Loading Spinner
Don’t miss out on items like this!

Sign up to get notified when similar items are available.

Lot 2751: EMILE LAMMERS (1914 - 1990)

Est: €10 EUR - €100 EURSold:
DEWIT AuctionsMay 20, 2024Ostende, Belgium

Item Overview

Description

cmEMILE LAMMERS (1914 - 1990) - "Landschap met bomen en vijver" - Olieverf op doek - Gesigneerd - 80 x 100

Artist or Maker

Payment & Shipping

Accepted forms of payment: Wire Transfer

Shipping

Contact auction house for further information

Auction Details

CRISTAL - ASIAN ART - PAINTINGS - NAUTICA - FASHION

by
DEWIT Auctions
May 20, 2024, 10:00 AM CET

Torhoutsesteenweg 473/475,, Ostende, 8400, BE

Terms

Buyer's Premium

33.0%

Bidding Increments

From:To:Increment:
€0€99€10
€100€499€20
€500€999€50
€1,000€1,999€100
€2,000€4,999€200
€5,000€9,999€500
€10,000€19,999€1,000
€20,000€49,999€2,000
€50,000+€5,000

Conditions of Sale

VERKOOPSVOORWAARDEN
De verkoping heeft plaats bij opbod en tegen contante betaling met in België goed gangbare speciën
of met gewaarborgde bankcheques. De kosten door de koper boven de toewijzingsprijs betaald,
bedragen achtentwintig Euro ten honderd (28 %), ( WWW.DROUOT.COM : + 2 %) en (
WWW.INVALUABLE.COM : + 5 %) eventueel vermeerderd met het gebeurlijke volgrecht. De
beschrijving in de catalogus en de inlichtingen op de tentoonstelling en hier verstrekt, werden te
goeder trouw meegedeeld en zijn louter informatief. In geen geval kan dit aanleiding geven tot enig
verhaal tegen de eigenaars, de verkoper, de deskundige, de notaris of de gerechtsdeurwaarder. Al de
te verkopen voorwerpen werden tentoongesteld voor de verkopingen. De kopers zijn ertoe
gehouden zich te vergewissen van de aard en staat waarin zij zich bevinden. De notaris of
gerechtsdeurwaarder is niet verantwoordelijk voor de staat of herkomst van de verkochte goederen.
Daar de tentoonstelling het publiek in staat stelt zich te vergewissen van de staat en aard van alle te
koop gestelde voorwerpen, zal geen enkele klacht meer aanvaard worden, zelfs niet indien zij slaat
op de beschrijving in de catalogus, eenmaal de toewijzing uitgesproken. Onmiddellijk na de
toewijzing zijn de verkochte voorwerpen, die met de meeste zorg bewaard blijven, voor rekening en
risico van de kopers en is elke klacht uitgesloten. Indien gewenst kan de verkoper dadelijk na de
toewijzing van de koper eisen de gehele of een deel van de verkoopprijs te betalen. Indien de koper
hierbij in gebreke blijft, kan het lot naar goeddunken van de veilingmeester terstond weer
opgeroepen worden. De betaling wordt onmiddellijk na de verkoping verricht. De verkopers houden
zich het recht voor de aankopen niet af te staan zonder betaling. Bij niet-afhaling wordt het
toegewezen lot opnieuw verkocht : de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor de eventuele
mindere opbrengst en voor de kosten van deze verkoping, zonder nochtans het overschot te kunnen
vorderen, indien er een is. Afhaling kan enkel geschieden OP DONDERDAG 4 , VRIJDAG 5 en
ZATERDAG 6 JANUARI AUGUSTUS VAN 10 TOT 17 UUR OF OP EEN ANDERE DATUM NA AFSPRAAK.
Elke koper wordt verondersteld voor eigen rekening te handelen en is persoonlijk verantwoordelijk
voor de opdrachten die hij voor derden zou uitvoeren of voor de loten die hij als mandataris zou
kopen. In geval twee of meerdere personen bij de toewijzing eenzelfde voorwerp opeisen of indien
moeilijkheden van welke aard ook zouden oprijzen bij de toewijzing, zal het betwiste voorwerp
onmiddellijk terug in veiling gebracht worden. Na toewijzing en betaling zullen de goederen onder
geen beding meer teruggenomen worden. De geboden som zal telkens omhoog gaan met twintig
Euro ten honderd. De verkoper kan evenwel een anderen manier van bieden toestaan. De verkoper
heeft het recht een ander bod af te wijzen. De goederen moeten betaald worden ofwel de dag van
de verkoping na de beëindiging van de veiling of ten laatste op de dag voorzien voor afhaling, zo niet
kunnen er door de veilinghouder speciale kosten worden aangerekend. De inrichters belasten zich
kooporders op te nemen. Personen die voor beroepsdoeleinden aankopen doen, dienen ons een
factuur te vragen en hun B.T.W.-nummer op te geven. Dit moet gebeuren bij aankoop. Alle geschillen
en moeilijkheden ontstaan tijdens de verkoop worden door de notaris of deurwaarder beslecht
zonder mogelijkheid van beroep noch verhaal.
BETALINGSMOGELIJKHEDEN :
- Contant geld (maximum 3000 €)
- Gewaarborgde bankcheques
- VISA en MASTERCARD
- Bancontact
- Overschrijving : IBAN : BE21 1434 0078 4503 BIC : GEBABEBB
PRIORITEIT BIEDINGEN :
1 : zaal
2 : online (DROUOT, INVALUABLE)
3 : telefonische biedingen
4 : schriftelijke biedingen
AFHALING GOEDEREN :
DONDERDAG 4 JANUARI : 10 tot 17 uur
VRIJDAG 5 JANUARI : 10 tot 17 uur
ZATERDAG 6 JANUARI : 10 tot 17 uur
OF OP EEN ANDERE DATUM NA TELEFONISCHE
AFSPRAAK.
GEEN AFHALING ONMIDDELLIJK NA DE VEILING !!!
GESLOTEN VAN 31 DECEMBER TOT EN
MET 3 JANUARI !!!

Shipping Terms

Contact auction house for further information