Loading Spinner

Daoji Sold at Auction Prices

Calligrapher, Painter, b. 1642 - d. 1707

See Artist Details

0 Lots

Sort By:

Categories

   Auction Date

   Seller

   Seller Location

   Price Range

   to
   • Attributed to Shitao (1642-1707) Mynas and Banana Leaves
    Dec. 07, 2022

    Attributed to Shitao (1642-1707) Mynas and Banana Leaves

    Est: $2,000 - $3,000

    Attributed to Shitao (1642-1707) Mynas and Banana Leaves Ink and colour on paper, hanging scroll Bearing signature of Qingxiang Shi Daozhe Ji, with one seal of the artist and one seal of a collector 48.0 x 34.0cm

    Bonhams
   • WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707),
    Sep. 29, 2020

    WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707),

    Est: $200 - $400

    WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707), Cicada, WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707) Cicada Hanging scroll, ink and color on paper 11 x 13 in. (28 x 33 cm.) Inscribed and signed, with two seals of the artist Two collector's seals ,

    Christie's
   • WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707),
    Sep. 29, 2020

    WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707),

    Est: $200 - $400

    WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707), Fish, WITH SIGNATURE OF SHITAO (1642-1707) Fish Hanging scroll, ink and color on paper 11 x 13 in. (28 x 33 cm.) Inscribed and signed, with two seals of the artist One collector's seal ,

    Christie's
   • Attributed to Shitao Image: height 35 1/2 x 18 1/4 in., 90 x 46 cm.
    Sep. 24, 2019

    Attributed to Shitao Image: height 35 1/2 x 18 1/4 in., 90 x 46 cm.

    Est: $10,000 - $20,000

    Attributed to Shitao (1642-1707) Landscape ink and color on paper, hanging scroll signed and inscribed, with two artist's seals, gao mang zi ji, lao tao, and four collector's seals, si bai feng zhong ruo li weng tu shu, zi sun bao zhi, Jiang Xun, Wang Jiqian jian shang yin zhang, and a custom seal mark dated 1968.   Image: height 35 1/2 x 18 1/4 in., 90 x 46 cm.

    Hindman
   • Attributed To:Shitao(1642-1707) Ink And Color On Paper
    Mar. 24, 2019

    Attributed To:Shitao(1642-1707) Ink And Color On Paper

    Est: $2,000 - $3,000

    Attributed To:Shitao(1642-1707) Ink And Color On Paper , Hanging Scroll, Signed And Seals 88 X 40 cm 傳 - 石濤(1642-1707) 軸心:設色紙本 款識:大滌子石濤鈐印:石濤 Provenance 來源:為上款人侯彧華先生(1904-1994)後人提供 Provenance:From Mr Hou Huohua(1904-1994) collections $2,000

    Golden State Auction Gallery
   • SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707)/ AIXINJUELUO BO WENTING (ATTRIBUTED TO, Along the Yangtze River Handscroll, ink and color on silk 22 1/4 x 537 1/4 in. (56.5 x 1364.6 cm.)
    Mar. 19, 2019

    SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707)/ AIXINJUELUO BO WENTING (ATTRIBUTED TO, Along the Yangtze River Handscroll, ink and color on silk 22 1/4 x 537 1/4 in. (56.5 x 1364.6 cm.)

    Est: $100,000 - $200,000

    SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707)/ AIXINJUELUO BO WENTING (ATTRIBUTED TO, 1649-1708) Along the Yangtze River Inscribed and signed, with thirteen seals of Shitao Dated bingxu year (1707) Frontispiece inscribed by Wu Hufan, with three seals Two colophons inscribed by Wu Hufan, with three seals One colophon inscribed by Zhang Daqian, Further inscribed twice on the mounting by Wu Hufan, with two seals Twenty-six collectors’ seals, including those of Wu Hufan and Jin Lanpo Handscroll, ink and color on silk 22 1/4 x 537 1/4 in. (56.5 x 1364.6 cm.)

