dóza na cigarety je bohatě zdobená rozvilinami a tulla smaltem. Víko je opatřeno pantem s pružinou, interiér je zlacený. Hmotnost 64,4 g. V. 8 cm. Stav B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DÓZA NA DROBNOSTI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bowl for small items Europe, 19th-20th century. Silver oval-shaped bowl is decorated by engraving and orange stone on a hinge. Ag 800/1000, total weight 42,5 g. L. 9 cm. Condition A.DOSE FÜR KLEINIGKEITEN Europa, 19./20. Jh. Ellipsenförmige Silberdose, graviert. Ag 800/1000, Zus. 42,5 g. L. 9 cm. Zustand A.DÓZA NA DROBNOSTI Evropa, 19./20. stol. Stříbrná dóza elipsovitého profilu je zdobená gravírováním a je opatřena sponou na pantu zachycenou oranžovým kamínkem, Ag 800/1000, celková hmotnost 42,5 g. D. 9 cm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ETUJE NA PŘÍBORY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Etui for silverware Central Europe, 19th century. Wooden etui for silverware has the lid decorated by coat of arms of Kinsky family and Baron Wilczky family who lived in Silessia. L. 25 cm. Condition B.Bestecketui Mitteleuropa, 19. Jh. Holzetui mit Allianzwappen der Familien Kinsky und Wilczek mit Fürstenkrone. L. 25 cm. Zustand B.ETUJE NA PŘÍBORY Střední Evropa, 19. stol. Dřevěná etuje na příbor je na víku zdobená aliančním erbem rodiny Kinských a baronské rodiny Wilczků usazených ve Slezsku s hraběcí korunou. D. 25 cm. Stav B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DÓZY NA DROBNOSTI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bowl for small items Europe, 20th - 19th century. Oval-shaped bowl made of lime tree wood decorated by a marquetry of five kinds of woods. H. 5 cm. Rectangular bowl is decorated with marquetry motif. H. 1,8 cm. Condition A.DOSEN FÜR KLEINIGKEITEN Europa, 20./19. Jh. Ovale Dose aus Lindenholz, intarsiert mit fünf Holzsorten. H. 5 cm. Rechteckige Dose, klassizistische Intarsie. H. 1,8 cm. Zustand A.DÓZY NA DROBNOSTI Evropa, 20./19. stol. Oválná dóza z lipového dřeva je zdobená intarzií z pěti druhů dřeva. V. 5 cm. Dóza obdélníkové podstavy je zdobená intarzovaným klasicistním motivem. V. 1,8 cm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DVĚ DÓZY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Two bowls 19th - 20th century. Pair of wooden veneered bowls. L. 13 cm. Condition A/B.ZWEI DOSEN 19./20. Jh. Zwei Holzdosen mit Wurzelmaser-Furnier. L. 13 cm. Zustand A/B.DVĚ DÓZY 19./20. stol. Dvojice dřevěných dóz dýhovaných kořenovou dýhou. D. 13 cm. Stav A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SMALTOVANÁ DÓZA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Enameled bowl Austria, 19th century. Silver bowl is fully decorated by enamel and gallant scenes in a romantic landscape. Ag 800/1000. L. 6 cm. Condition B/C.EMAILIERTE DOSE Österreich, 19. Jh. Silberdose, außen und innen emailliert mit galanten Szenen in romantischer Landschaft. L. 6 cm. Ag 800/1000. Zustand B/C.SMALTOVANÁ DÓZA Rakousko, 19. stol. Stříbrná dóza je po celé ploše i v interiéru zdobená smaltem s galantními scénami v romantické krajině, Ag 800/1000. D. 6 cm. Stav B/C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SOUBOR MINIATUR

