Loading Spinner

Daoji Auction Price Results

Daoji(1642-1707)
bp parity badge
SHITAO FLOWER PATTERN PAINTING

Lot 105: SHITAO FLOWER PATTERN PAINTING

Auction Date: Jul 26, 2021

Estimate: $300 - $500

Description: ShiTao (1642-1708). Painting Size 49 x 99 cm...

Location: Flushing, NY, US

Auction House: Empire Auction House

View additional info

Log in or Create account to view price data

bp parity badge
SHITAO FLOWER PATTERN PAINTING

Lot 106: SHITAO FLOWER PATTERN PAINTING

Auction Date: Jul 26, 2021

Estimate: $300 - $500

Description: ShiTao (1642-1708). Painting Size 49 x 99 cm...

Location: Flushing, NY, US

Auction House: Empire Auction House

View additional info

Log in or Create account to view price data

bp parity badge
SHITAO ARHAT PATTERN PAINTING

Lot 127: SHITAO ARHAT PATTERN PAINTING

Auction Date: Jul 26, 2021

Estimate: $600 - $800

Description: ShiTao (1642-1708). Painting Size 42 x 338 cm...

Location: Flushing, NY, US

Auction House: Empire Auction House

View additional info

Log in or Create account to view price data

WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707),

Lot 79: WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707),

Auction Date: Sep 29, 2020

Estimate: $200 - $400

Description: WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707), Cicada, WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707)
Cicada
Hanging scroll, ink and color on paper

11 x 13 in. (28 x 33 cm.)
Inscribed and signed, with two seals of the artist
Two collector's seals
,
...

Location: New York, NY, US

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707),

Lot 78: WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707),

Auction Date: Sep 29, 2020

Estimate: $200 - $400

Description: WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707), Fish, WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707)
Fish
Hanging scroll, ink and color on paper
11 x 13 in. (28 x 33 cm.)
Inscribed and signed, with two seals of the artist
One collector's seal
,
...

Location: New York, NY, US

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

Attributed to Shitao Image: height 35 1/2 x 18 1/4 in., 90 x 46 cm.

Lot 313: Attributed to Shitao Image: height 35 1/2 x 18 1/4 in., 90 x 46 cm.

Auction Date: Sep 24, 2019

Estimate: $10,000 - $20,000

Description: Attributed to Shitao (1642-1707) Landscape ink and color on paper, hanging scroll signed and inscribed, with two artist's seals, gao mang zi ji, lao tao, and four collector's seals, si bai feng zhong ruo li weng tu shu, zi sun bao zhi, Jiang Xun, Wang Jiqian jian shang yin zhang, and a custom seal mark dated 1968.   Image: height 35 1/2 x 18 1/4 in., 90 x 46 cm....

Location: Chicago, IL, US

Auction House: Hindman

View additional info

Log in or Create account to view price data

Attributed To:Shitao(1642-1707) Ink And Color On Paper

Lot 1071: Attributed To:Shitao(1642-1707) Ink And Color On Paper

Auction Date: Mar 24, 2019

Estimate: $2,000 - $3,000

Description: Attributed To:Shitao(1642-1707) Ink And Color On Paper
, Hanging Scroll, Signed And Seals 88 X 40 cm
? - ??(1642-1707)
??:???? ??:???????:??

Provenance ??:?????????(1904-1994)???? Provenance:From Mr Hou Huohua(1904-1994) collections
$2,000
...

Location: San Francisco, CA, US

Auction House: Golden State Auction Gallery

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707)/ AIXINJUELUO BO WENTING (ATTRIBUTED TO, Along the Yangtze River Handscroll, ink and color on silk 22 1/4 x 537 1/4 in. (56.5 x 1364.6 cm.)

Lot 11: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707)/ AIXINJUELUO BO WENTING (ATTRIBUTED TO, Along the Yangtze River Handscroll, ink and color on silk 22 1/4 x 537 1/4 in. (56.5 x 1364.6 cm.)

