Antique & Collectable

by Hayward's Auction House Ltd (Formerly Plumblys)
January 30, 2013 10:00 AM NZST
Dunedin, NZ

859 Lots

2: deco table lamp
Est: NZ$0 - NZ$0
4: brass piano sconces
Est: NZ$0 - NZ$0
11: Treen- ware, etc
Est: NZ$0 - NZ$0
42: early miner's pick
Est: NZ$0 - NZ$0
48: wooden cutlery box
Est: NZ$0 - NZ$0
75: 3 Tonka toys
Est: NZ$0 - NZ$0
76: 2 Matchbox toys
Est: NZ$0 - NZ$0
87: costume pearls
Est: NZ$0 - NZ$0
91: 9ct citrine ring
Est: NZ$0 - NZ$0
92: 9ct diamond ring
Est: NZ$0 - NZ$0
93: 9ct garnet ring
Est: NZ$0 - NZ$0
101: 9ct diamond ring
Est: NZ$0 - NZ$0
104: military badge ??
Est: NZ$0 - NZ$0
107: 9ct? knot brooch
Est: NZ$0 - NZ$0
127: Dresden figurine
Est: NZ$0 - NZ$0
128: Dresden figurine
Est: NZ$0 - NZ$0
137: 4 trios
Est: NZ$0 - NZ$0
144: condiments
Est: NZ$0 - NZ$0
154: Nao figure
Est: NZ$0 - NZ$0
163: 4 trios
Est: NZ$0 - NZ$0
180: platedware
Est: NZ$0 - NZ$0