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Set of miniatures Austria, after 1800. Set of nine oval-shaped miniatures painted with a gouache on ivory set in wooden frame with a brown velvet. Condition C/D.MINIATUREN-SET Österreich, nach 1800. Neun ovale Biedemeier-Miniaturen, Gouache auf Elfenbein, mit Samt bezogener Holzrahmen. Zustand C/D.SOUBOR MINIATUR Rakousko, po r. 1800. Soubor devíti biedermeierových oválných miniatur, malovaných kvašem na slonovinové destičce, je vsazený do dřevěného rámu, který je z pohledové strany potažený hnědým sametem. Stav C/D.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Walter Stephens Lethbridge (1771-1831)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Walter Stephens Lethbridge (1771-1831) PORTRAIT OF A LADY IN PINK DRESS, 1929. Portrait of a young lady in the garden. Woman is dressed in a pink afternoon dress with a blue ribbon, white shoes and gloves. One hand is leaning on a vase with grapevines. Aquarelle on an ivory, 232x145 mm, reverse side marked „WS Lethbridge Pinxit ad vivum, and exhibited at the Royal Academy". Condition B.Walter Stephens Lethbridge (1771-1831) PORTRÄT EINER DAME IM ROSA KLEID. 1929. Abbildung einer Dame im Garten, bekleidet im rosa Spazierkleid mit blauem Schal, weiße Schuhe und Handschuhe, mit einer Hand stützt sie sich an eine Steinvase. Aquarell auf Elfenbein, 232×145 mm, verso „WS Lethbridge Pinxit ad vivum, and exhibited at the Royal Academy". Zustand B.Walter Stephens Lethbridge (1771-1831) PORTRÉT DÁMY V RŮŽOVÝCH ŠATECH, 1829. Podobizna mladé dámy v zahradě. Žena je oděná do růžových vycházkových šatů s modrou šálou se zdobnou bordurou, toaletu doplňují bílé atlasové střevíčky a rukavičky. Jednou rukou se zlehka opírá o kamennou vázu porostlou vinnou révou. Akvarel na slonovině, 232×145 mm, zn. ra rubu „WS Lethbridge Pinxit ad vivum, and exhibited at the Royal Academy". Stav B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Nepomuk Horák (Horrak) (1815-1870)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Nepomuk Horák (Horrak) (1815-1870) Portrait miniature. Vienna, half of the 19th century. Aquarelle on paper set in an oval-shaped frame with leather. Older lady in blue dress and a lace hat. Signed at the bottom right „J. Horrak". 150x190 mm. Condition A.Jan Nepomuk Horák (Horrak) (1815-1870) PORTRÄTMINIATUR. Wien, um 1850. Aquarell auf Papier, Ovalrahmen und Lederetui. Eine ältere Dame im blauen Kleid mit dunkler Pelerine und Spitzenhaube. Rechts unten sign. „J. Horrak". 150×190 mm. Zustand A.Jan Nepomuk Horák (Horrak) (1815-1870) PORTRÉTNÍ MINIATURA. Vídeň, pol. 19. stol. Akvarel na papíře, v oválném rámečku s koženou etují. Starší dáma v modrých šatech s tmavou pláštěnkou a v krajkovém čepci. Signováno vpravo dole „J. Horrak". 150×190 mm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SLONOVINOVÝ RELIÉF

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ivory relief Europe, 19th century. Ivory relief depicts a scene from Tobias where Tobit wanted to wash his legs in Tigris while suddenly a large fish jumped out of a water and tried to bite his leg off. Tobias 6,2. Ivory relief set in simple, black varnished frame. 84x71 mm (inside frame measurements). Condition B.Elfenbeinrelief Europa, 19. Jh. Szene aus dem Buch Tobias: Tobit wollte seine Füße im Tigris waschen, wenn ein großes Fisch kam und sein Fuß abbeißen wollte. Tobias 6,2. Elfenbeinrelief im einfachen, schwarzlackierten Rahmen. 84×71 mm (ohne Rahmen). Zustand B.SLONOVINOVÝ RELIÉF Evropa, 19. stol. Slonovinový reliéf zobrazuje výjev z Tobiáše, kdy si chtěl Tóbit v Tigridu umýt nohy a vtom se vymrštila velká ryba a chtěla mu ukousnout nohu. Tobiáš 6,2. Slonovinový reliéf je vsazen do jednoduchého, černě lakovaného rámu. 84×71 mm (výřez rámu). Stav B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
INTERIÉR DĚTSKÉHO POKOJÍČKU

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Interior of a child's room Europe, 19th century. Miniature of a furniture made of an ivory depicts a shelf with perforated back and columns. H. 10 cm. Condition B.INTERIEUR EINES KINDERZIMMERS Europa, 19. Jh. Miniatur eines Möbels aus Elfenbein - ein Regal mit durchbrochener Hinterwand und tordierten Säulen mit Pokalen und Vasen. H. 10 cm. Zustand B.INTERIÉR DĚTSKÉHO POKOJÍČKU Evropa, 19. stol. Miniatura nábytku ze slonoviny představuje polici zdobenou prolamovanými zády a tordovanými sloupky s poháry a vázami. V. 10 cm. Stav B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DÓZA S ANATOMICKÝMI POMŮCKAMI

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bowl with an anatomical aids Central Europe, 19th - 20th century. Wooden bowl with brass fixtures includes carved bones depicting human sculls and two skeletons. L. 14 cm. Condition A/B.DOSE MIT ANATOMISCHEN HLIFSMITTELN Mitteleuropa, 19./20. Jh. Holzdose mit Messingbeschlägen, enthält einen Miniaturschädel aus Bein und zwei Skelette. L. 14 cm. Zustand A/B.DÓZA S ANATOMICKÝMI POMŮCKAMI Střední Evropa, 19./20. stol. Dřevěná dóza s mosazným kováním obsahuje z kosti vyřezávanou miniaturu lidské lebky a dvě kostry. D. 14 cm. Stav A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NŮŽ NA DOPISY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Paperknife Europe, first half of the 19th century. Ivory paperknife is decorated with an engraved handles. L. 19. Cm. Condition A.Briefmesser Europa, 1. H. 19. Jh. Elfenbeinmesser mit geschnitztem Griff. L. 19 cm. Zustand A.NŮŽ NA DOPISY Evropa, 1. pol. 19. stol. Slonovinový nůž na dopisy s vyřezávanou rukojetí. D. 19 cm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
STOLNÍ SADA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Table set Europe, 20th century. Men's table set consists of a tray with inkpots, ink dryer, paperknife and a tray. Condition B.Tischsatz Europa, 20. Jh. Herren-Tischset mit Tintenfässern, einem Tintentrockner, Briefmesser und Aschenbecher. Zustand B.STOLNÍ SADA Evropa, 20. stol. Pánská stolní sada z leštěného kamene obsahuje desku s kalamáři, sušidlo inkoustu, nůž na dopisy a popelník. Stav B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
RECEPČNÍ ZVONEK

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Reception bell Europe, 19th - 20th century. Brass bell on a square plinth with four legs. Plinth is decorated by plastic décor. H. 12 cm. Condition C.REZEPTIONSGLOCKE Europa, 19./20. Jh. Bronze-Glocke, viereckiger Bodenstein mit vier Füssen, plastisch dekoriert. H. 12 cm. Zustand C.RECEPČNÍ ZVONEK Evropa, 19./20. stol. Bronzový zvonek stojí na čtvercové podstavě se čtyřmi nožkami. Podstava je zdobena plastickým dekorem. V. 12 cm. Stav C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Lewis Waterman

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Lewis Waterman Golden fountain pen. England, London, 1908. Fountain pen with the body made of a wrought gold with purity 375/1000. Condition C.Lewis Waterman GOLDENER FÜLLER. England, London, 1908. Füller aus geschlagenem Gold, Feingehalt: 375/1000. Zustand C.Lewis Waterman ZLATÉ PLNICÍ PERO. Anglie, Londýn, 1908. Plnicí pero s pláštěm z tepaného zlata o ryzosti 375/1000. Stav C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