Auction Date: Mar 19, 2019

Estimate: $100,000 - $200,000

Description: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707)/ AIXINJUELUO BO WENTING (ATTRIBUTED TO, 1649-1708)
Along the Yangtze River
Inscribed and signed, with thirteen seals of Shitao
Dated bingxu year (1707)
Frontispiece inscribed by Wu Hufan, with three seals
Two colophons inscribed by Wu Hufan, with three seals
One colophon inscribed by Zhang Daqian,
Further inscribed twice on the mounting by Wu Hufan, with two seals
Twenty-six collectors’ seals, including those of Wu Hufan and Jin Lanpo
Handscroll, ink and color on silk
22 1/4 x 537 1/4 in. (56.5 x 1364.6 cm.)
...

Location: New York, NY, US

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

Portfolio 8 Prints by Shitao; Chinese Paintings

Lot 444: Portfolio 8 Prints by Shitao; Chinese Paintings

Auction Date: Aug 26, 2018

Estimate: $100 - $200

Description: Portfolio of 8 Prints by Shitao (Zhu Ruoji) (Chinese, 1642?1707); Chinese Landscape Paintings in folder dated 1979. Age related wear to papers. Height 12 1/4 inches (31.2 cm.) X width 10 inches (25.5 cm.)....

Location: New York, NY, US

Auction House: Eddie's Auction

View additional info

Log in or Create account to view price data

CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Bamboo, Lotus and Rock

Lot 11: CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Bamboo, Lotus and Rock

Auction Date: Mar 20, 2018

Estimate: $80,000 - $120,000

Description: CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Bamboo, Lotus and Rock...

Location: New York, NY, US

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Figures in Forest

Lot 18: CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Figures in Forest

Auction Date: Mar 20, 2018

Estimate: $38,000 - $48,000

Description: CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Figures in Forest...

Location: New York, NY, US

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Landscape After Chen Chun

Lot 12: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Landscape After Chen Chun

Auction Date: Sep 13, 2016

Estimate: $5,000 - $8,000

Description: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707)
Landscape After Chen Chun
Scroll, mounted and framed, ink and color on paper
11 3/8 x 15 1/8 in. (29 x 38.5 cm.)
Bears inscription, with one seal of the artist
...

Location: New York, NY, US

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | LANDSCAPE INSPIRED BY LI BAI'S POEM

Lot 1115: SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | LANDSCAPE INSPIRED BY LI BAI'S POEM

Auction Date: Oct 05, 2015

Estimate: HKD800,000 - HKD1,200,000

Description: signed Shitao ji, with dedication and two seals of the artist...

Location: Hong Kong, CN

Auction House: Sotheby's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | FLOWER AND FRUIT

Lot 1148: SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | FLOWER AND FRUIT

Auction Date: Oct 05, 2015

Estimate: HKD900,000 - HKD1,200,000

Description: signed Kugua Heshang Ji, with two seals of the artist
Colophons by Li Yu, dated guimao (1783), Bao Shichen, He Shaoji, dated wuwu (1858), with two to three seals of each artist
...

Location: Hong Kong, CN

Auction House: Sotheby's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | HUANG YANLU TRAVELLING ACROSS MOUNTAINS,

Lot 1153: SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | HUANG YANLU TRAVELLING ACROSS MOUNTAINS,

Auction Date: Oct 05, 2015

Estimate: HKD8,000,000 - HKD12,000,000

Description: Colophons by Guo Yuanyu, Chen Pengnian, Wang Shidan, Yin Yuqing, Shitao, Yang Shiji, Bada Shanren, Wang Shizhen, Wang Congdu (twice), Gao Buqian, Liu Shishu, Jiang Jishi, Cheng Mengxing, Tang Sunhua, Kong Shangren, Wang Sui, Ceng Long, Chen Aping, Li Hua, Wang Lingshu, Yan Gengwei, Huang Zhe, Yan Zhe, Liang Peilan, Min Linsi, Wang Xiru, Peng Huiqi, Xu Tianzhi, Lu Tianyu, Qian Zhiqing, Han Zhang, Wu Zhantai, Jiang Shijie, Li Guosong, Qiao Yin, Xian Zhu, Feng Rui, Feng Li, Song Changtong, Zhou Yi, Tian Lin, Zhang Zhixu, Yu Zhen, Shi Yizhi, Shi Jinyi, with one to four seals of each artist...

