Josef Jan Alois Drda (1782 - 1833)

Lot 39: Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829)

Auction House Zezula

November 3, 2012
603 00 BRNO, Czech Republic

More About this Item


Description: Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829) SET OF GRAPHICS ACCORDING TO RAFFAEL AND SARTO. Five figural graphics according to Raffael and Andrea del Sarto, set meant as a study tool for Academy of Art in Prague. Copperplate on paper, graphics of different sizes (165x142 mm, 167x90 mm, 210x155?mm, 298x236 mm and 232x188 mm), marked in print. Josef Jan Alois Drda - Artist and copperplate maker, studied also Academy of Art in Prague where he worked since 19ˇ807 as an assistant. His engravings are following Bergeler´s school: according to J. Bergeler, Raffael, Domenichino, Reni, Garofal, Andrea del Sarto, Mengs, Markovský. Illustrational engravings for books, studies of heads.
Josef Bergler jr. - First headmaster of Academy of Art in Prague. Born in Salzburg, worked in Passov and Italy and later became known in Prague. He was mostly drawer and designer. He also made many sets of graphics and designed for other authors as well.

Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829) SOUBOR GRAFICKÝCH LISTŮ PODLE RAFFAELA A SARTA. Pětice grafických listů s postavami podle Raffaela a Andrey del Sarto, soubor učebních předloh pro pražskou akademii. Mědirytina na papíře, grafické listy různých rozměrů (165x142 mm, 167x90 mm, 210x155 mm, 298x236 mm a 232x188 mm), zn. v tisku. Josef Jan Alois Drda - kreslíř a mědirytec, studoval nejprve u piaristů, poté od r. 1802 na pražské akademii, kde byl od r. 1807 asistentem grafické dílny. Jeho rytiny řazeny do Berglerovy školy: ryl dle předloh J. Berglera, Rafaela, Domenichina, G. Reniho, Garofala, Andrea del Sarto, R. Mengse, V. Markovského; ilustrační rytiny a frontispice pro knihy; rytiny podobizen, studie hlav.
Josef Bergler ml. - první ředitel pražské Akademie umění. Narodil se v Salcburku, působil v Pasově a Itálii a nakonec se stal uznávanou autoritou v oblasti výtvarného umění v Praze. Byl především nadaným kreslířem a všestranným návrhářem. Vytvořil mimo jiné obsáhlý soubor grafických listů a navrhl množství grafik prováděných dalšími autory, včetně několika rakouských a saských.

Josef Jan Alois Drda (1782-1833), Josef Bergler (1753-1829) GRAPHISCHE BLÄTTER NACH RAFFAEL UND SARTO. Fünf graphische Blätter mit Figuren nach Raffael und Andrey del Sarto, Set von Lehrvorlagen für die Akademie in Prag. Kupferstich auf Papier, verschiedene Größen (165x142?mm, 167x90?mm, 210x155?mm, 298x236?mm und 232x188 mm), im Druck bez.
Request more information

Payment

Accepted forms of payment: American Express, COD (cash on delivery), MasterCard, Visa, Wire Transfer
Shipping: Auction House will ship, at Buyer's expense
Buyer's Premium
21.0%
From: To: Increment:
CZK0 CZK1,999 CZK100
CZK2,000 CZK3,999 CZK200
CZK4,000 CZK9,999 CZK500
CZK10,000 CZK29,999 CZK1,000
CZK30,000 CZK59,999 CZK2,000
CZK60,000 CZK99,999 CZK5,000
CZK100,000 CZK499,999 CZK10,000
CZK500,000 CZK999,999 CZK50,000
CZK1,000,000+ CZK100,000
Shipping Terms: Auction House will ship, at Buyer's expense
View full terms and conditions