STOLNÍ HODINY EMAILOVÉ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Enameled table clock Vienna, after 1922. Table clock with revolving clockface. Clock is decorated with a pink transparent enamel and painted figural medallions. The decorative hoops made of gilded silver holds glass drops. The base is made in the shape of a regular octagonal and made of polished white marble. H. 18 cm. Condition B. Missing one glass drop.EMAILIERTE TISCHUHR Wien, nach 1922. Tischuhr mit drehbarem Zifferblatt, transluzid emailliert, bemalt mit Figurenmotiven in Medaillons, auf dekorativen Ringen aus vergoldetem Silber hängende Glastropfen. Die Basis in Form eines regelmäßigen Achtecks aus poliertem Weißmarmor. H. 18 cm. Zustand B. Ein Aufhänger fehlt.STOLNÍ HODINY EMAILOVÉ Vídeň, po r. 1922. Stolní hodiny mají otáčivý prstencový ciferník. Jsou zdobeny růžovým translucidním smaltem a malovanými medailony s figurálními motivy. Na ozdobných obručích ze zlaceného stříbra jsou zavěšeny skleněné kapky. Podstava hodin ve tvaru pravidelného osmiúhelníku je zhotovena z leštěného bílého mramoru. V. 18 cm. Stav B. Chybí jeden skleněný závěs.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KAPESNÍ HODINKY VE TVARU KŘÍŽE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pocket watch shape as a cross Half of the 19th century. Pocket watch with spring mechanism is set in silver case in the shape of a Latin cross decorated by engraving and perforated floral ornaments. White enameled clockface with Roman numerals hides small medallion with woman's portrait. Both lids are decorated by perforated ornaments and hinged. Total weight 89,36 g. H. 8,2, l. 4,3, h. w. 0,5 cm. Condition A, working clockwork.KREUZ-TASCHENUHR Um 1850. Taschenuhr mit Federwerk, silbernes Lateinkreuz-Gehäuse, graviert, durchbrochenes Blumenornament, weißes Zifferblatt mit römischen Zahlen und kleinem Frauenporträt, Doppelmantel, einfacher Angel. Zus. 89,36 g. H. 8,2, B. 4,3, T. 1,5 cm. Zustand A. Funktioniert.KAPESNÍ HODINKY VE TVARU KŘÍŽE Pol. 19. stol. Kapesní hodinky s můstkovým pružinovým strojem, ve stříbrném pouzdře ve tvaru latinského kříže, zdobeném gravírováním a prolamovaným florálním ornamentem. Pod bílým číselníkem děleným římskými číslicemi se nachází drobný medailon s ženským portrétem. Oba pláště zdobené prolamovaným ornamentem jsou výklopné na jednoduchém pantu. Celková hmotnost 89,36 g. V. 8,2, š. 4,3, h. 1,5 cm. Stav A. Jdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KAPESNÍ HODINKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pocket watch First third of the 19th century. Spindle pocket watch with single silver coat and enameled clockface with Roman numerals. Ø 5,3 cm Condition corresponds to the age. Working clockwork.Taschenuhr 1800-1930. Einfache Spindeluhr mit emailliertem Zifferblatt mit römischen Zahlen. Ø 5,3 cm. Zustand: entspricht dem Alter. Funktioniert.KAPESNÍ HODINKY 1. třetina 19. stol. Špindlové kapesní pánské jednoplášťové stříbrné hodinky se smaltovaným bílým ciferníkem, děleným římskými číslicemi. Ø 5,3 cm. Stav odpovídající stáří. Jdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