    Christie's
   • Portfolio 8 Prints by Shitao; Chinese Paintings
    Aug. 26, 2018

    Portfolio 8 Prints by Shitao; Chinese Paintings

    Est: $100 - $200

    Portfolio of 8 Prints by Shitao (Zhu Ruoji) (Chinese, 1642–1707); Chinese Landscape Paintings in folder dated 1979. Age related wear to papers. Height 12 1/4 inches (31.2 cm.) X width 10 inches (25.5 cm.).

    Eddie's Auction
   • CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Figures in Forest
    Mar. 20, 2018

    CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Figures in Forest

    Est: $38,000 - $48,000

    CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Figures in Forest

    Christie's
   • CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Bamboo, Lotus and Rock
    Mar. 20, 2018

    CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Bamboo, Lotus and Rock

    Est: $80,000 - $120,000

    CHINESE PAINTING: SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Bamboo, Lotus and Rock

    Christie's
   • SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Landscape After Chen Chun
    Sep. 13, 2016

    SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Landscape After Chen Chun

    Est: $5,000 - $8,000

    SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1707) Landscape After Chen Chun Scroll, mounted and framed, ink and color on paper 11 3/8 x 15 1/8 in. (29 x 38.5 cm.) Bears inscription, with one seal of the artist

    Christie's
   • SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | LANDSCAPE INSPIRED BY LI BAI'S POEM
    Oct. 05, 2015

    SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | LANDSCAPE INSPIRED BY LI BAI'S POEM

    Est: $800,000 - $1,200,000

    signed Shitao ji, with dedication and two seals of the artist

    Sotheby's
   • SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | HUANG YANLU TRAVELLING ACROSS MOUNTAINS,
    Oct. 05, 2015

    SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | HUANG YANLU TRAVELLING ACROSS MOUNTAINS,

    Est: $8,000,000 - $12,000,000

    Colophons by Guo Yuanyu, Chen Pengnian, Wang Shidan, Yin Yuqing, Shitao, Yang Shiji, Bada Shanren, Wang Shizhen, Wang Congdu (twice), Gao Buqian, Liu Shishu, Jiang Jishi, Cheng Mengxing, Tang Sunhua, Kong Shangren, Wang Sui, Ceng Long, Chen Aping, Li Hua, Wang Lingshu, Yan Gengwei, Huang Zhe, Yan Zhe, Liang Peilan, Min Linsi, Wang Xiru, Peng Huiqi, Xu Tianzhi, Lu Tianyu, Qian Zhiqing, Han Zhang, Wu Zhantai, Jiang Shijie, Li Guosong, Qiao Yin, Xian Zhu, Feng Rui, Feng Li, Song Changtong, Zhou Yi, Tian Lin, Zhang Zhixu, Yu Zhen, Shi Yizhi, Shi Jinyi, with one to four seals of each artist

    Sotheby's
   • SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | FLOWER AND FRUIT
    Oct. 05, 2015

    SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | FLOWER AND FRUIT

    Est: $900,000 - $1,200,000

    signed Kugua Heshang Ji, with two seals of the artist Colophons by Li Yu, dated guimao (1783), Bao Shichen, He Shaoji, dated wuwu (1858), with two to three seals of each artist

    Sotheby's
   • SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | LANDSCAPE
    Sep. 17, 2015

    SHITAO (YUANJI) 1642-1718 | LANDSCAPE

    Est: $30,000 - $50,000

    signed Qingxiang laoren Ji, with one seal of the artist, ku gua he shang ji hua fa

    Sotheby's
   • Chinese Landscape Painting ShiTao(1642-1708)
    Jul. 10, 2015

    Chinese Landscape Painting ShiTao(1642-1708)

    Est: $8,400 - $14,000

    Chinese ink and watercolor painting, hanging on scroll, a man stands on the ridge of a steep mountain, enjoying a scenery which consists of woods, waterfall, and cottage. On the right top of the paint is a Chinese

    Eins Auction & Appraisal
   • LOTUS
    Sep. 16, 2014

    LOTUS

    Est: $80,000 - $100,000

    SHITAO (ATTRIBUTED TO, 1642-1708) LOTUS Hanging scroll, ink on paper Inscribed with a poem and signed by the artist, with four seals One collector's seal 50¾ x 17 in. (129 x 42 cm.)