Location: Hong Kong, CN

Auction House: Sotheby's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | LANDSCAPE

Lot 530: SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | LANDSCAPE

Auction Date: Sep 17, 2015

Estimate: $30,000 - $50,000

Description: signed Qingxiang laoren Ji, with one seal of the artist, ku gua he shang ji hua fa...

Location: New York, NY, US

Auction House: Sotheby's

View additional info

Log in or Create account to view price data

Chinese Landscape Painting ShiTao(1642-1708)

Lot 95: Chinese Landscape Painting ShiTao(1642-1708)

Auction Date: Jul 10, 2015

Estimate: $8,400 - $14,000

Description: Chinese ink and watercolor painting, hanging on scroll, a man stands on the ridge of a steep mountain, enjoying a scenery which consists of woods, waterfall, and cottage. On the right top of the paint is a Chinese...

Location: Richmond Hill, ON, CA

Auction House: Eins Auction & Appraisal

View additional info

Log in or Create account to view price data

LANDSCAPE

Lot 155: LANDSCAPE

Auction Date: May 27, 2014

Estimate: 500,000 Kč - 850,000 Kč

Description: China, dated 1705. 57 x 44 cm. Ink on paper. Framed. Signed: Qingxiang Dadizi.Seal before the inscription: Kugua.Two seals after the inscription: Shitao, Yuanji.Collectors' seals: lower right - Zishan, lower left - three other collectors' seals....

Location: Prague 1, CZ

Auction House: Galerie Arcimboldo

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 919: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: May 26, 2014

Estimate: 5,000,000 元 - 7,000,000 元

Description: SHITAO (1642-1707) >Pine and Rock<br>Handscroll >ink on paper<br>32.5 x 383 cm. (11 3/4 x 150 3/4 in.) >Inscribed with a poem and signed, with three seals of the artist<br>Dated second month, jimao year (1699) >Dedicated to Jingchuan Mingfu (officer Deng Youqing)<br>Five collectors' seals including two of Xu Shichang (1854-1939) >Colophon by Xie Zhiliu (1910-1997), signed with two seals, dated autumn, dingyou year (1957)<br>Titleslip by Xie Zhiliu with two seals, dated autumn, dingyou year (1957)...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 963: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: May 26, 2014

Estimate: 800,000 元 - 1,000,000 元

Description: SHITAO (1642-1707) >Scenes of Gucheng River<br>Hanging scroll >ink and colour on paper<br>33.2 x 55.4 cm (13 1/8 x 21 3/4 in.) >Inscribed with a poem, and signed, with three seals of the artist<br>Ten collectors' seals including: >Jing Qirui (19th century)<br>Li Yufeng (19th century) >Chen Guiling (1855 - after 1915)<br>...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

Antique Chinese Scroll Painting

Lot 100: Antique Chinese Scroll Painting

Auction Date: Mar 18, 2014

Estimate: $3,000 - $4,000

Description: Bearing Signature of Shi Tao
Size:53"x24"
Starting Bid: 1200
...

Location: Houston , TX, US

Auction House: Houston Antique Auction LLC

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHI TAO: A SET OF FOUR INK ON PAPER PAINTINGS "LANDSCAPE"

Lot 2269: SHI TAO: A SET OF FOUR INK ON PAPER PAINTINGS "LANDSCAPE"

Auction Date: Mar 15, 2014

Estimate: $6,000 - $8,000

Description: Ink on paper, the set of four paintings depict different landscape scenery surrounding rivers and mountains, with villages, people, and boats, all with colophon, artist signature and mark "Shi Tao" on the top, and additional marks on the bottom....

