WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Bubb Kuyper: Books: History, Travel, Literature, Fine printing
Viewing Notes:
22nd, 23rd, 24th & 25th November 10am - 4pm.
Sale Notes:
www.invaluable.com/bubbkuyper

Books: History, Travel, Literature, Fine printing (1046 Lots)

by Bubb Kuyper: Auctioneers of Books, Graphic Art & Manuscripts


1,046 lots | 207 with images

November 27, 2012

Live Auction

Haarlem, Netherlands

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Uzanne, O. Nos Amis. Les Livres. Causeries sur la littérature curieuse et la librairie. Paris, Maison Quantin, 1886, 1st ed., (2),IV,318,(1)p., engr. frontisp. H. MANESSE, printed in 1065 numb. copies (30), orig. wr. = Vicaire VII, p.925. One of 30 copies printed on Japanese paper, w. 2 extra impressions of the frontisp. printed in black and in sanguine, both before letters. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on htitle: "(...) Témoignag - bien sympathique [sign.]" (part of the upper margin of the leaf, w. the name of the dedicatee, cut off).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Uzanne, O. La reliure moderne, artistique et fantaisiste. Paris, E. Rouveyre, 1887, (4),VIII,263,(5),VIIIp., etched frontisp. by MANESSE after A. LYNCH, 72 (tinted) heliogr. plates depicting bookbindings, ills., printed in 1500 copies ("Exemplaire offert par l'Éditeur"), orig. gilt and dec. wr., 4to. - Sl. yellowed; contemp. dedication in pen on htitle. Spine cracking; wrappers w. some sm. marginal creases. = Schmidt-Künsemüller 5191; Vicaire VII, p.925 (erroneously 76 plates).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Uzanne, O. Les zigzags d'un curieux. Causeries sur

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Uzanne, O. Les zigzags d'un curieux. Causeries sur l'art des livres et la littérature d'art. Paris, Maison Quantin, 1888, 1st ed., (4),III,(1),307p., frontisp. etching by F. BUHOT, printed in 1065 numb. copies (1000), orig. gilt dec. wr. - With the bookplate of Gerrit Komrij on verso frontwr. Frontisp. sl. foxed. Good/ fine, untrimmed copy. = Vicaire VII, p.926.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: (West, W.). Fifty Years' Recollections of an Old Bookseller; Consisting of Anecdotes, Characteristic Sketches, and Original Traits and Eccentricities of Authors, Artists, Actors, Books, Booksellers and of the Periodical Press for the Last Half Century (...). First Series. London, the author, 1837, 2nd ed., 200p., 11 lithogr./ engr. portraits, contemp. giltlettered cl. - Lower hinge split; first four lvs. loose; erratic pagination. Neatly rebacked w. green cloth. = Bigmore & Wyman III, p.77. Originally published in 1835, this second edition contains West's retrospective sketches of English booksellers and those in the printing industry. Bigmore & Wyman: "extremely curious and amusing work". With prospectus bound-in for another work by the same: Three Hundred and Fifty Years Retrospection of an Old Bookseller (Cork, 1835).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Wheatley, H.B. (ed.) Lot of 11 vols. from the series The Book-Lover's Library, London, Elliot Stock, 1887-1902, all orig. unif. gilt cl. - One vol. hinge broken; some vols. second free endpaper browned; some w. bookplate on upper pastedown. All vols. spine-ends/ corners sl. rubbed. = 1. H.B. WHEATLEY, The dedication of books (1887); 2. F. SAUNDERS, The story of some famous books (1888); 3. W.A. CLOUSTON, The book of noodles, (1888); 4. H.B. WHEATLEY, How to catalogue a library (1889); 5. W. CAREW HAZLITT, Studies in jocular literature (1890); 6. J. ANSON FARRER, Books condemned to be burnt (1892); 7. W. BLADES, Books in chains (1892); 8. G. WHITE, Book-song (1893); 9. P.H. DITCHFIELD, Books fatal to their authors (1895); 10. W. ROBERTS, Book-verse (1896); 11. H.B. WHEATLEY, How to make an index (1902).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Gouw, J. ter, under pseud. J. Aurelius. Amsterdam. Oorsprong en afleiding van de namen der grachten (...)/ (...) Tweede stuk./ Eene wandeling in Amsterdam in het midden der zeventiende eeuw./ Amsterdamsche kleinigheden./ Nalezing op mijne Amstelodamiana. Amst., Gebr. Kraay/ C.L. Brinkman, 1858-1866, 5 vols., orig. (unif.) col. lithogr. publisher's limp boards. - Occas. (sl.) foxed. Two frontcovers detached; spines (sl.) defective. Idem. Amsterdamsche tafereelen. Haarlem, Erven H. Bohn, 1876, 1st ed., VII,(1),318,(2)p., tinted lithogr. plates by J.C. GREIVE JR., contemp. giltlettered and pict. cl., 4to (plates foxed). Idem. Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de Geschiedenis van Amsterdam. Amst., C.L. Brinkman, 1878, XV,(1),262,XXVIp., fold. col. lithogr. plan and 3 tinted lithogr. plates, orig. gilt and blindstamped pict. cl. - First and last few lvs. (sl.) foxed.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Historische beschryving; of onzydig relaas, van het algemeen misnoegen der burgeren van Amsterdam. Met den Oorspronck en Voortgang der Beroertens aldaar (...). Behelzende eene verdeediging der Amsterdamsche Burgerye: Aantoonende, dat dezelve geen ander oogwit heeft gehad, dan het welzyn der Ingezetenen, en het handhavenen der Privilegien. Nevens alle de Authentique stukken; veele daarvan nooit voorheen gedrukt. Door verscheide Liefhebbers by een vergaderd. I. Deel. N.pl., "voor den Auteur", 1748, (8),286p., modern gilt hcalf w. red mor. letterpiece. - First and final few leaves sl. browned. Otherwise fine. = All published.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Scheltema, P. De Beurs van Amsterdam. Amst., G. Portielje, 1846, (4),VIII,86p., 4 steelengr. views after V. BING and 2 plates depicting medallions by J.D. STEUERWALD, orig. publisher's boards. - With the bookplate of Gerrit Komrij on verso frontcover. Endpapers foxed; plates waterstain in outer blank margin. Foot of spine dam.; rubbed/ worn along extremities. Loots, C. Dichtstuk ter gelegendheid van het tweede eeuwgetijde der Beurs van Amsterdam. Ibid., J. Ruys, 1813, XVI,VIII,36p., engr. portrait of the author and frontisp., contemp. boards. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; frontisp. and portrait sl. foxed. Rubbed/ sl. worn along extremities.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Amsterdam]. Tableau Statistique Historique d'Amsterdam, ou Guide du Voyageur en cette Ville. Amst., E. Maaskamp, 1821, new ed., (2),IX,(1),300p., 1 fold. engr. plan, fine fold. aquatint view, contemp. boards, sm. 8vo. - A few lvs. waterstained; owner's entry on first free endpaper; hinges weakening. Boards worn along extremities. = Nice view, of the Kloveniersburgwal with the 'Trippenhuis'.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bogaert, G. Een Jesuiten-streek. Verslag van eenen diefstal van f.300,000,- door het Genootschap van Jezus. Getrokken uit de gedenkschriften en geregtelijke akten van dien tijd, vergezeld van bewijsstukken, verklaringen, besluiten, vonnissen en geschiedkundige aanteekeningen. Amst., Erven Wed. F.G. Onder de Linden, 1845, (4),71p., modern cl., sm. 8vo. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; owner's entry on title-p.; sl.browned/ yellowed. Spine discoloured. = Rare, strong anti-Jesuite publication.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Brown, H. De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. The Hague, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 1841, (4),168p., 42 woodengr. plates and num. ills. by H. BROWN, contemp. gilt hcalf, 4to. - Sl. foxed, a few lvs. worse. Rubbed along extremities. = Lipperheide Gb 53; Colas 458. Abbing, C.A. Beknopte geschiedenis der stad Hoorn, en verhaal van de stichting, voltooijing en verfraaijing van de Groote Kerk, tot op den brand, die haar vernielde op den 3den augustus 1838. Hoorn, Gebr. Vermande, 1839, (2),21,(1),VI,118,26p., lithogr. groundplan and 2 large fold. lithogr. plates, orig. stiff publisher's wr. - Textlvs. sl. browned. Paper over spine worn away at top of spine. Cattenburch, A.L. 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder Jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aantekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865. Leyden, J. Hazenberg, 1865, (6),113p., fold. lithogr. map of Zeeland, 3 col. lithogr. armorial plates, portrait, orig. giltlettered cl. (fine). - AND 1 other.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Burgers E.N.R. Fietskaart. Series of 11 folded maps of the provinces of the Netherlands. Deventer, 1929, ±24x15 cm. each, the col. lithogr. covers of each map w. the stylized coat of arms of the province, the backcover w. an (identical) ill. of a bicycle, together in orig. col. lithogr. stiff paper envelope w. similar decoration, signed "Koekkoek". - Envelope sl. rubbed. Otherwise fine.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Clemens, C.H. Herinneringen en ontmoetingen. Nieuwe schetsen uit Noord-Braband, Limburg en België. Nijm., J.F. Thieme, 1840, (8),237,(3)p., 4 lithogr. plates, contemp. gilt hmor. - Bookplate on upper pastedown; plates (water)stained; occas. foxed. Spine-ends trifle worn.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Craandijk, J. Wandelingen door Nederland. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1882-1886, 2nd ed., 8 (of 9) vols., 127 tinted lithogr. maps and plates, orig. unif. gilt hcl. - Without the 9th (supplement) vol.; first vol. 1 plate loose; occas. sl. foxed. = Cf. De Buck 577.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Floods]. Beijer, J.C. Gedenkboek van Neerlands Watersnood in Februarij 1825. The Hague, J. Immerzeel Junior, 1826, 2 vols., XXII,VIII,VIII,1-432; (2),433-807,(1)p., engr. title, 2 fold. partially handcol. engr. maps, 5 fold. lithogr. plates by A. BOËNS, modern unif. gilt hleather w. red mor. letterpiece by INVICTA LIVRO. - Without the fold. table; plates w. sl. usual foxing; one plate w. sm. tear. = F.M. 6220. Rather early lithographed views of i.a. Scheveningen (2x) and Wolvega.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Kampen, N.G. van. Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, of Verhaal van de Togten, Ontdekkingen, Oorlogen, Veroveringen en Inrigtingen der Nederlanders in Aziën, Afrika, Amerika en Australië. Van het laatste der zestiende eeuw tot op dezen tijd. Haarlem, Erven F. Bohn, 1831-1833, 3 parts in 4 vols., (4),VIII,460; XIV,12,452; VI,798,XXVIp., 3 engr. title-p., 4 plates, contemp. limp boards. - Sl. foxed; wrinkled. Bindings sl. worn.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Liederen uit de doos van 1830 & 1831 enz. Ter herinnering voor de oud-soldaten van Willem II. Amst., "Gedrukt by W.J. Kröber. Niet in den handel", 1856, VI,72p., orig. boards. - With bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; some scattered library tickets/ stamps. Spine restored. = Rare booklet containing songs written after the Ten Days' Campaign: "In de jaren 1830-1834 werden opvallend meer liederen uitgegeven dan in de jaren ervoor en erna, veelal gelegenheidswerken op bestaande melodiën. (...) In 1856 werden enkele tientallen Nederlandstalige liederen gebundeld in Liederen uit de doos van 1830 & 1831 (...)." (L.P. Grijp, Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amst., 2001), p.414-415). Engelberts Gerrits, G. Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis der Nederlanden, van de vroegste dagen af tot op den tegenwoordigen tijd. Amst., G. Portielje, 1835, 3rd enl. ed., 2 vols., XII,285,(2); XVI,266p., 2 diff. engr. title-p. w. vignette by W. NIEUWHOFF after J. STEYN, 10 plates by P. VELIJN after J. SMIES, orig. unif. publ. boards. - Both vols. w. owner's (blind)stamps on first free endpaper; upper hinge vol. 1 sl. weakening; occas. sl. foxed. Fine copy. = Including an extensive account of the situation around 1830 and the Ten Days' Campaign. Swaving, J.G. Offer aan de lijdende onschuld, of Swaving's vlugt uit Delft, in vrouwelijk gewaad; zijnde een uittreksel uit zijn tienjarige militaire loopbaan, door hem zelven beschreven, ter verontschuldiging van den veroordeelden artillerist, die, tijdens zijne in hechtenis stelling, in zijne woning op schildwacht stond. Dordr., Blussé en Van Braam, 1827, 209,(1)p., lithogr. frontisp. portrait, modern mor. w. richly gilt spine by INVICTA LIVRO. - Old owner's entry on title-p.; partly waterst.; sl. soiled/ stained. AND 1 other: (J.C.J. KEMPEES), Holloway-pillen voor een jong officier, of wenken aan mijn broeder bij zijn verlaten der Koninklijke Militaire Akademie (The Hague, 1848, modern gilt hcalf by INVICTA LIVRO).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Maaskamp, E. (ed.). Merkwaardige Gezigten, Gebouwen, Monumenten en Standbeelden in de Noordelijke Provintien van het Koningrijk der Nederlanden. Amst., E. Maaskamp, 1816, engr. title by W. VAN SENUS, 37 aquatint views printed in bistre by L. PORTMAN after G.J. MICHAËLIS and MILATS, accomp. textleaves in Dutch and French, contemp. gilt longgrained mor., obl. sm. 8vo. - Professionaly rebacked w. use of orig. spine. Otherwise a fine copy = Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 369. Finely executed aquatints.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Mauvillon, F.W. von (ed. and introd.). Nederland, zoo als het was, is, en worden zal of kan. Uit het Hoogduitsch. Amst., J.C. van Kesteren, 1845, VIII,174,(2)p., orig. printed boards. - Bookblock split; contents loose(ning). Covers loose and sl. soiled. Nomsz, J. Leven van Philips den Tweeden./ Leven van Karel den Vijfden. Amst., W. Holtrop, 1786, 2 parts in 1 vol., (4),269; XIV,269p., 2 engr. titles w. portrait, contemp. gilt hcalf w. green mor. letterpiece, 12mo. - Joints sl. rubbed. Otherwise fine. AND 1 other: S. STYL, Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden (Dordr., 1837, contemp. gilt hmor., 12mo).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Olivier Jz., J. Merkwaardigheden uit den tiendaagschen veldtogt der Nederlanders in België. Amst., G.J.A. Beijerinck, 1834, XVI,312,34p., steelengr. portr., 2 fold. partly handcol. engr. maps, 12 plates w. 2 engr. ills. each, modern gilt artif. hleather by INVICTA LIVRO. - Both maps w. closed tear; sl. foxed/ fingersoiled. = Pohler II, p.463.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Paquet-Syphorien. Voyage historique et pittoresque fait dans les ci-devant Pays-Bas, et dans quelques départements voisins, pendant les années 1811, 1812 et 1813. Paris, Firmon Didot, 1813, 2 vols., (8),169,(3); (4),172,(2)p., 2 fold. maps and 23 (fold.) plates, sl. later unif. gilt hmor. w. 2 contrasting mor. letterpieces. - Occas. sl. foxed and occas. vaguely waterstained mainly in blank margin(s); contemp. owner's entry on both htitles. Backstrips pasted over w. glue; spine-ends chipped and joints sl. worn.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pauw van Wieldrecht, M.J. Onderhandelingen tusschen de Republiek der Vereenigde Nederlanden en het Koninkrijk Portugal, benevens het daarop gevolgde vredesverdrag gesloten te 's Gravenhage, 6 Augustus 1661. The Hague, C. van Doorn & Zoon, 1891, (4),70p., contemp. (orig.?) gilt full vellum, frontcover lettered "Traité de Paix conclu à la Haye le VI Août MDCLXI", t.e.g. - Binding trifle foxed/ dustsoiled. = Rare, only 2 copies in NCC. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION "Au Vicomte de Pindella. Souvenir respectueux et affectueux [sign.]"; with the heraldic bookplate of "Casa de Pindella" on upper pastedown.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Richard (= J.M.V. Audin). Guide du voyageur en Hollande. Itinéraire pittoresque historique, artistique et manufacturier. Paris, L. Maison, 1853, 6th ed., LII,236p., fold. lithogr. map and fold. plan, orig. printed wr. - Trifle yellowed/ foxed; hinges sl. weakening. Wr. sl. soiled/ stained; spine sl. worn. = Nice, rare guide containing a large map of the Netherlands (incl. Belgium and Luxemburg and running south unto Paris) and a plan of Amsterdam, and providing both cultural-historical and practical information such as names of hotels and museums, distances, stagecoach schedules and currency tables.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Scharp, J. Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij 1815. The Hague, J. Allart, 1816, (4),XIV,(58),136,(20)p., engr. title-p. w. vignette, large fold. map, portrait and 8 (fold.) plates, sl. later gilt hcalf. - Partly foxed (affecting plates); occas. sl. dustsoiled. Spine rubbed and top of spine dam./ loosening; corners showing = The title-vignette, map, portrait and plates all HANDCOLOURED. Contains several fine plates of battlescenes.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Schatkamer der nederlandsche dichteren. Geöpend door een Genootschap van Dichtminnaeren, onder de Spreuk: Nut Vermaek. Leyden, C. van Hoogeveen junior, 1771-1775, 2 vols., (4),290; XVI,294p., engr. frontisp. and 3 (identical) engr. title-vignettes by N. VAN DE MEER, contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrast. mor. letterpieces. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; contents w. minor imperfections. Spine-ends dam./ worn; leather of spine creased; corners showing and rubbed/ worn along boardedges. = Singeling, Gezellige schrijvers, p.23, 254.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Scheltema, J. Geschied- en letterkundig mengelwerk. Amst./ Utr., H. Gartman/ J.G. van Terveen (en Zoon), 1818-1836, 6 vols., lithogr. frontisp. portrait, 3 (fold.) lithogr. plates, contemp. unif. boards w. gilt spine w. mor. letterpiece. - All vols. library stamps on first free endpaper and title-p., and library ticket on upper pastedown; occas. (sl.) browned/ foxed. Boards rubbed along extremities; sl. faded/ discoloured.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Scheltema, J. Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands. Haarlem, V. Loosjes, 1828, 2 parts in 1 vol., (4),XVI,312; 101,(5)p., engr. title-p. w. portrait, 20th cent. gilt mor. - Sl. wrinkled/ waterst.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Asters. Dichtbundeltje, bijeenverzameld door eenige H.H. studenten te Leyden, Utrecht en Deventer. Leyden, J. Hazenberg Corns. Zoon, 1854, XVI,83,(1)p., orig. wr., sm. 8vo. - Some scattered library stamps. Spine worn away; covers (dust)soiled/ sl. stained. = Contributions by i.a. J.E. Banck Jr., A.J. Berman, Didymus (pseud. of T.J. Werndly), A.J.C. Kremer and J.P.N. Land. ADDED: Haverschmidt, F. Familie en kennissen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1876, 1st ed., (6),234,(2)p., orig. gilt and dec. cl. - Some foxing. Spine-ends sl. worn. Idem. Uit Geest en Gemoed. Toespraken. Ibid., J. Odé, 1894, 1st ed., 273p., frontisp. portrait, orig. giltlettered cl. (recased). - All vols. of the lot with the bookplate of Gerrit Komrij.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. (Banck, J.E.). De Hooge School of een Leidsch student uit de XVIIIde eeuw. Vermakelijke en stichtelijke zedeprent voor de leergierige jeugd, in vier tafereelen, door een oud-student. Leyden, A.W. Sijthoff, 1875, XIV,80p., orig. wr. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; bookblock splitting. Wrappers soiled and frayed; backstrip partly worn away. = Rare publication by John Eric Banck (1833-1902), containing a play figuring the anatomist Albinus and the writer Oliver Goldsmith. "Hiernevens bied ik mijn medestudenten, zoowel ouden als jongen - want studenten zijn en blijven wij ons leven lang - eenige dramatische tafereelen aan, die oorspronkelijk bestemd waren in een gala-voorstelling te worden opgevoerd, waarmede de reeks der akademie-feesten zou besloten worden." (introduction).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Filalethes. Groentijd. Leyden, J.W. van Leeuwen, n.d. (1885), 62p., orig. wr., sm. 8vo. - Contents fine. Frontcover loose; backwr. lacks sm. portion of upper left corner; backstrip partly worn away; wr. sl. soiled. = Rare booklet on the hazing of young students by an anonymous author, dealing i.a. with "Een schrik der Groenen", "Thuisblijvers", "Groenen-kroeg en Groenen-liefde" and "Inauguratie en nog wat". "Zal men mij vergeven, dat ik oningewijden in een' tempel binnenleidde? Dat ik gebruiken waagde te beschrijven en te beoordelen, die juist aan hunne geheimzinnigheid hun waarde ontlenen?" (from the postscript).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Gedenkschriften van eenen Student. Utr./ Gron., C. van der Post/ J.B. Wolters, 1838-1841, 16 parts in 1 vol., 3 fold. lithogr. plates, contemp. clothbacked boards. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; occas. (sl.) foxed. Binding rubbed; lower joint splitting; spine worn. = All published. Van Doornink/ De Kempenaer II, 1298: "H.J. Broers en A.F.H. De Lespinasse hadden hieraan een groot deel; of zij echter redacteurs waren, weet ik niet." Preface: "Deze Gedenkschriften verschijnen bij stukjes, op onbepaalde tijden; de schrijver schrijft dezelve, als hij lust gevoelt om iets te schrijven. Ziedaar alles, wat ik den lezer te zeggen heb. Ik hoop dat gij in deze stukjes iets goeds vinden zult en wat u aangenaam is. Des schrijvers naam is onbekend, wat doet ook de naam tot de zaak? Valeas lezer! Geheel de Uwe, DE SCHRIJVER."

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Gedenkschriften van eenen Student. 1838 No.I-III; 1839 No.I, III-V. Utr., C. van der Post, 1838-1839, 7 parts in 1 vol., 2 fold. plates, contemp. boards w. ms. ticket in the hand of Godfried Bomans. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; a few contemp. annots. in pen and ink. Binding rubbed; spine worn; spine-ends dam. = Van Doornink/ De Kempenaer II, 1298: "H.J. Broers en A.F.H. De Lespinasse hadden hieraan een groot deel; of zij echter redacteurs waren, weet ik niet." Preface: "Deze Gedenkschriften verschijnen bij stukjes, op onbepaalde tijden; de schrijver schrijft dezelve, als hij lust gevoelt om iets te schrijven. Ziedaar alles, wat ik den lezer te zeggen heb. Ik hoop dat gij in deze stukjes iets goeds vinden zult en wat u aangenaam is. Des schrijvers naam is onbekend, wat doet ook de naam tot de zaak? Valeas lezer! Geheel de Uwe, DE SCHRIJVER." BOUND WITH: Nouveau Exercices de Cacographie et de Cacologie, tires de l'avant-propos des prétendus Mémoires d'un Étudiant; suivis d'un corrigé Raisonné pour les Maitres. Utr., Van Paddenburg & comp., 1838, 17p., sm. 8vo. - AND 1 other. = From the library of Godfried Bomans (sold in our rooms in 2007).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. De gekortwiekte faam. No. I-XXIII. Ed. J. Hora Siccama a.o. Amst., J.C. van Kesteren, 1826-1827, 368p., 1 aquatint ill., contemp. giltlettered cl. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; contemp. manuscript annot. (concerning issue numbers) on title-p.; each issue w. contemp. tax stamp on title-p. Spine-ends trifle worn/ stained. = Rare student periodical, all published. Van Doorninck II, 196; Scheepers II, 37. Bound with: 6 others related, i.a. De faam. No. 1-4 (Utr., 1834, 4 issues) and Utrechtsche academische recensent. No. 1-2 (Utr., 1834, 2 issues).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Gijsberti Hodenpijl, A. Willem van Bergen, student aan de Leydsche Hoogeschool. Leyden, J.H. Gebhard en Comp., 1842, 1st ed., 2 vols., 325,(1); (2),(II),427p., 2 ident. engr. titles w. ill. by D.J. SLUYTER after J. STEYN, contemp. unif. giltlettered hcl. - With bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; first free endpaper and htitle vol. 2 lack sm. portion of blank margin; occas. sl. foxed. = Scheepers II, 133. Amorie van der Hoeven Jr., A. des. Herinneringen van mijne academiereis in 1843. Leeuw., G.T.N. Suringar, 1845, (8),288p., orig. boards. - With bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown. Spine-ends dam.; upper joint strengthened w. sellotape; boards sl. worn.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Groninger studenten-liederen verzameld in 1833. (Gron.), voor rekening van den Senaat, (1833), (6),144,(4)p., lithogr. title, 6 fold. plates w. scores, orig. lithogr. boards, sm. 8vo. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; manuscript dedication on first blank. Boards rubbed and soiled. = Rare. Comprising songs in Dutch, Latin, French and German.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. (Harting, P.). Studenten-liederen. Door een' oud-student. Amsterdam, L. van der Vinne, 1830, (2),29p., orig. wr., sm. 8vo. - With the bookplate of Gerrit Komrij. Wr. dustsoiled and trifle frayed. = Very rare songbook (only 1 copy in NCC) by Pieter Harting (1812-1885) who studied medicine in Utrecht from 1828 onwards and later became a famous biologist, known i.a. for his research into the microscope. Contains the following songs: "De ware student", "Het studentenleven", "Het uitgaan", "Het kollegie gaan", "Bij eene serenade aan een' professor die verjaart", "Het ontgroeningsfeest" and "Het vrijen". AND 2 others: VADEMECUM VOOR DEN STUDENT. LIEDERBOEK (Utr., 1882, 5th rev. ed., col. lithogr. title-p., orig. clothbacked boards, 16mo) and L. LAISTNER, Golias. Studentenlieder des Mittelalters. Aus dem Lateinischen (Stuttg., 1879, contemp. hcl., sm. 8vo).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Joan. Studiën over Studie. Schetsen uit het Hooger Onderwijs. Gron., J.B. Huber, n.d. (1886), lithogr. title and 11 plates, accomp. fold. textleaf (4p.), loose as issued in orig. hcl. portfolio, obl. 4to. - Sl. foxed/ dampstained. = Curious and rare.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Korte geschiedenis der Leydsche Akademie, van 1810-1824. Vervat in den studentenalmanak, van 1815-1824. Benevens het mengelwerk der voornoemde tien jaren. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1826, (4),356p., contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece, 12mo. - With bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; last blank lacks larger portion. Foot of spine dam.; lower joint sl. dam.; spine rubbed; corners worn.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. (Loosjes, A.). Mijn kamer, door een student. Utr., J.A. van Woestenberg, 1849, 1st ed., (4),200p., orig. boards, sm. 8vo. - With bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; some scribbling in pencil; last lvs. w. tear; a few lvs. w. sellotape along inner margin. Backstrip worn away (strengthened w. sellotape); boards soiled. = Scheepers II, 209. Written by Adriaan Loosjes (1828-1902), later minister in Amsterdam. "Eindelijk profiteert hij te Amsterdam met mate van het studentenleven, want hij moet krap studeeren en zijn aard staat niet naar het overvloedig gezellige, - en waagt hij er zich (...) onder den pseudonym 'Een Student', aan eene bellettristische proeve in den trant van Jonathan's Waarheid en Droomen, Mijn Kamer getiteld en bij J.G. Broese te Utrecht uitgegeven, waarin hij naar aanleiding van den inventaris zijner studentenkamer beschouwingen geeft aangaande allerlei dingen in hemel en op aarde, met dien verstande, dat de hemel de aarde steeds volgt op den voet. 't Is een boekje, dat weer van veel opmerkingsgave en vloeiend schrijftalent en nu ook van belezenheid in ongewijde schrijvers getuigt (...)." (P. Feenstra Jr., Levensbericht van A. Loosjes, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1904, p.251-279). AND 1 other: C. PRUYS VAN DER HOEVEN, Akademieleven (Utr./ Amst., 1866, orig. gilt blindst. cl.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. (Mauricius, J.J.). H[et] Leidsche Studentenleeven. Kluchtig Blyspél. Amst., H. van de Gaete, 1717, 1st ed., (16),36p., engr. printer's mark, engr. vignette by J. SCHIJNVOET, contemp. wr. pres., modern gilt ribbed mor. by INVICTA LIVRO, sm. 8vo. - With bookplate of Gerrit Komrij and V. de la Montagne on verso frontwr.; frontwr., title-p. and first 2 lvs. dam. and professionally restored (sl. affecting part of the title and the vignette). = Hilman 4062; not in Worp. Title-p. with the motto: "Per haec ad altiora". A second edition was published in 1735. Rare. ADDED: Ogelwight Jr., H. Het rozenfeest van Salencia, zangspel. H. Amst., J. Helders and A. Mars, 1792, 67p., engr. title-vignette, modern gilt hcalf by INVICTA LIVRO. - Bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; library ticket on htitle; some scattered library stamps ("A. van Lier theater directeur Amsterdam"). = Cf. Hilman 4450 (ed. 1790); not in Worp; Adaptation of La Rosière de Salenci (1773) by Alexandre Frédéric Jacques Masson de Pezay.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Nieuhoff, B. Inwijdingsrede van 's lands Athenaeum te Harderwijk uitgesproken den 25 van louwmaand 1816. Harderwijk, T. Barends, 1816, XXIV,136p., contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; shelfmark on title-p. and library stamp on verso; some foxing. Sm. library ticket on spine. Otherwise fine. = All copies in the NCC reading "Inwijdingrede". The opening of the Athenaeum of Harderwijk took place in 1815 (and closed as soon as 1843). Also contains contributions by A.C.W. Staring, N.G.M. van Westervelt, J.O. Arntzenius and J. Vosmaer.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Optogt, gehouden door de Heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende den intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada op den 6 January 1492. Leyden, Van der Paauw en Zoon, 1835, lithogr. leporello consisting of lithogr. title-p. and lithogr. key, 34 sections (printed on 14 leaves), each 19,5x12,5 cm., total size 19,5x425 cm., contemp. clothbacked boards. - Trifle foxed; 3 folds repaired/ strengthened on verso. = F.M. 6944 (different size); Atlas van Stolk 7282. (Beets, N.). De masquerade (9 february 1835). Een gedicht. Ibid., C.C. van der Hoek, 1835, 45,(2)p., orig. wr. - Contents fine. Paper over spine partly worn away; outer corners wr. lack portion.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. (Robidé van der Aa, C.P.E.) (ed.). Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Leydsche Hoogeschool, gehouden binnen Leyden, den 9den augustus 1838. Leyden, S.J. Luchtmans, 1839, "voor rekening der feestelingen", 2 parts in 1 vol., (8),76; 84p., 2 fold. lithogr. plates, 17 facs. plates, contemp. gilt hcl. - With bookplates of Gerrit Komrij and Dr. Baert Leyden on upper pastedown; foxed. Spine-ends trifle worn. = Contains contributions by i.a. A. Boxman, D.T. Huët and C.P.E. Robidé van der Aa. The plates show a cross-section and plan of the marquee that was specially constructed for this occasion. AND 1 other: (A. VERHUELL), Schetsen met de pen (Amst., 1861, 1st ed., lithogr. frontisp., contemp. gilt hcl., sm. 8vo. Fine copy).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Roemer, J. Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden, ten heiligen strijd voor vaderland en Koning, In de Jaren 1830 en 1831./ Gedenkschrift van den uittogt der Heeren Studenten van de Hoogeschool te Leiden, ten Heiligen Strijd voor Vaderland en Koning Op den 13 November, 1830. Leyden, C.C. van der Hoek, 1830-1831, 1st/ 2nd ed., 2 parts in 1 vol., (2),40; VIII,160p., 1 col. lithogr. frontisp., 1 fold. lithogr. plate, 1 engr. plate, orig. lithogr. boards. - With i.a. the bookplate of Gerrit Komrij on verso frontcover; fold. lithogr. plate and engr. plate foxed and w. waterstain in lower inner corner. Spine cracked, but holding on cords. = Not in Landwehr, Col. plates.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Studenten Zangen. Leyden, L. Herdingh en Zoon and C. van der Post Jr., (1822), (12),177,(1)p., engr. title w. vignette by D. VEELWAARD after J.G. LALAU, orig. printed boards, sm. 8vo. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; a few lvs. stained. Binding worn along extremities. = With contemp. manuscript poem "Ik ben de wijsgeer der vreugde, Spring lichtig door 's levensgewoel'' (20 lines) on prel. blank in the same hand as the owner's entry on upper pastedown reading "van H. de Holl van Frans". Nice songbook containing i.a. the poems "Een goet student" and "Een quaet student' and the "Io Vivat" in Hebrew and Arabic translation. The foreword, signed "S.", is written by C. Steenhauer: "Reeds langen tijd was het ons voorgekomen, dat, in gezellige Vriendenkringen een wezenlijk gebrek was aan een Liedenboek, zoo als dat op de Duitsche Hoogescholen overal in gebruik is, en waarin gewoonlijk hier en daar verspreide Dichtstukjes en Liedjes worden overgenomen. - Daarom beproefden wij, of het niet mogelijk zoude zijn, zoodanig eene Verzameling aan deze Hoogeschool uit te geven (...)". ADDED: Studenten-Almanak 1841. (Leyden, (1840), lithogr. title, lithogr. plates, fold. plate, orig. boards, sm. 8vo.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Studentica]. Warstadt, B. Studenten-liederen, In Muzijk gebragt door Benedict Warstadt. Utr., N. van der Monde, n.d. (1827), 16,(26)p., scores, orig. printed boards, obl. 8vo. - With the bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; upper hinge weak; contents fine. Boards sl. rubbed.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Witsen Geysbeek, P.G. and Engelberts Gerrits, G. Schoonheden en merkwaardige tafeerelen uit de Nederlandsche geschiedenis. Amst., G. Portielje, 1825-1829, 8 vols., 8 diff. engr. title-vignettes and 16 plates, contemp. unif. gilt hmor. - Title-p. vol. 1 sl. inkstained. Otherwise a fine set.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [World War II]. Vos, H.A. Het ABC van het "Naziregiem". Louvain/ Brussels, A.N.U.M., (1945), (30)p. (incl. wr.), col. ills. and orig. wr. H.A. VOS, sm. 8vo. - Contents sl. yellowed (as usual). Wrappers sl. foxed. = Landwehr 22d.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
No Image Available

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Wyn, H. van. Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over (...) letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland. Amst., J. Allart, 1801-1812, 5 parts in 2 vols., 13 (fold.) engr. plates, partly printed in colour (1x handcol.), contemp. unif. hmor. - Both vols. w. bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; prel. blank vol. 2 lacks portion; contents fine. Spines rubbed/ dried out. = With AUTOGRAPH DEDICATION on prel. blank vol 2: "Voor den Here Grave van Rosenburch van den auteur." Koning, C. de. De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld. Haarlem, F. Bohn, 1810, XVI,258p., engr. title-p. w. vignette and 1 plate by R. VINKELES, modern gilt hcalf by INVICTA LIVRO. - Bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown; first lvs. sl. browned/ dustsoiled; 1 leaf w. burnholes in blank margin; some scribbling in (blue) pencil. Schotel, G.D.I. De abdy van Rijnsburg. Den Bosch, Gebr. Muller, 1851, (4),357,(3)p., lithogr. title-p. and 2 plates, contemp. blindst. gilt cl. by H. MONDT. - Bookplate of Gerrit Komrij on upper pastedown. Occas. foxed (mainly title and plates). Spine-ends trifle worn. Otherwise fine. = The title-p. shows the ruins of the abbey.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
[Africa]. Alberti, J.C.L. Description physique et

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: [Africa]. Alberti, J.C.L. Description physique et historique des Caffres, sur la côte méridionale de l'Afrique. Amst., E. Maaskamp, 1811, XII,(4),255p., fold. handcol. engr. plan, 2 handcol. plates, contemp. mottled calf w. gilt borders of vine-tendrils on both covers, richly gilt spine w. red mor. letterpiece. - Good copy. Three small wormholes in joints. = From the library of Boudewijn Büch (sold in our rooms) and the libary of J.B. Powis (with his bookplate on upper pastedown) and two unidentified libraries with bookplates on second free endpaper. Mendelssohn p.18; Tiele 31 and Cat. NHSM p.209 (both listing the first Dutch ed. Amst., 1810); Gay 3153; Henze I, p.32; Kainbacher I, p.10 (German ed. Gotha, 1815). "He gives a full account of the natives, including chapters on the situation and climate of kaffraria, and on the education, language, occupations, and ailments of the various tribes, together with remarks on their form of government, manner of conducting their warfare, relations with the Cape Colony, and many other interesting matters." (Mendelssohn). SEE ILLUSTRATION PLATE III.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
21