Loading Spinner

Jan Janszoon Orlers Sold at Auction Prices

b. 1570 - d. 1646

See Artist Details

0 Lots

Sort By:

Categories

  Auction Date

  Seller

  Seller Location

  Price Range

  to
  • Jan Jansz. Orlers (1570 - 1646) Vier prenten van Leiden, uit: "Beschrijvinge der stad Leyden"1614
   Dec. 18, 2023

   Jan Jansz. Orlers (1570 - 1646) Vier prenten van Leiden, uit: "Beschrijvinge der stad Leyden"1614

   Est: €200 - €300

   4x kopergravure: het Stadhuis, het Academiegebouw, de Hortus, en de Lodewijkkerk. B 16.5 x 13.5 cm / 38 x 27 cm

   Veilinghuis Onder de Boompjes
  • Jan Jansz. Orlers (1570 - 1646) Een panoramaprent "Leyden" ca. 1760
   Dec. 18, 2023

   Jan Jansz. Orlers (1570 - 1646) Een panoramaprent "Leyden" ca. 1760

   Est: €100 - €150

   Kopergravure - scheur midden, vlek l.o. C 41 x 53 cm / 65 x 76 cm

   Veilinghuis Onder de Boompjes
  • Jan Janszoon Orlers (1570–1646)
   Jun. 20, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570–1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   BATTLE OF EIGHTY YEARS’ WAR. 1620–1625 (?). Encounter between the Dutch and the army under the archduke Albert of Austria in 1602. Copperplate on paper, 223x310 mm, marked ‘34.’ in the upper margin in pen. Mounted. Jan Janszoon Orlers (1570–1646) Jan Janszoon Orlers (1570–1646) BITVA OSMDESÁTILETÉ VÁLKY. 1620–1625 (?). Střetnutí Holanďanů s vojsky arcivévody Albrechta Habsburského v roce 1602. Mědirytina na papíře, 223x310 mm, zn. nahoře perem „34.“. Paspartováno.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570–1646)
   Jun. 20, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570–1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   CITY SIEGE. 1620–1625 (?). Probably the Spanish siege of Ostend which took place in 1601 – 1604. Copperplate on paper, 243x308 mm, marked ‘38.’ in the upper margin in pen. Mounted. Jan Janszoon Orlers (1570–1646) Jan Janszoon Orlers (1570–1646) OBLÉHÁNÍ MĚSTA. 1620–1625 (?). Mohlo by se jednat o naznačení španělského obléhání Ostende, které probíhalo v letech 1601–1604. Mědirytina na papíře, 243x308 mm, zn. nahoře perem „38.“. Paspartováno.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570–1646)
   Jun. 20, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570–1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   BATTLE OF NIEUWPOORT. 1620–1625 (?). Famous battle that took place on 2 July 1600 was one of the important turning points of Dutch fight for independence of Spain. Maurice, Prince of Orange could apply his military reforms in this battle. His army is pictured in detail, as well as the army of the enemy led by Albert of Austria. Copperplate on paper, 225x310 mm, marked ‘33.’ in the upper margin in pen. Mounted. Jan Janszoon Orlers (1570–1646) Jan Janszoon Orlers (1570–1646) BITVA U NIEUWPOORTU. 1620–1625 (?). Slavná bitva z 2. července 1600 byla jedním z důležitých mezníků boje Holanďanů za nezávislost na Španělsku. Mořic Oranžský v této bitvě mohl uplatnit své nedávné vojenské reformy. V detailech je vyobrazena jeho armáda i vojsko protivníka vedené arcivévodou Albrechtem Habsburským. Mědirytina na papíře, 225x310 mm, zn. nahoře perem „33.“. Paspartováno.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570–1646)
   Jun. 20, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570–1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   MAURICE, PRINCE OF ORANGE AT HERENTALS. 1620–1625 (?). Copperplate on paper, 225x311 mm, marked ‘21.’ in the upper margin in pen. Mounted. Jan Janszoon Orlers (1570–1646) Jan Janszoon Orlers (1570–1646) MOŘIC ORANŽSKÝ U HERENTALS. 1620–1625 (?). Mědirytina na papíře, 225x311 mm, zn. nahoře perem „21.“. Paspartováno.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570–1646)
   Jun. 20, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570–1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   FIGHTS BETWEEN WAAL AND RHINE RIVERS. 1620–1625 (?). Portrayal of historical events from 1591 when there were fights near Nijmegen and Arnhem during the Eighty Years’ War. Copperplate on paper, 250x311 mm, marked in pen ‘10.’ in the upper margin. Mounted. Jan Janszoon Orlers (1570–1646) Jan Janszoon Orlers (1570–1646) BOJE MEZI ŘEKAMI WAAL A RÝN. 1620–1625 (?). Vyobrazení dějinných událostí z r. 1591, kdy v rámci osmdesátileté války probíhaly boje u Nijmegenu a Arnhemu. Mědirytina na papíře, 250x311 mm, zn. nahoře perem „10.“. Paspartováno.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570-1646)
   Apr. 18, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646) WACHTENDONK CITY CONQUEST. 1620-1625 (?). Portrayal of a historical event from 1600 when Dutch again conquered Wachtendonk city from Spanish control. Copper engraving on paper, 225x311 mm, marked '30' in pen in upper margin. Mounted. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) DOBYTÍ MĚSTA WACHTENDONK. 1620-1625 (?). Vyobrazení dějinné události z r. 1600, kdy Holanďané znovu dobyli město Wachtendonk zpod nadvlády Španělů. Mědirytina na papíře, 225x311 mm, zn. nahoře perem „30.". Paspartováno. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) EROBERUNG VON WACHTENDONK. 1620-1625 (?). Abbildung des historischen Ereignisses aus dem Jahr 1600, wann Niederlanden wieder die Stadt von den Spaniern rückeroberte. Kupferstich auf Papier, 225x311 mm, oben mit Feder „30.". Passepartout.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570-1646)
   Apr. 18, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BATTLES OF HULST CITY. 1620-1625 (?). Siege of Hulst city which fell into Spanish hands on 18 August 1596. Copper engraving on paper, 218x309 mm, marked '11' in pen in upper margin. Mounted. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BOJE U MĚSTA HULST. 1620-1625 (?). Obléhání města Hulst, které 18. 8. 1596 padlo do rukou Španělů. Mědirytina na papíře, 218x309 mm, zn. nahoře perem „11.". Paspartováno. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BELAGERUNG VON HULST. 1620-1625 (?). Kämpfe bei der Stadt Hulst, die Stadt wurde am 18. 8. 1596 von spanischen Truppen erobert. Kupferstich auf Papier, 218x309 mm, oben mit Feder „11.". Passepartout.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570-1646)
   Apr. 18, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646) SIEGE OF THIENEN CITY. 1620-1625 (?). Copper engraving on paper, 265x315 mm, marked '5' in pen in upper margin. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) OBLÉHÁNÍ MĚSTA THIENEN. 1620-1625 (?). Mědirytina na papíře, 265x315 mm, zn. nahoře perem „5.". Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BELAGERUNG DER STADT THIENEN. 1620-1625 (?). Kupferstich auf Papier, 265x315 mm, oben mit Feder „5.".