Location: San Gabriel, CA, US

Auction House: California Asian Art Auction Gallery USA

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 576: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: May 28, 2010

Estimate: HKD0 - HKD0

Description: SHITAO (1642-1707)
Landscapes Inspired by Du Fu's Poetic Sensibilities
Album of eight leaves, ink and colour on paper
Each leaf measures 38.6 x 26.7 cm. (15 1/4 x 10 1/2 in.)
Each leaf inscribed with a poem and signed, with one seal of the artist
Frontispiece by Huang Xuepi (?-1840), dated twentieth year of the Jiaqing era (1815), with one seal
Titleslip by Gao Yong (1850-1921), dated xinmao year of the Guangxu era (1891), with one seal
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 831: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: Nov 29, 2009

Estimate: HKD1,500,000 - HKD2,000,000

Description: SHITAO (1642-1707)
Mountain Retreat
A set of four album leaves, mounted and framed, ink and color on paper
Each leaf measures 21.2 x 31 cm. (8 3/8 x 12 1/4 in.)
Each leaf inscribed, with a total of five seals of the artist
Twelve collectors' seals including four of Huang Junbi (1898-1991), four of Wang Wenshan (b.1932)
(4)
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 1256: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: May 26, 2009

Estimate: HKD1,000,000 - HKD1,200,000

Description: SHITAO (1642-1707)
Landscapes
A pair of hanging scrolls, ink and colour on paper
Each scroll measures 44.5 x 32 cm. (17 1/2 x 12 5/8 in.)
Each scroll inscribed with one seal of the artist
(2)
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 1258: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: May 26, 2009

Estimate: HKD400,000 - HKD500,000

Description: SHITAO (1642-1707)
Drizzle and Mist over the River Banks
Hanging scroll, ink and colour on paper
56 x 25.5 cm. (22 x 10 in.)
Inscribed with a seven-character poem and signed, with one seal of the artist
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 1259: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: May 26, 2009

Estimate: HKD5,000,000 - HKD6,000,000

Description: SHITAO (1642-1707)
Scholars and Landscapes
A set of ten album leaves, mounted and framed, ink and colour on paper Each leaf measures 26.4 x 26.2 cm. (10 3/8 x 10 3/8 in.)
Nine leaves inscribed, signed, with a total of twelve seals of the artist
Titleslip by Wu Guoxuan with two seals
One collector's seal

...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 1790: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: Dec 02, 2008

Estimate: HKD3,500,000 - HKD4,500,000

Description: SHITAO (1642-1707)
Plum Blossoms and Bamboo
Hanging scroll, ink on paper
128.4 x 46 cm. (50 1/2 x 18 1/8 in.)
Inscribed with a long poem and signed by the artist
Five seals of the artist
Dated gengchen year (1700)
Dedicated to Kuang Zhai (Min Changhong)
Nine collectors' seals, including one of Wang Shiyuan (?-1921), two of Jing Qirui (19th Century), two of He Guanwu (19th-20th Century) and one of Wang Jiqian (C.C. Wang 1907-2003)
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

Fruits (+ Vegetables; 2 works)

Lot 1164: Fruits (+ Vegetables; 2 works)

Auction Date: May 26, 2008

Estimate: HKD300,000 - HKD400,000

Description: SHITAO(1642-1707, ATTRIBUTED TO)
Fruits and Vegetables
Two leaves mounted as a handscroll, ink on paper
Two leaves measure 26 x 91 cm. (10 1/4 x 35 3/4 in.) and 26 x 53.3 cm. (10 1/4 x 21 in.) respectively
Inscribed and signed
Dedicated to Wei Weng Chu Shi
Three seals
Colophons inscribed by Bao Shichen(1775-1855), signed with three seals; Li Yu(18th-19th Century), signed with three seals, dated autumn month, guimao year(1783); signed with two seals, dated seventh month,wuwu year(1858)
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

Landscape in dry brush

Lot 1235: Landscape in dry brush

Auction Date: May 26, 2008

Estimate: HKD300,000 - HKD500,000

Description: SHITAO (1642-1707)
Landscape in Dry Brush
Hanging scroll, ink on paper
19.3 x 26.8 cm. (7 5/8 x 10 7/8 in.)
Signed with one seal of the artist

...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

Living in reclusion in the mountains

Lot 1240: Living in reclusion in the mountains

Auction Date: May 26, 2008

Estimate: HKD2,500,000 - HKD3,000,000

Description: SHITAO (1642-1707)
Living in Reclusion in the Mountains
Hanging scroll, ink and colour on paper
148 x 68 cm. (58 1/4 x 26 3/4 in.)
Inscribed and signed with one seal of the artist
Two collectors' seals

...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

Shitao (Yuanji) circa 1641-1707 , TWO STEEDS ink on paper, framed

Lot 214: Shitao (Yuanji) circa 1641-1707 , TWO STEEDS ink on paper, framed

Auction Date: Apr 08, 2008

Estimate: HKD1,200,000 - HKD1,500,000

Description: signed QINGXIANG XIAOCHENGKE SHITAO , dated geng shen , 1680, early summer, inscribed. Inscribed later, signed DADIZI , dated bing xu , 1706, autumn, with a total of three seals of the artist, and twelve collectors' seals of Zhang Daqian (1899-1983) and Zhexianguan. Titleslip by Zhang Daqian ink on paper, framed...

Location: Hong Kong, CN

Auction House: Sotheby's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHI TAO (1642-1707)

Lot 700: SHI TAO (1642-1707)

Auction Date: Nov 27, 2006

Estimate: HKD300,000 - HKD400,000

Description: Flowers and Fruits
A set of three scrolls, mounted and framed, ink and colour on paper
28 x 21 cm. (11 x 8 1/4 in.)
Each inscribed and signed by the artist: Qing Xiang Ku Gua, Qing Xiang Lao Ren, Qing Xiang Da Di Zi Ji
Each with one to three seals of the artist: Qing Xiang Shi Tao, Qian You Long Mian Ji, Chi Jue, Da Di Zi Ji
Five collector's seal of Pan Weihui (1791-1850): Pan Shi Ting Fan Lou Yin, Pan Shi Ji Tong Zhen Cang, Xiang Shan Lin Shi Jian Shan Zhai Shou Can Shu Hua Yin, Na Xi Lao Ren Xia Yan, Xi Chou Shen Ding (3)
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHI TAO (1642-1707)

Lot 646: SHI TAO (1642-1707)

Auction Date: May 29, 2006

Estimate: HKD1,200,000 - HKD1,500,000

Description: BAMBOO AND ROCK
SCROLL, MOUNTED AND FRAMED, INK ON PAPER
23.5 X 213.5 CM. (9 1/4 X 84 IN.)
INSCRIBED AND SIGNED BY THE ARTIST: QINGXIANG DA DI ZI SHI TAO
FOUR SEALS OF THE ARTIST: DA DI TANG, GAO HUANG ZI JI, QING XIANG LAO REN, ZAN ZHI SHI SHI SUN A ZHANG
TWO COLLECTORS' SEALS, INCLUDING ONE OF LUO ZHENYU (1866-1940):SONG WENG JIAN CHAN; ONE OF XU BOJIAO (1914-2002): BO JIAO SUO CHAN
TITLESLIP BY CHEN YU WITH ONE SEAL
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHI TAO (1642-1707)

Lot 643: SHI TAO (1642-1707)

Auction Date: May 29, 2006

Estimate: HKD3,000,000 - HKD4,000,000

Description: LANDSCAPE
HANGING SCROLL, INK ON PAPER
160 X 92.5 CM. (63 X 36 1/2 IN.)
INSCRIBED WITH A POEM AND SIGNED BY THE ARTIST: QING XIANG DA DI ZHI A CHANG
THREE SEALS OF THE ARTIST: DONG TU XI MUO, JING JIANG HOU REN, XIANG NIAN KU GUA
THREE COLLECTORS' SEALS, INCLUDING ONE OF ZHOU QINGYUAN (1864-1933): MENG GONG XIN SHANG ZHI BAO; ONE OF WEI TINGRONG (1890-1974): TING YUN GE SHOU CANG SHU HUA JI
THREE COLOPHONS ABOVE THE PAINTING BY EACH OF WU CHANGSHUO (1844-1927), DATED WINTER, DINGSI YEAR (1917), WITH TWO SEALS: JUN QING DA LI, CHANG SHUO; WANG ZHEN (1867-1938), DATED WINTER, DINGSI YEAR (1917), WITH TWO SEALS: WANG ZHEN DA LI, YI TING FU; FU DINGYI (1879-1958), DATED EIGHTH YEAR OF THE REPUBLIC OF CHINA (1919), WITH ONE SEAL: DING YI
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1641-1707) AND WANG JUN (CIRCA 1610-1670)

Lot 1112: SHITAO (1641-1707) AND WANG JUN (CIRCA 1610-1670)

Auction Date: Nov 28, 2005

Estimate: HKD2,000,000 - HKD3,000,000

Description: SPRING SCENERY

Handscroll, ink and colour on paper
34.9 x 491 cm (13 3/4 x 193 3/8 in.)
Inscribed and signed by Shitao: Qianxiang Dadizi
Inscription stating that the painting was stared by Wang Jun, and finished by Shitao
Four seals of Shitao: Ling Ding Lao Ren, Qing Xiang Shi Tao, Can Zhi Shi Shi Sun Ya Chang, Yu Jin Wei Shu Wei Qing Min
Eleven collectors' seals, including one of Zhu Shengzhai (20th century)
Note:
Wang Jun, sobriquet names Zhanruo and Qiujian, was a native of She, Anhui. He followed the painting style of Ni Zan (1301-1374), and was adept at landscape painting, particularly bare trees and rocks
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1641-1707)

Lot 1118: SHITAO (1641-1707)

Auction Date: Nov 28, 2005

Estimate: HKD500,000 - HKD600,000

Description: FISHING ALONE IN THE AUTUMN

Hanging scroll, ink and light colours on paper
55.8 x 37.3 cm (21 7/8 x 14 5/8 in.)
Inscribed with a poem by the artist
Two seals of the artist: Qian You Long Mien Ji, Ling Ding Lao Ren
Five collectors' seals, including one of Wu Rongguang (1773-1843)
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 1127: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: Nov 28, 2005

Estimate: HKD400,000 - HKD500,000

Description: LANDSCAPE

Scroll, mounted and framed, ink and light colour on paper
98.9 x 37.2 cm (38 7/8 x 14 2/3 in.)
Inscribed with a poem and signed by the artist: Qingxiang Haijunzhe Ji Two seals of the artist: Qian You Long Mian Ji, Hai Zun Zhe
Two collector's seals of He Guanwu (19th-20th century)
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 1148: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: Nov 28, 2005

Estimate: HKD2,500,000 - HKD3,200,000

Description: LANDSCAPES AND FLOWERS

Album of twelve leaves, ink on paper
Each leaf measures 25.4 x 35 cm (10 x 13 ? in.)
Each leaf inscribed by the artist
Seventh leaf signed by the artist: Qingxiang Dadizi, and dated wuyin year (1698)
Each leaf with one to two seals of the artist, including: Ban Ge Han, Ya Chang, Yue Shan, Geng Xin Cao Tang, Dun Gen, Xiao Cheng Ke, De Yi Ren Zhi Ji Wu han
Each leaf with two to three collectors' seals, including seven of Mo Youzhi (1811-1871), and two of Mo Shengsun (19th-20th century, son of Mo Youzhi)
Titleslip by Chen Xifan (19th-20th century)

Note:
1. For brief biography of Mo Youzhi, see Zhongguo Meishujia Reming Cidian, Shanghai Renmin Meishu Chubanshe, 1981, p. 932. Mo Shengsun is his second son, and served in the Chinese Embassy in Russia and France. He compiled Song Yuan Jiuben Jingyan lu (Manuscripts from the Song and Yuan) based on what his father had in his collection.
2. Chen Xifan, sobriquet name Kanghou, was a native of Yangzhou. He was a well known calligrapher of the Republic.
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 383: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: Oct 31, 2004

Estimate: HKD100,000 - HKD120,000

Description: LOOKING AT THE HILLS

Hanging scroll, ink and colour on paper
13 x 33 cm (5 /18 x 13 in.)
Signed: Haizunzhe Ji
Two seals of the artist: Xi Yuan Ji Yin, Lao Ji
Three collectors' seals, including:
Zhu Xing Zhai Shu Hua Ji; Yan Tian Zhang Shi Zhen Cang; Qi Rong Zeng Guan
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 422: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: Apr 25, 2004

Estimate: HKD300,000 - HKD400,000

Description: SCENES OF GUCHENG RIVER

Hanging scroll, ink and colour on paper
33.2 x 55.4 cm (13 1/8 x 21 3/4 in.)
Inscribed with a poem, and signed: Ji
Three seals of the artist: Chi Jue, Qian You Long Mian Ji
Six collectors' seals on the painting, including:
Jing Qirui (19th century): Jian Quan Zhen Shang;
Li Yufeng (19th century): Tong Zhou Li Yun Hu Cang (twice);
Chen Guilong (1855 - after 1915): Shao Shi Shen Ding, Bao Yu Ge Shu Hau Ji; and
Qing Ru [ ]Bing; [ ] Zhai Shu Hua Zhang
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642 - CIRCA 1707)

Lot 435: SHITAO (1642 - CIRCA 1707)

Auction Date: Apr 25, 2004

Estimate: HKD1,200,000 - HKD1,500,000

Description: LANDSCAPES

Album of ten leaves, ink on paper
Each leaf measures 24 x 17.8 cm (9 1/2 x 7 in.)
Nine leaves inscribed
Last leaf signed: Zhixia Chenren Shitao Ji
Dated a winter's day, yihai year (1695)
Each leaf with one to three seals of the artist, including:
Hai Zhuan Zhe, Chi Jue, Tu bai Yi Ran Bu Shi Zi, Yan Zhong Zhi Ren Wu Lao Yi, Qian You Long Mian Ji, Qing Xiang Lao Ren, Qing Xiang Shi Tao, A Chang, Ku Gua, Yuan Ji, Fa Men, Yuan Ji, Shi Tao
Outer titleslip by Xu Zhonghao (1880-1957), with one seal: Shi Xue Zhai Shen Ding Shu Hua Zhi Yin
...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 416: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: Oct 27, 2002

Estimate: $97,500 - $130,000

Description: SITTING ALONE IN THE MOUNTAINS Hanging scroll, ink on paper 63 x 31 cm. (24 3/4 x 12 1/8 in.) Inscribed and signed: Qingxiang Laoren Ji One seal of the artist: Qing Shan Shi Wo Jia Colophon below the painting by Ren Yuejun ( ), with one seal NOTES (US$96,800-129,000). ...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 460: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: Oct 27, 2002

Estimate: $78,000 - $104,000

Description: LANDSCAPES A set of four hanging scrolls, ink on paper Each measures 17.8 x 10.8 cm. (7 x 4 3/8 in.) Three scrolls inscribed with a poem Three scrolls signed, variously: Shitao, Shitao Ji, or Xiao Chengke Each scroll with one seal of the artist, either Lao Tao, or Ji With a fitted wooden box, inside cover inscribed by Ko Nagao (19th-20th century), dated guihai year (1923), signed with two seals (4) NOTES (US$77,400-103,200). ...

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data

SHITAO (1642-1707)

Lot 446: SHITAO (1642-1707)

Auction Date: Apr 28, 2002

Estimate: $52,000 - $65,000

Description: DRIZZLE AND MIST OVER THE RIVER BANKS Hanging scroll, ink and light colours on paper 56 x 25.5 cm. (22 x 10 in.) Inscribed with a poem and signed: Qingxiang Weiren Ji One seal of the artist: Ling Ding Lao Ren LITERATURE Fujii Zensuke, Yurin Taikan (The Yurinkan Collection), Yurinkan, Japan, 1942, Yu Part NOTES (US$51,600-64,500) Note: The inscription on this painting tells that Shitao was travelling with a group of friends from the Wu Zhai studio, together with two of his close friends Huang Yanlu and Tuifu. When they passed by the Red Bridge in a light dirzzle, Yanlu handed him a piece of paper and asked for a painting. This is the result of that excursion....

Location: Hong Kong, HK

Auction House: Christie's

View additional info

Log in or Create account to view price data


similar artists