    Christie's
   • LANDSCAPE
    Sep. 16, 2014

    LANDSCAPE

    Est: $90,000 - $100,000

    SHITAO (1642-1708) LANDSCAPE Scroll, mounted and framed, ink and color on paper Inscribed with a poem and signed by the artist, with three seals Dated jiashen year (1704) Two collectors' seals 30¾ x 21 in. (78 x 53.5 cm.)

    Christie's
   • PLANTS AND CALLIGRAPHY
    Sep. 16, 2014

    PLANTS AND CALLIGRAPHY

    Est: $250,000 - $300,000

    SHITAO (1642-1708) Plants and Calligraphy Album of eight leaves, ink on paper Four paintings, each with one seal of the artist Four leaves of poems inscribed by the artist, each signed and with one or two seals Dedicated to Zhou Jing (18th-19th century) Colophon by Zhou Jing, with two seals Each leaf: 9 3/8 x 7¼ in. (23.8 x 18.4 cm)

    Christie's
   • LANDSCAPE
    May. 27, 2014

    LANDSCAPE

    Est: Kč500,000 - Kč850,000

    China, dated 1705. 57 x 44 cm. Ink on paper. Framed. Signed: Qingxiang Dadizi.Seal before the inscription: Kugua.Two seals after the inscription: Shitao, Yuanji.Collectors' seals: lower right - Zishan, lower left - three other collectors' seals.

    Arcimboldo Auctions
   • SHITAO (1642-1707)
    May. 26, 2014

    SHITAO (1642-1707)

    Est: ¥800,000 - ¥1,000,000

    SHITAO (1642-1707) >Scenes of Gucheng River<br>Hanging scroll >ink and colour on paper<br>33.2 x 55.4 cm (13 1/8 x 21 3/4 in.) >Inscribed with a poem, and signed, with three seals of the artist<br>Ten collectors' seals including: >Jing Qirui (19th century)<br>Li Yufeng (19th century) >Chen Guiling (1855 - after 1915)<br>

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    May. 26, 2014

    SHITAO (1642-1707)

    Est: ¥5,000,000 - ¥7,000,000

    SHITAO (1642-1707) >Pine and Rock<br>Handscroll >ink on paper<br>32.5 x 383 cm. (11 3/4 x 150 3/4 in.) >Inscribed with a poem and signed, with three seals of the artist<br>Dated second month, jimao year (1699) >Dedicated to Jingchuan Mingfu (officer Deng Youqing)<br>Five collectors' seals including two of Xu Shichang (1854-1939) >Colophon by Xie Zhiliu (1910-1997), signed with two seals, dated autumn, dingyou year (1957)<br>Titleslip by Xie Zhiliu with two seals, dated autumn, dingyou year (1957)

    Christie's
   • Antique Chinese Scroll Painting
    Mar. 18, 2014

    Antique Chinese Scroll Painting

    Est: $3,000 - $4,000

    Bearing Signature of Shi Tao Size:53"x24" Starting Bid: 1200

    Houston Antique Auction LLC
   • SHI TAO: A SET OF FOUR INK ON PAPER PAINTINGS "LANDSCAPE"
    Mar. 15, 2014

    SHI TAO: A SET OF FOUR INK ON PAPER PAINTINGS "LANDSCAPE"

    Est: $6,000 - $8,000

    Ink on paper, the set of four paintings depict different landscape scenery surrounding rivers and mountains, with villages, people, and boats, all with colophon, artist signature and mark "Shi Tao" on the top, and additional marks on the bottom.