STŘÍBRNÉ ŠPINDLOVKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Silver spindle watch First quarter of the 19th century. Pocket watch with spindle clockwork has a white enameled clockface with Arabian numbers. Clockwork does not have the original engraved signature but was later marked by „H. ROBERT GENEVE".Ø 5 cm Condition C. Not working clockwork.SILBERNE SPINDELUHR 1800-1825. Silberne Taschenuhr mit emailliertem Zifferblatt mit arabischen Zahlen, ursprüngliche Signatur eingeritzt, nachträglich bez. „H. ROBERT GENEVE". Ø 5 cm. Zustand C. Nicht funktionierend.STŘÍBRNÉ ŠPINDLOVKY 1. čtvrtina 19. stol. Kapesní stříbrné špindlovky s bílým emailovým ciferníkem, děleným arabskými číslicemi. Stroj je zbaven původní ryté signatury a dodatečně značen „H. ROBERT GENEVE". Ø 5 cm. Stav C. Nejdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KAPESNÍ HODINKY ALPINA

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ALPINA POCKET WATCH Swiss, twenties of the 20th century. Pocket double case gentlemen's watch with mat metal clockface with Arabian numbers and with a third hand for showing seconds. Clockface marked „Alpina F. Hetterich Brno-Brünn".Ø 5 cm Condition B/C. Working clockwork.TASCHENUHR ALPINA Schweiz, 1920-1930. Doppelmantel-Taschenuhr mit mattem Metallzifferblatt mit arabischen Stundenzahlen, Sekundenzeiger, das Zifferblatt bez. „Alpina F. Hetterich Brno-Brünn". Zustand B/C. Ø 5 cm. Funktioniert.KAPESNÍ HODINKY ALPINA Švýcarsko, 20. léta 20. stol. Kapesní dvouplášťové pánské hodinky s matným kovovým ciferníkem, děleným arabskými číslicemi pro hodinový cyklus, s vteřinovou ručičkou. Značeno na ciferníku „Alpina F. Hetterich Brno-Brünn". Ø 5 cm. Stav B/C. Jdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ZLATÉ DÁMSKÉ KAPESNÍ HODINKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ladies' gold pocket watch End of the 19th century. Three cased gold pocket watch with the cases shaped as a leave with engraved and beaten décor have the back still with remains of colored enamels. White clockface has Roman numbers for hours and Arabian for minutes. Ø 3,5 cm Condition corresponds to the age. Working clockwork.GOLDENE DAMERNTASCHENUHR Ende 19. Jh. 3-Manteluhr in Form eines Blatts, reich geschlagen und geritzt, hintere Seite mit Resten der Emailierung, weiß emailliertes Zifferblatt mit römischen Stundenzahlen und arabischen Minutenzahlen. Ø 3,5 cm. Zustand: entspricht dem Alter. Funktioniert.ZLATÉ DÁMSKÉ KAPESNÍ HODINKY Konec 19. stol. Kapesní tříplášťové dámské zlaté hodinky s plášti ve tvaru lístku, bohatě zdobeného tepáním a rytím, na zadní straně se zbytky barevných smaltů. Bílý smaltovaný ciferník je dělen římskými číslicemi pro celé hodiny a arabskými pro minuty. Ø 3,5 cm. Stav odpovídající stáří. Jdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DVOJICE PÁNSKÝCH KAPESNÍCH HODINEK OMEGA A ЗЧЗ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF MENS' OMEGA WATCHES AND ЗЧЗ (Златоустовский часовой завод). Swiss, Soviet Union, forties - fifties of the 20th century. Wrist watch OMEGA in chromium plated steel case with black clockface, hand for seconds and phosphorus numbers. Comes with a Soviet watch with aluminum case and clockwork marked „Златоустовский часовой завод". Condition corresponds to the age. Working clockwork.ZWEI HERRENARMBANDUHREN OMEGA UND ЗЧЗ (Златоустовский часовой завод) Schweiz, Sowjetunion, 1940-1960. Herrenarmbanduhr OMEGA im verchromten Gehäuse mit schwarzem Zifferblatt, Sekundenzeiger und Phosphor-Zahlen. Dazu: sowjetische Uhr im Aluminium-Gehäuse, das Werk bez. „Златоустовский часовой завод". Zustand: entspricht dem Alter. Funktioniert.DVOJICE PÁNSKÝCH KAPESNÍCH HODINEK OMEGA A ЗЧЗ (Златоустовский часовой завод). Švýcarsko, Sovětský svaz, 40.-50. léta 20. stol. Pánské náramkové hodinky OMEGA v chromovaném ocelovém plášti s černým ciferníkem, vteřinovou ručičkou a fosforovými číslicemi. Spolu: sovětské hodinky s hliníkovým pláštěm a strojkem značeným „Златоустовский часовой завод". Stav odpovídající stáří. Jdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NÁRAMKOVÉ HODINKY MOVADO

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MOVADO WRIST WATCH Swiss, 1955. Wrist watch with steel case and jeweled movements with 28 rubies. Ø 3,5 cm Condition B, working clockwork.ARMBANDUHR MOVADO Schweiz, 1955. Stahlgehäuse, 28 Rubins. Ø 3,5 cm. Zustand B. Funktioniert.NÁRAMKOVÉ HODINKY MOVADO Švýcarsko, 1955. Náramkové hodinky s ocelovým pláštěm, automaty s 28 rubíny. Ø 3,5 cm. Stav B. Jdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NÁRAMKOVÉ HODINKY PRIM

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PRIM WRIST WATCH Bohemia, seventies of the 20th century. Man's sport wrist watch with black clockface, central hand for seconds and a space for date. Set in chromium plated case, originally waterproof and impact-resistant. Ø 3,7 cm Condition corresponds to the age. Working clockwork.ARMBANDUHR PRIM Böhmen, 1970-1980. Herren-Sportuhr mit schwarzem Zifferblatt, Sekundenzeiger, Datumanzeige und verchromtem Gehäuse, ursprünglich wasserdicht. Ø 3,7 cm. Zustand: entspricht dem Alter. Funktioniert.NÁRAMKOVÉ HODINKY PRIM Čechy, 70. léta 20. stol. Pánské sportovní hodinky s černým ciferníkem, centrální vteřinovkou a datumářem, v chromovaném pouzdře, původně vodotěsné a nárazuvzdorné. Ø 3,7 cm. Stav odpovídající stáří. Jdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ČTVERY NÁRAMKOVÉ ZLATÉ DÁMSKÉ HODINKY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Four ladies' gold wrist watch End of the 19th - first third of the 20th century. Four wrist watch in golden cases, two of them with metal wrist band. Condition A-D. Three of them working.VIER DAMENARMDNADUHREN 1890-1930. Vier Damenuhren, alle in goldenen Gehäusen, zweimal mit Armband aus Stahl. Zustand A-D. Drei davon funktionieren.ČTVERY NÁRAMKOVÉ ZLATÉ DÁMSKÉ HODINKY Konec 19. až 1. třetina 20. stol. Čtvery náramkové dámské hodinky ve zlatých pláštích, dvakrát s celokovovým náramkem. Stav A-D. Troje jdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DÁMSKÉ NÁRAMKOVÉ HODINKY UNIVERSAL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LADIES' WRIST WATCH UNIVERSAL Swiss, thirties of the 20th century. Ladies wrist watch Universal with rectangular case made of a white meal and with a hand for showing the seconds. 2,2x3 cm. Condition B. Working clockwork.DAMENARMBANDUHR UNIVERSAL Schweiz, 1930-1940. Rechteckiges Gehäuse aus weißem Metall, Sekundenzeiger. 2,2×3 cm. Zustand B. Funktioniert.DÁMSKÉ NÁRAMKOVÉ HODINKY UNIVERSAL Švýcarsko, 30. léta 20. stol. Dámské náramkové hodinky Universal s obdélným pláštěm z bílého kovu s vteřinovkou. 2,2×3 cm. Stav B. Jdoucí.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DESET KORUN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ten crowns Vienna, 1905. Gold austrian ten crowns coin with Franz Joseph I., weight 3,387 g, Ø 19 mm. Condition A.ZEHN KRONEN Wien, 1905. Goldene österreichische 10-Kronen-Münze mit Franz Joseph I., Gewicht 3,387 g, Ø 19 mm. Zustand A.DESET KORUN Vídeň, 1905. Zlatá rakouská desetikorunová mince s Františkem Josefem I., hmotnost 3,387 g, Ø 19 mm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DESET KORUN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ten crowns Vienna, 1896. Gold austrian ten crowns coin with Franz Joseph I., weight 3,387 g, Ø 19 mm. Condition A.ZEHN KRONEN Wien, 1896. Goldene österreichische 10-Kronen-Münze mit Franz Joseph I., Gewicht 3,387 g, Ø 19 mm. Zustand A.DESET KORUN Vídeň, 1896. Zlatá rakouská desetikorunová mince s Františkem Josefem I., hmotnost 3,387 g, Ø 19 mm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DVOJICE ZLATÝCH MINCÍ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pair of gold coins Hungary and France, 1894 and 1808. Hungarian ten crowns from 1894. weight 3,387 g, Ø 19 mm, and French twenty-lira coin. weight 6,36 g, Ø 23,5 mm. Condition A.ZWEI GOLDENE MÜNZEN Ungarn und Frankreich, 1894 und 1808. Ungarische 10-Kronen-Münze aus 1894. Gewicht 3,387 g, Ø 19 mm, und französische 20-Livres-Münze. Gewicht: 6,36 g, Ø 23,5 mm. Zustand A.DVOJICE ZLATÝCH MINCÍ Uhersko a Francie, 1894 a 1808. Uherská desetikoruna z roku 1894. Hmotnost 3,387 g, Ø 19 mm, a francouzská dvacetilirová mince. Hmotnost 6,36 g, Ø 23,5 mm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
ŠEST SET LET UNIVERSITY KARLOVY

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Six hundred years of Charles university Czechoslovakia, 1948. Five memorial hundred crowns coins „Šest set let University Karlovy". Ag 500/1000, total weight 70 g, Ø 31 mm. Condition A-B.600 JAHRE DER KARLS-UNIVERSITÄT Tschechoslowakei, 1948. Fünf Gedenkmünzen, jeweils im Wert von 100 Kronen: „Šest set let University Karlovy". Ag 500/1000, Gesamtgewicht 70 g, Ø 31 mm. Zustand A-B.ŠEST SET LET UNIVERSITY KARLOVY Československo, 1948. Pětice pamětních stokorunových mincí „Šest set let University Karlovy". Ag 500/1000, celková hmotnost 70 g, Ø 31 mm. Stav A-B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MINCE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Coins Austria-Hungary/ Czechoslovakia, 1888-1965. Sixteen Czech and Austro-Hungarian coins. Ag, total weight 200, 48 g. Condition A-C.MÜNZE Österreich-Ungarn / Tschechoslowakei, 1888-1965. 16 tschechische und eine österreichisch-ungarische Münze. Ag, Zus. 200, 48 g. Zustand A-C.MINCE Rakousko-Uhersko / Československo, 1888-1965. Šestnáct českých a jedna rakousko-uherská mince. Ag, celková hmotnost 200,48 g. Stav A-C.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MINCE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Coins Set of nine coins from Czechoslovakia and from the Kingdom SHS from 1925-1990. Condition A.MÜNZE Neun Münzen aus Tschechoslowakei und Königreich Jugoslawien aus den Jahren 1925-1990. Zustand A.MINCE Soubor devíti mincí z Československa a z Království SHS mezi léty 1925-1990. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anton Hám

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anton Hám Silver coin. Slovakia, 1944. Silver fifty-crown coin, first slovak republic.Anton Hám SILBERE MÜNZE. Slowakei, 1944. 50 Kronen Münze. Zustand B.Anton Hám MINCE. Slovensko, 1944. Stříbrná 50korunová mince první slovenské republiky. Stav B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
W. Pfeiler

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: W. Pfeiler One thousand years of Carinthian duchy. Austria, 1976. Memorial one hundred shilling coin made to the anniversary of one thousand years since the founding if Carinthian Duchy. Ag, 23,72 g. Condition A/B.W. Pfeiler TAUSEND JAHRE DES HERZOGTUMS KÄRNTEN. Österreich, 1976. Gedenkmünze zum 1000 Jubiläum des Herzogtums Kärnten im Wert von 100-Schilling. Ag, 23,72 g. Zustand A/B.W. Pfeiler TISÍC LET KORUTANSKÉHO VÉVODSTVÍ. Rakousko, 1976. Pamětní stošilinková mince k tisícímu výročí vzniku korutanského vévodství. Ag, 23,72 g. Stav A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Otakar Španiel (1881-1955)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Otakar Španiel (1881-1955) Souvenir plaques for 85th anniversary OF T. G. M. Kremnica, 1935. Pair of souvenir plaques „Na paměť 85. narozenin prvního presidenta republiky Československé". Stamped in mint in Kremnice. In original boxes. Ag, Ø 42 mm and 32 mm, weight 29,6 g and 14,65 g. Condition A.Otakar Španiel (1881-1955) GEDENKPLAKETTEN ZUM 85. GEBURTSTAG VON T. G. M. Kremnica, 1935. Zwei Plaketten „Na paměť 85. narozenin prvního presidenta republiky Československé". Geprägt in Kremnica. Ursprüngliche Büchsen. Ag, Ø 42 mm und 32 mm, Gewicht 29,6 g und 14,65 g. Zustand A.Otakar Španiel (1881-1955) NA PAMĚT 85. NAROZENIN T. G. M. Kremnica, 1935. Dvojice pamětních plaket „Na paměť 85. narozenin prvního presidenta republiky Československé". Raženo v mincovně v Kremnici. V původních krabičkách. Ag , Ø 42 mm a 32 mm, hmotnost 29,6 g a 14,65 g. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Otakar Španiel (1881-1955)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Otakar Španiel (1881-1955) Souvenir coin for 85th anniversary of T. G. M. Kremnica, 1935. Souvenir coin „Na paměť 85. narozenin prvního presidenta republiky Československé". Stamped in mint in Kremnice. In an original box. Cu, Ø 60 mm. Condition A.Otakar Španiel (1881-1955) GEDENKMÜNZE ZUM 85. GEBURTSTAG VON T. G. M. Kremnica, 1935. Gedenkmünze „Na paměť 85. narozenin prvního presidenta republiky Československé". Geprägt in Kremnica. Ursprüngliche Büchse. Cu, Ø 60 mm. Zustand A.Otakar Španiel (1881-1955) NA PAMĚT 85. NAROZENIN T. G. M. Kremnica, 1935. Pamětní mince „Na paměť 85. narozenin prvního presidenta republiky Československé". Raženo v mincovně v Kremnici. V původní krabičce. Cu, Ø 60 mm. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAMĚTNÍ MEDAILE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Souvenir medal Austria-Hungary, 1873 and 1898. Three souvenir medals for 25th and 50th anniversary of reign of Franz Joseph I. Signum Memoriae. Condition A.Gedenkmedaillen Österreich-Ungarn, 1873 und 1898. Drei Gedenkmedaillen zum 25. und 50. Jubiläum der Regierung von Franz Joseph I. Signum Memoriae. Zustand A.PAMĚTNÍ MEDAILE Rakousko-Uhersko, 1873 a 1898. Trojice pamětních medailí k 25 a 50 letům doby vlády Františka Josefa I. Signum Memoriae. Stav A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SIGNUM LAUDIS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SIGNUM LAUDIS Austria-Hungary, 1860 - 1916. Brass military Distinquished Service Medal Signum Laudis. Condition A. Missing ribbon.SIGNUM LAUDIS Österreich-Ungarn, 1860 - 1916. Bronze Militärmedaille für Verdienste. Signum Laudis. Zustand A. Das Band fehlt.SIGNUM LAUDIS Rakousko-Uhersko, 1860 - 1916. Bronzová vojenská medaile za zásluhy Signum Laudis. Stav A. Chybějící stuha.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
...
5
6
7
8
9
10
11
12