Antiques & Decorative Arts

by Kensington Bond
December 7, 2012 10:00 AM CAT
Pietermaritzburg, ZA

249 Lots

10: A WHITBY JET BRACELETT
Est: ZAR200 - ZAR300
11: AN AMBER NECKLACE
Est: ZAR200 - ZAR300
20: TWO BROOCHES
Est: ZAR100 - ZAR200
74: A COLLECTION OF FDC
Est: ZAR100 - ZAR200
98: A FUR COAT
Est: ZAR300 - ZAR500
106: A TAPESTRY FIRE SCREEN
Est: ZAR200 - ZAR300
113: A SMALL CIRCULAR TABLE
Est: ZAR100 - ZAR200
114: A FOOT STOOL
Est: ZAR100 - ZAR200
115: AN ERGONOMIC CHAIR
Est: ZAR50 - ZAR100
173: A "LITTLEJOHN" MONEY CLIP
Est: ZAR1,000 - ZAR1,500
272: DRINKING GLASSES
Est: ZAR20 - ZAR30
273: AN OLD TEDDY BEAR
Est: ZAR300 - ZAR400
274: AN OLD TEDDY BEAR
Est: ZAR300 - ZAR400
275: A BRASS PLANTER
Est: ZAR50 - ZAR150
276: TWO RONSON LIGHTERS
Est: ZAR100 - ZAR150
277: TWO BROOCHES
Est: ZAR50 - ZAR150
282: COSTUME JEWELERY
Est: ZAR100 - ZAR200
283: COSTUME JEWELERY
Est: ZAR100 - ZAR200
286: A TIGERS EYE BRACELETT
Est: ZAR100 - ZAR200
290: DRAFTING PENS
Est: ZAR50 - ZAR100
291: TWO BADGES
Est: ZAR50 - ZAR100
292: ANTIQUE TOOLS
Est: ZAR50 - ZAR100
293: BONE/IVORY PICK STICKS
Est: ZAR50 - ZAR100
323: PRINT, 30x44cm
Est: ZAR50 - ZAR100
325: PRINT, 50cm x 40cm
Est: ZAR50 - ZAR100