    California Asian Art Auction Gallery USA
   • SHITAO (1642-1707)
    May. 28, 2010

    SHITAO (1642-1707)

    Est: -

    SHITAO (1642-1707) Landscapes Inspired by Du Fu's Poetic Sensibilities Album of eight leaves, ink and colour on paper Each leaf measures 38.6 x 26.7 cm. (15 1/4 x 10 1/2 in.) Each leaf inscribed with a poem and signed, with one seal of the artist Frontispiece by Huang Xuepi (?-1840), dated twentieth year of the Jiaqing era (1815), with one seal Titleslip by Gao Yong (1850-1921), dated xinmao year of the Guangxu era (1891), with one seal

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    Nov. 29, 2009

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $1,500,000 - $2,000,000

    SHITAO (1642-1707) Mountain Retreat A set of four album leaves, mounted and framed, ink and color on paper Each leaf measures 21.2 x 31 cm. (8 3/8 x 12 1/4 in.) Each leaf inscribed, with a total of five seals of the artist Twelve collectors' seals including four of Huang Junbi (1898-1991), four of Wang Wenshan (b.1932) (4)

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    May. 26, 2009

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $5,000,000 - $6,000,000

    SHITAO (1642-1707) Scholars and Landscapes A set of ten album leaves, mounted and framed, ink and colour on paper Each leaf measures 26.4 x 26.2 cm. (10 3/8 x 10 3/8 in.) Nine leaves inscribed, signed, with a total of twelve seals of the artist Titleslip by Wu Guoxuan with two seals One collector's seal

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    May. 26, 2009

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $400,000 - $500,000

    SHITAO (1642-1707) Drizzle and Mist over the River Banks Hanging scroll, ink and colour on paper 56 x 25.5 cm. (22 x 10 in.) Inscribed with a seven-character poem and signed, with one seal of the artist

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    May. 26, 2009

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $1,000,000 - $1,200,000

    SHITAO (1642-1707) Landscapes A pair of hanging scrolls, ink and colour on paper Each scroll measures 44.5 x 32 cm. (17 1/2 x 12 5/8 in.) Each scroll inscribed with one seal of the artist (2)

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    Dec. 02, 2008

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $3,500,000 - $4,500,000

    SHITAO (1642-1707) Plum Blossoms and Bamboo Hanging scroll, ink on paper 128.4 x 46 cm. (50 1/2 x 18 1/8 in.) Inscribed with a long poem and signed by the artist Five seals of the artist Dated gengchen year (1700) Dedicated to Kuang Zhai (Min Changhong) Nine collectors' seals, including one of Wang Shiyuan (?-1921), two of Jing Qirui (19th Century), two of He Guanwu (19th-20th Century) and one of Wang Jiqian (C.C. Wang 1907-2003)

    Christie's
   • Landscape in dry brush
    May. 26, 2008

    Landscape in dry brush

    Est: $300,000 - $500,000

    SHITAO (1642-1707) Landscape in Dry Brush Hanging scroll, ink on paper 19.3 x 26.8 cm. (7 5/8 x 10 7/8 in.) Signed with one seal of the artist

    Christie's
   • Fruits (+ Vegetables; 2 works)
    May. 26, 2008

    Fruits (+ Vegetables; 2 works)

    Est: $300,000 - $400,000

    SHITAO(1642-1707, ATTRIBUTED TO) Fruits and Vegetables Two leaves mounted as a handscroll, ink on paper Two leaves measure 26 x 91 cm. (10 1/4 x 35 3/4 in.) and 26 x 53.3 cm. (10 1/4 x 21 in.) respectively Inscribed and signed Dedicated to Wei Weng Chu Shi Three seals Colophons inscribed by Bao Shichen(1775-1855), signed with three seals; Li Yu(18th-19th Century), signed with three seals, dated autumn month, guimao year(1783); signed with two seals, dated seventh month,wuwu year(1858)

    Christie's
   • Living in reclusion in the mountains
    May. 26, 2008

    Living in reclusion in the mountains

    Est: $2,500,000 - $3,000,000

    SHITAO (1642-1707) Living in Reclusion in the Mountains Hanging scroll, ink and colour on paper 148 x 68 cm. (58 1/4 x 26 3/4 in.) Inscribed and signed with one seal of the artist Two collectors' seals

    Christie's
   • Shitao (Yuanji) circa 1641-1707 , TWO STEEDS ink on paper, framed
    Apr. 08, 2008

    Shitao (Yuanji) circa 1641-1707 , TWO STEEDS ink on paper, framed

    Est: $1,200,000 - $1,500,000

    signed QINGXIANG XIAOCHENGKE SHITAO , dated geng shen , 1680, early summer, inscribed. Inscribed later, signed DADIZI , dated bing xu , 1706, autumn, with a total of three seals of the artist, and twelve collectors' seals of Zhang Daqian (1899-1983) and Zhexianguan. Titleslip by Zhang Daqian ink on paper, framed

    Sotheby's
   • SHI TAO (1642-1707)
    Nov. 27, 2006

    SHI TAO (1642-1707)

    Est: $300,000 - $400,000

    Flowers and Fruits A set of three scrolls, mounted and framed, ink and colour on paper 28 x 21 cm. (11 x 8 1/4 in.) Each inscribed and signed by the artist: Qing Xiang Ku Gua, Qing Xiang Lao Ren, Qing Xiang Da Di Zi Ji Each with one to three seals of the artist: Qing Xiang Shi Tao, Qian You Long Mian Ji, Chi Jue, Da Di Zi Ji Five collector's seal of Pan Weihui (1791-1850): Pan Shi Ting Fan Lou Yin, Pan Shi Ji Tong Zhen Cang, Xiang Shan Lin Shi Jian Shan Zhai Shou Can Shu Hua Yin, Na Xi Lao Ren Xia Yan, Xi Chou Shen Ding (3)

    Christie's
   • SHI TAO (1642-1707)
    May. 29, 2006

    SHI TAO (1642-1707)

    Est: $3,000,000 - $4,000,000

    LANDSCAPE HANGING SCROLL, INK ON PAPER 160 X 92.5 CM. (63 X 36 1/2 IN.) INSCRIBED WITH A POEM AND SIGNED BY THE ARTIST: QING XIANG DA DI ZHI A CHANG THREE SEALS OF THE ARTIST: DONG TU XI MUO, JING JIANG HOU REN, XIANG NIAN KU GUA THREE COLLECTORS' SEALS, INCLUDING ONE OF ZHOU QINGYUAN (1864-1933): MENG GONG XIN SHANG ZHI BAO; ONE OF WEI TINGRONG (1890-1974): TING YUN GE SHOU CANG SHU HUA JI THREE COLOPHONS ABOVE THE PAINTING BY EACH OF WU CHANGSHUO (1844-1927), DATED WINTER, DINGSI YEAR (1917), WITH TWO SEALS: JUN QING DA LI, CHANG SHUO; WANG ZHEN (1867-1938), DATED WINTER, DINGSI YEAR (1917), WITH TWO SEALS: WANG ZHEN DA LI, YI TING FU; FU DINGYI (1879-1958), DATED EIGHTH YEAR OF THE REPUBLIC OF CHINA (1919), WITH ONE SEAL: DING YI

    Christie's
   • SHI TAO (1642-1707)
    May. 29, 2006

    SHI TAO (1642-1707)

    Est: $1,200,000 - $1,500,000

    BAMBOO AND ROCK SCROLL, MOUNTED AND FRAMED, INK ON PAPER 23.5 X 213.5 CM. (9 1/4 X 84 IN.) INSCRIBED AND SIGNED BY THE ARTIST: QINGXIANG DA DI ZI SHI TAO FOUR SEALS OF THE ARTIST: DA DI TANG, GAO HUANG ZI JI, QING XIANG LAO REN, ZAN ZHI SHI SHI SUN A ZHANG TWO COLLECTORS' SEALS, INCLUDING ONE OF LUO ZHENYU (1866-1940):SONG WENG JIAN CHAN; ONE OF XU BOJIAO (1914-2002): BO JIAO SUO CHAN TITLESLIP BY CHEN YU WITH ONE SEAL