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570-1646)
   Apr. 18, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646)

   Est: Kč1,500 - Kč3,000

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BEFORE THE BATTLE OF NIEUWPORT. 1620-1625 (?). The army of Maurice, Prince of Orange, crossing the mouth of the Scheld river and heading towards a memorable clash with an enemy. A few days later on 2 July 1600, the battle of Nieuwport took place which was one of the milestones of a Dutch fight for freedom of Spain, and Maurice was able to apply his recent military reforms. Copper engraving on paper, 240x490 mm, marked '32' in pen in upper margin and with inscription 'Classis bis mille & octingentarum navium omnibus belli copijs onustarum, ductore Illustriss. Principe MAVRITIO, in Flandriam appulsa est XXII IUNII MVI.C' in print. Mounted, framed, glassed. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) PŘED BITVOU U NIEUPORTU. 1620-1625 (?). Armáda Mořice Oranžského překračuje ústí řeky Šeldy a míří vstříc památnému střetu s protivníkem. Jen o několik dní později, 2. července 1600, proběhla bitva u Nieuportu, která byla jedním z mezníků boje Holanďanů za nezávislost na Španělsku a Mořic Oranžský v ní mohl uplatnit své nedávné vojenské reformy. Mědirytina na papíře, 240x490 mm, zn. nahoře perem „32." a v tisku „Classis bis mille & octingentarum navium omnibus belli copijs onustarum, ductore Illustriss. Principe MAVRITIO, in Flandriam appulsa est XXII IUNII MVI.C". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) VOR DER SCHLACHT BEI NIEUWPOORT. 1620-1625 (?). Vor der Schlacht zwischen der Armee der Vereinigten Niederlande unter Moritz von Oranien und der spanischen Armee unter Erzherzog Albrecht VII. von Österreich. Kupferstich auf Papier, 240x490 mm, oben mit Feder „32." und im Druck bez. „Classis bis mille & octingentarum navium omnibus belli copijs onustarum, ductore Illustriss. Principe MAVRITIO, in Flandriam appulsa est XXII IUNII MVI.C". Passepartout, gerahmt, verglast.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570-1646)
   Apr. 18, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BERGEN OP ZOOM. 1620-1625 (?). Copper engraving on paper, 260x318 mm, marked '4' in pen in upper margin. Mounted. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BERGEN OP ZOOM. 1620-1625 (?). Mědirytina na papíře, 260x318 mm, zn. nahoře perem „4". Paspartováno. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BERGEN OP ZOOM. 1620-1625 (?). Kupferstich auf Papier, 260x318 mm, oben mit Feder „4". Passepartout.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570-1646)
   Apr. 18, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646)

   Est: Kč1,200 - Kč2,400

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646) ANTWERP PORT. 1620-1625 (?). Copper engraving on paper, 232x311 mm, marked '35' in pen in upper margin. Mounted. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) PŘÍSTAV V ANTVERPÁCH. 1620-1625 (?). Mědirytina na papíře, 232x311 mm, zn. nahoře perem „35.". Paspartováno. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) HAFEN IN ANTWERPEN. 1620-1625 (?). Kupferstich auf Papier, 232x311 mm, oben mit Feder „35.". Passepartout.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570-1646)
   Apr. 18, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646)

   Est: Kč1,500 - Kč3,000

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BATTLE OF BANTAM. 1620-1625 (?). The naval battle between Dutch and Portuguese in Bantam Bay on 27 December 1601. Copper engraving on paper 231x362 mm, marked '37' in pen in upper margin. Mounted, framed, glassed. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) BITVA U BANTAM. 1620-1625 (?). Námořní bitva mezi Holanďany a Portugalci v Bantamském zálivu dne 27. prosince 1601. Mědirytina na papíře, 231x362 mm, zn. nahoře perem „37.". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) SCHLACHT BEI BANTAM. 1620-1625 (?). Seeschlacht zwischen Holland und Portugal in dem Bantam Bucht am 27. Dezember 1601. Kupferstich auf Papier, 231x362 mm, oben mit Feder „37.". Passepartout, gerahmt, verglast.

   Auction House Zezula
  • Jan Janszoon Orlers (1570-1646)
   Apr. 18, 2015

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646)

   Est: Kč2,500 - Kč5,000

   Jan Janszoon Orlers (1570-1646) CONQUEST OF GRAN CANARIA AND IN LOWER DOWNFALL OF THE SPANISH ARMADA. 1620-1625 (?). Insula de Gran Canaria. Dutch conquering of Spanish dependency in 1599 (Gran Canaria and Allagona city). Copper engraving on paper, 226x314 mm, marked '29' in pen in upper margin. Calsis Hispanica celebessima quae anno celebessimo M.D.LXXXVIII. inter Galliam Britaniam...A destruction of the unbeatable Spanish Armada of Philip II, which was determined for invasion of England in 1588. Copper engraving on paper, 233x310 mm, marked '3' in pen in upper margin. Mounted, framed, glassed. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) DOBYTÍ OSTROVA GRAN CANARIA A ZKÁZA ŠPANĚLSKÉ ARMADY. 1620-1625 (?). Insula de Gran Canaria. Holandské dobývání španělské državy r. 1599 (Gran Canaria a město Allagona). Mědirytina na papíře, 226x314 mm, zn. nahoře perem „29.". Calsis Hispanica celebessima quae anno celebessimo M.D.LXXXVIII. inter Galliam Britaniam... Zničení neporazitelného španělského loďstva Filipa II., určeného k invazi do Anglie r. 1588. Mědirytina na papíře, 233x310 mm, zn. nahoře perem „3.". Paspartováno, rámováno, zaskleno. Jan Janszoon Orlers (1570-1646) EROBERUNG DER INSEL GRAN CANARIA UND VERNICHTUNG DER SPANISCHEN ARMEE. 1620-1625 (?). Insula de Gran Canaria. Holländische Eroberung einer Plaza de Soberanía in 1599 (Gran Canaria und die Stadt Allagona). Kupferstich auf Papier, 226x314 mm, Oben mit Feder bez. „29." Calsis Hispanica celebessima quae anno celebessimo M.D.LXXXVIII. inter Galliam Britaniam... Vernichtung der unschlagbaren spanischen Flotte (Phillip II.), die zur Invasion nach England in 1588 bestimmt wurde. Kupferstich auf Papier, 233x310 mm, oben mit Feder „3.". Passepartout, gerahmt, verglast.

   Auction House Zezula
  Lots Per Page: