Loading Spinner

Baishi Qi Art for Sale and Sold Prices

Calligrapher, Painter, Engraver, b. 1864 - d. 1957

See Artist Details

About Baishi Qi

Calligrapher, Painter, Engraver, b. 1864 - d. 1957

Aliases

Binsheng, Huang Ch'i, Pai-shih Ch'i, Bye-sher Chee, Chi-Pai-Shih, K'emu Lao-jên, Kemu Laoren, Binsheng Qi, Huang Qi, Houang Ts'i, Pai-che Ts'i, Baishi Qi, Baj-shih Tji, Tschi Pai-shih, Qi Bashi, Bai Shi Qi, Qi Bai Shi