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    Nov. 28, 2005

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $400,000 - $500,000

    LANDSCAPE Scroll, mounted and framed, ink and light colour on paper 98.9 x 37.2 cm (38 7/8 x 14 2/3 in.) Inscribed with a poem and signed by the artist: Qingxiang Haijunzhe Ji Two seals of the artist: Qian You Long Mian Ji, Hai Zun Zhe Two collector's seals of He Guanwu (19th-20th century)

    Christie's
   • SHITAO (1641-1707)
    Nov. 28, 2005

    SHITAO (1641-1707)

    Est: $500,000 - $600,000

    FISHING ALONE IN THE AUTUMN Hanging scroll, ink and light colours on paper 55.8 x 37.3 cm (21 7/8 x 14 5/8 in.) Inscribed with a poem by the artist Two seals of the artist: Qian You Long Mien Ji, Ling Ding Lao Ren Five collectors' seals, including one of Wu Rongguang (1773-1843)

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    Nov. 28, 2005

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $2,500,000 - $3,200,000

    LANDSCAPES AND FLOWERS Album of twelve leaves, ink on paper Each leaf measures 25.4 x 35 cm (10 x 13 ? in.) Each leaf inscribed by the artist Seventh leaf signed by the artist: Qingxiang Dadizi, and dated wuyin year (1698) Each leaf with one to two seals of the artist, including: Ban Ge Han, Ya Chang, Yue Shan, Geng Xin Cao Tang, Dun Gen, Xiao Cheng Ke, De Yi Ren Zhi Ji Wu han Each leaf with two to three collectors' seals, including seven of Mo Youzhi (1811-1871), and two of Mo Shengsun (19th-20th century, son of Mo Youzhi) Titleslip by Chen Xifan (19th-20th century) Note: 1. For brief biography of Mo Youzhi, see Zhongguo Meishujia Reming Cidian, Shanghai Renmin Meishu Chubanshe, 1981, p. 932. Mo Shengsun is his second son, and served in the Chinese Embassy in Russia and France. He compiled Song Yuan Jiuben Jingyan lu (Manuscripts from the Song and Yuan) based on what his father had in his collection. 2. Chen Xifan, sobriquet name Kanghou, was a native of Yangzhou. He was a well known calligrapher of the Republic.

    Christie's
   • SHITAO (1641-1707) AND WANG JUN (CIRCA 1610-1670)
    Nov. 28, 2005

    SHITAO (1641-1707) AND WANG JUN (CIRCA 1610-1670)

    Est: $2,000,000 - $3,000,000

    SPRING SCENERY Handscroll, ink and colour on paper 34.9 x 491 cm (13 3/4 x 193 3/8 in.) Inscribed and signed by Shitao: Qianxiang Dadizi Inscription stating that the painting was stared by Wang Jun, and finished by Shitao Four seals of Shitao: Ling Ding Lao Ren, Qing Xiang Shi Tao, Can Zhi Shi Shi Sun Ya Chang, Yu Jin Wei Shu Wei Qing Min Eleven collectors' seals, including one of Zhu Shengzhai (20th century) Note: Wang Jun, sobriquet names Zhanruo and Qiujian, was a native of She, Anhui. He followed the painting style of Ni Zan (1301-1374), and was adept at landscape painting, particularly bare trees and rocks

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    Oct. 31, 2004

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $100,000 - $120,000

    LOOKING AT THE HILLS Hanging scroll, ink and colour on paper 13 x 33 cm (5 /18 x 13 in.) Signed: Haizunzhe Ji Two seals of the artist: Xi Yuan Ji Yin, Lao Ji Three collectors' seals, including: Zhu Xing Zhai Shu Hua Ji; Yan Tian Zhang Shi Zhen Cang; Qi Rong Zeng Guan

    Christie's
   • SHITAO (1642 - CIRCA 1707)
    Apr. 25, 2004

    SHITAO (1642 - CIRCA 1707)

    Est: $1,200,000 - $1,500,000

    LANDSCAPES Album of ten leaves, ink on paper Each leaf measures 24 x 17.8 cm (9 1/2 x 7 in.) Nine leaves inscribed Last leaf signed: Zhixia Chenren Shitao Ji Dated a winter's day, yihai year (1695) Each leaf with one to three seals of the artist, including: Hai Zhuan Zhe, Chi Jue, Tu bai Yi Ran Bu Shi Zi, Yan Zhong Zhi Ren Wu Lao Yi, Qian You Long Mian Ji, Qing Xiang Lao Ren, Qing Xiang Shi Tao, A Chang, Ku Gua, Yuan Ji, Fa Men, Yuan Ji, Shi Tao Outer titleslip by Xu Zhonghao (1880-1957), with one seal: Shi Xue Zhai Shen Ding Shu Hua Zhi Yin

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    Apr. 25, 2004

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $300,000 - $400,000

    SCENES OF GUCHENG RIVER Hanging scroll, ink and colour on paper 33.2 x 55.4 cm (13 1/8 x 21 3/4 in.) Inscribed with a poem, and signed: Ji Three seals of the artist: Chi Jue, Qian You Long Mian Ji Six collectors' seals on the painting, including: Jing Qirui (19th century): Jian Quan Zhen Shang; Li Yufeng (19th century): Tong Zhou Li Yun Hu Cang (twice); Chen Guilong (1855 - after 1915): Shao Shi Shen Ding, Bao Yu Ge Shu Hau Ji; and Qing Ru [ ]Bing; [ ] Zhai Shu Hua Zhang

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    Oct. 27, 2002

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $78,000 - $104,000

    LANDSCAPES A set of four hanging scrolls, ink on paper Each measures 17.8 x 10.8 cm. (7 x 4 3/8 in.) Three scrolls inscribed with a poem Three scrolls signed, variously: Shitao, Shitao Ji, or Xiao Chengke Each scroll with one seal of the artist, either Lao Tao, or Ji With a fitted wooden box, inside cover inscribed by Ko Nagao (19th-20th century), dated guihai year (1923), signed with two seals (4) NOTES (US$77,400-103,200).

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    Oct. 27, 2002

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $97,500 - $130,000

    SITTING ALONE IN THE MOUNTAINS Hanging scroll, ink on paper 63 x 31 cm. (24 3/4 x 12 1/8 in.) Inscribed and signed: Qingxiang Laoren Ji One seal of the artist: Qing Shan Shi Wo Jia Colophon below the painting by Ren Yuejun ( ), with one seal NOTES (US$96,800-129,000).

    Christie's
   • SHITAO (1642-1707)
    Apr. 28, 2002

    SHITAO (1642-1707)

    Est: $52,000 - $65,000

    DRIZZLE AND MIST OVER THE RIVER BANKS Hanging scroll, ink and light colours on paper 56 x 25.5 cm. (22 x 10 in.) Inscribed with a poem and signed: Qingxiang Weiren Ji One seal of the artist: Ling Ding Lao Ren LITERATURE Fujii Zensuke, Yurin Taikan (The Yurinkan Collection), Yurinkan, Japan, 1942, Yu Part NOTES (US$51,600-64,500) Note: The inscription on this painting tells that Shitao was travelling with a group of friends from the Wu Zhai studio, together with two of his close friends Huang Yanlu and Tuifu. When they passed by the Red Bridge in a light dirzzle, Yanlu handed him a piece of paper and asked for a painting. This is the result of that excursion.

    Christie's
   Lots Per Page: